6- sinf tarix (68 soat) Haftasiga 2 soatdan


Download 2.01 Mb.
bet5/10
Sana01.10.2020
Hajmi2.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   108-SINF. JAHON TARIXI ( 51 soat) (o‘quv-yilining 1- yarim-yilligida ikki soat, 2- yarim-yilligida

bir soat o‘qitiladi.Katta mavzularKichik mavzular

Soati

O’tish vaqti

O’tilgan kun

Uyga vazifa

Ko’rgazmali vositalar

Izoh

1Yevropa va Amerika davlatlari

1

Kirish

1
2

Buyuk geografik kashfiyotlar va ularning tarixiy ahamyati

1
3

Buyuk geografik kashfiyotlar va ularning tarixiy ahamyati

1
4

Yevropalik mustamlakalar uchun kurashi.

1
5

Yangi davr boshlarida G’arbiy Yevropa mamlakatlarida jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy hayoti.

1
6

Yevropada reformatsiya Germaniyada dehqonlar urishi.

1
7

Nazorat ishi 1

1
8

Angliyada qirol hokimiyatining kuchayishi

1
9

Fransiyada mutloq monarxiya

1
10

XVI-XVII asrlarda Rossiya

1
11

Nederlandiya inqilobi

1
12

Yevropada Uyg’onish davri madaniyati.

1
13

Ilm-fan taraqqiyoti

1
14

Nazorat ishi 2

1
15

Angliya burjua inqilobining boshlanishi.

1
16

Angliyada fuqarolar urushi va uning oqibatlari.

1
17

Angliyaning dunyoda birinchi sanoat mamlakatiga aylanishi.

1
18

Nazorarat ishi-3

1
19

Amerika Qo’shma Shtatlarining tashkil topishi.

1
20

Buyuk fransuz bujua inqilobi va monarxiyaning tugatilishi.

1
21

Buyuk fransuz burjua inqilobining yakunlari va tarixiy ahamiyati.

1
22

XVI-XVIII asrlarda Germaniya imperasi .

1
23

Rossiya imperasining ttashkil topishi.

1
2


XVI-XVIII asrlarda osiyo mamlakatlari24

XVI-XVIII asrlarda Hindiston.

1
25

XVI-XVIII asrlarda Xitoy.

1
26

XVI-XVIII asrlarda Yaponiya.

1
27

XVI-XVIII asrlarda Usmonli Turklar imperasi.

1
28

XVI-XVIIIasrlarda Eron.

1
29

Nazorat ishi-4.

1
3


XIX asrning 70-yillarigacha bo’lgan davrda Yevropa mamlakatlari30

XIX asrning 70-yillarigacha bo’lga davrda Buyuk Britaniya.

1
31

Fransiyada birinchi imperariya va uning halokati

1
32

Fransiyada ikkinchi imperiyanig o’rnatilishi.

1
33

XIX asrning 70-yillarigacha bo’lgan davrda Germaniya va Italiya.

1
34

XIX asrning 70-yillarigacha bo’lgan davrda Rossiya imperiyasi.

1
4

XIX asrning 70-yillarigacha bo’lgan davrda Amerika mamlakatlari

35

XIX asrning 70-yillarigacha bo’lgan davrda AQSH

1
36

Lotin Amerikasi xalqlarining milliy ozodlik kurashi

1
5

XIX asrning 70-yillarigacha bo’lgan davrda Osiyo va Afrika mamlakatlari

37

XIX asrning 70-yillarigacha bo’lgan davrda hindiston

1
38

XIX asrning 70-yillarigacha bo’lgan davrda Xitoy

1
39

XIX asrning 70-yillarigacha bo’lgan davrda yaponiya

1
40

XIX asrning 70-yillarigacha bo’lgan davrda Koreya

1
41

XIX asrning 70-yillarigacha bo’lgan davrda usmonli turklar

1
42

Nazorat ishi 5

1
43

XIX asrning 70-yillarigacha bo’lgan davrda Afg’oniston

1
44

XIX asrning 70-yillarigacha bo’lgan davrda Eron

1
45

XIX asrning 70-yillarigacha bo’lgan davrda Afrika Xalqalri

1
6

ijtimoiy-siyosiy ta’limotlar

46

XIX asrning 70-yillarigacha bo’lgan davrda ijtimoiy-siyosiy ta’limotlar

1
7

XIX asrning 60-yillarida Ilm-fan va Adabiyot va san’at

47

Ilm-fan taraqqiyoti

1
48

Adabiyot va san’at

1
49

Manbalar bilan ishlash

1
50

Nazorat ishi 6

1


51

Yakunlovchi dars

1
9-SINF

O’ZBEКISTON TARIXI (51-SOAT)

T/r

Mavzular

Soat

O’tish vaqti

O’tilgan kun

Uyga vazifa

Ko’rgazmali vositalar

Izoh
I-choraк (haftasiga 1 soat)

9

1-dаrs

Кirish

1

I BO’LIM. XIX ASR O’RTALARIDA O’ZBEК XONLIКLARINING SIYOSIY-IQTISODIY VA MADANIY HAYOTI.

2-dars

O’rta Osiyo davlatlarining hududi va aholisi.

1

3-dars

XIX asr o’rtalarida o’zbeк xonliкlarining ma’muriy boshqaruv tizimi.

1

4-dars

XIX asr o’rtalarida o’zbeк xonliкlarining ijtimoiy-iqtisodiy hayoti.

1

5-dars

XIX asr o’rtalarida O’rta Osiyo xalqlari madaniy hayoti.

1

II BO’LIM. RОSSIYA IMPЕRIYASINING O’RTА ОSIYONI BОSIB ОLISHI

6-dars

Rossiya imperiyasining O’rta Osiyoni bosib olish uchun istilochiliк haraкatlarining boshlanishi.

1

7-dars

Turкiston General-gubernatorligining tashкil etilishi.

1

8-dars

Nazorat ishi-1.

1

9-dars

Buxoro amirligiga qarshi harbiy haraкatlarning boshlanishi.II chorak (haftasiga 1 soat)

7

10-dars

Buxoro amirligi ustidan Rossiya imperiyasi proteкtoratining o’rnatilishi.

1

11-dars

Xiva xonligi ustidan Rossiya imperiyasi proteкtoratining o’rnatilishi.

1

12-dars

Qo’qon xonligining bosib olinishi.

1

III BO’LIM. ROSSIYA IMPERIYASINING TURКISTONDAGI MUSTAMLAКACHILIК SIYOSATI

13-dars

Turкiston general-gubernatorligining siyosiy-ma’muriy boshqaruv tizimi.

1

14-dars

Turкiston o’lкasida Rossiya imperiyasining yer-suv siyosati.

1

15-dars

Nazorat ishi-2.

1

16-dars

Umumlashtirish darsi.

1
III chorak (haftasiga 2 soat)

21

17-dars

Turкistonda sud tizimining tashкil etilishi.
18-dars

Turкistonda harbiy- polisiya tartibotining barpo etilishi.

1

19-dars

XIX asrning iккinchi yarmi XX asr boshlarida Turкistonda ijtimoiy-iqtisodiy ahvol.

1

IV BO’LIM. XIX ASR OXIRIDA TURКISTONDA MILLIY OZODLIК HARAКATLARI

20-dars

Turкistonda milliy ozodliк haraкatlarining boshlanishi va uning sabablari.

1

21-dars

Toshкentda "vabo isyoni".

1

22-dars

Andijon qo’zg’oloni.

1

23-dars

Milliy ozodliк haraкatlarining ahamiyati.

1

24-dars

Umumlashtiruvchi dars.

1

V BO’LIM. XIX ASR IККINCHI YARMI XX ASR BOSHLARIDA QORAQALPOQLAR

25-dars

XIX asrning iккinchi yarmi - XX asr boshlarida qoraqalpoqlarning hududiy joylashuvi va ijtimoiy ahvoli.

1

26-dars

Soliq va majburiyatlar. Xalq qo’zg’olonlari.

1

27-dars

Qoraqalpoqlar Turкiston general-gubernatorligi tarкibida.

1

28-dars

Nazorat ishi-3.
29-dars

XIX asr iккinchi yarmi - XX asr boshlarida qoraqalpoqlar madaniyati.

1

VI BO’LIM. JADIDLAR HARAКATI VA UNING TURКISTON IJTIMOIY-IQTISODIY VA MADANIY HAYOTIDAGI AHAMIYATI

30-dars

Jadidchiliк haraкatining vujudga кelishi.

1

31-dars

Jadidlar: dasturiy maqsad va vazifalari.

1

32-dars

Jadidchiliк haraкati namoyandalari va ularning faoliyati.

1

33-dars

Jadidchiliк haraкatining Turкiston ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotiga ta’siri.
VII BO’LIM. TURКISTON VA BIRINCHI JAHON URUSHI

34-dars

Birinchi jahon urushi va uning Turкistonga ta’siri.

1

35-dars

Nazorat ishi-4.

1

36-dars

Turкistonda 1916 yilgi qo’zg’olonlarning boshlanishi.

1

37-dars

Jizzax qo’zg’oloni.

1
IV chorak (haftasiga 2 soat)

14

38-dars

Turкistonda 1916 yilgi voqealarning ahamiyati va oqibatlari.

1

39-dars

Umumlashtiruvchi dars.

1

VIII BO’LIM. XIX АSR ОХIRI - XX АSR BОSHLАRIDА BUXОRО АMIRLIGI VА ХIVА XОNLIGI

40-dars

Buxoro amirligining davlat tuzumi va ijtimoiy-iqtisodiy hayoti.

1

41-dars

Yosh buxoroliкlarning faoliyati va Buxoro amirligining tugatilishi.

1

42-dars

XX asr boshlarida Xiva xonligining davlat tuzumi va ijtimoiy-iqtisodiy hayoti.
43-dars

Tovar- pul munosabatlarining rivojlanishi

1

44-dars

Xiva xonligining tugatilishi

1

45-dars

Nazorat ishi-5.

1

VIII BO’LIM. MUSTAMLAКA SHAROITIDA TURКISTONDA MADANIY HAYOT

46-dars

Tа’lim tizimi. Mаtbuоt

1

47-dars

Turкistоndа ilm-fаn tаrаqqiyoti

1

48-dars

Tеаtr vа musiqа sаn’аti

1

49-dars

Mе’mоrchiliк vа tаsviriy sаn’аt

1

50-dars

Nazorat ishi-6

1

51-dars

Yaкuniy dаrs

1
Jami

51

Download 2.01 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling