6-sinf tarix darsligi yuzasidan mavzulashgan test to’plami


Download 1.37 Mb.
bet2/11
Sana20.02.2020
Hajmi1.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

So’nggi paleolit davrida insoniyat erishgan yutuqlarni aniqlang?

1). insonlar sun’iy tarzda olov hosil qilishni o’rgandi; 2) muzlik davri poyoniga yetdi;

3) takomillashgan kesuvchi va arralovchi mehnat qurollari yasash boshlandi; 4) turar joylar qurilishi boshlandi; 5) toshga ishlov berishda silliqlash va parmalash usullari kashf qilindi; 6) insonlar urug’ jamolariga birlashdilar; 7) doimiy turar joylar qurish boshlandi; 1. 1, 3, 4, 6; C. 1, 2, 3, 7;

 2. 1, 3, 5, 6; D. 3, 4, 6, 7;

 1. Arxeologlar neolit davrining boshlanishini qaysi voqea bilan belgilshadi?

 1. Ishlab chiqaruvchi xo’jalikka o’tilishi bilan;

 2. Sopol buyumlar yasashning kashf qilinishi bilan;

 3. Doimiy turar joylar qurilishi bilan;

 4. O’troq turmush tarziga o’tilishi bilan;

 1. Mezolit davri manzilogohlarini aniqlang?

1). Sopollitepa; 2) Machay; 3) Zarautsoy; 4) Jarqo’ton; 5) Qo’shilish; 6) Zomonbobo;

7) Obishir; 1. 1, 2, 5, 7; C. 2, 3, 5, 7;

 2. 2, 3, 4, 6; D. 4, 5, 6, 7;

 1. Qaysi davrida qabilalalar o’troq turmush tarziga o’ta boshladi?

 1. Eneolit; C. Mezolit;

 2. Neolit; D. So’nggi paleolit;

 1. So’nggi paleolit davri odami manzilgohlari qaysi hududlardan topilgan?

 1. Samarqand shahridan, Toshkent viloyatidan, Zarafshon vodiysidan;

 2. Samarqand shahridan, Toshkent viloyatidan, Farg’ona vodiysidan;

 3. Toshkent viloyati, Farg’ona vodiysidan, O’zbekistonni janubidan;

 4. O’zbekistonning tog’ va tog’oldi yerlaridan hamda Buxoro hududidan;

 1. Paxsa uylar qurilishi qaysi davrga to’g’ri keladi?

 1. Eneolit; C. Mezolit;

 2. Neolit; D. So’nggi paleolit;

 1. Neolit davring eng katta ixtirosi?

 1. Kuolchilik va to’quvchilik;

 2. Chorvachilik va dehqonchilik;

 3. Sopol idishlar yasash;

 4. Doimiy turar joylar qurilishi;

 1. Qaysi davrda toshga ishlov berish texnikasi va mehnat qurollari yasash usullari o’zgardi?

 1. O’rta paleolit; C. Mezolit;

 2. So’nggi paleolit; D. Neolit;

 1. Mikrolit – bu …

 1. Sopol idishlar;

 2. Bir tomoni urib o’tkirlangan tosh qurollar;

 3. Mayda tosh qurollar;

 4. Suyakdan yasalgan qurollar;

 1. Qaysi davrda insonlar qarindoshlardan tarkib topgan urug’ jamoalariga birlashdilar?

 1. O’rta paleolit; C. Mezolit;

 2. So’nggi paleolit; D. Bronza;

 1. Bir joyda yashab turgan bir qancha urug’lar nimani tashkil qilishgan?

 1. Davlat; C. urug’

 2. Qabila; D. to’da;

 1. Mikrolitlar yasash qaysi davrda kashf qilindi?

 1. Eneolit; C. Mezolit;

 2. Neolit; D. So’nggi paleolit;

 1. Neolit davrida insoniyat erishgan yutuqlarni belgilang?

1). Paxsa uylar qurila boshlandi;

2) muzlik davri poyoniga yetdi;

3) takomillashgan kesuvchi va arralovchi mehnat qurollari yasay boshlandi; 4) turar joylar qurilishi boshlandi; 5) toshga ishlov berishda silliqlash va parmalash usullari kashf qilindi; 6) insonlar urug’ jamolariga birlashdilar; 7) doimiy turar joylar qurish boshlandi; 8) Kulolchilik va to’quvchilik vujudga keldi; 9) Insonlar ishlab chiqaruvchi xo’jalikka o’ta boshladi;

A. 1, 3, 4, 6, 9; C. 1, 3, 7, 8, 9;

B. 1, 5, 7, 8, 9; D. 1, 2, 4, 5, 8;


 1. Old Osiyoda dehqonchilik va chorvachilik qaysi davrda vujudga keldi?

 1. Eneolit; C. Mezolit;

 2. Neolit; D. So’nggi paleolit;

 1. Qachondan boshlab insonlar taqinchoqlar yasay boshladi?

A. Eneolit; C. Mezolit;

B. Neolit; D. So’nggi paleolit; 1. Qadimgi tosh davrlarini davriy chegarasi bilan moslashtiring?

1). Mezolit; 2) neolit; 3) Ilk paleolit;

4) O’rta paleolit; 5) so’nggi paleolit;

6) eneolit; 7) bronza;

a). Mil.avv. 6-4-ming yilliklar; b) Mil.avv. 3-ming yillik o’rtalari 2-ming yilliklar;

c) Mil.avv. 40-12-ming yilliklar;

d) Mil.avv. 100-40-ming yilliklar;

e) Mil.avv. 1 mln 100-ming yilliklar;

f) Mil.avv. 4-ming yillik 3-ming yillik o’rtalari; h) Mil.avv. 12-7-ming yilliklar; 1. 1-h, 2-a, 3-e, 4-d, 5-c, 6-b, 7-f;

 2. 1-a, 2-f, 3-e, 4-c, 5-h, 6-d, 7-c;

 3. 1-h, 2-a, 3-e, 4-d, 5-c, 6-f, 7-b;

 4. 1-h, 2-f, 3-e, 4-d, 5-c, 6-a, 7-b;

 1. Bugungi kunda O’rta Osiyoda mezolit davriga oid qancha manzilgohlar mavjud?

 1. 100 ga yaqin; C. 100 ta;

 2. 100 dan ziyod; D. 30 ta;

 1. Quydagi qaysi mezolit davri yodgorligi ancha mufassal o’rganilgan?

 1. Obishir; C. Machay;

 2. Qo’shilish; D. Zarautsoy;

 1. Bitta davrda bo’lgan voqeani toping?

 1. Turar joylar qurilidi va misdan foydalanish boshlandi;

 2. Doimiy turar joylar qurildi va toshga ishlov berishda silliqlash, parmalsh usullari kashf qilindi;

 3. Muzlik davri tugadi va doimiy turar joylar qurilidi;

 4. Ishlab chiqaruvchi xo’jalikka o’tildi va patriarxat davri boshlandi;

4-mavzu. (18 ta)

 1. Insoniyat qachon misdan foydalanishga, undan mehnat qurollari yasashga o’tdi?

 1. Neolit davrinning boshlarida;

 2. Neolit davrinning o’rtalarida;

 3. Neolit davrinning oxirlarida;

 4. Neolit davrida;

 1. Qadimgi sharqda ilk shahar va davlatlar qachon vujudga kela boshladi?

 1. Mil. avv. 2-ming yillikda;

 2. Mil. avv. 3-ming yillikda;

 3. Mil. avv. 4-ming yillikda;

 4. Mil. avv. 4-3-ming yillikda;

 1. Yurtimizdagi qaysi manzilgoh qurilishida ilk shahar alomatlari ko’zga tashlanadi?

 1. Zomonbobo; C. Jarqo’ton;

 2. Sopillitepa; D. Uzunqir;

 1. Patriarxatning boshlanishi qaysi davrga to’g’ri keladi?

 1. Mezolit; C. Eneolit;

 2. Neolit; D. Bronza;

 1. Qaysi sohaning rivojlanishi kishilarning moddiy va ma’naviy madaniyatiga katta ta’sir ko’rsatdi?

 1. Tasviriy san’at; C. to’quvchilik;

 2. Metallurgiya; D. ovchilik;

 1. Eneolit davrida insoniyat erishgan yutuqlarni belgilang?

1). Paxsa uylar qurila boshlandi;

2) muzlik davri poyoniga yetdi;

3) takomillashgan kesuvchi va arralovchi mehnat qurollari yasay boshlandi; 4) xom g’ishtdan ko’p xonali ylar qurila boshlandi; 5) toshga ishlov berishda silliqlash va parmalash usullari kashf qilindi; 6) Sopol idishlar hayvonlarning, qushlarning tasvirlari va o’simlik haqshlari bilan bezatila boshlandi; 7) kulolchilik xumdonlaridan foydalanishga kirishildi; 8) Kulolchilik va to’quvchilik vujudga keldi; 9) sun’iy sug’orishga asoslangan dehqobchilik vujudga keldi;

A. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9; C. 3, 4, 6, 7, 8;

B. 4, 6, 7, 9; D. 1, 4, 6, 9;


 1. Eneolit davri nechanchi ming yilliklarni o’z ichiga oladi?

 1. Mil.avv. 4-3- ming yillik o’rtalariga;

 2. Mil.avv. 4-3- ming yillik boshlariga;

 3. Mil.avv. 4-3- ming yillik oxirlariga;

 4. Mil.avv. 4-3- ming yillikka;

 1. Insoniyat tarixida bronza davri qachondan boshlandi?

 1. Mil.avv. 3-ming yillikdan;

 2. Mil.avv. 3-ming yillik boshlaridan;

 3. Mil.avv. 3-ming yillik oxiridan;

 4. Mil.avv. 3-ming yillik o’rtalaridan;

 1. Bronza darvri manizlgohlarini aniqlang?

1.Zamonbobo; 2. Jarqo’ton; 3. Obishir; 4. Sopollitepa; 5. Zarautsoy; 6. Uzunqir;

A. 1, 2, 3; C. 2, 4, 5;

B. 1, 4, 6; D. 1, 2, 4;


 1. Qaysi davrda odamlar kulolchilik charxi va g’ildirakni kashf qilishgan?

 1. Mezolit; C. Eneolit;

 2. Neolit; D. Bronza;

 1. Ko’p xonali uylar qurilishi qaysi davrga to’g’ri keladi?

 1. Mezolit; C. Eneolit;

 2. Neolit; D. Bronza;

 1. Neolit davri oxirida odamlar…

 1. Misdan foydalanishga, undan mehnat qurollari yasashga o’tishdi;

 2. Ilk temir buyumlar vujudga keldi;

 3. Doimiy turar joylar qurildi;

 4. Kulolchilik xumdonlaridan foydalanildi;

 1. Qaysi davrda sug’orma dehqonchilik (sun’iy sug’orish) vujudga keldi?

 1. Mezolit; C. Eneolit;

 2. Neolit; D. Bronza;

 1. Qaysi asarda Makedoniyalik Aleksandrning O’rta Osiyoga harbiy yurshlari haqidagi ma’lumotlar keltirilgan?

 1. Geografiya;

 2. Makedoniyalik Aleksandr tarixi;

 3. Aleksandrnin harbiy yurishlari:

 4. Marhumlar kitobi;

 1. Arrian tomonidan “Aleksandrning harbiy yurishlari” deb nomlangan asar qachon yozilgan?

 1. Mil. I asrda; C. Mil.av I asrda

 2. Mil. II asrda; D. Mil.av II asrda

 1. Sopol idishlar hayvonlarning, qushlarning tasvirlari va o’simlik haqshlari bilan bezatila boshlandi?

A. Mezolit; C. Eneolit;

B. Neolit; D. Bronza; 1. Qadimda odamlar misni eritib qalay, qo’rg’oshin yoki rux bilan qo’shib qanday metal olishgan?

 1. Po’lat; C. Bronza;

 2. Temir; D. Kumush;

 1. Idishlarni pishirish uchun kulolchilik xumdonlaridan foydalanish qaysi davrga to’g’ri keladi?

 1. Mezolit; C. Eneolit;

 2. Neolit; D. Bronza;


5-mavzu va bob yuzasidan aralash test; (63 ta)

 1. Temirdan birinchi bo’lib qaysi xalqlar mehnat qurollari yasashgan?

 1. ossuriyaliklar; D. midiyaliklar;

 2. xettlar; C. misrliklar;

 1. Dastlabki temir buyumlardan foydalanish nechanchi asrlarga to’g’ri keladi?

 1. Mil. avv. XV-XIII asrlarga;

 2. Mil. avv. XIV-XIII a.

 3. Mil. avv. XIII-XII a.

 4. Mil. avv. XV-XIV a.

 1. O’rta Osiyo hududidan topilgan dastlabki temir buyumlar nechanchi asrlarga taaluqli?

 1. Mil.avv IX-VII a. C. Mil.av. VIII a.

 2. Mil.avv IX-VIIIa. D. mil.av. XIV-XIII

 1. Xettlardan so’ng qaysi hududlardagi xalqlar temirdan foydalanishgan?

1). Suriya 2) Mesopotamiya; 3) Misr; 4) Kavkazorti; 5) Eron; 6) Hindiston;

A. 1, 2, 4; C. 2, 4, 5;

B. 2, 3, 5; D. 4, 5, 6;


 1. Temir davriga o’tishda O’rta Osiyo aholisi nechta guruhga bo’lingan?

 1. 3 ta; C. 5 ta;

 2. 4 ta; D. 6 ta;

 1. Temir davri nechanchi ming yillikda boshlangan?

 1. 3-ming yillik o’rtalaridan;

 2. 2-ming yillikdan;

 3. 1-ming yillikdan;

 4. Mil. avv VIII asrdan;

 1. Eng qadimgi Ibtidoiy tuzum taraqqyotini ketma-ketlikda belgilang?

 1. Ibtidoiy to’da, urug’, qabilalar ittifoqi, qabila;

 2. Urug’, Ibtidoiy to’da, qabila, qabilalar ittifoqi;

 3. Ibtidoiy to’da, urug’, qabila, qabilalar ittifoqi;

 4. Ibtidoiy to’da, qabila, qabilalar ittifoqi, urug’;

 1. O’rta Osiyo jamiyati asosini tashkil etgan “nmana” nima edi?

 1. Katta patriarxal oila;

 2. Urug’ jamoasi;

 3. Hududiy qo’shnichilik jamoasi;

 4. Qabilalar ittifoqi;

 1. Avesto” da qabila deb atalgan jamiyatning bo’lagini aniqlang?

 1. “nmana” C. “dax’yu”

 2. “vis” D. “zantu”

 1. Vis” nima?

 1. Katta patriarxal oila;

 2. Urug’ jamoasi;

 3. Hududiy qo’shnichilik jamoasi;

 4. Qabilalar ittifoqi;

 1. Temir asri boshlarida O’rta Osiyoda mavjud aholi guruhlarini aniqlang?

 1. Kohinlar, jangchilar, dehqonlar, chorvadorlar;

 2. Kohinlar, dehqonlar, hunarmandlar, chorvadorlar;

 3. Kohinlar, jangchilar, dehqonlar, hunarmandlar;

 4. Kohinlar, hunarmandlar, chorvadorlar, hunarmandlar;

 1. varzana” nima?

 1. Katta patriarxal oila;

 2. Urug’ jamoasi;

 3. Hududiy qo’shnichilik jamoasi;

 4. Qabilalar ittifoqi;

 1. “Avesto” da qabilalar ittifoqi deb atalgan jamiyatning bo’lagini aniqlang?

 1. “nmana” C. “dax’yu”

 2. “vis” D. “zantu”

 1. Qabilalar ittifoqi qanday sharoitda paydo bo’ldi?

 1. Doimiy harbiy to’qnashuvlar sharoitida;

 2. Hududiy qo’shnichilik sharoitida;

 3. Havo harorati pasaygan sharoitda;

 4. Temir qurollar keng tarqalgach;

 1. Avestoda berilgan quyidagi atamalarni izohi bilan moslashtirib chiqing?

1, nmana; 2. Vis; 3. Varzana; 4. Zantu; 5. dax’yu;

a). urug’ jamoasi; b) hududiy qo’shniqchilik jamoasi; c) qabilalar ittifoqi; d) qabila; e) katta patriarxal oila;  1. 1-e, 2-b, 3-a, 4-d, 5-c;

  2. 1-c, 2-a, 3-b, 4-e, 5-d;

  3. 1-e, 2-a, 3-b, 4-d, 5-c;

  4. 1-e, 2-b, 3-a, 4-c, 5-d;

 1. Qaysi davrga kelib Urug’chilik jamoasi o’z o’rnini qo’shnichilik jamoasiga bo’shatib berdi?

 1. Mezolit; C. Eneolit;

 2. Temir; D. neolit;

 1. Ilk davlatchilikka o’tish davrida qabilalar ittifoqlariga saylab qo’yilgan harbiy sardorlar boshchilik qilgan boshqaruv shakli – bu…

 1. Harbiy aristokratiya;

 2. Harbiy diktatura;

 3. Harbiy demokratiya;

 4. Hududiy qo’shnichilik jamoasi;

 1. Ilk paleolit davrida yashagan odam ajdodlarini aniqlang?

1). Avstralopitek; 2) zinjantrop; 3) neandertal; 4) pitekantrop; 5) sinantrop; 6) kromanyon;

 1. 1, 2, 3, 4; C. 1, 2, 4, 5;

 2. 1, 2, 3, 4, 5; D. 1, 3, 4, 5;

 1. Dastlabki sivilizatsiyalar tarixi qaysi hududlardan boshlangan?

 1. Qadimgi Sharqda, so’ngra Rimda;

 2. Qadimgi Sharqda, so’ngra Bobilda;

 3. Apenin yarim orolida;

 4. Qadimi Sharqda, so’ngra Yunonistondagi Krit orolida;

 1. Strabon o’zining “Geografiya” nomli asarini qachon yozib qoldirgan?

 1. Mil. avv. V asrda;

 2. Mil. avv. I asr oxirlarida;

 3. Mil. I asrda;

 4. Mil. II asrda;

 1. Buyuk muzlik davri qaysi davrlarni o’z ichiga olgan edi?

 1. Ilk paleolitning so’ngida boshlanib, so’nggi paleolitda tugadi;

 2. Ilk paleolitda boshlanib Mezolit davr boshida tugadi;

 3. O’rta paleolitda boshlanib, nezolit davrida tugadi;

 4. Ilk paleolitning so’ngida boshlanib, Mezolit davrining boshida tugadi;

 1. Qaysi manzilgohdan ibodatxona qoldiqlari topilgan?

 1. Teshiktosh; C. Zomonbobo;

 2. Spollitepa; D. Jarqo’ton;

 1. xett xalqlari qaysi hududda yashaganlar?

 1. Old Osiyoda

 2. Qadimgi Sharqda

 3. Kichik Osiyoda;

 4. Mesopatamiyada

 1. Tutanxamon maqbarasi qaysi davrga taaluqli?

 1. Bronza; C. Neolit;

 2. Eneolit; D. Temir;

 1. Sopollitepa manzilgohi qaysi davrga oid?

 1. Bronza; C. Neolit;

 2. Eneolit; D. Temir;

 1. So’nggi paleolitda bo’lgan voqeani aniqlang?

 1. Harbiy demokratiya qaror topdi;

 2. O’troq turmush tarziga o’tildi;

 3. Insonlar urug’ jamoalariga birlashdilar;

 4. Hayvonlarni qo’lga o’rtish boshlandi;

 1. Jahondagi barcha xalqlarning tarixi qaysi tuzumdan boshlangan?

 1. Ibtidoiy jamoa tuzumidan;

 2. Urug’dan;

 3. Ibtidoiy to’da tuzumidan;

 4. Qabilalar ittifoqidan;

 1. Sharqdagi ilk davlatlar va shahrlar qaysi davrdan boshlab vujudga kela boshladi?

A. Bronza; C. Neolit;

B. Eneolit; D. Temir; 1. Neolit davrining oxirida odamlar…

 1. o’troq turmush tarziga o’tishdi;

 2. misdan foydalanishni o’rganib olishdi;

 3. muzlik davri tugadi;

 4. sopol buyumlar yasash boshlandi;

 1. Turar joylar (a) va doimiy turar joylar (b) qachon qurila boshladi?

1. eneolit davrida; 2. neolit davrida;

3. so’nggi paleolit davrida; 4. Mezolit davrida;

A. a-3, b-2; C. a-2, b-4;

B. a-1, b-2; D. a-3, b-1; 1. Sun’iy sug’orishga asoslangan dehqonchilik O’rta Osiyoning qaysi hududida vujudga keldi?

 1. Shimolida; C. G’arbida;

 2. Janubida; D. Sharqida;

 1. Nima uchun bronzadan yasalgan mehnat qurollar mis qurollarni siqib chiqardi?

 1. Mis tanqisligi uchun;

 2. Bronza ko’pligi uchun;

 3. Bronza misdan ko’ra qattiqligi uchun;

 4. Mis bronzadan ko’ra qulayligi uchun;

 1. Qadimda o’tgan zamonlarda odamlar yashagan manzilgohlarda qazishma ishlarini amalga oshiradigan fanni aniqlang?

a) etnografiya. b) toponomika.

c) arxeologiya. d) numizmatika. 1. Behistun qoyalari yozuvlari qaysi davlat hududidan topib o’rganilgan?

a) O’zbekiston. b) Turkiya.

c) Eron. d) Afg’aniston. 1. Behistun qoyalari yozuvlari qaysi shahar yaqinidan topib o’rganilgan?

a) Tehron. b) Qobul.

c) Kirmonshoh. d) Bog’dod. 1. Behistun qoya yozuvlari qaysi Eron shohi buyurug’iga binoan yozilgan

a) Kir II. b) Doro I. c) Kserks. d) Doro II.

 1. “Tarix otasi” Geradot qaysi davrda yashagan?

a) m.a V asr. b) m.a IV asr.

c) m.a III asr. d) m.a VI asr. 1. Quyidagi qaysi asarda o’lkamizning qadimgi aholisi to’g’risida ma’lumotlar beriladi?

a) Tarix. b) Tarixiy yilnomalar.

c) Geografiya. d) Buyuk Aleksandr tarixi. 1. Mil.avv I asr oxrida yashab o’tgan yunon tarixchi va geografini aniqlang?

a) Ktesiy. b) Strabon. c) Arrian. d) Gerodot.

 1. Quyidagi qaysi asarda O’rta Osiyo xalqlari madaniyati va tarixiy voqealar haqida ma’lumotlar keltirilgan?

a) Geografiya. b) Tarixiy yilnomalar;

c) Tarix. d) Makedoniyalik Aleksandr tarixi; 1. Qaysi davr aholisi har xil hunarmandchilik, to’quvchilik, kulolchilkni rivojida, zeb-ziynat buyumlarni yasash, qurilish sohasida katta yutuqlarga erishdi?

 1. Bronza; C. Neolit;

 2. Eneolit; D. Temir;

 1. Ko’p xonali uylar qachon qurildi?

 1. Bronza; C. Neolit;

 2. Eneolit; D. Temir;

 1. Yer yuzidagi dastlabki odamlar qaysi jihati bilan hayvonot dunyosidan farqlanib turishgan?

 1. Qaddi-qomatini tik tutib yurgani uchun;

 2. Mehnat qurollari yasashni bilgani uchun;

 3. Mehnat qurollarini ishlatishni bilgani uchun;

 4. Hammasi to’g’ri;

 1. Mehnat qurollari odamlarga nima uchun kerak edi?

 1. Yegulik toppish uchun;

 2. Olov yoqish uchun;

 3. Turar joy qurish uchun;

 4. Yirtqichlardan himoyalanish uchun;

 1. Insonlarning fikrlash qobilyati va tafakkurining o’zgarib borishiga nimalar sabab bo’ldi?

 1. Diniy e’tiqodi;

 2. Mehnat faoliyati;

 3. Tevarak olam haqida to’plangan bilimlar;

 4. B va C javoblar to’g’ri;

 1. Altamir, Kapova, Lasko g’or devorlaridagi rasmlar bizga nimalar to’g’risda ma’lumot beradi?

 1. Qadimgi odamlarning diniy e’tiqodlari to’g’risida;

 2. Tosh qurollari to’g’risida;

 3. Turar joylari to’g’risida;

 4. A va C javoblar;

 1. Qachondan boshlab insonlar chopqir hayvonlar va qushlarni ovlash imkoniga ega bo’ldi?

 1. Bronza; C. Neolit;

 2. Eneolit; D. Mezolit;

 1. Dehqonchilik va chorvachilikning rivoji qaysi sohaning shakllanishiga turtki bo’ldi?

 1. Ovchilikning; C. Hunarmandchilikning;

 2. Termachilikning; D. Me’morchilik;

 1. Tabiat insonga nimani in’om etsa inson shuni olgan topgan yeguligi bilan qanoatlangan. Tarixda bunday xo’jalik … deb ataladi.

 1. Ishlab chiqaruvchi; C. Natural xo’jalik;

 2. O’zlashtiruvchi; D. Bozor xo’jalikgi;

 1. Kulolchilik xumdonlaridan foydalanish qachondan boshlandi?

 1. Mezolit; C. Eneolit;

 2. Neolit; D. Bronza;

 1. Ilk davlatchilikka o’tish davrida qabilalar ittifoqiga saylangan harbiy sardorlar boshchilik qilgan boshqaruv shakli bu…

 1. Monarxiya; C. Hududiy demokratiya;

  1. Respublika; D. Harbiy demokratiya;

 1. … bilan eng qadimgi urug’chilik tuzumi yakunlandi.

 1. Matriarxat; C. Qabila;

 2. Patriarxat; D. Urug’

 1. Paxsa uylar qaysi davrda qurildi?

 1. Mezolit; C. Eneolit;

 2. Neolit; D. Neolit;

 1. Kopova g’ori qayerda joylashgan?

 1. Ispaniyada; C. Fransiyada;

 2. Italiyada; D. Boshqirdistonda;

 1. Moykop qo’rg’oni qayerda joylashgan?

 1. Misrda; C. Boshqirdistonda;

 2. Kavkazda; D. Suriyada;

 1. Erkak kishi jamiyat hayotida yetakchi mavqega ega bo`lgan, qarindoshlik munosabatlari ham ota tomonga qarab belgiiangan. Bu davr…..

A. Ibtidoiy to`da

B) Patriarxat

C) Urug` jamoasi

D) Harbiy demokratiya 1. Quyidagi qaysi tarixchining asarida O’rta Osiyo xalqlari madaniyati haqida ma’lumot keltirilgan?

 1. Gerodot; C. Arrian;

 2. Strabon; D. Kvint Kursiy Ruf;

 1. Selengur manzilgohi qayerda joylashgan?

 1. Farg’ona vodiysida;

 2. Toshkent vohasida;

 3. Samarqand hududida;

 4. Buxoro viloyatida;

 1. Qaysi qatorda noto’g’ri ma’lumot keltirilgan?

 1. Selengur makoni Farg’ona vodiysida joylashgan;

 2. Tabiat insonga nimani in’om etsa, odam shuni olgan, shuning uchun ham kishilarning eng qadimgi mashg’loti termachilik va ovchilik edi;

 3. Tabiat insonga nimani in’om etsa, odam shuni olgan, shuning uchun ham kishilarning eng qadimgi mashg’loti termachilik va chorvachilik edi;

 4. Inson uchi o’tkir tayoq yordamida o’simliklarni ildiz va ildizmevalarini kovlab olgan;

 1. Ko’lbuloq manzilgohi qayerda joylashgan?

 1. Farg’ona vodiysida;

 2. Toshkent vohasida;

 3. Samarqand hududida;

 4. Buxoro viloyatida;

 1. Qaysi qatorda noto’g’ri ma’lumot berilgan?

 1. Neolit davrida qabilalar o’troq turmush tarziga o’ta boshlaganlar;

 2. Dehqonchilik va chorvachilikning rivojlanishi hunarmandchilikning shakllanishiga olib keldi;

 3. Neolit davrida insonlar mikrolitlar yasashni o’rganib oldilar;

 4. Kulolchilik va to’quvchilik hunarmandchiligi eneolit davrida vujudga keldi;

 1. Temirdan birinchi bo’lib foydalangan xalqlar qayerda yashagan edi?

 1. Old Osiyoda; C. Kichik Osiyoda;

 2. Qadimgi Sharqda; D. Mesopatamiyada;

 1. O`zbekiston hududidan topilgan mezolit davri manzilgohlari xato beriigan javobni toping.

A) Obishir

B) Machay

C) Qo`shilish

D) Sopollitepa


6- MAVZU. ( 24 ta)

 1. Misr Afrikaning qaysi qismida joylashgan?

 1. Janubida; C. Shimoli sharqida;

 2. G’arbida; D. Shimoli g’arbida;

 1. Nil daryosi qaysi dengizga borib quyiladi?

 1. Qora dengizga;

 2. Boltiq dengiziga

 3. O’rtayer dengiziga;

 4. Kaspiy dengiziga;

 1. Nil daryosi quyilish joyi nima deb atalgan?

 1. Delfa; C. Alfa;

 2. Delta; D. Betta;

 1. Izohlar orasidan noto’g’risini toping?

 1. Nil daryosi O’rtayer dengiziga borib quyiladi;

 2. Misrliklarning 30 dan ziyod kasb kori bore di;

 3. Qadim zamonlarda Nil vodiysi odam o’ta olmaydigan, papyrus butalari bilan qoplangan edi;

 4. Nil daryosi quyilish joyini rimliklar delta deb atshgan;

 1. Odamlar qachon Nil daryosi qirg’oqlaridagi yerlarni o’zlashtirishga bel bog’lashadi?

 1. Mil. avv 5-ming yillik boshlarida;

 2. Mil. avv 4-ming yillik boshlarida;

 3. Mil. avv 4-ming yillik oxirida;

 4. Mil. avv 4-ming yillik o’rtasida;

 1. Misrliklarning hosili qachon barakali bo’lar edi?

 1. Nil daryosi dalalarni suvga bostirib, keng-mo’l oqqan yillarda;

 2. Yerga omoch bilan ishlov berilganda;

 3. Mis o’roqlarni ishlatish boshlanganda;

 4. Qurbonliklar keltirganda;

 1. Olimlar Misr tarixini nechta davrga bo’lishgan?

 1. 4; B. 5; C. 6; D. 7;

 1. Misrliklarning qurilish sohasidagi foydalanadigan materilallarini moslashtirib chiqing?

 1. Oddiy misrliklar; 2. Fir’avnlarning saroylari va ibodatxonalar; 3. Zodagonlar;

 1. Toshdan; b) xom g’ishtdan; c) loy suvalgan papirus poyalaridan;

 1. 1-a, 2-b, 3-c; C. 1-a, 2-c, 3-b;

 2. 1-b, 2-a, 3-c; D. 1-c, 2-a, 3-b;

 1. Nil daryosining uzunligi qancha?

 1. 4 ming km; C. 6 ming km;

 2. 5 ming km; D. 7 ming km;

 1. Yuqori va Quyi Misr davlatlari o’rtasida qachon urush boshlangan?

 1. Mil. avv 3000-yilda;

 2. Mil. avv 4000-yilda;

 3. Mil. avv 2600-yilda;

 4. Mil. avv 1200-yilda;

 1. Qadimgi Misr tarixi davrlarini ketma-ketlikda joylashtirib chiqing?

 1. So’nggi; 2. Ilk; 3. o’rta;

4. Yangi; 5. Qadimgi;

 1. 1, 3, 2, 4, 5; C. 2, 5, 3, 1, 4;

 2. 2, 5, 3, 4, 1; D. 2, 1, 3, 5, 4;

 1. Yuqori va Quyi Misr davlatlari o’rtasidagi urushda kim g’alaba qozongan?

 1. Yuqori (Janubiy) Misr hukmdori;

 2. Quyi (Shimoliy) Misr hukmdori;

 3. Giksoslar;

 4. Sahro ko’chmanchilari;

 1. Ikki podsholik urushgandan so’ng yagona va birlashgan davlat uchun qaysi shahar poytaxt qilib belgilanadi?

 1. Memfis; C. Rozzet;

 2. Fiva; D. Geliopol;

 1. Yuqori Misr hukmdori kim edi?

 1. Yaxmos; C. Tutmos II

 2. Menes; D. Tutmos III

 1. Tarqoq manzilgohlar … deb atalgan kichik davlatlarga birlashadilar.

 1. Nom; C. Quyi Misr;

 2. Yuqori Misr; D. Yangi podsholik;

 1. Misrliklar qaysi oylarda dam olishganlar?

 1. Iyun-avgust; C. Iyul-sentabr;

 2. Sentabr-Iyul; D. Iyun-sentabr;

 1. Noto’g’risini aniqlang?

 1. Qadim zamonlarda yerga omoch bilan ishlov berilgan;

 2. Misrliklar sigir, qo’y-echki, cho’chqalarni boqishgan;

 3. Kuzda dalalarga urug’ ekilgan, qishda esa hosil yig’im-terimi boshlangan;

 4. Hosilni temir o’roqlarda yig’ib olishgan;

 1. Nil vodiysida yashovchi aholi yurtga qanday nom berishgan edi?

 1. “Qora tuproq”

 2. “ Sariq tuproq”

 3. “Nil in’omi”

 4. A va C javoblar to’g’ri;

 1. Nil daryosining quyi qismi kengligi qancha bo’lgan serhosil dalalardan iborat edi?

 1. bepoyon edi;

 2. 3 km dan 32 km gacha;

 3. 3 km dan 22 km gacha;

 4. 4 km dan 22 km gacha;

 1. Nomlarni kimlar boshqarganlar?

 1. “Monarx”lar C. Fir’avnlar

 2. “nomarx”lar D. Kohinlar

 1. To’g’risini aniqlang?

 1. Oddiy misrliklarning uyi xom g’ishtlardan qurilgan;

 2. Nil daryosi borib-borib qara dengizga quyiladi;

 3. Vaqt o’tish bilan nomarxlar hukmdorlarga – podsholarga aylanishdi;

 4. Nilning quyilish joyi lotincha delta harfiga o’xshash bo’lgan;

 1. Misr nomlarga parchalianib ketdi. Vaqt o’tishi bilan mamlakatning qayta birlashuvi yuz berdi, bu davlatning poytaxti … shahri bo’lgan.

 1. Memfis; C. Qohira;

 2. Fiva; D. Rozzet;

 1. Mil. avv 4-ming yillikning boshida…

 1. Misr “nom’larga parchalanib ketdi;

 2. Nil vodiysini o’zlashtirish boshlandi;

 3. Ikkita podsholik o’rtasida urush bo’ldi;

 4. Misrning qayta birlashuvi yuz berdi;

 1. Nega Misrliklar aynan iyul-sentabr oylarida dam olishar edilar?

 1. Chunki bu vaqtda juda issiq bo’lgan;

 2. Bu vaqtda barcha dalalarni suv bosardi;

 3. Vodiy papyrus butalari bilan qoplangani uchun;

 4. Suv tanqis bo’lgani uchun;

7-mavzu (25 ta)

 1. Qasimdi Misr bilan qo’shni bo’lgan davlatlarni aniqlang?

 1. Nubiya; 2. Liviya; 3. Mesopotamiya; 4. Tunis; 5. Falastin; 6. Suriya;

7. Kavkazorti; 8. Eron;

 1. 1, 3, 4, 5, 8; C. 1, 2, 6, 7;

 2. 1, 2, 5, 6; D. 1, 2, 3, 5;

 1. Memfis shahri mamlakatning qaysi qismida joylashgan?

 1. Quyi Misrda; C. Markaziy Misrda;

 2. Yuqori Misrda; D. Sinay yarimorolida;

 1. Misr Janubda qaysi davlat bilan chegaradosh edi?

 1. Liviya; C. Suriya;

 2. Nubiya; D. Falastin;

 1. Misrliklar Falastin va suriyadan nimalarni olib kelishgan?

 1. Oltin, qatron, fil suyagi, nodir navli yog’ochlarni ayirboshlash uchun;

 2. Mis vat emir rudalarini;

 3. Hunarmandlar yasagan nodir buyumlar va qimmatbaho toshlarni;

 4. G’alla va metal;

 1. Memfis shahri orqali o’tadigan yo’l qaysi hududga olib borgan?

 1. Sinay yarimoroliga; C. Suriyaga;

 2. Nubiyaga; D. Falastinga;

 1. Sinay yarimoroli Misrga qaysi podsholik davrida qo’shib olindi?

 1. Qadimgi; C. Yangi;

 2. O’rta; D. So’nggi;

 1. Misrga ko’chmanchi giksoslar qachon bostirib kirdi?

 1. Mil.avv XVII asrda;

 2. Mil.avv XVIII asr oxirida;

 3. Mil.avv XVIII asr boshida;

 4. Mil.avv XIV asrda;

 1. Giksoslar Misrning qaysi qismini bosib olgan?

 1. Quyi Misrni; C. Markaziy Misrni;

 2. Yuqori Misrni; D. Sinay yarimorolini;

 1. Qadimgi Misr podsholari nima deb atalgan?

A) Imperator; C) Qirol;

B) Fir`avn; D) Podshoh; 1. Sinay yarim orolida … qazib olinar edi.

A) Temir B) Mis

C) Qo`rg`oshin D) Smola 1. Falastin va Suriya .... boy edi

A) Qo'rg'oshin va simobga

B) Mis va temir rudasiga

C) Simob va qalayiga

D) Temir va qo rg oshinga 1. Giksoslarning asosiy kuchi ... edi.

A) Otlar qo`shilgan jang aravalari

B) Pistirma qo’yib jang olib borish

C) Jangovar fillar;

D) Piyoda jangchilar edi 1. O`rta podsholik davrida Misrni giksoslar bosib olgan paytda faqat ….. giksoslarga itoat etmadi.

A) Memfis hukrndorlari

B) Fiva hukmdorlari

C) Bubastis hukmdorlar

D) Avoaris hukmdorlari 1. Giksoslarni Misrdan haydab chiqargan fir`avn kim edi?

A) Tutmos I C) Yaxmos

B) Menes D) Sargon 1. Misr dehqonlari urug’ sochish va hosilni yig’ishtirib olish ishlarini g’ayriodatiy muddatda o’tkazishardi.Unga ko’ra

1)Yozda; 2) qishda;3) kuzda;

 1. hosil yig’im- terimi boshlangan;

 2. suv bosganligi uchun ,urug’likni hozirlashar va dam olishar edi;

 3. urug’ sochishar,sug’orish uchun ariq va kanallar tozalanar edi.

Download 1.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling