4xdolilfd 3urihvvlrqdoh $wwxdoh


Download 18.6 Kb.
Sana14.08.2018
Hajmi18.6 Kb.

&

8 5 5 , & 8 / 8 0

9

, 7 $ (

,

1)250$=,21, 3(5621$/,

&RJQRPH H 1RPH5

20$12

0

$5,$

$

86,/,$

,QGLUL]]R SURIHVVLRQDOH

6DQ 5DIIDHOH &LPHQD 72 9LD )HUUDUHVH

&LQ]DQR 72 9LD &ROOD

7HOHIRQR SURIHVVLRQDOH

&RPXQH GL 6DQ 5DIIDHOH &LPHQD ±

&RPXQH GL &LQ]DQR ±

)D[


&RPXQH GL 6DQ 5DIIDHOH &LPHQD

&RPXQH GL &LQ]DQR

( PDLO SURIHVVLRQDOH

VHJUHWHULD#FRPXQH VDQUDIIDHOHFLPHQD WR

FRPXQH FLQ]DQR#WLQ LW

1D]LRQDOLWj

LWDOLDQD

'DWD GL QDVFLWD

QRYHPEUH

4XDOLILFD 3URIHVVLRQDOH $WWXDOH

6HJUHWDULR &RPXQDOH GL IDVFLD % LVFULWWR DOO¶DOER 1D]LRQDOH GHL 66 && 33 ±

6H]LRQH 5HJLRQDOH GHO 3LHPRQWH ±LGRQHR DOOH VHGL GL VHJUHWHULD GL FODVVH D

HQWL GD


D

$WWXDOH VHGH ULFRSHUWD

6HJUHWHULD &RQYHQ]LRQDWD GL 6DQ 5DIIDHOH &L PHQD H &LQ]DQR 72

FODVVH ,,,

(

63(5,(1=$ 352)(66,21$/(

                    1986 – 2000 

                     02/11/1988 

dal 02.05.1984 al 12.01.1986       

      02/05/1984 

    1981-1983 

    1982- 1983 

   1981-1983 

6HJUHWDULR FRPXQDOH GHOOD VHJUHWHULD FRQYHQ]LRQDWD GL 6DQ 5DIIDHOH &LPHQD &LQ]DQR FODVVH ,,,

6HJUHWDULR &RPXQDOH GHO &RPXQH GL 6DQ 5DIIDHOH &LPHQD FODVVH ,9

3URPR]LRQH DOOD TXDOLILFD GL 6HJUHWDULR &RPXQDOH &DSR

6HJUHWDULR FRPXQDOH GHO &RPXQH GL %UHQQD &202 FODVVH ,9

1RPLQD QHO UXROR GL 6HJUHWDULR &RPXQDOH LQ HVSHULPHQWR LQ HVLWR D FRQFRUVR SXEEOLFR QD]LRQDOH

'RFHQWH GL ³ 'LULWWR´ LQ LVWLWXWL WHFQLFL H SURIHVVLRQDOL GL 7RULQR H 3URYLQFLD ³=HUERQL ³*XDUUHOOD´

³ 0DJDWRWWR´ ³ 8EHUWLQL ³

;,,,ƒ &RUVR GL VWXGL SHU DVSLUDQWL 6HJUHWDUL &RPXQDOL H 3URY SUHVVR OD 3UHIHWWXUD GL 7RULQR

3UDWLFD QRWDULOH LQ 7RULQR


3ULQFLSDOL DWWLYLWj H UHVSRQVDELOLWj

1999-2000 

2000-2010 

2006-2007 

2009-2010 

2000-2010 

dal 2000 

1987 


5HVSRQVDELOH GHL VHUYL]L L 9LJLODQ]D ± $PPLQLVWUDWLYR )LQDQ]LDULR GHO &RPXQH GL 6DQ 5DIIDHOH

&LPHQD


5HVSRQVDELOH GHL VHUYL]L 9LJLODQ]D ± $PPLQLVWUDWLYR &RQWDELOH GHO FRPXQH GL &LQ]DQR

5HVSRQVDELOH DG LQWHULP GHO VHUYL]LR WHFQLFR HGLOL]LD SULYDWD GHO &RPXQH GL 6DQ 5DIIDHOH

&LPHQD

5HVSRQVDELOH GHO VHUYL]LR $PPLQLVWUDWLYR GHO &RPXQH GL 6DQ 5DIIDHOH &LPHQD&RPSRQHQWH GHO QXFOHR GL YDOXWD]LRQH GHL &RPXQL GL 6DQ 5DIIDHOH &LPHQD *DVVLQR 7RULQHVH ±

&DVWLJOLRQH 7RULQHVH

,VFULWWD QHO 5HJLVWUR 1D]LRQDOH GHL 5HYLVRUL FRQWDELOL DO Qƒ

* 8 Qƒ


GHO

1RPLQD GL &DQFHOOLHUH GL FRQFLOLD]LRQH SUHVVR LO &RPXQH GL 6DQ 5DIIDHOH &LPHQD,

6758=,21( ( )250$=,21(

Corsi di formazione e/o giornate di studio in materia di Personale –

Appalti di LL.PP.- Urbanistica –Edilizia privata – Commercio – Tributi – 

Bilancio - Protezione Civile 

Corso di aggiornamento direzionale”Progetto Merlino” organizzato dalla 

SSPAL, con frequenza e profitto. 

Corso Seminariale di aggiornamento per Segretari Comunali e 

Provinciali autorizzato dal Ministero dell’interno ed organizzato dalla 

Prefettura di Torino, con esami e profitto. 

Corso di perfezionamento per Segretari Comunali e Provinciali a cura 

della prefettura di Torino,superato con esami e profitto. 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’università degli studi di 

Palermo 

Maturità classica 

0

$'5(/,1*8$,WDOLDQD@

$

/75( /,1*8()

5$1&(6(


‡ &DSDFLWj GL OHWWXUD

VFRODVWLFD‡ &DSDFLWj GL VFULWWXUD

VFRODVWLFD‡ &DSDFLWj GL HVSUHVVLRQH RUDOH

VFRODVWLFD

&RPSHWHQ]H ,QIRUPDWLFKH

'LVFUHWD FRQRVFHQ]D LQIRUPDWLFD LQ UHOD]LRQH DL SURJUDPPL LQ XVR QHOOD 3 $

Patente  

Patente B 

8

/7(5,25, ,1)250$=,21,9DUL LQFDULFKL GL VXSSOHQ]D LQ &RPXQL GHOOD SURYLQFLD GL 7RULQR QRQFKp GL FRPSRQHQWH

 

  

                             

GL GLYHUVH FRPPLVVLRQL SHU FRQFRUVL SXEEOLFL

3

(5,2', ',9(56,      07.04. al 04.07.2000  

      21.11.1991-05.02.1992 

           1986 

    25  Marzo 1981            1974 

      


Download 18.6 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling