5-sinf «Botanika» fanidan tayyorlangan test savollaridagi bkm elementlari


Download 90 Kb.
Sana17.09.2020
Hajmi90 Kb.
#129976
Bog'liq
5 синф биология
Ayamajiz-DARS ISHLANMA, 9-Geometriya hamma boblardan - копия, KIMTEX 4-LABARATORIYA, UYDA QOLING VA KITOB O’QING, 2-MARUZA, 7- sinf zoologiya, Ilgarilanma harakat kinematikasi va dinamikasi, 4-maruza, maxsus fanlarni oqitish jarayonida ipboard elektron doskasidan foydalanish, 1-мавзу, 1-мавзу, 2-мавзу, 8-sinf-ingliz-tili-ish-reja, Rhus cariaria GF Xl

5-sinf «Botanika» fanidan tayyorlangan test savollaridagi

BKM elementlari.
1. Oila, turkum, tur.

2. O‘simlik.

3. Gul.

4. Meva.


5. Urug‘.

6. Hujayra.

7. Mikroskop.

8. Lupa.


9. Okulyar.

10 .Mag‘iz.

11. Vakuola.

12. Bakteriya.

13. Plastida.

14. Hujayra shirasi.

15. Xlorofill.

16. Xloroplast.

17. Yadro.

18. Ildiz.

19. Barg.

20. Ildizninmg suv bug‘latishi.

21. Ko‘payish.

22. Shimish.

23. Ildiz postlog‘i.

24. O‘q ildiz.

25. Popuk ildiz.


Botanika 5-sinf

I-variant
1. Yer yuzida gulli o ‘simliklarning nechta oila, turkum, turi bor?

A) 533 oila, 15000 turkum, 340000 tur.

B) 533 oila, 13000 turkum, 240000 tur

S) 633 oila, 500000 turkum, 540000 tur.

D) to ‘g ‘ri javob yo ‘q.
2. Hayoti davomida bir marta gullab, bir marta meva beruvchi o ‘simlik

A) sasiq kovrak.

B) pepentis.

S) buyurg ‘un.

D) drosera.
3. Tanasida 200 litrgacha suv saqlaydigan o ‘simlik?

A)seyshel pal'masi.

B) kanar orolidagi ajdar daraxti.

S) meksika kaktusi.

D) Hind palmasi
4. Suvi chakillab oqib turadigan g ‘orlarda osilib o ‘suvchi o ‘simlik?

A) Zuxrosoch.

B) qizilcha.

S) suv-sumbuli.

D) suv qaroqchisi.
5. Gulli o ‘simliklarning o ‘ziga xos xususiyati?

A).gullashi.

B) daraxt, buta, yarim buta.

S) o‘t, yarim buta, daraxt, buta, bir yillik, ko‘p yillik o‘tlar, ikki yillik o‘tlar.

D) bir yillik, ko‘p yillik.
6. Bo‘yi 140-150 metrgacha yetadigan o‘simliklar?

A) seyshel palmasi.

B) mamont daraxti.

S) lianlar.

D) Avstraliya evkalipti, kaliforniya mamonti.
7. Hujayra kim tomonidan qachon kashf etilgan?

A) Stelliti 1625 yil.

B) R. Guk 1665 yil.

S) L. Paster 1635 yil.

D) Stelliti 1665 yil.
8. Mikroskop qanday qismlardan tashkil topgan?

A) okulyar, ob’ektiv, buyum oynasi.

B) okuyar, ob’ektiv, mikrovint, makrovint.

S) okulyar, ob’ektiv, taglik, buyum stolchasi, ko‘zgu, mikrovint, makrovint

D) to ‘g ‘ri javob yo ‘q.
9. Hujayra qanday qismlardan tashkil topgan?

A) qobiq, protoplast, (sitoplazma, mag ‘iz, vakuol, plastida).

B) qobiq va protoplast.

S) sitoplazma, plastida, xloroplast, vakuol, yadro.

D) A va V.
10. Plastidalar necha xil bo ‘ladi?

A) 3 xil.

B) 4 xil.

S) 5 xil.

D) 3-5 xil.
11. Qaysi o ‘simliklar hujayralarida mag ‘iz shakllanmagan?

A) ko ‘k, yashil suv o ‘tlarida.

B) bakteriyalarda.

S) ayrim zamburug ‘larda.

D) A va V.
12. Hujara shirasi qayerdan ajraladi?

А) vakuoldan.

B) protoplastdan.

S) mag ‘izdan.

D) sitoplazmadan.
13. Yosh hujayra bilan qari hujayrani bir-biridan qanday ajratish mumkin?

A) hujayra shirasiga qarab.

B) hujayra organoidlariga qarab.

S) vakuol, sitoplazmaga qaraganda ko ‘proq joy egallaydi.

D) mag ‘iz va sitopazmaga qarab .
14. Lovlagi, piyoz, sabzi, sholg ‘om, rediska, karam necha yillik o ‘simlikarga kiradi?

A) bir yillik.

B) ko ‘p yillik.

S) ikki yillik.

D) 1-2 yillik.
15. Shashir, sallagul, andiz, o ‘simikar qanday hayotiy shaklariga kiradi

A) buta.


B) chala buta.

S) ko ‘p yillik o ‘t.

D) ko ‘p yillik o ‘simik.
16. Mevasining asosiy qismi pishib, ichki qismidagi gullari ochilib turadigan

o ‘simlik nomi qaysi qatorda berilgan?

A) ituzum.

B) g ‘o ‘za.

S) sholi.

D) jag ‘-jag ‘.


17. Pastki shohlarida mevalari etilib, ichki shohlaridagi gullari ochilib turadigan o ‘simlik nomi qaysi qatorda berilgan?

A) G‘o‘za.

B) Bangidevona.

S) Jag ‘-jag ‘.

D) Sachratqi.
18. Kech barg tashlaydigan o ‘simlik?

A) Shamshod va lingistrum.

B) Terak,tol,o ‘rik.

S) Gulxayri, baxmalgul, achambiti.

D) A va B.
19. Poyasi suv tagida,guli suv yuzida ochiladigan o ‘simlik?

A) G‘umay.

B) Suv sumbuli.

S) Viktoriya regiya.

D) Nilufar.
20. Ildiz tuzilishiga ko ‘ra qanday qismlarga bo ‘linadi

A) o ‘q ildiz, popuk ildiz.

B) asosiy yon qo ‘shimcha.

S) ildiz qinchasi o ‘suvchi

D) ildiz qinasi, o ‘suvchi, so ‘ruvchi, o ‘tkazuvchi
21.Asosiy ildiz qaerda hosil bo ‘ladi?

A) boshlang‘ich ildiz.

B) murtakdan.

S) urug‘dan.

D) murtakdagi boshlang‘ich ildizning bevosita o‘sishidan
22. Ildizning qaysi qismida hujayra doim o ‘sib va bo ‘linib turadi?

A) o ‘suvchi qismi.

B) shimuvchi qismi.

S) o ‘tkazuvchi qismi.

D) ildiz qinchasi
23. Ildizdagi hujayralar qaerdagi havo xisobidan nafas oladi?

A) tuproqdagi.

B) suvdagi.

S) hujayralar orasiga havo bilan to‘la oraliq bo‘lib, ildizdagi hujayralar ana shu havo bilan nafas oladi.

D) atmosferadan.
24. Ildiz qaysi qismi orqali tuproqdan suv va mineral moddalarni shimib oladi?

A) so‘ruvchi qismi orqali.

B) o‘tkazuvchi qismi orqali.

S) ildiz po ‘stlog ‘i va teshikchalari orqali.

D) ildiz tukchalari orqali.
25. Ildiz qaysi hujayralarning bo‘linib ko‘payishi hisobiga o‘sadi?

A) ildiz g‘ilofidagi.

B) shimuvchi qismidagi.

S) so‘ruvchi qismi.

D) o‘sish zonasidagi hujayralarning bo‘linib ko‘payishi hisobiga.

Test javoblari

1 variant


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

V

A

S

S

S

D

V

S

A

A

D

A

S

S

S

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
A

A

S

D

D

B

A

A

A

D
Botanika 5-sinf

2-variant
1. Shashir, sallagul, andiz, o‘simikar qanday hayotiy shaklariga kiradi

A) buta.


B) chala buta.

S) ko‘p yillik o‘t.

D) ko‘p yillik o‘simik.
2. Mevasining asosiy qismi pishib, ichki qismidagi gullari ochilib turadigan

o‘simlik nomi qaysi qatorda berilgan?

A) ituzum.

B) g‘o‘za.

S) sholi.

D) jag‘-jag‘.


3. Pastki shohlarida mevalari etilib, ichki shohlaridagi gullari ochilib turadigan

o‘simlik nomi qaysi qatorda berilgan?

A) G‘o‘za.

B) Bangidevona.

S) Jag‘-jag‘.

D) Sachratqi.


4. Kech barg tashlaydigan o‘simlik?

A) Shamshod va lingistrum.

B) Terak, tol, o‘rik.

S) Gulxayri, baxmalgul, achambiti.

D) A va B.
5. Poyasi suv tagida,guli suv yuzida ochiladigan o‘simlik?

A) G‘umay.

B) Suv sumbuli.

S) Viktoriya regiya.

D) Nilufar.
6. Ildiz tuzilishiga ko‘ra qanday qismlarga bo‘linadi

A) o‘q ildiz, popuk ildiz.

B) asosiy yon qo‘shimcha.

S) ildiz qinchasi o‘suvchi

D) ildiz qinasi, o‘suvchi, so‘ruvchi, o‘tkazuvchi.
7.Asosiy ildiz qaerda hosil bo‘ladi?

A) boshlang‘ich ildiz.

B) murtakdan.

S) urug‘dan.

D) murtakdagi boshlang‘ich ildizning bevosita o‘sishidan
8. Ildizning qaysi qismida hujayra doim o‘sib va bo‘linib turadi?

A) o‘suvchi qismi.

B) shimuvchi qismi.

S) o‘tkazuvchi qsmi.

D) ildiz qinchasi.
9. Ildizdagi hujayralar qaerdagi xavo xisobidan nafas oladi?

A) tuproqdagi.

B) suvdagi.

S) hujayralar orasiga havo bilan to‘la oraliq bo‘lib, ildizdagi hujayralar ana shu havo bilan nafas oladi.

D) atmosferadan .
10. Ildiz qaysi qismi orqali tuproqdan suv va mineral moddalarni shimib oladi?

A) so‘ruvchi qismi orqali.

B) o‘tkazuvchi qismi orqali.

S) ildiz po‘stlog‘i va teshikchalari orqali.

D) ildiz tukchalari orqali.
11. Ildiz qaysi hujayralarning bo‘linib ko ‘payishi hisobiga o‘sadi?

A) idiz g‘ilofidagi.

B) shimuvchi qismidagi.

S) so‘ruvchi qismi.

D) o‘sish zonasidagi xujayralarning bo ‘linib ko ‘payishi hisobiga.
12. Yer yuzida gulli o‘simliklarning nechta oila, turkum, turi bor?

A) 533 oila, 15000 turkum, 340000 tur.

B) 533 oila, 13000 turkum, 240000 tur .

S) 633 oila, 500000 turkum, 540000 tur.

D) to‘g‘ri javob yo‘q .
13. Hayoti davomida bir marta gullab, bir marta mvea beruvchi o‘simlik

A) sasiq kovrak.

B) pepentis.

S) buyurg‘un.

D) drosera.
14. Tanasida 200 litrgacha suv saqlaydigan o‘simlik?

A)seyshel pal’masi.

B) kanar orolidagi ajdar daraxti.

S) meksika kaktusi.

D) Hind palmasi.
15. Suvi chakillab oqib turadigan g‘orlarda osilib o‘suvchi o‘simlik?

A) Zuxrosoch.

B) qizilcha.

S) suv-sumbuli.

D) suv qaroqchisi.
16. Gulli o ‘simliklarning o ‘ziga xos xususiyati?

A).gullashi.

B) daraxt, buta, yarim buta.

S) o‘t, yarim buta, daraxt, buta, bir yillik, ko‘p yillik

D) bir yillik, ko‘p yillik.
17. Bo‘yi 140-150 metrgacha etadigan o‘simliklar?

A).seyshel palmasi.

B) mamont daraxti.

S) lianlar.

D) Avstraliya evkalipti, kaliforniya mamonti.
18. Hujayra kim tomonidan qachon kashf etilgan?

A) Stelliti 1625 yil.

B) R.Guk 1665 yil.

S) L.Paster 1635 yil.

D) Stelliti 1665 yil
19. Mikroskop qanday qismlardan tashkil topgan?

A) okulyar, o’ektiv, buyum oynasi.

B) okuyar, ob’ektiv, mikrovint, makrovint

S) okulyar, ob’ektiv, taglik, buyum stolchasi, ko‘zgu, mikrovint, makrovint.

D) to‘g‘ri javob yo‘q.
20. Hujayra qanday qismlardan tashkil topgan?

A) qobiq, protoplast, (sitoplazma, mag‘iz, vakuol, plastida).

B) qobiq va protoplast.

S) sitoplazma, plastida, xloroplast, vakuol, yadro.

D) A va V.
21. Plastidalar necha xil bo‘ladi?

A) 3 xil.

V) 4 xil.

S) 5 xil.

D) 3-5 xil.
22. Qaysi o‘simliklar hujayralarida mag ‘iz shakllanmagan?

A) ko‘k, yashil suv o‘tlarida.

B) bakteriyalarda.

S) ayrim zamburug‘larda.

D) A va B
23. Hujara shirasi qaerdan ajraladi?

A) vakuoldan.

B) protoplastdan.

S) mag‘izdan.

D) sitoplazmadan.

E) xromotofordan


24. Yosh hujayra bilan qari hujayrani bir-biridan qanday ajratish mumkin?

A) hujayra shirasiga qarab.

V) hujayra organoidlariga qarab.

S) mag‘izga qarab

D) vakuol, sitoplazmaga qaraganda ko ‘proq joy egallaydi.
25. Lovlagi, piyoz, sabzi, sholg ‘om, rediska, karam necha yillik o‘simlikarga kiradi?

A) bir yillik.

B) ko‘p yillik.

S) ikki yillik.D) 1-2 yillik.


Test javoblari

2 variant


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

S

A

A

S

D

D

V

A

A

A

V

V

A

S

S

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
S

D

V

S

A

A

D

D

D

S
Download 90 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling