6-sinf I variant J. Kuk 1771-1775-yillarda Hind okeanida qanday tadqiqot ishlarini olib borgan?


Download 0.5 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/7
Sana06.03.2017
Hajmi0.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

GEOGRAFIYA 

6-sinf 

variant 1. J. Kuk 1771-1775-yillarda Hind okeanida qanday tadqiqot ishlarini olib borgan? 

A) Okean suvining sho’rligini o’rgangan      B) Okean hayvonot va o’simlik dunyosinini 

C) Okean osti qazilma boyliklarini                D) Okean chuqurligini o’rgangan 

2. Dunyo okeani atamasini fanga qachon, qaysi olim kiritgan?  

А) 1917-yil Y.M. Shokalskiy  

 

 

B) 1520-yil N F. Magellan  C) 1492-yil X. Kolumb  

 

  

D) 1960-yil J. Pikar  3. Nechanchi yilda Bartolomey Diash Afrikaning janubidagi Yaxshi umid burniga qadar 

Atlantika sohillarini o’rgangan? 

A) 1487-yil 

      

B) 1498-yil        

C) 1497-yil 

       

D) 1499-yil 4. Dunyo okeanida jami nechta dengiz ajratilgan?  

А) 56 ta  

 

B) 67 ta   

C) 75 ta  

 

D) 33 ta  5. Ptolemey  tuzgan xaritasida qaysi okean tasvirlangan? 

A) Hindiston            B) Eritreya          

C) G’arbiy        

D) Efiopiya 6.  А.  Vegeren  fikricha  bundan  200  mln  yil  avval  qanday  materik  va  okean  bo’lganini 

ayting.  

А) Gondvana va Tetis  

 

B) Lavraziya va Tinch okcani  C) Evrosiyo va Paleotind  

 

D) Pangeya va Pantalassa  7. Bering, Oxota, Yaron, Sariq, Sharqiy Xitoy dengizlari qaysi okeanga tegishli?  

А) Atlantika    

B) Hind              

C) Tinch 

    

D)  Shimoliy  Muz  okeani.  8. Tayfun shamollarining tezligi eng ko’pi bilan soatiga necha km gacha boradi?  

А) 30 km/s    

B) 50 km/s  

 

C) 70 km/s   

D) 100 km/s 9. Kurosio oqimi qaysi okeanda vujudga keladi?  

А) Hind okcani  

   В) Shimoliy Muz okeani       С) Tinch okcan   

     D) Atlantika okeani  10. Okean suvi necha yilda yangilanadi? 

A) Har 1000 yilda   B)Har yuz yildA)    C) 3000 yilda bir marta   D) 300 yilda bir martA) 11. Yer po`sti bilan yuqori mantiya oralig’idagi chegarani kim aniqlagan? 

A) Moxorovich.   B) Anuchin.   C) Grigoryev      D)   Varenius. 12. Shimoliy muz okeani to’g’risidagi birinchi ma’lumotni kim yozgan? 

A) Pifey (er.av.325-yil) 

       

 

C) Lomonosov (XXVIII asrning ikkinchi yarmida) B) Ninsen, Makarovlar (1899-yil) 

      


D) Piri (1909-yil) 

13. Shimoliy muz okeani qachon paydo bo’lgan? 

A) 35 mln.yil avval            B) 50 mln. yil avval 

C) 60 mln. yil avval      D) 75 mln. yil avval 

14. Shimoliy muz okeanida Navigatsiya davri qanchaga teng? 

A) 1 oy          

B) 2 oy     

 

C) 1-4 oy       D) 2-4 oy 

15. Tanganika ko’lining chuqurligi qancha? 

A) 750 m         

B) 1470 m        

C) 1893 m        

D) 4 m 

16. Afrika materigi nechta yarimsharda joylashgan? 

A) 1 ta yarimsharda     

B) 2 ta yarimsharda        C) 3 ta yarimsharda     D) 4 ta yarimsharda 

17. Afrika qirg’oq bo’ylab uzinligi necha km ga teng? 

A) 17050 km       

 

B) 25789 km       

C) 30500 km     

D) 35050 km 

18. Maktab globuslarining masshtabi nechaga teng bo`ladi? 

1-1:83000000; 2-1:50000000; 3-1:4000000; 4-1:30000000. 5-1:25000000. 6-1:16000000. 

A) 1,2,5,6               B) 1,2,3,4             

C) 1,2,3,5            

D) 1,2,4,6  

19. Merkator xaritasida noma’lum yer nomi bilan qaysi materik tasvirlangan? 

20. Hozir Dunyo okeanida qancha hayvon va o’simlik turi mavjud?  

21. Nektonlar qanday organizmlar?  

22. Hozir Dunyo okeani sohilida qancha dengiz port-shaharlar mavjud?  

23. Dengiz turizmidan olinadigan daromad qancha dollarni tashkil etadi?  

24. Yer yuzining cho’l zo’nasidan oqib o’tuvchi tranzit daryolarini yozing? 

25. Afrika hududi rel’ef hususiyatiga ko’ra necha qismga bo’linadi? 


6-sinf 

2 variant 1. Tabiiy geografiyaning o’rganish obyekti nima?  

A) Geografik  qobiq                      

B) Geografik  qobiq  komponentlari 

C) Tabiat  komplekslari                

D) Re`lyef 

2.  Geografik  qobiq  tushunchasiga  yaqin  bo`lgan  g`oya  birinchi  marta  nechanchi  yil  kim 

tomanidan aytilgan?  

A) 1966-yil A) A) Grigorev   

B) 1902-yilD) N.Anuchin 

C) 1992-yil M.Bexaym                      D) 1886-yil Yu.Xay`atiy 3. Dunyo okeanida nechta iqlim mintaqalari ajratilgan? 

A) 13 ta              

B) 11 ta              C) 9 ta                        D) 7 ta 

4. Mobilizm gipotezasi nechanchi yil kim tomonidan ishlab chiqilgan? 

A) 1968-yil L.Sayks          B) 1048-uil Beruniy       C) 1968-yil J.Oliver      D) 1912-yil Vegener 5. Eng baland to`lqin qaysi okeanda kuzatilgan? 

A) Tinch okeanida     B) Hind okeanida       C) Atlantika okeanida      D) Shimoliy Muz okeanida 6. Materiklar dreyfi   gipotezasiga asos bo`lgan okean qaysi?  

A) Tinch okeani        B) Hind okeani           C) Atlantika okeani           D) Shimoliy Muz okeani 7. Avstraliyaning sharqiy qismidagi Katta Suvayirg`ich tizmasi qaysi  tog`  burmalanishida   

ko`tarilgan? 

A) Alp                      B) Gersin                       C) Kaledon                    D) Baykal 

 8. Quyidagi orollardan qaysi biri okeaniyaga kirmaydi? 

A) Kuk orollari       B) Yangi Gebrit orollari        C) Filippin orollari           D) Samoa orollari 9. Afrikaning ekvatorial o`rmonlar zonasidagi tog` jinslarida temir birikmalarining borligi 

qanday tuproqlarni hosil qilgan? 

A) Qizil-sariq bo`z tuproqlarni 

 

 

   B) Sur tusli qo`ng`ir tuproqlarni 

C) Jigarrang tog` o`rmon  qo`ng`ir tuproqlarni 

   

D) Qizil-sariq ferrolit tuproqlarni 10. 1606-yilda  Keyp-York  yarimorolini  tekshirgan  va  materikka  yangi Gollandiya deb 

nom  bergan  shaxs  kim? 

 A) L.Torres              B) A) Tasman                 C) V. Yanszon               D) F. Magellan 11. Avstraliya materigining eng baland cho’qqisi qaysi? 

A) Akangagua               B) Kossyushka               C) Kilimanjaro               D) Mitchel 12. Yagona uch ko`zli kaltakesakning yashash joyini aniqlang? 

A) Avstraliya               B) Amazonka         C) Afrika savannalari                  D) Okeaniya 13. Subekvatorial iqlim mintaqasi janubiy Amerikaning qaysi qismida uchraydi? 

A) Materikning eng shimoliy qismida  

B) Materikning 40

0

 C sh.k.dan Meksika qo`ltig`i oralig`ida C) Materikning eng janubiy tor qismida 

D) Materikning shimoliy va janubiy qismlarida 

 14. Samoli yarimorolining shimoliy qismida qaysi qo’ltiq joylashgan? 

A) Gibraltar                 B) Gudzon               C) Alyaska               D) Adan 

 15. Olovli Yer oroli bilan Janubiy Amerika materigini qaysi bo’g’iz ajratib turadi? 

A) La-Mansh            B) Magellan   

C) Dreyk 

 

 D) Bass 16.  А.  Vegener  fikricha  bundan  200  mln  yil  avval  qanday  materik  va  okean  bo’lganini 

ayting.  

А) Gondvana va Tetis  

 

B) Lavraziya va Tinch okcani  C) Evrosiyo va Paleotind  

 

D) Pangeya va Pantalassa  17. Bering, Oxota, Yaron, Sariq, Sharqiy Xitoy dengizlari qaysi okeanga tegishli?  

А) Atlantika    

B) Hind              

C) Tinch 

    

D) Shimoliy Muz okeani.  18. Tayfun shamollarining tezligi eng ko’pi bilan soatiga necha km gacha boradi?  

А) 30 km/s    

B) 50 km/s  

 

C) 70 km/s   

D) 100 km/s 

19. Kongo daryosi quyi oqimida hosil bo`lgan sharsharalar guruhining nomi…? 

20. Daryolarning quruq o`zanlari nima deyiladi? 21. Tinch okeanining markaziy va g`arbiy qismlarida sochilib yotgan katta- kichik orollar nima 

deb aytiladi? 

22. T.Xeyerdar eng yengil va qattiq bals daraxtidan  o`zining  kemasini yasagan. Bu kema 

qanday nomlangan? 

23. Janubiy Amerikada indeyslar  va negrlar chatishmasi nima deb ataladi? 

24. Ekvatorni ikki marta kesib o’tuvchi daryo qaysi? 

25Okeaniyaning eng baland cho’qqisi qaysi?  

GEOGRAFIYA 

7-sinf 

I variant 1. O'rta Osiyo hududida tabiat zonalari qanday yo'nalishda o'zgarib boradi? 

A) Shimoldan janubga-balandlik bo'yicha   

B) G'arbdan sharqqa   

 

 C) Sharqdan g`arbga   

 

  

D) Janubdan shimolga 2.  Ustyurt,  Qoraqum,  Qizilqumdagi  past  tog'lar  va  qir  etaklarida  qanday  tuproqiar 

tarqalgan? 

A) Sur tusli-qo'ng'ir    

B) Qumli  

C) Taqir  

D) Bo'z tuproqiar 

3. O'tloq alluvial tuproqlar qaysi daryo deltalarida ko'p tarqalgan? 

A) Amudaryo, Sirdaryo, Ili   

  

C) Tajan, Murg'ob, Amudaryo B) Zarafshon, Sangzor, Ili    

 

D) Sirdaryo, Qoradaryo, Chirchiq 4.  O'rta  Osiyoning  sug'orib  dehqonchilik  qilinadigan  yerlarida  qanday  tuproqiar 

tarqalgan? 

A) O'tloq alluvial 

 

B) Taqir         C) Sur tusli-qo'ng'ir  

D) Bo'z tuproqlar

 

5. Oq saksovul qayerda ko'p tarqalgan? 

A) Dashtlarda   

B) Cho'llarda   

C) Chala cho'llarda   

D) Qumli cho'llarda 

6. O'rta Osiyoning efemir cho'llarida qaysi o'simliklar ko'p tarqalgan? 

A) Rang va qo'ng'irbosh 

 

 

 B) Juzg'un, lola, qizil shuvoq 

C) Kavrak, sho'ra, yantoq, yulg'un   

 

D) Rang, qo'ng'irbosh, saksovul, oqbosh 7. “Cho'l podshosi" deb nom olgan o'simlik qaysi? 

A) Juzg'un 

  

B) Rang 


  

C) Qo'ng'irbosh 

 D) Saksovul 

8. O'rta Osiyoning qaysi tog'larida mevali daraxtlar ko'p uchraydi? 

A) G'arbiy Tyanshan, Hisor, Turkiston 

 

B) Turkiston, Oloy, Kopetdog' C) Turkiston, Oloy, Zarafshon 

 

 D) Turkiston, Qoratov, Bobotog' 

9. Quyidagi sutemizuvchilardan qaysilari „Qizil kitob"ga kiritilgan? 

A) Qoplon, xongul, qizil bo'ri, oq tirnoqli ayiq 

B) Bo'rsiq, tulki, tipratikan 

C) Sayg'oq, to'ng'iz, toshbaqa 

 

 

D) Bo'ri, jayron, jayra 10. O'rta Osiyo cho'llaridagi eng tezkor hayvonni belgilang. 

A) Tulki 

 

B) Sayg'oq   

C) Jayron  

 

D) Chiyabo'ri 11. Tog' hayvonlaridan jayron, ayiq, to'ng'iz, bo'rsiq qayerlarda uchraydi? 

A) Ignabargli o'rmonlarda    

C) Keng bargli o'rmonlarda 

B) Baland tog' yaylovlarida    

D) To'qaylarda     

12. Tog' mintaqasi dengiz sathidan necha metrgacha bo'lgan joylarni o'z ichiga oladi? 

A) 1200- 1400 m dan 2000-2800 m gacha   

C) 1000- 1300 m dan 2100-2400 m gacha 

B) 1200- 1500 m dan 2800- 3000 m gacha    

D) 1300- 1500 m dan 2900- 3100 m gacha 

13. Chirindi qoplamiga eng boy tuproqni aniqlang. 

A) Sur tusli-qo'ng'ir tuproqiar 

 

B) Bo'z va tog'-dasht tuproqiar C) O'tloq alluvial va jigarrang tuproqiar 

D) Tog'-dasht va tog'-o'rmon qo'ng'ir tuproqiar 14. Quyidagi tuproqlardan qaysi biri cho'l mintaqasi uchun xos emas? 

A) Bo’z 


   B) o’tloq-alluvial       

   C) Taqirli tuproqlar            D) Sho'rxok tuproqiar 15. Rang o'simligi qayerlarda ko'p tarqalgan? 

A) Adirlarda   

  

B) To'qaylarda  

 C) Cho'llarda   

D) Tog'larda 

16. O’rta Osiyoning qaysi daryolari Qoraqum cho’llaridan oqib o’tadi? 

A) Amudaryo, Sirdaryo, Tajang         

B) Surhondaryo, Ili, Norin 


C) Amudaryo, Tajang, Murg’ob             

D) Murg’ob, Sirdaryo, Amudaryo 17. O’rta Osiyoning eng uzun daryosi? 

A) Sirdaryo 

      B) Amudaryo 

       C) Murg’ob 

         D) Zarafshon 

18. Kattaqo’rg’on va Quyimozor suv ombori qaysi daryoda bunyod etilgan? 

A) Sangzorda         

B) Murg’obda          C) Sirdaryoda         D) Zarafshonda 

19. O’zan deb ataluvchi chuqurlikdan oqayotgan doimiy suv oqimi nima deb ataladi? 

20. Daryo va uning suv yig’iladigan joyi nima deb atadi? 

21. O’rta Osiyoning eng sersuv daryosi qaysi? 

22. O’rta Osiyoda qaysi ko’lllar tektonik ko’l hisoblanadi? 

23. Panj va Vaxsh daryolarining qo’shilishidan qaysi daryo hosil bo’ladi? 

24. Toshkentda oxirgi kuchli zilzila nechanchi yilda bo’lgan? 

25. Uzoq vaqt hisoblab boriladigan sana tizimiga nima deyiladi? 

 

7-sinf 

II variant 

1. 1966 - yildagi zilzila qayerda sodir bo’lgan? 

A) Dushanbeda 

B) Toshkentda 

      С)Ashqabodda 

           D) Tojikistonda 

2. “Buyuk ipak yo’li” mavjud bo’lgan davrni aniqlang? 

A) miloddan avalgi II asrdan milodning XVI asrigacha 

B) miloddan avalgi II asrdan milodning XV asrigacha 

D) miloddan avalgi II asrdan milodning X asrigacha 

C) miloddan aval 

3. “Devonu lug’atit Turk” asarini kim yozgan? 

A) Beruniy 

 

B) Koshg’ariy  С) Xorazmiy   

D) Bobur 4. O’rta Osiyoda qancha daryo bor? 

A) 10 mingga yaqin         

 

B) 15 mingga yaqin   C) 12  mingga yaqin          

 

D) 20 mingga yaqin 5. O’rta Osiyodagi 1-neft konini aniqlang. 

A) Chimyon    

B) Dengiz 

 

C) Xo’jaobod   D) Mingbuloq 

6. Mavsumiy qor va yomg’ir suvidan to’yinadigan daryolarni aniqlang. 

A) Amudaryo, Zarafshon, So’x 

 

 

 С) Murg’ob, Tajan, Atrek, G’uzor 

B) Sirdaryo, Surxandaryo, CHirchiq  

 

 

D) Amudaryo, Sirdaryo, Oxangaron 7. Toqay o’simliklari qaysi qatorda ko’rsatilgan? 

A) Pista. Yong’oq, do’lana, archa    

 

С) Sho’ra, shuvoq, ajriq, saksovul B) Qamish, qo’g’a, turongul, tol, jiyda 

 

D) Shuvoq, tuyatovon, kavrak 8. O’rta Osiyoning eng baland cho’qqisi qaysi? 

A) G’alaba 

 

B) Xazrati Sulton  

C) Jamolungma 

 

D) Tirichmir 9. Qaysi asar 1878 yilda rus tiliga tarjima qilingan? 

A) “Iqlimlar kitobi”    

B) “Boburnoma” 

C) “Devonu lug’atit turk” 

D) “Yer tasviri” 

10. Atlas atamasi fanga kim tomonidan kiritilgan? 

A) Beruniy 

 

B) Merkator   C) Ptolomey   

 

D) Xorazmiy 11. Panj va Vaxsh daryolarining qo’shilishidan qaysi daryo hosil bo’lgan? 

A) Amudaryo  

B) Sirdaryo 

 

C) Chirchiq  

D) Zarafshon 12. Eng katta tabiat kompleksi qaysi? 

A) Tabiat zonasi             B) Landshaft           C) Tabiat komponenti            D) Geografik qobiq  13. “Yoz chillasini” aniqlang? 

A) 25 maydan 5 iyulgacha    

 

B) 25 iyuldan 5 sentyabrgacha  

C) 5 iyundan 25 avgustgacha  

 

D) 25 iyundan 5 avgustgacha 14.  O`rta Osiyo o`lkasi janubida qaysi tog`lar joylashgan? 

A) Tyanshan   

B) Hindikush   

C) Pomir 

 

D) Elbrus 15. O’zbekiston hududining necha %i tekislik? 

A) 21,3%  

 

B) 67,1%  

C) 78,7% 

 

D) 32,9%  

16. O’zbekiston g’arbdan sharqqa necha km. masofaga cho’zilgan? 

A) 925 km. ga  

B) 1400 km ga 

 

С) 1200 km ga  

D) 1000 km ga 17. Yunonlar “Yaksаrt”- deb atagan daryo qaysi? 

A) Sirdaryo 

 

B) Amudaryo   C) Surxandaryo 

 

D) Zarafshon   18. Sirdaryo daryosi qaysi daryolarning qo’shilishidan hosil bo’lgan? 

A) Qoradaryo va Norin 

 

B) Panj va Vaxsh  

C) Matchox va Fandaryo 

 

D) To’polon va Qoratog’ 19. O’zbekistonning tekislik qismi nechta tabiiy geografik rayonga bo’linadi? 

20. Orol ko’li paydo bo’lishi jihatidan qanday ko’l? 

21. 1992 yilda qanday neft koni ochildi? 

22. O’zbekistonning eng baland cho’qqisi qaysi? 

23. Uzoq vaqt hisoblab boriladigan sana tizimiga nima deyiladi? 

24.  O`zbekiston nechta tabiiy geografik o`lkalarga ajratilgan? 

25. O`rta Osiyo tabiiy geografik rayoni necha qismiga bo`linadi? 

 

8-sinf 

1-variant 

1. Kunges va Tekes daryolarini qo`shilishidan qaysi daryo hosil bo`ladi?  

A) Amudaryo          

 

B) Ili            

C) Atrek  

        D) Тo`rg`ay 

2. O`zbekistonda 13,5 % aholi qaysi sohada band? 

A) Qishloq xo’jaligida 

    B) Sanoatda  

 C) Maishiy xizmatda         D) Transportda 3.  O`zbekistonda  ajdodlarimiz  bunyod  etgan  36  ming  tarixiy  obidadan  necha  mingtasi 

saqlangan? 

A) 3               

B) 5                

C) 7                

D) 9 

4. Mashhur Og`aliq tog` shifoxonasi qaysi viloyat hududida joylashgan? 

A) Farg`ona             B) Andijon                  C) Qashqadaryo                 D) Samarqand 5. Sanoatning joylashuv shakllaridan qaysinisi eng yirik hisoblanadi?  

A) Sanoat punkti  

   B) Sanoat tuguni        

C) Sanoat rayoni    

    D) Sanoat markazi  

6. Tohchiyon shaharchasi  qanday kon negizida vujudga kelgan? 

A) Neft               

B) Ko`mir                  C) Oltin                 

 D) Mis 


7. “O`z Ellas” gugurt zavodi qaysi davlat bilan hamkorlikda faoliyat olib boradi? 

A) Gretsiya               B) Germaniya              C) Rossiya              D) Yaponiya 8. “Iqlimlar kitobi” asarining muallifi kim? 

A) Chjan-Syan           B) A.I.Istaxriy          C) A.H.Ali Ma’sudiy         D) A.R.Beruniy       9. Toshkent shahridan 30 km shimoli-sharqda qaysi shahar joylashgan? 

A) Olmaliq             

B) Yangiyo`l              C) Chirchiq              D) Angren 

10.  Respublikamizda  yirik  shaharlar  atrofida  chorvachilikning  qaysi  tarmog`i  yaxshi 

rivojlanadi?                                                     

A) Echkichilik 

      

 

  B) Go`sht- jun chorvachiligi   

C) Sut-go`sht chorvachiligi         

 

D) Yilqichilik                       11. Qalmoqqir, Dalneye va Saricheku konlaridan qanday ruda qazib olinadi?  

A) Neft              B) Tabiiy gaz                      C) Mis                   D) Temir 12.  Samarqand  shahrida  joylashgan  va  respublikada  yagona  bo`lgan  zavod  nomini 

belgilang. 

A) Osh tuzi zavodi           B) Kemasozlik zavodi           C) Rezina texnika zavodi       D) Lift 

zavodi 

13. Yer  yuzida chuqurligi bo’yicha   uchinchi  o’rinda  qaysi  botig’ turadi? 

A) Galinas-Chikas       

B) Assal  ko’li       

C) Qoragiyo botig`i     

D) Ajal vodiysi 

14. Farg`ona vodiysini janubdan qaysi tog`lar o`rab turadi?  

A) Oloy va Тurkiston       

 

B) Chotqol va Farg`ona     C) Mo`g`iltog`va Piskom       

D) Qurama va Ugom  

15. Dunyodagi eng baland sharshara nomini belgilang.  

A) Niagara             B) Anxel              C) Viktoriya              D) Iguasu 16. Qorabovur qirlari O’zbekistonning qaysi qismida joylashgan? 

A) Farg`ona vodiysida 

B) Qizilqumda  

C) Mirzacho`lda   

     D) Ustyurt platosida 

17. 1: 50 000 000 masshtabli kartada ekvatorning uzunligi necha sm.ga teng bo`ladi? 

A) 8                  

B) 88               C) 80             

D) 8,8   18. Quyidagilardan Atlatika okeanida harakatlanuvchi oqimni toping.  

A) Antil  

  

 

B) Kurosio      

C) Musson  

        

D) Peru 


19. Qizil dengiz suvi sho`rligi necha promillega teng?  

20.  Mitchel cho`qqisi qaysi tog`ga tegishli?   

21. O`zbekistonning eng uzun daryosi qaysi daryolarning qo`shilishidan hosil bo`ladi?  

22. 1 kg quruq o‘tin  yonganda qancha (ming. kkal) issiqlk olinadi? 

23.  Ishlab  chiqarishni  tashkillashning  iqtisodiy  samaradorlikka  qaratilgan  muhim  shakli 

nima?  

24. Fraxt nima? 

25. Pangeya materigi qaysi materiklarga ajralgan?  

 

8-sinf  

2-variant 

1. Masshtabi 1:1000000 bo`lgan xaritaning 1 santimetri necha km ga teng?  

A) 1 km  

 

B) 10 km   

C) 100 km  

 

D) 1000 km 2. Dastlabki  oltin  yombisi  qachon quyilgan? 

A) 1991 yil           

B) 1980 yil             

C) 1971 yil             

D) 1969 yil 

3.  Qiyin  eriydigan  va  o`tga  chidamli  metallar  eritish  zavodi  O`zbekistonning  qaysi Download 0.5 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling