6-sinf tarix darsligi yuzasidan mavzulashgan test to’plami


Tuzuvchi: Abdunayim Abdushukurov


Download 1.37 Mb.
bet6/11
Sana20.02.2020
Hajmi1.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Tuzuvchi: Abdunayim Abdushukurov

19- mavzu: O`zbekiston hududidagi ilk davlatlar

(22 ta)

 1. So`g`diylar , baqtriyaliklar, xorazmliklar hamda sak va massaget qabilalari nechanchi asrdan yurtimiz hududida yashaganlar?

 1. Mil. av VIII-VII asrlar

 2. *Mil. av VII-VI asrlar

 3. Mil. av IX- VIII asrlar

 4. Mil. av VI-V asrlar

 1. So`g`diylarning asosiy mashg`uloti nima?

 1. *Dehqonchilik

 2. Chorvachilik

 3. Ovchilik

 4. Hunarmandchilik

 1. Zarafshon va Qashqadaryo vohasida yashagan xalqni toping?

 1. Baqtriyaliklar

 2. Xorazmliklar

 3. So`g`diylar

 4. Massagetlar

 1. So`g`diylar yashagan hudud yunon yozma manbalarida qanday atalgan?

 1. So`g`da

 2. So`g`uda

 3. *So`g`diyona

 4. Sagdiyana

 1. Mil. av VII-VI asrlarda xorazmliklar qaysi hududda yashashgan?

 1. Amudaryoning yuqori oqimida

 2. Amudaryoning o`rta oqimida

 3. Orol dengiz bo`yida

 4. *Amudaryoning quyi oqimida

 1. Xorazmiylar yurti qaysi manbada Xorasmiya deb atalgan?

 1. Rim manbalarida

 2. *Yunon manbalarida

 3. Fors manbalarida

 4. Avestoda

 1. Quyida berilgan qaysi xalq so`g`diylarning eng yaqin qo`shnilari hisoblangan?

 1. Xorazmliklar

 2. Saklar

 3. Massagetlar

 4. *Baqtriyaliklar

 1. Baqtriyaliklar yashagan hudud to`g`ri berilgan javobni toping?

 1. *Afg`onistonning shimoli, Surxon daryosi vohasi, janubiy Tojikiston

 2. Surxon vohasi. Afg`onistonning janubi, shimoliy Tojikiston

 3. Amudaryo bo`ylari, Orol dengizi atrofi

 4. Afg`onistonning shimoli, janubiy Tojikiston, g`arbiy Eron

 1. Yunon-rim mualliflari baqtriyaliklar yashagan hududlarni nima deb atashgan?

 1. Baqtriana, Baqtrish

 2. *Baqtriya, Baqtriana

 3. Bahdi, Baqtriya

 4. Baqtriana, Bahdi

 1. Massaget qabilalari qaysi hududda yashashgan?

 1. Cho`l va dasht

 2. *Cho`l va Oks daryosi bo`ylarida

 3. Tog` va dasht hududlarda

 4. Tog`, dasht va cho`l hududlarda

 1. … tarixchilarining yozishicha saklar uch guruhga bo`linadi.

 1. Xitoy

 2. Rim

 3. *Yunon-rim

 4. Hind

 1. Afrosiyob hozirgi Samarqandning qaysi qismida joylashgan?

 1. Janubida

 2. *Sharqida

 3. G`arbida

 4. Shimolida

 1. Hozirgi Toshkent viloyati va Janubiy Qozog`iston hududida saklarning qaysi guruhi yashagan?

 1. Saka-tigranauda

 2. Saka-xaumovarka

 3. Saka-tiay- taradaraya

 4. *Saka-tigraxauda

 1. O`rta Osiyo hududidagi eng qadimgi davlat qaysi?

 1. *Qadimgi Baqtriya

 2. Yunon-Baqtriya

 3. Qadimgi Xorazm

 4. Kushon

 1. Mil.av VII-VI asrlarda qadimgi shaharlarning rivojlanishida turtki bo`lgan omilni aniqlang?

 1. Aholi sonining ko`payishi, qishloq aholisining shaharlarga ko`chishi

 2. *Hunarmandchilik va savdoning rivojlanishi

 3. Hukmdorlarning shaharlarni qo`llab-quvvatlashi

 4. Mamlakat hududidagi osoyishta hayot

 1. Muqaddas ichimlikka sig`inuvchi saklar qaysi hududda yashashgan?

 1. Orol dengizi bo`ylari va Yaksart daryosining quyi oqimida

 2. Toshkent viloyati va Pomirning tog`oldi viloyatlarida

 3. Farg`ona viloyati va Hisorning tog`oldi viloyatlarida

 4. *Farg`on ava Pomirning tog`oldi viloyatlarida

 1. Xorazmdagi qaysi sholarning dovrug`I o`zga yurtlarga ham tarqalgan?

 1. Hunarmandchilik 2. Qurolsozlik 3. Binokorlik 4. Zargarlik 5. Kulolchilik 6. Savdo-sotiq

 1. 1,3,5

 2. 1,3,4

 3. *2,4,5

 4. 1,2,4

 1. Mil. avvalgi VII-VI asrlarda Xorazm, So`g`d va Baqtriya aholisining asosiy mashg`ulotini toping?

 1. Hunarmandchilik

 2. Chorvachilik

 3. *Sun`iy sug`orishga asoslangan dehqonchilik

 4. Savdo-sotiq

 1. Yaksart qaysi daryoning qadimgi nomi?

 1. Amudaryoning

 2. *Sirdaryoning

 3. Zarafshoning

 4. Surxandaryoning

 1. Qadimgi Uzunqir shari hozirgi qaysi viloyatga to`g`ri keladi?

 1. Surxandaryo

 2. Xorazm

 3. Samarqand

 4. *Qashqadaryo

 1. O`rta Osiyoning tog`lik, dasht va cho`l yerlarida yashagan qabilani toping?

 1. Baqtriyaliklar

 2. Massagetlar

 3. *saklar

 4. Xorazmliklar

 1. Saklarning o`tkir uchli kigiz qalpoq kiyib yuruvchi guruhini toping?

 1. Sakaxaumovarka

 2. Saka-tigraxauna

 3. *Saka-tigraxauda

 4. Saka-tiay-taradaraya

Tuzuvchi: Shozodbek Normurodov Olmazor tumani 28-maktab yarix fani uqituvchisi.
20- mavzu: Zardushtiylik

(27 ta)

1. O‘rta Osiyoda qachon zardushtiylik deb atalgan din keng tarqaladi?

a) mil.avv II ming yillikda

b)mil.avv I ming yillikda

d) mil.avv III ming yillikda

e) mil.avv IV ming yillikda

2. Zardushtiylar nimaga sig’inishgan va ularni muqaddas hisoblashgan?

a)quyosh,oy,yulduzlarga b)hayvonlar,qushlar,qurt-qumursqalarga

d) olov,tuproq,suv yulduzlarga

e)ko’rinmas ruhlarga

3. «Zardushtiylik» so‘zi qanday paydo bo’lgan?

a) Zardusht ismidan b) tog’ nomidan

d) ibodatxona nomidan e)yulduz nomidan

4. Zardusht nechanchi ming yilliklarda yashab o’tgan?

a) mil.avv 2-ming yillik oxirida

b) mil.avv 1-ming yillikning birinchi yarmida

d) mil.avv 1-ming yillikning 2-yarmida

d) mil.avv 2-ming yillik boshida

5. Yunonistonda Zardushtning ismi qanday talaffuz qilingan?

a) Zaratushtra b) Zaradush

d) Zoroastr e) Zarash

6. «Astron» qaysi tildan olingan va ma’nosi nima?

a) lotincha-yulduz b) yunoncha-Oy

d) lotincha-quyosh e)yunoncha-yulduz

7. Zardushtni Yunonistonda nima deb bilishgan?

a) rohib b) donishmand,munajjim

d) mohir hunarmand e) avliyo

8. Quyidagi tushirib qoldirilgan so’zlarni to’g’ri joylashtiring:

Bir kuni erta tongda 1)……….. suv olish uchun daryo bo‘yiga boribdi. Zilol suvda u 2)………. elchilaridan birining siymosini ko‘rib qolibdi, siymo nur bilan qaysi tomonga borishga yo‘l ko‘rsatibdi 3). ………… sehrli nur izidan ergashibdi, ko‘p o‘tmay oliy iloh 4)………..qarshisiga borib qolibdi. 5)………… xudosi uning ezgu amallari haqidagi bilimlarni tarqatish uchun Zardushtni tanlaganini ma’lum qilibdi.

A) 1.Zardusht 2.Ahuramazda 3.Zardusht 4.Ahuramazda 5.Ahuramazda

B) 1.Zardusht 2.Mitra 3.Zardusht 4. Ahriman 5.Mitra

D) 1.Anaxita 2.Mitra 3.Zardusht. 4.Ahuramazda 5.Ahriman

E) 1.Mitra. 2.Ahuramazda 3.Zardusht 4.Ahuramazda 5.Ahuramazda

9. Zardusht necha yoshida yangi diniy ta’limot payg‘ambariga aylangan?

a) 40 yoshida b) 35 yoshida

d) 20 yoshida e) 30 yoshida

10. «Payg‘ambar» so‘zining ma’nosi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

a) dono yo’lboshchi

b) donishmand,munajjim

d) ezgu amallar haqida xabar beruvchi

e) yozuv ishlardan qaytaruvchi

11. Zardushtiylikda Diniy marosimlar qayerda o'tkazilgan?

a) ibodatxonalarda

b) ochiq osmon ostida, gulxan yonida yoki uydagi o‘choq olovi atrofi da

d) g'orlarda chizilgan rasmlar atrofida

e) cherkovda

12. Nima sababdan Zardusht qabilalarni birlikka davat qilgan?

a) o'ziga itoat qilishi uchun

b) o'zaro urushlarga chek qo'yishi uchun

d) boshqa qabilalarni bosib olish uchun

e) istilochilarga qarshi kurashga birlashtirish uchun

13. Zardushtning so‘nggi va’zlari kim tomonidan yozib olingan?

a) kohinlar b) o'zi tomonidan yozib qoldirilgan

d) shogirtlari e) yozib qoldirilmagan

14. «Avesto» so'zining ma'nosi nima?

a) o'qish b) kitob

d) qat’iy belgilangan qonun-qoidalar e) yodlash

15. «Avesto»ning ilk qismi qachon paydo bo'lgan?

a)mil.avv IX-VIII asrlarda

b)mil.avv VIII-VII asrlarda

d)mil.avv VIII-VI asrlarda

e)mil.avv VII-VI asrlarda

16. Zardusht va’zlari matnlarining hammasi qachon bitta kitobga jamlangan?

a) mil.av IV asrda b) mil.av V asrda

d) mil.avv III asrda e)mil.av II asrda

17. «Zand» nima?

a) Avestoning bugungi kungacha yetib kelgan qismi

b) Avesto matnlariga sharh

d) Avestoning olimlar o'rgangan qismi

e) Aleksandr Makedonskiy yoqib yuborgan qismi

18. Avestoni kim tarjima qilgan?

a) F. Shampalyon

b) F. Rixtgofen

d) A.Dyuperron

e) Poliyen

19. Zardushtiylikning ehtiromga sazovor xudolari qaysilar?

a) Ahuramazda,Mitra,Anaxita

b) Shamash,Sina,Ea

d) Axriman,Ptax,Xapi

e) Mitra,Artimeda,Sina

20. Quyidagilardan to'g'ri javobni tanlang:

1)Mitra 2)Ahuramazda 3)Anaxita 4)Axriman

a) Zardushtiylarning ulug‘ va donishmand oliy xudosi

b) Quyosh va yorug‘lik xudosi

d) hosildorlik va suv ilohasi

e) yovuzlik va o‘lim xudosi

a)1-d 2-a 3-e 4-b

b)1-b 2-a 3-d 4-e

d)1-a 2-b 3-d 4-e

e)1-d 2-a 3-e 4-b

21. Kim O‘tli chaqmoqlar yordamida yovuzlik va o‘lim xudosi ilan jang qiladi?

a)Ahuramazda b)Anaxita d)Axriman e)Mitra

22. Zardushtiylik dini ta’limoti insoniyatning qanday qarashlari takomiliga katta ta’sir

ko‘rsatdi?

a) Ezgulik va Yovuzlik haqidagi

b) Yahshi umr hayot kechirish haqidagi

d) qayta tirilish haqidagi

e) qanday uzoq umr kechirish haqidagi

23. Zardushtiylar umrining tub ma’nosi nima?

a) adolatli turmush tarzi

b) yolg‘on so‘zlamaslik, aldamaslik, va’daga vafo qilish,faqat ezgu ishlarni amalga oshirish

d) ezgu fikr, ezgu so‘z va ezgu amal

e) Ezgulik va Yovuzlik

24. Zardushtiylikda Insonning asosiy burchi nima?

a) adolatli turmush tarzi

b) yolg‘on so‘zlamaslik, aldamaslik, va’daga vafo qilish,faqat ezgu ishlarni amalga oshirish

d) ezgu fikr, ezgu so‘z va ezgu amal

e) Ezgulik va Yovuzlik

25. Zardushtiylar e’tiqodiga ko‘ra………?

a) adolatli turmush tarzi

b) yolg‘on so‘zlamaslik, aldamaslik, va’daga vafo qilish,faqat ezgu ishlarni amalga oshirish

d) ezgu fikr, ezgu so‘z va ezgu amal

e) Ezgulik va Yovuzlik

26. Zardushtiylarda vafot etgan odamlarni nima qilishgan?

a) olovda yoqishgan b) tuproqqa ko'mishgan

d) mumiyolashgan

e) yirtqich qushlar va hayvonlar yeb ketishgan

27. Ossuariylar nima?

a) Suyakdon b) Tobut

d) maxsus sopol tobutchalar e) a va d to'g'ri javobTuzuvchi: Shozodbek Normurodov Olmazor tumani 28-maktab yarix fani uqituvchisi.
21-mavzu. Antik tarixning boshlanishi (18 ta)

1. Yunoniston qaysi yarim orolda joylashgan?

a) Apennin y.o b) Pireney y.o

d) Bolqon y.o e)Hindixitoy y.o

2. Qadimgi Yunonistonni qaysi qismini O'rta yer dengizi suvlari yuvib turmaydi?

a) Janubiy b) Shimoliy

d) G'arbiy e) Sharqiy

3. Qadimgi Yunonistonni qanch qismi tog'lar bilan qoplangan?

a) uchdan ikki b) to'rtdan bir

d) uchdan bir e) to'rtdan ikki

4. Olimp tog'i Yunonistonning qaysi qismida joylashgan?

a) shimoli-sharqiy b) janubi-g'arbiy

d) shimoli-janubiy e) janubi-sharqiy

5. Yunonlar uchun nihoyatda qadrli bo‘lgan nina bargli o'rmonlar Yunonistonning qaysi qismida joylashgan?

a) Lakonika va g'arbiy qismida b) Krit oroli va janubida

d) shimolida va Peloponnesda e) Sharqida va Pilosda

6. Yunonlar qadim zamonlardan nima bilan shug'ullanishgan?

a)Dehqonchilik,savdo-sotiq b)Hunarmandchilik,savdo-sotiq

d)chorvachilik, dehqonchilik e)hunarmandchilik,dehqonchilik

7. Yunonistonda ilk shahar davlatlar qayerlarda vujudga kelgan?

a) Lakonika va g'arbiy qismida b) Krit oroli va janubida

d) shimolida va Peloponnesda e) Sharqida va Pilosda

8. Yunonistonda ilk shahar davlatlar qachon vujudga kelishgan?

a) mil.avv II ming yillikda b)mil.avv I ming yillikda

d) mil.avv III ming yillikda e) mil.avv IV ming yillikda

9. Yunonistonda tashkil topgan ilik-shahar davlatlarni belgilang.

a) Pilos, Sparta b) Krit,Knoss d) Knoss, Miken e) Afina, Sparta

10. Minoy sivilizatsiyasi qayerda vujudga kelgan?

a) Krit orolida b) Lakonikada d) Attikada e)Janubiy Yunonistonda

11. Minoy sivilizatsiyasi qaysi afsonaviy podsho nomi bilan atalgan?

a) Leonid b) Miltiad d)Perikl e) Minos

12. Minoy sivilizatsiyasi qanday vayron bo'lgan?

a) «dengiz xalqlari» bosib olgan

b) kuchli zilzila va suv toshqiniga sabab bo‘lgan vulqon otilishi oqibatida

d) changalzorlarni kengayishi natijasida vayron bo'lgan

e) qo'shni davlatlar ittifoqi bosib oladi

13. Qaysi xalqlar Minoy sivilizatsiyasi barbod bo‘lishini nihoyasiga yetkazdi?

a) doriylar b) oriylar d) dengiz xalqlari e) axeylar

14. Sparta davlatiga qaysi xalqlar asos solishgan?

a) doriylar b) oriylar d) dengiz xalqlari e) axeylar

15. Janubiy Yunoniston qaysi xalqlar bostirib kirishgan?

a) doriylar b) oriylar d) dengiz xalqlari e) axeylar

16. Doriylar qaysi davlatni tugatishgan?

a) Afina b) Minoy d) Mikena e) Knoss

17. Doriylar qaysi davlatga asos solishgan?

a) Afina b) Sparta d) Mikena e) Knoss

18. Quyidagi ma'lumotlardan noto'g'risini belgilang:

a) O'rtayer dengizidagi ko‘p sonli katta-kichik orollar, qulaydengiz qirg‘oqlari va qo‘ltig‘lari yunonlar orasida dengizchilik rivoj topishiga imkon yaratib berdi`

b) Yunonlar adashib qolishdan xavfsirab, ko‘z ilg‘aydigan qisqa masofalarga – oroldan orolga yoki sohil yaqinida suzishgan

d) Tajribali dengizchilar esa yelkanlardan foydalanib, olis sayohatlarga – Misrga hamda O‘rtayer va Qora dengiz sohillaridagi shaharlarga suzib borishgan

e) Yunonlar odamlar yashaydigan hududlarni Oykumena deb atashgan

22-MAVZU. Qadimgi Yunonistonning yuksalishi (62 ta)

1.Qadimgi Yunonistonda manzilgohlar va shaharlar soni ortib borishi qanday omil natijasi bo’ldi?A) dehqonchilik va hunarmandchilik rivoji

B) o’zaro urushlar oqibati bo’ldi

C) savdo-sotiq rivoji

D) qulchilikning kengayishi natijasi bo’ldi

2. Yunon shaharlarining ko‘pchiligi qanday yo‘l bilan tashkil topadi ?

A) shaharlarga ko’plab kishilarning ko’chib kelishi natijasida

B) manzilgohlarga harbiylarning ko’payishi;

C) bir qancha manzilgohlar birlashishi

D) istilochilarning harakatlari natijasida ;

3.Attika viloyati O‘rta Yunonistonning qayerida joylashgan?

A) shimoli-sharqiy qismida

B) janubi-g‘arbiy qismida

C) shimoli-g'arbiy qismida

D) janubi-sharqiy qismida

4. Afinaning oliy o‘quv yurtlarida qaysi fanlar o'qitilgan?

A) adabiyot, musiqa, tarix, geografiya

B) astranomiya, musiqa, geometriya, tarix

C) arifmetika, falsafa, tarix, geografiya

D) astranomiya, geometriya, geografiya, tarix

5.Yunon shaharlari qanday nomlangan ?

A) akropol B) goplit

C) «megapolis» D) «polis»

6. Yunon shahar davlatlarni tashkil etgan omil?

A) akropol B) «polis»

C) «megapolis» D) goplit

7. Nima uchun yunonlar askarlarga ta’lim-tarbiya berishga va durust qurollantirishga intilganlar?

A) Polislar bir-birlari bilan tez-tez urushib turganlari uchun

B) o’zlarini dushmandan himoya qilish uchun

C) tez-tez ko’riklarda qatnashgani uchun

D) urush ularning hayotiga aylangani uchun

8. Attika viloyati Yunonistoning qaysi qismida joylashgan edi?

A) shimol- g’arb B) shimol- sharq

C) janubi-sharqiy D) g’arbida

9. Mil. avv. 1200-yilda doriylar qaysi davlatni yakson qilib Sparta davlatiga asos soladilar?

A) Knoss B) Pilos

C) Afina D) Miken

10. Qadimgi Yunonistonning eng yirik shahar-davlatlari bo‘lgan.

A) Afina va Sparta davlatlari

B) Knoss va Miken davlatlari

C) Afina va Knoss davlatlari

D) Sparta va Miken davlatlari

11.Qadimgi Yunonistonda vujudga kelgan shahar-davlatlar nima deb atalgan?

A) Akropol B) Nom C) Polis D) Koloniya

12. Yunoncha “shahar” ma'nosini anglatadigan atamani belgilang.

A) Koloniya B) Nom C) Akropol D) Polis

13. Qadimgi yunonlarda “polis” atamasi qanday ma’noni anglatgan

A) shahar B) davlat C) qishloq

D) o‘z yurtini tark etgan odamlar tomonidan jangi yerlarda asos solingan manzilgoh va shaharlar

14. Qadimgi yunon armiyalarining og‘ir qurollangan piyoda jangchisi nima deb atalgan?

A) argonavt В) falanga

С) ellin D) goplit

15. Qadimgi yunon armiyasining og‘ir qurollangan askarlari qay tarzda jang qilishgan?

A) uchburchak shaklini yuzaga keltiruvchi bir-biriga tiqilib olgan qatorlar bilan

B) bir qator uzun tizilish ostida

C) aylana shaklida dushman safmi o‘rab olish bilan

D) to‘rtburchak shaklini yuzaga keltiruvchi bir-biriga tiqilib olgan qatorlar bilan

16. Qadimgi Yunoniston armiyasining asosini nima tashkil qilgan?A) goplit B) otliq qo‘shin

C) kamonchilar D) nayzabardorlar

17.Qadimgi Yunoniston armiyasida goplitlarning saf tortishi qanday nom bilan ataigan?

A) strateg B) goplitC) falanga D) agema

18. Qadimgi Attika viloyati qaysi hududda joylashgan edi?

A) Krit orolida B) Peloponnes yarimorolida

C) Shimoliy Yunonistonning janubidaD) O’rta Yunonistonning janubi sharqiy qismida

19.Quyidagi qaysi qatorda falanga atamasining izohi berilgan?

A) xalq yig‘ilish joyi, markaziy maydon

B) og‘ir qurollangan askarlaming bir necha, odatda 9 yoki 16 qatorda saf tortishi

C) armiyaning og‘ir qurollangan piyoda jangchisi

D) goplitlarining to‘rtburchak shaklini yuzaga keltiruvchi bir-biriga tiqilib olgan qatorlar bilan saf tortishi

20. Miloddan avvalgi II ming yillikda Attikaning g'arbiy qismida ...

A) doriylar hujumi boshlandi .

B) yunonlar “Akropol” quradilar

C) qudratli davlat vujudga keldi

D) dehqonchilik va hunarmandchilik rivoj topishi bilan manzilgohlar va shaharlar soni ham ortib bordi

21. Quyidagi qaysi qatordagi termi» “Yuqori shahar” degan ma'noni anglatadi?

A) koloniya B) falanga C) akropol D) metek

22. Afina shahri qachon vujudga kelgan?

A) mil. avv. III ming yillik oxiridaB) mil. avv. II ming yillikda

C) mil. aw. I ming yillikda

D) mil. avv. I ming yillik o‘rtalarida

23. Quyidagi qaysi qal’aning qurilishi natijasida Afina shahri vujudga keldi?

A) Kapitoliy B) Akveduk C) Ellada D) Akropol

24. Attika aholisining bir qismini tashkil etuvchi meteklar bu ...

A) chet elliklarlar B) qullar

C) fuqarolar D) amaldorlar

25. Qadimgi Yunonistonda kimlar Afina fuqarosi bo‘la olgan?

A) faqatgina harbiy ilmdan xabardor bo‘lgan erkaklar B) aqli raso barcha Afinada yashovchi aholi

C) aqli raso barcha Afinada yashovchi erkaklar

D) otasi va onasi ozod afinalik bo’lgan erkaklar

26. Qadimgi Afina aholisining qaysi guruhi barcha huquqlardan foydalanib, og’ir mehnat va salomatlikka zarar yetkazuvchi ishlardan ozod qilingan edilar?

A) meteklar B) fuqarolar C) quldorlar D) amaldorlar

27. Qadimda kimlar o'zlarini ellinlar deb atashgan?

A) midiyaliklar B) misrliklar C) forslar D) yunonlar

28. Aflnaning asosiy portiga aylangan Pirey bandargohi xilma-xil tovarlar bilan yananimalar keltirilgan?A) qullar B) xilma-xil gazlamalar

C) qayiqsozlar D) qurollar

29. Afina dengiz ittifoqi g‘aznasi qaysi shaharda joylashgan edi?

A) Afina B)Korinf

C) Agros D)Epis

30. “Pedagog” so‘zi qaysi tildan olingan va u qanday ma'noni anglatadi?

A) Iotincha, “ilm o‘rgatuvchi” B) yunoncha, “o‘qituvchi”

C) Iotincha, “bolani yo‘lda kuzatib boruvchi

D) yunoncha, “bolani yo'lda kuzatib boruvchi”

31. Qadimgi Afinada bolalarga necha yoshdan boshlab yozuv va hisob o‘rgatilgan?

A) yetti yoshdan B) sakkiz yoshdan C) to‘qqiz yoshdan D) olti yoshdan

32. Stil bu ...A) mum bilan qoplangan taxtachalarga yozish uchun mo'ljallangan temir tayoqcha

B) davlatga oid hujjatlar saqlanadigan joy

C) gimnastikani o‘rgatuvchi maxsus maktab

D) selgimagan suvoqqa chizilgan rasm

33. Afinada puldor ota-onalarning farzandlari qayerda tahsilni davom ettirishardi?

A) oykumenalarda B) forumlarda C) nekropollarda D) palestrlarda

34. Qadimgi Afinada o‘g‘il bolalar necha yoshdan boshlab gimnastika bilan shug‘ulianardilar?

A) 14 yoshdan B) 12 yoshdan C) 15 yoshdan D) 16 yoshdan

35. Dunyo tarixida qaysi xalq qadimdan boshlab dastlab gimnastika ilmidan xabardor bo’lgan va bolalarini gimnastika mashg'ulotlari bilan shug‘ullantirgan?

A) Shumerliklar B) Misrliklar C) Finikiyaliklar D)Yunonistonliklar

36. Yunonlar o‘z manzilgohlari tevaragida yashovchi yunon bo’lmagan xalqlarni qanday nom bilan atashardi?

A) periyeklar B) keltlar

C) varvarlar D) kolonlar

37. Afi na shahri qanday vujudga keldi?

A) savdo manzilgohi atrofida odamlar yig’ilishi natijasida

B) Akropol tevaragiga odamlar ko‘chib kelib o‘rnasha boshladilar.

C) Suvga yaqin bo’lganligi uchun hunarmand va savdogarlar to’planishi natijasida

D) port bo’lganligi uchun odamlar kelib o’rnasha boshladilar

38. Afina davlatiga qaysi soha katta daromad keltirgan?

A) kumush konlarining mahsuloti va qul savdosi B) qul savdosi va bojxona to’lovlari

C) kumush konlarining mahsuloti va tuz qazib olish D) qul savdosi va gazlama mahsuloti

39.Yunonistonda davlat ishlarida ma’lum bir lavozimni egallash uchun …….

A) 3 -4 yil davomida ta’lim olgandan so’ng

B) hech narsa qilish shart emas

C) ozod fuqaro bo’lishi kerak bo’lgan

D) uchli, jismonan baquvvat va o‘z vatanini himoya qilishga tayyor bo‘lishi lozim bo’lgan

40. Janubiy Yunoniston (Lakonika) hududiga doriylar qabilasi qachon bostirib kirdi?

A) Mil. avv. XII asrda B) Mil. avv. XI asrda C) Mil. avv. XIII asrda D) XII asrda

41. Mil. avv. XII asrda ...............

A) Janubiy Yunoniston va Krit orolida ilk shahar-davlatlar vjudga kela boshladi

B) ko’pdan-ko’p yunon koloniyalari tashkil topdi.

C) Janubiy Yunoniston (Lakonika) hududiga doriylar qabilasi bostirib kirdi.

D) Yunonistonda finikiya alifbosiga asoslangan yangi yozuv vjudga keldi.

42. Sparta shahar-davlatiga asos solgan qabila vakillari kimlar?

A) ilotlar B) doriylar

C) mikelanlar D) kritliklar

43.Spartada qulga aylantirgan mahalliy aholi – ilotlar qaysi tilda so’zlashanlar?

A) ular ilot tilida so’zlashganlar

B) aslida yunonlar bo‘lib, ular bilan bir tilda so‘zlashgan

C) doriy tilida so’zlashganlar

D) miken tilida so’zlashganlar

44.Quyida Yunonistonda qulga aylantirgan mahalliy aholi nomini toping?

A) ilotlar B) doriylar

C) mikenlar D) kritliklar

45.Qaysi davlatga chet elliklar kiritilmagan. Savdo-sotiq sust rivojlangan, san’at asarlari, chiroyli ibodatxonalar ham bo‘lmagan.Hamma uylar bir-biriga o‘xshatib qurilgan?

A) Mikena B) Patikapey

C) Afina D) Sparta

46. Spartada qulga aylantirgan mahalliy aholi – ilotlarning vazifalari qanday bo’lgan?

1. Ilotlar kichik-kichik qishloqlarda yashaganlar.

2. Faqat jangchi edilar

3. Ular butun boshli davlatning mulki hisoblanardilar.

4. Ular dehqonchilik bilan ham, chorvachilik bilan ham shug‘ullanmaganlar.

5. Ilotlar alohida spartaliklar oilasi yeriga ishlov berib, chorvani boqishgan va boshqa majburiyatlarni bajarishgan.

A) 1,3,4 B) 1,2,3 C) 1,3,5 D) 3,4,5

47.Spartada to‘la-to‘kis huquqlarga ega bo‘lmagan, shaxsan ozod kishilar –yashagan. Ular qanday nomlangan?

A) ilotlar B) doriylar

C) perieklar D) kritliklar

48. Qadimgi Spartada kuchli va chidamli jangchilar nihoyatda qadrlangan. Qadimgi Spartada jangchilariga xos xususiyatni toping!

1. Bolalarga yetti yoshdan boshlab yozuv va hisob o‘rgatilgan;

2. Bolalar ancha qattiq sharoitda voyaga yetishgan;

3. O‘g‘il bolalar 14 yoshdan gimnastika bilan shug‘ullanardilar;

4. Sparta maktablarida bolalarni harbiy ishlarga o‘rgatib bo‘lajak jangchilar va Spartaning sodiq himoyachilari etib tarbiyalashardi;

5. Spartalik o‘smirlar ota-onalaridan alohida yashaganlar;

6. Ayni paytda ularga kurash, nayza otish va disk uloqtirish, uzunlikka va balandlikka sakrash hamda yugurish ham o‘rgatilardi;

7. Yigirma yoshga to‘lgan hamma yigitlar jangchi qo‘shinlariga qabul qilinib, qo‘shinda keksa yoshga qadar xizmat qilganlar;

A) 2,4,5,7 B) 2,4,5,6

C) 2,4,6,7 D) 2,3,4,7

49. Yunonistondagi ilk Minoy sivilizatsiyasi qayerda vujudga keldi?

A) Krit orolida B) Spartada C) Mikenda D)Attikada

50. Miloddan avvalgi 1200-yilda kimlar Miken davlatini vayronaga aylantirdilar?

A) doriylar B) forslar C) finikiyaliklar D) axeylar

51. Qadimgi Miken davlati doriylar tomonidan qachon vayron etilgan?A) mil. avv. 1200-yil B) mil. avv. 1450-yil C) mil. avv. 1250-yil D) mil. avv. 1300-yil

52.Attika aholisi qanday guruhga bo‘lingan edi?

1. fuqarolar 2. priyeklar 3.meteklar 4. kolonlar 5. qullar.

A) 1,3,5 B) 1,3,4 C) 2,3,4 D) 3,4,5

53. Afinada davlat maktablari qayerda joylashgan?

A) Akropolda B) Hokimiyat binosi oldida

C) Ibodatxona qarshisida

D) davlat maktablari bo‘lmagan.

54.Qonun bo‘yicha faqat kimlar uchun ta’lim olish majburiy bo‘lgan?

A) yunonistonlik bo’lgan barchaga

B) o‘g‘il bolalar C) qiz bolalar

D) ozod bo’lgan barcha bolalar

55. Bolalarga necha yoshdan boshlab yozuv va hisob o‘rgatilgan?

A) Yetti yoshdan boshlab

B) Sakkiz yoshdan boshlab

C) Besh yoshdan boshlab

D) To’rt yoshdan boshlab

56. Yunonlar qaysi ta’lim muassasalarida adabiyot o‘qitilar, she’r yozish va musiqa ham o‘rgatilar edi?

A) davlat maktablarida

B) palestra – xususiy gimnastika maktablarida

C) Afinada oliy ma’lumot beradigan o‘quv yurtlari D) gimnasiylarda

Ota-onalar o‘z bolalarini pedagogga (yunonchada «pedagog» so‘zi «bolani yo‘lda kuzatib boruvchi» ma’nosini anglatadi) haq to‘lab o‘qitishgan.

57. Yunonlar qaysi ta’lim muassasalarida astronomiya, geometriya, geografi ya, tarix o‘qitilgan?

A) davlat maktablarida

B) palestra – xususiy gimnastika maktablarida

C) Afinada oliy ma’lumot beradigan o‘quv yurtlari D) gimnasiylarda

58. Afinaning asosiy portiga aylangan qaysi bandargohidan mamlakatga xilma-xil tovarlar bilan qullar ham keltirilgan.

A) Fermopil B) Salamin

C) Pirey D) Lakonika

59. Yunon o‘g‘il bolalariga nimalar o‘rgatilgan?

A) kurash, nayza otish va disk uloqtirish, uzunlikka va balandlikka sakrash hamda yugurish ham o‘rgatilardi.

B) kurash, disk otish va nayza uloqtirish, uzunlikka va balandlikka sakrash hamda yugurish ham o‘rgatilardi.

C) kurash, nayza otish va disk uloqtirish, uzunlikka va balandlikka sakrash hamda yurish ham o‘rgatilardi.

D) kurash, disk uloqtirish, uzunlikka va balandlikka sakrash hamda yugurish ham o‘rgatilardi.

60. Yunon o‘spirinlariga nimalar o‘rgatilgan?

A) qo‘l jangi va harbiy ishlar

B) harbiy ishlar va otga minib yurishni o‘rganishgan

C) qo‘l jangi, harbiy ishlar va otga minib yurishni o‘rganishgan.

D) otga minib yurishni o‘rganishgan

61. Palestralarda mashhur haykaltaroshlar ishlagan haykallar turgan. Qaysi muallifning haykali mashhur bo’lgan?

A) Fidiyning «Nayzabardor» degan haykali B) Mironning «Mutaffakir » 

C) Fidiyning «Diskobol» («Disk uloqtiruvchi») degan haykali

D) Mironning «Diskobol» («Disk uloqtiruvchi») degan haykali

62. Haykallar vositasida yunonlar o’quvchilarga nimani uqtirganlar?

A) yigit kishi qanday bo‘lishi-kuchli, jismonan barkamol

B) yigit kishi qanday bo‘lishi-kuchli, jismonan barkamol va o‘z vatani himoyasiga shay turishi kerakligi

C) uni tasvirlash orqali haykaltaroshlarning mahoratini namoyon qilmoqchi bo’lganlar

D) olimpiya oyinlariga tayyorgarligini oshirmoqchi bo’lganlar

Tuzuvchi : Buxoro viloyati G’ijduvon tuman 8- DIUO’TMI tarix fani o’qituvchisi Davlatbek Hamidov


Download 1.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling