+2x funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping? 2 f(x)=tgx funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping?


Download 477.93 Kb.
Pdf ko'rish
Sana30.05.2020
Hajmi477.93 Kb.
#112183
Bog'liq
5. Oliy matematika talabalarga savol
AHOLINING BARCHA TOIFALARINIFAVQULODDA VAZIYATLAR SHAROITIDA HARAKATLANISHGA O, hunar kolleji oquvchilarida xalq pedagogikasi., boshlangich sinflarda tabiat mavzusiga bagishlangan insholarni tashkil etish metodikasi. , BT, МАСАЛАНИНГ ҚЎЙИЛИШИ (Автосохраненный), Jahon tarixi payment, 20200425T1049 - Test, KURS ISHI USTI, Презентация1, Narmanov Analitik geometriya(1), Lev Kamenev - Wikipedia, Payg'ambarlar tarixi islomiyat tarixidir, 3-маъруза., qahramonlik.

1 f(x)=3x

2

+2x funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping? 2 f(x)=tgx funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping? 

3 f(x)=ctgx funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping? 

4 f(x)=lnx funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping? 

5 f(x)=e


x

 funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping? 

6 f(x)=e

x

 funksiyani (0,1) oraliqdagi aniq integralini hisoblang? 7 (1+y)dx=(1+x)dy tenglamaning umumiy yechimini toping? 

8  y`cos


2

(3x)=6 tenglamaning umumiy yechimini toping? 

9 y`-ytgx=0 tenglamaning umumiy yechimini toping? 

10 y`cosx+sinx=0 tenglamaning umumiy yechimini toping? 

11 y`sinx-cosx=0 tenglamaning umumiy yechimini toping? 

12 y`e


x

-3e


2x

=0 tenglamaning umumiy yechimini toping? 

13  y`x

2

-4x5

=0 tenglamaning umumiy yechimini toping? 

14 y`-xy=tgx tenglama nechanchi tartibli differensial tenglama? 

15 y``-sinx=0 tenglamani umumiy yechimini toping? 

16 y-4e

2x

=0 tenglamani yeching? 17 f(x,y)=xy

2

 funksiyadan x o’zgaruvchi bo’yicha hosila oling? 18 f(x,y)=xy

2

 funksiyadan y o’zgaruvchi bo’yicha hosila oling? 19 f(x)=4sin

2

x funksiyani integrallang? 20 z=x+iy  qanday ko’rnishdagi kompleks son? 

21 z=r(cos(ax)+isin(ax))  qanday ko’rinishdagi kompleks son(a-burchak)? 

22 z=e

ai

  qanday ko’rinishdagi kompleks son(a-burchak)? 23Keltirilgan formulalardan qaysilari to’g’ri(z

1

=x1

+iy


1

 va z


2

=x

2+iy

2

)? 24 Keltirilgan formulalardan qaysilari to’g’ri(z

1

=x1

+iy


1

 va z


2

=x

2+iy

2

)? 25 Keltirilgan formulalardan qaysilari to’g’ri(z

1

=x1

+iy


1

 va z


2

=x

2+iy

2

)? 26 Keltirilgan formulalardan qaysilari to’g’ri(z

1

=x1

+iy


1

 va z


2

=x

2+iy

2

)? 27 Keltirilgan formulalardan qaysilari to’g’ri(z

1

=x1

+iy


1

 va z


2

=x

2+iy

2

)? 28 Keltirilgan formulalardan qaysilari to’g’ri(z

1

=x1

+iy


1

 va z


2

=x

2+iy

2

)? 29 z=r(cos(ax)+isin(ax))  ko’rinishdagi kompleks son(a-burchak) bo’lsa z

2

 hisoblang? 

30 z=r(cos(ax)+isin(ax))  ko’rinishdagi kompleks son(a-burchak) bo’lsa z

3

 

hisoblang? 31 z=r(cos(ax)+isin(ax))  ko’rinishdagi kompleks son(a-burchak) bo’lsa z

n

 hisoblang?

 

32 z=r(cos(ax)+isin(ax))  ko’rinishdagi kompleks son(a-burchak) bo’lsa z5

 

hisoblang? 33 e

ai

=r(cos(ax)+isin(ax))  ko’rinishdagi formula qanday nomlanadi? 34 z

n

=rn

(cos(nax)+isin(nax))ko’rinishdagi formula qanday nomlanadi? 

35 f(x)=3x

2

+2x

ln2 funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping? 

36 f(x)=2

x

ln2 funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping? 37 f(x)=5 e

5x

 funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping? 38 f(x)=6cos3x funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping? 

39 f(x)=2x funksiyani (a,b) oraliqdagi aniq integralini toping? 

40 f(x)=C funksiyani (1,3) oraliqdagi aniq integralini toping? 

41 f(x)=5(x+2)

4

 funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping? 42 f(x)=8(x+2)

7

 funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping? 43 f(x)=n(x+2)

n-1


 funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping? 

44 f(x)=cosxe

sinx

 funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping? 45 f(x)=-sinxe

cosx


 funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping? 

46 f(x)=cosxe

sinx

 +cosx funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping? 47 f(x)=-cosxe

sinx


 funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping? 

48 f(x)=sinxe

cosx 

funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping? 49 f(x)=3(3x+1)

-1 


 funksiyani boshlang’ich funksiyasini toping? 

50 f(x)=10(2x-1)

-1 

 funksiyani boshlang’ich funksiyasini toping? 51 f(x)=3(1-x)

-1 


 funksiyani boshlang’ich funksiyasini toping? 

52 f(x)=(3x+1)

-1 

 funksiyani boshlang’ich funksiyasini toping? 53 f(x)=x(3x+2) funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping? 

54 f(x)=x

2

(4x+3) funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping? 55 f(x)=6(x-1)(x+2) funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping? 

56 f(x)=6(x-1)(x-2) funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping? 

57 f(x)=1/(x-1)

2

 funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping? 58 Ikkinchi tartibli differensial tenglamani ajrating? 

59 Chiziqli  differensial tenglamani ajrating? 

60 Ikkinchi tartibli differensial tenglamani ajrating? 

61 Ikkinchi tartibli differensial tenglamani ajrating? 

62 Ikkinchi tartibli differensial tenglamani ajrating? 

63 Chiziqli  differensial tenglamani ajrating? 

64 Chiziqli  differensial tenglamani ajrating? 

65 Chiziqli  differensial tenglamani ajrating? 

66 f(x,y)=x

2

y3

 funksiyaning x bo’yicha hosilasini toping? 

67 f(x,y)=x

4

y3

 funksiyaning x bo’yicha hosilasini toping? 

68 f(x,y)=x

2

y funksiyaning x bo’yicha hosilasini toping? 69 f(x,y)=x

2

y3

 funksiyaning y bo’yicha hosilasini toping? 

70 f(x,y)=x

2

y funksiyaning y bo’yicha hosilasini toping? 71 f(x,y)=x

4

y6

 funksiyaning y bo’yicha hosilasini toping? 

72Yuqori tartibli differensial tenglamani ajrating? 

73Yuqori tartibli differensial tenglamani ajrating? 

74 Yuqori tartibli differensial tenglamani ajrating? 

75Yuqori tartibli differensial tenglamani ajrating? 

76Yuqori tartibli differensial tenglamani ajrating? 

77 y```=x

2

+x+y


4

 differensial tenglama tartibini aniqlang? 

78 y```=x

2

+x5

+y

4 differensial tenglama tartibini aniqlang? 

79 y``=x


3

+5y


5

+y

4 differensial tenglama tartibini aniqlang? 

80 y`=x


2

+y

3+xy

4

 differensial tenglama tartibini aniqlang? 81 Berilgan f(x)funksiyadan (a,b) oraliq bo’yicha olingan aniq integral geometric 

jihatdan nimani ifodalaydi? 

82Quyidagi tasdiqlar orasida to’g’risini toping? 

83Quyidagi tasdiqlar orasida to’g’risini toping? 84 Quyidagi tasdiqlar orasida to’g’risini toping? 

85Differensial tenglamaning umumiy yechimi qaysi javobda to’gri ko’rsatilgan? 

86Berilgan f(x)=sin5x+C funksiya y`=5cos5x tenglamaningb yechimi bo’lishi 

mumkinmi? 

87 Diffensial tenglama tartibi qanday aniqlanadi? 

88 Differensial tenglama nima? 

89  0:0 ifodaning qiymati nimaga teng? 

90  0:1 ifodaning qiymati nimaga teng? 

91  f(x)=x+4 funksiyani x=3 dagi limitini hisoblang? 

92 f(x)=sinx  funksiyani x=0 dagi limitini hisoblang? 

93 Lopital qoidasi qanday qoida? 

94 Funksiyani integrallashning qanday usullarni o’rganamiz? 

95 Chiziqli differensial tenglamaning tartibi qanday bo’ladi? 

96 f(x)=3cosx funksiyadan (0;2) oraliq bo’yicha integral oling? 

97 f(x)=5cos(2x+1) funksiya hosilasini   hisoblang? 

98 f(x)=3cos(x+1) funksiya hosilasini   hisoblang? 

99 f(x)=5sin(2x+1) funksiya hosilasini   hisoblang? 

100 f(x)=3cos(2x+6) funksiya hosilasini   hisoblang? 

101 f(x)=5sin (1-x) funksiya hosilasini   hisoblang? 

102 f(x)=5cos(2x+1) funksiya hosilasini hisoblang? 

103 f(x)=5cos(2x)+sinx funksiya hosilasini   hisoblang? 

104 f(x)=5sinx+sin(x+3) funksiya hosilasini   hisoblang? 

105 f(x)=2cos4x+8sinx funksiya hosilasini   hisoblang? 

106 f(x)=lnx+1 funksiyani integrallang? 

107 f(x)=lnx-5 funksiyani integrallang? 

108 f(x)=2lnx+3 funksiyani integrallang? 

109 f(x)=-lnx+1 funksiyani integrallang? 

110 f(x)=-lnx funksiyani integrallang? 

111 f(x)=4sinxcosx funksiyaning boshlang’ich funksiyasini  hisoblang? 

112 f(x)=-4sinxcosx funksiyaning boshlang’ich funksiyasini  hisoblang? 113 f(x)=-12sinxcosx funksiyaning boshlang’ich funksiyasini  hisoblang? 

114 f(x)=-4sinxcosx-cosx  funksiyaning boshlang’ich funksiyasini  hisoblang? 

115 f(x)=-4sinxcosx-sinx  funksiyaning boshlang’ich funksiyasini  hisoblang? 

116 f(x)=xsinx funksiyaning x=0 nuqtadagi hosilasini toping? 

117 f(x)=xcosx funksiyaning x=2 nuqtadagi hosilasini toping? 

118 f(x)=xsin2x funksiyaning x=1 nuqtadagi hosilasini toping? 

119 f(x)=xtgx funksiyaning x=0 nuqtadagi hosilasini toping? 

120 f(x)=x+tgx funksiyaning x=0 nuqtadagi hosilasini toping? 

121 f(x)=ln((3-x)(x-2)) funksiya aniqlanish sohasini toping? 

122 f(x)=ln((5-x)(x-1)) funksiya aniqlanish sohasini toping? 

123 f(x)=ln((6-x)(x)) funksiya aniqlanish sohasini toping? 

124 Quyidagi funksiyalardan qaysi biri y``+y=0 tenglamaningb yechimi bo’ladi? 

125 Quyidagi funksiyalardan qaysi biri y`=2 tenglamaning yechimi bo’ladi? 

126 Quyidagi tasdiqlardan to’g’risini belgilang? 

127 Quyidagi tasdiqlardan noto’g’risini belgilang? 

128 Quyidagi tasdiqlardan noto’g’risini belgilang? 

129 Berilgan f(x)=sin2x+C funksiya y`=2cos2x tenglamaning yechimi bo’lishi 

mumkinmi? 

127 Berilgan f(x)=-sin3x+C funksiya y`=-3cos3x tenglamaningb yechimi bo’lishi 

mumkinmi? 

129 Berilgan f(x)=cos5x+C funksiya y`=-5sin5x tenglamaningb yechimi bo’lishi 

mumkinmi? 

130 Berilgan f(x)=sin5x+C funksiya y`=cos5x tenglamaning yechimi bo’lishi 

mumkinmi? 

131 Berilgan f(x)=tg5x+C funksiya y`=5cos5x tenglamaningb yechimi bo’lishi 

mumkinmi? 

132 f(x)=2x+5 funksiyani x=4 dagi limitini hisoblang? 

133 f(x)=4-2x funksiyani x=3 dagi limitini hisoblang? 

134 f(x)=5xtgx funksiyani x=0 dagi limitini hisoblang? 

135 f(x)=cosx funksiyani x=3 dagi limitini hisoblang? 

136 f(x)=tgx funksiyani x=0 dagi limitini hisoblang? 


137  Berilgan f(x)=ln5x+C funksiya y`=ln5x tenglamaning yechimi bo’lishi 

mumkinmi? 

138 Berilgan f(x)=5x+C funksiya y`=ln5x tenglamaning yechimi bo’lishi 

mumkinmi?

  

139 Differensiyal tenglama tartibi qanday aniqlanadi? 140 Differensial tenglama nima?  

141 Berilgan differensial tenglamalardan qaysi birining o‘zgaruvchilari ajralgan. 

142  Berilgan differensial tenglamalardan qaysi birining o‘zgaruvchilari ajralgan. 

143  Berilgan differensial tenglamalardan qaysi birining o‘zgaruvchilari ajralgan. 

144  y

1

=cos2

y differensial tenglamaning  y(1)=п/4 shartni qanoatlantiruvchi xususiy 

yechimi topilsin. 

145  y


1

tgx =y differensial tenglamaning   y(п/2)=1 yechimini toping. 146  a

1

+a

2

+…+a

n

+…(1)      va  b

1

+b

2

+…+b

n

     (2) musbat xadli katorlar berilgan va  

a

nn

  (n=1,2,…)  bulsin, u xolda:  

147 Differensial tenglamaga kirgan hosilalarning eng yuqori tartibi nima deb 

ataladi? 

149  f(x)=cosxe

sinx

 funksiyani boshlang’ich funksiyasini toping?  

150 Quyidagi tenglama nechanchi tartibli differensial tenglama y

11

-y

1cosx-x

2

y=0 151 Quyidagi tenglama nechanchi tartibli differensial tenglama y

111


-y

1

cosx-x2

y=0 


152 Quyidagi tenglama nechanchi tartibli differensial tenglama y

1V

-y1

cosx-x


2

y=0 


153 Quyidagi tenglama nechanchi tartibli differensial tenglama y

1

+y=7 

154 Quyidagi tenglama nechanchi tartibli differensial tenglama y11

+y=7 

155 Quyidagi tenglama nechanchi tartibli differensial tenglama y111

+y=7 

156 Quyidagi tenglama nechanchi tartibli differensial tenglama y1V

+y=7 

157 y1

+y=7 differensial tenglamaning xususiy yechimini toping. 

158 y

1

+y=8 differensial tenglamaning xususiy yechimini toping. 

159 y

1

+y=4 differensial tenglamaning xususiy yechimini toping. 

160 y

1

+y=3 differensial tenglamaning xususiy yechimini toping. 

161 y

1

+y=1 differensial tenglamaning xususiy yechimini toping. 

162 y

1

+y=3 differensial tenglamaning xususiy yechimini toping. 

163 Quyidagilardan qaysi biri y

11

-y=0 tenglamani yechimi bo‘ladi? 164 x

2

yIV

+sinxy


III

=tgx  tenglama nechanchi tartibli? 

165 Quyidagilardan qaysi  biri u

1

=x tenglamaning umumiy yechimi? 

166 u


1

=cos


-2

x differensial tenglamaning u(п/2) = 1 shartni qanoatlantiruvchi xususiy 

yechimi topilsin. 

167 Quyidagi funksiyalardan qaysi biri y

1

 = x+Sinx tenglamaning umumiy yechimi buladi? 

168 y


1

=sinx differensial tenglamaning y(п/2)=0 yechimini toping. 

169 u

11

 = x2

 tenglamani umumiy yechimi topilsin. 

170 Quyidagi misollardan qaysi  biri u

11

-u=0 tenglamani yechimi buladi? 171 Quyidagilardan qaysi  biri u

11

-u=0 tenglamani yechimi bula olmaydi? 172 x

2

yIV

+sinxy


III

=tgx  tenglama nechanchi tartibli? 

173 x

2

yV

+sinxy


III

=tgx  tenglama nechanchi tartibli? 

174 x

2

yII

+sinxy


III

=tgx  tenglama nechanchi tartibli? 

175 x

2

yI

+sinxy


II

=tgx  tenglama nechanchi tartibli? 

176 Berilgan differensial tenglamalardan qaysi birining o‘zgaruvchilari ajralgan. 

177 Berilgan differensial tenglamalardan qaysi birining o‘zgaruvchilari ajralgan. 

178 Berilgan differensial tenglamalardan qaysi birining o‘zgaruvchilari ajralgan. 

179 Berilgan differensial tenglamalardan qaysi birining o‘zgaruvchilari ajralgan. 

180 Berilgan differensial tenglamalardan qaysi birining o‘zgaruvchilari ajralgan. 

181 Berilgan differensial tenglamalardan qaysi birining o‘zgaruvchilari ajralgan. 

182 y

1

=cos2

y differensial tenglamaning y(1)=п/4 shartni qanoatlantiruvchi xususiy 

yechimi topilsin. 

183 y


1

tgx =y differensial tenglamaning   y(п/2)=1 yechimini toping. 184 a

1

+a

2

+…+a

n

+…(1)      va  b

1

+b

2

+…+b

n

     (2) musbat xadli katorlar berilgan va  

a

nn

  (n=1,2,…)  bulsin, u xolda: 

185 Quyidagilardan qaysi biri y

11

-y=0 tenglamani yechimi bo‘ladi? 186 x

2

yIV

+sinxy


III

=tgx  tenglama nechanchi tartibli? 187 Quyidagilardan qaysi  biri u

1

=x tenglamaning umumiy yechimi? 

188 u


1

=cos


-2

x differensial tenglamaning u(п/4) = 1 shartni qanoatlantiruvchi xususiy 

yechimi topilsin. 

189 Quyidagi funksiyalardan qaysi biri y

1

 = x+Sinx tenglamaning umumiy yechimi buladi? 

190 y


1

=sinx differensial tenglamaning y(п/2)=0 yechimini toping. 

191  u

11

 = x2

 tenglamani umumiy yechimi topilsin. 

192Quyidagi misollardan qaysi  biri u

11

-u=0 tenglamani yechimi buladi? 193 Quyidagilardan qaysi  biri u

11

-u=0 tenglamani yechimi bula olmaydi? 193 x

2

yIV

+sinxy


III

=tgx  tenglama nechanchi tartibli? 

194 x

2

yV

+sinxy


III

=tgx  tenglama nechanchi tartibli? 

195 x

2

yII

+sinxy


III

=tgx  tenglama nechanchi tartibli? 

196 x

2

yI

+sinxy


II

=tgx  tenglama nechanchi tartibli? 

197 Berilgan differensial tenglamalardan qaysi birining o‘zgaruvchilari ajralgan. 

198 Berilgan differensial tenglamalardan qaysi birining o‘zgaruvchilari ajralgan. 

199 Berilgan differensial tenglamalardan qaysi birining o‘zgaruvchilari ajralgan. 

200 Berilgan differensial tenglamalardan qaysi birining o‘zgaruvchilari ajralgan. 

201 xy=9, y=3, y=9 chiziqlar bilan chegaralangan figurani Oy oq atrofida aylantirishdan 

hosil bo’lgan jismning hajmini toping. 

202 xy=4, x=1, x=4  chiziqlar bilan chegaralangan figurani Ox oq atrofida aylantirishdan 

hosil bo’lgan jismning hajmini toping. 

203 xy=4, x=1, x=4, y=0 chiziqlar bilan chegaralangan figura yuzasini toping. 

204 xy=4, x=1, x=9, y=0 chiziqlar bilan chegaralangan figura yuzasini toping. 

205 xy=4, x=1, x=5, y=0 chiziqlar bilan chegaralangan figura yuzasini toping. 

206 xy=4 funksiyani boshlang’ich funksiyasini toping. 

207 y=xcosx funksiyani boshlang’ich funksiyasinin toping. 

208 y=xsinx funksiyani boshlang’ich funksiyasinin toping. 

209 y=ln(x+1) funksiyani boshlang’ich funksiyasinin toping. 

210 y=sin3xcos5x funksiyani boshlang’ich funksiyasinin toping.  

211 y=sin3xsin4x funksiyani boshlang’ich funksiyasinin toping.  

212 f(x,y)=4-x-2y funksiyaning aniqlanish sohasini toping. 

213 f(x,y)=4/x-7/y funksiyaning aniqlanish sohasini toping. 

214 f(x,y)=sin(x+y) funksiyaning aniqlanish sohasini toping. 

215 f(x,y)=cos(1-x+y) funksiyaning aniqlanish sohasini toping. 

216 f(x,y)=5-x-y funksiya berilgan, f(1,2)=? 217 f(x,y)=5-5x+y funksiya berilgan, f(1,3)=? 

218 f(x,y)=5-x-y funksiyani x ->1ga va y ->2 ga intilgandagi limitini toping. 

219 z=3xy funksyani to’liq differensialini toping. 

220 z=3xsiny funksyani to’liq differensialini toping. 

221 z=3sinxcosy funksyani to’liq differensialini toping. 

222 z=3ysinx funksyani to’liq differensialini toping. 

223 z=3ycosx funksyani to’liq differensialini toping. 

224 z=3xcosy funksyani to’liq differensialini toping. 

225 xy’+y=cosx  differensial tenglamaning quyidagilardan qaysi biri yechimi bo’ladi. 

226 xy’+y=-sinx  differensial tenglamaning quyidagilardan qaysi biri yechimi bo’ladi. 

227 f(x)=ctgx funksiyani (1, 3) oraliqda integrallang? 

228 f(x)=-tgx funksiyani (0, 3) oraliqda integrallang? 

229 f(x)=(sinx)/x funksiyaning x=0 nuqtadagi limitini hisoblang? 

230 f(x)=(x-1)/(x+3) funksiyaning x=2 dagi limitini hisoblang? 

231 f(x)=2/(x-1) funksiyaning x=1 nuqtadagi limitini hisoblang? 

232 f(x)=(x+5)/(x-4) funksiyaning x=5 nuqtadagi limitini hisoblang? 

233 f(x)=1/x funksiya va OX o’qi hamda x=1va x=e to’g’ri chiziqlar bilan chegaralangan 

soha yuzasini toping? 

234 f(x)=(tgx)/x funksiyaning x=0 nuqtadagi limitini hisoblang? 

235 f(x)=cosx funksiyani (0,1) oraliqda integrallang? 

236 f(x)=P(x)arcsinx ko’rinishidagi funksiya qanday integrallanadi? (P(x)-ko’phad) 

237 f(x)=P(x)lnx ko’rinishidagi funksiya qanday integrallanadi? (P(x)-ko’phad) 

238 f(x)=P(x)sinx ko’rinishidagi funksiya qanday integrallanadi? (P(x)-ko’phad) 

239 Arifmetik va gemetrik progressiyalar yig’indisini qator sifatida qarash mumkinmi? 

240 Cheksiz kamayuvchi geometriya qanday qator? 

241 f(x,y)=(x+y)/(x-3) funksiya aniqlanish sohasini toping?  

Download 477.93 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling