6-sinf tarix darsligi yuzasidan mavzulashgan test to’plami


Download 1.37 Mb.
bet4/11
Sana20.02.2020
Hajmi1.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

12-mavzu. (56 ta)

1) Nechanchi asrda Mesopotamiya yagona davlatga birlashdi?

A. Mil.avv XVI C. Mil.avv XVII

B. Mil.avv XVIII D. Mil.avv XV.

2) Bobilning bosh ko’chasi qaysi iloha darvozasidan boshlangan?

A. Shamash. C. Ishtar.

B. Sina. D. Ea.

3) “Bobil” so’zining ma’nosi toping?

A) Xudolar tog’i C)Xudolar eshigi.

B) G’oliblar darvozasi; D)Xudolar darvozasi

4) Bobil podsholigi qachon Mesopotamiya-dagi eng yirik davlatga aylandi?

A. Mil.avv 2-ming yillikda;

B. Mil.avv 3-ming yillikda;

C. Mil.avv 4-ming yillikda;

D. Mil.avv 1-ming yillikda;

5) Qudratli Bobil podsholigi Mesopotamiya-ning qaysi qismida joylashgan?

A. Janubiy; C. Shimoliy;

B. G’arbiy; D. Sharqiy;

6) Kimning hukmronligi davrida Bobil podsholigi eng qudratli davlatga aylandi?

A. Xammurapi; C. Navuxodonosor II

B. Sargon I; D. Oshshubanapal;

7) Jahon tarixida birinchi bo’lib muntazam qo’shin tuzgan hukmdorni aniqlang?

A. Xammurapi; C. Navuxodonosor II

B. Sargon I; D. Oshshubanapal;

8) Qaysi hukmdor tarixda birinchi qonun tuzuvchi hukmdor sifatida nom qoldirgan?

A. Xammurapi; C. Navuxodonosor II

B. Sargon I; D. Kir II;

9) Qaysi hukmdor davrida Yangi Bobil podsholigi o’z ravnaqining cho’qqisiga erishdi?

A. Xammurapi; C. Navuxodonosor II

B. Sargon I; D. Oshshubanapal;

10) Nega Xammurapi qonunlariga so’zsiz, og’ishmasdan amal qilish kerak edi?

A. Chunki u podshoning xohish-irodasi sifatida talqin etilgan;

B. Chunki u xudoning xohish-irodasi sifatida talqin etilgan;

C. Chunki u xalqning xohish-irodasi sifatida talqin etilgan;

D. Chunki unda barcha aybdorlar yagona jazo - o’lim jazosiga hukm qilingan;

11) Xammurapi qonunida kimlar tog’ridan to’g’ri olovga otilgan?

A. Shifokorlar; C. Qulfbuzar o’g’rilar;

B. Quruvchilar;

D. Yong’in vaqtida qo’lga tushgan o’g’rilar;12) Xammurapi qonunlari jamiyatga qanday ta’sir qildi?

A. Xalq bu qonunlardan norozi edi;

B. Qonunlar talon-taroj va o’g’rilik kabi jinoyatlarni ko’paytirib yubordi;

C. Qonunlar talon-taroj va o’g’rilik kabi jinoyatlarni to’xtatishda muhim rol o’ynadi;

D. Jamiyatda norozilik ko’payib ketdi;

13) Xammurapi qonunlarining matnlari nimalarga yozib qo’yilgan?

A) Markaziy maydondagi tosh lavhaga;

B) Shaharlardagi tosh ustunlarga;

C) Saroy devorlariga;

D) Loy taxtachalarga;

14) Xammurapi qonulari kishini qaysi jihati bilan lol qoldirar edi?

A. Imtiyozlari bilan; C. Qat’iyligi bilan;

B. Marhamatliligi bilan; D. Barchasi to’g’ri;

15) Qaysi hudud hukmdori Mesopotamiyani yagona davlatga birlashtiradi?

A. Bobil; B. Uruk; C. Umma; D. Oshshur;16) Xammurapi vafotidan etgandan keyin…

A. Ko’chmanichi qabilalar hujumidan davlat parchalanib ketadi;

B. Tog’lik kassitlar hujumidan so’ng Bobil inqirozga yuz tutdi;

C. Ko’chmnchi skiflar hujumidan so’ng Bobil inqirozga yuz tutdi;

D. Mamlakat bo’ylab xalq qo’zg’olonlari avj olib ketdi;

17) Xammurapi qonunlari haqida noto’g’ri ma’lumotni toping?

A) Uning qonunlari ilgari mavjud bo’lgan barcha qonunlardan ustunlik qiladi;

B) Uning qonunlari badavlat va qashshoq kishilar uchun birdek bo’lgan;

C) Qulfbuzar o’g’ri o’sha zahoti olovga otilgan;

D) Binokor qurgan uy qulab tushsa, binokor qatl etilgan;

18) Yangi Bobil podsholigi qachon vujudga kelgan?

A. Mil.avv V asrda; C. Mil.avv VI

B. Mil.avv VII asrda; D. Mil.avv VIII

19) Qaysi hukmdor davrida Misr Yangi Bobil podsholigiga qo’shib olindi?

A. Xammurapi; C. Navuxodonosor II

B. Sargon I; D. Navuxodonosor I

20) Iyerusalim qayerning qadimgi nomi?

A. Bobil; C. Quddus;

B. Oshshur; D. Uruk;

21) Shumer-akkad davlati qachon parchalnib ketdi?

A. mil.avv 1-ming yillikningda;

B. mil.avv 2-ming yillikning boshlarida;

C. mil.avv 3-ming yillikning o’rtalarida;

D. mil.avv 2-ming yillikning oxirida;

22) Bobil madaniyatining eng qadimiy o’choqlarini aniqlang?

1. Shumer; 2. Iyerusalim; 3. Uruk; 4. Akkad;

A. 1,2; B. 1,3; C. 2,4; D. 1,4;

23) Bobilda zodagonlar va badavlat odamlarning farzandlari ta’lim olishi uchun qayerlarda maktablar tashkil etilgan?

1. Har bir shahar markazida 2. Hukmdorlar saroylarida; 3. Alohida ta’lim beruvchi oliygohlarda; 4. Ibodatxonalarda; 5. Xususiy xonadonlarda;

A. 1,2; B. 2,3; C. 2,4; D. 1,5;

24) Qadimgi forslar lashkari nechanchi yilda Bobilni zabt etdi?

A. mil.avv 558-yilda; C. mil.avv 539-yilda;

B. mil.avv 525-yilda; D. mil.avv 522-yilda;

25) Noto’g’risini toping?

A. Navuxodonosor II qurilishda pishgan g’ishtdan foydalanish to’g’risida farmon beradi;

B. Loy taxtachalar avval oftobda quritilgan, so’ngra xumdonlarda pishirilgan;

C. O’quvchilar nam loy taxtachalarga metal tayoqcha bilan yozishgan;

D. Xammurapi qonunlari badavlat va qashshoq kishilar uchun birdek edi

26) Mil.avv 539-yilda forslar qayerni bosib oldilar?

A.Bobil B. Ossuriya C.Shumer. D.Misrni27) Mesopotamyada hosildorlik va muhabbat ilohasi ....

A) Sina B) Ishtar C) Shamash D) Ea28) Old Osiyodagi eng yirik sopol taxtachalardan iborat kutubxona qaysi shahardan topilgan?

A) Bobil C) Nineviya

B) Oshshur D) Xattusas

29) Xammurapi vafotidan so’ng Bobil shahrini qaysi qabila bosib olgan?
A) tog’lik axeylar C) tog’lik akkadlar
B) tog’lik oriylar D) tog’lik kassitlar
30) Qaysi hukmdor Misrni Yangi Bobil podsholigiga qo’shib oladi, Iyerusalimni vayron qilib tashlaydi?
A) Nabonid B) Navuxodonosor II
C) Sargon I D) Oshshurbanapal

31) Yangi Bobil podsholigida qaysi darvoza chiroyli va nafis bo’lgan, hayvonlar va qushlar tasviri tushirilgan niliy naqshinkor toshtaxtachalar bilan bezatilgan?
A) g’arbiy darvoza C) Ishtar darvozasi
B) Shamash darvozasi D) xudolar darvozasi
32) Forslarni Bobil podsholigidan kim haydab chiqargan edi?
A) Makedoniyalik Aleksandr
B) Xammurapi
C) Navuxodosor II
D) Sargon I

33) Qadimgi Mesopotamiyani tabiiy sharoiti qaysi davlatnikiga o’xshab ketadi?

A) Misr. C) Finikiya.

B) Suriya. D) Falastin.
34) Mesopotamiyada qaysi faslda surunkali yomg’ir va daryolar

toshqini bo’ladi?

a) qish. b) yoz. c) kuz. d) bahor.

35) Qadimgi Mesopotamiya aholisini asosiy mashg’ulotini aniqlang?

A) chorvachilik. C) dehqonchilik.

B) hunarmandchilik. D) savdo-sotiq

36) Yomon ishlari uchun odamlarni sud qilgan, oliy hakam hisoblangan Akkad ilohini aniqlang?

a) Shamash. b) Ishtar. c) Sina. d) Ea.37) Qadimgi Mesopotamiyada “Sina” qanday iloh?

a) suv. b) oy. c) quyosh. d) yer.38) Qadimgi Mesopotamiyada oliy hakam hisoblangan ilohani aniqlang?

a) Sina. b) Ishtar. c) Ea. d) Shamash.39) Qadimgi Mesopotamiyada suv ilohasini aniqlang?

a) Sina. b) Ishtar. c) Ea. d) Shamash.40) Barcha shaharlar uchun yagona bo’lgan uzunlik, maydon va og’irlik o’lchovini joriy qilgan hukmdorni aniqlang?

A) Xamurappi. C) Sargon.

B) Doro. D) Sezar.

41) Sinay yarim oroli qaysi podsholik davrida Misrga qo’shib olindi?

A. Ilk; B) O’rta C) Qadimgi; D) Yangi42) Noto’g’risini aniqlang?

A) Silliqlovchi va parmalovchi mehnat qurollari eneolit davrida ixtiro qilindi;

B) Kesuvchi arralovchi mehnat qurollari So’nggi paleolit davrida yaratildi

C) Mesopotamiya Dajla va Frot daryolarining oralig’i

D) Jahon tarixida birinchi muntazam qo’shin Mesopotamiyada paydo bo’lgan

43) Qaysi xalqda quyosh va oy yili davomiyligidan tashkil topgan taqvimlar mavjud edi?

A. Misrliklar; C. Yunonlar;

B. Shumerliklar; D. Xitoyliklar;

44) Qadim zamonlarda O’rtayer dengizining sharqiy qirg’ogi bo’ylarida joylashgan davlatni aniqlang?

A) Ossuriya; C) Bobil;

B) Bobil; D) Finikiya;

45) Olam yaratilishi haqidagi eng qadimgi afsonalardan biri qayerda yaratilgan?

A. Xitoyda C. Mesopotamiyda

B. Misrda D. Hindistonda

46) Mesopotamiyada eng qadimgi rasadxonalar qanday joylarda joylashgan?

A. Zikkuratlar tepasidagi maydonchada;

B. Maxsus ajratilgan joylarda;

C. Ibodatxonalar ichida;

D. Saroyning eng baland nuqtasida;

47) Kimning hukmronligi davida Bobil shahrining 8 ta adrvozasi bo’lgan?

A. Xammurapi; C. Navuxodonosor II

B. Sargon I; D. Oshshubanapal;

48) Quyidagi manzilgohlar ichida qaysi biri qadimiyroq?

A. Zarautsoy; C. Sopollitepa

B. Lasko D. Zamonbobo

49) Turli-tuman dori-darmonlarni tayyorlash bo’yicha dasturilamal qayerda tuzilgan?

A. Misrda; C. Mesopotamiyada

B. Hindistonda; D. Xitoyda

50) Qog’oz qachon ixtiro qilingan?

A. Mil.avv. I asrda C. Mil.avv II asrda

B.Mil. I asrda D. Mil. III asrda

51) To’g’risini toping?

A. Shumer mixxati 3-ming yillikda vujudga kelgan;

B. Shumerlar o’zlarining sanoq tizimi, quyosh va oy yili taqvimlarini yaratgan

C. . Misrliklar o’zlarining sanoq tizimi, quyosh va oy yili taqvimlarini yaratgan

D. Shumer va akkad Bobil madaniyatining eng qadimiy o’choqlaridan biri edi;

52) Geografiya sohasidagi bilimlar shumerliklar va bobilliklarga…

A. Qurilish sohasida katta yutuqlarga erishishiga yordam berdi;

B. Dehqonchilik sohasining rivojiga ta’sir qildi;

C. Kemalarda dengiz bo’ylab suzishga imkoniyat yaratib berdi

D. Hosil ekish vaqtini aniqlashga yordam berdi

53) Mesopotamiyada baland ko’pzinali inshoot nima deb atalgan?

A. Minora; C. Chig’ir

B. Zikkurat; D. Mayoq;

54) “Bobil minorasi” rasmi qachon chizilgan?

A. 1565-yilda C. 1563-yilda

B. 1564-yilda D. 1822-yilda

55) “Bobil minorasi” rasmini kim chizgan?

A. G.Shliman C. Leybnis

B. P. Breygel D. E.Jenner

56) Noto’g’risini toping?

A. Xammurapi hukmronligi davrida Bobil qudratli davlatga aylandi

B. Qulfbuzar o’g’ri qattiq jazoga hukm qilingan

C. Shumer Mixxati dastlab “suv”, “quyosh” va boshqa alohida so’zlarni anglatgan

D. Yangi Bobil podsholigi mil.avv VIII asrda vujudga keldi.
13-mavzu (21 ta)

57) Qachon Old Osiyo hududida ilk davlatlar vujudga kela boshladi?

A. Mil.avv 2-ming yillikda;

B. Mil.avv 3-ming yillikda;

C. Mil.avv 4-ming yillikda;

D. Mil.avv 1-ming yillikda;

58) Ossuriyaliklar qayerda yashagan?

A. Frot va Dajla daryolari yuqori oqimida;

B. Mesopotamiyaning janubida

C. Frot va Dajla daryolari quyi oqimida;

D. O’rtayer dengizi sharqiy qirg’oqlarida

59) Ossuriya davlatining poytaxtini qayer?

A. Oshshur; C. Nineviya;

B. Xatussa; D. A va C javoblar;

60) Ossuriyaliklarning asosiy mashg’ulotini aniqlang?

1. Dehqonchilik 2. Chorvachilik

3. Ovchilik 4. Savdo-sotiq 5. Baliqchilik

A. 1, 2 B. 1, 4 C. 2, 3 D. 2, 461) Qaysi davlatlarning birgalikda ittifoqi Ossuriyaning zavolga yuz tutishiga sabab bo’ladi?

1. Bobil 2. Midiya 3. Maurya 4. Mitanni

A. 1, 4 B. 1, 2 C. 2, 3 D. 1, 3

62) Qaysi shaharda Old osiyodagi eng yirik sopol taxtachalardan iborat kutubxona jamlangan?

A. Oshshur C. Nineviya

B. Xatussa D. Bobil

63) Qachon Ossuriya zavolga yuz tuta boshladi?

A. Mil.avv 506-yilda; C. Mil.avv 621-yilda

B. Mil.avv 605-yilda; D. Mil.avv 539-yilda

64) Qadimda Turkiya (a) va Suriya (b) hududida paydo bo’lgan davlatlarni aniqlang?

1. Xett podsholigi 2. Mitanni 3. Urartu

4. Finikiya 5. Midiya

A. a-1, b-5; C. a-1,3 b-2,4

B. a-1,2 b-4 D. a-1,3, b-5

65) Kichik Osiyoda Xett podsholigi yuzaga kelgan davrda yuz bergab voqeani aniqlang?

1. Urartu davlati gullab yashnadi

2. Xammurapi Mesopotamiyani birlashtirdi

3. Misrga ko’chmanchi giksoslar hujum qildi

4. Moxenjodaro va Xarappa shaharlarining inqirozi; 5. Doriylar Lakonikani zabt etdilar va Sparta davlatiga asos soldilar;

A. 1,2,3; C. 2,3,4

B. 1,5 D. 2,3,5

66) Urartu davlatining poytaxti qayer?

A. Xattusa C. Ugarit

B. Teyshebaini D. Tushpa

67) Bir xil davrda sodir bo’lgan voqealarni aniqlang?

A. Xettlar temirdan foydalana boshladi, Kichik Osiyoda Xett davlati tashkil topdi;

B. O’rta Osiyo hududida ilk temir buyumlar paydo bo’la boshladi, Urartu davlati gullab-yashnadi;

C. Falastin hududida Isroil podsholigi vujudga keldi, Miken va Krit davlatlarining tashkil topishi;

D. Yangi Bobil podsholigi vujudga keldi, Eron hududida Fors podsholigi vujudga keldi

68) Qo’shni xalqlar bilan janglarda xettlar asosan qanday quroldan foydalanishgan?

A. Ot qo’shilgan jangavor aravalardan

B. Jangavor oybolta va temir uchli nayzalardan

C. Jangavor aravalar va temir uchli nayzalardan;

D. o’q-yoy va nayzalardan;

69) Old osiyoda yashagan qaysi xalqlar jangari xalq bo’lishgan?

A. Xettlar C. Urartlar

B. Ossuriyaliklar D. Finikiyaliklar;

70) Savdo-sotiq qaysi xalqning asosiy mashg’ulotidan biri bo’lgan?

A. Xettlar C. Urartlar

B. Shumerlar D. Finikiyaliklar;

71) O’rtayer dengizi sohilida vujudga kelgan dengiz bo’yi shaharlarini aniqlang?

1. Uruk 2. Ugarit 3. Pantikapey

4. Sidon 5. Tir 6. Teyshebaini

A. 1, 2, 3 C. 2, 3,5

B. 2, 4, 5 D. 4, 5,6

72) Qachon Finikiyada alifbo yaratildi?

A. Mil.avv XI asrda C. Mil.avv X asrda

B. Mil.avv IX asrda D. Mil.avv VIII asrda

73) Isroil podsholigi qayerda vujudga keldi?

A. Suriya C. Armaniston

B. Falastin D. Livan

74) Quyidagi davlatlardan qaysi biri hozirgi Livan hududida va Suriyaning bir qismida joylashgan?

A. Urartu C. Ossuriya

B. Finikiya D. Mitanni

75) Tarixda “dengiz xalqlari” qaysi davlatni vayronaga aylantirgan?

A. Xett C. Urartu

B. Bobil D. Finikiya

76) Kavkazortida, hozirgi Turkiyaning sharqiy qismida va Livan hududida vujudga kelgan davlatni aniqlang?

A. Urartu C. Xett

B. Finikiya D. Mitanni

1-13-mavzular. Tuzuvchi: Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani 44-umumiy o’rta ta’lim maktabining tarix fani o’qituvchisi Jumanazarov Zaxiriddin Baxtiyor o’g’li.

Tel: 99 677-68-33; 90 521-06-22
13 – mavzu (36 ta)


 1. Old Osiyo hududida o’lkada yashagan xalqlarni birlashtirgan ilk davlatlar qachon vujudga kela boshladi?

A) mil.avv.1 mingyillikda

&B) mil.avv.2 mingyillikdaC) mil.avv.3 mingyillikda

D)mil.avv.4 mingyillikda

 1. Xett davlati hozirgi qaysi hududda joylashgan edi?

A) Iroq B) Eron &C) Turkiya D)Suriya

 1. Miloddan avvalgi 2-mingyillikda Old Osiyo hududida vujudga kelgan davlatlarni aniqlang. 1)Ossuriya; 2)Xett; 3)Mitanni; 4)Finikiya; 5)Elam; A)1,2,3; B)4,2; &C)1,2,3,4 D)1,2,3,4,5

 2. Miloddan avvalgi 2-mingyillikda Old Osiyo hududida vujudga kelgan davlatlar qanday kun kechirganlar?

&A)doimiy bosqinchilik va mudofaa urushlarida B)doimiy iqtisodiy aloqalar orqali

C)ovchilik va baliqchilikka asoslanib

D)faqat siyosiy yo’llar bilan


 1. Ossuriyaning avvalgi poytaxtini aniqlang?

A) Xattusas &B) Oshshur

C) Nineviya D)Tushpa

 1. Qadim zamonlarda ossuriyaliklar qayerdagi kichik hududni egallashgan?

&A) Dajla daryosi yuqori oqimidagi

B)Van ko’li atrofidagi

C)Frot daryosi quyi oqimidagi

D)Urmiya ko’li atrofidagi 1. Ossuriyaning keyingi poytaxtini aniqlang.

A) Xattusas B) Oshshur

&C) Nineviya D)Tushpa 1. Ossuriyaliklar davlati qachon vujudga kelgan edi?

&A) miloddan avvalgi XX asr atrofida

B) miloddan avvalgi XIII asr

C) miloddan avvalgi VII asr

D)miloddan avvalgi XVIII asr

 1. Xettlar Mitanni bilan urishib qayerni qaytarib oldilar?

A) Qora dengiz bo’ylarini

&B) O’rtayer dengizi bo’ylariniC) Karfagenni D)Misrni

 1. Ossuriyaliklar qanday xalq bo’lgan?

A) mehmondo’st xalq

B) uddaburon xalq

&C) jangari xalqD)madaniyatli xalq

 1. Finikiyada qachon va necha harfli alifbo yaratilgan?

A) Miloddan avvalgi VIII asrda,22 ta undosh harf

B) Miloddan avvalgi IX asrda, 23 ta undosh harf

&C) Miloddan avvalgi X asrda, 22 ta undosh harf D)Miloddan avvalgi VII asrda,28 ta undosh harf 1. Olam,Yer yuzidagi ilk odamlar –Odam ato va Momo havo yaratilishi,Yer yuzini To’fon tutganligi haqida va boshqa rivoyatlar berilgan kitobni aniqlang.

&A)Bibliyada B)Injilda

C)Tavrotda D) “Tarix” asarida

 1. Ossuriya qachon zavolga yuz tutgan?

A) miloddan avvalgi 627-yilda

B) miloddan avvalgi 612-yilda

&C) miloddan avvalgi 605-yildaD)miloddan avvalgi 610-yilda

 1. Taxminan mil avv.gi XVIII asrda Kichik Osiyo markazida kimlar o’z davlatiga asos soldilar?

&A) xettlar B) ossurlar C) urartlar D)finikiyaliklar

 1. Urartu davlatining poytaxtini aniqlang.

A) Xattusas B) Oshshur C) Nineviya &D)Tushpa

 1. Xett davlatining poytaxtini aniqlang.

&A) Xattusa B) Oshshur C) Nineviya D)Tushpa

 1. Xettlar qo’shni mamlakatlar bilan doimiy qanday munosabatda bo’lgan?

A) do’stona

B) diplomatik aloqada

&C) urushlar olib borishganD)o’zaro sulhlar tuzilgan

 1. Tarixda kimlar jangovar aravalar va temir uchli nayzalardan foydalanishgan?

&A) xettlar B) ossurlar C) urartlar D)finikiyaliklar

 1. Hozirgi Suriya hududida vujudga kelgan va xettlarning xavfli raqibiga aylangan podsholikni aniqlang?

&A) Mitanni B) Bobil C) Urartu D)Tushpa

 1. Kimning hukmronligi davrida Nineviyada Old Osiyoda eng yirik, sopol taxtachalardan iborat bo’lgan kutubxona jamlangan edi?

A) Salmanasar &B) Oshshurbanipal .

C) Tiglatpalasar D)Sardur

 1. Xettlar davlati kimlarning ta’sirida tarix sahnasidan o’chib ketdi?

A) ossuriyaliklar B) mitanniliklar

&C) “dengiz xalqlari”; D) misrliklar 1. Kavkazortida, hozirgi Turkiya sharqiy ismida va Armaniston hududlarida joylashgan davlatni toping. A) Xett B) Mitanni

C) Ossuriya & D)Urartu

 1. Urartu davlati qaysi davrda gullab-yashnadi?

&A) mil.avv.gi IX-VIII asr boshlarida

B) mil.avv.gi XIII asrda

C) mil.avv.gi XIV asrda

D)mil.avv.gi VII asrda

 1. Qadim zamonlarda O’rtayer dengizining sharqiy qirg’og’i bo’ylab hozirgi Livan hududida va Suriyaning bir qismida joylashgan davlat.

&A) Finikiya B) Falastin C) Isroil D)Ugarit

 1. Aholisining asosiy mashg’ulotidan biri savdo-sotiq bo’lgan davlatni aniqlang.

&A) Finikiya B) Falastin C) Isroil D)Ugarit

 1. Finikiyaliklar qo’shnilarga nimalar sotishgan? &A) yog’och, metallar va gazlamalar

B) yog’och, hayvon terilari va metallar

C) metallar, qandolat mahsulotlari

D)hayvon terilari va gazlamalar

 1. O’rtayer dengizi sohilida vujudga kelgan shaharni aniqlang.

A) Xattusas,Sidon,Ugarit B) Nineviya,Tir,Sidon

C) Teyshabani,Tir,Sidon &D)Tir,Sidon,Ugarit

 1. Ossuriya aholisining asosiy mashg’uloti nima edi?

A) dehqonchilik va chorvachilik

B) bog’dorchilik va hunarmandchilik

&C) dehqonchilik va savdo-sotiqD)hunarmandchilik va hunarmandchilik

 1. Xett aholisining asosiy mashg’uloti nima edi? &A) dehqonchilik va chorvachilik

B) bog’dorchilik va hunarmandchilik

C) dehqonchilik va savdo-sotiq

D)hunarmandchilik va hunarmandchilik

 1. Mitannining Xettlar poytaxti Xattusasni bosib olish chog’ida hal qiluvchi rol o’ynagan qo’shin turini aniqlang?

A) piyoda askar B) maxsus guruh

C) otga ulangan aravalar &D)otliq qo’shin

 1. Ossuriya davlatining tarix sahnasidan ketgan davrini ko’rsating.

&A) mil.avv.gi 605-yilda; B) mil. avv.gi 303-yilda; C) mil.avv.gi 456-yilda asr; D) mil.avv.gi IVasr;

 1. Urartuda yagona davlat tashkil topishi kimlardan mudofaa qilish zaruratini tezlashtirdi?

A) Xett B) Mitanni &C) Ossuriya D)Finikiya

 1. Yahudiy podsholigi qaysi davlat tamonidan bosib olindi?

&A) Bobil B) Misr C) Xett D) Urartu

 1. Hozirgi Suriya hududida joylashgan qaysi qadimgi davlatlardan biri Xettlarning xavfli raqibiga aylangan?

&A) Mitanni B) Ossuriya C) Midiya D)Urartu

 1. «Bibliya»so’zining ma’nosi nima?

Download 1.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling