3-ma’ruza Bull algebrasidan foydalanib Bull ifodalarini sodalashtirish Reja


Download 34.64 Kb.
bet1/2
Sana13.10.2022
Hajmi34.64 Kb.
#846198
  1   2
Bog'liq
bes 3 [163](1)I3
lenter kolosnik panjarasini takomillashtirish, 1-taqriz , 1-taqriz , 11, bes 3 [163](1), bes 3 [163](1)I1, bes 3 [163](1)I1, bes 3 [163](1)I2, bes 3 [163](1)I2, bes 3 [163](1)I3, bes 3 [163](1)I4, bes 3 [163](1)I4, bes 3 [163](1)I5, bes 3 [163](1)I6


3-ma’ruza
Bull algebrasidan foydalanib Bull ifodalarini sodalashtirish
Reja

  1. Bull algebrasidan foydalanib Bull ifodalarini sodalashtirishda ishlatiladigan amallar.

  2. Mantiqiy turdagi funksional qurilmalar.

  3. Mantiqiy elementlar va ularning parametrlari.

  4. Bipolyar tranzistorli elektron kalit sxemalari.

  5. Maydonli tranzistorli elektron kalit sxemalari.


1. Assotsiativlik qonunlaridan foydalanib, ko'p o'zgaruvchi (n > 2) ixtiyoriy mantiqiy funksiyasini ikkita o'zgaruvchi funksiyalar kombinatsiyasi ko'rinishida ifodalash mumkin. 22 =16 ikkita o'zgaruvchi funksiyalarining to'liq majmuyi 3.6-jadvalda keltirilgan. Funksiyalarning har biri x,x2 o'zgaruvchilar ustidan amalga oshirish mumkin bo'lgan 16 ta mantiqiy amal kombinatsiyadan birini bildiradi va ularo‘z nomi va shartli belgisiga ega.
Ikki o'zgaruvchi uchun to‘liq mantiqiy funksiyalar majmuyi.

X1 ,.X2
qiymatlari va
Y0...Y15
fynksiyalar

Konyunksiya,
dizyunksiya,
Inkor amallari
orqali
ifodalanishi

Amallaring
asosiy
belgisi

Funksiya
nomi

Mantiqiy element
nomi

X1 0 0 1 1

X2 0 1 0 1

Y0 0 0 0 0Y0 =0


nol
konstantasi

«nol»
generatori

Y1 0 0 0 1Y1 = x1* x2konyunksiya,
mantiqiy
ko'paytirish

konyunktor,
«YOKI»sxemasi

Y2 0 0 1 0Y2 = x1* x2X1 = X2X2 bo'yicha
taqiq

X2 bo'yicha
«EMAS» sxemasi

Y3 0 0 1 1Y3 = x1


X1 bo'yicha
tavtologiya

X1 bo'yicha
takrorlagich

Y4 0 1 0 0Y4=x1* x2X2 - X1

X1 bo'yicha
taqiq

X1 bo'yicha
«EMAS»sxemasi

Y5 0 1 01Y5=x2
X2 bo'yicha
tavtologiya

X2 bo'yicha
takrorlagich

Y6 0 1 1 0Y6=x1x2+x1x2

X1 X2istisnoli
«YOKI»,
mantiqiy
tengma’nolik
emas

istisnoli «YOKI»
sxemasi

Y7 0 1 1 1Y7=x1+x2˄,∩,+


dizyunksiya,
mantiqiy
qo'shish

dizyunktor,
«НАМ» sxemasi

«Tengma no’lik», «Istisnoli YOKI», Pirs va Sheffer elementlari kabi yangi funksiyalar konyunksiya, dizyunksiya va inversiya amallari orqali ifodalangani e’tiborga loyiq. Birfunksiya argumentlarini boshqa funksiya argumentlari bilan almashtirish amali superpoztsiya deb ataladi. Superpozitsiyani bir necha marta qoMlash ikkita o'zgaruvchi funksiyasi asosidagi Lv'iyoriy sondagi argumentlar uchun
Konyunksiya, dizyunksiya va inversiya funksiyalari majmuyi asosiy funksional to‘liq majmua (AFTM) nomini olgan.


Mantiqiy konstantalar va o‘zgaruvchilar. Bul algebrasi operatsiyalari

Raqamli texnikada ikkita holatga ega bo'lgan, nol va bir yoki «rost» va «yolg‘on» so‘zlari bilan ifodalanadigan sxemalar qoilaniladi.


Biror sonlami qayta ishlash yoki eslab qolish talab qilinsa, ular bir va nollaming maium kombinatsiyasi ko‘rinishida ifodalanadi. U holda raqamli qurilmalar ishini ta’riflash uchun maxsus matematik apparat lozim boiadi. Bunday matematik apparat Bui algebrasi yoki Bul mantiqi deb ataladi. Uni irland olimi D. Bui ishlab chiqqan.
Mantiq algebrasi «rost» va «yolg‘on» - ko‘rinishdagi ikkita mantiq bilan ishlaydi. Bu shart «uchinchisi boiishi mumkin emas» qonuni deb ataladi. Bu tushunchalami ikkilik sanoq tizimidagi raqamlar bilan bogiash uchun «rost» ifodani 1 (mantiqiy bir) belgisi bilan, «yolg‘on» ifodani 0 (mantiqiy nol) belgisi bilan belgilab olamiz. Ular Bui algebrasi konstantalari deb ataladi.
Umumiy holda, mantiqiy ifodalar har biri 0 yoki 1 qiymat oluvchi x1, x2, x3, ...xn, mantiqiy o‘zgaruvchilar (argumentlar)ning funksiyasi hisoblanadi. Agar mantiqiy o‘zgaruvchilar soni n boisa, u holda 0 va 1 lar yordamida 2" ta kombinatsiya hosil qilish mumkin. Masalan, n= 1 boisa: x=0 va x=l; n=2 boisa: X/X2=00,01,10,l 1 boiadi. Har bir o‘zgaruvchilar majmui uchun у 0 yoki 1 qiymat olishi mumkin. Shuning uchun n ta o‘zgaruvchini 22 ta turli mantiqiy funksiyalarga o‘zgartirish mumkin, masalan, и=2 boisa 16, n=3 boisa 256, n=4 boisa 65536 funksiya n o‘zgaruvchining ruxsat etilgan barcha mantiqiy funksiyalarini uchta asosiy amal yordamida hosil qilish mumkin:
- mantiqiy inkor (inversiya, EMAS amali), mos o‘zgaruvchi ustiga «-» belgi qo‘yish bilan amalga oshiriladi;
- mantiqiy qo‘shish (diz’yunksiya, YOKI amali), «+» belgi qo‘yish bilan amalga oshiriladi;
- mantiqiy ko‘paytirish (kon’yunksiya, HAM amali), «•» belgi qo‘yish bilan amalga oshiriladi. Ifodalar ekvivalentligini ifodalash uchun «=» belgisi qo‘yiladi. Mantiqiy funksiyalar va amallar turli ifodalanish shakllariga ega boiishlari mumkin: algebraik, jadval, so‘z bilan va shartli grafik (sxemalarda). Mantiqiy funksiyalami berish uchun mumkin bo'lgan argumentlar majmuidan talab qilinayotgan mantiqiy funksiya qiymatini berish yetarli. Funksiya qiymatlarini ifodalovchi jadval haqiqiylik jadvali deb ataladi. 3.2.3.3 va 3.4-jadvallarda ikkita o'zgaruvchi x1,x2 uchun mantiqiy amallarning algebraik va jadval ifodasi keltirilgan.Download 34.64 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling