5Nutqning me’yoriy aspektlari nimalardan iborat? Orfoepik, grammatik, leksik


Download 31.55 Kb.
Sana13.01.2022
Hajmi31.55 Kb.
#329321
TuriСтатья
akadem
Bog'liq
Abu Rayhon beruniyning hayoti va ijodi, 2 5395839513580801275, Yakuniy nazorat ishi 022-19 gruh talabasi Baxromov Ismoil, Yakuniy nazorat ishi 022-19 gruh talabasi Baxromov Ismoil

1-test

1Muloqot nima ? Kishilar oʻrtasidagi faoliyat ehtiyojlaridan kelib chiqadigan bogʻlanishlar rivojlanishining koʻpqirrali jarayonidir.

2Вставьте необходимое слов в данное клишированное предложение: Статья рассчитана на … широкий круг читателя

3……. bu- OAV sodir bo'layotgan voqea -hodisalardan olib beriladigan mahalliy mavzulardagi xabar, maqola. Reportaj

4Nutqning etik aspektlari nimalardan iborat? Murojaat, salomlashish, uzr so’rash

5Nutqning me’yoriy aspektlari nimalardan iborat? Orfoepik, grammatik, leksik

6Qaysi uslub faqat og’zaki shaklga ega? So'zlashuv uslubi

7Nutq uslublari nechta? 5ta

8……… bu - muxbirning (umuman so'zlovchining) biror mashhur shaxs bilan ma'lum bir masala bo'yicha savol-javobidir. intervyu

9Fan-tеxnikaning turli tarmoqlariga doir ilmiy asarlar, darsliklar ……. uslubda yoziladi. ilmiy

10Monolog qanday shakllarda qo’llaniladi? Og’zaki va yozma

11Qaysi qatorda og’zaki nutq turlari noto’g’ri berilgan? Rasmiy nutq

12Har qanday muloqot qanday tusda boʻladi? Rasmiy va norasmiy

13O'quv yurtlari ma'ruzalari og’zaki nutqning qaysi turiga kiradi? Akademik nutq

14Aloqaning asosiy maqsadi nimadan iborat? Ma’lumot berish, aniq nuqtai nazarni amalga oshirish yoki harakatga erishish

15Muloqot funksiyalari nimalarni qamrab oladi? ko`rsatma, integrallashuv, ma`lumot berish

16Nutqning qanday ko’rinishlari mavjud? tashqi va ichki

17Nutqning kommunikativ aspektlari nimalardan iborat? To’g’rilik, mantiqiylik, ifodalilik

18Nutqning qanday aspektlari mavjud? Me’yoriy, etik, kommunikativ

19Nutq faoliyatining qanday turlari bor? Faol va passiv 20Og’zaki nutqning qanday ko’rinishlari mavjud? Monologik va dialogik

2-test

1Ilmiy uslubning qanday turlari bor? Sof ilmiy uslub va ilmiy-ommabop uslub

2Maqolaning qanday turlari bor? Ilmiy, publitsistik, ilmiy-ommabop

3Ilmiy uslub qanday xususiyatlarga ega? Mantiqiylik, aniqlik, ilmiy atamalarning keng qo`llanishi

4Kirish vazifa umumiy hajmining necha qismini tashkil qiladi? 10%

5Аnnоtаtsiya – bu nima? Bаdiiy, ilmiy, mеtоdik аsаrlаrning muаllifi, mаvzusi, mаnbаsi, undа ko‘tаrilgаn аsоsiy mаsаlаni ko‘rsаtishgа qаrаtilgаn qisqа

6Ilmiy ishning qanday turlari mavjud? Dissertatsiya, referat, kurs ishi

7Ilmiy uslub janrlari: Ilmiy maqola, referat, tezis, dissertatsiya

8Maqolaning qanday turlari bor? Ilmiy, publitsistik, ilmiy-ommabop

9Maqolaning qismlari: Kirish, asosiy qism, xulosa

10Ma'ruza qaysi uslubga xos? Ilmiy uslubga

11Davlat idoralari tomonidan chiqariladigan qarorlar, qonunlar, nizomlar, xalqaro hujjatlar …….. uslubda yoziladi. Rasmiy-idoraviy

12Tilshunoslikka doir terminlarni aniqlang Morfema, antonim, sintaksis

13Ilmiy uslubga xos terminlarni aniqlang Ega, kesim,hol 14Maqola qaysi uslubda yoziladi? Publitsistik, ilmiy 15Ikki yoki undan ortiq shaxsning nutqidan tuzilgan nutq ………nutq dеyiladi. Dialogik

16Ilmiy nutq (ma'ruzalar) og’zaki nutqning qaysi turiga kiradi? Akademik nutq

17Ilmiy sharh og’zaki nutqning qaysi turiga kiradi? Akademik nutq

18Ilmiy axborot og’zaki nutqning qaysi turiga kiradi? Akademik nutq

19……. bu- asosiy faoliyati jurnalistika bilan shug‘ullanish bo‘lgan, muhim faktlar, voqealar, odamlar, hodisalar haqidagi axborotni yig‘ish, qayta ishlash va uni auditoriyaga yetkazish orqali OAVni axborot bilan to‘ldiruvchi kishi Jurnalist

20Ilmiy uslubga xos xususiyatni toping Terminlar ishlatilishi

3-test


1……… bu - muxbirning (umuman so'zlovchining) biror mashhur shaxs bilan ma'lum bir masala bo'yicha savol-javobidir. Intervyu

2……. bu- OAV sodir bo'layotgan voqea -hodisalardan olib beriladigan mahalliy mavzulardagi xabar, maqola. Reportaj

3Matn ko`rinishlari qaysi qatorda berilgan. Dialogik matn 4Matnning turlari. Dialogik, Monologik

5Nutqning suhbat turi qaysi matnga xos? Monologik matnga

6Uslubini aniqlang: Tarixingdir ming asrlar ichra pinhon o'zbegim Badiiy

7Ommaviy axborot vositalariga nimalar kiradi ? matbuot, radio, televideniye

8…mavzu yuzasidan muallifning xulosalari, tavsiyalari beriladi Xulosa

9… bunda tanlagan mavzuning dolbzarligi belgilanadi Kirish

10Matn bilan ishlash asoslari qaysi bandda to'gri ko'rsatilgan? Asarning g’oyasini aniqlash, muallifning aytmoqchi bo'lgan fikrini mantiqiy tahlil qilish orqali 11Internet bu – global tarmoq

12Intervyu bu – Muxbirning (umuman so'zlovchining) biror mashhur shaxs bilan ma'lum bir masala bo'yicha savol-javobidir.

13lirik asarlar qaysi uslubda yoziladi? Badiiy 14Roman janri qaysi uslubga xos? Badiiy

15Darslik, o'quv qo'llanmalar qaysi uslubga xos? Ilmiy

16Dramatik asarlar qaysi uslubda yoziladi? Badiiy

17Ma'ruza qaysi uslubga xos? Ilmiy uslubga

18Uslubini aniqlang: Vodiylarni yayov kezganda Bir ajib his bor edi menda Badiiy

19Ommaviy axborot vositalari bu – Gazeta, jurnal, televideniye, radio, internet

20Nutq uslublari qaysi qatorda to'liq berilgan? Ilmiy, publitsistik, badiiy, rasmiy, so'zlashuv

4-test


1Ilmiy uslub janrlari: Ilmiy maqola, referat, tezis, dissertatsiya

2Badiiy uslub janrlari qaysilar? Roman, hikoya, she'r, g‘azal, tragediya

3Ommaviy axborot vositalarining uslubi – Publitsistik uslub

4Qaysi uslub faqat og’zaki shaklga ega? So'zlashuv uslubi

5Publitsistik uslubning qanday janrlari mavjud? Maqola, intervyu, reportaj

6Maqolaning qanday turlari bor? Ilmiy, publitsistik, ilmiy-ommabop

7Intervyu matni qaysi uslubga xos? Publitsistik

8Reportaj qaysi uslubda yoziladi Publitsistik

9Dissertatsiya qaysi uslubda yoziladi? ilmiy

10Uslubini aniqlang: Nutq tovushlari unli va undoshlarga bo'linadi Ilmiy uslub

11Uslubini aniqlang: Ta'lim tizimini yangilash lozim Publitsistik

12… adabiy yoki ilmiy mazmunda bo’lib hajm jihatdan ancha katta bo’ladi Maqola

13… mualif tomonidan rejalangan fikr, muammo yo’ki yangilik bayon qiladi? Asosiy qism

14Ilmiy maqolaning tarkibiy qismlari: kirish, asosiy qism, xulosa

15Ilmiy uslubga xos xususiyatni toping Terminlar ishlatilishi

16Kurs ishi qaysi uslubga xos? Ilmiy uslubga

17Intervyu matni qaysi uslubga xos? Publitsistik 18Reportaj qaysi uslubda yoziladi Publitsistik 19Dissertatsiya qaysi uslubda yoziladi? Ilmiy

20Darslik, o'quv qo'llanmalar qaysi uslubga xos? Ilmiy

5-test

1Dramatik asarlar qaysi uslubda yoziladi? Badiiy

2Dramatik asarlar qaysi uslubda yoziladi? Badiiy

3Referat qanday bo’limlardan tashkil topgan? Kirish, asosiy qism, xulosa

4Referat qanday bo’limlardan tashkil topgan? Kirish, asosiy qism, xulosa

5 . . . – ilmiy uslubga xos bo’lgan matn. U oldindan tayyor matn asosida yaratiladi? Annotatsiya

6 Replika qanday matn turlarida uchraydi? Dialogik matnda

7 Adabiy til nima? Grammatik, fonetik, leksik, frazeologik va stilistik tomonidan puhta ishlangan til

8 Nutqning qanday shakllari bor? Yozma va og’zaki

9 Ilmiy uslubga xos xususiyatni toping Terminlar ishlatilihi

10 Kurs ishi qaysi uslubga xos? Ilmiy uslubga

11 Uslubini aniqlang: hunarni asrabon netkumdir ohir, Olib tuproqqamu ketkumdir ohir badiiy uslub

12 Uslubini aniqlang: Nutq tovushlari unli va undoshlarga bo'linadi Ilmiy uslub

13 Internet bu – Global tarmoq

14 ……… – dramatik personajning ruhiy holati, uning ongiyu qalbida kechayotgan jarayonlarni tasvirlashning asosiy shakli Suhbat

15 Davlat idoralari tomonidan chiqariladigan qarorlar, qonunlar, nizomlar, xalqaro hujjatlar …….. uslubda yoziladi. Rasmiy-idoraviy

16 Quyidagi birikmalar qaysi uslubga xos: toq sonlar, to’g’ri chiziq Ilmiy

17 Qaysi so'z termin emas? Bahor

18 Quyidagi birikmalar qaysi uslubga xos: egri chiziq, juft sonlar Ilmiy

19 Atamalarni (termin) o’rganuvchi soha nima deb ataladi? Atamashunoslik(terminologiya)20 Adabiy terminlarni ko`rsating Masal, g’azal, hikoy
Download 31.55 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling