3. Asosiy kiritish-chiqarish tizimini boshqaruvchi qurilma a. Bios b. Klaviatura c. Hdd d. Ram


Download 22.57 Kb.
Sana04.12.2020
Hajmi22.57 Kb.
#159050
Bog'liq
Kompyuter arxitekturasi fanida oraliq nazorat test savollari 70 ta
terms-of-use, 1 topshiriq, 1 topshiriq, 1-юрак гликозидлари, 5, fizika 2-amaliy, 4-mavzu. O’zgaruvchan tok elektr zanjirlari. Reja O’zgaruvchan (1), 4-mavzu. O’zgaruvchan tok elektr zanjirlari. Reja O’zgaruvchan (1), @Maths Nation Quiz 1 yechim 290820203245, 3-Laboratoriya ishi vazifalari, Физическая культура, “Telekommunikatsiya texnologiyalari”. Test savollari. “O’ptik al, мутакил иш 1, мутакил иш 1

1. Kompyuter qurilmalari va Operatsion tizim orasidagi vositachi

a. Utilitalar b. Shinalar c. Portlar d. Draywer

2. Ma'lumotlarni A1 va undan yuqori formatlarda chop etish qurilmasi?

a. Printer b. Skaner c. Plotter d. Proyektor

3. Asosiy kiritish-chiqarish tizimini boshqaruvchi qurilma

a. BIOS b. Klaviatura c. HDD d. RAM

4. Ma’lumotlarni ximoyalashda yordam beruvchi dastur

a. Shifer kod b. Antivirus c. Parollash d. Ziplash

5. Kompyuterlar nechta sinfga bo’linadi?

a. 2ta sinfga b. 3ta sinfga c. 4ta sinfga d. 5ta sinfga

6. Ummumiy portlar nechaga bo’linadi?

a. 3 taga b. 2 taga c. 5 taga d. 4 taga

7. LTP1 va LTP2 portlar qanday bog’lanadi?

a. ketma-ket b. uzluksiz c. parallel d. uzlukli

8. COM1 va COM2 portlar qanday bo’g’lanadi?

a. ketma-ket b. uzluksiz c. parallel d. uzlukli

9. Tezkor xotiraning turlari to’g’ri ko’rsatilgan javob?

a. SIMM, DIMM, RIMM, DDR b. SIMM, DIMM, RIMM, DDR, RAM

c. SIMM, DIMM, RIMM, DDR, HDD d. DDR, RAM, HDD

10. Axborot so’zi necha baytga teng?

a. 8 baytga b.7 baytga c. 4 baytga d. 8bitga

11. Fayl kengaytmalari berilgan to’g’ri javobni toping?

a. .exe .com .uz .doc b. xls. doc. zip . ru c. ppt. doc. db. xls .mp4 d. hamma javoblar to’g’ri

12. Qurilmalar qanday usullar bilan kompyuterga ulanishi mumkin?

a. ide, usb, port, shina, uzellar, utilitalar b. Ide, scsi, usb, firewire interfeyslar parallel port

c. firewire interfeyslar, usb, port, shina d. shina, uzellar, utilitalar, ide

13. Axborotlarni ustidan xar xil amallarni bajarish jarayoni nima deyiladi?

a. Axborotlarni qayta ishlash b. Axborot c. Axborot texnologiylari d. Kompyuter

14. Parallel bajarish-bu …?

a. Aynan bir vaqt momentida qayta ishlayotgan ma’lumotlarni bir nechta bajariladi.

b. Aynan bir vaqt momentida bir nechta paralel buyuruqlari bajariladi.

c. Aynan bir vaqt momentida qayta ishlayotgan ketma-ket ma’lumotlarni bajariladi.

d. Aynan bir vaqt momentida qayta ishlayotgan ma’lumotlarni bir nechta buyuruqlari bajariladi.

15. Multiprocessors- bu….?

a. Multiprocessorlar yoki taqsimlangan xotirali tizim

b. Multiprocessorlar yoki ajratilgan xotirali tizim

c. Multiprocessorlar yoki parallel xotirali tizim

d. Multiprocessorlar yoki ketma-ket xotirali tizim

16. Multicomputers- bu….?

a. Multicomputerlar yoki taqsimlangan xotirali tizimlar

b. Multicomputerlar yoki ajratilgan xotirali tizimlar

c. Multicomputerlar yoki ketma-ket xotirali tizimlar

d. Multicomputerlar yoki parallel xotirali tizimlar

17. Shinalar- bu…?

a. XS lari integral sxemalar va provodniklar yig’indisidan tashkil topgan, ular shinalar deyiladi.

b. XS lari electron provodniklar yig’indisidan tashkil topgan, ular shinalar deyiladi.

c. XS lari diodlar provodniklar yig’indisidan tashkil topgan, ular shinalar deyiladi.

d. XS lari provodniklar yig’indisidan tashkil topgan, ular shinalar deyiladi.

18. Plata to’plami u odatda tizim platasida o’rnatiladi va ona platada bo’ladi nima?

a. Adapterlar b. Kontrollerlar c. Portlar d. Mikroprotsessorlar

19. arifmetik-mantiqiy qurilma (AMQ) – bu…?

a. Hisoblash operatsiyalarni bevosita amalga oshirish uchun;

b. Hisoblash va mantiqiy operatsiyalarni bevosita amalga oshirish uchun;

c. Hisoblash amallari va mantiqiy operatsiyalarni bevosita amalga oshirish uchun;

d. operatsiyalarni bevosita amalga oshirish uchun;

20. Boshqaruv qurilmasi – bu…?

a. Jarayonini tashkillashtirish uchun;

b. Boshqarish jarayonini tashkillashtirish uchun;

c. Dasturlarni boshqarish jarayonini tashkillashtirish uchun;

d. To’g’ri javob yo’q

21.Dasturiy boshqaruv printsipi qanday sanoq sistemada asosida tashkil etilgan?

a. O’nlik sanoq sistemasi asosida: b. O’n oltilik sanoq sistemasi asosida:

c. sakkizlik sanoq sistemasi asosida: d. ikkilik sanoq sistemasi asosida:

22. Dasturlarni xotirada saqlash printsipi?

a. Buyruqlar raqamli ko’rinishda, sonlarga aylantirilib saqlanadi

b. Buyruqlar anolog ko’rinishda, sonlarga aylantirilib saqlanadi

c. Buyruqlar raqamli va anolog ko’rinishda, sonlarga aylantirilib saqlanadi

d. Buyruqlar ko’rinishda, sonlarga aylantirilib saqlanadi

23. Birinchi EHM ning nomi qanday va qancha og’irlikda edi?

a. ENIAC 30 tonna b. MINSK 45 tonna c. Macintosh 30 tonna d. ENIAC 45 tonna

24. Tizimni qanday apparat boshqaradi?

a. Ona plata b. Markaziy protsessor c. Xotira qurilmalari d. Tok manbai

25. MzP ishtirokisiz ham xotiradan tashqi qurilmalarga va aks yo’nalishda kiritish- chiqarish imkoniyati mavjudmi?

a. Yo’q b. Ha yoki Yo’q c. Ha d. To’g’ri javob yo’q

26. Dasturlar va ma’lumotlarni saqlash uchun bitta xotira bo’shlig’i qo’llanilgan tuzilish qanday ataladi?

a. Kompyuter arxitekturasi b. Tizim arxitekturasi

c. Garvard arxitekturasi d. Fon Neyman arxitekturasi

27. DSEG (ingl. Data Segment) o’zaro ajratilgan hamda har biri o’zining manzilli bo’shlig’i va kirish usullariga ega bo’lgan tarzda yaratilgan tuzilishi qanday ataladi?

a. Garvard arxitekturasi b. Fon Neyman arxitekturasi

c. Kompyuter arxitekturasi d. Tizim arxitekturasi

28. Ushbu arxitektura nisbatan murakkab bo’lib, qo’shimcha qanday signallarni qabul qiladi?

a. Tovushli signallar b. Anolog signallar c. Raqamli signallar d. Boshqaruv signallar qabul qiladi

29. Almashishning qanday turlari mavjud

a. Ular jumlasiga xotirani o’qish va xotiraga yozish kiradi

b. Xotira turlari mavjud c. Tahrirlash mavjud d. To’g’ri javob yo’q

30. Shaxsiy kompyuterlarni boshqarish tizimi turlarini sanab bering?

a. Arifmetik qurilma, boshqaruv qurilma, tashqi qurilma, tezkor xotira

b. software va hardware c. Tizimli blok qurilamalari

d. Kompyuter qurilmalari Monitor, tizimli blok, klaviatura, mishka

31. Shaxsiy kompyuterlarni boshqarish tizimi necha turga bo’linadi?

a. 4 turga bo’linadi b. 3 turga bo’linadi c. 2 turga bo’linadi d. 5 turga bo’linadi

32. Mikroprotsessor tizimining xotira bo’shlig’ini shakllantirish usuliga ko’ra nechta turga bo’linadi?

a. MP arxitekturalari ikkita asosiy turga bo’linadi.

b. MP arxitekturalari to’rtta asosiy turga bo’linadi.

c. MP arxitekturalari uchta asosiy turga bo’linadi.

d. MP arxitekturalari beshta asosiy turga bo’linadi.

33. Axborotlar asosan nechta xossalari mavjud?

a. Atributivlik, pragmatiklik, dinamiklik b. Statik atributivlik, pragmatiklik, dinamiklik

c. atributivlik, pragmatiklik, dinamiklik aniqlilik b. aniqlilik tushunarlilik, natijaviylik

34. EHM arxitekturasi qanday guruhlardan tashkil topgan?

a. Hisoblash va mantiqiy imkoniyat b. Apparatli vositalar

c. Dasturiy ta’minot d. Hamma javob to’g’ri

35. Kоmpyuter аrхitekturаsi U nechа sаthdаn ibоrаt.

a. ikkita sathdan iborat b. hech qanday sathdan iborat emas

c. uchta sathdan iborat d. to’rtta sathdan iborat

36. Tarmoqlar bog’lash uchun qaysi qurilamalar kerak bo’ladi?

a. Kabel , hub, konnekter, switch b. kompyuter, hub, switch

c. kompyuter, hub, switch connecter d. Kabel , hub, konnekter,

37. Tarmoqlarga necha xil usul bilan ulanish mumkin

a. 5-xil usul bilan b. 4-xil usul bilan c. 2-xil usul bilan d. kabellar orqali usul bilan

38. Tarmoq topologiyalari arxitekturasi to’g’ri ko’rsatilagan javob qaysi?

a. Yulduz simon, ketma-ket b. Yulduz simon, daraxt simon, ketma-ket

c. Yulduz simon, daraxt simon, ketma-ket, parallel d. Hech qaysi javob to’g’ri emas

39. Mikrokontrollerlar mulohaza yuritilayotgan arxitekturalarning vakili qanday?

a. Intel firmasi MCS-51 b. Intel firmasi MCS-50

c. Intel firmasi MCS-48 d. IBM firmasi AMD-20

40. TXQ ning ulanish porti (eskirgan platalarda)

a. [SIMM] b. [DMA] c. [DDR] d. [HARD]

41. Parallel port qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

a. COM1 b. COM1 VA COM2 c. USB2 d. LTP

42. Hozigi kompyuterlarning tuzilishi qaysi olim prinsiplariga asoslangan?

a. Bell Gets b. Fon Neyman c. Bletz Paskal d. Stiv Jobs

43. Axborot o’lchov birliklari to’g’ri ko’rsatilgan javob qaysi?

a. bit, bayt, megabayt, kilobayt, gigabayt, Tb b. bit, bayt, megabayt, kilobayt, gigabayt,

c. bit, bayt, megabayt, kilobayt, Tb d. bit, bayt, kilobayt, megabayt, gigabayt, Tb

44. Nima protsessorga nisbatan murakkab matematik operatsiyalarni tez bajaradi va uni keyingi operatsiya uchun tezda bo‘shatadi

a. PROTSESSOR b. OPERATIV XOTIRA c. SOPROTSESSOR d. ONA PLAT

45. Kompyuter ichidagi asosiy magistral

a. shina b. uzellar c. portlar d. hamma javob to’g’ri

46. Kompyuterdagi axborotlarni monitorga chiqarib beruvchi qurilma

a. Proyektor b. Switch c. Kabel d. Video plata

47. Tarmoqda tarqaladigan viruslar qanday?

a. Chervi b. Recyler c. exe d. Slatko

48. Windows OT ning fayl tizimidan biri

a. NTFS b. FAT c. a va b javoblar to’g’ri d. NTFS 32

49. Reestr bilan ishlash uchun, Windows dasturlar to‘plamiga kiruvchi qaysi dasturidan foydalaniladi?

a. DELL b. REGEDIT c. EXE d. DOC

50. Internetga ulanish usullari.

a. VPN b. DIAL-UP

c. Dial Up, xDSL yordamida, Ethernet tarmog’i, Wi-Fi, Wi-Max, USB modem, qo’l telefonlari. d. ADSL

51. Internetdan foydalanishni ta'minlovchi dasturlar

a. Tarmoq dasturi b. OSlar c. Brauserlar

d. Dial Up, xDSL yordamida, Ethernet tarmog’i, Wi-Fi, Wi-Max, USB modem, qo’l telefonlari

52. Bajarilayotgan amallarni vaqtincha saqlab turuvchi qurilma

a. Kesh xotira b. Doimiy xotira c. Tezkor xotira d. Hamma javob to’g’ri

53. Arifmetic-logik qurilma

a. PROTSESSOR b. SOPROTSESSOR c. SHINA d. SHLEF

54. Qattiq diskdan ma'lumotlarni CPU ga uzatuvchi qurilma

a. Shina b. Shlef c. Uzellar d. Port

55. Kompyuterning dasturiy ta'minoti

a. Hardware b. Unix c. Windows d. Software

56. Tarmoq qurilmasi qanday nomlanadi?

a. Hub b. Switch c. Modem d. Optik kabel

57. Kompyuterning ichki qurilmalarini jamlaydi

a. KEYS b. Tizim plata c. Xotira d. RAM

58. Ma'lumotlar qaysi port orqali tezroq uzatiladi

a. COM b. LTP c. USB d. Tarmoq orqali

59. LTP portiga ulanuvchi qurilmalardan biri

a. USB mishka b. USB klaviatura c. Tarmoq kabeli d. Tuner

60. Kompyuterning ichki qurilmalarini jamlaydi?

a. Keysb. Tizim palatasi

c. Protsessor

d. To’g’ri javob yo’q

 1. Shaxsiy kompyuterning xotira turlari nechta ?

 1. 3 ta

 2. 5 ta

 3. 6 ta

 4. 7 ta

 1. Shaxsiy kompyuter kesh xotirasi darajalari nechta

 1. 1 ta

 2. 2 ta

 3. 3 ta

 4. 4 ta

 1. Shaxsiy kompyuterning tezkor xotirasi qanday xususiyatlarga ko’ra farqlanadi?

 1. Tayming, energiya istemoli, hajmi, chastotasi, joylashuv kanali orqali

 2. O’lchami uzunligi, tayming, energiya istemoli, chipsetlar soni, yasalgan metal turi orqali

 3. Chiplar soni, joylashuv kanali orqali, yasalgan metal turi orqali, radiator orqali

 4. Slotiga qarab, O’lchami uzunligi, taymingi, energiya istemoli

 1. Doimiy xotira ishlab chiqaruvchi kompaniyalar.

 1. Seagate, Toshiba Westrn Digital, Samsung, Kingston, Transkend

 2. Samsung, Kingston, Transkend, Acer, Lenovo

 3. Toshiba Westrn Digital, Seagate, Inoi, Hp, Transcend

 4. Inoi, Kingsman, Seagate, WD, Samsung, Transcend

 1. Xotira turlarini belgilanag ?

 1. Doimiy, Tezkor, Kesh

 2. Doimiy, Tezkor, Kesh, Bios, Virtual

 3. Virtual, Doimiy, Kesh, Bios, Video, Tezkor

 4. Virtual, Doimiy, Kesh, Bios, Video, Tezkor, Flash

 1. Shaxsiy kompyuterning texnik xususiyatlarni bilishi uchun quyidagi amalllar ketma-ketligi bajariladi. ?

 1. Этот компьютер-свойства-дополнительное параметры системы

 2. Этот компьютер-свойства-выполнить-dxdiag

 3. Pusk+R - выполнить-dxdiag- свойства

 4. Pusk+R - выполнить-dxdiag; Этот компьютер-свойства

 1. Offis, o’yin, professional kompyuterlari uchun talab etiladigan minimal tezkor xotira xajmi ?

 1. 4 GB-6 GB - 8 GB

 2. 1 GB - 2 GB - 4 GB

 3. 2 GB -4 GB – 6 GB

 4. 4 GB - 8 GB -16 GB

 1. Qo’l bn ushlab ko’z bilan o’rib bo’lmaydigan hotira turlarini belgilang ?

 1. Kesh, Bios, Virtual

 2. Flash, Bios, Chipsetlar

 3. Virtual, Bios, Domiy

 4. Virtual, Kesh

 1. MikroProtsessorda nechtaga yadro bo’ladi ?

 1. 4 tagacha

 2. 12tagacha

 3. 16 tagacha

 4. 32 tagacha

 1. VGA (Video xotira) vazifasi nima ?

 1. Video xotira - bu monitor ekranida tasvirni shakllantirish uchun ishlatiladigan va grafik ma'lumotlarni vaqtinchalik saqlash uchun xotira.

 2. Kompyuterda tasvirlarni qayta ishlash uchun kerak bo’ladigan va o’yin o’ynash uchun kerak bo’ladigan xotira

 3. Tasvirlarni monitorga uzatib Android studio dasturlarida ishlash uchun kerak bo’ladigan hotira

 4. Grafik dasturlar bilan ishlash uchun hamda, ma’lumotlar saqlash uchun kerak bo’ladigan hotira.

Download 22.57 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling