6 0‘sish davrida xromosomalar soni ikki


Download 78.9 Kb.
bet1/5
Sana07.12.2020
Hajmi78.9 Kb.
#161463
  1   2   3   4   5
Bog'liq
2 5411149693306538507
Savod, Savod, Texnologiya fani oraliq nazorat, pedagogika, Ahmad Lutfiy Qozonchi. O'gay ona (roman)

1.1 <<< Poliksinada ovogenez jarayonida kuzatiladigan hodisalar qaysi javobda to‘g‘ri berilgan?

qorin bo‘shlig‘ida joylashgan bir juft tuxumdonda kechadi; 2) hosil bo'lgan gametalarning 50% i jinsiy Y xromosomaga ega bo‘ladi; 3) ko'payish davrida hujayrada RNK, DNK, oqsillar sintezlanadi; 4) hosil bo'lgan barcha gametalar jinsiy X xromosomaga ega bo'ladi; 5) o‘sish davrida hujayralardagi xromosoma to‘plami diploid bo‘ladi; 6) 0‘sish davrida xromosomalar soni ikki marta ortadi 1, 3 В)2,5 C) 4, 6 D) 4 , 5


1.2 <<< Poliksinada spermatogenez jarayonida kuzatiladigan hodisalar qaysi javobda to‘g‘ri berilgan?

1)qorin bo‘shlig‘ida joylashgan bir juft tuxumdonda kechadi; 2) hosil bo'lgan gametalarning 50% i jinsiy Y xromosomaga ega bo‘ladi; 3) ko'payish davrida hujayrada RNK, DNK, oqsillar sintezlanadi; 4) hosil bo'lgan barcha gametalar jinsiy X xromosomaga ega bo'ladi; 5) o‘sish davrida hujayralardagi xromosoma to‘plami diploid bo‘ladi;

6) 0‘sish davrida xromosomalar soni ikki

marta ortadi

A)1, 3 В)2,5 C) 4, 6 D) 4 , 5
1.3 <<< Ko'lbuqada spermatogenez jarayonida kuzatiladigan hodisalar qaysi javobda to‘g‘ri berilgan?

1)ko'payish davrida reduplikatsiya sodir bo‘ladi; 2)4 ta gaploid to'plamga ega hujayra hosil bo‘ladi; 3) hujayralarning 50% i jinsiy Y xromosomaga ega; 4) o;sish davrida hujayralarda translyatsiya kuzatilmaydi; 5)hujayralarning barchasi jinsiy X xromosomaga ega bo'ladi; 6) ko'payish davrida diploid to‘plamga ega hujayralar hosil bo:ladi

4, 5 В) 3,6 С) 1, 5 D) 2, 4
1.4 <<< Ko'lbuqada ovogenez jarayonida

kuzatiladigan hodisalar qaysi javobda

to‘g‘ri berilgan?

1)ko'payish davrida reduplikatsiya sodir bo‘ladi; 2)4 ta gaploid to'plamga ega hujayra hosil bo‘ladi; 3) hujayralarning 50% i jinsiy Y xromosomaga ega; 4) o;sish davrida hujayralarda translyatsiya

kuzatilmaydi; 5)hujayralarning barchasi

jinsiy X xromosomaga ega bo'ladi; 6) ko'payish davrida diploid to‘plamga ega hujayralar hosil bo:ladi

A)4, 5 В) 3,6 С) 1, 5 D) 2, 4
1.5 <<< Lirada spermatogenez jarayonida

kuzatiladigan hodisalar qaysi javobda

to‘g‘ri berilgan?

1)ko'payish davrida reduplikatsiya sodir bo‘ladi; 2)4 ta gaploid to'plamga ega hujayra hosil bo‘ladi; 3) hujayralarning 50% i jinsiy Y xromosomaga ega; 4) o;sish davrida hujayralarda translyatsiya kuzatilmaydi; 5)hujayralarning barchasi jinsiy X xromosomaga ega bo'ladi; 6) ko'payish davrida diploid to‘plamga ega hujayralar hosil bo:ladi

A) 3,6 В) 4, 5 С) 1, 5 D) 2, 4
1.6 <<< Lirada spermatogenez jarayonida

kuzatiladigan hodisalar qaysi javobda

to‘g‘ri berilgan?

1)ko'payish davrida reduplikatsiya sodir bo‘ladi; 2)4 ta gaploid to'plamga ega hujayra hosil bo‘ladi; 3) hujayralarning 50% i jinsiy Y xromosomaga ega; 4) o;sish davrida hujayralarda translyatsiya kuzatilmaydi; 5)hujayralarning barchasi jinsiy X xromosomaga ega bo'ladi; 6) ko'payish davrida diploid to‘plamga ega hujayralar hosil bo:ladi

A) 3,6 В) 4, 5 С) 1, 5 D) 2, 4
1.7 <<< Tut ipak qurti kapalagida spermatogenez jarayonida kuzatiladigan hodisalar qaysi javobda to‘g‘ri berilgan?

qorin bo‘shlig‘ida joylashgan bir juft tuxumdonda kechadi; 2) hosil bo'lgan gametalarning 50% i jinsiy Y xromosomaga ega bo‘ladi; 3) ko'payish davrida hujayrada RNK, DNK, oqsillar sintezlanadi; 4) hosil bo'lgan barcha gametalar jinsiy X xromosomaga ega bo'ladi; 5) o‘sish davrida hujayralardagi xromosoma to‘plami diploid bo‘ladi;

6) 0‘sish davrida xromosomalar soni ikki

marta ortadi

A)1, 3 В)2,5 C) 4, 6 D) 4 , 5
1.8 <<< (a) Tut ipak qurti kapalagida ovogenez jarayonida kuzatiladigan

hodisalar qaysi javobda to‘g‘ri berilgan?

qorin bo‘shlig‘ida joylashgan bir juft tuxumdonda kechadi; 2) hosil bo'lgan gametalarning 50% i jinsiy Y xromosomaga ega bo‘ladi; 3) ko'payish davrida hujayrada RNK, DNK, oqsillar sintezlanadi; 4) hosil bo'lgan barcha gametalar jinsiy X xromosomaga ega bo'ladi; 5) o‘sish davrida hujayralardagi xromosoma to‘plami diploid bo‘ladi; 6) 0‘sish davrida xromosomalar soni ikki marta ortadi

A)1, 3 В)2,5 C) 4, 6 D) 4 , 5


1.8(1)<<< (b)So‘fito‘rga‘yda ovogenez jarayonida kuzatiladigan hodisalar qaysi javobda to‘g‘ri berilgan?

1)shakllanish davrida akrosoma hosil qiladi; 2)hosil bo‘lgan gametalarning 50% i jinsiy Y xromosomaga ega bo‘ladi;

3) ko‘payish davrida hujayrada RNK,

DNK, oqsillar sintezlanadi;

4)hosil bo'lgan barcha gametalar jinsiy X xromosomaga ega bo'ladi; 5) o‘sish davrida hujayraJardagi xromosoma to‘plami diploid bo‘ladi; 6) o'sish davrida xromosomalar soni ikki marta ortadi

A)2, 5 B) 1,3 С) 4, 6 В) 4, 5


1.9 <<< Qand lavlagi tarkibida shakarning bo'lishi uch juft polimer genlarga bog‘liq. Agar barcha genlar dominant holatda bo‘lsa, qand lavlagi tarkibida 30 mg shakar, barcha genlar retsessiv holatda bo‘lsa 18 mg shakar saqlanadi. Agar trigeterozigota o‘simliklar tahliliy chatishtirilsa, olingan 960 ta o‘simlikdan qanchasining tarkibida 22 mg shakar bo‘ladi?

A) 360 B) 240 C) 120 D) 480


1.10 <<< Qand lavlagi mevasida shakar miqdori uvh juft polimer genlarga bog’liq. Agar uch juft genlarni barchasi dominant holda bo’lsa, shaker miqdori 480 mg bo’ladi. Barcha genlar retsessiv holda bo’lsa, shakar miqdori 330 mg bo’ladi. Trigeterozigotali lavlagilar o’zaro chatishtrilishi natijasida mevasi tarkibida 405 mg shaker saqlagan lavlagilar naslning necha foizni tashkil qiladi.

A) 14,2 B) 31,25

C) 23, 4 D) 42,18

1.11 <<< Qand lavlagi mevasida shakar miqdori uvh juft polimer genlarga bog’liq. Agar uch juft genlarni barchasi dominant holda bo’lsa, shaker miqdori 480 mg bo’ladi. Barcha genlar retsessiv holda bo’lsa, shakar miqdori 330 mg bo’ladi. Trigeterozigotali lavlagilar

o’zaro chatishtrilishi natijasida lavlagilarning 68,75 foizi mevasida jami qancha shakar saqlaydi?

A) 768 mg B) 1026 mg

C) 891 mg D) 960 mg
1.11(a)<<< Qand lavlagi ildizmevasi tarkibida shakarning bo‘lishi uch juft polimer genlarga bog‘liq. Agar barcha genlar dominant holatda bo‘lsa, qand lavlagi tarkibida 30 mg shakar, barcha genlar retsessiv holatda bo‘lsa 18 mg shakar saqlanadi. Agar trigeterozigota o‘simliklar tahliliy chatishtirilsa, olingan avloddagi 22 mg shakarga ega qand lavlagining genotipini toping.

1)A1a1A2a2a3a3


1.12 <<< Mitozning metafaza va meyozning metafaza I, metafaza II bosqichlari uchun umumiy bo'lgan holatlarni belgilang.

a) konyugatsiyalashgan xromosomalar ekvator tekisligida joylashuvi; b) bir xromosomaning xromatidalari birlamchi belbog1 bilan birikkan holati; c) xromosomalarning diploid to‘plami; d)xromosomalarning spirallashgan holati;

e) xromosomalarning gaploid to‘plami

A) b, d В) а, с С) b, e D) a, d


1.13 <<1) telofaza II; 2) anafaza II; 3) metafaza II; a) diploid to'plamdagi xromosomalarda ikkitadan xromatida bo'ladi; b) gaploid to‘plamdagi xromosomalarda ikkitadan xromatida bo‘ladi; c) gaploid to'plamdagi xromosomalarda bittadan xromatida bo'ladi; d)diploid to‘plamdagi xromosomalarda bittadan xromatida bo'ladi

A) 1-d; 2-b; 3-a B) 1-c; 2-d; 3-b

C)1-a; 2-c; 3-d D) 1-d; 2-c; 3-d

1.14 <<

A)a, e B) a, b C) b, с D) с, d


1.15 <<1) anafaza; 2) anafaza I; 3) anafaza II; a) xromatidalar mustaqil xromosomalarga aylanadi; b) qutblarga ikki xromatidali xromosomalar tarqaladi; c) xromosomalar diploid to'plamga ega bo'ladi; d) xromosomalar spiraJlashuvi boshlanadi; e) xromatidalarni birlashtiruvchi belbog1 uziladi

A) 1-e; 2-c; 3-b B) 1-d; 2-a; 3-c

C) 1-d; 2-e; 3-a D) 1-e; 2-b; 3-a


1.16 <<a) konyugatsiyalashgan xromosomalar ekvator tekisligida joylashadi;

b) xromosomaning xromatidalari birlamchi belbog1 bilan birikkan; c)xromosomalar qutblarda to‘planadi; d)xromosomalar kuchli spirallashgan holatda bo‘ladi; e) xromosomalarning gaploid to‘plami A)a, b, d B) d, e C) a, c, e D) b, с
1.17 <<

1) yadrocha yo`qolishi; 2) sitokinez;

3) xromosomalar ekvator tekisligida juft-juft joylashishi; 4) xromosomalar spirallashuvi; 5) gomologik xromosomalar butunligicha qutblarga tarqalishi; 6) xromatidalarni birlashtiruvchi sentromeraning uzilishi;

7) yadro qobig`ini shakllanishi; 8) xromatidalar xromosomaga aylanishi. A)1,2,5,8 B)3,6,8,1

C)2,7,4,1 D)1,2,7,5,3
1.18 <<

xususiyatlarni aniqlang.

1.bo`linish urchug`ini qisqarishi 2.xromatinlarni mustaqil xromosomaga aylanishi 3.xromosoma va xromatinlar sonini tenglashishi 4.o`ng qutubga tarqalayotgan ota va onani xromosomasini teng bo`lishi 5. qutubga tarqalayotgan xromosomalarda xromatinlarni bittadan bo`lishi 6. qutubga tarqalayotgan xromosomlar barchasi bir-birga nogomologik bo`lishi

7. qutubga tarqalayotgan xromosomalarda xromatinlarni ikkitadan bo`lishi 8.2n2c bo`lishi 9.bir- birga o`xshash xromosomalarni 4 tadan bo`lishi

A)3,5,9,1 B)1,4,6,5,3

C)3,5,1,2 D)5,1,2,4


<<A)xromosomalarni qutubga tarqalishi B)xromoatidlarni mustaqil xromosomaga aylanishi C)xromatidlarni birlashtiruvchi belbog` uzulmagan holda qutubga tarqalishi

D)xromosomalar va DNKlar teng bo`lishi
1.20 <<

1.xromosomalar soniga xromatinlarni sonni tenglashishi 2.chap va o`ng qutubga tarqalayotgan otaga tegishli xromosomalar soni teng bo`lishi 3.bo`linish urchug`ini qisqarishi 4.barcha xromosomalar bir-birga nogomologik bo`lishi 5.o`ng qutubga tarqalayotgan ota va onani xromosomalar soni teng bo`lmasligi 6.o`ng qutubga tarqalayotgan onani xromosomasini chap qutubga tarqalayotgan otani xromosomasiga teng bo`lishi 7.2n2c kuzatilishi 8.chap va o`ng qutubga teng xromosoma tarqalishi 9.ota va onani xromosomalarini har xil variantda tarqalishi

A)6,2 B)1,4,5 C)7,9,4 D)2,6,8
1.21 <<

bilan kasallangan bo’ladi. Agar ota-ona

degeterozigotali bo’lsa, tug’ilgan farzandlarni necha foizi dominant digomozigotali?

A) 0 B) 11,1 C) 33,3 D) 25


1.22 <<< Odamlarda arxonodaktiliya, axondroplaziya kasalliklari chala dominant holda irsiylanadi. Dominant gomozigotalilar embrional rivojlanish davrida halok bo’ladi. Geterozigotalilar yashaydi va kasallikning yengil formasi bilan kasallangan bo’ladi. Agar ota-ona degeterozigotali bo’lsa, tug’ilgan farzandlarni necha foizi halok bo’lmaydi?

A) 6,25 B) 100 C) 0 D) 33,3


1.23 <<A) 6,25 B) 100 C) 0 D) 33,3


1.24 <<1.25 <<< Odamlarda arxonodaktiliya, axondroplaziya kasalliklari chala dominant holda irsiylanadi. Dominant gomozigotalilar embrional rivojlanish davrida halok bo’ladi. Geterozigotalilar yashaydi va kasallikning yengil formasi bilan kasallangan bo’ladi. Agar ota-ona degeterozigotali bo’lsa, tug’ilgan farzandlarni necha foizi dominant digeterozigotali?

A) 44,44 B) 11,11 C) 33,3 D) 25


1.26 <<dominant holda irsiylanadi. Dominant

gomozigotalilar embrional rivojlanish davrida halok bo’ladi. Geterozigotalilar yashaydi va kasallikning yengil formasi bilan kasallangan bo’ladi. Agar ota-ona degeterozigotali bo’lsa, tug’ilgan farzabdlarni necha foizi ikkala kasalikning engil formasi bilan kasallangan?

A) 44,44 B) 11,11 C) 33,3 D) 25


1.27 <<< Odamlarda arxonodaktiliya, axondroplaziya kasalliklari chala dominant holda irsiylanadi. Dominant gomozigotalilar embrional rivojlanish davrida halok bo’ladi. Geterozigotalilar yashaydi va kasallikning yengil formasi bilan kasallangan bo’ladi. Agar ota-ona degeterozigotali bo’lsa, tug’ilgan farzandlarni necha foizi tug’ilgan farzabdlarni necha foizi faqat arxonodaktiliya kasalikning engil formasi bilan kasallangan?

A) 44,44 B) 11,11

C) 22,22 D) 66,66
1.28 <<

A) 44,44 B) 11,11 C) 22,22 D) 66,66


1.29 <<< Odamlarda arxonodaktiliya, axondroplaziya kasalliklari chala dominant holda irsiylanadi. Dominant gomozigotalilar embrional rivojlanish davrida halok bo’ladi. Geterozigotalilar yashaydi va kasallikning yengil formasi bilan kasallangan bo’ladi. Agar ota-ona degeterozigotali bo’lsa, tug’ilgan farzandlarni necha foizi tug’ilgan farzabdlarni necha foizi ikkala kasalik bo’yicha sog’?

A) 44,44 B) 11,11 C) 22,22 D)

66,66
1.30 <<< Ko’k yashil suvo’tlarda fikotsian va xlorofill pigmentlarini hosil bo’lishi

ikkita noalell genlar faolyati tomonidan boshqariladi. Birinchi juftning dominant geni fikotsian pigmentini hosil qiladi.Uning retsessiv alleli esa, xlorofill pigmentini hosil qiladi. Ikkinchi juftning dominant geni rang hosil bo’lishiga yordam beradi. Uning retsessiv alleli esa, ingibitorlik vazifasini bajaradi.

Tajribada algology olimlar ko’k pigmentga ega degeterozigotali suvo’tlarni chatishtrish natijasida birinchi avlodda olingan 900 ta ko’k pigmentga ega suvo’tlarni nechtasi digomozigotali?

A) 200 B) 400 C) 100 D) 300


1.31 <<< Ko’k yashil suvo’tlarda fikotsian va xlorofill pigmentlarini hosil bo’lishi ikkita noalell genlar faolyati tomonidan boshqariladi. Birinchi juftning dominant geni fikotsian pigmentini hosil qiladi.

Uning retsessiv alleli esa, xlorofill pigmentini hosil qiladi. Ikkinchi juftning dominant geni rang hosil bo’lishiga yordam beradi. Uning retsessiv alleli esa, ingibitorlik vazifasini bajaradi.

Tajribada algology olimlar ko’k pigmentga ega degeterozigotali suvo’tlarni chatishtrish natijasida birinchi avloddaolingan 900 ta ko’k pigmentga ega suvo’tlarni necha foizi degeterozigotali?

A) 20 B) 44,4 C) 30 D) 11,1


1.32 <<Tajribada algology olimlar ko’k pigmentga ega degeterozigotali suvo’tlarni chatishtrish natijasida birinchi avlodda olingan 900 ta ko’k pigmentga ega suvo’tlarni nechtasi digeterozigotali?

A) 200 B) 400 C) 100 D) 300
1.33 <<

ikkita noalell genlar faolyati tomonidan

boshqariladi. Birinchi juftning dominant geni fikotsian pigmentini hosil qiladi.Uning retsessiv alleli esa, xlorofill pigmentini hosil qiladi. Ikkinchi juftning dominant geni rang hosil bo’lishiga yordam beradi. Uning retsessiv alleli esa, ingibitorlik vazifasini bajaradi.

Tajribada algology olimlar ko’k pigmentga ega degeterozigotali suvo’tlarni chatishtrish natijasida birinchi avlodda olingan suvo’tlarni necha foizi yashil pigmentga ega suvo’tlar ?

A) 18,75 B) 25 C) 50 D) 6,25
1.34 <<

A) 18,75 B) 25 C) 50 D) 6,25


1.35 <<< Qora Suvke uchun oziq bo'ladigan organizmning yuraki necha kamerali?

A) 3 B) 4 C) 2 D) ko'p


1.36 Sarisor uchun oziq bo'ladigan organizmning yuraki necha kamerali?

A) 3 B) 4 C) 2 D) ko'p


1.37 <<< Oq ayiq uchun oziq bo’ladigan

organizmning yuraki necha kamerali?

A) 2va 4 B) 3 va 4 C) 1va 2 D) ko'p
1.38 <<

organizmning yuraki necha kamerali?

A) 3 B) 4 C) 2 D) ko'p
1.39 <<< Ilonburgut uchun oziq bo'ladigan organizmning yuraki necha kamerali?

A) 3 B) 4 C) 2 D) ko'p

1.40 <<

C) 420 ta D) 2280 ta


1.41 <<Ulotriks suvõtiga tõğri keluvchi xivchinlarni yarmi uning izogametalariga tõğri kelsa, akvarumda bir hujayrali hayvonlar sonini aniqlang. A) 1680 ta B) 840 ta

C) 420 ta D) 2280 ta
1.42 <<

Ulotriks suvõtiga tõğri keluvchi xivchinlarni yarmi uning izogametalariga tõğri kelsa, akvarumda ulotrikis sonini aniqlang.

A) 1680 ta B) 880 ta

C) 440 ta D) 2280 ta


1.43 <<keluvchi xivchinlar soni,

xlomidomonada suvõtiga tõğri keluvchi

xivchinlar sonidan 1,4 marta kõp. Ulotriks suvõtiga tõğri keluvchi xivchinlarni yarmi uning izogametalariga tõğri kelsa, akvarumda suvõti sonini aniqlang.

A) 1680 ta B) 1040 ta

C) 440 ta D) 2280 ta


1,44<<A) 35 B) 60 C) 45 D) 55


1.45 <<< Labaratoriyada 3 ta petri idishiga 3 xil bakteriya solindi 1 petri idishiga, somon bakteriyasini, 2 petri idishiga tayoqchasimon bakteriyani, 3 petri idishiga esa, sharsimon bakteriya solindi. 2 soatdan so’ng 1-chi petri idishida 256 ta, 2-chi petri idishida 64 ta va 3 chi petri idishida esa, 4096 ta babteriyalar paydo bo’lgan bo’lsa, birinchi va uchinchi idishdagi bakteriyalarni bir martta bo’linishiga jami qancha daqiqa ketgan?

A) 35 B) 25 C) 45 D) 30


1.46 <<< Pichan tayoqchasi bakteriyalari o’rtacha har 15 daqiqada bo’linsa, 4 soatdan so’ng bo’linish natijasida hosil bo’lgan tayoqchasimon bakteriyalar soni 8 martta bo’lingandan so’ng hosil bo’lgan pichan bakteriyalari sonidan qanchaga ko’p bo’ladi?

A) 44300 ta B) 65280 ta

C) 44556 ta D) 65536 ta
1.47 <<<. Pichan tayoqchasi bakteriyalari o’rtacha har 15 daqiqada bo’linsa, 2 soatdan so’ng bo’linish natijasida hosil bo’lgan tayoqchasimon bakteriyalar soni 4 martta bo’lingandan so’ng hosil bo’lgan pichan bakteriyalari sonidan qanchaga ko’p bo’ladi?

A) 9 ta B) 240 ta C) 18 ta D) 114 ta


1.48 <<
1.49 <<< Makkajo’xorining 3mm2 satxidagi uzun hujayralar soni 1mm2 satxidagi ildiz tukchalarini 60 foizni tashkil qilsa, makkajo’xorini nobud bo’lmagan ildiz tukchalari sonini aniqlang bo’lgan?

A) 840 B) 420 C) 1680 D) 1260


1.50 <<A) 37,5% B) 25% C) 42% D) 18%


1.51<<< Makkajo’xorining 8 mm2 ildiz satxi tekshirilganda, ildiz tukchasidagi uzun hujayralar soni 3528 ta borligi ma’lum bo’lsa, makkajo’xorining 3 mm2 ildiz satxidagi nobud bo’lgan ildiz tukchalari soni 8 mm2 satxidagi nobud bo’lgan ildiz tukchalarini necha foizini tashkil qiladi?

A) 37,5% B) 25% C) 42% D) 18%


1.52<<A) 2,7 % B) 10 % C) 15 % D) 25 %

1.52<<<. Kanop o’simligini 2 mm2 satxidagi ildiz tukchalari soni makkajo’xorining 1 mm2 satxidagi ildiz tukchalari sonidan 2,8 martta ko’pligi ma’lum. Agar kanop va makkajo’xorining 3 mm2 satxidagi ildiz tukchlari 4494 tani tashkil qilsa,

makkajo’xorining va kanopning nobud

bo’lgan ildiz tukchalarini umumiyfoizini toping.

A) 5 % B) 10 % C) 21 % D) 25 %


1.53 <<<.Xerbatsium g’o’za o’simligida 2 mm2 satxidagi ildiz tukchalari soni makkajo’xorining 1mm2 satxidagi ildiz tukchalari sonidan 2 barobar ko’p bo’lsa, go’za va makkajo’xorining 5 mm2 satxidagi ildiz tukchalarini 40 foizi nobud bo’lganligi ma’lum bo’lsa, g’o’zaning nobud bo’lmagan ildiz tukchalaridagi autasoma xromasomalari sonini toping.

A) 37800 B) 50400 C) 54600

D) 25200
1.54 <<< Xerbatsium g’o’za o’simligida 2 mm2 satxidagi ildiz tukchalari soni makkajo’xorining 1mm2 satxidagi ildiz tukchalari sonidan 2 barobar ko’p bo’lsa, go’za va makkajo’xorining 5 mm2 satxidagi ildiz tukchalarini 35 foizi nobud bo’lganligi ma’lum bo’lsa, makkajo’xorining nobud bo’lmagan

ildiz tukchalaridagi autasoma xromasomalari sonini toping.

A) 37800 B) 40950 C) 34560

D) 42000
1.55 <<
1.56 <<A) a- 48 soat; b- 4096 ta

B) a- 72 soat; b- 512 ta

C) a- 96 soat; b- 512 ta

D) a- 120 soat; b- 64 ta
1.57 <<< Xlorella o’simligi jinssiz ko’payish jarayonida, maksimal

bo’linish, natijasida hosil bo’lgan, hujayrachalardagi xivchinlar soni 32768 tani tashkil qilsa, xlorella o’simligi bo’ilinishi qancha vaqt davom etgan (a) va nechta hujayra hosil qilgan (b)?

A) a- 48 soat; b- 4096 ta

B) a- 172 soat; b- 512 ta

C) a- 192 soat; b- 8192 ta

D) a- 192 soat; b- 64 ta


1.58 <<< Xlorella suvo’ti bir kecha kunduzda maksimal bo’linishi hisobiga noma’lum miqdorda xlorella hujayrachalari hosil bo’lsa, 96 soatda, qancha xlorella hujayrachalari hosil bo’ladi?

A) 32768 B) 4096 C) 32 D) 1024


1.59 <<1.60 <<< Soğlom insonni yelka suyagi toq suyaklarni necha foizini tashkil etadi A) 0% B) 5,56% C) 1,4% D) 2,7%
1.61 <<< Soğlom insonni peshona suyagi toq suyaklarni necha foizini tashkil etadi

A) 2,7%B) 0,49% C) 1,4% D) 0,59%


1.62 <<1.63 <<< Soğlom insonni yelka suyagi

juft suyaklarni necha foizini tashkil etadi A) 1.18%B) 2,4% C) 1,4% D) 2,7%


1.64 <<1.65 <<< Soğlom insonni qovurg’a suyagi juft suyaklarni necha foizini tashkil etadi

A) 14.1% B) 28.2% C) 1,4% D) 2,7%


1.66 <<< Odam xulq-atvorining asosi nima?

A) bosh miya B) xissiyot

C) xotira D) oliy nerv faoliyati
1.67 <<<. Odamning aql-idroki, fikrlash qobiliyati, ongi kabi muhim ruhiy

xususiyatlarining fiziologik asosi ...... hisoblanadi.

A) bosh miya B) nutq C) qoʻzgʻalish va

tormozlanish D) oliy nerv faoliyati


1.68 <<A) uyqu B) xissiyot

C) xotira D) tush ko’rish
1.69 <<< Nerv markazlarida qolgan ta’sir izi….

A) bosh miya B) xissiyot

C) xotira D) oliy nerv faoliyati
1.70<<

A) bosh miya B) xissiyot

C) xotira D) oliy nerv faoliyati
1.71 <<< Tapir tarqalgan zoogeografik hududda uchramaydigan hayvonni aniqlang.

A) oddiy vampire B) xamelionlar

C) tupay D) ayiq
1.72 <<

A) oddiy vampir B) xamelionlar

C) tupay D) A va C
1.72(a)<<< Tapir tarqalgan biogeografik xudud bilan bogʻliq boʻlgan notoʻgʻri fikirni aniqlang.

A) gatteriya guataraning tuzulishi perim davrining reptilyalariga oʻxshaydi va u boshqa qitlalardan oʻtgan dep taxmin qilinadi.

B) Hindistonning gʻarbiy qismi oʻrmonlardan iborat va u yerda hashaki tovuqlar tarqalgan

C) Kaltakesak—iguana meksikaning tropik qismida uchrashi mumkin

D) Afrikaning gʻarbiy va togʻli joylari

savannalar, qolgan qismi esa

oʻrmonlardan iborat
1.73 <<

A) xamelionlar B)malla revun

C) tapir D) ayiq

1.74 <<< Shinshilla tarqalgan zoogeografik hududda uchraydigan hayvonni aniqlang.

A) xamelionlar B)lama

C) ay-ay D) martishka


1.75 <<

A) eman B) buk C) zarang D)evkalipt


1.76 <<< Pixta tarqalgan biogeografik hududda uchraydigan o’simlikni aniqlang

A) eman B)bambuk

C) baobab D)evkalipt
1.76 <<

1.bir uyli bir jinsli 2.sporadan hosil bo`ladi 3.sporafitga nisbatan ko`p umr ko`rishi 4.ikki uyli bo`lishi 5.kichik chetlari bo`lingan bo`lishi 6.rizoid orqali bog`langanligi 7.arxegoniy va anteridiyga ega bo`lishi 8.ipsimon shoxlangan bo`lib,ip shoxlarid kurtaklarini bo`lishi 9.ko`p xivchinli spermatozoid hosil qilishi 10.sporafitga nisbatan ustunsiz bo`lishi 11.zigotadan tugallannishi 12.buloq bo`ylarda o`sishi 13.yirik butun bo`lishi

A)11,2,7,6 B)2,3,7,11

C)2,10,11,7,6 D)2,6,7,5,10


1.77 <<< Funariyaning jinssiz bo’g’ini qanday qismlardan tashkil topgan? 1)rizoid 2)bargchalar 3)sporangiy 4)anteridiy 5)sporangiy band 6)zigota 7)spora 8)arxegoniy A)1,2,4,6,8 B)3,4,5,7,8

C)3,5,7 D)1,2,3,5,7


1.78 <<<. Funariyaning jinsiy bo‘g‘ini uchun mos keladigan to‘g‘ri javobni aniqlang.

1) sporadan rivojlanadi; 2) sporofit hisobiga rivojlanadi; 3) har bir arxegoniyda bir necha tuxum hujayralar yetiladi; 4) arxegoniysi ko‘p hujayrali;

5) poya-bargli o‘simlik; 6) zigota hosil

qiladi; 7) spora hosil qiladi. A) 2, 4 B) 5, 7 С) 1, 6 D) 3, 6

1.79 <<< Yo‘sinlarnmg gametofiti uchun xos bo'lgan (a) va xos bo‘lmagan (b) to‘g‘ri javobni toping.

1)sporadan rivojlanadi; 2) sporofit

hisobiga rivojlanadi; 3) jinssiz bo‘g‘in;

4) arxegoniysi ko‘p hujayrali; 5) poya- bargli o'simlik; 6) zigota hosil qiladi;

7) spora hosil qiladi.

A) a-5, 7; b-2, 6 В) a-1, 2; b-5, 7

C) a-3, 4; b-2, 7 D) a-4, 6; b-2, 3
1.80 <<< Yo'sinlarning gametofiti uchun xos bo‘lgan (a) va xos bo‘lmagan (b) to‘g‘ri javobni toping.

1)sporadan rivojlanadi; 2) sporofit hisobiga rivojlanadi; 3) jinssiz bo‘g‘in;

4) arxegoniysi ko‘p hujayrali; 5) poya- bargli o'simlik; 6) zigota hosil qiladi;

7) spora hosil qiladi.

A) a-5, 7; b-2, 6 В) a-1, 2; b-5, 7

C) a-3, 4; b-2, 7 D) a-4, 6; b-2, 3


1.81 <<< Ham gametofiti , ham sporofiti ildizsiz o`simliklar?

1.funariya; 2.zuhrasoch; 3.dala qirqbo`g`im; 4.suv qirqqulog`i; 5.sershox qirqbo`g`im.

A)1,2 B)1,4 C)3,5 D)1,2,4
1.82 <<< Yo'sinlarning gametofiti uchun xos bo'lgan to'g'ri javobni toping.

1) sporadan rivojlanadi; 2) sporofit hisobiga rivojlanadi; 3) jinssiz bo'g'in;

4) ko'p hujayrali; 5)poya-bargli o'simlik;

6) zigota hosil qiladi; 7)spora hosil qiladi.

A) 5, 7 В) 1, 6 C) 3, 6 D) 2 , 4
1.83 <<< Yo'sinlarning sporofiti uchun mos keladigan(a) va mos kelmaydigan

(b) javobni aniqlang.

1) sporadan rivojlanadi, 2) zigota hosil qiladi; 3)sporalar sporangiyda yetiladi;

4) poya bargli o'simlik; 5) tuxum hujayra va spermatazoid hosil qiladi;

6) sporangiyband va sporangiydan iborat; 7) jinsiy bo'g'in hisoblanadi

A) a - 1 ; 6 ; b - 3 ; 5 B) a - 3 ; 6 ; b -

2; 7 C)a - 2; 7; b - 3 ; 6 D) a - 3 ; 5 ;

b - 1; 7
1.84 <<< Dala qirqbo`g`imini yozgi va bahorgi poyasi uchun umumiy bo`lgan xususiyatni aniqlang.

1.shakli o`zgargan bargga ega 2.shakli o`zgargan ildizga ega 3.shoxlangan 4.sporafit 5.ilk bor ildiz poyadan hosil bo`ladi 6.jinnsiz ko`payishda ishtirok etadi 7.vegetativ ko`payishda ishtirok etadi 8.uch xil usulda ATF sintezlanadi 9.glukozadan kraxmal hosil bo`ladi 10.glukozadan selluloza hosil bo`ladi 11.yorug`lik ishtirokida ATF hosil qiladi 12.jinsiy bo`g`in hisoblanadi 13.sporafillga ega

A)4,7,8,10,5 B)10,1,5,2,7

C)10,4,1,7 D)1,9,13,4
1.85 <<< Qirqbo’g’imning hayot siklidagi bosqichlarining ketma-ketligi qaysi javobda to’g’ri berilgan?

A) spora- erkak va urg’ochi o’simta- gametalar- zigota- murtak- sporofit- spora beruvchi boshoq- sporofill- sporangiy- spora

B) sporofit- spora beruvchi boshoq- sorus- spora- ikki jinsli gametofit- gametalar- zigota- murtak- sporofit

C) spora- sporangiy- sporofit- erkak va urg’ochi o’simta- gametalar- zigota- murtak

D) zigota- murtak- erkak va urg’ochi o’simta- gametalar- spora- sporofit- sporangiy- sporofill- spora
1.86 <<< Qirqbo‘g‘imlaming gametofiti uchun mos keladigan javobni aniqlang. A)sporadan rivojlanadi, avtotrof organizm

B)ildizpoyali o‘simlik, spora hosil qiladi C)zigotadan rivojlanadi, sporfit hisobiga oziqlanadi D)yashil rangli poyasi bo‘g‘imlarga bo‘lingan, zigota hosil qiladi


1.87 <<< Qirqbo‘g‘imlarning sporofiti

uchun mos javobni belgilang.

tuxum hujayra hosil qiladi, poya-bargli

o‘simlik


B)zigotadan rivojlanadi, fototrof organism C)spora hosil qiladi, gametofit hisobiga rivojlanadi D)sporadan rivojlanadi, gametofit hisobiga oziqlanadi
1.88 <<uchun mos javobni belgilang. A)tuxum hujayra hosil qiladi, poya-

bargli o‘simlik

B) zigotadan rivojlanadi, fototrof organizm

C) spora hosil qiladi, gametofit hisobiga rivojlanadi

D) sporadan rivojlanadi, gametofit hisobiga oziqlanadi


1.89 <<(b) javobni belgilang.

1) zigotadan rivojlanadi; 2)mustaqil oziqlanadi, 3)sporadan rivojlanadi; 4) gametofit hisobiga oziqlanadi; 5) oziq modda to'playdi; 6) jinsiy bo'g'in hisoblanadi; 7) poya-bargli o'simlik A)a-3, 5; b-2, 6 B) a-2, 7; b-3, 5

С) a-1, 5; b-3, 6 D) a-4, 5; b-2, 3


1.90 <<uchun xos bo'lgan (a) va xos bo‘lmagan

(b) javobni belgilang.

1)jinsiy bo‘g‘in hisoblanadi; 2) zigota hosil qiladi; 3) sporangiyga ega; 4) ildizpoyali o‘simlik; 5) fotosintez qiladi;

6) poya-bargli o'simlik; 7) ko‘p hujayrali

anteridiyga ega.

A)a-2,4 b-1,6 B)a-2,7 b-3,4 C)a-5,7 b-3,4 D)a-3,6 b-1,2
1.91 <<< Zuhrasoch qirqqulog‘ining gametofiti uchun mos javobni belgilang. A)zigotadan rivojlanadi, mustaqil oziqlanadi B)jinsiy bo‘g‘in hisoblanadi. zigota hosil qiladi C)spora hosil qiladi, poya-bargli o‘simlik D)ikki jinsli, yashil, fotosintez qiladi, jinssiz bo‘g‘in hisoblanadi
1.92 <<< Zuhrasoch qirqqulog'ining gametofiti uchun mos javobni belgilang. 1)jinssiz bo‘g‘in hisoblanadi; 2) ikki jinsli; 3)spermatozoid hosil qiladi;

4) spora hosil qiladi; 5) poya-bargli o'simlik; 6) rizoidli; 7) ko‘p hujayrali jinsiy a’zoga ega.

A) 3; 5 B) 2; 7 С) 1; 6 D) 2; 4

1.93 <<

1)jinssiz bo'g'in hisoblanadi; 2) ikki jinsli; 3)spermatozoid hosil qiladi;

4) spora hosil qiladi; 5) poya-bargli o'simlik; 6) rizoidli; 7) ko'p hujayrali jinsiy a’zoga ega.

A) a-2, 5; b-6, 7 B) a-5, 7; b-1, 3

C)a-2, 7; b-1, 4 D) a-1, 6; b-2, 4


1.94 <<< Qirqquloqlarning sporofiti uchun mos javobni belgilang.

A)jinssiz bo‘g‘in hisoblanadi, zigota hosil qiladi B) sporangiyga ega, ildizpoyali o‘simlik C) rizoidli, ko‘p hujayrali jinsiy a’zoga ega D)sporadan rivojlanadi, tuxum hujayra va spermatazoid yetiladi


1.95 <<< Zuhrasoch uchun xos qaysi xususiyatlar funariya uchun xos emas? 1.spora hosil qilishi 2.sporangiyga ega bo`lishi 3.sporafit ustun turishi 4.sorusga ega bo`lishi 5.sporangiybandga ega bo`lishi 6.arxegoniyda yagona tuhum hujayrani yetilishi 7.spermatozoidini ko`p xivchinli bo`lishi 8.gemetofiti sporafitiga nisbatan ko`p muddat yashashi 9.ildizpoya ega bo`lishi 10.o`tkazuvchi sistemaga ega bo`lishi 11.vegetativ organida ildizni bo`lishi 12.ustunsiz bo`g`ini sporadan tugallanishi 13.ustun turadigan bo`g`inni sporadan boshlanishi A).7,4,8,9,11 B)3,11,7,9 C)7,4,11,12 D)3,11,7,13,4
1.96 <<A) 42,18 B) 50 C) 25 D) 16,7


1.97 <<< Odamlarda bo’yning uzunligi uch juft allelmas genlar tomonidan nazorat qilinadi. Agar uch juft polimer genlarni barchasidominant bo’lsa, bo’y 180 sm agar uch juft polimer genlarni barchasi retsessiv bo’lsa, bo’y 150 sm bo’ladi. Gemofilya (h) geni X

xromasoma orqali nasldan naslga

o’tadi. Polifaktilya esa, autasoma dominant geniga bog’liq. Otasini bo’yi 175 sm, polidaktilya bilan kasallangan, onasini bo’yi 155 sm gemofilya tashuvchisi bo’lgan oilada o’rta bo’yli qizlarni necha foizi gemofilya bo’yicha sog’lom?

A) 33,3 B) 14,3 C) 16,7 D)

66,7
1.98 <<1.99 <<< Genotipi A1 A1 A2 A2 A3 A3

bo‘lgan bo‘yi 180 sm li erkak va genotipi а1а1А2о,2А3А3 bo‘lgan bo‘yi 165 sm li ayol avlodining bo‘y uzunligi qancha (sm) bo‘ladi? A) 175, 160 B) 170, 165

C) 150, 160 D)175, 170
2.1 <<< Genotipi A1 A1 A2 A2 A3 A3

bo‘lgan bo‘yi 180 sm li erkak va genotipi а1а1А2о,2А3А3 bo‘lgan bo‘yi 165 sm li ayol avlodining bo‘y uzunligi qancha (sm) bo‘lmaydi? A) 175, 160 B) 170,

165 C) 150, 160 D)175, 170
2.2 <<< Genotipi а1а1А2о,2А3А3

bo‘lgan bo‘yi 165 sm li erkak va genotipi а1а1А2о,2А3А3 bo‘lgan bo‘yi 165 sm li ayol avlodining bo‘y uzunligi eng pasti necha % tashkil etadi ? A)25 B)75 C)50 D)6.25


2.3 <<bo‘lgan bo‘yi 165 sm li erkak va genotipi а1а1А2о,2А3А3 bo‘lgan bo‘yi 165 sm li ayol avlodining bo‘y uzunligi qancha (sm) bo‘ladi . A) 170, 160,165 B) 170,

165,155 C) 150, 160 ,175 D)175,

180,150


2.3 <<< Toʻgʻri fikirni aniqlang?

A) xongulda Mg elementi biologik katalizatorlar tarkibiga, xolmonda xlorofil pigmenti tarkibiga kiradi

B) tereska xujayrasida uglevod,

teresken hujayrasida oqsil koʻp boʻladi

C) yaguarda gastrulatsiya qat qat joylawadi, kazuarda botib kirish bilan amalga oshadi

D) koʻlbuqada sitokinez markazda ferment xosil boʻladi, koʻl baqada sitokinez hujayra oʻrtasidan botiqlik xosil boʻladi.


2.4 <<A) 1, 4 В) 2, 4 С) 2, 3 В) 1,3


2.05<<< Quyidagi ma’lumotlardan qaysi biri to‘g‘ri? 1)o‘simlik hujayrasi mitoxondriyasida 54 molekula ATF hosil bo1 Isa, shu vaqtda xloroplastda 1620 molekula ATF sintez bo‘ladi; 2)540 g glukoza parchalanishining anaerob bosqichida 8 molekula ATF hosil bo'ladi; 3)270 g glukoza anaerob sharoitda parchalanishidan 3 molekula sut kislota hosil bo'ladi; 4) 18 molekula C02 ishtirokida 2 molekula glukoza hosil bo‘ladi

A)1, 3 В) 1,2 С) 2, 3 D) 3,4


2.06<<A)1, 2 B) 2, 4 C) 1, 4 B) 2,3

2.7 <<

oid noto'g'ri ma’lumotlarni aniqlang. A)vena qon tomirlari arterial va venoz qonni yurakka tomon oqishini ta’minlaydi

B) chap qorincha qisqarganda yarimoysimon klapan ochiladi, sistolik bosim yuzaga keladi

C) buyrakustibezining miya qismidan

ajraladigan gormon qon bosimini oshiradi D)arteriya qon tomirlari tashqi va ichki
2.8 <<

B.xushboy no`xatning mikrosporasining anafaza davrida xromosomalar soni 7 ta C.barcha hayot shakli ATF dan foydalanadi

D.fenilalanin antikonodniga i-RNKning AAA tripleti komplementar
2.9 <<

B)Ekologik sistemadagi har xil oziq darajalari tropik darajalar deyiladi C)Ammonifatsiya jarayoni oziq zanjirini ikkinchi zvenosidagi organizmlar tomonidan amalga oshiriladi D)Organizm qabul qilgan oziqni 90 % asosiy moddalarni ta`minlash uchun sarf bo`ladi


2.10<<qonga, arteriya orqali jigarga boradi va uning hujayralarida zararsizlantiriladi. B)Tana massasi 55 kg bo‘lgan odam uchun bir kecha-kunduzda asosiy moddalar almashinuvini ta’minlashda sarflaydigan energiya miqdori 1320 kkalga teng.

C)Gipovitaminoz Bi da beri-beri kasalligi kelib chiqadi, nerv tolalari falajlanadi, qo‘l-oyoq muskullarining harakat kuchsizlanadi.

D)ADG buyrakning egri-bugri kanalchalarining devoriga ta’sir etib, siydik hosil bo‘lishining birinchi davrini kuchaytiradi, siydik ajralishini kamaytiradi


2.11<<< Quyida berilgan xususiyatlarni o'simliklarni xususiyatlariga mos ravishda moslashtring.

a) poyasi ingichka; b) ildizi ingichka;

c) bargi va poyasi ingichka

1) bargini poyada joylashishi jixatdan oqquray o'simligi bilan bir xil; 2) qamish

bilan bitta sinfga mansub; 3) buyurg'un

o'simligi bilan bitta hududda tarqalgan;

4) ildizpoyali ko'p yillik o't hisoblanadi;

5) magnoliyatoifalilar bo'limiga mansub; 6) gullari sariq yoki och sariq A) a-1,4,5; b-3,4,5; c-2,5,6 B) a-1,4; b- 3,5; c-2,5,6 C) a-1,4; b-2,3,6; c-2,5

D) a-1,4,5; b- 3,5; c-2,5,6
2.12<<

A)Funariyaning rizoidi sporaning, sporangiybandi zigotaning rivojlanishidan hosil bo’ladi B)Zuhrasochning poya-barglari sporaning, rizoidi zigotaning rivojlanishidan hosil bo‘ladi

C)Dala qirqbo‘g‘imining ildizpoyali bo‘g‘ini zigotaning, erkak o‘simtasi sporaning rivojlanishidan hosil bo'ladi D)Archa ikki uyli o'simlik bo‘lib, tuxum hujayrasi arxegoniyda yetiladi
2.13<<A)2, 6 B) 3,4 C) 3, 6 D) 1,5
2.14<<

porfiradan farq qiladi?

1)hujayra qobig‘i sellulozadan iborat; 2)vegetativ organlarga ega; 3) xlorofillga ega; 4)sporalar orqali jinssiz ko‘payadi; 5) tuban o‘simlik; 6) urug‘ orqali jinsiy ko‘payadi

A) 2, 6 B) 3,4 C) 3, 6 D) 1,5


2.15 <<< Fillofora qanday belgilari bilan porfiradan farq qilmaydi?

1) qo’ng’ir suvo’t 2)vegetativ organlarga ega emas; 3) xlorofillga ega; 4)sporalar orqali jinssiz ko‘payadi; 5) tuban o‘simlik; 6) urug‘ orqali jinsiy ko‘payadi A) 2, 5 B) 3,4 C) 3, 5 D) 1,5


2.16 <<< Fillofora qanday belgilari bilan porfiradan farq qiladi?

1) qo’ng’ir suvo’t; 2)vegetativ

organlarga ega emas; 3) xlorofillga ega;

4) agar- agar olinadi; 5) tuban o‘simlik;

6) urug‘ orqali jinsiy ko‘payadi

A) 2, 5 B) 3,4 C) 3, 5 D) 4

2.17 <<

porfira (3), nemalion (4) lar qanday suvo'ti hisoblanadi ?

A)1-qo'ngir, 2- yashil, 3-qizil, 4-qizil B) 1- qizil, 2-yashil, 3-qizil, 4-qo'ngir C) 1- yashil, 2-qizil, 3-qo'ngir D) 1-qo'ngir, 2-

ko’k –yashil, 3-qizil, 4- yashil


2.18 <<< Fillofora (1), ulva (2), porfira

(3), nemalion (4) lar qanday suvo'ti hisoblanadi ?

A)1-qo'ngir, 2- yashil, 3-qizil suvo't, 4- qizil B) 1-qizil, 2-yashil, 3-qizil, 4-qo'ngir

C) 1-yashil ,2-qizil, 3-qo'ngir D)1- qizil, 2- yashil, 3-qizil, 4-qizil


2.19 <<< Qizil suvo’tlarini toping.

1) Fillofora 2) yapon laminariyasi 3)ulva

4) porfira 5) nemalion

A)1,2,3 B)1,5,3 C)1,4,5 D)2,3,4


2.20 <<< Qo’ng’ir suvo’tlarini toping.

1) Fillofora 2) yapon laminariyasi 3)ulva

4) porfira5) nemalion A) 1,4 B) 5 C) 3 D) 2
2.21 <<

1) Fillofora 2) yapon laminariyasi 3)ulva

4) porfira5) nemalion A) 1,4 B) 5 C) 3 D) 2
2.22 <<< Ulotriksning zoosporalari uchun mos keladigan to‘g:ri fikrni toping.

A)Jinsiy ko‘payganda hosil bo‘ladi, ikkiga bo‘linib rizoid va vegetativ hujayrani hosil qiladi.

B)Jinssiz ko‘payganda hosil bo‘ladi, ikkita xivchinlaii yordamida suvda suzib yuradi.

C)Jinsiy ko‘payganda hosil bo‘ladi, to‘rt dona xivchinlaii yordamida suvda suzib yuradi.

D)Jinsiz ko‘payganda hosil bo‘ladi, ikkiga bo‘linib rizoid va vegetativ hujayrani hosil qiladi.
2.23 <<< Ulotriksning zoosporalari uchun mos kelmaydigan to‘g'ri fikrni toping.

A)Jinsiy ko‘payganda hosil bo‘ladi, lkkiga bo'linib rizoid va vegetativ hujayrani hosil qiladi.

B)Jinssiz ko‘payganda hosil bo‘ladi, to'rt dona xivchinlari yordamida suvda suzib yuradi.

C)Jinsiz ko‘payganda hosil bo‘ladi, ko’ndalangiga ikkiga bo’linadi.

D)Jinssiz ko‘payganda hosil bo‘ladi,

ikkiga bo‘linib rizoid va vegetativ

hujayrani hosil qiladi.
2.24 <<

A)46,25 % B)53,75% C)23,12% D)92,5%


2.25 <<< Timsohda tangachalar tekis taqsimlanishi jinsiy xromosomadagi a- geniga bog'liq A-geni esa tangachalarni notekis taqsimlaydi Xuddi shu xromosomada joylashgan B-geni esa tangachalari kulrang b esa to‘q yashillikni ta’minlaydi. Genlar orasidagi masofa 7, 5 morganida. Tangachalari tekis taqsimlangan to‘q yashil rangli urg'ochi tirnsoh tangachalarining joylashishi va rangi bo‘yicha gete rozigotali (dominant allellarni ham otasi ham onasidan oigan) erkak timsoh bilan chatishtirilganda nasllarning necha foizda tangachalari to‘q yashil tekis taqsimlangan? A) 1,875 % B)3,75% C)26,875% D)23,125%
2.26 <<taqsimlangan to‘q yashil? A)1,875 % B)3,75% C)26,875% D)23,125%


2.27 <<A)46,25 % B)53,75% C)23,125% D)92,5%


2.28 <<A)46,25 % B)53,75% C)23,125% D)92,5%


2.29 <<ham onasidan oigan) erkak timsoh bilan chatishtirilganda nasllni dagi erkaklarning necha foizda tangachalari tekis taqsimlangan kulrang?

A)46,25% B)53,75% C)23,12555% D)92,5%
2.30 <<

A)1,875 % B)3,75% C)26,875% D)46,25%


2.31 <<< Shinshila quyonlarda quloq suprasining uzunligi 2 juft polimer genlarning ta’siriga bog'liq holda irsiylanadi. Har bir dominant, gen 12 sm, retsessiv genlar esa 6 sm bo'lishini ta’minlaydi. Quloq suprasi 36 sm bo'lgan ikki quyon chatishtirilganida 912 ta quyonchalar olingan bo'lsa, nechtasining quloq suprasi 42 sm uzunlikda?

A)228 B)342 C)57 D)912


2.32 <<< Shinshila quyonlarda quloq suprasining uzunligi 2 juft polimer genlarning ta’siriga bog'liq holda irsiylanadi. Har bir dominant, gen 12 sm, retsessiv genlar esa 6 sm bo'lishini ta’minlaydi. Quloq suprasi 36 sm bo'lgan ikki quyon chatishtirilganida 912 ta quyonchalar olingan bo'lsa, nechtasining quloq suprasi 48 sm uzunlikda?

A)228 B)342 C)57 D)912


2.33 <<< Shinshila quyonlarda quloq suprasining uzunligi 2 juft polimer genlarning ta’siriga bog'liq holda irsiylanadi. Har bir dominant, gen 12

sm, retsessiv genlar esa 6 sm bo'lishini ta’minlaydi. Quloq suprasi 36 sm bo'lgan ikki quyon chatishtirilganida 912 ta quyonchalar olingan bo'lsa, nechtasining quloq suprasi 24 sm uzunlikda?

A)228 B)342 C)57 D)912
2.34 <<

A)228 B)342 C)57 D)912


2.35 <<< Shinshila quyonlarda quloq suprasining uzunligi 2 juft polimer genlarning ta’siriga bog'liq holda irsiylanadi. Har bir dominant, gen 12 sm, retsessiv genlar esa 6 sm bo'lishini ta’minlaydi. Quloq suprasi 36 sm va 24 sm ikki quyon chatishtirilganida qanday uzunlikda quloq supralari hosil bo’ladi.

A)36sm, 30 sm B)48sm,42 sm C)24sm 48sm D)36sm ,42 sm


2.36 <<< Shinshila quyonlarda quloq suprasining uzunligi 2 juft polimer genlarning ta’siriga bog'liq holda irsiylanadi. Har bir dominant, gen 12 sm, retsessiv genlar esa 6 sm bo'lishini ta’minlaydi. Quloq suprasi 36 sm va 24 sm ikki quyon chatishtirilganida qanday uzunlikda quloq supralari hosil bo’ladi.

A)24sm, 30 sm B)48sm, 42 sm C)24sm, 48sm D)36sm, 42 sm


2.36(1)<<< Shinshila quyonlarda quloq suprasining uzunligi 2 juft polimer genlarning ta’siriga bog'liq holda irsiylanadi. Har bir dominant, gen 12 sm, retsessiv genlar esa 6 sm bo'lishini ta’minlaydi. Quloq suprasi 36 sm va 24 sm ikki quyon chatishtirilganida qanday uzunlikda quloq supralari hosil bo’lmaydi.

A)36sm, 30 sm B)48sm, 42 sm

C)24 sm, 48sm D)36sm ,42 sm

2.37 <<< Shinshila quyonlarda quloq suprasining uzunligi 2 juft polimer genlarning ta’siriga bog'liq holda irsiylanadi. Har bir dominant, gen 12 sm, retsessiv genlar esa 6 sm bo'lishini ta’minlaydi. Quloq suprasi30 sm bo'lgan ikki quyon ikki quyon chatishtirilganida qanday uzunlikda quloq supralari hosil bo’ladi.

A)36sm, 30 sm B)48sm, 42 sm C)24sm, 48sm D)36sm, 42 sm
2.38 <<< Shinshila quyonlarda quloq suprasining uzunligi 2 juft polimer genlarning ta’siriga bog'liq holda irsiylanadi. Har bir dominant, gen 12 sm, retsessiv genlar esa 6 sm bo'lishini ta’minlaydi. Quloq suprasi 30 sm bo'lgan ikki quyon ikki quyon chatishtirilganida qanday uzunlikda quloq supralari hosil bo’lmaydi.

A)36sm B) 42 sm C)24sm D)30sm


2.40<<< Shinshila quyonlarda quloq suprasining uzunligi 2 juft polimer genlarning ta’siriga bog'liq holda irsiylanadi. Har bir dominant, gen 12 sm, retsessiv genlar esa 6 sm bo'lishini ta’minlaydi. Quloq suprasi 42 sm bo'lgan ikki quyon chatishtirilganida qanday uzunlikda quloq supralari hosil bo’lmaydi.

A)36sm B) 42 sm C)48sm D)30sm


2.40 <<< Shinshila quyonlarda quloq suprasining uzunligi 2 juft polimer genlarning ta’siriga bog'liq holda irsiylanadi. Har bir dominant, gen 12 sm, retsessiv genlar esa 6 sm bo'lishini ta’minlaydi. Quloq suprasi 42 sm bo'lgan ikki quyon chatishtirilganida qanday uzunlikda quloq supralari hosil bo’ladi.

A)36sm B) 24 sm C)18sm D)30sm


2.41 <<1) Yung; 2) Õpka; 3) Tasmasimon buyrak; 4) Jabra; 5) Diafragma;

6) Tuyoq; 7) Xalta

A) 1, 3, 5, 7 B) 2, 4, 5, 6

C) 2, 5, 7 D) 1, 2, 4

2.42 <<

1) muskulli yurak ; 2) Õpka; 3) malpigi naycha ; 4) Jabra; 5) traxeya; 6) Tuyoq;

7) jag’


A) 1, 3, 5, 7 B) 2, 4, 5, 6

C) 2, 5, 7 D) 1, 2, 4


2.43<<boğliq bõlgan tana qismlarini aniqlang.

1) Yung; 2) Õpka; 3) kloaka; 4) Jabra; 5) Diafragma; 6) ilik suyak; 7) Xavo pufaklari

A) 2, 3, 6, 7 B) 2, 4, 5, 6 C) 2, 5, 7 D) 1,

2, 4
2.44 <<

bõlgan tana qismlarini aniqlang.

1) Yung; 2) Õpka; 3) kloaka; 4) Jabra; 5) Diafragma; 6) ilik suyak; 7) Xavo pufaklari

A) 2, 3, 6, 7 B) 2, 4, 5, 6

C) 2, 5, 7 D) 2, 3, 6
2.45 <<< Terili ko’rshapalak tushunchasi bilan mantiqiy boğliq bõlgan tana qismlarini aniqlang.

1) Yung; 2) Õpka; 3) Tasmasimon buyrak; 4) Xalta; 5) Diafragma; 6) Tuyoq; 7) sut bezi

A) 1, 3, 5, 7 B) 2, 4, 5, 6

C) 2, 5, 7 D) 1, 2, 4


2.46 <<< Gastrulyatsiya jarayoni bir xil yo’l bilan kechadigan, bitta tip va har xil sinfga kiruvchi hayvonlar qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

1) Salamandra; 2) Qalqontumshuq;

3) Tukan; 4) Triton; 5) Ko’rgalak;

6) Gekkon; 7) Gavial; 8) Churrak

A) 2, 8 B) 6, 7 C) 1, 4 D) 3, 5
2.47 <<

1) Salamandra; 2) Qalqontumshuq;

3) Tukan; 4) Triton; 5) Ko’rgalak;

6) Gekkon; 7) Gavial; 8) Churrak

A) 2, 8 B) 6, 7 C) 1, 4 D) 3, 5
2.48 <<

yo’l bilan kechadigan, bitta tip va bir xil

sinfga kiruvchi hayvonlar qaysi javobda

to’g’ri ko’rsatilmagan?

1) Salamandra; 2) Qalqontumshuq;

3) Tukan; 4) Triton; 5) Ko’rgalak;

6) Gekkon; 7) Gavial; 8) Churrak

A) 2, 8 B) 6, 7 C) 1, 4 D) 3, 5


2.49 <<1) Salamandra; 2)ayreliya ; 3) Tukan;

4) Triton; 5) gidra 6) Gekkon; 7) Gavial;

8) Churrak

A) 2, 8 B) 6, 7 C) 1, 4 D) 2, 5
2.50 <<< Gastrulyatsiya jarayoni bir xil yo’l bilan kechadigan, bitta tip va har xil sinfga kiruvchi hayvonlar qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

1) Salamandra; 2) Xameleon; 3) Tukan;

4) Triton; 5) Ko’rgalak; 6) Gekkon;

7) Gavial; 8) qizilto’sh

A) 2, 8 B) 6, 7 C) 1, 4 D) 3, 5
2.51 <<

A)a - idioadaptatsiya; b - degeneratsiya B)a - kommensalizm; b - kannibalizm C)a - degeneratsiya;b - divergensiya D)a- kriokonservatsiya;

b - kommensalizm
2.52 <<< Ajdod tur belgilarining tarqalishi (a) va belgilarning o`xshashligi

(b) qanday nomlanadi?

A)a - idioadaptatsiya; b - degeneratsiya B)a - kommensalizm; b - kannibalizm C)a - degeneratsiya;b - divergensiya D)a-divergensiya; b – konvergensiya
2.53 <<< Bir organizmni ikkinchisidan ovqat manbai sifatida foydalanishi (a) va bir turga kiruvchi indivitlarning erkin urchishi (b) qanday nomlanadi?

A)a - idioadaptatsiya; b - degeneratsiya B)a - kommensalizm; b - kannibalizm C)a-kommensalizm;b - ponmeksiya

D)a- kriokonservatsiya; b - kommensalizm
2.54 <<

va azolarini muzlatish (b) qanday nomlanadi?

A)a -parazitizim; b - kriokonservatsiya B)a - kommensalizm; b - kannibalizm C)a - degeneratsiya;b - divergensiya D)a- kriokonservatsiya;

b - kommensalizm


2.55 <<A)a - rekonstruksiya; b - degeneratsiya B)a - kommensalizm; b - kannibalizm C)a - reitroduksiya;b -demografiya

D)a- kriokonservatsiya; b - kommensalizm
2.56 <<

A)a - fotonastiya; b -fototaksis B)a - fototaksis; b - fotonastiya C)a - fotonastiya;b - fototropizm D)a-transiratsiya; b – panmiksiya


2.57 <<< Bir organizmni o`ziga foyida oladi ikkinchisi hech qanday naf ko`rmaydi (a) va bir organizmni ikkinchisidan ovqat manbai sifatida foydalanishi (b) qanday nomlanadi?

A)a - sinokiya; b - kommensalizm B)a - kommensalizm; b - kannibalizm C)a - degeneratsiya;b - divergensiya

D)a- kriokonservatsiya; b - kommensalizm
2.58 <<< Bir organizmni o`ziga foyida oladi ikkinchisi hech qanday naf ko`rmaydi (a) va bir turga mansub organizmlar bir-birini yeb qo`yadi (b) qanday nomlanadi?

A)a - sinokiya; b - kommensalizm B)a - kommensalizm; b - kannibalizm

C) a - sinokiya; b - kannibalizm

D)a- kriokonservatsiya; b - kommensalizm


2.59 <<

Download 78.9 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling