4-sinf uchun 2020-2021-O’quv yili


Download 0.73 Mb.
bet6/9
Sana29.09.2020
Hajmi0.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Takrorlash- 12 soat

Jami68 soat

JAMI SOAT 64 SOAT

Matematika fanini mavzuiy rejalashtirish jadvali
Bо‘lim nomi

Soatlar
taqsimoti


1

Narsalarning tо‘plamlari.1 dan 10 gacha bо‘lgan sonlar. 10 ichida
qо‘shish va ayirish amallari

45

2

11 dan 100 gacha bо‘lgan sonlar. Geometrik figuralar.

35

3

Geometrik figuralar . Мatnli masalalar

23

4

Geometrik figuralar. Мantiqiy tushunchalar

20

5

Sonli ifodalar. Jadvallar. Geometrik figuralar.

33

6

Nazorat ishi

4

7

Takrorlash

5

Jami

165
Matematika (haftasiga 5 soatdan, jami165 soat)
О‘quvchilar о‘quv faoliyati natijalariga qо‘yiladigan talablar:
0 dan 100 gacha bо‘lgan nomanfiy butun sonlarni о‘qiydi, yozadi, tо‘g‘ri va
teskari tartibda sanaydi, taqqoslaydi, tartibga soladi, modellarda kо‘rsatib beradi;
0 dan 100 gacha nomanfiy butun sonlar ketma-ketligini tarkib topish
qonuniyatini aniqlaydi va berilgan yoki tanlangan qonuniyat asosida ketmaketlikni tuzadi;berilgan narsalarni xossasiga kо‘ra bir yoki bir nechta tо‘plamga ajratadi,
narsalar juftliklarini tuzib, tо‘plamlarni soni bо‘yicha taqqoslaydi, ifodalaydi va
tartibga soladi;berilgan obyektlarni xossasiga qarab tо‘plamga tegishli yoki tegishli
emasligini aniqlaydi va obyektlar tо‘plamidan berilgan xossaga ega bо‘lgan bir
yoki bir nechtasini ajratadi;100 ichida qо‘shish, ayirish amallarining tarkibiy qismlarini aniqlaydi,nomlaydi hamda qо‘shish va ayirish jadvallaridan, arifmetik amallarning
algoritmlaridan foydalangan holda bu amallarni og‘zaki va yozma bajaradi;
yassi (nuqta, siniq chiziq, egri chiziq, kesma, burchak, aylana, doira,
uchburchak, tо‘g‘ri tо‘rtburchak, kvadrat) va fazoviy (kub, shar) figuralarni
tasavvur qiladi, taniydi, nomlaydi, solishtiradi va tasvirlaydi;qо‘shish va ayirish amallari mohiyatini ochuvchi sodda masalalarni yechadi,masaladagi vaziyatga oid ifodani, jumladan, noma’lumlarni о‘z ichiga olgan ifodani aniqlaydi, tuzadi;uzunlik, masofa, massa va sig‘m о‘lchov birliklarini biladi, о‘qiydi, yozadi,ular orasidagi munosabatlardan foydalanib kundalik hayot bilan bog‘liq bо‘lgan masalalarni arifmetik usulda (2 qadamli) yechadi;5 о‘lchamlari ma’lum bо‘lgan yassi geometrik figuralarni (kesma, tо‘g‘ri tо‘rtburchak, kvadrat) chizg‘ichdan foydalanib yasaydi, ularni qog‘oz, sim,plastilin va h.k. lar yordamida modellashtiradi;
geometrik obyektlar о‘lchamlarini, masofalarni chamalaydi, real obyektlarni
geometrik figuralarning modellari bilan bog‘laydi; 2 amalli ( qavsli, qavssiz) sonli ifodaning qiymatini hisoblaydi; murakkab bо‘lmagan jadvallar kо‘rinishida berilgan ma’lumotlarni о‘qiydi,tayyor jadvallarni tо‘ldiradi;о‘rganilgan matematik tushunchalar, faktlar va algoritmlarni sodda о‘quv vaziyatlarda qо‘llay oladi va yangi bilimlar hosil qiladi; о‘rganilayotgan matematik holatlarni tahlil qiladi va shu asosida mulohazalar ketma-ketligini tuzadi.

MATEMATIKA ( haftasiga 5 soatdan, jami 165 soat )
T/rMavzular


Soat

Fanga oid va tayanch kompetensiya


Rejada


AmaldaKo’rgazmalar


Uyga vazifa


1

Narsalar va ularning xossalari

1

TK1Mavzuga

tarqatma


4-misol

2

O‘xshashlik va farqlanish

1

TK2Didaktik

materiallar6-misol

3

Narsalarni o‘lchamlari bo‘yicha taqqoslash

1

FK1Slaydlar

11-misol

4

Narsalarni o‘lchamlari bo‘yicha taqqoslash

1

TK3Mavzuga

oid ko’rgazma

5-misol

5

Narsalarning o‘zaro joylashuvi

1

TK1Plakatlar

10-misol

6

Narsalarning o‘zaro joylashuvi

1

TK2Mavzuga

tarqatma


7-misol

7

Narsalarni xossalari bo‘yicha to‘plamlarga ajratish

1

FK1Didaktik

materiallar6-misol

8

To‘plamlarni tashkil qilgan narsalar soni bo‘yicha taqqoslash

1

TK3Slaydlar

4-misol

9

1 dan 10 gacha bo‘lgan sonlarning atalishi

1

TK1Mavzuga

oid ko’rgazma

5-misol

10

Narsalarning sanog‘i va ketma-ketligi

1

TK2Plakatlar

11-misol

11

Narsalarning sanog‘i va ketma-ketligi

1

FK1Mavzuga

tarqatma


5-misol

12

Katta, kichik, teng tushunchalari

1

TK3Didaktik

materiallar5-misol

13

1 dan 5 gacha bo‘lgan sonlarni raqamlash. 1 soni

1

TK1Slaydlar

10-misol

14

2 soni

1

TK2Mavzuga

oid ko’rgazma

5-misol

15

3 soni

1

FK1Plakatlar

5-misol

16

4 soni

1

FK4Mavzuga

tarqatma


11-misol

17

5 soni

1

TK1Didaktik

materiallar5-misol

18

5 ichida=,+,-ishoralaridan foydalanib,natijalarni yozish

1

TK2Slaydlar

5-misol

19

5 ichida=,+,-ishoralaridan foydalanib,natijalarni yozish

1

FK1Mavzuga

oid ko’rgazma

5-misol

20

6 dan 9 gacha bo‘lgan sonlarni raqamlash. 6-soni

1

TK3Plakatlar

10-misol

21

7 soni

1

FK4Mavzuga

tarqatma


6-misol

22

8 soni

1

FK1Didaktik

materiallar10-misol

23

9 soni

1

FK4Slaydlar

11-misol

24

9 soni

1

TK1Mavzuga

oid ko’rgazma

5-misol

25

0 soni va raqami

1

TK2Plakatlar

6-misol

26

10 soni

1

FK1Mavzuga

tarqatma


3-misol

27

10 ichida=,+,- ishoralaridan foydalanib,natijalarni yozish

1

TK3Didaktik

materiallar9-misol

28

10 ichida=,+,- ishoralaridan foydalanib,natijalarni yozish

1

FK4Slaydlar

6-misol

29

1 dan 10 gacha bo‘lgan sonlarni taqqoshlash

1

FK1Mavzuga

oid ko’rgazma

4-misol

30

Vaqt tasavvurlari

1

FK4Plakatlar

6-misol

31

Hafta. Hafta kunlari va sanog‘i

1

TK1Mavzuga

tarqatma


11-misol

32

Juft va toq sonlar

1

TK2Didaktik

materiallar5-misol

33

Nuqta.To‘g‘ri chiziq kesmasi.Siniq

chiziq va egrichiziq

1

FK1Slaydlar

10-misol

34

Nuqta.To‘g‘ri chiziq kesmasi.Siniq

chiziq va egrichiziq

1

TK3Mavzuga

oid ko’rgazma

7-misol

35

Takrorlash. Amalaiy ish

1

FK4Plakatlar

4-misol

36

Rivojlantiruvchi mashqlar

1

FK1Mavzuga

tarqatma


6-misol

37

Nol ishtirokida qo‘shish va ayirish

1

FK4Didaktik

materiallar11-misol

38

Qo‘shish va ayirish amallarini bajarish usullari

1

TK1Slaydlar

5-misol

39

Qo‘shishning hadlari

1

TK2Mavzuga

oid ko’rgazma

10-misol

40

Ayirishning hadlari

1

FK1Plakatlar

7-misol

41

Qo‘shish va ayirish amallarining ma’nosi

1

TK3Mavzuga

tarqatma


6-misol

42

Qo‘shish va ayirish amallarining ma’nosi

1

TK1Didaktik

materiallar11-misol

43

Qo‘shish va ayirish amallarining ma’nosi

1

TK2Slaydlar

5-misol

44

Qo‘shish va ayirish amallarining ma’nosi

1

FK1Mavzuga

oid ko’rgazma

10-misol

45

Qo‘shish va ayirish amallarining ma’nosi

1

TK3Plakatlar

7-misol

2-CHORAK

46

Qo‘shishning o‘rin almashtirish xossasi

1

FK1Didaktik

materiallar6-misol

47

O‘tilganlarni takrorlash

1

FK4Slaydlar

11-misol

48

11dan 20 gacha bo‘lgan sonlar

1

TK1Mavzuga

oid ko’rgazma

5-misol

49

11dan 20 gacha bo‘lgan sonlarning o‘nlik tarkibi

1

TK2Plakatlar

10-misol

50

11dan 20 gacha bo‘lgan sonlarning o‘nlik tarkibi

1

FK1Mavzuga

tarqatma


7-misol

51

11dan 20 gacha bo‘lgan sonlarning o‘nlik tarkibi

1

TK3Didaktik

materiallar6-misol

52

11dan 20 gacha bo‘lgan sonlarning o‘nlik tarkibi

1

FK4Slaydlar

11-misol

53

11dan 20 gacha bo‘lgan sonlarning o‘nlik tarkibi

1

FK1Mavzuga

oid ko’rgazma

5-misol

54

Qavslar

1

FK4Plakatlar

10-misol

55

Qavslar

1

TK1Mavzuga

tarqatma


7-misol

56

Sonlarni o‘nlikdan o‘tib qo‘shish

1

TK2Didaktik

materiallar5-misol

57

Sonlarni o‘nlikdan o‘tib qo‘shish

1

FK1Slaydlar

11-misol

58

Sonlarni o‘nlikdan o‘tib qo‘shish

1

TK3Mavzuga

oid ko’rgazma

5-misol

59

Sonlarni o‘nlikdan o‘tib qo‘shish

1

FK4Plakatlar

10-misol

60

Sonlarni o‘nlikdan o‘tib qo‘shish

1

FK1Mavzuga

tarqatma


7-misol

61

Sonlarni o‘nlikdan o‘tib qo‘shish

1

FK4Didaktik

materiallar7-misol

62

Sonlarni o‘nlikdan o‘tib qo‘shish

1

TK1Slaydlar

5-misol

63

Sonlarni o‘nlikdan o‘tib ayirish

1

TK2Mavzuga

oid ko’rgazma

11-misol

64

Sonlarni o‘nlikdan o‘tib ayirish

1

FK1Plakatlar

5-misol

65

Sonlarni o‘nlikdan o‘tib ayirish

1

TK3Mavzuga

tarqatma


10-misol

66

Sonlarni o‘nlikdan o‘tib ayirish

1

FK4Didaktik

materiallar7-misol

67

Sonlarni o‘nlikdan o‘tib ayirish

1

FK1Slaydlar

5-misol

68

Sonlarni o‘nlikdan o‘tib ayirish

1

FK4Mavzuga

oid ko’rgazma

11-misol

69

Sonlarni o‘nlikdan o‘tib ayirish

1

TK1Plakatlar

5-misol

70

Qo‘shish va ayirish jadvallaridan foydalanish

1

TK2Mavzuga

tarqatma


10-misol

71

Sonlarni qo‘shish va ayirish amallari yordamida taqqoslash

1

FK1Didaktik

materiallar7-misol

72

21 dan 100 gacha bo‘lgan sonlarni

o‘qish va yozish.Ularning o‘nlik tarkibi

1

TK3Slaydlar

5-misol

73

21 dan 100 gacha bo‘lgan sonlarni

o‘qish va yozish.Ularning o‘nlik tarkibi

1

FK4Mavzuga

oid ko’rgazma

11-misol

74

21 dan 100 gacha bo‘lgan sonlarni

o‘qish va yozish.Ularning o‘nlik tarkibi

1

FK1Plakatlar

5-misol

75

21 dan 100 gacha bo‘lgan sonlarni

o‘qish va yozish.Ularning o‘nlik tarkibi

1

FK4Mavzuga

tarqatma


10-misol

76

21 dan 100 gacha bo‘lgan sonlarni

o‘qish va yozish.Ularning o‘nlik tarkibi

1

TK1Didaktik

materiallar7-misol

77

21 dan 100 gacha bo‘lgan sonlarni

o‘qish va yozish.Ularning o‘nlik tarkibi

1

TK2Slaydlar

5-misol

78

21 dan 100 gacha bo‘lgan sonlarni

o‘qish va yozish.Ularning o‘nlik tarkibi

1

FK1Mavzuga

oid ko’rgazma

11-misol

79

21 dan 100 gacha bo‘lgan sonlarni

o‘qish va yozish.Ularning o‘nlik tarkibi

1

TK3Plakatlar

5-misol

80

21 dan 100 gacha bo‘lgan sonlarni

o‘qish va yozish.Ularning o‘nlik tarkibi

1

FK4Mavzuga

tarqatma


10-misol

III-CHORAK

81

O‘nliklar bilan sanash

1

FK1Slaydlar

4-misol

82

O‘tilganlarni takrorlash

1

FK4Mavzuga

oid ko’rgazma

6-misol

83

Geometrik figuralar. Matnli masalalar

1

TK1Plakatlar

11-misol

84

Geometrik shakllar

1

TK2Mavzuga

tarqatma


5-misol

85

Geometrik shakllar

1

FK1Didaktik

materiallar10-misol

86

Kesmaning uzunligi

1

TK3Slaydlar

17-misol

87

Kesmaning uzunligi

1

FK4Mavzuga

oid ko’rgazma

6-misol

88

Kesmaning uzunligi

1

FK1Plakatlar

4-misol

89

Berilgan uzunlikda kesma yasash

1

FK4Mavzuga

tarqatma


5-misol

90

Burchak va ununig turlari

1

TK1Didaktik

materiallar11-misol

91

Ko‘pburchaklar

1

TK2Slaydlar

5-misol

92

Ko‘pburchaklar

1

FK1Mavzuga

oid ko’rgazma

5-misol

93

To‘rburchak va uning turlari

1

TK3Plakatlar

10-misol

94

Masalalar yechishni o‘rganamiz

1

FK4Mavzuga

tarqatma


5-misol

95

Masalalar yechishni o‘rganamiz

1

FK1Didaktik

materiallar5-misol

96

Sodda va tarkibli masalalar

1

FK4Slaydlar

11-misol

97

Ikki amalli masalalar

1

TK1Mavzuga

oid ko’rgazma

5-misol

98

Ikki amalli masalalar

1

TK2Plakatlar

5-misol

99

Qo‘shish va ayirish amallarining ma’nosiga oid matnli masalalar

1

FK3Mavzuga

tarqatma


5-misol

100

“…tagaoshirish”,“…tagakamaytirish”tushunchalariga oid masalalar

1

TK3Didaktik

materiallar10-misol

101

Massa o‘lchov birligi: kilogramm

1

FK4Slaydlar

6-misol

102

Massa o‘lchov birligi: kilogramm

1

FK4Mavzuga

oid ko’rgazma

10-misol

103

Sig‘im o‘lchov birligi:litr

1

TK1Plakatlar
104

Sig‘im o‘lchov birligi:litr

1

TK2Mavzuga

tarqatma


5-misol

105

1- Nazorat ishi

1

FK3Didaktik

materiallar7-misol

106

O‘tilganlarni takrorlash

1

TK3Slaydlar

5-misol

107

Geometrik shakllar. Mantiqiy tushunchalar

1

FK4Mavzuga

oid ko’rgazma

11-misol

108

Simmetriya

1

FK4Plakatlar

5-misol

109

Simmetrik figuralar

1

TK1Mavzuga

tarqatma


10-misol

110

Bir yoki bir nechta simmetriya o‘qiga ega figuralarga misollar

1

TK2Didaktik

materiallar7-misol

111

Narsaning shakli

1

FK3Slaydlar

5-misol

112

Tushunchalar: bir xil shaklda, turli shaklda

1

TK3Mavzuga

oid ko’rgazma

11-misol

113

Tushunchalar: bir xil shaklda, turli shaklda

1

FK4Plakatlar

5-misol

114

Tushunchalar: bir xil shaklda, turli shaklda

1

FK4Mavzuga

tarqatma


10-misol

115

Sodda yassi va fazoviy shakllar

1

TK1Didaktik

materiallar5-misol

116

Sodda yassi va fazoviy shakllar

1

TK2Slaydlar

11-misol

117

Sodda yassi va fazoviy shakllar

1

FK3Mavzuga

oid ko’rgazma

4-misol

118

Sodda yassi va fazoviy shakllar

1

TK3Plakatlar

9-misol

119

Sodda yassi va fazoviy shakllar

1

FK4Mavzuga

tarqatma


15-misol

120

Uzunlik birliklari: detsimetr, metr

1

FK4Didaktik

materiallar


121

Uzunlik birliklari: detsimetr, metr

1

TK1Slaydlar

6-misol

122

Xossalariga asosan narsalar to‘plamini bir nechta to‘plamlarga ajratish

1

TK2Mavzuga

oid ko’rgazma

11-misol

123

Xossalariga asosan narsalar to‘plamini bir nechta to‘plamlarga ajratish

1

FK3Plakatlar

4-misol

124

2- Nazorat ishi

1

TK3Mavzuga

tarqatma


10-misol

125

Takrorlash

1

FK4Didaktik

materiallar15-misol


IV CHORAK

126

Xossalariga asosan narsalar to‘plamini bir nechta to‘plamlarga ajratish

1

FK4Mavzuga

oid ko’rgazma

4-misol

127

Namuna bo‘yicha ketma-ketlikni davom ettirish

1

TK1Plakatlar

9-misol

128

Namuna bo‘yicha ketma-ketlikni davom ettirish

1

TK2Mavzuga

tarqatma


15-misol

129

Sonli ifodalar

1

FK3Didaktik

materiallar5-misol

130

Sonli ifodalar

1

TK3Slaydlar

11-misol

131

Sonli ifodalar

1

FK4Mavzuga

oid ko’rgazma

16-misol

132

Tarkibli masalalar

1

FK4Plakatlar

4-misol

133

Tarkibli masalalar

1

TK1Mavzuga

tarqatma


9-misol

134

Tarkibli masalalar

1

TK2Didaktik

materiallar15-misol

135

Qismlardan butunni, butundan bo‘laklarni hosil qilish

1

FK3Slaydlar

5-misol

136

Qismlardan butunni, butundan bo‘laklarni hosil qilish

1

TK3Mavzuga

oid ko’rgazma

11-misol

137

Qismlardan butunni, butundan bo‘laklarni hosil qilish

1

FK4Plakatlar

5-misol

138

Jadval. Sodda jadvallarni o‘qish

1

FK4Mavzuga

tarqatma


5-misol

139

Jadval. Sodda jadvallarni o‘qish

1

TK1Didaktik

materiallar4-misol

140

Berilgan ma’lumotlar asosida jadval to‘ldirish

1

TK2Slaydlar

4-misol

141

Berilgan ma’lumotlar asosida jadval to‘ldirish

1

FK3Mavzuga

oid ko’rgazma

5-misol

142

3- Nazorat ishi

1

TK3Plakatlar

9-misol

143

Takrorlash

1

FK4Mavzuga

tarqatma


14-misol

144

100 sonidan 1 xonali sonni ayirish

1

FK4Didaktik

materiallar4-misol

145

100 sonidan ikki xonali sonni ayirish

1

TK1Slaydlar

4-misol

146

Uchinchi qo‘shiluvchini topish

1

TK2Mavzuga

oid ko’rgazma

5-misol

147

Uchinchi qo‘shiluvchini topish

1

FK3Plakatlar

9-misol

148

Uchinchi qo‘shiluvchini topish

1

TK3Mavzuga

tarqatma


14-misol

149

Ketma-ketlikni davom ettirish

1

FK4Didaktik

materiallar5-misol

150

Ketma-ketlikni davom ettirish

1

FK4Slaydlar

10-misol

151

Ketma-ketlikni davom ettirish

1

TK1Mavzuga

oid ko’rgazma

16-misol

152

Mantiqiytushunchalar:“barchasi”,“ayrimlari”,“…dantashqari barchasi”

1

TK2Plakatlar

5-misol

153

harqanday”,“ixtiyoriy”,“…lardanbiri”,“barchasidanbiri” va ularning ma’nolari

1

FK3Mavzuga

tarqatma


6-misol

154

harqanday”,“ixtiyoriy”,“…lardanbiri”,“barchasidanbiri” va ularning ma’nolari

1

TK3Didaktik

materiallar11-misol

155

Uzunlik va masofalarni o‘lchash hamda chamalash

1

FK4Slaydlar

6-misol

156

Uzunlik va masofalarni o‘lchash hamda chamalash

1

FK4Mavzuga

oid ko’rgazma

11-misol

157

Uzunlik va masofalarni o‘lchash hamda chamalash

1

TK1Plakatlar
158

Turli figuralar yasash

1

TK2Mavzuga

tarqatma


16-misol

159

Turli figuralar yasash

1

FK3Didaktik

materiallar5-misol

160

Qiziqarli masalalar yechish

1

TK3Slaydlar

10-misol

161

Qiziqarli masalalar yechish

1

FK4Mavzuga

oid ko’rgazma

4-misol

162

4- Nazorat ishi

1

TK1Plakatlar

10-misol

Download 0.73 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling