+2x funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping? 2 f(x)=tgx funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping?


Download 25.41 Kb.
Sana14.06.2020
Hajmi25.41 Kb.
#118753
Bog'liq
oliy matematika oraliq uchun test 200 ta
Berilgan oraliqda funksiyalarni furye qatoriga yoyish. Toq va ju, oliy matematika oraliq uchun test 200 ta, Berilgan oraliqda funksiyalarni furye qatoriga yoyish. Toq va ju, 23-amaliy mashg'ulot, Doc5, 1-amaliy, 3-amaliy mashg'ulot. Анъанавий усулда чизишда ишлатиладиган., 1 test, 1-amaliy topshiriq taqdimoti, matritsa ustida almashtirishlar (1), matritsa ustida almashtirishlar, 1-маъруза. материаллар хакида умумий маълумотларим билан ишлаш, 1-Amaliy mashgulot (1), 1-маъруза. Metallar haqida umumiy ma'lumotlar. Metallarning mexanik va texnologik xossalari.

1 f(x)=3x2+2x funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping?

2 f(x)=tgx funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping?

3 f(x)=ctgx funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping?

4 f(x)=lnx funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping?

5 f(x)=ex funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping?

6 f(x)=ex funksiyani (0,1) oraliqdagi aniq integralini hisoblang?

7 (1+y)dx=(1+x)dy tenglamaning umumiy yechimini toping?

8 y`cos2(3x)=6 tenglamaning umumiy yechimini toping?

9 y`-ytgx=0 tenglamaning umumiy yechimini toping?

10 y`cosx+sinx=0 tenglamaning umumiy yechimini toping?

11 y`sinx-cosx=0 tenglamaning umumiy yechimini toping?

12 y`ex-3e2x=0 tenglamaning umumiy yechimini toping?

13 y`x2-4x5=0 tenglamaning umumiy yechimini toping?

14 y`-xy=tgx tenglama nechanchi tartibli differensial tenglama?

15 y``-sinx=0 tenglamani umumiy yechimini toping?

16 y-4e2x=0 tenglamani yeching?

17 f(x,y)=xy2 funksiyadan x o’zgaruvchi bo’yicha hosila oling?

18 f(x,y)=xy2 funksiyadan y o’zgaruvchi bo’yicha hosila oling?

19 f(x)=4sin2x funksiyani integrallang?

20 z=x+iy qanday ko’rnishdagi kompleks son?

21 z=r(cos(ax)+isin(ax)) qanday ko’rinishdagi kompleks son(a-burchak)?

22 z=eai qanday ko’rinishdagi kompleks son(a-burchak)?

23Keltirilgan formulalardan qaysilari to’g’ri(z1=x1+iy1 va z2=x2+iy2)?

24 Keltirilgan formulalardan qaysilari to’g’ri(z1=x1+iy1 va z2=x2+iy2)?

25 Keltirilgan formulalardan qaysilari to’g’ri(z1=x1+iy1 va z2=x2+iy2)?

26 Keltirilgan formulalardan qaysilari to’g’ri(z1=x1+iy1 va z2=x2+iy2)?

27 Keltirilgan formulalardan qaysilari to’g’ri(z1=x1+iy1 va z2=x2+iy2)?

28 Keltirilgan formulalardan qaysilari to’g’ri(z1=x1+iy1 va z2=x2+iy2)?

29 z=r(cos(ax)+isin(ax)) ko’rinishdagi kompleks son(a-burchak) bo’lsa z2 hisoblang?

30 z=r(cos(ax)+isin(ax)) ko’rinishdagi kompleks son(a-burchak) bo’lsa z3 hisoblang?

31 z=r(cos(ax)+isin(ax)) ko’rinishdagi kompleks son(a-burchak) bo’lsa zn hisoblang?

32 z=r(cos(ax)+isin(ax)) ko’rinishdagi kompleks son(a-burchak) bo’lsa z5 hisoblang?

33 eai=r(cos(ax)+isin(ax)) ko’rinishdagi formula qanday nomlanadi?

34 zn=rn(cos(nax)+isin(nax))ko’rinishdagi formula qanday nomlanadi?

35 f(x)=3x2+2xln2 funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping?

36 f(x)=2xln2 funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping?

37 f(x)=5 e5x funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping?

38 f(x)=6cos3x funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping?

39 f(x)=2x funksiyani (a,b) oraliqdagi aniq integralini toping?

40 f(x)=C funksiyani (1,3) oraliqdagi aniq integralini toping?

41 f(x)=5(x+2)4 funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping?

42 f(x)=8(x+2)7 funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping?

43 f(x)=n(x+2)n-1 funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping?

44 f(x)=cosxesinx funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping?

45 f(x)=-sinxecosx funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping?

46 f(x)=cosxesinx +cosx funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping?

47 f(x)=-cosxesinx funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping?

48 f(x)=sinxecosx funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping?

49 f(x)=3(3x+1)-1 funksiyani boshlang’ich funksiyasini toping?

50 f(x)=10(2x-1)-1 funksiyani boshlang’ich funksiyasini toping?

51 f(x)=3(1-x)-1 funksiyani boshlang’ich funksiyasini toping?

52 f(x)=(3x+1)-1 funksiyani boshlang’ich funksiyasini toping?

53 f(x)=x(3x+2) funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping?

54 f(x)=x2(4x+3) funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping?

55 f(x)=6(x-1)(x+2) funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping?

56 f(x)=6(x-1)(x-2) funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping?

57 f(x)=1/(x-1)2 funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping?

58 Ikkinchi tartibli differensial tenglamani ajrating?

59 Chiziqli differensial tenglamani ajrating?

60 Ikkinchi tartibli differensial tenglamani ajrating?

61 Ikkinchi tartibli differensial tenglamani ajrating?

62 Ikkinchi tartibli differensial tenglamani ajrating?

63 Chiziqli differensial tenglamani ajrating?

64 Chiziqli differensial tenglamani ajrating?

65 Chiziqli differensial tenglamani ajrating?

66 f(x,y)=x2y3 funksiyaning x bo’yicha hosilasini toping?

67 f(x,y)=x4y3 funksiyaning x bo’yicha hosilasini toping?

68 f(x,y)=x2y funksiyaning x bo’yicha hosilasini toping?

69 f(x,y)=x2y3 funksiyaning y bo’yicha hosilasini toping?

70 f(x,y)=x2y funksiyaning y bo’yicha hosilasini toping?

71 f(x,y)=x4y6 funksiyaning y bo’yicha hosilasini toping?

72Yuqori tartibli differensial tenglamani ajrating?

73Yuqori tartibli differensial tenglamani ajrating?

74 Yuqori tartibli differensial tenglamani ajrating?

75Yuqori tartibli differensial tenglamani ajrating?

76Yuqori tartibli differensial tenglamani ajrating?

77 y```=x2+x+y4 differensial tenglama tartibini aniqlang?

78 y```=x2+x5+y4 differensial tenglama tartibini aniqlang?

79 y``=x3+5y5+y4 differensial tenglama tartibini aniqlang?

80 y`=x2+y3+xy4 differensial tenglama tartibini aniqlang?

81 Berilgan f(x)funksiyadan (a,b) oraliq bo’yicha olingan aniq integral geometric jihatdan nimani ifodalaydi?

82Quyidagi tasdiqlar orasida to’g’risini toping?

83Quyidagi tasdiqlar orasida to’g’risini toping?

84 Quyidagi tasdiqlar orasida to’g’risini toping?

85Differensial tenglamaning umumiy yechimi qaysi javobda to’gri ko’rsatilgan?

86Berilgan f(x)=sin5x+C funksiya y`=5cos5x tenglamaningb yechimi bo’lishi mumkinmi?

87 Diffensial tenglama tartibi qanday aniqlanadi?

88 Differensial tenglama nima?

89 0:0 ifodaning qiymati nimaga teng?

90 0:1 ifodaning qiymati nimaga teng?

91 f(x)=x+4 funksiyani x=3 dagi limitini hisoblang?

92 f(x)=sinx funksiyani x=0 dagi limitini hisoblang?

93 Lopital qoidasi qanday qoida?

94 Funksiyani integrallashning qanday usullarni o’rganamiz?

95 Chiziqli differensial tenglamaning tartibi qanday bo’ladi?

96 f(x)=3cosx funksiyadan (0;2) oraliq bo’yicha integral oling?

97 f(x)=5cos(2x+1) funksiya hosilasini hisoblang?

98 f(x)=3cos(x+1) funksiya hosilasini hisoblang?

99 f(x)=5sin(2x+1) funksiya hosilasini hisoblang?

100 f(x)=3cos(2x+6) funksiya hosilasini hisoblang?

101 f(x)=5sin (1-x) funksiya hosilasini hisoblang?

102 f(x)=5cos(2x+1) funksiya hosilasini hisoblang?

103 f(x)=5cos(2x)+sinx funksiya hosilasini hisoblang?

104 f(x)=5sinx+sin(x+3) funksiya hosilasini hisoblang?

105 f(x)=2cos4x+8sinx funksiya hosilasini hisoblang?

106 f(x)=lnx+1 funksiyani integrallang?

107 f(x)=lnx-5 funksiyani integrallang?

108 f(x)=2lnx+3 funksiyani integrallang?

109 f(x)=-lnx+1 funksiyani integrallang?

110 f(x)=-lnx funksiyani integrallang?

111 f(x)=4sinxcosx funksiyaning boshlang’ich funksiyasini hisoblang?

112 f(x)=-4sinxcosx funksiyaning boshlang’ich funksiyasini hisoblang?

113 f(x)=-12sinxcosx funksiyaning boshlang’ich funksiyasini hisoblang?

114 f(x)=-4sinxcosx-cosx funksiyaning boshlang’ich funksiyasini hisoblang?

115 f(x)=-4sinxcosx-sinx funksiyaning boshlang’ich funksiyasini hisoblang?

116 f(x)=xsinx funksiyaning x=0 nuqtadagi hosilasini toping?

117 f(x)=xcosx funksiyaning x=2 nuqtadagi hosilasini toping?

118 f(x)=xsin2x funksiyaning x=1 nuqtadagi hosilasini toping?

119 f(x)=xtgx funksiyaning x=0 nuqtadagi hosilasini toping?

120 f(x)=x+tgx funksiyaning x=0 nuqtadagi hosilasini toping?

121 f(x)=ln((3-x)(x-2)) funksiya aniqlanish sohasini toping?

122 f(x)=ln((5-x)(x-1)) funksiya aniqlanish sohasini toping?

123 f(x)=ln((6-x)(x)) funksiya aniqlanish sohasini toping?

124 Quyidagi funksiyalardan qaysi biri y``+y=0 tenglamaningb yechimi bo’ladi?

125 Quyidagi funksiyalardan qaysi biri y`=2 tenglamaning yechimi bo’ladi?

126 Quyidagi tasdiqlardan to’g’risini belgilang?

127 Quyidagi tasdiqlardan noto’g’risini belgilang?

128 Quyidagi tasdiqlardan noto’g’risini belgilang?

129 Berilgan f(x)=sin2x+C funksiya y`=2cos2x tenglamaning yechimi bo’lishi mumkinmi?

127 Berilgan f(x)=-sin3x+C funksiya y`=-3cos3x tenglamaningb yechimi bo’lishi mumkinmi?

129 Berilgan f(x)=cos5x+C funksiya y`=-5sin5x tenglamaningb yechimi bo’lishi mumkinmi?

130 Berilgan f(x)=sin5x+C funksiya y`=cos5x tenglamaning yechimi bo’lishi mumkinmi?

131 Berilgan f(x)=tg5x+C funksiya y`=5cos5x tenglamaningb yechimi bo’lishi mumkinmi?

132 f(x)=2x+5 funksiyani x=4 dagi limitini hisoblang?

133 f(x)=4-2x funksiyani x=3 dagi limitini hisoblang?

134 f(x)=5xtgx funksiyani x=0 dagi limitini hisoblang?

135 f(x)=cosx funksiyani x=3 dagi limitini hisoblang?

136 f(x)=tgx funksiyani x=0 dagi limitini hisoblang?

137 Berilgan f(x)=ln5x+C funksiya y`=ln5x tenglamaning yechimi bo’lishi mumkinmi?

138 Berilgan f(x)=5x+C funksiya y`=ln5x tenglamaning yechimi bo’lishi mumkinmi?

139 Differensiyal tenglama tartibi qanday aniqlanadi?

140 Differensial tenglama nima?

141 Berilgan differensial tenglamalardan qaysi birining o‘zgaruvchilari ajralgan.

142 Berilgan differensial tenglamalardan qaysi birining o‘zgaruvchilari ajralgan.

143 Berilgan differensial tenglamalardan qaysi birining o‘zgaruvchilari ajralgan.

144 y1=cos2y differensial tenglamaning y(1)=п/4 shartni qanoatlantiruvchi xususiy yechimi topilsin.

145 y1tgx =y differensial tenglamaning y(п/2)=1 yechimini toping.

146 a1+a2+…+an+…(1) va b1+b2+…+bn (2) musbat xadli katorlar berilgan va ann (n=1,2,…) bulsin, u xolda:

147 Differensial tenglamaga kirgan hosilalarning eng yuqori tartibi nima deb ataladi?

149 f(x)=cosxesinx funksiyani boshlang’ich funksiyasini toping?

150 Quyidagi tenglama nechanchi tartibli differensial tenglama y11-y1cosx-x2y=0

151 Quyidagi tenglama nechanchi tartibli differensial tenglama y111-y1cosx-x2y=0

152 Quyidagi tenglama nechanchi tartibli differensial tenglama y1V-y1cosx-x2y=0

153 Quyidagi tenglama nechanchi tartibli differensial tenglama y1+y=7

154 Quyidagi tenglama nechanchi tartibli differensial tenglama y11+y=7

155 Quyidagi tenglama nechanchi tartibli differensial tenglama y111+y=7

156 Quyidagi tenglama nechanchi tartibli differensial tenglama y1V+y=7

157 y1+y=7 differensial tenglamaning xususiy yechimini toping.

158 y1+y=8 differensial tenglamaning xususiy yechimini toping.

159 y1+y=4 differensial tenglamaning xususiy yechimini toping.

160 y1+y=3 differensial tenglamaning xususiy yechimini toping.

161 y1+y=1 differensial tenglamaning xususiy yechimini toping.

162 y1+y=3 differensial tenglamaning xususiy yechimini toping.

163 Quyidagilardan qaysi biri y11-y=0 tenglamani yechimi bo‘ladi?

164 x2yIV+sinxyIII=tgx tenglama nechanchi tartibli?

165 Quyidagilardan qaysi biri u1=x tenglamaning umumiy yechimi?

166 u1=cos-2x differensial tenglamaning u(п/2) = 1 shartni qanoatlantiruvchi xususiy yechimi topilsin.

167 Quyidagi funksiyalardan qaysi biri y1 = x+Sinx tenglamaning umumiy yechimi buladi?

168 y1=sinx differensial tenglamaning y(п/2)=0 yechimini toping.

169 u11 = x2 tenglamani umumiy yechimi topilsin.

170 Quyidagi misollardan qaysi biri u11-u=0 tenglamani yechimi buladi?

171 Quyidagilardan qaysi biri u11-u=0 tenglamani yechimi bula olmaydi?

172 x2yIV+sinxyIII=tgx tenglama nechanchi tartibli?

173 x2yV+sinxyIII=tgx tenglama nechanchi tartibli?

174 x2yII+sinxyIII=tgx tenglama nechanchi tartibli?

175 x2yI+sinxyII=tgx tenglama nechanchi tartibli?

176 Berilgan differensial tenglamalardan qaysi birining o‘zgaruvchilari ajralgan.

177 Berilgan differensial tenglamalardan qaysi birining o‘zgaruvchilari ajralgan.

178 Berilgan differensial tenglamalardan qaysi birining o‘zgaruvchilari ajralgan.

179 Berilgan differensial tenglamalardan qaysi birining o‘zgaruvchilari ajralgan.

180 Berilgan differensial tenglamalardan qaysi birining o‘zgaruvchilari ajralgan.

181 Berilgan differensial tenglamalardan qaysi birining o‘zgaruvchilari ajralgan.

182 y1=cos2y differensial tenglamaning y(1)=п/4 shartni qanoatlantiruvchi xususiy yechimi topilsin.

183 y1tgx =y differensial tenglamaning y(п/2)=1 yechimini toping.184 a1+a2+…+an+…(1) va b1+b2+…+bn (2) musbat xadli katorlar berilgan va ann (n=1,2,…) bulsin, u xolda:

185 Quyidagilardan qaysi biri y11-y=0 tenglamani yechimi bo‘ladi?

186 x2yIV+sinxyIII=tgx tenglama nechanchi tartibli?

187 Quyidagilardan qaysi biri u1=x tenglamaning umumiy yechimi?

188 u1=cos-2x differensial tenglamaning u(п/4) = 1 shartni qanoatlantiruvchi xususiy yechimi topilsin.

189 Quyidagi funksiyalardan qaysi biri y1 = x+Sinx tenglamaning umumiy yechimi buladi?

190 y1=sinx differensial tenglamaning y(п/2)=0 yechimini toping.

191 u11 = x2 tenglamani umumiy yechimi topilsin.

192Quyidagi misollardan qaysi biri u11-u=0 tenglamani yechimi buladi?

193 Quyidagilardan qaysi biri u11-u=0 tenglamani yechimi bula olmaydi?

193 x2yIV+sinxyIII=tgx tenglama nechanchi tartibli?

194 x2yV+sinxyIII=tgx tenglama nechanchi tartibli?

195 x2yII+sinxyIII=tgx tenglama nechanchi tartibli?

196 x2yI+sinxyII=tgx tenglama nechanchi tartibli?

197 Berilgan differensial tenglamalardan qaysi birining o‘zgaruvchilari ajralgan.

198 Berilgan differensial tenglamalardan qaysi birining o‘zgaruvchilari ajralgan.199 Berilgan differensial tenglamalardan qaysi birining o‘zgaruvchilari ajralgan.

200 Berilgan differensial tenglamalardan qaysi birining o‘zgaruvchilari ajralgan.
Download 25.41 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling