6-sinf tarix darsligi yuzasidan mavzulashgan test to’plami


Download 1.37 Mb.
bet3/11
Sana20.02.2020
Hajmi1.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

A) 1-a; 2-b;3-c; C) 1-b;2-a;3-c;

B) 1-c;2-a;3-b; D) 1-a;2-c;3-b;

 1. Yaxmos zamonidan Misrda qaysi podsholik davri boshlanadi?

 1. Qadimgi; C. Yangi;

 2. O’rta; D. So’nggi;

 1. Falastin, Finikiya va Suriyani istilo qilishni boshlagan Yangi podsholik fir’avini kim edi?

A) Tutmos II C) Yaxmos

B) Menes D) Tutmos III 1. Misrni qaysi fors hukmdori bosib oldi?

A. Kir II C. Doro I

B. Kambiz II D. Kserks 1. Nechanchi asrda Misr yana qayta birlashib mamlakat iqtisodiyoti va madaniyatida yuksalish boshlanadi?

A) Mil.avv VI asrda; C. M.av VIII asrda

B) Mil.avv VII asrda; D. M.av V asrda; 1. Tutmos II ning yurishlarini kim davom ettiradi?

A) Sargon I C) Yaxmos

B) Menes D) Tutmos III 1. Nima sababdan yangi podsholik davri fir’avnlaring sillai qurib, davlat zaiflashib, Yangi podsholik alohida nomlarga bo’linib ketdi?

A)Bosqinchilik yurishlari natijasida;

B)Bo’ysundirilgan mahalliy qabilalar bilan usrushlar natijasida;

C) Giksoslar hujumi natijasida;

D) Qo’zg’olonlar natijasida; 1. Misr qaysi hududda ko’chmanchi chorvadorlar bilan chegaradosh edi?

 1. G’arbda; C. Shimolda;

 2. Sharqda; D. Janubda;

 1. Forslar Misrni qachon bosib oladi?

 1. Mil.avv 525-yilda; C. Mil.avv 605-yilda;

 2. Mil.avv 539-yilda; D. Milodiy 525-yilda;

 1. Qaysi Misr fir’avni Falastin, Finikiya va suriyani istilo qilishni boshladi?

A) Tutmos II C) Yaxmos

B) Menes D) Tutmos III49/ Miloddan avvalgi VII asrda …

A) Kambiz Misrni bosib oldi

B) Misr yagona davlatga birlashdi

C) Tutmos III Falastinni bosib oldiD) Misrga ko’chmanchilar bostirib kirdi
8-mavzu (22 ta)

 1. Misr aholisi uchun din…

 1. Shunchaki ovunchoq vazifasini o’tagan;

 2. Kundalik hayotning ajralmas qismi edi;

 3. Qo’rquv vositasi edi;

 4. Unchalik katta ahamiyat kasb etmagan;

 1. Qadimgi Misr podsholigining poytaxti qaysi shahar edi?

 1. Fiva; C. Qohira;

 2. Memfis; D. Geliopol;

 1. Peshanasi va belida oq qashqasi bo’lgan, qora hokiz timsolida tasavvur qilingan xudo qaysi edi?

 1. Apis; C. Xapi;

 2. Amon-Ra; D. Osiris;

 1. Nechanchi ming yillikdan boshlab Amon-Ra fir’avnlarning bosh ilohi va homiysi hisoblangan?

 1. 1-ming yillikdan;

 2. 2-ming yillikdan;

 3. 3-ming yillikdan;

 4. 4-ming yillikdan;

 1. Fiva shahrining homiysi qaysi xudo edi?

 1. Amon; C. Ptax;

 2. Ra; D. Osiris;

 1. Memfis shahring bosh xudosini aniqlang?

 1. Amon; C. Ptax;

 2. Ra; D. Osiris;

 1. Misrliklar e’tiqodicha, qaysi xudo shunchalik qudratliki, uning asl qiyofasini ko’rishning iloji yo’q edi?

 1. Ptax; C. Osiris;

 2. Amon-Ra; D. Anubis;

 1. Ibodatxona ruhoniylari kimlar edi?

 1. Zodagonlar; C. Kohinlar;

 2. Avliyolar; D. Fir’avnlar;

 1. Kohinlar xudolarni nima bilan boqar edi?

 1. Dindorlar in’om tariqasida keltirgan narsalar bilan;

 2. Qimmatbaho boyliklar bilan;

 3. Oziq-ovqat bilan;

 4. Oltin, fil suyagi, qatron;

 1. Misrdagi hayotning birlamchi manbai va posboni qaysi xudo hisonlangan?

 1. Osiris; C. Tot;

 2. Xapi; D. Anubis;

 1. Noto’g’risini toping?

 1. Misrliklar xudolar odamlar orasida yashaydi deb hisoblashgan;

 2. Fir’avnlar quyosh xudosining o’g’illaridir;

 3. Xapi Misrdagi hayotning birlamchi manbai va posboni, o’z xalqini dehqonchilikka o’rgatgan;

 4. Isida Osirisning xotini edi;

 1. Yerosti saltanati xudosi kim edi?

 1. Osiris; C. Tot;

 2. Xapi; D. Anubis;

 1. Apis haqida to’g’ri fikrlarni toping?

1. U Ptaxning yer yuzidagi qiyofasi edi; 2. Peshanasi va belida oq qashqasi bo’lgan qora ho’kiz timsolida tasavvur etilgan; 3. U misrdagi hayotning birlamchi manbai va posboni; 4. Buqa timsolidagi hosildorlik xudosi edi; 5. Peshansida qashqasi bo’lgan qora ho’kiz timsolida tasavvur qilingan; 6. Nil xudosi bo’lgan;

 1. 1, 4, 5; C. 1, 3, 6;

 2. 1, 3, 4; D. 1, 2, 4

 1. Quyidagi xudolarni to’g’ri javob bilan moslashtirib chiqing?

 1. Apis; 2. Amon-Ra; 3. Tot; 4. Anubis; 5. Maat; 6. Xatxor; 7. Xapi 8. Osiris;

a) Quyosh xudosi; b) Adolat va haqiqat ilohasi; c)yerosti saltanati xudosi; d) Nil xudosi; e) oy donishmandlik va tabobat xudosi; f) musiqa, go’zallik va sebgi ilohasi; g) Hosildorlik xudosi; h) marhumlar va mumiyolanganlar xudosi;

 1. 1-a, 2- f, 3-d, 4-g, 5-h, 6-c, 7-b, 8-e;

 2. 1-e, 2-a, 3-g, 4-h, 5-b, 6-f, 7-d, 8-c;

 3. 1-g, 2-a, 3-e, 4-c, 5-b, 6-f, 7-d, 8-h;

 4. 1-g, 2-a, 3-e, 4-h, 5-b, 6-f, 7-d, 8-c;

 1. Fir’avnlar qaaysi xudoning o’gillari edilar?

 1. Quyosh xudosining;

 2. Yerosti saltanati xudosining;

 3. Hosildorlik xudosining;

 4. Osmon xudosining;

 1. Osirisni kim o’ldiradi?

 1. Set C. Xapi

 2. Isida D. Tot

 1. Kimlar Xudolar va odamlar o’rtasida vositachilik qilishgan?

 1. Fir’avnlar; C. kohinlar

 2. Hayvonlar; D. nomarxlar;

 1. Rivoyatlarga qaraganda qachondan boshlab jon qaytib keladigan bo’lishi uchun barcha marhumlar mumiyolanadigan bo’ldi?

 1. Set Osirisni o’ldirgandan so’ng;

 2. Isida Osirisni tiriltirgandan so’ng;

 3. Fir’avnlar kohinlarga katta-katta yer-mulk hadya qilgandan so’ng;

 4. Amon va Ra birlashgandan so’ng;

 1. Misrda kimlar Nil toshqini vaqtini, qachon urug’ sochish vaqtini va hosilni yig’ishtirib olish vaqtini aniq bilishgan?

 1. Fir’avnlar; C. kohinlar

 2. Xudolar; D. nomarxlar;

 1. Misr xalqini dehqonchilikka o’rgatgan xudoni aniqlang?

 1. Osiris; C. Ptax;

 2. Xapi; D. Anubis;

 1. Noto’g’risini aniqlang?

 1. Kohinlar diniy marosimlarni bilar, qurbonlik o’tkazar edilar;

 2. Fir’avnlar barcha ishni o’zining samoviy otasi amri bilan amalga oshirgan;

 3. Barcha “nom” nomlarda ibodatxonalr bo’lib, ular fir’avnlarga katta-katta o’lpon to’lashgan

 4. Mil.avv 2-ming yillikdan boshlab Amon-Ra fir’avnlarning bosh ilohi va homiysi hisoblangan;

 1. Qadimgi misrliklar diniga ko’ra Anubis (a) va Osiris (b) qanday xudo edi?

 1. Yerosti saltanati xudosi; 2. Oy donishmandlik va tabobat xudosi; 3. Mahumlar va mumiyolanganlar xudosi; 4. Musiqa, go’zallik sevgi xudosi;

 1. a-1, b-4; C. a-3, b-2;

 2. a-2, b-1; D. a-3, b-1

9- mavzu (31 ta)

 1. Piramidalar qaysi podsholiklar davrida qurilgan?

 1. Ilk, 2. Qadimgi; 3. O’rta; 4. Yangi; 5. So’nggi;

 1. 1, 2; 5 C. 2, 3;

 2. 2, 3, 4; D. 3, 4;

 1. Piramidalar qanday joy?

 1. Qurbonlik keltiriladigan joy;

 2. Fir’avnlar saroylari;

 3. Fir’avnlar ibodatxonalari;

 4. Fir’avnlar dafn etilgan joy;

 1. Eng mashhur piramidalar Misrning qaysi shahri yaqinida bunyod etilgan?

 1. Fiva; C. Qohira;

 2. Memfis; D. Geliopol;

 1. Eng katta piramidani aniqlang?

 1. Xufu; C. Menkaura

 2. Xafra; D. Barchasi to’g’ri;

 1. Eng mashhur piramidalarni aniqlang?

 1. Xufu; C. Menkaura

 2. Xafra; D. Barchasi to’g’ri;

 1. Misrliklar piramidalarni qurish uchun toshlarni qayerdan olib kelishgan?

 1. Nibiyadan;

 2. Liviyadan;

 3. Sinay yarimorolidan;

 4. Nil daryosining o’ng sohilidagi yassi tog’lardan;

 1. Srakofag…

 1. Toshtaxta; C. sahro shohi;

 2. Toshtobut; D. tosh bo’laklari;

 1. Qaysi piramida mil.avv 2600-yilda qurilgan?

 1. Xufu; C. Xeops;

 2. Xafra; D. A va C javoblar;

 1. Eng katta piramidaning balandligi necha metr bo’lgan?

 1. 137; B. 147; C. 157; D. 148;

 1. Sarkofagdan nima maqsadda foydalanishgan?

 1. Devor qurish uchun;

 2. Fir’avnlar ibodatxonalari qurilgan;

 3. Fir’avnlarning mumiyolangan jasadi solingan;

 4. Qarg’ish va munojatlar yozishda;

 1. Misrliklar e’tiqodicha nimalar fir’avnni himoya qilishi va narigi hayotga o’tayotganida unga yordam berishi nazarda tutilgan?

 1. Sifinks; D. Qurbonliklar

 2. Piramidalar.

 3. Daxmalar devoridagi munojotlar va qarg’ishlar;

 1. Mumiyolash necha kun davom etgan?

 1. 60; B. 70; C. 75; D. 80;

 1. Mumiyolash bilan kimlar shug’ullangan?

 1. Zodagonlar;

 2. Marhumning qarindoshlari;

 3. Maxsus kishilar;

 4. Tibbiy bilimlarga ega kohinlar;

 1. Misrliklar inson jasadini nima uchun mumiyolashgan?

 1. Marhumni e’zozlash uchun;

 2. Badbashara maxluqga yem bo’lmaslik uchun;

 3. Osiris qarshisida go’zal qiyofada qad rostlash uchun;

 4. Anubis qarshisida go’zal qiyofada qad rostlash uchun;

 1. Misrliklar e’tiqodicha, inson vafot etgandan keyin…

 1. Jon boshqa tanga ko’chdi;

 2. Butunlar o’lmaydi, boshqa mavjudotga yalanadi;

 3. Marhumlar saltanatiga ketadi, o’sha yerda umrini davom ettiradi;

 4. Badbashara maxluqlarga yem bo’ladi;

 1. Sahro shohi” ni aniqlang?

 1. Seysmograf; C. Sfinks;

 2. Sarkofag; D. Bastet;

 1. Misrda qaysi podsholik davriga kelib ehromlar qurilmay qo’ydi?

 1. Qadimgi; C. yangi;

 2. O’rta; D. So’nggi;

 1. Ehromlar qurilishi to’xtatilgandan so’ng fir’avnlar qayerlarga dafn etiladigan bo’ldi?

 1. Tog’lardagi tosh maqbaralarga;

 2. Nil vodiysi bo’ylariga;

 3. Kimsasiz joyarga;

 4. Piramidalarga;

 1. Qaysi maqbara ichidagi tasavvurga sig’maydigan boyliklar bizgacha yetib kelgan?

 1. Xufu; C. Menkaura;

 2. Xafra; D. Tutanxamon;

 1. Yangi podshiolik davrida qurilgan eng mashhur maqbarani aniqlang?

 1. Xufu; C. Menkaura;

 2. Xafra; D. Tutanxamon;

 1. Misliklar e’tiqodicha marhumlar saltanatidagi hayot nimaga bog’liq edi?

 1. Insonni yashash tarziga;

 2. Osiris sudining natijalariga;

 3. Anubis sudining natijalariga;

 4. Insoning hayotdagi mavqeyiga;

 1. “Sahro shohi”ning balndligi necha metr bo’lgan?

 1. 147; B. 20; C. 200; D. 17;

 1. Misr piramidalarini nima qo’riqlaydi?

 1. Sfinks; C. “Sahro shohi”

 2. Sarkofag; D. A va C javoblar;

 1. Qadimgi Misrda mumiyolash kimlarga nasib etgan?

 1. Fir’avnlarga nasib etgan;

 2. Marhumning izida qolgan qarindoshlariga nasib etga;

 3. Marhumning izida qolgan boy-badavlat qarindoshlarga nasib etgan;

 4. Mamlakatning eng obro’li shaxslariga;

 1. Misrliklar haqida noto’g’ri ma’lumotni aniqlang?

 1. Xafra piramidasini yunonlar Xeops deb atshgan;

 2. Piramidalar qurish uchun toshlarni Nil daryosining o’ng sohilidan olib kelishgan;

 3. Piramida ichida dahliz bilan tutashtirilgan bir qancha xonalardan iborat bo’lgan;

 4. Osiris sudida taroziga inson yuragi va qush patilari qo’yilgan;

 1. Qadimgi Misrda Osiris (a) va Bastet (b) qanday xudo hisoblangan?

 1. Marhumlar va mumiyolanganlar xudosi;

 2. Marhumlar dunyosining xudosi;

 3. Adolat va haqiqat ilohasi;

 4. Yerosti saltanati xudosi;

 5. Go’zallik xudosi;

 1. a- 1, 4. b- 5; C. a- 3. b- 3, 5;

 2. a- 2, b- 5; D. a- 2, 4. b- 5;

 1. Mil. avv. 2600-yil atrofida qurilgan piramidani anilang?

 1. Xufu; C. Menkaura;

 2. Xafra; D. Tutanxamon;

 1. To’g’ri ma’lumotni aniqlang?

 1. Piramidalar besh ming yildan oshiq vaqt davomida o’zgarmasdan turibdi;

 2. Eng mashhur piramidalar Fiva shahri yaqinida bunyod etilgan;

 3. Misrliklar piramida qurish uchun Sinay yarimorolidan toshlar olib kelishgan;

 4. Piramida har biri ikki tonnadan og’irroq bo’lgan 2,5 mln dona tosh bo’laklardan tashkil topgan;

 1. Piramida…

 1. Fir’avn maqbarasi;

 2. Fir’avnlar dafn etilgan joy;

 3. Jahonning yeti mo’jizasidan biri;

 4. Barchasi to’g’ri;

 1. Mumiyolash jaryonida matolar orasiga qanday tumorlar qo’yilgan;

 1. Sehrli tumorlar;

 2. Tosh tumorlar;

 3. Omad keltiruvchi tumorlar;

 4. Jon beruvchi tumorlar;

 1. Mumiyolash jarayoniga oid xato fikrni aniqlang:

 1. Jasadga ishlov berilgabdan so’ng, ko’pdan-ko’p matolar bilan o’rab chirmashgan;

 2. Marhumni qimmatbaho toshlar bilan bezashgan;

 3. Mumiyolash bilan marhumning yaqin qarindoshlari shug’ullangan;

 4. Mumiyolah faqat marhumning izida qolgan boy-badavlat qarindoshlarga nasib etgan;


10-mavzu (15 ta)

 1. Birinchi bo’lib Misr matnlarini o’qigan olim kim edi?

 1. J.F. Shampolyon; C. Okladnikov;

 2. A. Dyuperron; D. G.Shliman;

 1. Iyeroglif so’zining ma’nosi nima?

 1. “xudolar salomi”

 2. Papirusga chekilgan yozuvlar;

 3. Toshga chekilgan muqaddas bitiklar;

 4. Spolga chekilgan muqaddas bitiklar;

 1. Misrda kimlar oliy ma’lumotli kishilar sanalgan?

 1. O’qishni biladiganlar;

 2. Husnixat san’atini egallagan kishilar;

 3. Zodagonlar va ularbibg farzandlari;

 4. 3-4 yil davomida ta’lim olgan kishilar;

 1. Misr yozuvlari qachon tilga kirdi?

 1. 1822-yilda; C. 1877-yilda;

 2. 1722-yilda; D. 776-yilda;

 1. Qadimgi misrliklar yozuvni nimalarga yozishgan?

 1. Sopol taxtachalarga;

 2. Stil bilan mum surkalgan taxtalarga;

 3. Qamish qilqalam bilan, papyrus poyasidan ishlangan qog’ozga yozishgan;

 4. Loy taxtachalarga;

 1. Rozzet bitiktoshi qayerdan topilgan?

 1. Qohira shahri yaqinidan;

 2. Memfis shahri yaqinidan;

 3. Fiva shahri yaqinidan;

 4. Rozett shahri yaqinidan;

 1. Misrda nazariy bilimlarning dunyoga kelishi va rivoj topishi nima bilan bo’liq edi?

 1. Kohinlar faoliyati bilan;

 2. Kundalik hayoti bilan;

 3. Atrof-muhitga bo’lgan munosabati bilan;

 4. Toshga yozilgan yozuvlar bilan;

 1. Yulduzlarni kuzata turib birinchi bo’lib taqvim tuzgan xalqlar kim edi?

 1. Misrliklar; C. Shummerlar;

 2. Xettlar; D. hindlar;

 1. Yer yuzini o’lchash ilmi (a) va yulduzlar haqidagi fan (b) nima deb ataladi?

 1. Geografiya; 2. Geometriya;

 1. Geodeziya; 4. Astronomiya; 5. Toponimika;

 1. a- 1, b- 4; C. a- 3, b- 1;

 2. a- 2, b- 4; D. a- 5, b- 3;

 1. Misrda vaqtni o’lchashda nimadan foydalanishgan?

 1. Qum soatlaridan; C. Yulduzlardan;

 2. Suv soatlaridan; D. Usturlobdan;

 1. Misrda asosiy o’lchov birligi nima edi?

 1. Tirsak; C. Barmoq;

 2. Kaft; D. Mino;

 1. Mirda nega aynan “ podsho tirsagi” joriy qilindi?

 1. Podsho eng ulug’ shaxs bo’lgani uchun;

 2. Barmoqlar uzunligi har xil bo’lgani uchun;

 3. Qo’llar uzunligi har xil bo’lgani uchun;

 4. Savdo-sotiqni rivojlantirish uchun;

 1. Podsho tirasagining uzunligi qancha bo’lgan?

 1. 25,5 sm; C. 55,5 sm;

 2. 52,5 sm; D. 55,2 sm;

 1. Qadimgi Misrda qaysi fanlar dunyoga kelib taraqqiy etgan?

 1. Geometriya 2. Geografiya; 3. Matematika; 4. Geodeziya;

5. Astronomiya; 6. Etnografika;

 1. 1, 2, 3, 4; C. 1, 3, 4, 5;

 2. 1, 3, 5; D. 1, 3, 6;

 1. Qaysi qatorda to’g’ri ma’lumot berilgan?

 1. Misrliklarning asosiy o’lchov birligi kaft va barmoqlar bo’lgan;

 2. Rozett bitiktoshi Luvr muzeyida saqlanmoqda;

 3. Misrliklar taqvimida ortib qolgan 5 kunni toq oylarga bo’lib taqsimlab chiqdi;

 4. Misrliklar oddiy arfimetikadan tortib, kasrlar maxrajlar va murakkab hisob-kitoblarni ham bilishgan;

 1. Qaysi qatorda noto’g’ri ma’lumot berilgan?

 1. Rozett bitiktoshi topilishi bilan ko’plab misr matnlarini “tilga kirdi”

 2. Ta’lim jarayonida sopol buyumlar va ohaktoshdan foydalanishgan;

 3. Misr iyerogliflarining har biri o’zida bir qancha ramzlar va timsollarni ifoda etgan;

 4. Misrliklar quyosh yili va oy yili davomiyligidagi taqvimlarini yaratgan;


11-mavzu (46 ta)

 1. Mesopotamiya so’zi qanday ma’noni anglatadi?

 1. Daryoning narigi tomoni;

 2. Ikki daryo qo’shilish joyi;

 3. Ikki daryo oralig’i;

 4. Daryoning dengizga quyilish joyi;

 1. Nima sababdan Mesopotamiya yerlari ishlov berish uchun qulay, serunum bo’lgan?

 1. Ko’plab odamlar ko’chib kelgani uchun;

 2. Ko’p yomg’ir yog’gani uchun;

 3. Toshqin natijasida turli tuproq va tog’ jinslaridan iborat loyqalar oqib kelgan, ular yerlarni o’g’itlagan;

 4. Ular yerga ishkov berishning yangi texnikasini qo’llashgani va o’g’itlar bilan yerni oziqlantirgani uchun;

 1. Qachon Mesopotamiyada shummerlar manzilgohi vujudaga kela boshladi?

 1. Mil.avv 2-ming yillikda;

 2. Mil.avv 4-ming yillikda;

 3. Mil.avv 1-ming yillikda;

 4. Mil.avv 3-ming yillikda;

 1. Shumer (a) va akkad (b) lar mesopatamiyanning qaysi qismiga joylashgan edilar?

 1. Janubiy; 2. Shimoliy 3. G’arbiy; 4. Sharqiy; 5. Dajla daryosining yuqori oqimida;

 1. a-1, b-5,4; C. a-2, b-1;

 2. a-1, b-2; D. a-3, b-2;

 1. Mamlakatning shimoliy qismi nima deb atalgan?

 1. Akkad; C. Yuqori Mesopotamiya;

 2. Shumer; D. Quyi Mesopotamiya;

 1. Mesopotamiya aholisining asosiy mashg’uloti nima edi?

 1. Chorvachilik; C. Hunarmandchilik

 2. Dehqonchilik; D. Savdo-sotiq;

 1. Jahondagi eng qadimiy rivoyatlardan biri To’fon rivoyati nima haqida edi?

 1. Olam yaratilishi haqida;

 2. Odam yaratilishi haqida;

 3. Yer yuzida butunlay qurg’oqchilik bo’lishi haqida;

 4. Yer yuzini butunlay suv bosishi haqida;

 1. Mamlakatning janubiy qismi nima deb atalgan?

 1. Akkad; C. Yuqori Mesopotamiya;

 2. Shumer; D. Quyi Mesopotamiya;

 1. Mesopotamiyaning ko’chmanchi chorvador aholisini aniqlang?

 1. Shumerlar; C. Liqurlar;

 2. Akkadlar; D. kassitlar;

 1. Mesopatamiya qaysi daryolar oralig’ida joylashgan edi?

 1. Nil. 2. Frot. 3. Dunay. 4. Ural. 5. Dajla;

 1. 1, 2; B. 2, 3; C. 4, 5; D. 2,5;

 1. Nima uchun Mesopotamiya aholisi savdo-sotiq bilan shug’ullanishgan?

 1. Daromad olish uchun;

 2. xo’jalik uchun zarur bo’lgan yog’och va metall singari materiallar bo’lmagani uchun;

 3. xo’jalik uchun zarur bo’lgan yog’och va metall singari materiallar ko’p bo’lgani uchun;

 4. Don va chorva mollari kam bo’lgani uchun;

 1. Mesopotamiyaliklar qo’shni Kavkazort va eron o’lkalaridan nimalar olib kelishgan?

 1. Kumush quymasi, qalay;

 2. Oltin, fil suyagi, qatron nodir navli yog’och;

 3. Oltin, mis, kumush, qalay va noyob toshlar;

 4. Zeb-ziynatlar, nodir toshlar;

 1. Mesopotamiyaga qaysi daryolarning har yilgi toshqinida suv bilan birga unumdor loyqa oqib kelgan?

 1. Nil. 2. Frot. 3. Dunay. 4. Ural. 5. Dajla;

 1. 1, 2; B. 2, 3; C. 4, 5; D. 2,5;

 1. Mesopotamiyaliklar qo’shni Kavkazorti va Eron o’lkalaridan zarur mahsulotlarni nimaga ayirboshlab olib kelishgan?

 1. Chorva mollariga;

 2. Oltinga;

 3. Donga;

 4. Kumush quymasiga;

 1. mino” nima?

 1. 550 gramm kumushga barobar bo’lgan Mesopotamiyadagi og’irlik o’lchovi;

 2. 550 gramm oltinga barobar bo’lgan Mesopotamiyadagi og’irlik o’lchovi;

 3. 550 kg kumushga barobar bo’lgan Mesopotamiyadagi og’irlik o’lchovi;

 4. 550 gramm kumushga barobar bo’lgan Misrdagi og’irlik o’lchovi;

 1. Mesopotamiyada qachon mixxat yozuvi vujudga keldi?

 1. Mil.avv 2-ming yillikda;

 2. Mil.avv 4-ming yillikda;

 3. Mil.avv 1-ming yillikda;

 4. Mil.avv 3-ming yillikda;

 1. Mixxat yozuvini qaysi xalqlar ixtiro qilishgan?

 1. Misrliklar; C. Shumerlar

 2. Akkadlar; D. Hindlar;

 1. Sanskrit tili qaysi xalqning adabiy tili edi?

 1. Misrliklar; C. Shumerlar;

 2. Akkadlar; D. Hindlar;

 1. Mesopaotamiyada ayniqsa qanday buyumlar qadrlanar edi?

 1. Don va chorva mollari;

 2. Kumush quymasi;

 3. Metall buyumlar, zeb-ziynatlar, qurol-yarog’ va kulolchilik buyumlari:

 4. Nodir navli yog’ochlar, don mahsulotalari;

 1. Shumerlar… yozishgan.

 1. Still bilan mum surkalgan taxtachalarga yozishgan;

 2. Uchi o’tkirlangan tayoqchalar bilan loy taxtachalarga yozishgan;

 3. Uchi o’tkirlangan temir bilan sopol taxtachalarga yozishgan;

 4. Papirus poyalariga yozishgan;

 1. Shahar va unga tutash bo’lgan dehqonchilik tumanlaridan iborat bo’lgan aholi manzilgohlari nima deb ataladi?

 1. Nomlar; C. Shahar-davlatlar;

 2. Davlatlar; D. Hududiy qo’shnichilik;

 1. Mesopotamiyaliklar e’tiqodicha xudo nomidan kimlar hukmronlik qilgan?

 1. Fir’avnlar; C. Ilohalar;

 2. Kohinlar; D. Hukmdorlar;

 1. Mesopotamiyaliklar e’tiqodicha suv xudosi kim edi?

 1. Sina; C. Ea;

 2. Ishtar; D. Shamash;

 1. Mesopotamiyada Ishtar qanday xudo sanalgan?

 1. Quyosh xudosi; D. oy xudosi;

 2. Suv xudosi;

C. Hosildorlik va sevgi, Urush va g’alaba ilohasi

 1. Mesopotamiyaliklar e’tiqodicha oy xudosi kim edi?

 1. Sina; C. Ea;

 2. Tot; D. Shamash;

 1. Mesopotamiyada qaysi xudo alohida ehtiromga sazovor bo’lib, oliy hakam sanalgan hamda yovuz ishlari uchun odamlarni sud qilgan?

 1. Sina; C. Ea;

 2. Ishtar; D. Shamash;

 1. Mesopotamiyaliklar e’tiqodicha quyosh xudosi kim edi?

 1. Sina; C. Ea;

 2. Tot; D. Shamash;

 1. Zikkuratlar bu…

 1. Toshdan barpo qilingan ibodatxona;

 2. Pishgan g’ishtdan terib chiqilgan muhtasham zinapoyali inshoot;

 3. Xom g’ishtdan terib chiqilgan muhtasham zinapoyali inshoot;

 4. Paxsadan qurilgan muhtasham imorat;

 1. Mesopotamiyaliklar xudolarini mos tarzda belgilab chiqing?

 1. Shamash; 2. Sina; 3. Ea; 4. Ishtar;

 1. Suv xudosi; b). Oy xudosi; c) quyosh xudosi; d) Hosildorlik va sevgi, urush va g’alaba ilohasi;

 1. 1-a, 2-d, 3-c, 4-b; C. 1-c, 2-b, 3-a, 4-d;

 2. 1-b, 2-c, 3-d, 4-a; D. 1-a, 2-b, 3-c, 4-d;

 1. Mesopotamiyaning katta yer mulklari kimlarning qo’l ostida edi?

 1. Zodagonlarning;

 2. Oddiy xalqning;

 3. Hukmdor va kohinlarning;

 4. Harbiy sardorlarning;

 1. Mesopotamiyada vujudga kelgan shaharlarni aniqlang?

 1. Uruk; 2. Tir; 3. Lagash; 4. Sidon; 5. Umma; 6. Ugarit; 7. Ur; 8. Tushpa;

 1. 1, 2, 3, 7; C. 3, 5, 6, 8;

 2. 1, 3, 5, 7; D. 2, 3, 5, 7;

 1. Shumerlar Mesopotamiyaning qaysi qismini «shumer» deb ataganlar?
  A)sharqiyqismini C) janubiy qismini
  B) g’arbiy qismini D) shimoliy qismini

 2. Mesopotamiyaning qadimiy ibodatxonalari qanday atalgan?
  A) zikkurat C) sfinks
  B) nekropol D) piramida

 3. Mesopotamiyaning sevimli qahramoni Gilgamesh qaysi shahar podshosi bo’lgan?
  A) Ur shahar C) Lagash shahri
  B) Umma shahri D) Uruk shahri

 4. Afsonalar qahramoni Gilgamesh do’st tutingan pahlavonni aniqlang.
  A) Gudea C) Enten
  B) Enkidu D) Emesh

 5. O’z hukmronligini so’ngida Shumer-Akkad podshosi Sargon I qanday unvon olgan?
  A) «to’rt davlat podshosi»
  B) «to’rt dengiz podshosi»
  C) «to’rt iqlim mamlakati podshosi»
  D) «podsholar xudosi»

 6. Tepasida ibodatxonasi bo’lgan zinapoyali yirik minora qanday atalgan?
  A) term C) zikkurat
  B) akropol D) piramida

 7. Sargon I qachon Shumer va Akkad shahrlarini o’z hokimyati ostida birlashtiradi?

 1. Mil.avv 3-ming yillik o’rtalarida;

 2. Mil.avv 4-ming yillikda;

 3. Mil.avv 3-ming yillikning boshlarida;

 4. Mil.avv 3-ming yillikning ikkinchi yarimida;

 1. Sargon I nima uchun barcha shaharlar uchun yagona bo’lgan uzunlik, maydon va og’irlik o’lchovini joriy etdi?

 1. Mamlakat barqarorligini ta’minlash uchun;

 2. Podsho hokimyatini mustahkamlash uchun;

 3. Mamlakatni rivojlamtirish uchun;

 4. Savdo-sotiqni rivojlantirish uchun;

 1. Sargon I vafotidan keyin … ?

 1. Mamlakat inqirozga yuz tutdi;

 2. Uning barpo qilgan davlati ko’chmanchi qabilalar zarbasidan parchalanib ketdi;

 3. Uning taxtiga o’tirgan vorislariga mamlakatda alanga olib turgan qo’zg’olonlarni bostirishga to’g’ri keldi;

 4. Vorislari o’rtasida taxt uchun kurash avj olib ketdi;

 1. Rivoyatlarga ko’ra Gilgamishni qanday qush qutqaradi?

 1. Lochin; C. Burgut;

 2. Laylak; D. Qirg’iy;

 1. Shumer-Akkad davlati nima sababdan parchalanib ketadi?

 1. Yer qimirlashiga sabab bo’lgan vulqon otilishi sababli;

 2. Taxt vorislari o’rtasidagi o’zaro kurash natijasida;

 3. Qo’zg’olonlar oqibatida;

 4. Ko’chmanchi qabilalar zarbasidan;

 1. Shumer-Akkad davlati qachon parchalanib ketadi?

 1. Mil.avv 2-ming yillikning boshlarida;

 2. Mil.avv 2-ming yillikning oxirida;

 3. Mil.avv 1-ming yillikda;

 4. Mil.avv 3-ming yillikning ikkinchi yarimida;

 1. Mesopotamiyaliklar qaysi daraxtni “hayot daraxti” deya atashgan?

 1. Tut; C. Yong’oq;

 2. Xurmo; D. Kedr;

 1. Qadimgi Mesopotamiyadagi zikkuratlar nimadan qurilgan edi?
  A) loydan C) yog'ochdan
  B) toshdan D) xom g'ishtdan

 2. Qaysi qatorda noto’g’ri ma’lumot keltirilgan?

 1. Mesopotamiya yerlari ishlov berish uchun qulay, serunum yerlar bo’lgan;

 2. Mil.avv 4-ming yillikda akkadlar eng qadimgi yozuvlardan biri mixxatni ixtiro qilishgan;

 3. Shumer shaharlari mudofaa devorlari bilan o’rab olingan edi.

 4. Urush vaqtida shahar aholisi sardorni saylagan, bora-bora ularning nufuzi ortib muntazam hukmronlik qila boshlagan;

 1. Mesopotamiyada Podsholar shahar-davlatni kimlarga tayangan holda boshqargan?

 1. Qullar va xizmatkorlarga tayangan holda;

 2. Saroy a’yonlariga tayangan holda;

 3. Aslzodalar, kohinlar va harbiy qo’shinlarga tayangan holda;

 4. Hunarmand va savdogarlarga tayangan;


Download 1.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling