50%, llon Mask


Download 64.25 Kb.
Sana10.09.2022
Hajmi64.25 Kb.
#803836
Bog'liq
fan texnika test
Masofaviy talim, 2020 IUT SOL MATH Sample Problems, grimms-fairy-tales, O’zbekistonning aholisi va mehnat resurslari, 16319558754946994, 2-ОN, San\'at sohasidagi mashxur shaxslar, E.S 1 mustaqil ish , kreativ yoshlar forumi, Qazib chiqarish lahimlarida sodir bo\'luvchi geomexanik jarayonlar, Ekinshi tártipli iymek sızıqlardıń polyarlıq koordinatalar sistemasındaǵı, Презентацияbuddism1 190522100603, Маъруза № 17, mustaqil talim. sirtqi gafurov, 12

1.Biz im-fan va texnologyalarga chambarcharboglig bolgan, ammo deyari barcha ilm-fanva texnologiyalar haqida hech nima bilrmaydigan jamiyatda yashaymiz" Ushbu Soʻzlar muallifi kim?
50%, llon Mask

2.Fan va texnika taro


-obyektiv borlig haqidagi yoki muayyan
(irniy, madaniy, ma rnifiy, manaviy, harbiy va
boshqalar) sohalarga oid ilmiy, amaly
malumotlar, tushunchalar majmui. Nuqtalar
orniga kerakli so zni qoying
35% Bilim
39% Fan
1
3.Fan va texnika fanining alohida fan tarmogi
sifatida shaklanishida muhinm ahamiyatga ega
bolgan olirm kim edi
Anonim orowom
29% Karl Linniey

4.Fanda muayyan masala yuzasidan ilga


surilgan taxmin yoki faraz qanday atama bilan
normlanadi?

P Gipotea


5
5......- jarniyatrning inson faoliyatidagi ishlab
chigarish jarayonilarini amalga oshiruvchi va
rnoishlab chigarish ehtiyojlari uchun xizmat
qiluvchi vositallar yig indisi Nugtalar o'rniga
mos so zni go ying
30% Texnologiya
6.Kirn jahon tarixida ik marta birdan ortig pa
olishga muvaffag bolgan
39% Sarmuel Mullk
7.1923-yil 12-mart kuni tarixda ilk bor ovozli film
namoyishi otkazildi Kim bu texnologiyani
ishlab chiggan edi?
Anonitn viorina
p0% Li de Forest

8.Birgina yog och oraal yer aylenasining


wZuriligini anidlagan yunon olimi kim edi
30% Eratoslen

9.Urrurmiy 4000 dan ortiq sahifa oz ichiga olgan


uch tomdan iborat Fan tariviga kirish' asari
muallifi kim?
mome

S Tiho Brage

10.Yunon ilm-fani nechta rvoj anish bosqichidan
iborat
21% 2
11.U Samos orolida tuglgan Anaksimandr bilan
birgalikda Falesdan talim olgan bolib
keyinchalik Koroton shahrida maxfiy ilmiy
jarniyat tuzadi. Jamiyat vakillan "hamma
narsa ragarmlardan iborat degan talimotni
lgari surgan. SavolUkim?
40% Anaksiman

12.Barcha narsalar tort unsur tuproc fave, sue


va olovdan iborat oeb ishongan yunon
faylasufini aniglang
A2% Geraklit

13.Oaysi yunon olimi koz igamas zarralar


atormilar hagida birinchi marta malumot
bergan?
Demokr
14.Kim Borlig ozgarmayd, bolayotgan
ozgarishlar esa bizning ongmizdagi mayda
illuziyadir degan goya bilan Hamma narsa
ozgaruvchandir deb ugtirishga harakat qilgan
Gerakitga qarshi chigadi?
17% Epikur

15.Platon Akademiyasi qachon tashkil topgan?


13% Mil. avv. 385yl

16.Kirn shifokor otasi Nikomahus ta'sin ostida


ilrn-fanga qizigib aoladi?
Anorm so rowno
31% Sugrot

17.Odarmdagi besh sezg tun (ko rish, eshitish, hid


bilish, tam bilish va teginish)ni ik bor qayd
etgan yurnion olimi kim edi?
36% Gippokrat

18.Fan va texrika taroo


Perepatitizm maktabi nanmoyondalan qaysi
yunon faylasufining goyalarini himoya qilgan?

35% Aristotel

19.Umil avw. 275-yilda omma oldida olgan inson
tanasini ochib ko rgan bolib, arternya va vena
gon tornirlari o zaro bog liagini, arteniyalarda
opkadan yurakka havo borishini, venalarda
esa qon aylanishini etirof etadi Savol: U kim?
A4% Gippokrat

20.Platon yashagan yillami anidlangg


4% Mil avw 455-360yillar

21.Kim odam bolalari ojz bolib tug ilar ekan


unda garnday qilib Yer yuzidagi ilk odamzod
ajdodlari yashab aola olishgan degan fikr bilan
dastlabk evolyutsiya haqidagi goyalarni ilgari
Surgan?
37% Anaksimandr
22.Oadirngi Yunonistondagi loniya maktabining
as0schisi kin edi?

33% Fales

23.Kim mil.avv. 585-yilda Quyosh tutilishini
oldindan bashorat qilgan?
20% Yevdoks

24.Anatomiya atamasini ilk bor ishlatgan va shu


nomda asar yozib goldirgan yunon oliminianiglang
ODiokl
26.Sanoat korxonalanda ishiatla boshlangar
texnikalarni yo a qlishga qaratlgan Ludditlar
go zg aloni gachon va qayerda bolib otgan?
XIX r boshianda Buyuk Britaniyada

27Mayda organizmilarga nisbatan mikrob


atamasini qolagan olim kim edi?
49% Emmonuel Sedlyo
28.Ushbu suratdatasvirlangan pastdan yugoriga
Suv chiqarishga moljallangan qurilmani kim
ixtiro qilgan?
Anonim so rovnoma
24% Aristotel
29.Aristotel yashagan yillarni aniqlang.Anonim so rovnoma
54% Mil. avv. 384-322-yillar

30.Tarixdagi ilk botanik sifatida nom qoldirgan va


botanika fani poydevorini yaratgan yunon
olimini toping.
/enonim So rovnorma
45% Teofratus
31.Qaysi yunon faylasufi idealistik falsafaningg
rivojlanishiga salmoqli hissa qo' shgan?
37% Aristotel
32.Karl Marks qaysi yunon faylasufiga yugon
baho berib, bu mutafakkir butun antik davr
ma rifatchiligiga yakun yasadi, deb yozgan?
31% Aristote
33.Fiktlashdan chalg ityapti degan davo bilan
ko'zlarini oyib olgan yunon faylasufi kim edi?

43% Demokrit


34.Yuliy Sezarning yillari qaysi yillarni qamrab
oladi?

52% Mil av 101-44yy


35.Kimning 130dan ortig falsafy asarilardan
to plagan parchalar( fragmentilan) bizgacha
yetib kelgan?
20% Gerakit
36.Oadirng Yunoniston falsafasida yangi yol
Ochigan olin kim?
40% Gerakit
37.Dernokrit oz bilish nazaryasida prediment va
hodisalarni necha qismga boladi?
Arorin vidorins
50% 2
38.Dermokritring falsafity talimotiga keskin
garshilik bildirgan olim kim
16% Platon
39.Platonning bizgacha yetib kelgan asarlari
gaysilar?
33% "Davlat "Siyosat"Qonunlar
40.Kam falsafy adabiyotga birinchi bolb dialog
janrini olib krgan?
30% Platon
41.20yil mobaynida Platon akademiyasida tahsil
olgan qadimgi yunon mutafakkin qaysi
gatorda togri berilgan?
64% Aristotel
42.Aristotelning falsafaga oid asari qaysI?
Anonim viktorina
28% Jon to'g'risida"
43.Afinadagi "Lakey' falsafiy maktabining
asoschisi kim?
23% Aristotel
44."Rim tarixi" asari muallifi kim?
Anonim viktorina
30% Dion Kassiy
45.Qadimgi Yunonistonda falsafa Xitoy va
Hindiston singari eramizdan avvalgi nechanchi
asrda vujudga kelgan?
39% Vl-asr
46.bashoratchiga aylangan olim kim
36% Fales
47.Tit Liviy necha traktatdan iborat
"Rimning ta'sis qilinganidan buyongi
tarixi"asarini yozgan?
Anonim viktorina
52% 142
48.Abu Ali lbn Sinoni 450dan otiq asarlar yozgani
bizga ma'lum shulardan nechtasi bizgacha
yetib kelgan
44% 242ta
49.Yusuf Hos Hojib "Qutadg'u-Bilik'asari uchun
qancha vaqt sarflagan?
39% 180oy
50.Kim fors-tojik she' ryatining asoschilanidan biri
hisoblanadi?
55% Rudakiy

51.'Kala va Dimna "Davroni oftob" 'Sindnoma


poyermalarining mualiffi qaysi qatorda togn
berilgan?

49%, Rudakiy


52.Турк(уйғур) алифбоси нэча ҳарфадан
иборат?

22% 18


53.Qadimgi Yunonistonning qaysi shaharida
eramizdan avv lV-asrlarda falsafiy
maktab bunyod etiladi?
8% Efesda
54.Efes shahrida aristokrat oilasida dunyoga
kelgan antik davr faylasufi kim?

10% Geraklit


55"Avesto" so' zining ma'nosi nima?

38% O'rganilgan "tayin etilgan" "mugarrar


etilgan"
56."Avesto'ning taxmiman gancha qismi
saqlanib q

37% 1/7


57Geometriyaga oid Negizlar kitobi
kimning qalamiga mansub?
S4% Evklid

58.Evkdlidning"Negizlar asari 1482-1480


yillarda necha marta nashr etilgan?

61% 460


59.Sharq kimyo ilmining otasi " deb zikr
etilgan shas nomi quysi qatorda to'gti
berilgan?
s Jobir bn Hayon

60.Mantigan fikrlab to'g'ri javobni topishga


harakat qiling.

38% 1903-yl dastlabki samolyot sinovdan


o'tkazildi

61.QadimgiYunonistonda ilk teatr qaysi xudosharafiga o'tkazilgan bayramlar natijasida


paydo bo'lgan?

19% Dionis

62.Ma'lumki, Aristotel falsafa tarafdorlari
peripatetiklar falsafiy maktabiga asos
solishgan. Maktabga Aristoteldan keyin
dastlab kim uning rahnamosi bo'lgan?

30% Teofratus


63.Kim birinchi bo'lib "Geografiya" atamasini
ishlatgan

58% Eratosfen

64.Yunon tibbiyot nazariyasi va amaliyotini
gadimgi Sharq tajribasi bilan qo'shish
orqali vujudga kelgan Aleksandrita
tibbilyot maktabining asoschisi kim edi.
13% Gerofil

65.Qaysi yunon olimi 900 ga yaqin harakatsiz


yulduzlar jadvalini tuzib chiqqan?

25% Gipparx

66.Mil.avw. 336-264-yillarda yashagan
faylasuf Zenon qaysi falsafiy yo'nalishga
asos slogan?

18% Stoitsizm


67.Mashxur faylasuf bo'lgan Rim
imperatorini aniqlang.
54% Mark Avreliy
68.Qadimgi Rimning lendmarklaridan biri
bolgan Kolizeyning asosiy qurilish ishlari
gaysi imperator hukmronligi davrida olib
borilgan? (landmark- muayyan joyning
eng mashxur inshooti yoki shunga
o'xshash narsa)
33% Vespasian

69.Zabt etilgan Yunoniston, asr aylab


muzaffarlarni, Latslyga keltirmish ular
sanat va hunarni.. misralari muallifi kimn?
39% Goratsiy

70.Rim huquqi tizimida rimliklar uchungina


moljallangan qonunlar qanday atalgan?

23% Jus civil

71.Kim "De architectura libri
decem" ("Arxitektura haqida 10 kitob")
muallifi bo'lib, uning bu asari Yevropa
Renessansi davrigacha qurilishda asosly
nazariy manba bo'lib xizmat qilgan.

29% Mark Vitruviy


ron
72.Narsalar tabiati to'g'risida" asari muallif
bo'lgan rimlik faylasuf qaysi variantda
keltirilgan
67% Lukretsiy Kar

73.Quyidagi variantlarning qay birida faoliyat


turi jihatidan yoki g'oyalari jihatidan
bir-biriga yaqin bo'lgan shaxslar
keltirilgan?

25% Aristofan - Plavt

74.Qadimgi Rimda bugungi kundagi ... ilk
ko'rinishi vujudga kelgan?
42% Gazetaning
75.Kim Quyosh galaktikasining markazi Yer,
Quyosh va boshqa jismlar yer atrofida
aylanadi, degan nazariyani takif qilgan.
60% Ptolomey

76.Sidonlik Antipater (mil.avv. ll asi) nomi


bilan eng kop esga olinadigan ma'lumot
qaysi variantda to'g'ri ko'rsatilgan.

19% Birinchi bolib dunyoning yetti mojizasi


royxatini tuzga
77.Kim Aleksandriya kutubxonasidan yuz
minglab kitoblarni Rimga olib kelishga
farmon bergan?
37% Yuliy Sezar

78.Qaysi Rim imperatori shahardagi


binolarning balandligini 21 metrdan
oshishini taqiqlovchi qaror chiqargan.
33% Oktavian Avgust

79.Kimning davrida Rimda uzunligi 69 km va


87.5 km dan iborat bo'lgan ikkita eng
uzun akveduklar qurilgan?

24% Kaligula

80.Milodiy 10-75-yillarda yashab o'tgan va
Geometriya", "Mexanika", "Pnevmatika",
"Metrika" kabi asarlani yaratgan
mutafakkini aniqlang.

40% Aleksandriyalik Heron


81."Musulmon Renessansi" atamasi kim
tomonidan fanga olib kirilgan.

50% Adam Mets

82.Nikolay Kopernik o'zining "Osmon jismlari
haqida" asarida "Machometi Aracenfis"
nomi bilan gaysi musulmon olinmini eslab
otgan
61% Ahmad Farg'only

83.Nosiriddin Tusiy faoliyat olib borgan


rasadxona qaysi shaharda joylashgan
edi?
34% Marog'a

84.Qaysi xalifa tomonidan muta'zilylik davlat


dini deb e'lon qilingan?

24% Al-Ma'mun

84.Quyidagi musuimon astronom olimlaridan
qay biri Yevropa yashagan va u yerda
ilmiy faoliyat olib borgan?
22% Abu Is'hoq a-Zarqaliy
85.Fizikaga oid "Mezon a-hikma" asari
muallifi bolgan olim, X asrda Basrada
tug'ilgan bo'lib, XI asrda Qohirada vafot
etadi. Savol: bu olim kim edi?

22 Abu Ali al-Haysam6."Al-jabr val-muqobala" asarini 1145-yilda
lotin tiliga o'girgan tarjimonni aniqlang.
45% Chesterlik Robert
86.Kimga nisbatan "Arab falsafasining otasi
e tirofi berilgan?
599% Yoqub al-Kindiy
88.Insoniyat tarixida ilk parvozni amalga
oshirgan shaxs kim edi?
35% Armen Firman
89.Musulmon Sharqida tarixda ilk bor..
38% Shahmat o'yini nazariyalari haqidagi
asar yaratildi
90.Jahon tarixidagi birinchi deya e'tirof
etiluvchi shifoxonaga Ahmad ibn Tulun
tomonidan qachon va qayerda asos
solingan?
22% 854-yil, Ray
34% 872yil, Qohira
31% 754 yil, Bag dod
13% 772-yil, Damashq
91.Quyidagi ma'lumotlar ichidan Ahmadd
al-Farg'oniy nomi bilan bog'Tiq bo'lmagan
ma'lumotni toping.
36% 1537-yilgi "Astronomilya asoslar"
Asarining lotincha nashrida
Al-Farg loniyning portreti ham mavjud
92.Muhammad al-Xorazmiy "Ziji" necha
bobdan iborat?
64% 37
92Qaysi alloma "Habash hisobchi" laqabini
olgan edi
49% Ahmad al-Marvaziy
93.Sulton Nuriddin ZanKIy tomonldan
1154-yilda qayerda bimariston
(shifoxona) barpo qilingan?
31% Damashq
94.Kim Yevropada Geber nomi bilan mashxur
bo'lgan?
29% Jobir ibn Hayyan
95.sivilizatsiyasi asaridan so'ng "Renessans"
atamasi keng ko'lamda ishlatila
boshlangan. Savol: bu olim kim edi?
11% Yakob Byurhart
96.Kim "Jarrohlik otasi" ekanligi va u
tomonidan 200 dan ortiq jarrohlik
instrumenti ya
30% Abulqosim az-Zahraviy
97.O'zining Kitob ul-hayvon asarida kim ilk
bor evolyutsiya nazariyasi haqida fikr
yuritadi?
32% Abu Usmon alJahiz
Download 64.25 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling