3-mavzu. Statistik kuzatish uslubiyati ku-19 Bozorov Abror Amaliy mashg’ulot savollari


Download 12.33 Kb.
Sana04.11.2020
Hajmi12.33 Kb.
#140989
Bog'liq
statistika 3 topshiriq
siyosatshunoslik, siyosatshunoslik 2, siyosatshunoslik, ELEKTRON XUKUMATDAN MUSTAQIL ISH, Doc1, Doc1, 2 5276122200762484763, Безымянный, borliq tushuncha, qoqon xonligining tashkil topish, 2 5296695214369408812, 2 5296695214369408812, 2 5411384477693772275, Ikromov Ismatjon madaniyat tarixidan-Avesto , Ikromov Ismatjon madaniyat tarixidan-Avesto

3-MAVZU. STATISTIK KUZATISH USLUBIYATI

KU-19 Bozorov Abror
Amaliy mashg’ulot savollari

 1. Statistik kuzatish bilan oddiy kuzatishning farqli jihatlari nimalardan iborat?

Statistik kuzatish deb, o’rganilayotgan hodisa va jarayonlar to’g’risidagi ma’lumotlarni ma’lum bir yagona ilmiy-tashkiliy dasturlar bo’yicha qayd qilishga va to’plashga aytiladi. Statistik kuzatishning oddiy kuzatishdan farqlari, Statistik kuzatish qanchalik to’g’ri, bir necha ilmiy-tashkiliy ekspertizalardan o’tgan dastur bilan o’tkazilsa, uning ma’lumotlar aniq qo’yilgan maqsadga erishish uchun kerakli bo’ladi. Har qanday kuzatish ham statistic kuzatish hisoblanmaydi. Statistik kuzatish ma’lumotlarni uzviy bog’lash va uzviylikda bog’langan va butunlikda bo’lishi lozim. Statistik kuzatishning eng muhimi qoidalaridan biri – kuzatish o’tkazishda to’plam birliklarini qamrab olinishidir.

 1. Siz xususiy korxonangizning moliyaviy holatini tahlil qilish uchun korxona balansi va boshqa hisobotlar asosida ma’lumot to‘pladingiz. Ushbu ish statistik kuzatishning qaysi shakliga kiradi? Statistik hisobot shakliga kiradi.

 2. Aholi turmush darajasini o‘rganish maqsadida xonadon xo‘jaliklarida statistik kuzatish o‘tkazish uchun kuzatish dasturi, rejasi, kuzatish formulyarini shakllantiring. Aholi turmush darajasini ifodalovchi 5 ta savol tuzing. Savollarning 2 tasi ochiq, 3 tasi yopiq savollardan iborat bo’lsin.

4. Joriy yilda bir turdagi mahsulot ishlab chiqaruvchi uchta mikrofirmada tayyor mahsulot va yarim tayyor mahsulotlar qiymati to‘g‘risida quyidagi ma’lumotlar keltirilgan (mln. so‘m).

Korxona

Tayyor mahsulot qiymati

YArim tayyor mahsulotlar qiymati

Jami

1

350


210

460 -

560 +

2

320

120

610 –

440 +

3

700

160

860 +

Jami:

1570 -

1370 +

360 -

490 +

1930 –

1070 +

Ma’lumotlarni arifmetik nazorat yo‘li bilan tekshiring va o‘zgartirishlar kiriting.

Shartli belgi: + To’g’ri - Noto’g’riTestlar

 1. Statistik tadqiqot bosqichlari qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

 1. ma’lum bog‘lanishda, turli sifatga ega bo‘lgan hodisalar, elementlar to‘plamini qayta ishlash

 2. statistik kuzatish, kuzatish materiallarini jamlash va guruhlash, ko‘rsatkichlarni hisoblash va tahlil qilish

 3. ma’lum bog‘lanishda, bir xil sifatga ega bo‘lgan hodisalar, elementlar, birliklar, dalillarni to‘plash va qayta ishlash

 4. statistik kuzatish, kuzatish materiallarini jamlash va tahlil qilish

 1. Statistik kuzatish ob’ekti – bu:

a) kuzatish birligi

b) statistik to‘plam

c) statistik to‘plam birligi

d) hisob birligi

 1. Statistik kuzatish jarayonida ma’lumotlar olinadigan sub’ekt qanday nomlanadi?

a) statistik to‘plam birligi

b) hisob birligi

c)statistik to‘plam

d) kuzatish birligi
 1. Kuzatish jarayonida qayd etilishi lozim bo‘lgan belgilar (yoki savollar) ro‘yxati qanday nomlanadi?

 1. kuzatish dasturi

 2. kuzatish maqsadi

 3. statistik formulyar

 4. kuzatish dastaklari

 1. Kuzatish muddati deganda nima tushuniladi?

 1. statistik formulyarlarni to‘ldirish vaqti

 2. o‘rganilayotgan to‘plam birliklarining har bir belgisini aniq yil, kun, soat holati bo‘yicha ro‘yxatga olish

 3. kuzatishni qachon va necha kunda amalga oshirish

 4. kuzatishni qanday tarzda olib borilayotganligini nazorat qilish vaqti

 1. Statistik hisobot – bu:

 1. statistik kuzatish turlari

 2. statistik kuzatish usullari

 3. statistik kuzatish bosqichlari

 4. statistik kuzatish shakllari

 1. Asosiy massiv usuli – bu:

 1. statistik kuzatish turi

 2. statistik kuzatish usuli

 3. statistik kuzatish bosqichi

 4. statistik kuzatish shakli

 1. 2019 yilda tugallangan qurilish ishlarini tekshirish uchun statistik kuzatishning qanday usulidan foydalaniladi?

 1. anketa orqali kuzatish

 2. o‘z-o‘zini qayd etish

 3. hujjatli kuzatish

 4. qisman kuzatish

 1. Fursatli kuzatish usuli – bu:

 1. yoppasiga kuzatish

 2. monografik tasvirlash

 3. asosiy massivni kuzatish

 4. tanlama kuzatish

 1. Qisman kuzatish qanday turlarga bo‘linadi?

 1. fursatli, bir yo‘la joriy

 2. tanlama, asosiy massiv, monografik tasvirlash

 3. joriy, uzluksiz, uzlukli

 4. uzlukli, yoppasiga uzluksiz

 1. Paxtani laboratoriyada maxsus asboblar bilan tekshirish natijasida kuzatuvchi uning 80% i 1-nav, 15% i 2-nav, 5% i 3-nav ekanligi ni aniqladi. Kuzatuvchi boshlang‘ich ma’lumotni olishda qaysi usulni qo‘llagan:

  1. bevosita

  2. hujjatli

  3. savol-javob

  4. yoppasiga kuzatish

 2. Bosh to‘plam bilan tanlama to‘plam natijalari o‘rtasidagi tafovut...

  1. reprezentativ xato deb yuritiladi

  2. registratsiya xatolari deb yuritiladi

  3. muntazam xatolar deb yuritiladi

  4. taodifiy xatolar deb yuritiladi

 3. Yoppasiga kuzatish deyilganda ...

  1. to‘plamdagi barcha birliklar tekshiriladigan kuzatish tushuniladi

  2. bosh to‘plamdan bir qismini ilmiy asoslangan, vakolatni to‘la ta’minlab beradigan usullar yordamida tanlab olib tekshirish tushuniladi

  3. bosh to‘plam bilan tanlama to‘plam natijalari o‘rtasidagi tafovut tushuniladi

  4. kuzatishning qachon va necha kunda amalga oshirilishi tushuniladi.

 4. Tasodifiy xatolar...

  1. tanlab olish prinsiplarini ko‘pol ravishda buzish natijasida yuzaga chiqadi

  2. kuzatishning qachon va necha kunda amalga oshirilishiga bog‘liq holda sodir bo‘ladi

  3. kuzatuvchining toliqishi, charchashi tufayli sodir bo‘ladi

  4. ijtimoiy hodisa va jarayonlarni chuqur va har tomonlama o‘rganishda vujudga keladi

 5. Kuzatish vaqti va muddati deyilganda...

  1. kuzatishning qachon va necha kunda amalga oshirilishini belgilaydigan vaqt tushuniladi

  2. ma’lumotlarning ma’lum vaqt (soniya, soat, kun) ga to‘g‘rilab (moslab) ro‘yxatga olinishi tushuniladi

  3. ijtimoiy hodisa va jarayonlarni chuqur va har tomonlama o‘rganadigan vaqt tushuniladi

  4. to‘plamdagi barcha birliklarni yoppasiga tekshiriladigan kuzatish tushuniladi

 6. Tanlama kuzatish deyilganda ...

  1. tipik hodisalarni to‘liq, chuqur va sinchiklab o‘rganish tushuniladi

  2. umumiy bosh to‘plamdan bir qismini ilmiy asoslangan, vakolatni to‘la ta’minlab beradigan usullar yordamida tanlab olib tekshirish tushuniladi

  3. o‘rganilayotgan belgining umumiy xajmida eng salmoqli o‘rin tutgan to‘plamning aksariyat qismini ajratib olib kuzatish tushuniladi

  4. barcha birliklarni kuzatish tushuniladi

 7. Kuzatish dasturidagi savollarni bir xil talqin qilishi va tushunishini ta’minlash maqsadida statistik formulyarni to‘ldirish uchun...

 1. dastur tuziladi

 2. yo‘riqnoma tuziladi

 3. reja tuziladi

 4. tabel tuziladi

 1. 2-yarim yillik natijalarini aks ettiruvchi qaydnoma ma’lumotlariga asoslanib kuzatuvchi Iqtisodiyot fakulteti talabalarining 90% ini yaxshi va a’lo baholarga o‘qiyotganligi aniqladi. Kuzatuvchi boshlang‘ich ma’lumotni aniqlashda qanday usuldan foydalangan?

 1. hujjatli usuldan

 2. savol-javob usulidan

 3. bevosita kuzatish usulidan

 4. tanlama kuzatish usulidan

Download 12.33 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling