6-sinf tarix darsligi yuzasidan mavzulashgan test to’plami


Download 1.37 Mb.
bet5/11
Sana20.02.2020
Hajmi1.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

A) «xushhabar»

B) «ezgu ishlar haqida mujda beruvchi»

&C) «kitob» D) «o’qish» 1. Yahudiy xalqini kimlar asirlikka olib ketishgan? &A) bobilliklar B) ossurlar;

C) finikiyaliklar; D) xettlar
14 – mavzu (36 ta)

 1. Fors podsholigi qachon va qayerda vujudga kelgan?

A) Mil.avv.gi V asrda,Iroq hududida

B) Mil.avv.gi IV asrda,Misrda

&C) Mil.avv.gi VI asrda,ErondaD)Mil.avv.gi VII asrda,Eronda

 1. Ahamoniylar davlati qancha hukmronlik qilgan?

A) 150 yilga yaqin B) 200 yilga yaqin

&C) 200 yildan ziyod D)150 yildan ziyod 1. Eronning janubi-g’arbiy qismida Mesopotamiya bilan chegarasida vujudga kelgan davlat qaysi?

A) Magadha B) Ossuriya &C) Elam D)Xett

 1. Kaspiy dengizining janubi-g’arbiy qismida qabilalar ittifoqi vujudga kelgan davlatni aniqlang.

A) Lidiya &B) Midiya C) Ahamoniylar D)Urartu

 1. Mil.avv.VII asrda kimning davrida Midiya qudratli davlatga aylandi?

&A) Kiaksar B) Kir II C) Kambiz D)Doro I

 1. Mil.avv.558-yilda Ahamoniylar sulolasidan bo’lgan va barcha forslarni o’z hokimiyati ostida birlashtirgan podsho kim?

A) Kiaksar &B) Kir II C) Kambiz D)Doro I

 1. Kir II qaysi podsholikni bo’ysundirgandan so’ngra ulkan lashkar tuzib ,bosqinchilik yurishlarini davom ettirdi?

&A) Midiya podsholigini

B) Misr fir’avnlarini

C) Isroil podsholigini

D)Yahudiy podsholigini

 1. Forslar O’rtayer dengizi sohiliga chiqib qaysi hududlarni itoatga bo’ysundirdilar?

A) Karfagen va Finikiya B) Falastin va Suriya

&C) Falastin va Finikiya D)Isroil va Yahudiya 1. Fors viloyati qayerda joylashgan edi?

A) Turon janubida B) Iroq yaqinida

&C) Eron janubida D)Suriya atroflari 1. Elam davlati qachon va qayerda vujudga kelgan? &A) miloddan avvalgi 3 mingyillikda, Eronning g’arbiy qismida

B) miloddan avvalgi 2 mingyillikda,Eronning g’arbiy qismida

C) miloddan avvalgi 1 mingyillikda, Eronning sharqiy qismida

D)miloddan avvalgi 1 mingyillik oxirida, Eronning janubiy qismida

 1. Doro I qachon Qadimgi fors davlati taxtiga chiqqan?

A) mil.avv.gi 586-yilda B) mil.avv.gi 539-yilda &C) mil.avv.gi 522-yilda D)mil.avv.gi 590-yilda

 1. Ahamoniylar davlatidagi muhim savdo markazlarini aniqlang?

&A) Suza , Ekbatana B) Suza,Persopol C) Behustun,Naqshi Rustam D)Persopol, Ekbatana

 1. Persopol shahridagi Doro I va Kserksning turli xonalar va yuz ustunli zali bo’lgan saroyning qoldiqlari saqlanib qolgan ushbu saroy haqida ma’lumot bering.

A) Saroyda har xil hayvonlarning aksi tushirilgan

B) har hil rasmlar bo’lgan

&C) Saroyda afsonaviy va hayoliy qushlar tasviri bilan bezatilganD)Saroyda Eron shohlariga o’lpon olib kelishi tasviri berilgan

 1. Elam davlatining poytaxtini aniqlang.

A) Xattusas B) Oshshur &C) Suza D)Tushpa

 1. Kir II ning istilochilik siyosatini vorislaridan kimlar davom ettirdi?

A) Kiaksar va Doro I &B) Kambiz II va Doro I C) Kir IV va Doro I D)Kambiz va Kiaksar

 1. Midiya qaysi davlat bilan ittifoq bo’lib qayerni bosib olgan?

A) Misr bilan ittifoq bo’lib,Ossuriyani bosib oldi

B) Bobil bilan ittifoq bo’lib,Isroil podsholigini bosib oldi &C) Bobil bilan ittifoq bo’lib,Ossuriyani bosib oldi D)Ossuriya bilan ittifoq bo’lib,Bobilni bosib oldilar

 1. Vaqtlar o’tib Eronga ko’chib o’rnashgan qabilalarni aniqlang?

A) elamiylar B) kassiylar

C) liqurlar va plebeylar &D)midiyaliklar va forslar

 1. Fors shohlarining bitiklari Behustun va Naqshi Rustam qoyalariga,shuningdek saroy devorlariga yozilgan bo’lib unda qanday ma’lumotlar berilgan? A) Eron shohlariga o’lpon olib kelishi tasviri berilgan

B) Eron shohlari bilan janglari tasviri tushirilgan

C) Eron shohlarining ularni bosib olishi jarayonlari ko’rsatilgan

&D)Yurishlar,qo’zg’olonlar va davlat hayotidagi muhim voqea haqida ma’lumot beradi. 1. Persopol bo’rtma naqshlarida Ahamoniylar itoatda kirgazgan ko’pgina xalqlar va elatlarning nomlari saqlanib qolgan.Ular asosan ........................ &A) Eron shohlariga o’lpon olib kelishi tasviri berilgan

B) Eron shohlari bilan janglari tasviri tushirilgan

C) Eron shohlarining ularni bosib olishi jarayonlari ko’rsatilgan

D)Eron shohlari bilan shartnoma tuzishi ko’rsatilgan

 1. Eron hududida qadim zamonlarda qaysi qabilalar yashab kelgan?

&A) kassiylar,elamiylar B) xioniylar,elamiylar

C) eroniylar,skiflar D)parsua,elamiylar

 1. Qadimgi forslar qanday belgilar bilan yozishgan?

A) ponachasimon belgilar

B) belgi-rasm tariqasida

C) shakliy yozuvli &D)mixxat belgi

 1. Makedoniyalik Aleksandr Fors davlatini qachon bosib oldi?

A) mil.avv.gi 349-yilda &B) mil.avv.gi 330-yilda C) mil.avv.gi 329-yilda D)mil.avv.gi 323-yilda

 1. Behistun qoyasidagi suratlarda Ahamoniylarga qarshi qo’zg’olonlarda asirlikka olingan qo’zg’olon boshliqlari kimning huzuriga olib kelingan?

A) Kiaksar &B) Doro I C) Kir IV D)Kambiz

 1. Mil avv 558-yilda qaysi podshoh forslarni o’z hokimiyati ostida birlashtirdi?

A) Kir I &B) Kir II C) Kserks I D) Kambiz I

 1. Midiya hukmdori Kiaksar qaysi davrda hukmronlik qilgan?

A) Mil. av. X B) Mil. av. IX

C) Mil. av. VIII &D) Mil. av. VII

 1. Midiya davlati quyidagi qaysi hududda joylashgan edi?

A) Kaspiy dengizining janubi-sharqida

B) Fors qo'ltig'i sohilida

&C) Kaspiy dengizining janubi-g'arbidaD)Eronning markaziy qismida

 1. Elam davlatining eng yaqin qo'shnisi qaysi davlat edi?

A) Ossuriya B) Midiya &C) Bobil D) Urartu

 1. Kir II qaysi hududlarni bo'ysundirgan?

A) Armaniston Midiya (Lidiya) va Bobil

B) Armaniston va Finikiya

C) Finikiya va Falastin

D)O’rta Osiyo va Kaspiy bo'ylari

 1. Fors shohi Doro I ning hukmronligi boshlangan yilni aniqlang.

A) Mil. av. 524 B) Mil. av. 525

&C) Mil. av. 522 D)Mil. av. 484 1. Doro I taxtga o’tirgach, dastlab qaysi ishni amalga oshirgan?

A) Persepolni mustahkam qal'aga aylantirdi

B) Falastin ustiga qo'shin tortdi

&C) mamlakatda avj olgan qo'zg'olonlarni bostirishga kirishdiD)O'rta Osiyoni bosib olishga kirishdi

 1. Doro I tomonidan butun mamlakatda muomalaga kiritilgan yagona "darik" tangalari nimadan tayyorlangan?

A) misdan B) kumushdan

C) bronzadan &D) oltindan

 1. Ahamoniylar tomonidan qurilgan "Shoh yo'li" qaysi shahardan boshlanar edi?

A) Suzadan &B)Persepoldan

C) Pasargadadan D) Ekbatanadan

 1. Ahamoniylar tomonidan qurilgan “Shoh yo'li" qayergacha borar edi?

A) Quddus &B) O'rtayer dengizi

C) Sard D) Xattusa

 1. Doro I Qora dengiz bo'yidagi qaysi qabilalar ustiga yurish amalga oshirgan?

&A) skiflar B) saklar

C) savromatlar D) kolxlar

 1. Yunon-fors urushlarining boshlanishiga sabab bo'lgan voqeani aniqlang.

A) Doro I ning Kritni bosib olishi

B) Doro I ning janubiy Qora dengiz bo'ylarini bosib olishi

&C) Doro 1 ning Kichik Osiyodagi yunon koloniyalarini va Bolqon yarimoroli sharqidagi Frakiyani bosib olishiD)Doro I ning skiflar yurtini bosib olishi

 1. Doro I va Kserksning muazzam xonalar va yuz ustunli zali bo'lgan saroyi qayerda joylashgan edi? A) Suza B) Persopol

C) Pasargada D) Ekbatana
15-mavzu. Qadimgi Hindiston sivilizatsiyasi

(18 ta)

1. Hindiston mamlakati qaysi yarimorolda joylashgan?

A) Osiyo B) Gang *C) Hindiston D) Hind

2. Hindistonda dehqonchilik vujudga kelishi va rivoj topishi uchun imkoniyat yaratgan omillar qaysilar edi?

1. Iqlimning issiqligi 2. Daryolar loyqani oqizib kelishi 3. Hind daryosi borligi 4. Gang daryosi borligi 5. Himolay mudofaasi

*A) 1,2 B) 3,4 C) 2,5 3,5

3. Himolay tog`lari nimalardan o`ziga xos tabiiy “mudofaa devori” bo`lib xizmat qilgan?

A) Janubi-sharqdan dushmanlar va sovuq shamollar tajovuzidan

B) Janubi-g`arbdan dushmanlar va sovuq bo`ronlar tajovuzidan

*C) Shimoli-sharqdan dushmanlar va sovuq shamollar tajovuzidan

D) Shimoli-g`arbdan dushmanlar va sovuq bo`ronlar tajovuzidan

4. Hinda daryosi vodiysida qachon katta shaharlar vujudga kela boshladi?

A) Mil. avv. 3-ming yillik

*B) Mil. avv. 3-ming yillik

C) Mil. avv. 3-ming yillik

D) Mil. avv. 3-ming yillik


5. Pataliputra qadimgi qaysi davlat hududida joylashgan edi?

A) Xarappa *B) Magadha

C) Moxenjodaro D) Malla
6. Mohir hunarmandlar ko`p bo`lgan kata va chiroyli shahar qaysi?

A) Xorazm B) Xarappa

C) Tuproqqal’a * D) Moxenjodaro
7. Moxenjodaro va Xarappa shaharlaridan pishiq va xom g`ishtdan qurilgan qanday binolar topilgan?

1) turar joylar 2) omborxonalar 3) saroy 4) ibodatxona

A) faqat 1 B) 1va 4 C) 1,2,4 *D) 1,2,3,4
8. Hind daryosi vodiysi shaharlari mil.avv. XVIII asrdan nimalarning natijasida zavolga yuz tutib, butunlay vayronaga aylanadi?

1) Tez-tez ro`y beruvchi toshqinlar 2) O`rmonlar kengashi 3) Changalzorlar kengashi 4) Qabilalar bosqini 5) Ko`chmanchilar bosqini 6) zilzila natijasida

A) 2,4,6 B) 1,3,5 C) 2,3,5 *D) 1,2,3

9. Moxenjodaro va Xarappa dehqonlari qaysi o`simliklarni yetishtirganlar?

*A) paxta va shakarqamish B) Choy va paxta

C) Sholi va shakarqamish D) Sholi va choy

10. Kimlar tropik jalalar, suv toshqinlar, qurg`oqchilikdan qo`rqardilar?

1) akkadlar 2) shumerliklar 3) misrliklar 4) bobilliklar 5) xitoylar 6) hindlar

A) 1, 2, 5 B) 2,3,6 *C) 3,4,6 D) 4,5,6

11. Hind xudolarini muvofiqlashtiring.

1) Quyosh xudosi 2) Indra 3) Ganesha 4) Braxma

a) donishmandlik b) Oliy xudo c) momaqaldiroq d) oltin aravada yuradi

*A) 1-d,2-c,3-a,4-b B) 1-a,2-b,3-c,4-d

C) 1-c,2-a,3-b,4-d D) 1-b,2-a,3-c,4-d

12. Qaysi xalq jon bir tanadan boshqasiga ko`chib o`tishiga e’tiqod qilishgan?

A) misrliklar B) bobilliklar

C) shumerlar *D) hindlar

13. Hindistonda ibodatxona ustunlari qanday bezatilgan?

A) Qushlar tasviri bilan

*B) Sherlar tasviri bilan

C) Xudolar tasviri bilan

D) O`simliklar tasviri bilan

14. Qadimgi hindlar nimaga qarab kasta yoki varnaga ajratilgan?

A) boy – kambag`alligiga qarab

* B) qanday yumush bilan shug`ullanishiga qarab

C) hudoning amriga qarab

D) vafotidan keyin qaysidir hayvonga aylanishiga qarab

15. Hind tabaqalarini muvofiqlashtiring?

1) brahmanlar 2) kishatriylar 3) vayshiylar 4) shudralar

a) qullar b) jangchilar c) dehqon, hunarmand, savdogarlar d) kohinlar

A) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d B) 1-d, 2-b, 3-c, 4-a

C) 1-b, 2-c, 3-a, 4-d *D) 1-d, 2-b, 3-c, 4-a

16. Hindlarning etiqodicha, tabaqalardan har birini oliy hudo Brahmand o`z jismining qaysidir bir qismidan dunyoga keltirgan ekan. Qaysi tabaqani qayeridan yaratganini muvofiqlashtiring?

1) kohinlar 2) jangchilar 3) dehqonlar 4) xizmatchilar

a) og`zidan b) qo`llaridan c) qovurg`asidan d) tovonidan

*A) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d B) 1-b, 2-c, 3-d, 4-a

C) 1-c, 2-a, 3-d, 4-b D) 1-d, 2-a,3-b,4-c

17. “Chandallar” kim bo`lgan?

A) kambag`allar *B) xazar qilinadiganlar

C) boylar D) muqaddas sigirlar

18. Chandallar va kastalar o`rtasida nimalar taqiqlangan?

A) nikoh va birga yashash

*B) bir uyda yashash va bir dasturxonda o`tirish

C) nikoh va bir dasturxonda o`tirish

D) nikoh, birga yashash va bir dasturxonda o`tirish
16-mavzu. Miloddan avvalgi I mingyillikda Hindiston (17 ta)

1. Mogadha, Koshalo, Malla davlatlari qachon vujudga keldi?

A) mil.avv.VIII-V asrlarda

*B) mil.avv.VII-VI asrlarda

C) mil.avv.VI-V asrlarda

D) mil.avv.VIII-VI asrlarda

2. M. Aleksandr qaysi voqeadan so’ng Ponjob hududiga bostirib boradi?

*A) O`rta Osiyoni zabt etgandan so`ng

B) Sharqqa yurish boshlaganida

C) Eronni bosib olganidan so`ng

D) Podsho bo`lganidan so`ng

3. Alksandr kata qiyinchiliklar bilan Hind vodiysiga yetib borib, shundan keyin qayerga qaytib keladi?

A) Makedoniyaga B) Eronga

*C) Bobilga D) Misr

4. Chandragupta Maurya davlatiga asos soladi. Uning tarkibiga qayer kirgan?

A) Markaziy Hindistondagi davlatlar

B) Janubiy Hindistondagi davlatlar

C) G`arbiy Hindistondagi davlatlar

*D) Shimoliy Hindistondagi davlatlar

5. Pataliputra shahri qaysi davlat poytaxti bo`lgan?

A) Mogadha B) Malla

*C) Maurya D) Moxenjodaro

6. Maurya davlati podsho Ashoka davrida nechanchi asrda yuksak taraqqiyotga erishadi?

*A) mil.avv. III asrda B) milodiy III asrda

C) mil.avv. IV asrda D) milodiy IV asrda

7. Hindlar tuzgan taqvim necha kundan iborat edi?

A) 365 kun B) 354 kun

C) 356 kun *D) 360 kun

8. Hindlar ixtirolarini ko`rsating?

1) “no`l” ni ifodalovchi belgi 2) raqamlar 3) “qo`shinning to`rt turi” 4) shakar qamishdan shakarlar

A) 1 va 4 B) 2 va 3

C) 3 va 4 *D) 1, 2, 3 va 4

9. Hindlar qaysi sohada kishini lol qoldiruvchi natijalarga erishdilar?

A) Qurilish sohasida B) Dehqonchilik sohasida

C) Binokorlik sohasida *D) Metallga ishlov berish sohasida

10. “Mahabharat”, “Ramayana” dostonlari qaysi tilda yozilgan?

A) hind tilida * B) sansikrit tilida C) kashmir tilida D) gujarot tilida

11. Mil. avv. VI asrda paydo bo`lgan “xudolarsiz din” ning asoschisiga 20 yoshida qaysi voqealarni ko`rib insonning azobi va ajali ma’lum bo`ldi?

1) dafn marosimi 2) to`yni 3) munkillagan kishini 4) urush janjalni 5) bedavo dardga chalingan kishini

A) 2, 4, 6 * B) 1, 3, 5 C) 3, 5, 6 D) 4, 5, 6

12. Siddhartha Gautama aslida kim edi?

A) Podsho B) Dehqon C) Ruhoniy *D) Shahzoda

13. Ma’rifatga erishgan budda nimani tushunib yetadi?

*A) son – sanoqsiz tug`ulish va vafot etish B) faqat yaxshilik qilish

C) gunoh qilmaslik D) ibodat qilish va ro`za tutish

14. Buddaviylar nima uchun xohish -istaklarda vos kechish zarur deb xisoblashgan?

*A) azob uqubatga olib keladi B) Bari- bir amalga oshmaydi deyishgan

C) ibodatdan chalg`itadi D) xudolar jazolaydi deyishgan

15. Budda qanday tasvirlangan?

A) Budda nastarin gulida teran o`ylarga cho`mgancha qilt etmay ko`zlarini yumub, chordona qurib o`tirgan holatda

*B) Budda nilufar gulida teran o`ylarga cho`mgancha qilt etmay ko`zlarini yumub, chordona qurib o`tirgan holatda

C) Budda nastarin gulida teran o`ylarga cho`mgancha qo`llarini ko`tarib, ko`zlarini yumub, chordona qurib o`tirgan holatda

D) Budda nilufar gulida teran o`ylarga cho`mgancha qo`llarini ko`tarib, ko`zlarini yumub, chordona qurib o`tirgan holatda

16. Budda hayot mazmunini izlab topish maqsadida ………… bo`ylab sayohatga otlandi.

A) Hind vodiysi B) Hindiston

*C) Dunyo D) Xitoy

17. Makedoniyalik Aleksandr nechanchi yilda Hindistonga yurish qilgan?

A) mil.avv. 329-yil *B) mil.avv. 327-yil C) mil.avv. 325-yil D) mil.avv. 323-yil


17-mavzu. Qadimgi Xitoy sivilizatsiyalari (19 ta)

1. Qadimgi Xitoy hududida ilk davlat qachon vujudga kelgan?

a)mil.avv 4-ming yillikning oxirida

b)mil.avv 3-ming yillikning oxirida

d)mil.avv 3-ming yillikning o’rtasida

d)mil.avv 3-ming yillikning boshida

2. Qadimgi Xitoy hududida ilk davlat qayerda vujudga kelgan?

a)Xuanxe daryosining o’rta oqimida

b)Yantsizi daryosining o’rta oqimida

d)Yantsizi daryosining quyi oqimida

d)Xuanxe daryosining quyi oqimida

3. Qadimgi Xitoydagi ilk davlatni qaysi sulola boshqargan?

a)Sya sulolasi b)Sin sulolasi

d)Xan sulolasi e)Shan sulolasi

4. Qaysi qabila boshlig‘i Sya sulolasi podshosini taxtdan ag‘darib, davlatni o‘ziga bo‘ysundirgan?

a)Chjou b)Xunn d)Xan e)Shan

5. Szi bugungi kunda qaysi shahar?

a) Guanchjou b)Gonkong d)Pekin e)Shanxay

6. Panyuy bugungi kunda qaysi shahar?

a) Guanchjou b)Gonkong d)Pekin e)Shanxay

7. Nima uchun Shan davlati bunday nomlamgan?

a)qabila nomidan olingan

b)hukmdor nomidan olingan

d)daryo nomidan olingan

e) bosh shahri nomidan olingan

8. Mil. avv. 3-ming yillikda Shanga kimlar bostirib kirishadi?

a)Chjou b)Xunn d)Xan e)Qang’lar

9. Qaysi davlat hukmdorlari davlatni “Osmon ostidagi podsholik”, o‘zlarini esa «Osmon o‘g‘illari» deb atashgan?

a)Sin b)Chjou d)Xan e)Shan

10. Butun Shimoliy Xitoy qaysi davlat tarkibiga kirgan?

a)Sin b)Chjou d)Xan e)Shan

11. Xitoyda qaysi kasb azaldan e’tiborli va faxrli kasb hisoblab kelingan?

a)hunarmandchilik b)savdo-sotiq

d)dehqonchilik e)chorvachilik

12. Xitoyda asosiy dehqonchilik ekinlari nima bo’lgan?

a) javdar,bug‘doy b)makkajo’xori,tariq d)sholi,arpa e)paxta,javdar

13. Xitoyga sholi urug’i qayerda keltirilgan?

a)Tailand b)Hindiston d)Korea e)Yaponiya

14. Xitoyda qaysi daraxtlar o’stirilgan?

a)banan,palma b)olma,tut d)choy,o’rik e)choy,tut

15. Chjou davlatining markaziy hokimiyati qachon zaiflasha boshladi?

a)mil.avv VII-V asrlarda

b)mil.avv VIII-VI asrlarda

d)mil.avv VIII-VII asrlarda

e)mil.avv VII-VI asrlarda

16. ”Ko‘p podsholiklar” davri va “kurashayotgan podsholiklar” davri Xitoyda qachon bo’lib o’tgan?

a)mil.avv VII-V asrlarda

b)mil.avv VIII-VI asrlarda

d)mil.avv VIII-VI asrlarda

e)mil.avv VII-VI asrlarda

17. Xitoydagi qaysi imperiya «Zafaryor» deb atalgan?

a)Sin b)Chjou d)Xan e)Shan

18. «Zafaryor» – imperiyaning oliy hukmdorlari bilan ajralib chiqqan davlatlar hukmdorlari o‘rtasida boshlangan urushlar qancha vaqt davom etgan?

a)100 yildan ortiq b)150 yildan ortiq d)200 yildan ortiq e)300 yildan ortiq

19. «Kurashayotgan podsholiklar» qaysi hukmdori o‘zining bar cha raqiblarini yo‘q qilib yagona davlat tuzishi bilan yakunlandi?

a)Sin b)Chjou d)Xan e)ShanTuzuvchi: Abdunayim Abdushukurov

18-mavzu. Miloddan avvalgi III- milodiy II

asrlarda Xitoy (29 ta)

1. Sin Shixuandi qachon Xitoyni birlashtirdi?

a)mil.avv 246-yilda b)mil.avv-210-yilda d)mil.avv 206-yilda e)mil.avv 230-yilda

2. “Sin Shixuandi” qanday ma’noni anglatadi?

a)Xitoyning birinchi hukmdori

b) Sinning birinchi hukmdori

d)Shanning birinchi hukmdori

e) Xanning birinchi hukmdori

3. Sin Shixuandi Xitoyni nechta viloyatga bo’lgan?

a)33 b)40 d)36 e)37

4. Sin Shixuandi qurdirgan maqbarada qurishda qancha odam qatnashgan?

a)700 ming b)750 ming d)735 ming e)720 ming

5. Sin Shixuandi qurdirgan maqbara necha yilda qurilgan?

a)36 yilda b)40 yilda d)20 yilda e)37 yilda

6. Hashamati va bezaklari jihatidan Sin Shixuandi maqbarasi qaysi tarixiy obida bilan bellasha oladi?

a)Zevs haykali b)Parfenon ibodatxonasi

d)Misr piramidalari e)Bobil osma bog’lari

7. Sin Shixuandi qabridan hukmdorni «qo‘riqlash» uchun qancha sopol askarlar topilgan?

a) 7 mingta b) 6 mingta d) 5 mingta e) 8 mingta

8. Nima uchun Sin Shixuandi Shimoliy Xitoy bo‘ylab qurilgan mudofaa devorini yanada mustahkamlashni buyurgan?

a) ko‘chmanchi xunnlarning hujumlaridan himoya qilish uchun

b) devorni katta qismi buzilib ketgani uchun

d) o’z qudratini namoyish qilish uchun

e) Xan imperiyasidan himoya uchun

9. Buyuk Xitoy devorini qurish ishlari qachon boshlangan?

a)mil.avv VI asrlarda b)mil.avv V asrlarda

d)mil.avv IV asrlarda e)mil.avv VII asrlarda

10. Buyuk Xitoy devorini balandligi qancha?

a) 5-8 metr b) 6-10 metr d) 4-6 metr e) 9-11 metr

11. Buyuk Xitoy devorini qalingi qancha?

a) 5-8 metr b) 6-10 metr d) 4-6 metr e) 9-11 metr

12. Buyuk Xitoy devorini uzunligi qancha?

a)12 ming km b) 8 ming km

d) 5 ming km e) 4 ming km

13. Sin sulolasiga qarshi dehqonlar qo’zg’oloni qachon boshlangan?

a)mil.avv 246-yilda b)mil.avv 210-yilda d)mil.avv 206-yilda e)mil.avv 230-yilda

14. Sin sulolasiga qarshi dehqonlar qo‘zg‘olonga kim boshchilik qilgan?

a) Lyu Ban b) U Di

d)Chjan Syan e) Sin Shixuandi

15. Xan sulolasi kimni davrida qudratli davlatga aylanadi?

a) Lyu Ban b) U Di

d)Chjan Syan e) Sin Shixuandi

16. Sharqda yerlar kimniki hisoblangan?

a) amaldorlarniki b) dehqonlarniki

d) hukmdorniki e)jamoaniki

17. Milodning boshlarida Xan davlatiga qarshi qanday qo’zg’olon ko’tariladi?

a) sariq ro’mollilar b) qizil qoshlilar

d) dehqonlar e) qullar

18. II asrda Xitoyda qanday qo’zg’olon bo’lib o’tadi?

a) sariq ro’mollilar b) qizil qoshlilar

d) dehqonlar e) qullar

19. Nima sababdan Xan imperiyasi zaiflashadi?

a) qo’zg’lonlar natijasida

b) chekka viloyatlarni ozodlikka intilishi sababli

d) qo’shni davlatlar bilan urushlar natijasida

e) xunnlar hujumlari kuchayishi bilan

20. Xan davlati qachon uchta podsholikka parchalanib ketdi?

a) IV asrda b) II asrda d) V asrda e) III asrda

21. Xitoyda qaysi fanlar rivoj topgan?

a) tarix,falsafa,geografiya

b) kimyo,fizika,astronomiya

d) matematika,astronomiya,geografiya

e) matematika,tarix,astronomiya

22. Qadimgi xitoyliklar qaysi sohalarida katta yutuqlarga erishganlar?

a) me’morchilik,haykaltaroshlik

b) zargarlik,kulolchilik

d) ipakchilik,shishasozlik

e) zargarlik,haykaltaroshlik

23. Avvaliga xitoyliklar nimalarga yozishgan?

a) papirusga b) loy taxtachaga

d) shoyiga e) bambukka

24. Xitoyliklar qachondan boshlab shoyiga yozisha boshlagan?

a) mil.avv IV asrdan b)mil.avv V asrdan

d) milodiy V asrdan e) mil.avv 2.5 ming yil avval

25. Qog‘oz qachon ixtiro qilindi?

a) I asrda b) II asrda

d) mil.avv I asrda e) mil.avv II asrda

26. Xitoyliklarning eng ajoyib ixtirolaridan biri bu …..?

a) mixxat b) raqamlar

d)shaxmat e)kompas

27. U magnitlangan temirdan yasalgan uzun dastali katta qoshiqni eslatar edi. Savol U nima?

a) seysmograf b) mexanik soat

d)shaxmat e)kompas

28. Xitoyda zilzilani oldindan aniqlab beruvchi moslama nima deb atalgan?

a) seysmograf b) soat d) shaxmat e)kompas

29. Kompasning dastasi hamma vaqt qayerni ko‘rsatgan?a)shimol b)janub d)g’arb e)sharq

Download 1.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling