5-sinf. Ii-chorak Plastidalar necha XIL bo’ladi?


Download 90.5 Kb.
Sana08.11.2021
Hajmi90.5 Kb.
#438127
Bog'liq
5-sinf-botanika-fanidan-testlar-2
5-sinf-reja-musiqa, Biologiya-fanidan-5-9-sinf-testlar, 1679-Article Text-3508-1-10-20210727 (2), 1679-Article Text-3508-1-10-20210727 (2), topshiriq меросхўрлик, xat - Nusxa ko‘chirmoq, xat - Nusxa ko‘chirmoq, ьгы2, mustaqil ish, Collocations in 10 Minutes (2), ISH REJASI, sorovnoma, 1-Amaliy mashgulot, 2-Amaliy mashgulot

5-sinf. II-chorak

1. Plastidalar necha xil bo’ladi?

A) 3 B) 2 C) 4 D) 1

2. Toqimalar necha xil?

A) 1 B) 10 dan ortiq C) 9 D) 4

3. Qaysi o’simlikni yon ildizlari 20-30 m bo’ladi?

A) juzg’un B) shuvoq C) yantoq D) A B

4. Ildizni ichki qismini nima o’rab turadi?

A) Ildiz tukchalari B) to’qima C) A B D) naychalar

5. Qaysi o’simlikni ildizi 30 metr chuqurga

A) o’rik B) yong’oq C) yantoq D) olma

6. Ildiz tizimi qanday qismlardan tuzilgan?

A) asosiy, yon qo’shimcha ildizdan B) yon, o’q ildiz

C) qo’shimcha ildiz D) hammasi to’g’ri

7. Qaysi o’simlik o’q ildiz tizimiga ega?

A) olma o’rik yong’oq B) olma bug’doy yong’oq

C) olma makkajo’xori bug’doy D) lavlagi bug’do arpa

8. Ildiz qaysi qism orqali suvva unda egizak moddalarni so’radi?

A) o’tkazuvchi qism B) o’suvchi qism

C) so’ruvchi qism D) A B

9. Qaysi o’simliklar ildiz meva hosil qiladi?

A) yong’oq olma B) sholg’om sabzi

C) yong’oq sabzi D) lavlagi olma

10. Ildiz tukchalari ildizning qaysi qismida joylashgan?

A) bo’linuvchi zonada B) so’ruvchi zonada

C) o’suvchi qismida D) o’tkazuvchi qismi

11. Ildiz tukchalari necha kun yashaydi?

A) 1-2 kun B) 10-20 kun C) 30 kun D) 25-26 kun

12. O’rik yong’oq ildizlari necha yil yashaydi?

A) 10-20 yil B) 70-100 yil C) 1000 yil D) 200 yil

13. Ko’p yillik o’simliklarni belgilang.

A) qamish qog’a B) sholg’om turp

C) selen iloq D) hammasi to’g’ri

14. Mexanik to’qima qaysi o’simliklarda yaxshi rivojlanadi?

A) nok tut B) sholg’om turp C) selen iloq D) shuvoq izen

15. Ajratuvchi to’qimani vazifasi

A) Efir moylari ajratish B) yog’ochlik hosil qilish

C) hambiy hosil qilish D) A B

16. To’qimani kim o’rgangan?

17. Qoplovchi to’qimani vazifasi

18. Asosiy to’qimani vazifasi

19. Mexanik to’qimani vazfasi

20. Xazonrezgilik qanday ahamiyatga ega?

21. Ildizmevalarni sanang

22. Gulli o’simliklarni hayotiy shakllari

23. Asosiy to’qimani 2-nomi

24. To’qima deb nimaga aytiladi

25. Qoplovchi to’qima necha xil bo’ladi?

6-sinf Botanika I-chorak

1. Gul nima?

A) jinsiy ko’payish organi

B) jinssiz organ

C) to’pgul va oddiy gul

D) A B


2. To’pgullar necha xil bo’ladi?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

3. Soyabon to’pgulga misol

A) sabzi guli B) olma guli C) yong’oq D) A B

4. Savatcha to’pgulga misol

A) sabzi guli B) olma C) A B D) kungaboqar

5. Qalqonsimon to’pgulga misol

A) olma B) sabzi C) yong’oq D) A B C

6. Oddiy shingilga misol

A) olma B) yong’oq C) karam D) sholg’om

7. Oddiy boshoqqa misol

A) bug’doy B) zutturum C) A B D) sholg’om

8. So’ta to’pgulga misol

A) olma B) yong’oq C) makkajo’xori D) o’rik

9. Mevalar necha xil bo’ladi?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

10. Chin mevalarga qaysi mevalar kiradi?

A) o’rik, olcha B) olma yong’oq

C) do’lana olma D) A B

11. Soxta mevalarga qaysi mevalar kiradi?

A) o’rik olcha B) olma nok C) olcha shaftoli D) A B

12. Dukkak mevalarga qaysi mevalar kiradi?

A) loviya mosh B) yong’oq olcha C) olma nok D) do’lana nok

13. Rezavor mevalarga qaysi mevalar kiradi?

A) olma yong’oq B) shaftoli o’rik C) malina qoraqat D) gilos olxo’ri

14. Donakli mevalarga misol.

A) pomidor qoraqat B) qoraqat namatak

C) olxo’ri olcha D) A B

15. Qanotchali mevalarni ko’rsating.

A) zarang qayrag’och B) olma yong’oq

C) takasoqol qoqio’t C) terak yong’oq

16. Uchma mevalarni yozing.

17. Qanotchali mevalarni yozing

18. Ko’sak mevalarni yozing

19. Chatnaydigan mevalarni yozing.

20. Eng ko’p tarqalgan ziravorlar

21. Zebu-ziynat o’simliklar

22. Bir urug’ pallali o’simliklar

23. Ikki urug’pallali o’simliklar

24. Nish nima?

25. Mevalar qanday tarqaladi?

6-sinf II- Chorak

1. Urug’lar qanday nafas oladi?

A) O 2 C) Co 2 C) H2O D) A B

2. Mevalar necha xil usulda tarqalgan?

A) 3 B) 2 C) 4 D) 5

3. Bakteriyalar necha xil bo’ladi?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

4. Bakteriyalar necha xil ahamiyatga ega?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 6

5. Lishayniklar necha xil bo’ladi?

A) 4 B) 2 C) 6 D) 5

6. Lishayniklar qanday yashaydi?

A) simbioz yashaydi B) ajralib yashaydi

C) A B D) to’g’ri javob yo’q

7. Bir hujayrali suv o’tlarini toping

A) xlorella B) ulotriks C) xara D) A B

8. Xlorella qanday ko’payadi?

A) sporasi bilan B) zospora bilan C) jinssiz D) A B

9. Xlorellani necha xil turi bor?

A 50 B) 60 C) 40 D) 70

10. Ko’p hujayrali o’simliklarga nimalar kiradi?

A) xlorella B) ulotriks C) xara D) A C

11. Suv o’tlarini kim o’rgangan?

A) To’raqulov A. M Muzaffarov C) Azimov D) Muxammedov

12. Dengiz suv o’tlariga qaysi ‘simliklar kiradi?

A) xara B) ulotriks C) laminariya D) xlorella

13. Xalq xo’jaligida dengiz suv o’tlari

A) xara B) ulotriks C) nemalion va ulva D) A B

14. Yo’sinlarga nimalar iradi?

A) xara B) ulotriks C) funariya yo’sinlar D) A B

15. Yo’sinlar necha xil ko’payadi?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

16. Muzaffarov nimalar o’rgandi?

17. Laminariya qayerda o’sgan?

18. Dengiz suvo’tlarida qanday moddalar bor?

19. Spogiralar ning necha xil turi bor?

20. Ulotriksning necha xil turi bor?

21. Suv o’tlari necha xil turi bor?

22. Bir hujayrali suv o’tlarini belgilang?

23. Ko’p hujayrali suv o’tlarini belgilang?

24. Kladafora necha metr bo’ladi?

25. Sporagira necha xil ko’payadi?

7-sinf I- Chorak

1. Amyobani kattaligi qancha?

A) 03-08 B) 0,2 – 0,5 S) 0,9 – 0,10 D) 0,8 – 0,9

2. Amyoba necha xil ko’payadi?

A) 1 B) 2 S) 3 D) 4

3. Amyoba noqulay sharoitga nima qiladi?

A) sistaga B) sporaga S) zigota D) A B

4. Amyoba qanday ta’sirlanadi?

A) kimyoviy moddaga B) osh tuzi

S) ninaga D) A B

5. Amyobani harakatlanishi.

A) oyoqlari yordamida B) soxta oyoqlari

S) tanasi D) hammasi to’g’ri

6. Hayvonlar ekologiyasini kim o’rgangan?

A) Muxammedov B) Sultonov S) Kashkarov D) Yaxontov

7. O’rta Osiyoda rishta bezgak kasalligini kimlar tugatgan?

A) Kashkarov, Bozorvkiy B) Isayev, Boorovskiy

S) Yaxontov, Azimov D) A B

8. Umurtqali hayvonlarni kim o’rgangan

A) Zohidov va Bogdanov B) Kashkarov

S) Muxammedov D) A B

9. Umurtqasiz hayvonlarni kim o’rgangan?

A) Sultonov, Azimov B) To’raqulov, Isayev

S) Bogdanov, Isayev D) A B

10. Hayvonlarda necha xil to’qima bor?

A) 4 B) 2 S) 1 D) 6

11. Hayvonlar klassifikatsiyasini kim o’rgangan?

A) Olimjonov B) Karl Liney S) Muxammedov D) Yaxontov

12. Yashil evgelena necha xil oziqlanadi?

A) 1 B) 2 S) 4 D) 5

13. Evglena qanday nafas oladi?

A) tana yuzasi orqali B) vakuola S) A B D) to’g’ri javob yo’q

14. Evgelena qanday ta’sirlanadi?

A) qizil ko’zlari yordamida B) tanasi orqali

S) A B D) xlorofil pigmenti

15. Evgelena necha xil usulda ko’payadi?

A) 2 B) 3 S) 4 D) 5

16. Infuzoriyalar kattaligi qancha?

17. Sporelilarni qancha turi bor?

18. Ko’p hujayralilarga qaysi hayvonlar kiradi?

19. Gidrani kattaligi qancha?

20. Gidrani tanasi necha qavat hujayradan tuzilgan?

21. Gidrani tanasi nimaga ega?

22. Gidralar necha xil harakatlanadi.

23. Regenaratsiya nima?

24. Gidra necha xil usulda ko’payadi?

25. Dengiz bo’shliqichlarga qaysi o’simliklar kiradi?


7-sinf II- chorak

1. Aktiniyalar qanday yashaydi?

A) o’troq B) koloniya S) yakka D) to’p bo’lib

2. Aktiniyalarni kattaligi qancha?

A) 0,5 m B) 0,6 sm S) 1 m D) 2 m

3. Xavfli meduzalarga nimalar kiradi?

A) aurelya B) ildiz oyoq S) qutb medusa D) A B

4. Oq planariyani kattaligi

A) 2-3 sm B) 6-7 sm S) 3-4 sm D) 8-9 sm

5. Oq planariyani tanasi necha tomonlama simmetriyaga ega?

A) 3 tomonlama B) 2 tomonlama S) 4 tomonlama D) to’g’ri javob yo’q

6. Oq planariyani ayirish sistemasi qanday?

A) buyrak B) uchi berk naycha S) malpigi naycha D) A B

7. Oq planariyani nerv sistemasi qanday tuzilgan?

A) bosh miyadan B) nerv tuguni S) nerv tolalari D) orqa miya

8. Jigar qurtini kattaligi qancha?

A) 3-4 sm B) 6-7 sm S) 8-9 sm D) 10-11 sm

9. Jigar qurtini asosiy hujayrani kim ?

A) odam va sut emizuvchilar B) suv shillig’i

S) A B D) to’g’ri javob yo’q

10. To’garak chuvalchanglarga qaysi chuvalchanglar kiradi?

A) yomg’ir chuvalchangi B) planariya

S) odam ashiradasi D) meduzalar

11. Odam ashiradasini erkagini uzunligi

A) 15-25 sm B) 30-35 sm S) 40-50 sm D) 32-33 sm

12. Urg’ochi askaridani uzunligi qancha?

A) 20-40 sm B) 15-25 sm S) 20-60 sm D) 70-80 sm

13. Yomg’ir chuvalchangini uzunligi qancha?

A) 20-30 sm B) 30-40 sm S) 8-10 sm D) 15-17 sm

14. Yomg’ir chuvalchangini sezgi organlari qayerda joylashgan?

A) teri orqali sezadi B) boshlari orqali sezadi

S) A B D) to’g’ri javob yo’q

15. Yomg’ir chuvalchangini qon aylanish sistemasi qanday tipda?

A) yopiq B) ochiq tipda S) aralash D) A B

16. Yong’ir chuvalchangini nafas olish sistemasi?

17. Yomg’ir chuvalchangini ayirish sistemasi

18. Molyuskani qon aylanish sistemasi qanday?

19. Ichki pallali molyuskalarni uzunlligi

20. Ikki pallali molyuskalarni qancha turi bor?

21. Go’sht uchun ovlanadigan malyuskalar?

22. Boshoqli molyuskalar okean va ochiq dengizda tarqalganlarini necha turi bor?

23. Qisqichbaqasimonlarni tanasi nechaga bo’ligan?

24. Qisqichbaqasimonlarni nafas olishi qanday?

25. Qisqichbaqasimonlarni qon aylanishi qanday?

8-sinf biologiya I-chorak

1. Odam organizmi faoliyat o’rganuvchi fan

A) gigiyena B) anatomiya S) fiziologiya D) sitologiya

2. Qaysi o’zbek olimi qalqonsimon bez kasalligini o’rgangan?

A) Vohidov V B) To’raqulov X S) Oripov D) Zufarov

3. Hujayra membranasi qqanday vazifani bajaradi?

A) moddalar almashinuvi B) oqsil sintezi

S) hujayra bo’linishi D) hammasi to’gri

4. Qaysi to’qima ichki a’zolar pardasi deyiladi?

A) epiteliy B) biriktiruvchi S) muskul D) nerv

5. Odamdagi qaysi to’qima hujayralarda elastic tolalar ko’p bo’ladi?

A) epiteliy B) biriktiruvchi S) Muskul D) nerv

6. Quyiddagi berilgan a’zolarni qaysi biri mineral tuzlar deposi deyiladi?

A) suyak B) taloq S) buyrak D) tomirlar

7. Soxta qovurg’alar soni nechta?

A) 14 ta B) 6 ta S) 2 ta D) 8 ta

8. Qonning eritrositlari tarkibini kim o’rgangan?

A) 1907 yil Y Yanskiy 1901 y Landshteyner

B) 1842 yil Basov 1907 Yanskiy

S) 1901 yil Landshteyner 1907 yil Pavlov

D) 1956 yil Raximov 1984 yil Pavlov

9. odamlar orasida eng ko’p uchraydigan qon guruhi

A) 1 B) 2 S) 3 D) 4

10. Agglyutinin moddasi qonning qaysi qismida bo’ladi?

A) eritrositlarda B) leykositlar

S) trombositlar D) plazmada

11. Biror organism tashqi muhitsiz yasholmaydi bu kimni fikri?

A) I.I Mechnikov B) Pavlov S) Lu Paster D) Ch. Davrin

12. Oyoqning kaftini ressorlik funksiyasini buzilishi qaysi kasallik

A) Lordos B) kifoz S) Yassioyoqlik D) egilgan

13. Qon necha xil funksiyani bajaradi?

A) 5 B) 6 S) 4 D) 2

14. Organizmda qon necha litr

A) 3 B) 4 S) 1 D) 5

15. Plazma tarkibida nimar bo’ladi?

A) anorganik moddalar B) organik moddalar

S) A B D) hammasi to’g’ri

16. Gemoliz xodisasi qanday hodisa?

17. Immunited nima?

18. Immunited necha xil?

19. Plazmani kuchsiz ishqoriy reaksiyasi nimaga teng?

20. Eritrositlarni vazifasi

21. Qonda eritrositlar soni qancha?

22. Eritrositlar necha kun yashaydi?

23. Anemiya qanday kasallik?

24. Leykositlar vazifasi

25. Leykositlar nech xil bo’ladi?


8-sinf II- chorak

1. Trombositlarni vazifasi

A) qon ivishini ta’minlaydi B) himoya qilish

S) O2 tashish D) CO 2 tashish

2. Gemofiliya qanday kasallik

A) qonning ivimasligi

B) qonning tashilishi

S) qonda CO 2 bo’lishi

D) qonda O 2 bo’lishi

3. Qonda eritrositlar soni

A) 300-400 dona B) 600 ming S) 5 million D) A B

4. Eritrositlar vazifasi

A) CO 2 tashish B) SO 2 tashish S) O 2 tashish D) hammasi to’g’ri

5. Rezus faktorni kim o’rgangan?

A) Mechnikov B) Pavlov S) Lanshteyner D) Basov

6. Fagositoz hodisasini kim o’rgangan?

A) Basov B) Pavlov S) Mechnikov D) Darvin

7. IOTS ni kim o’rgangan?

A) 1983 yil L montane

B) 1982 yil Pavlov

S) 1980 yil Lui Paster

D) 1983 yil Lanshteyner

8. OITS necha xil usulda yuqadi?

A) 2 B) 3 S) 4 D) 5

9. Qon aylanish sistemasini 2-nomi

A) tashuvchi sistemasi

B) ayirish sistemasi

S) ovqat hazm qilish sistemasi

D) A B

10. Erkaklarda yurakni hajmi



A) 220-300 g B) 180-220 g S) 150 g D) 250 g

11. Ayollarda yurakning hajmi

A) 220-300 g B) 180-220 g S) 150 g D) 250 g

12. Yurak devoir necha qavatdan iborat?

A) 2 B) 4 S) 3 D) 5

13. Tinch holatda yurak necha marta uradi?

A) 60-65 marta B) 70-72 marta S) 100 marta D) hammasi to’g’ri

14. Yurak necha xil ishlaydi?

A) 2 B) 3 S) 4 D) 5

15. Odam tanasida nechta limfa tuguni bor?

A) 500 ta B) 600 ta S) 460 ta D) 100 ta

16. Limfa sistemasi qanday sistema?

17. Katta qon aylanish sistemasi

18. Kichik qon aylanish sistemasi

19. Qon aylanish sistemasi qanday bshqariladi?

20. Taloqning hajmi?

21. Tanada barcha kapilyarlar qancha

22. Puls nima?

23. Qon bosimi necha xil bo’ladi?

24. Arterial bosim nechaga teng?

25. Maksimal bosim nechaga teng?

9-sinf I-chorak

1. Biologiya fanining vazifasi

A) hayot haqidagi fan B) hayvonlar haqidagi fan

S) o’simliklar haqidagi fan D) A B

2. Hayotning hujayrasiz shakllarga nima kiradi?

A) bakteriyalar B) suv o’tlar S) viruslar D) zamburug’lar

3. Bakteriya va viruslar nima deyiladi?

A) bakteriofaglar B) sinobakteriyalar

S) mikroblar D) viruslar

4. Yadrosi shakllanmagan organizmlar nima deb ataladi?

A) Eukariot B) avtotroflar S) prokariotlar D) geterotroflar

5. Ko’k – yashil suvo’tlarining hujayra qobig’ida qanday moddadan iborat?

A) murein B) pectin S) xitin D) klechatka

6. Sharsimon bakteriyalar nima deb ataladi?

A) nonn B) batsilla S) spiralla D) vibrion

7. Bakteriyalar tarqatadigan sekin rivojlanuvchi kasallik

A) vabo B) o’lat S) gepatit D) sil

8. Dukkakli o’simliklar ildizida yashovchi bakteriyala r

A) parazit B) mikoiza S) achtuvchi D) tuganak

9. Ko’k-yashil suvo’tlarini belgilang

A) xlorokok- ossilotoriya nostok B) xlorella nostok spirogyra

S) ulofriks nitella xlorokok D) A B

10. Ko’k – yashil suvo’tlari hujayrasidagi ko’k rangli pigment nima deb ataladi?

A)fikotsion B) xlorofil S) ksantofil D) karotin

11. Tuban o’simliklarning tanas nima deyiladi?

A) metseliy B) poya S) rizoid D) tollom

12. Ovqatda ishlatiladigan ko’k – yashil suvo’ti

A) Xlorokok B) nostok S) ossilatoriya D) nitella

13. Hujayra tarkibiga kiruvchi biogen element nechta?

A) 70 ta B) 75 ta S) 77 ta D) 80 ta

14. Suyak to’qimasini hosl qilishda va mustahkamlashda qaysi elent ishtirok etadi?

A CaK B) NaK S) Mg Fe D) Ca P

15. Troksin gormoni tarkibiga kiruvchi microelement

A) yod B) brom S) ftor D) mobilden

16. Oqsillar gidroliz lansa qanday moddalarga ajraladi?

17. Odiy oqsillarga nimalar kiradi?

18. Sitoplazmada doimiy bo’lmagan moddalar nima deyiladi?

19. Evkariot organizmlarga nimalar kiradi?

20. Elektron mikroskoplar necha marta kattalashtirib ko’rsatadi?

21. Prokariot organizmlarga nimalar kiradi?

22. Hujayra necha qismddan iborat?

23. Hujayra organoidlarga nimalar kiradi?

24. Kiritmalar deb nimaga aytiladi?

25. Granulalar deb nimaga aytiladi?
9-sinf II- chorak

1. Endoplazmatik to’r necha xil

A) 1 B) 2 S) 4 D) 5

2. Hujayrani kim o’rgangan?

A) Pavlov B) R. Guk S) K Liney D) A B

3. Yadroni kim kashf qilgan?

A) P Cuk B) Ya Purkeni S) R Broun D) Pavlov

4. Protoplazmani kim kshf qilgan?

A) M Shleyden B) T Shvan

S) R Virxov D) Ya Purkeni

5. Lozosomani vazifasi

A) fermentlarni parchalash B) oqsillar fabrikasi

S) o’tkazish D) B S

6. Ribosomani vazifasi

A) o’tkazish B) parchalash

S) oqsillar fabrikasi D) A B

7. Plastidalar necha xil bo’ladi?

A) 2 B) 3 S) 4 D) 5

8. Hujayra qobig’ini vazifasi

A) o’tkazish B) parchalash S) himoya D) A S

9. Hujayra evolyutsiyasi nechta gepotezaga asoslanadi?

A) 2 B) 3 S) 4 D) 5

10. Odam organizmida nechta xromosomalar bor?

A) 48 B) 56 S) 102 D) 46

11. Hujayrani necha % makroelementlar tashkil qiladi?

A) 50 % B) 70 % S) 60 % D) 98 %

12. Plazmoliz nima?

A) suvsizlanish B) suvli muhit S) qurib qolish D) A B

13. Deplazmoliz nima ?

A) suvsizlanish B) suvli muhit S) qurib qolish D) A B

14. To’raqulov qaysi kasallikni o’rgangan?

A) qalqonsimon bezni B) ayiish sistemasi S) oshqozon D) A B

15. Zamburug’lar necha xil yashaydi?

A) 1 B) 2 S) 3 D) 4

16. Yarim o’tkazuvchanlik nima?

17. Biolgen elementlar nima

18. Endoplazmatik to’r vazifasi

19. Mitoxondryani vazifasi

20. Mikrolementlar deb nimaga aytiladi

21.Organizimni necha % suv tashkil qiladi

22 .Buferlik nima?

23. Monomerlar nima?



24. Oqsilar necha xil?

25. Gormonlarni vazifasi?
Download 90.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling