4-mavzu: Xivchinliklar (Masticophora) sinfi


-МАВЗУ: СПОРАЛИЛАР ТУРКУМИ


Download 0.5 Mb.
bet14/19
Sana17.05.2022
Hajmi0.5 Mb.
#674866
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Bog'liq
ПРОТОЗООЛОГИЯ protozologiya
o'zbek tilida fe'l, Презентация Microsoft PowerPoint,Aziza.2-topshiriq, 1 амалий конда нгс йигиш, курс иши топшириқ бланкаси, курс иши топшириқ бланкаси, anov madanyati, anov madanyati, Кора дуба, Abdulla Qodiriyning “O’tgan kunlar” va “Mehrobdan chayon” romanlarida obrazlar talqini”, To’lov balansi kurs ishi, ISTILOVOV HASANBOY, farmon ru, Yakuniy GAT javobi
11-МАВЗУ: СПОРАЛИЛАР ТУРКУМИ.
РЕЖА:
1.Кон споралиларга умумий тавсиф.
2.Безгак плазмодийларнинг хаёт цикли.
3.Одам организмида безгак касаллигини кечиши.
4.Безгакни урганиш тарихи.
5.Безга к ва унга карши кураш.
6. Пироплазмидлар туркуми.

1.Кон споралиларга умумий тавсиф.
Одамнинг , паранда ва сут эмизувчи хар хил хайвонларнинг ва бошка умурткали хайвонларнинг эритроцитларида ривожланишнинг муайянстадияларида яшовчи паразитлар кон споралилари деб юритилади. Булар икки тур организмда (кушлар ва кон сурувчи чивинларда; одамда ва кон сурувчи чивинларда) уларнинг биридан иккинчисига утиб, хаёт кечириши ва мазкур чивинлар оркали таркалиши билан характерланади.
Кон споралиларнинг жинсий купайиши кон сурувчи чивинлар ичагида боради. Чивинлар уларнинг асосий хужайини хисобланади. Жинсиз купайиши эса одам ва бошка умурткали хайвонлар (кушлар, сут эмизувчилар,судралиб юрувчилар) организмида боради.Бу организмлар кон споралилари учун оралик хужайин ролини уйнайди.
Кон споралиларнинг спорогония боскичи (спора ичида купайиши) ташки мухитда эмас, балки одатда чивинлар организмида боради. Бу кон сурувчи чивинлар кон споралиларни ташувчилари булиб хизмат килади.

2.Безгак плазмодийларнинг хаёт цикли.
Кон споралилар жумласига энг аввало безгак плазмодийларининг хар хил турлари киради. Булар одамда безгак касаллигини тугдиради. Одамда плазмодий авлодини 4 та тури паразитлик килади.(P. Vivax,P.malariаe, P.falcipum. P.ovale) Бу плазмодийларнинг хаёт цикли бир-бирига ухшаш булиб,куйидагича боради.
Безгак чивини (Anopheles) нинг ургочиси одам конини сурганида –одам конига безгак плазмодийларнинг жуда куп спорозоитлари утади. Плазмодий спорозоитлари 5-8 мкм келадиган жуда кичик чувалчаксимон бир ядроли хужайралар булиб, тузилиши кокцидияларнинг спорозоитларига ухшайди. Спорозоитлар кон оркали билан бутун танага таркалиб кетади. Улар жигар, ва кон томирлари ички коплама кавати ( Endoteilysi) хужайраларига кириб олиб, трофозит ва шизоний боскичларини утайди. Жинсиз купайиши (шизогения) натижасида шизонитлардан жуда куп бир ядроли хужайралар- мерозитлар хосил булади. Мерозитлар энди зарарланган органнинг бошка хужайраларига ва кон эритроцитларига кириб олиб усади. Паразитнинг эритроцитлар гемоглабини билан озикланиб усадиган боскичини трофюзоитлар дейилади.
Трофюзоитларнинг ривожланишини бошлангич даврида танасининг марказида вакуол булганлиги учун узук шаклида куринади. Кейинрок вакуол йуколади ва паразит амёбасимон шакилга киради. Трофозоитлардан шизонтлар хосил булади. Бу шизонтлар булиниб купаяди.
Шизонитлар эритроцит хужайрасини тулдириб олади. Паразит эритроцитлар гемоглабиннинг бир кисмини хазим килади холос; хазим булмай колган эритроцит гемоглабини –корамтир рангдаги меланинга айланади. Хар кайси эритроцитлардаги хар бир шизонит булиниб
( шизогония) 10-20 мерозит хосил килади. Мерозитлар эритроцитларни емириб, кон плазмасига чикади ва янги эритроцитларга кириб олади. Жинсиз купайиши яна такрорланади.
Эритроцитлар емирилганида конга меланин билан бирга захарли моддалар чикарилади .Захарли моддалар таъсирида одам организмида , моддалар алмашинуви узгариб, тана харорати кескин кутарилади ва безгак хуруж кила бошлайди. Бир неча марта жинсиз купайиш ( шизогония) циклидан кейин паразит купайишидан тухтайди. Эритроцитларга кирган мерозитлар усиб, гамонтларни ( гамета хосил килувчи хужайралар) хосил килади. Эритроцитлардаги гамонтлар икки типда булади. Биринчиси йирик макрогаметацитлар ва иккинчиси кичикрок булган микрогаметацитлар. Гомонтларни (гаметацитларни) бундан кейинги ривожланиши факат безгак чивини ( Анофелез) танасида давом этади. Ургочи чивин кон сурганда макрогаметацитлар чивинни ичагига утиб, у ерда макрогаметаларга айланади. Микрогаметацитлар чивин ичагида ядроси булиниб 5-6 та чувалчангсимон харакатчан вам айда микрогаметаларни хосил килади. Чивин ичагининг бушлигида микро ва макрогаметалар кушилишиб зиготани хосил килади. Хосил булган зигота жуда харакатчан булганлиги сабабли уни оокинета дейилади. Зигота чивин ичаги деворини тешиб кириб, ундан тана бушлиги томонига утиб олади. Бу ерда зигота эластик пуст билан уралиб, ооцитага айланади.
Ооцита ичакнинг тана бушлиги томонидаги деворида тез усиб хажми бир неча юз баробар катталашади. У усган сайин ядроси куп марта булина боради. Бу жараён ооцита ичида майда (14 мкм гача) бир ядроли купсонли (битта ооцитада 10 мингача) харакатчан спорозоитларни хосил булиши билан тугалланади.
Ооцита кобиги ёрилгандан сунг спорозоитлар тана бушлиги суюклигига (гемолимфа) чикади. Тана суюклигидан спорозоитлар чивиннинг сулак безларига, сунг сулак чикарувчи найларга утиб олади. Чивин чакканда паразитлар яна одам конига утади ва жинсиз цикл кайта бошланади.
Шундай килиб, безгак паразитининг хаёт цикли факат хужайин организмида ( чивин ва одам) утади. Шунинг учун у нокулай ташки мухитдан химоя килувчи каттик пуст билан уралган спора хосил килади.


Download 0.5 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling