26. Tenglamani yeching 3


Download 327.61 Kb.
Pdf ko'rish
Sana04.10.2020
Hajmi327.61 Kb.

26. Tenglamani yeching 

3𝑥

4𝑥 −0,25 + 𝑥

3𝑥 +


4 − 2𝑥

4

= 1 A) −

√10


10

 va  


√10

10

    B) −1

2

 va  1

2

      C) −√10

10

      D) √10

10

 27. Ildizlari  𝑥

2

–  17𝑥  +  66  =  0 tenglamaning ildizlariga  teskari  bo’lgan  kvadrat  tenglamani 

tuzing. 


A)  66𝑥

2

 + 17𝑥 + 1 = 0    B)  66𝑥2

− 17𝑥 + 1 = 0      

C)  66𝑥

2

+ 17𝑥 − 1 = 0     D)  66𝑥2

− 17𝑥 − 1 = 0 28. Ildizlari 5𝑥

2

+ 2𝑥 − 7 = 0 tenglamaning ildizlariga qarama  – qarshi  sonlardan  iborat  

bo’lgan  kvadrat tenglama tuzing. 

A)  5𝑥

2

− 2𝑥 + 7 = 0        B) 5𝑥2

− 2𝑥 − 7 = 0  

C)  5𝑥

2

+ 2𝑥 − 5 = 0        D) 5𝑥2

− 7𝑥 + 2 = 0  29.  (𝑥

2

+ 28𝑥 + 28)(𝑥2

+ 𝑥 + 28) = 28𝑥

2

 

tenglama haqiqiy ildizlari yig’indisini toping. A) −27        B) −30        C) −28       D) −29 

30. Agar 𝑥

1

 va 𝑥2

 sonlar 𝑥

2

+  𝑥 –  7  =  0 tenglamaning ildizlari bo’lsa, 𝑥

1

2𝑥

2

4+ 𝑥

2

2𝑥

1

4 ning 

qiymatini hisoblang. 

A) 637          B) 625         C) 735             D) 725 

31. (𝑥

2

+ 2𝑥)2

− (𝑥 + 1)

2

= 55   tenglamani yeching.  

A) −4; 2      B) −4; −2    C) −2; 4         D) 4; 2 32. (𝑥

2

− 𝑥 − 3)2

− (𝑥


2

− 𝑥 − 3) − 3 = 𝑥 

tenglamaning butun yechimlari ko’paytmasini 

toping. 


A) 0           B) −1                C) 1             D) −3 

33.  𝑘 ning  qanday  qiymatida 

3−2𝑥


𝑥−1

= 1 + 𝑘 


tenglamaning ildizi −1 dan katta bo’ladi? 

A)  (−∞; −3,5) ∪ (−3; ∞)          B)  [−3; ∞) 

C) (−∞; −3,5)                             D) (−3; ∞) 

34. 𝑚 ning qanday qiymatlarida  

 𝑚(𝑚𝑥 − 1) = 16𝑥 + 4   tenglama cheksiz ko’p 

yechimga ega bo’ladi? 

A) 𝑚 = 3     B) 𝑚 = 0      C) 𝑚 = −1      D) 𝑚 = −4 35. 𝑎 ning   qanday  qiymatlarida   

𝑎𝑥

2− (𝑎 + 1)𝑥 + 2𝑎 − 1  tenglama bitta ildizga ega 

bo’ladi? 

A) −1; 

1

7       B) 0; −1      C) 1; 0; −

1

7       D) −1;  −

1

7 

36. 7𝑥

2

+ (5𝑘2

− 6𝑘 − 11𝑥)𝑥 − 𝑘

4

= 0 


tenglamaning ildizlari  qarama  – qarshi  sonlar  

bo’ladigan  𝑘 ning barcha qiymatlari yig’indisini 

toping.  

A) 1,4        B) 1,2       C) 1,8         D) 1,6 37. 𝑥

2

+ 𝑝𝑥 − 12 = 0 tenglamaning  ildizlaridan  biri  3 ga  teng.  Shu  tenglamaning  barcha  

koeffitsiyentlari yig’indisini toping. 

A) −10           B) −13          C) −11          D) −12 

38. 𝑘𝑥

2

+ 0,6 = 0,5𝑥2

+ 0,2𝑘 tenglama k ning 

qanday qiymatlarida yechimga ega? 

A) 𝑘 ≥ 0,5                B) 0,5  < 𝑘 < 3  

C) 𝑘 ≥ 3                    D) 𝑘 < 0,5 𝑣𝑎 𝑘 ≥ 3 

39. {

𝑥 + 𝑦 + 𝑥𝑦 = 1

𝑥𝑦 + 𝑥 − 𝑦 = 7   tenglamalar sistemasini 

yeching. 

A) (−2; −3) B) (−3; −4) C) (2; −3) D) (−2; 3) 

40. Agar  𝑥

2

+ 𝑦2

= 160 va  𝑥 − 𝑦 = 8 bo’lsa,  𝑥𝑦  

qanchaga teng. 

 A) 48                   B) 56              C) 40     D) 24  41. {

𝑥𝑦 = 20


𝑥

2

+ 𝑦2

= 41


  tenglamalar sistemasini yeching. 

A) (±5; ±4), (±4; ±5)         B)  (5;  4), (4;  5)                              

C) (−5; −4), (4;  5)               D) (−5; −4), (−4; −5) 

42. Agar  𝑦 − 𝑥 = 2 va  𝑥 > 0 bo’lsa, {

𝑥 + 𝑦 = 1,5𝑎

2

𝑦

2− 𝑥

2

= 6𝑎 

tenglamalar sistemasini yeching. 

A) (7;  9)         B) (5;  7)        C) (2;  4)         D) (4;  6) 

43. 𝑎 va 𝑏 ning  qanday  qiymatida {

𝑎𝑥 − 6𝑦 = 7

3𝑥 − 𝑏𝑦 = 10,5 

tenglamalar  sistemasi  cheksiz  ko’p  yechimga  ega  

bo’ladi? 

A)𝑎 = 2;  𝑏 = 9 

B) 𝑎 = −2;  𝑏 = 9 

C) 𝑎 = 2;  𝑏 ≠ 9 

D) 𝑎 ≠ 2;  𝑏 = 9 

44. 𝑎 va 𝑏 ning  qanday  qiymatida {

4𝑥 − 𝑎𝑦 = 8

5𝑥 − 2,5𝑦 = 𝑏 

tenglamalar  sistemasi  ega emas? 

A)𝑎 = 2;  𝑏 = 10 

B) 𝑎 = 2;  𝑏 = −10 

C) 𝑎 = 2;  𝑏 ≠ 10 

D) 𝑎 ≠ 2;  𝑏 = 10 45. {

𝑦 = −𝑥 + 𝑎

𝑥

2

+ 𝑦2

= 3 tenglamalar sistemasi yechimga 

ega bo’ladigan  a ning  barcha  qiymatlari  

to’plamini  toping. 

A)[−√6; √6]  B)[−√3; √3]  C)[−√3; √6]  D)[0;  3] 

46. 𝑎 va  𝑏  ning  qanday  qiymatlarida (5; −3) 

sonlar  juftligi quyidagi tenglamalar sistemasining 

yechimini tashkil etadi? 

{

3𝑥 − 𝑏𝑦 + 4𝑏 = 1𝑎𝑥 + 2𝑦 + 𝑎 + 𝑏 = 4 

A)𝑎 = 2;  𝑏 = −2 

B) 𝑎 = 2;  𝑏 = 2 

C) 𝑎 = −2;  𝑏 = −2 

D) 𝑎 = 4;  𝑏 = 4 

47. ning  qaysi  qiymatlarida {

𝑥 − 𝑦 = 𝑘

𝑥

2

+ 𝑦2

= 4


 

tenglamalar sistemasi ikkita yechimga ega bo’ladi? 

A)  𝑘 < 2√2         B) 𝑘 > −2√2        C) 𝑘 > 2√2 

D)−2√2 <  𝑘 < 2√2 48. 5 − (2015

2013


− 2014

2014


) + 7 ifoda  

qiymatining oxirgi raqamini toping. 

A) 3                  B) 2                  C) 4                 D) 8  

49. Natural  n sonning  kvadrati  3  ga  bo’linganda 

qanday qoldiqlar qolishi mumkin? 

A) 0; 2            B) 0; 1            C) 0; 1; 2     D) 1; 2  

50. Ikki  sonning  nisbati  11:14  kabi,  ularning  eng 

katta  umumiy bo’luvchisi  5  ga  teng.  Bu  

sonlarning yig’indisini toping. 

A)120         B) 130                C) 150              D) 125  

Download 327.61 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling