5,8 mingta vafot etganlar qayd etildi.  Fhdyo bo’limlarida 13,1 mingta nikoh


Download 1.11 Mb.
Pdf ko'rish
Sana09.01.2020
Hajmi1.11 Mb.
#83479

 

E’tibor bering: 2017 

yilda 

 

Aholi soni 1324,9 ming kishiga ko’paydi. 

 

Tug’ilganlar soni 31,0 ming nafarni tashkil etdi. 

 

5,8 mingta vafot etganlar 

qayd etildi. 

 

FHDYO bo’limlarida 13,1 mingta nikoh va 1,1 

mingta ajralishlar 

 

Jizzax viloyat statistika boshqarmasi Demografik holat 

(dastlabki ma’lumotlar) 

2017 yil yanvar-dekabr 

Doimiy  aholi  soni. 

Jizzax  viloyati  doimiy  aholisi  soni 

2018  yil  1  yanvar  holatiga  1324,9  ming  kishini  tashkil  etib, 

2017  yilda  23,9  ming  kishiga  yoki  1,8  %ga  o’sgan. 

Jumladan, shahar aholisi soni 622,2 ming kishini (jami aholi 

sonidagi  ulushi  47,0  %),  qishloq  aholisi  soni  702,7  ming 

kishini (53,0 %) tashkil etdi. 

Jizzax  viloyati  tumanlari  kesimida  tahlillar  shuni 

ko’rsatmoqdaki,  2018  yil  1  yanvar  holatiga  eng  ko’p  aholi 

soni  Sh.Rashidov  207,8  ming  kishini  (viloyat

 

  aholisi sonidagi  ulushi  15,7  %ni)  tashkil  etib,  keyingi  o’rinlarda 

Jizzax shahar 171,9 ming kishini (13,0 %), G’allaorol tumani 

164,4  ming  kishini  (12,4  %),  Zomin  tumanida  

154,6 ming kishini (11,7 %) tashkil etdi. Tumanlar kesimida doimiy aholi sonining taqsimlanishi 

(2018 yil 1 yanvar holatiga, viloyat jami aholisiga nisbatan, %da)  

Tug’ilish.

  2017  yilda  31,0

  mingta  bola  tug’ilganligi  qayd  etilgan  bo’lib,  mos 

ravishda  1000  aholiga  nisbatan  tug’ilish  koeffitsiyenti  23,6  promilleni  tashkil  qilib, 

2016 yilga nisbatan 0,9 promillega kamaydi (2016 yilda 24,5 promille bo’lgan). 

Tug’ilish  koeffitsiyenti  2016  yilning  mos  davriga  nisbatan

 

,  sezilarli  darajada kamayish  Arnasoy(23,6  promilledan  21,5  promillega),  Baxmal  (27,9  promilledan 

26,3  promillega),  Sh.Rashidov    (26,1  promilledan  24,8  promillega),  Zarbdor  (27,9 

promilledan    24,1  promillega)  va  Paxtakor  (25,8  promilledan  23,0  promillega)  

tumanlarida kuzatildi.  

 

Demografik holat 

 

2016 y. 

2017 y. 


kishi 

1000 aholiga 

 nisbatan, promille 

kishi 


1000 aholiga 

 nisbatan, promille Jizzax viloyati 

31566 

24,5 

31000 

23,6 

Jizzax shahar 

3369 

20,0 


3422 

20,0 


     tumanlar: 

 

  

 

Arnasoy 1027 

23,6 


952 

21,5 


Baxmal 

4029 


27,9 

3880 


26,3 

G’allaorol 

4058 

25,3 


4062 

24,9 


Sh.Rashidov 

5225 


26,1 

5102 


24,8 

Do’stlik 

1431 

23,2 


1351 

21,6 


Zomin 

4336 


26,0 

4025 


26,3 

Zarbdor 


1797 

27,9 


1991 

24,1 


Mirzacho’l 

935 


19,6 

947 


19,4 

Zafarobod 

1077 

23,0 


935 

19,6 


Paxtakor 

1802 


25,8 

1634 


23,0 

Forish 


1892 

21,6 


2085 

23,5 


Yangiobod 

588 


22,1 

614 


22,7 

Jizzah viloyati bo’yicha tug’ilganlar soni 

Demografik holat 

Vafot  etganlar.

  2017  yilda  5,8  mingta  o’lim  qayd  etilgan  bo’lib,  mos  ravishda 

1000 aholiga nisbatan o’lim koeffitsiyenti 4,4 promilleni tashkil etib, 2016 yilning mos 

davriga nisbatan ko’paygan (2016 yilda 4,2 promille bo’lgan). 

O’lim  koeffitsiyenti  2016  yilning  mos  davriga  nisbatan    sezilarli  darajada  o’sishi 

Jizzax  sh.(4,1  promilledan  4,3  promillega),  Baxmal  (4,6  promilledan  4,9  promillega, 

Sh.  Rashidov  (4,1  promilledan  4,5  promillega)  va  Forish  (4,4  promilledan  4,8 

promillega) tumanlarida kuzatildi. 

 

2016 y. 

2017 y. 


kishi 

1000 aholiga 

 nisbatan, promille 

kishi 


1000 aholiga 

 nisbatan, promille Jizzax viloyati 

5433 

4,2 

5815 

4,4 

Jizzax shahar 

696 

4,1 


736 

4,3 


     tumanlar: 

 

  

 

Arnasoy 137 

3,1 


142 

3,2 


Baxmal 

665 


4,6 

720 


4,9 

G’allaorol 

772 

4,8 


775 

4,8 


Sh.Rashidov 

820 


4,1 

921 


4,5 

Do’stlik 

230 

3,7 


233 

3,7 


Zomin 

725 


4,3 

744 


4,9 

Zarbdor 


253 

3,9 


321 

3,9 


Mirzacho’l 

149 


3,1 

160 


3,3 

Zafarobod 

165 

3,5 


176 

3,7 


Paxtakor 

312 


4,5 

339 


4,8 

Forish 


384 

4,4 


429 

4,8 


Yangiobod 

125 


4,7 

119 


4,4 

Jizzah viloyati bo’yicha vafot etganlar soni 

Demografik holat 

2017  yilda  qayd  etilgan  vafot  etganlarning  52,9  %i  qon  aylanish  tizimi 

kasalliklaridan,  9,2  %i  o’simtalardan,  9,7  %i  baxtsiz  hodisa,  zaharlanish  

va  jarohatlanishlardan,  5,9  %i  ovqat  hazm  qilish  a’zolari  kasalliklaridan,  

5,5  %i  nafas  olish  a’zolari  kasalliklaridan,  1,4  %i  yuqumli  va  parazitar 

kasalliklardan hamda 15,4 %i boshqa kasalliklardan vafot etgan.      

Ro’yxatga  olingan  1  yoshgacha  vafot  etgan  bolalarning  60,7  %i  perinatal 

davrda  yuzaga  keladigan  holatlardan,  27,3  %i  nafas  olish  a’zolari 

kasalliklaridan,  6,1  %i  tug’ma  anomaliyalardan,  0,5  %i  yuqumli  va  parazitar 

kasalliklardan,  2,4  %i  baxtsiz  hodisa,  zaharlanish  va  jarohatlanishlardan,  

0,2  %i  ovqat  hazm  qilish  a’zolari    kasalliklaridan  va  2,8  %i  boshqa 

kasalliklardan vafot etgan. Asosiy o’lim sabablari bo’yicha vafot etganlarning  taqsimlanishi  

(jami vafot etganlarga nisbatan, %da) 

Ta b i i y  

o ’ s i s h .  

2 0 1 7  

y i l d a  

a h o l i n i n g  

t a b i i y  

o ’ s i s h i  

25,2 ming kishini tashkil etib, 2016 yilga nisbatan 0,9 ming kishiga (2016 yilda 26,1 

ming kishi bo’lgan) kamaygan. 2017 yil yanvar-dekabr 

Demografik holat 

Nikoh. 

2017  yilda  FHDYO  organlari  tomonidan  13,1  mingta  nikoh  qayd  etildi. 

viloyat bo’yicha 1000 aholiga nisbatan nikoh tuzish koeffitsiyenti 9,9 promilleni tashkil 

etmoqda. 

Tuzilgan  nikohlar  soni  2016  yilga  nisbatan    yuqori  o’sish  sur’atlari  Arnasoy  

(123,6%), Baxmal (120,5 %) va Do’stlik(122,2 %) tumanlariga to’gri kelmoqda. Nikohdan  ajralishlar. 

2017  yilda  FHDYO  organlari  tomonidan  1,1  mingta 

nikohdan  ajralishlar  qayd  etilgan  bo’lib,  1000  aholiga  nisbatan  nikohdan  ajralish 

koeffitsiyenti 0,9 promilleni tashkil etdi  

Ajrimlar  soni    2016  yilga  nisbatan  yuqori  o’sish  sur’atlari  Jizzax  sh 

(114,4  %),  Arnasoy  (180,0  %),  Sh.Rashidov  (119,3  %)  va  Zarbdor  (146,3 

%),tumanlariga to’g’ri  kelmoqda.  

 

Tuzilgan nikohlar 

Nikohdan ajralishlar 

2016 y. 


2017 y. 

2016 y. 


2017 y. 

Jizzax viloyati 

11343 

13060 

929 

1121 

Jizzax shahar 

1269 


1489 

180 


206 

  tumanlar 

 

  

 

Arnasoy 335 

414 


25 

45 


Baxmal 

1412 


1701 

77 


88 

G’allaorol 

1638 

1757 


129 

151 


Sh.Rashidov 

1791 


2052 

119 


142 

Do’stlik 

501 

612 


54 

78 


Zomin 

1596 


1704 

113 


127 

Zarbdor 


605 

893 


41 

60 


Mirzacho’l 

313 


410 

32 


41 

Zafarobod 

352 

404 


29 

39 


Paxtakor 

562 


649 

44 


62 

Forish 


750 

726 


59 

63 


Yangiobod 

219 


249 

27 


19 

Jizzah viloyati bo’yicha tuzilgan nikohlar va ajrimlar soni, birlik 

Migratsiya.

  2017  yilda  viloyat  bo’yicha  ko’chib  kelganlar  soni  9,3  ming 

kishini,  ko’chib  ketganlar  soni  esa  10,6  ming  kishini    tashkil  etdi.  Migratsiya 

saldosi minus 1,3 ming kishi bo’lib, 2016 yilga nisbatan  o’zgarish.kuzatilmadi 

Aholi migratsiyasi, ming kishi 

 

2016 y. 

2017 y. 

Ko’chib kelganlar 

7,9 


9,3 

Ko’chib ketganlar 

9,2 


10,6 

Migratsiya saldosi  

-1,3 


-1,3 

Ko’chib  kelganlar:  Ko’chib kelganlar soni Jizzax shahri (1,5 ming kishi), 

Sh.Rashidov  (1.8  ming  kishi),  Mirzacho’l  (0,8  ming  kishi)  va  Baxmal 

(0,9 ming kishi) tumanlarida  qayd etildi. 

Ko’chib  ketganlar:  Ko’chib ketganlar soni Jizzax shahri (1,9 ming kishi), 

Baxmal  (1,1  ming  kishi),  Sh.Rashidov  (1,1  ming  kishi)  Gallaorol 

(1,0 ming kishi) va Zomin (0,8 ming kishi) tumanlarida  qayd etildi. 

Migratsion  saldo:  Migratsiya  saldosining  yuqori  darajasi  Sh.Rashidov 

(minus  0,7  ming  kishi),  Gallaorol  (minus  0,5  ming  kishi),  Jizzax  shahri    va Zomin (minus 0,4 ming kishi) tumanlarida qayd etildi. 

Demografik holat 

Jizzah viloyat statistika boshqarmasi 

Demografiya va mehnat statistikasi bo’limi 

  

    Nashr uchun mas’ul:            L.Lukmanova 

                                                  (72) 230-83-59 


Download 1.11 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling