6-7-sinf Haftalik oraliq nazorat testi


Download 25.67 Kb.
Sana18.05.2020
Hajmi25.67 Kb.
6-7-sinf Haftalik oraliq nazorat testi

1. Qaysi qadimiy yozuv tosh va

yog’ochga o’yib yozishga qulay bo’lgan?

A) turkey run B) so’g’d

C) xorazm D) toxar

2. V – VII asrlarda qaysi mahalliy

hokimliklar «ixshid» deb atalgan?

A) So’g’d, Farg’ona

B) So’g’d, Toxariston

C) Choch, Eloq

D) Farg’ona, Eloq

3. V – VII asrlarda qaysi din

haykaltaroshlik san’atining rivojiga

kuchli ta’sir ko’rsatgan?

A) buddaviylik

B) moniylik

C) shomon

D) hoshimiylik

4. V – VII asrlarda faoliyat yuritgan

qaysi mahalliy hokimiyat tangalariga

malika tasviri tushirilgan?

A) Choch B) Eloq

C) So’g’d D) Farg’ona

5. Shayboniyxon Movarounnahrni

egallagach, o’z ukasini qayerga hokim

qilib tayinlagan?

A) Buxoroga B) Toshkentga

C) Turkistonga D) Andijonga

6. Hirot o’zining iqtisodiy, siyosiy va

madaniy markaz sifatidagi nufuzini

qachon yo’qotdi?

A) 1507-yildan B) 1506-yildan

C) 1505-yildan D) 1500-yildan

7. Movarounnahr vaXorazmning

mahalliy aholisi qachon umumiy nom

bilan – o’zbeklar deb atala boshlangan?

A) XVI asrdan B) XV asrdan

C) XIV asrdan D) XIII asrdan

8. Zahiriddin Boburning Qobulda

katta mehr bilan bunyod qilgan bog’i

qanday ataladi?

A) Bog’i Kalon B) Bog’i Orom

C) Bog’i Behisht D) Bog’i Dilkusho

9.Qang' davlatining asosiy shaharlari qaysi daryo sohillari bo'ylab joylashgan?

A)amudaryo B)sirdaryo

C)chirchiq D)zarafshon

10.Kulolchilik charxi va g'ildirak kashf etilgan davrga mansub bo'lmagan manzilgohni aniqlang?

A)Sopollitepa B)Jarqo'ton

C)Machay D)Zamonbobo

11.1137-yilda Qoraxoniylar va Qoraxitoylr o'rtasida qayerda jang bo'lib o'tgan?

A)Balx B)Talos

C)Xo'jand D)Samarqand

12.Sayid Baraka Amir Temur bilan qaysi qishloqda uchrashgan?

A)Biyo B)Zandana

C)Vadoriy D)damashq qishlog'ida

13.Fozil odamlar shahri asari muallifini toping?

A)Forobiy B)Ibn Sino

C)Beruni D)Al-Xorazmiy

14.oromiy yozuvi qayerda paydo bo'lgan?

A)O'rta Osiyoda B)G'arbiy Osiyoda

C)Mesopatamiyada D) HIndistonda

15.Zardushtiylikda hosildorlik va suv ilohasini toping?

A)Ahuramazda B)Axriman

C)Mitra D)Anaxita

16.Quyidagi sak qabilalari yashagan hududlari

bilan to‘g‘ ri moslashtirib berilgan javobni

toping.

1) saka-tigraxauda; 2) saka-tiay-taradarayya; 3) saka-xaumovarka;

a) Pomirning tog‘li tumanlarida va

Farg‘onada; b) Hozirgi Toshkent viloyati

va Janubiy Qozog‘iston yerlarida; c) Orol

dengizi bo‘ylarida, Sirdaryoning (qadimgi

nomi Yaksart) quyi oqimida; d) Amudaryo

bo‘ylarida.

A) 1-c, 2-b, 3-a B) 1-b, 2-c, 3-a

C) 1-b, 2-c, 3-d D) 1-a, 2-d, 3-b

17. 0 ‘zbekistonning qaysi hududlaridan so‘ nggi

paleolit davri odami manzilgohlari topilgan?

A) Toshkent viloyati, Buxoro, Surxondaryo

hududlaridan

B) Samarqand shahri hududi, Toshkent

viloyati, Farg‘ona vodiysidan

C) Surxondaryo, Xorazm, Buxoro viloyatidan

D) Samarqand shahri yaqini, Xorazm,

Qashqadaryo hududlaridan

18. Qaysi tarixiy davrda odamlar

qarindoshlardan tarkib topgan ixcham

guruhlarga - urug‘ jamoalariga birlashdilar?

A) Bronza

B) So‘nggi paleolit

C) Ilk paleolit

D) 0 ‘rta paleolit

19. Quyidagilardan mil. avv. 1 min - 100 ming

yillik davriga oid bo‘lganlarini aniqlang.

1) avstralopitek, zinjantrop, pitekantrop,

sinantrop odamlari yashagan; 2) kromanyon

odami yashagan; 3) ilk diniy tasavvurlar

paydo bo‘la boshlagan; 4) buyuk muzlik

davri boshlangan.

A) 2, 4 B) 2, 3 C) 1, 3 D) 1, 4

20.Quyidagi manzilgohlarni qaysi davrga oid

ekanligi va topilgan hududi mos ravishda

to‘g‘ri berilgan javobni aniqlang.

I. Selungur; II. Sopollitepa; III. Teshiktosh;

IV. Jarqo‘ton; V. Zamonbobo.

1) ilk paleolit; 2) bronza davri; 3) mezolit

davri; 4) o‘rta paleolit;

a) Surxondaryo viloyati;

b) Buxoro viloyati; c) Toshkent vohasi;

d) Farg‘ona vodiysi.

A) I. 2-a; II. 1-d; III. 3-a; IV. 2-с; V. 2-a

B) I. 1-d; II. 2-a; III. 3-a; IV. 3-b; V. 2-b

C) I. 2-a; II. 1-d; III. 4-a; IV. 2-с; V. 2-a

D) I. 1-d; II. 2-a; III. 4-a; IV. 2-a; V. 2-b

21. Kushonlar davriga oid topilmalar topilgan

joylari bilan mos ravishda berilgan javobni

aniqlang.

1) fil suyagidan yasalgan shaxmat donalari;

2) do‘mbirachi hamda ud cholg‘u asbobini

chalayotgan musiqachilar tasviri;

3) kushon hukmdorlari saroyi;

a) Xolchayon; b) Ayritom; c) Dalvarzintepa;

d) Surxko‘tal.

A) 1-a, 2-b, 3-d

B) 1-a, 2-c, 3-b

C) 1-c, 2-d, 3-a

D) 1-c, 2-b, 3-a

22. Quyida berilgan dastlabki diniy

e’tiqodlarning mazmuni to‘g‘ri ko‘rsatilgan

javobni toping.

1) totemizm; 2) animizm; 3) fetishizm;

a) g‘or devorlaridagi rasmlar ov paytida

omad keltiradi deb tushunish; b) odamni

o‘rab turgan muhitda jonlar va ruhlarning

mavjudligiga e’tiqod qilish; c) odamlar

guruhi jamoasining biror hayvon yoki

o‘simlik turi bilan qarindoshlik aloqalariga

ishonish; d) u yoki bu buyumlar omad

keltirishiga yoxud balo-qazoni bartaraf

etishiga e’tiqod qilish.

A) 1-a, 2-b, 3-d

B) 1-c, 2-b, 3-d

C) 1-c, 2-d, 3-a

D) 1-d, 2-a, 3-c

23. Quyidagi qadimiy manzilgohlardan qaysilari

Surxondaryo vohasida joylashgan?

1) Zamonbobo; 2) Sopollitepa;

3) Jarqo‘ton; 4) Selungur; 5) Kodbuloq;

6) Teshiktosh.

A) 1, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 3, 6

D) 2, 4, 6

24. Mil. avv. II asrda tashkil topgan «Buyuk

meridianal yodi» (Buyuk Ipak yodi) Sariq

dengizdan boshlanib qaysi hududlar orqali

0 ‘rta yer dengizi sohillarigacha borgan?

A) 0 ‘rta Osiyo, Eron, Mesopotamiya, Misr

B) Sharqiy Turkiston, 0 ‘rta Osiyo, Eron,

Mesopotamiya

C) Sharqiy Turkiston, 0 ‘rta Osiyo, Misr,

Eron

D) Sharqiy Turkiston, Eron, Misr,Mesopotamiya

25. G ‘aznaviylar davlati butunlay tugatilgan yilda

Xorazmda kim hukmronlik qilayotgan edi?

A) Alovuddin Muhammad

B) Takash

C) Elarslon

D) Sultonshoh Mahmud

26. Turk xoqonligi yemirilgach, o‘g‘uzlarning

kattagina qismi qaysi hududlarga muqim

o‘rnashib olganlar?

1) Amudaryo havzasi; 2) Sirdaryo havzasi;

3) Orol dengizi bo‘ylari; 4) Kaspiy dengizi

bo‘ylari.

A) 1, 4 B) 2, 4 C) 1, 3 D) 2, 3

27. Quyidagi Angliya qirollaridan qaysi birining

hukmronlik yillari Amir Temur hukmronligi

davriga to‘g‘ri keladi?

A) Ioann B) Genrix II

C) Richard I Sheryurak D) Genrix IV

28. 1995-yilda yurtimizda qaysi

allomalarimizning yubileyi nishonlangan?

A) Ahmad al-Farg‘oniy,

Abu Mansur al-Moturidiy

B) Najmiddin Kubro,

Abu Mansur al-Moturidiy

C) Ahmad al-Farg‘oniy,

Mahmud az-Zamaxshariy

D) Mahmud az-Zamaxshariy,

Najmiddin Kubro

29. Islom dinining dalili, isboti degan

nomga sazovor bo‘lgan yurtdoshimizni

aniqlang.

A) Iso at-Termiziy

B) Burhoniddin al-Marg‘inoniy

C) Mahmud az-Zamaxshariy

D) Abu Mansur al-Moturidiy

30. Quyidagilardan «Hayotnoma» va

«Dalil al-oshiqin» asari muallifini

toping.

A) Mahmud az-ZamaxshariyB) Abu Mansur al-Moturudiy

C) Abu Nasr Forobiy

D) Bahouddin Naqshband

31. Temuriylar davrida g‘isht terib imorat

qaddini bino qiluvchilar nima deb atalgan?

A) banno B) muzahhib

C) uztoz D) lavvoh

32. Ma’muniylar sulolasi davrida Gurganchda

shoh qarorgohi, markaziy boshqarma -

devonxona tashkil etilgan bo‘lib, uning

tarkibida faoliyat yuritgan mahkamalarni

toping.


1) ziroat; 2) ma’muriy; 3) savdo-tijorat;

4) moliya; 5) zarbxona; 6) mulkchilik;

7) soliq.

A) 1, 2, 3, 7 B) 2, 3, 5, 6

C) 2, 4, 5, 6 D) 1, 3, 4, 7

33. Jaloliddin Manguberdiga tobeligini izhor

etgan Kirmon va Isfahon hududlari kimga

tegishli edi?

A) xalifa Nosirga B) 0 ‘zloqshohga

C) Malika Xotunga D) G ‘iyosiddinga

34. «Qovunchi madaniyati» quyidagi qaysi

davlat davrida shakllangan? -A) Qoraxoniylar davlati

B) Qang‘ davlati

C) Amir Temur va Temuriylar davlati

D) Shayboniylar sulolasi

35. Quyidagilardan Qoraxoniylar

Movarounnahrga hujum qilgan yillarni

belgilang.

1) 992-yil; 2) 995-yil; 3) 996-yil; 4) 999-yil;

5) 1006-yil; 6) 1008-yil.

A) 1, 3, 4 В) 1, 2, 3 C) 2, 5, 6 D) 4, 5, 6 36. Amir Temur odimidan biroz avval

Movarounnahrdan tashqari o‘z tasarrufidagi

viloyat va mamlakatlarni o‘gdl va

nabiralari orasida taqsimlaydi. Shundan

qaysi hududlar Shohruxga suyurg‘ol qilib

berilganligini toping.

1) Xuroson; 2) Armaniston; 3) Jurjon;

4) Ozarbayjon; 5) Mozandaron; 6) Iroq;

7) Seiston.

A) 1, 3, 5, 7 В) 1, 4, 5, 6

C) 2, 3, 4, 6 D) 2, 3, 4, 7

37. Quyidagilardan G‘aznaviylar saroyida

ijod qilgan buyuk mutafakkirlar tO‘g‘ri

ko‘rsatilgan javobni toping.

1) Abu Rayhon Beruniy; 2) Muhammad

Narshaxiy; 3) Nosir Xusrav; 4) Ibn Sino;

5) Gardiziy; 6) Atoma.lik Juvayniy;

7) Mirxond; 8) Bayhaqiy.

A) 1, 4, 6, 8

B) 3, 4, 6, 7

C) 2, 3, 5, 7

D) 1, 3, 5, 8

38. Somoniylar hukmronligi davrida yer

egaligining 5 turi mavjud bo‘lib, oliy

martabali ruhoniylar va sayyidlar qo‘l

ostida bo‘lgan yerlar ... deb yuritilgan.

A) «hurri xolis»

B) «mulki xos»

C) «iqto»

D) «mulk yerlari»

39. Quyidagi voqealar sodir bodgan yillari bilan

mos ravishda berilgan javobni belgilang.

1) Sarbadorlar yetakchilari Abu Bakr

Kalaviy bilan Xurdaki Buxoriylar Amir

Husayn buyrugdga ko‘ra dorga tortildi;

2) Amir Temur 200 ming qo‘shin bilan

Samarqanddan Xitoyga qarshi yurishga

chiqdi; 3) Ispaniya qiroli Genrix III Amir

Temur huzuriga ikkinchi marta Klavixo

boshchiligidagi maxsus elchilarni yubordi;

4) Seviliyada mashhur Ispaniya elchisi

Klavixoning «Esdaliklar» kitobi nashrdan

chiqdi.

a) 1366-yil; b) 1370-yil; c) 1403-yil; d) 1404-yil; e) 1553-yil; f) 1582-yil.

A) 1-a, 2-d, 3-c, 4-f

B) 1-a, 2-c, 3-d, 4-f

C) 1-b, 2-d, 3-f, 4-e

D) 1-f, 2-d, 3-c, 4-e

40. X IV asr oxirlarida yuzaga kelgan siyosiy

jarayonlarda Amir Temurga qarshi

ittifoq tuzib, unga qarama-qarshi turgan

davlatlarni aniqlang.

1) Xitoy; 2) Mo‘g‘uliston; 3) Oltin 0 ‘rda;

4) Eron; 5) Misr; 6) Dehli sultonligi;

7) Usmoniylar davlati.

A) 1, 4, 6, 7

B) 3, 4, 5, 6

C) 2, 3, 5, 7

D) 2, 4, 5, 6

41. Quyidagi voqealarni yillari bilan moslang.

1) Somoniylar va Safforiylar o‘rtasida

urush boshlandi; 2) Xalifa Mu’tazidning

hukmronligi boshlandi; 3) Somoniylar

davlatida Nasr II ning hukmronligi

boshlandi; 4) Ismoil Somoniy butun

Movarounnahrni o‘z qod ostiga

birlashtirdi; 5) Somoniylar davlati

tashkil topdi;

a) 865-yil; b) 888-yil; c) 892-yil; d) 893-yil;

e) 900-yil; f) 914-yil.

A) 1-e, 2-c, 3-f, 4-b, 5-a

B) 1-b, 2-c, 3-a, 4-e, 5-f

C) 1-e, 2-d, 3-f, 4-b, 5-a

D) 1-b, 2-d, 3-a, 4-e, 5-f

42. Quyidagi voqealarni yillari bilan moslang.

1) Xorazmshoh Bahouddin Roziy

boshchiligida o‘z elchilarini Chingizxon

huzuriga yubordi;

2) Chingizxonning katta karvoni 0 ‘trorda

talandi;

3) Samarqandliklar Alovuddin

Muhammadga qarshi qo‘zg‘olon ko‘tardi;

4) Xorazmshoh Takashning hukmronligi

tugadi; 5) Alovuddin Muhammad Talos

vodiysida qoraxitoylarni magdubiyatga

uchratdi;

a) 1200-yil; b) 1206-yil; c) 1210-yil;

d) 1212-yil; e) 1216-yil; f) 1218-yil.

A) 1-f, 2-e, 3-a, 4-d, 5-b

B) 1-e, 2-f, 3-d, 4-c, 5-b

C) 1-f, 2-e, 3-d, 4-a, 5-c

D) 1-e, 2-f, 3-d, 4-a, 5-c

43. V asrning 20-yillaridan VI asrning

70-yillarigacha bodgan davrda Orta Osiyoda

hukmronlik qilgan davlatni belgilang.

A) Kidariylar davlati B) Turk xoqonligi

C) Eftallar davlati D) Xioniylar davlati

44. Turk xoqonligi va Amir Temur davlatida o‘n

ming kishilik qo‘shin qo‘mondonlari qanday

atalgan?

A) yabg‘u va tuman og‘asi

B) shod va tuman og‘asi

C) yabg‘u va mirihazora

D) shod va mirihazora

45. Quyidagi qaysi qo‘zg‘olonlar Buxoroda bolib

o‘tgan?

1) Abu Muslim boshchiligidagi qo‘zg‘olon;2) Abruy qo‘zg‘oloni; 3) Mahmud Torobiy

qo‘zg‘oloni; 4) Bobak qo‘zg‘oloni.

A) 1, 3 B) 2, 4 C) 2, 3 D) 1, 4

46. Chig‘atoy ulusida Kebekxon qanday

islohotlarni amalga oshirgan?

A) ma’muriy va pul islohoti

B) yer-suv va ma’muriy islohot

C) harbiy va soliq islohoti

D) harbiy va pul islohoti

47. Hozirgi janubiy 0 ‘zbekiston va janubiy

Tojikiston, shimoliy Afg'onistonni o‘z ichiga

olgan tarixiy viloyat - Toxariston shimolda

(a), janubda (b), g‘arbda (c) sharqda (d)

qaysi hududlar bilan chegaralangan?

1) Pomir; 2) Murg‘ob vodiysi; 3) Xerirud

vodiysi; 4) Hisor togdari; 5) Hindikush.

A) a-4, b-3, c-2, 5, d-1

B) a-4, b-5, c-2, 3, d-1

C) a-3, b-5, c-1, 4, d-2

D) a-1, b-5, c-2, 3, d-4

48. Quyida keltirilgan qaysi asarlarda Jaloliddin

Manguberdi haqida madumotlar berilgan.

1) «Al-Komil fit-tarix»; 2) «Al-Mufassal»;

3) «Tarixi jahonkusho»; 4) Ravzat us-safo»;

5) «Firdavs ul-iqbol»; 6) «Tarixi arba ulus».

A) 2, 3, 4, 5 В) 1, 2, 4, 6

C) 1, 3, 4, 6 D) 1, 4, 5, 6

49.Humoyunnoma asari muallifini topig?

A)Gulbadanbegim B)Bobur

C)Humoyun D)Shayboniyxon

50.Boburning samarqand qamali qancha muddat bo'lgan?

A)9 oy B)7 oyC)1 oy D)5 oy

Hayotingizda nima muhim ekanligi haqida o'ylang. bu dunyogaa nima uchun kelganingiz haqida chuqur mulohaza yuriting!

Download 25.67 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling