6-sinf tarix fanidan mavzulashtirilgan Test-2018-yil


Download 114.48 Kb.
Sana13.01.2022
Hajmi114.48 Kb.
#328773
6-Sinf Tarix Mavzulashgan Test-2018
Bog'liq
tawakkurnoma, javlon b, 2 5420511545190778984, 2 5420511545190778984, Saitmurodov Humoyun Pedagogika-Psixologiya topshiriq 2, Javlon biznes, 66tvlQi3NTMjL5vPluIrOu3xD6EIwynWivr1U6ij, 66tvlQi3NTMjL5vPluIrOu3xD6EIwynWivr1U6ij, 2-sinf ingliz tili ish reja, mehnat bozorining mohiyati va ijtimoiy-iqtisodiy mazmuni, jahon qishloq xojaligi (1), jahon qishloq xojaligi (1), essay writing(1-u), galiley va nyutonning nisbiylik prinsipi, 6-amaliy

6-SINF Tarix fanidan mavzulashtirilgan

Test-2018-yil

1 . Dastlabki svilizatsiya qayerda boshlangan ? A ) Yunoniston B ) Qadimgi Sharqda , C ). Kritda D ). Rimda . 2. Quyidagilardan qaysi biri O’zbekiston tarixi bo’yicha eng qadimgi manba hisoblanadi ? A )Behistun qoyalari yozuvlari . B) Yunon-Rim manbalari C) Avesto kitobi D) Sug’d. Yozuvi 3. Qaysi asarlarda o’lkamizning qadimgi aholisi to’g’risida ma’lumotlar beriladi ? A) Avesto .” Geografiya B)” Tarix “ , ” Geografiya C)” Geografiya , Tarixiy yilnomala“, D )” Tarixiy yilnomala“,” Tarix“ 4. Quyidagilardan qaysi biri Rim tarixchisi A)Strabon B)Ktesiy C) Kvint KurtsiyRuf D) Arrian . 5.Qaysi asarda ko`plab mamlakatlar xalqlari madaniyati va tarixiy voqealari haqida ma`lumotlar keltiriladi? A)”Geografiya” asarida B)”Tarix”asarida C)”Tarixiy yilnomalat”asarida D)”Buyuk Aleksandrtarixi”asarida 6.Qadimgi dunyo tarixini o’rganishda qayisi xalqlarning tarixiy va geografik asarlari katta ahamiyat kasb etmagan. A) Yunon B) Rim C) Hindiston D) Xitoy 7 . Biografiya bu ... . A) Yahudiyiarning muqaddas kitobi B) Voqealarni yilma-yil qayd etib boruvchilar C) Qadimgi inso nlar haqidqgi fan D) tarjimayi xol 8. “Marhumlar kitobi” da qaysi xalqlar tarixi bayon etiladi ? A) YaxudiylarB)misrliklarC)Rimliklar D) Hindlar 9.Ming yillar davomida kishilarning tashqi qiyofasida ro’y bergan o’zgarishlarni o’rganuvchi olimlarni…………. deb ataladi A) Arxeologlar B) Antrapologlar C)Etnograflar D) Geneologlar 10.Lingivistlar nima uchun qadimgi tillarni o’rganadilar? A)hozirgi zamon tili qanday shakillanganini tushunib yetish maqsqdida B) Qadimgi odamlarni qanday so’zlashganliklarini o’rganish maqsadida C) Qadimgi zamon tillarining vujudga kelishi hamda uning tarqalish xududini tadqiq etish maqsadida D) hozirgi zamon tillarini qadimgi tillar bilan solishtirish maqsadida 11.O’lkamiz eng qadimgi tarixining keng tarqalgan manbayi qadimshunoslar tomonidan topilgan…… . A) Moddiy manbalar B) Ma’naviy manbalar C) Avesto kitobi D) Tarixiy yodgorliklar 12. Ajdodlarimizning madaniyat tarixi qaysi manbada o’z ifodasini topgan ? A) Avesto B) Shoxnoma C) Behustun yozuvidaD) ”Tarixiy yilnomalar” 13. O’zbekiston hududdagi ilk yozma manbalarni toping ? A) “Avesto” B) Behistun bitiklari C) Qadimgi dunyo tarixchilarining asarlari D) So’gd bitiklari . 14 . Qaysi asrda Kichik Osiyo shaharlarda yashab o’tgan yunonlar yurtimizning aholisi , viloyatlari haqida ma’lumotga ega bo’lganlar ? A) Mill .avv. VI asr B) Mill.avv . V asr. C) Mill.avv IV asr D)Mill.avv . I asr 15. . Qachondan boshlab o’lkamizning qadimgi aholisi bilan Qadimgi Sharq elatlari o’rtasida keng madaniy aloqalar boshlangan ? A) Bundan V-IV ming yil avval B) III – I ming y.y C) Mill .avv IIIming yillik va milodiy I asr . D) milodning I –IV asrlarida 16. Insoniyat rivojidagi birinchi bosqich kishilarning ….. ga birlashuvi bo’lib xizmat qildi. A) Ibtidoiy to’da B) Urug’ C) Urug’chilik tuzumi D) qabila. 17. Turmush va mehnat umumiligi negizida birlashgan eng qadimgi odamlar jamoasi bu…….…. A) Urig’ B) Ibtidoiy to’da C) Urug’chlik tizimi D) Qarindoshlar jamoasi 18.Qarindoshlarning alohida uyushmasi bu……. A) Ibtidoiy to’da B) Urug’ jamoasi C) Urug’ D) Urug’chilik tuzumi 19. Insoniyat tarixining barcha mehnat qurollari umumiy bo’lgan, hamma barobar ishlagan davr qanday ataladi? A) Ibtidoiy tuzum B) Urug’ jamoasi C) Urug’ D) Urug’chilik tuzumi 20. “ Paleos” so’zi qanday ma’noni anglatadi ? A) eng qadimgi B) qadimgi C) o’rta D) so’ngi 21. Quyidagi tarixiy atamalardandan qaysi biri lotincha va yunoncha so’zlardan olingan? A) paleolit B) mezolit C) neolit D) eneolit 22. Paleolit necha davrga bo’linadi ? A) ikki B) uch C) to’rt D) besh 23. Odamning ilk ajdodlari topilgan Olduvay Afrikaninhg qaysi hududidan joylashgan ? A) sharqiy B) shimoliy C) janubi sharqiy D) g’arbiy 24.Qariyib 28 ming yil davom etgan davrni toping A) O’rta paleolit B) so’nggi paleolit C) muzlik davri D) matriarxat davri 25. Quyidagi javoblardan qaysi biri ashyoviy manba hisoblanmaydi ?

A) qoyatosh bitiklari B) Ov qurollari C) taqinchoqlar D)Musiqa asboblari 26.Yer yuzidagi dastlabki odamlar qanday xususiyatlari bilan hayvonot dunyosidan farq qilgan A) tik turib yurishlari B) mehnat qurollari yasay bilishlari C) tosh qurollarni ishlata bilishlari. D) barcha javoblar to’g’ri . 27. Quyidagi javoblardan bir-biriga muvofiq keluvchi javoblarni aniqlang.1.Pitekantrop 2.Zinjantrop 3.Avstrolopitek 4.Sinantrop. 5.Kromanyon a) Sharqiy Afrika b) Fransiya c)Indoneziya d) Janubiy Afrika e) Xitoy. A)1-C,2-D, 3-B,4-E,5-A. B) 1-C,2-A, 3-D, 4-E, 5-B. C)1-C, 2-D, 3-A, 4-E, 5-B D) 1-C,2-B, 3-D,4-E,5-A. 28. Birgalikda yashagan va mehnat qilgan umumiy mehnat qurollari ,qurol yarog`larga ega bo`lgan qarindoshlar jamosi nima deyilgan? A)Urug` B)to`da C)qabila D)hududiy qo`shnichilik jamosi 29. Selung’ur manzilgohi O’zbekistonning qaysi hududida joylashgan A)Surhondaryo vohasida B) Qashqadaryo vodiysida C)Farg’ona vodiysida D) Buxoroda vohasida 30.Yer yuzida iqlim iliq bo’lgan kezlarda odamlar qanday hududlarda yashaganlar ? A) jilg’alar va ko’llar yaqinida B) buloqlar va kichik daryolar bo’yida C) kichik daryolar va soylar yaqinida D)tabiiy g’orlar va ko’llar yaqinida 31. Buyuk muzlik davri qachon boshlangan ? A) so’ngi Paleolit boshlarida B) ilk Paleolit boshlarida C)ilk Paleolit oxirlarida D) so’ngi Paleolit oxirlarida. 32. Qanday omil odamlarni yangicha turmush sharoitiga moslashishga undadi?

A)mehnat qurollarining takomillashib borishi

B) muzlik davrining boshlanishi

C) olovning kashf etilishi .

D) ishlab chiqaruvchi xo’jalikka o’tilishi.. 33. O’rta Osiyoda toshdan yasalgan eng qadimgi mehnat qurollari qayerdan topilgan ? A) Teshiktosh B) Selung’ur C) Obishir D)Suyobcha .34.Ko’lbuloq manzilgohi qayerda joylashgan ?A)Toshkent vohasida B) Toshkent shahrida C) sharqiy Toshkentda D)G’arbiy Toshkentda .35. Chopper bu…… A) mayda tosh quroli B) ikki uchi bir tomonga qaratib o’tkirlangan tosh qurol C) qo’pol daryo toshi D) bir tomonga urub o’tkirlangan tosh qurol 36. Insoniyatning dastlabki mehnat quroli qanday bo’lgan? A) qo’pol tosh va tayoq B) yog’och va suyak C) uchi o’tkirlangan tosh va tayoq D) garpun va tayoq 37. O’zlashtiruvchi xo’jalik bu……? A) termachilik va dehqonchilik B) termachilik va chorvachilik C) termachilik va ovchilik D) termachilk va baliqchilik 38. 2013-yilda Teshiktosh topilganiga necha yil bo’lgan ? A) 60yil B) 72yil C) 73yil D) 75yil 39. Teshiktosh g’oridan qancha tosh qurollar topilgan? A) 3000 ga yiqin B) 3000 ta C) 3000 dan ortiq D) 1938 ta 40. O’zbekiston hududida dastlabki diniy marosimlar qachondan boshlab ko’zga tashlandi? A)o’rta paleolit B) so’nggi paleolit C) mezolit D) ilk paleolit 41.Insonlarni fikrlash qobiliyati va tafakkurini o’zgarishiga qanday omillar sabab bo’lgan ? A) tabiat xodisalari B)mehnat faoliyati tevarak olam haqida to’plangan bilimlar C) diniy tasavvurlar D) mehnat va yozuv

42.Qoyatosh rasmlari qaysi davrga oid ?

A) o’rta paleolit B) so’nggi paleolit C) mezolit D) ilk paleolit

43. Odamlar u yoki bu buyumlar omad keltirishga , balo qazoni bartaraf etishga ham e’tiqod qilganlar .Bu e’tiqod turi qanday ataladi ?

A) animism B) totemizm C) fetishizm D) zardushtiylik

44. Insonni o’rab turgan mihitda jonlar va ruhlarning mavjudligiga ishonish………..deyiladi?

A) animizm B) totemizm C) fetishizm D) zardushtiylik

45.Lasko g’ori qaysi davlatda joylashgan /

A) Ispaniya B) Fransiya C) Boshqirdistonda D) O’zbekistonda

46. Altamir qaysi davrga oid yodgorlik ?

A)o’rta paleolit B) so’nggi paleolit C) mezolit D) ilk paleolit

47.Qadimgi odamlar qoyatosh rasmlariga nima uchun ishonishgan ?

A) yovuz ruhlardan himoyalanish maqsadida

B) hayvonlarga taqlid qilish maqsadida

C) bo’lajak ovda o’zlariga yordam berishi uchun

D) nayza uloqtirish maqsadida

48.Eng qadimgi qabrlar qachon vujudga kelgan ?

A)o’rta paleolit B) so’nggi paleolit C) mezolit D) ilk paleolit

49.Odamning o’zini qurshab turgan tevarak dunyoni tushunishga intilishi nimaning rivojlanishiga xizmat qilgan?

A) diniy tushunchalarning rivojlanishiga

B) tasviriy san’tning rivojlanishiga C) qadimiy bilmlarning rivojlanishiga

D) tabiat qonuniyatlarini o’zlashtirishiga

50.Qadimgi qoyatosh rasmlari qimmatli tarixiy hujjatdir.Ular tarixga qanday yordam beradi ?

A)insonlar nimalar xaqida o’ylagani xaqida

B) tevarak dunyoni qay tarzda tasavvur etgani C) Qaysi hayvonlarni ovlagani chaqida

D) barcha javoblar to’g’ri

51.Qaysi davrda toshga ishlov berish texnikasi va mehnat qurollari yasash usullari o’zgardi ?

A)o’rta paleolit B) so’nggi paleolit C) mezolit D) ilk paleolit

52.Qaysi davrda ortiqcha mahsulot paydo bo’ldi?

A) mezolit B) eneolit C) ilk temir D) bronza

53.Qaysi davrda odamning o’zi ham tashqi qiyofasi ham o’zgardi ?

A) o’rta paleolit B) so’nggi paleolit C) mezolit D) ilk paleolit

54. So’ngi paleolitga oid manzilgohlardan qaysi biridan yuqori madaniy qatlam topilgan ?

A) Samarqand shahri hududidan B) Farg’ona vodiysidan

C) Ko’lbuloqdan D) barchasi to’g’ri

55.Kromanyanlar qaysi davrlarda yashaganlar ?

A) mil.avv 100-40ming yilliklarda

B) mil.avv 40-12 ming yilliklarda C) mil.avv 25-30 ming yilliklarda

D) mil avv 12-7 ming yilliklarda

56.Bir joyda yashab turgan bir qancha urug’lar ……tashkil etgan ?

A) urug’ jamoalarini B) qabilani

C) oilani D) urug’lar guruhini

57.So’ngi paleolit odamlari qanday taqinchoqlarni yasamaganlar ?

A sirg’a B) tumor C) munchq D) uzuk

58.So’ngi paleolit davri odamlarining muhim ixtirosini aniqlang ?

A) ancha takomillashgan mehnat qurollarini yasay boshlacanlar

B) Kiyim-kechak tayyorlashda haybon terisidan foydalanganlar

C) turar joylar qurilishni boshladilar

D)urug’ jamoalariga ajralib chiqdilar

59.Insonlar su’niy olovdan qachon foydalanganlar?

A)o’rta paleolit B) so’nggi paleolit C) mezolit D) ilk paleolit

60.O’rta tosh asri qaysi asrlarni o’z ichiga oladi?

A) m.avv 40-12 ming .yill B) m.avv 12-7 –ming yy C)m.avv 100 -40 ming yy. D)m.avv 6 -4 ming yy

61.Muzlik davri qachon poyniga yetgan ?

A) mezolit oxirlarida B) mezolit boshlarida

C) paleolit oxirlarida D) mezolit o’rtalarida

62.Nima sababdan m.avv XII –ming yillikdan boshlab odamlar turmushida katta o’zgarishlar boshlandi ?

A) mezolit davri boshlangani uchun

B) muzlik davri poyoniga yetgani uchun

C) hayvon qo’lga o’rgatilgani uchun

D) o’q-yoy kashf etilgani uchun

63.Inson hayvonlarni qachon qo’lga o’rgatdi ?

A) mezolit oxirlarida B) mezolit boshlarida

C)paleolit oxirlarida D)mezolit o’rtalarida

64.Mezolit davri oxirlarida qayerda xo’jalikning yangi tarmoqlari vujudga keldi

A) Old Osiyoda B)O’rta Osiyoda

C)Markaziy Osiyoda D)Kichik Osiyoda.

65.Mezolit davri oxirlarida vujudga kelgan xo’jalikning yangi tarmoqlarini toping .

A) Chorvachilik va ibtidoiy ziroatchilik

B)ziroatchilik va hunarmandchilik.

C) baliqchilik va chorvachilik

D) dehqonchilik va baliqchilik .

66.Teshiktosh g`orida topilgan bolaning jasadi atroflari nimalar bilan o`ralgan?

A)mehnat va ov qurollar B)turli hil o`simliklar

C)hayvon suyaklari D) tog’ echkisi shoxi

67.Bugungi kunda mezolit davriga oid qancha manzilgohlar ochilgan ?

A) 100ga yaqin B)100ta C) 100dan ziyod D) 4 ta.

68.Hunarmandchilik rivojiga nima zamin yaratgan ?

A)kulolchiliukning kashf etilishi

B)ishlab chiqaruvchi xo’jalikka o’tilishi

C) mehnat qurollaining takomillashumi

D)o’troq turmush tarziga o’tilishi

69.Termachilikdan …….boshlangan .

A) ovchilik B)baliqchilik C)dehqonchilik D)bog’dorchilik.

70.Ancha vaqt urug’ni oziq-ovqt mahsulotlari bilan ta’minlab kelgan ziroatchilik va chorvachilik bu ….

A) o’zlashtiruvchi xo’jalik B) ishlab chiqaruvchi xo’jalik

С) urug’chilik jamoasi D) hududiy qo’shnichilik jamosi .

71. O’zbekistonning qaysi hududlarida tog’oldi va tog’liq tumanlarida mezolit davriga oid yodgorliklar uchraydi ?

A) Farg’ona vodiysida B)Surhondaryo vohasida

C) Qashqadaryo vodiysida D) Zarafshon vodiysida.

72. O’zbekistonning qaysi hududlarida mezolit davriga oid yodgorliklar ko’plab uchraydi ?

A)shimoliy B) g’arbiy C)janubiy D) sharqiy.

73. Quyidagi yodgorliklardan qaysi biri mezolit davriga tegishli emas

A) Qo’shilish B) Selung’ur C) Zarautsoy D) Obishir. .

74. Qachon o’zlashtiruvchi xo’jalikda tub o’zgarish sodir bo’ldi ?

A) bronza B) eneolit C) neolit D) ilk temir asrida

75.O’zlashtiruvchi xo’jalik qachon yakunlandi ?

A) bronzada B) enolitda C) neolitda D) ilk temir asrida

76. Neolit davrini aniqlang ?

A) mill.avv . VI-V ming yy . B) mill.avv VI-IV ming yy.

C) bundan VII-IV ming yil oldin D) mill.avv V-IV ming .yy.

77. Arxeologlar neolit davri boshlanishini qaysi voqea bilan belgilaydilar

A)o’troq turmush tarziga o’tilishi bilan

B) doimiy turar joylarga o’tilishi bilan

C) sopol idishlar kashf etilishi bilan

D) mikrolitlardan foydalanishning boshlanishi bilan.

78.Neolit davrida aksariyat qabilalar…………..

A) o’troq turmush tarziga o’tishdi

B) doimiy turar joylar qura boshladilar

C) urug’ jamoalarining doimiy o’troq manzilgohlari shakillandi

D) barchasi to’g’ri

79.Odamlar toshdan kichik mehnat qurollarini qachondan yasay boshlaganlar .

A) neolit B) mezolit C) so’nggi paleolit D) mezolit- neolit

80.Toshga ishlov berishning odam tanish bo’lmagan yangi usullari qachon yaratilgan ?

A) neolit B) mezolit C) so’nggi paleolit D) mezolit- neolit

81.Toshga ishlov berishning odam tanish bo’lmagan yangi usullariga javoblardan qaysi biri muofiq ?

A) silliqlash va parmalash,arralalash, sirlash

B) arralash, kesuvchi , teshuvchi

C) parmalash , kesuvchi , maydalovchi

D) teshikchalar parmalovchi , kesuvchi , arralash

82.Neolit davrining muhim kashfiyotini aniqlang ? .

A) kulolchilik va to`quvchilik B) ziroatchilik va chorvachilik

C) turar joylar qurilishi D)mikrolitlar yasay boshlanishi

83.O’rta Osiyoning qaysi hududida ziroatchilikka birinchilardan bo’lib o’tilgan

A)shimoliy B) g’arbiy C )janubiy D) sharqiy.

84.Milddan avvalgi VI-V ming yilliklar boshlarida O’rta Osiyoda ziroatchilikka o’tilgan bo’lsa , markaziy va shimoliy hududlarida esa… davom etardi ?

A) ovchilik va termachilik. B) dehqonchilik va chorvachilik

C) ovchilik va baliqchilik D) urug’chilik davom etardi

85.Mis qachon kashf qilingan ?

A) bronza B) eneolit C) neolit o’rtalarida D) neolit oxirlarida

86.Mis qurollaridan qachondan boshlab qurol- yaroglar yasashga o’tildi

A) bronza B) eneolit

C) neolit o’rtalarida D) neolit oxirlarida

87.Eneoliot davri qaysi mingyilliklarni o’z ichiga oladi ?

A) mil avv 6-4 ming yilliklar B) mil avv 4-3 ming yilliklar

C) mil avv 12-7 ming yilliklar D) mil avv 3-2 ming yilliklar

88.Nima sabbabdan urug’ni yetarli mahsulotlar bilan ta’minlash erkaklar qo’liga o’tdi ?

A) yer haydab ziroatchilik qilish

B) chorvachilikning vujudga kelishi

C) hunarmandchilikning vujudga kelishi

D) barcha javoblar to’g’ri

89.Hozirgi qiyofadagi odam qaysi davrda shakllandi?

A)ilk paleolit B)o`rta paleolit C)so`nggi paleolit D)mezolit

90.Mil. Avv. IV- mingyillikda………… ilk shahar va davlatlar vujudga keldi ?

A) Qadimgi Yunonistonda B) O’rta Osiyoda

C) Qadimgi Sharqda D) Kichk Osiyoda

91.O’rta Osiyoda sug’orma dexqonchilik qachon vujudga keldi ?

A) mil avv VI ming yillikda B) mil avv V ming yillikda

C) mil avv IV ming yillikda D) mil avv II ming yillikda

92.Sug’rma dehqonchlik O’rta Osiyoning …………….. vujudga keldi ? A) shimolida B) janubida C)sharqida D)g’rbida

93.Qachondan bochlab bronza xo’jalikda ishlatiluvchi asosiy materialga aylandi ? A) mil avv IV ming yillik B) mil avv III ming yillik boshlaridan C) mil avv III ming yillik o’rtalaridan D) mil avv III ming yillik oxirlaridan 94.To’g’ri javobni toping ? Bronzadan asosan……………tayyorlangan A) zeb-ziynatlar B) qurrol- yaroglar

C) mehnat qurollari D) barcha javoblar to’g’ri

95.Xom g’ishtdan ko`p honali uylar qachondan qurila boshlangan ?


A) so’nggi paleolit B) neolit C) eneolit D) bronza

96.Chorvachilik asta- sekin dehqonchilikdan ajralib chiqqan davrni aniqlang ?

A) mezolit B) neolit C) eneolit D) bronza

97.O’zbekiston hududidan dehqonlarning qadimgi manzilgohlari ………… topilgan ?

A) Amudaryoning quyi oqimidan B) Zarafshon havzasidan

C) Farg’ona vodiysidan D) Qashqadaryo havzasidan

98.Qaysi yodgorlikda sopol humlarda donlar saqlangan ?

A) Zamonbobo B) Sopollitepa C) Jarqo’ton D) Tuproqqala’

99.Qaysi manzilgohning rejasida shaharning ilk alomatlari ko’zga tashlanadi ?

A) Zamonbobo B) Sopollitepa C) Jarqo’ton D) Tuproqqala’

100.Zamonbobo manzilgohi mil avv II ming yillikda yashagan… qadimiy manzilgohi ?

A) hunarman va dehqonlarning B) chorvador va hunarmandlarning

C) ziroatchi va chorvadorlar D) dehqon va savdogarlarning

101. Zeb- ziynatlar yasaladigan ustahona qoldiqlari qayerdan topilgan ?

A) Zamonbobo B) Sopollitepa C) Jarqo’ton D) Tuproqqala’

102.O’zbekiston hududidan ibodatxona qaysi yodgorlikdan topilgan?

A) Zamonbobo B) Sopollitepa C) Jarqo’ton D) Tuproqqala’

103.Ildamroq harakatlanish vositalari qachon vujudga kelgan ?

A) mezolit B) neolit C) eneolit D) bronza

104.Jarqo’ton manzilgohining qal’a va uning atrofida...................... A) dehqonlar uylari B) chorvadorlar uylari

C) hunarmandlar va dehqonlar uylari D)hukmdor qasri.

105. Miloddn avvalgi II ming yillikka oid manzilgohlar O’zbekistonnig qaysi xududidan topilgan ?

A) Xorazm B) Farg’ona C) Toshkent D)Surxandaryo

106.Bronza davriga oid manzilgohlar aholisi hunarmandchilikning qaysi sohalari bo’yicha yutuqlarga erishganlar ?

A) kulolchilik, zargarlik , qurilish

B) kulolchilik , to’quvchilik , hunarmandchilik

C) kulolchilik , qurilish , tikuvchilik

D) kulolchilik , teri oshlash , metallurgiya 107.Qaysi davrda yuk tashish vositalari vujudga keldi ?

A) mezolit B) neolit C) eneolit D) bronza

108.O’zbrkistin hududida qachondan boshlab temirdan mehnat qurollari yasash imkoniyati paydo bo’ldi ?

A) mil avv I ming yillik boshlarida

B) mil avv I ming yillik o’rtalarida

C) mil avv I ming yillik oxirlarida

D) mil avv I ming yillikda

109.Harbiy demekratiya bu -………………..

A) urug’ jamoasiga o’tish davrida qabilaga harbiy sardorlar boshchilik qilgan boshqaruv shaklidir .

B) katta patrialxal oilaga o’tish davrida qabilaga harbiy sardorlar boshchilik qilgan davrdir.

C) ilk davlatchilikka o’tish davrida qabilaga harbiy sardorlar boshchilik qilgan boshqaruv shaklidir

D) harbiy jamoaga o’tish davrida qabilaga harbiy sardorlar boshchilik qilgan boshqaruv shaklidir

110.Ijtimoiy tuzum taraqqiyoti to’g’ri tartib bilan berilgan javobni belgilang

A) urug’ jamoasi , qabila , qabilalar ittifoqi

B) urug’ , qabilalar ittifoqi , urug’ jamoasi

C) qabila , qabilalar ittifoqi , urug’ jamoasi

D) qabilalar ittifoqi , urug’ jamoasi , davlat

111.Temir qurollaridan dastlab………………………… foydalanishgan A) O’rta Osiyoda xettlar

B) Kavkazortida xettlar

C) Kichik Osiyoda xettlar

D) Oldi Osiyoda xettlar

112.“Avesto’’ da hududiy qo’shnichilik jamoasi……ga birlashgan ?

A) nmama B) varzana C) zantu D) dah’ya

113. “Avesto”da aholi urug’ va qabila bo’yicha emas , balki ….. taomilga ko’ra ajratilgan ?

A) qo’shnichilik B) hududiy taomilga ko’ra C) hududiy D) dah’ya

114.O’rta Osiyodan topilgan temir buyumlarning ko’pi nechanchi asrlarga oid?

A) mil avv IX- VIII asrlar B) mil avv VIII- VII asrlar

C) mili avv VII- VI asrlar D) mil avv VI- IV asrlar

115.Temir necha gradusda eriydi ?

A) 1300 C B) 1000 C C) 1500 C D) 300 C

116.Maykop qo’rg’oni qayerda joylashgan ?

A) Boshqirdiston B) Ispaniya C) Kavkazda D) Frasiya

117. “Avesto”da O”rta Osiyo jamiyatining negizi nima deyiladi ?

A) nmana B) varzana C) zantu D) dah’ya

118.“Avesto” da katta patriarxal oilani nima deyiladi ?

A) nmana B) varzana C) zantu D) dah’ya

119.Qachon O’rta Osiyoda aholi to’rt guruhga ajratilgan ?

A) mil avv I ming yillik boshlarida

B) mil avv I ming yillik o’rtalarida

C) mil avv I ming yillik oxirlarida

D) mil avv II ming yillikda

121.To’g’ri tartib bilan berilgan javobni toping ?

A) dehqonlar , hunarmandlar , jangchilar , kohinlar

B) kohinlar , hunarmandlar , jangchilar , dehqonlar

C) kohinlar , jangchilar , dehqonlar , hunarmandlar

D) kohinlar , dehqonlar ,hunarmandlar, jangchilar

122.Mehnat qurollari yasash uchun temirdan foydalanish , eng avvalo , …texnikasi rivojiga ta’sir o’tkazdi ?

A) hunarmandchilik B) dehqonchilik

C) quqilish D) harbiy qurollar

123.Temir qurollarining keng tarqalishi …

A) urug’ jamoasi o’rnini hudhdiy qo’shnichilik jamoasi egallay boshladi B) dehqonchilikda ulkan yutuqlar qo’lga kiritildi

C) mehnat unumdorligini oshirdi

D) ilk marotaba davlatchilikka o’tildi

124.Xettlar nechanchi asrlarda temir qurollaridan foydalanishgan ?
A) mil avv XVI-XIII asrlarda B) mil avv XIV –XIII asrlarda

C) mil avv XIV –XII asrlarda D) mil avv XV-XIII asrlarda

125.Temir qurollar nisbatan keyinroq tarqalgan hududlarni aniqlang ?

A) Eron , Kavkazorti , O’rta Osiyo

B) Kavkazorti , Hindiston , Yunoniston

C) Mesopotamiya , Eron , Kavkazorti

D) Mesopotamiya , Hindiston , O’rta Osiyo

126.Temir qurollaridan dastlab nima maqsadda foydalanilgan ?

A) pul zarb qilishda foydalanilgan

B) qurol-yarog’ yasashda foydalanilgan

C) zeb-ziynat yasashda foydalanilgan

D) barcha javoblar to’g’ri

127. “Avesto” ga ko’ra, o’z hududini himoya qilish uchun bir qancha qabilalar ittifoqqa……….. uyushishgan ?

A) nmama B) varzana C) zantu D) dah’ya

128. “Avesto” ga ko’ra, jamiyatni idora qilishning tizimi to’gri tartib bilan berilgan javobni toping ?

A) alohida tumanlar , viloyatlarning hukmdorlari, oqsqqollar kengashi , xalq yig’ilishi

B) alohida tumanlar, oqsqqollar kengashi , xalq yig’ilishi, viloyatlarning hukmdorlari

C) oqsqqollar kengashi, xalq yig’ilishi, alohida tumanlar , viloyatlarning hukmdorlari

D) xalq yig’ilishi, alohida tumanlar , viloyatlarning hukmdorlari , oqsqqollar kengash

129.Qadimgi dunyo tarixi qaysi voqeagacha davom etgan?

A) G’arbiy Rim imperiyasining qulashi

B)Sharqiy Rim imperiyasining qulashi

C)Franklar davlatining tashkil topishi

D)buyuk ko`chishlar davrigacha

130.O'zbekistondagi qadimgi yodgorlik Teshiktosh g 'oridan qanday buyumlar topilgan?

1) tosh qurollari; 2) sopol buyumlari; 3) hayvon suyaklari; 4) dehqonchilik qurollari: 5) qoyatosh rasmlari; 6) inson suyaklari

A)1,2 B)1,5 C)1,4,5 D) 1, 3, 6

131.Qadimda qaysi omil dehqonchilik texnikasi rivojiga ta'sir o'tkazdi?

A) mehnat qurollarining temirdan yasalishi

B) mehnai qurollarining bronzadan yasalishi

C) mehnai qurollarining misdan yasalishi

D) mehnai qurollarining toshdandan yasalishi

132.Katta-katta maydonlarda ziroatchilikni rivojlantirishga imkon yaratib bergan omilni aniqlang.

A) bronza uchli omochlar, bronza boltalar paydo bo 'lishi

D) mis uchli omochlar, mis boltalar paydo bo 'lishi

D) toshdan yasalgan omochlar, tosh boltalar paydo bo 'lishi

D) temir uchli omochlar, temir boltalar paydo bo 'lishi

133.Toshdan o`ta oddiy mehnat qurollari yasashni bilgan eng qadimgi odamning suyak qoldiqlari topilgan hududni aniqlang?

A)Janubiy va sharqiy Afrika B)g`arbiy va shimoliy Afrika

C)shimoliy va sharqiy Afrika D) sharqiy va g`arbiy Afrika

134.Marhumlar ko`milgan eng qadimgi qabrlar va diniy e`tiqodlar kurtaklari qaysi davrda vujudga kelgan?

A)mezolit B)o`rta paleolit C)so`nggi paleolit D)neolit

135.Eneolit davridan boshlab O`rta Osiyoda…?

1)sug`orma dehqonchilik vujudga keldi

2) xom g`ishtdan keng foydalana boshlandi

3)kulolchilk charxi va g`ildirak kashf etildi

4)Jarqo`ton manzilgohi yuksak taraqqiyotga erishdi

5)kulolchilik xumdonlaridan keng foydalana boshlandi

6)sopol idishlar sirti naqshlar bilan bezatiladigan bo`ldi

A)1,2,5,6 B)3,4,5,6 C)1,2,4,5 D)2,3,4,5

136.Turarjoylar qurilishi dastlab qaysi davr odamlarining muhim ixtirosi bo`lgan?

A)so`ngi paleolit B)ilk paleolit C)mezolit D)o`rta paleolit

137.Dastlab diniy e`tiqod bilan bog`liq bo`lgan manzilgohni aniqlang?

A)Teshiktosh B)Zarautsoy C)Ko`lbuloq d)Selung`ur

138.So`nggi paleolit davri odamalarining muhim ixtirosini aniqlang?

1)turarjoy qurilishi,sun`iy olov

2)ancha takomillashgan kesuvchi,mehnat qurollari

3)o`q-yoy hayvonlarni qo`lga o`rgatish

4)kuolchilik,parmalovchi mehnat qurollari

5)munchoq tumorlar va uzuklar yasash

A)2,3,4 B)1,4,5 C)1,3,5 D)1,2,5

139.Buyuk muzlik davri qachon o`z payoniga yetdi?

A)mezolit davri boshlanishi bilan B)neolit davrida

C)mezolitning oxiri neolitning boshida D)so`nggi paleolotda

140.Eng qadimgi tasviriy san`atning rivojlanishi uchun asos bo`lib xizmat qilgan omilni aniqlang?

A)buyuk muzlik davrining boshlanishi

B)odamning dunyoni tushunishga intilishi

C)turarjoylar qurilishi

D)urug` jamoalarining paydo bo`lishi

141.Old Osiyoda xo`jalikning yangi tarmog`i –ibtidoiy ziroatchilik va chorvachilk qaysi davrdan vujudga kelgan?

A)neolit davrining oxirarida B)so`nggi paleolitda

C)mezolit davrining oxirida D)newolit davrining boshida

142.Teshiktosh g’orini kim tadqiq qilgan?

A) M.Tolstov B) V.M.Masson

C) A.P.Okladnikov D) .Pugachenkova

143.“Makadoniyalik Aleksandrtarixii” nomli asar muallifini aniqlang?

A) Kvint Kursiy Ruf` B) Strabon C) Arrian D) Gerodot

144.Sopollitepa –O`zbekiston jaubidagi bronza asri ….manzilgohidir?

A)hunarmandlar B)ovchilar C)dehqonlar D)chorvadorlar

145.Qadimgi qabilalar “daxyu”ga birlashishi sababini aniqlang?

A)o`z hududini himoya qilish uchun

B)o`z urug`ini himoya qilish uchun

C)o`zoilasini himoya qilish uchun

D)o`zqabilasini himoya qilish uchun

146.Qadimgi odamlar ancha takomillashgan kesuvchi, arralovchi, va parmalovchi mehnat qurollarini qachon yasaydigan bo`lishdi?

A)mezolit B) so`nggi paleolit C)neolit D)bronza

147.Quyidagi qaysi manzilgohdan 1938-yilda 3 mingga yaqin tosh qurollari va turli hayvonlarning suyak qoldiqlari topilgan? A)Selung`ur B)zamonbobo C)Ko`lbuloq D)Teshiktosh 148.Turarjoylar qurilishi dastlab qaysi davr odamlarining muhim ixtirosi bo`lgan? A)so`nggi paleolit B)ilk paleolit C)mezolit D)o`rta paleolit

149.O`zbekiston tarixi bo`yicha eng qadimgi yozma manbalar ketma-ketligi to`g`ri keltirilgan javobni aniqlang?

A)Avesto,Yunon –rim manbalari Xitoy solnomalari

B)Avesto Behustun yozuvlari Gerodotning tarix asari Yunon rim manbalari

C)Ramayana Avesto Yunon rim manbalari Persopol yozuvlari

D)Avesto shumer yozuvlari Gerodotning Tarix asari Behustun yozuvlari

150.Chopper nima? A)qadimgo odamlarning makonlari B)qadimgi odamlar ishlatgan nayzaning turiC) bir tomoni o`tkirlashgan tosh D)suyakdan yasalgan mehnat quroli 151.O`rta osiyodan toshdan yasalgan qadimgi mehnat qurollari qayerlardan topilgan?

A)Xorazm va Zarafshon vohasidan

B)Farg`ona va Toshknt vohasidan

C)Toshkent va Surhandaryo vohasidan

D)Farg`ona va Surxon vohasidan

152.Ilk paleolitga oid manzilgohlar O`zbekistoning qaysi hududlaridan topilgan?

A)Xorazm va Zarafshon vohasidan

B)Farg`ona va Toshknt vohasidan

C)Toshkent va Surhandaryo vohasidan

D)farg`ona va Surxon vohasidan

153.Dastlabki qoyatosh suratlari qaysi davrda paydo bo`lgan?

A)o`rta paleolit B)so`nggi paleolit C)mezolit D)neolit

154.Diniy e`tiqod kurtaklari va marhumlar ko`milgan eng qadimgi qabrlar qaysi davrda vujudga kelgan?

A)o`rta paleolit B)so`nggi pelellit C)mezolit D)neolit

155.Altamir,Lasko,Kapovaya Ushbu yodgorliklarda qanday umumiylik mavjud?

A)ular dastlabki dehqonchilik manzillari

B)ular eng qadimgi qoyatosh suratlari topilgan makonlar

C)ularning barchasi Mezolit davriga oid makonlar

D)ularning barchasida qadimgi odamlar faoliyatiga oid tosh qurollar topilgan

156.Altamir, Lasko, Kapovaya g`orlaridan topilgan qoyatosh rasmlari

qaysi davrga oid?

A)o`rta paleolit B)so`nggi pelellit C)mezolit D)neolit

157.Eng qadimgi tasviriy san`at rivojlanishi uchun nima asos bo`lib xizmat qilgan?

A)diniy e`tiqodlarning paydo bo`lishi

B)insonlarni tabiat hodisalarini tushunib yetmasligi

C)odamlarni san`atga bo`lgan qiziqishini o`yg`onishi

D)odamlarning o`zini qurshab turgan dunyoni tushunishga intilishi

158.Kramanyon odami qaysi davrga mansub?

A)ilk paleolit B)o`rta paleolit C)so`nggi paleolit D)mezolit

159.Hozirgi qiyofadagi odam qaysi davrda shakllangan?

A)ilk paleolit B)o`rta paleolit C)so`nggi paleolit D)mezolit

160. Zarautsoy qoyatosh suratlari qaysi davrga oid?

A)ilk paleolit B)o`rta paleolit C)so`nggi paleolit D)mezolit

161.Qaysi davrdan sopol idishlariga hayvonlar ,qushlar va o`simliksimon naqshlar bilan bezatiladigan bo`ldi?

A)mezolit B)neolit C)eneolit D)bronza

162.Odamlar kesuvchi,arralovchi va parmalovchi mehnat qurollarini qachon yasay boshlaganlar

A)ilk paleolit B)o`rta paleolit C)so`nggi paleolit D)mezolit

163.Old Osiyoda ibtidoiy ziroatchilik va chorvachilik qaysi davrda o`tadi?

A)ilk paleolit B)o`rta paleolit C)so`nggi paleolit D)mezolit

164.Turar joylarni qurilishi ...davri odamlarining muhim ixtirosi bo`ldi?

A)ilk paleolit B)o`rta paleolit C)so`nggi paleolit D)mezolit

165.Doimiy turar joylar qurilishi qachondan boshlangan?

A)mezolitdan B)neolitdan C)eneolitdan d)bronzadan

166.Ishlab chiqaruvchi ho`jalikka qaysi davrdan o`tildi?

A)mezolit B)neolit C)eneolit D)bronza

167.Silliqlash, arralash, sirlash va teshikchalar parmalashni odamlar qaysi davrdan qo`llay boshladilar?

A)mezolit va neolit B)neolit va eneolit

C) eneolit va bronza D)bronza va mezolit

168.Arxeologlar neolit davri boshlanishini ...kashf etilishi bilan belgilaydilar?

A)to`quvchilik B)sopol idishlar yasash

C)dehqonchilik D)paxsa imoratlar qurish

169.Paxsadan imoratlar qurish qachondan boshlangan?

A)mezolit B)neolit C)eneolit D)bronza

170.O’troq turmush tarziga o`tilgan davrni aniqlang?

A)mezolit B)neolit C)eneolit D)bronza

171.Zamonbobo manzilgohi qayerda joylashgan?

A)Buxoro viloyati Qorako`l tumanida

B)Surhandaryo viloyati Boysun tumanida

C)Surhandaryo viloyati Sherobod yaqinida

D)Toshkent vohasida

172.Zeb ziynat yasash ustaxonasi, yirik xumdonlarda saqlangan bug`doy va arpa doni qaysi manzilgohdan topilgan?

A)Zomonbobo B)Sopollitepa C)Jarqo`ton D) Teshiktosh

173.O`rta Osiyoda shaharning ilk alomatlari ko`zga tashlangan manzilgoh qaysi?

A)Zomonbobo B)Sopollitepa C)Jarqo`ton D) Teshiktosh

174.O`rta Osiyoda ibodatxona qayerdan topilgan?

A)Zomonbobo B)Sopollitepa C)Jarqo`ton D) Teshiktosh

175.Zamonbobo bu...?

A)mil avv 2 ming yillikda yashagan chorvador va dehqonlar manzilgohi

B)mil avv 2 ming yillikda yashagan chorvadorlar manzilgohi

C)mil avv 3 ming yillikda yashagan chorvador va dehqonlar manzilgohi

D)mil avv 1 ming yillikda yashagan dehqonlar manzilgohi

176.Kulolchilik charxi va g`ildirak qaysi davrda kashf etildi?

A)Mil avv 5-4 mingyillikda B)Mil avv 4-3 mingyillikda

C)Mil avv 3-2 mingyillikda D)Mil avv 1 mingyillikda

177.Avestoda katta patriarxal oila qanday nomlanadi?

A) vis B) varzana C) zantu D) nmana

178.Avestoda qabilani qanday nomda atashgan?

A) vis B) varzana C) zantu D) nmana

179. Avestoda urug’ jamoasi qanday nomlangan?

A) vis B) varzana C) zantu D) nmana

180.Avestoda qabilalar ittifoqi qanday nomlanadi?

A) zantu B) daxyu C) vis D) nmana

181.O`rta Osiyodan topilgan eng qadimgi temir buyumlar qaysi davrga oid?

A)mil avv XI-X asrlar B)mil avv X-IX asrlar

C)mil avv IX –VIII asrlar D)mil avv VIII-VII asrlar

182.Mil avv I mingyillik boshlarida O`rta Osiyo aholisi to`rt guruhga ajratilgan. Ular qaysi javobda ajratilgan?

A)zodagonlar jangchilar dehqonlar hunarmandlar

B)kohinlar jangchilar dehqonlar qullar

C)amaldorlar dehqonlar chorvadorlar ko`chmanchilar

D)kohinlar, jangchilar, dehqonlar,hunarmandlar

183.Ijtimoiy tuzum taraqqiyoti ketma-ketligi qaysi javobda berilgan?

A)urug-urug jamosi –qabila- hududiy qo`shnichilik jamosi -davlat

B)urug-urug jamosi hududiy qo`shnichilik jamosi –qabila- qabilalar ittifoqi-davlat

C)urug`-qabila –urug` jamosi hududiy qo`shnichilik jamosi –davlat

D)urug-`urug jamosi qabila –hududiy qo`shnichilik jamosi -davlat

184.Avestoda jamiyatni idora qilishning quyidagi qaysi tizimi mavjud edi?

A)xalq yig`ini –qabila oqsoqollari –alohida tumanlar –viloyat hukmdorlari

B)oqsoqollar kengashi xalq yig`ini alohida tumanlar-viloyat hukmdorlari

C)oqsoqollar kengashi –xalq yig`ini satrapliklar

D)qabila oqsoqollari –xalq yig`ini alohida tumanlar –viloyat hukmdorlari

185.Mashhur Maykop qo`rg`oni qayerdan topilgan?

A)Misrda B)Eronda C)Hindistonda D)Kavkazda

186.Mashhur Maykop qo`rg`oni bilan birgalikda dastlabki zeb ziynat buyumlari qayerdan topilgan?

A)Misrda B)Eronda C)Hindistonda D)Kavkazda

187.Temir ma`dani qancha haroratda eriydi?

A)1000 C B)1200 C C) 1500 C D)2000 C

188.Kavkazdagi Maykop qo`rg`oni nimasi bilan mashhur ?

A)Kulolchilik humdonlari

B)Oltin xazinasi

C)Temirdan yasalgan zeb ziynat buyumlar

D)Qadimgi yozuv namunalari topilganligi

189.Idishlarni pishirish uchun kulolchilik xumdonlridan foydalanish qaysi davrdan kirishildi?

A)mezolit B)neolit C)eneolit D)bronza

190.O`rta Osiyoning qaysi qismida dastlabki ziroatchilar yashagan?

A)Shimoliy B)g`arbiy C)janubiy D) sharqiy

191.O`rta Osiyoda aholi dehqonchilikka qachon o`tgan?

A)mil avv 7-6 mingyillik B)mil avv 6-5 mingyillik

C)mil avv 3-2 mingyillik D)mil avv 4-3 mingyillik

192.Qadimgi qoyatosh rasmlar yodgorliklarning eng qadimgilari ketma-ketligi berilgan tog`ri berilgan javobni aniqlang?

A)Altamir Lasko Kapovaya B)Kapova,Zarautsoy,Teshiktosh

C)Lasko Yava Olduvay D)Olduvay Kapovaya Lasko

193.Odamlarni o`rab turgan muhitda jonlar va ruhlarning mavjudligiga e`tiqod fanda...

A)fetishizm deb ataladi B)animizm nomini olgan

C)totemizm nomini olgan D)sehrgarlik deb ataldi

194.NeoIit davrida O'rta Osiyoning aksariyat qabilalari…

A)ko'chmanchi turmush tarsi yuritib,vaqtinchalik turar joylar bunyod etganlar

B)o'troq tumiush tarziga o`tib, doimiy turar joylar qura boshlaganlar.

C)qadimgi yo'llarni rivojlantirib turll aloqalarni yo'lga qo'yganlar

D)qisman o'troq tunnush tarzi yuritilib vaqtinchalik uy joylar qura boshlaganlar

193.Quyidagi qaysi yodgorlik Buxoro viloyatida joylashgan?

A) Sarazm B) Namozgoh C)Zamonbobo D)OItintcpa

194.Bronza davriga oid quyidagi qaysiyodgorlikdan yirik-yirik xumlarda saqlangan bug'doy va arpa doni topilgan?

A)Sarazmdan B) Zamonbobodan , C) Jarqo`tondan D)Sopol|itepadan

195.Jarqot'on manzilgohi rejaslda...

A)shaharning ilk alomatlari ko'zga tashlnadi

B)uch qismli rejaviy tuzilish kuzatllndi

C)Yirik davlatning poytaxti ekanligi alomati seziladi

D)ibodatxona qasrdan tashqarida qurilganligi ko`zga tashlanadi

196.Kavkazdagi Maykop qo`rg`oni yodgorligi qanday topilmalari bilan mashhur?

A)misdan yzaslgan zeb ziynat buyumlari bilan

B)temirdan yasalgan zeb ziynat buyumlari bilan

C)g`ordagi devoriy suratlari bilan

D)tilladdan yasalgan zeb ziynat buyumlari bilan

197.Bundan 5-4 ming yil ilgari O`rta Osiyo aholisi...

A)Hindiston,Eron, va Mesapatamiya o`lkalari bilan madaniy munosabatda bo`lgan

B)Hindiston,Eron, va Old osiyo o`lkalariga harbiy yurishlar qilgan

C)Zardushtiylik diniga e`tiqod qilishni boshlagan

D) to`rt guruhga ajratilgan kohinlar jangchilar dehqonlar hunarmandlar

198.Insoniyatning ijtimoiy taraqqiyot bosqichlari to`g`ri ko`rsatilgan javob variantini aniqlang?

1)ibtidoiy to’da 2)urug`, 3)qabila ittifoqi, 4)qabila

A)1,4,2,3 B)1,4,3,2 C)1,3,2,4,6 D)1,2,4,3

199.Qaysi davrga kelib O`rta Osiyoning janubida sug`orma dehqonchilik vujudga kelgan?

A)Mil avv I mingyillikda B)Mil avv II mingyillikda

C)Mil avv III mingyillikda D)Mil avv IV mingyillikdaQADIMGI MISR

1.Nil Afrikaning qaysi hududida sivilizatsiyaning vujudga kelishi uchun maydon hozirladi ?

A) shimolida B) shimoli g’rbida

C) shimoli shaqida D) markaziy qismida

2.Nil qaysi dengizga quyiladi ?

A) Qizil dengizga B) O’rtayer dengiziga

C) Fors dengiziga D) Egey dengiziga

3.Nil daryosi quyilish joyini……….. delta deb atashgan ?

A)mesopotaliklar. B) rimliklar.

C) yunonlar. D) misrliklar.

4.Misrliklarning yozuvlari avvaliga har bir so’z qanday ko’rinishda bo’lgan ?

A) belgi B) geometrik chiziqlar C) rasm D) mixxat

5.Misrliklar dastlab yozuvdan nimalarni yozib borishda foydalanganlar ?

A) muqaddas bitklarni B) qarg’ishlar va marosimlarni

C) kalendar va afsonalarni D) tabiat hodisalari va diniy duolarni

6.Misrliklar yozuvlarni nimalarga chekib yozishgan ?

A) papirusga va qog’zga

B) piramida va toshlarga

C) maqbaralar devorlariga va sopol parchalariga

D) xudolar haykali va maqbaralar devorlariga

7.Qadimgi……misr yozuvlarini “ iyerogliflar “ deyishgan ?

A) lotinlar B) o’zlari C) mesopotamiyaliklar D) yunonlar

8.Nil vodiysi har ikkala qirg’i bo’ylab necha kilometr sug’oriladigan yerlardir ?

A) 2 kilometrdan to 20 kilometrgacha

B) 2 kilometrdan to 12 kilometrgacha

C) 1 kilometrdan to 30 kilometrgacha

D) 3 kilometrdan 22 kilometrgachga

9.Nil vodiysini har ikkala tomondan nima mudafaa qilib turadi ?

A) adirlar B) cho’llar C) vodiylar D) tog’lar

10.Kimlar “Misrni” – “Qora tuproq” deb nom berganlar ?

A) yunonlar B) o’zlari C) liviyaliklar D) rimliklar

11.“ Iyeroglif” – so’zining ma’nosi nima ?

A) “ muqaddas bitklar “ B) “ toshga chekilgan muqaddas bitiklar “ C) “ xudolar kalomi “ D) “ belgi va rasmli yozuv “

12.Misrliklar alifbosi nechta alifbodan iborat ?

A) 700 ga yaqin B) 700 ta C) 750 ta D) 750 dan ortiq

13.Misrliklar iyerogliflarni nima yordamida yozishgan ?

A) qil qalam B) bambuk poyasida C) tayoq D) qush patida

14.Misrda qog’oz nimadan tayyorlangan ?

A) tut daraxtidan B) papirusdan

C) bambukdan D) yozish uchun qog’ozdan foydalanilmagan

15.Misrda ta’lim olayotganda nimaga yozishgan ?

A) papirus va toshlarga B) sopol parchalari va ohaktoshga

C) papirus va sopol parchalariga D) xudolar xaykallariga va papirusga

16.Misrda iqlim o’zgarib suv kamayib ketdi natijada…cho’lga aylandi ?

A) Janubiy Afrika B) Shimoliy Afrika

C)G’arbiy Afrika D) Markaziy va Shimoliy Afrika

17.Misrliklar Nil daryosi qirg’oqlarini qachon o’zlashtirishga bel bog’ladilar ?

A) mil avv IV ming yillik boshlarida

B) mil avv IV ming yillik o’rtalarida

C) mil avv IV ming yillik oxirlarida

D) mil avv Vming yillikda

18.Misrlik dehqonlar qanday donli mahsulotlarni yetishtirishgan ?

A) arpa va sholi B) bug’doy va sholi

C) arpa va bug’doy D) barcha javoblar to’g’ri

19.Qadimgi Misrliklar qaysi faslda dalalarga urug’ sochishar, sug’orish uchun kanallar va ariqlarni tozalashar edi?

A) bahor B) qish C) yoz D) kuz

20.Misriklar kuz faslida…………….

A) ariqlar tozalashgan B) dalalarga urug’ sochishgan C) kanallar tozalangan D) barcha javoblar to’g’ri

21.Boshoqlarni ……….. o’roqlar bilan o’rib olishgan.

A) suyak B) tosh C) mis D) bronza

22.Delta-Nil daryosi … dengiziga quyilyotganda uchburchaksimon yalpi manzarani yuzaga keltiruvchi makon?

A) Qizil B)Qora C)O`rtayer D)Kaspiy

23.Misriklar donni nimada saqlaganlar ?

A) mahsus omborhonalarda B) mahsus yer to’lalarda

C) sopol xumlarda D) xirmonda yoki mahsus uylarda

24.Misrda xusnixat sana’tini egallagan kishilarni …

A) savodli kishilar sanalgan

B) yuksak saviyaldagi ma’lumotli sanaganlar

C) ular katta imtiyozlarga ega bo’lganlar

D) barcha javoblar to’g’ri

25.Misrlik savodsiz bolalar hunarlarni………................... o’rganganlar ?

A) ustozlaridan B) kohinlaridan C) ota-onalaridan D) hunarmanalardan

26.Jak Fransua Shampolion qachon yozuvlarining kalitlarini topdi ?

A) 1812-yil B) 1822-yil C) 1832 -yil D) 1870-yil

27.Jak Fransua Shampolion tadqiq qilgan qadimiy yozuvi qaysi tilda yozilgan ?

A) Misr B) Lotin C) Ivrit D) Yunon

28.Jak Fransua Shampolion o’rgangan Qoxira shahridan uncha uzoq bo’magan ………………. topilgan ?

A) Rozett qishlog’dan B) Rozett muzeyidan

C) Rozett shahridan D) Rozett viloyatidan

29.Rozett yodgorligi nimaga chekilgan ?

A) toshga B) sopolga C) papirusga D) mahsus qotishmaga

30.Bugungi kunda Rozett bitiktoshi qayerda saqlanmoqda ?

A) Britaniyadagi London muzeyida B) Fransiyadagi Luvr muzeyida

C) Fransiyaning Britan muzeyida D) Londondagi Britaniya muzeyida

31.Qadimgi Misrliklar nechta hunarlarni bilishgan?

A) 30 ga yaqin B) 30 ta C) 30 dan ortiq D) 300 hil

32.Misrda kimlarning uylari somon qo’shib qorilgan loydan yasalgan, oftobda quritilgan xom g’ishtdan qurilgan?

A) zodagonlarning B) hunarmandlarning

C) firavnlarning D) savdogarlarning

33.Misrda ibodatxonalar nimadan qurilgan ?


A) xom g’ishtdan B) toshdan

C) tosh va xom g’ishtdannn D) yog’och va toshdan

34.Misrda kemasozlar ………………… qayiqlar qurishgan .

A) yog’ochdan B) qamishdan

C) bambuk poyasi va yog’ochdan D) yog’och va sholi poyasida

35.Misrliklar nazariy bilmlarining dunyoga kelishi va rivoj topishi nima bilan bog’liq?

A) kundalik faoliyatlari bilan bog’liq

B) tabiiy hodisalar bilan bog’liq

C) Piramidalar qurilishiga bo`g`liq

D) Nil daryosining toshish vaqti bilan bog’liq

36.Misrliklar ekish va o’rish muddatlarini qayerdan aniqlaganlar ?

A) yulduzlarga qarab B) kohinlar aniqlab berganlar

C) taqvimga qarab aniqlaganlar D) tabiiy hodisalar bilan bog’laq

37.Misrliklarning oy taqvimi necha kundan iborat bo’lgan ?

A) 365 kun B) 354 kun C) 360 kun D) oy taqvimi bo’lmagan

38.Misrliklar tomonidan tuzilgan ...xaritasi hozirga qadar saqlangan ?

A) oy va quyosh B) oy va yuilduzlar C) yer yuzi haritasi D) yulduzlar

39.Misrliklar matematika fanida ……… hisoblashni bilishgan.

A) arifmetik hisoblashni B) kasr va maxrajlar

C) murakkab hisob-kitoblarni D) barcha javoblar to’g’ri

40.Qachondan boshlab odamlar Nil vodiysidagi sermashaqqat turmush sharoitiga moslasha boshladi?

A)mil avv IV mingyillik boshlarida B)mil av IV mingyillik o`rtalarida

C)mil avv IV mingyillik oxirlarida D)mil avv III mingyiilik boshlarida

41.“ Nom” nima?

A) Misrdagi viloyatlar nomi B) Misrdagi kichik davlatlar

C) Misrdagi hukmdor saroyi D) Misrdagi ilk davlatlarning hokimlari

42.Misrdagi dastlabki davlatlarning podsholariga boshqaruv ishlarida kimlar yordam berishgan ?

A) harbiy sarkardalar B)kohinlar C)oqsoqollar D) zodagonlar .

43.Misrda kimlar alohida mavqe va nufuzga ega bo’lganlar ?

A) qabila sardorlari B) kohinlar C) oqsoqollar D) zodagonlar .

44.Misrda diniy marosimlarni kimlar bajarishgan ?

A) firavn’lar B)amaldorlar

C) kohinlar D)diniymarosimalarni firav’n tomonidan vakolat

45.Yuqori Misr davlati qayerda tashkil topgan?

A) janubda B) shimolda C) sharqda D) G’arbda.

46. Menes kim ?

A)Quyi Misr podshosi B) birinchi firav’n

C)Yuqori Misr poshosi D) A,B

47.Olimlar qadimgi tarixini nechta davrga bo’lganlar?

A) 3 ta B) 4ta C) 5 ta D) 6ta

48.M.avv 1500-yilda Misrning shimoliy chegarasi qayergacha borgan?

A) Damashq B) Tir C) Kadesh D) Frot daryosigacha

49.Misrrning sharqiy chegarasi ……

A) Qizil dengiz B) O’rta Yer dengizi C) Egey dengizi D) Eritrey dengizi

50.Misr Yagona davlati qachon vujudga kelgan ?

A) bundan 3000ming yil oldin B)m.avv 3000-yilda

C) M.avv 3000-ming yillik oxirida D) M. avv . 2000- ming yillikda

51.Misrning Ilk podsholigining poytaxti?

A)Menes B) Fiva C)Memfis D)Avoaris.

52.Misrda mis va temir rudalari mamlakatning qaysi qismida joylashgan ?

A) janub va g’arb B) shimol va sharq

C) sharq va g’arb D) g’arb va shimol

53.O’rta podsholikning poytahti ?

A)Menes B) Fiva C) Memfis D)Avoaris.

54.Qadimgi Misrda davolash ishlarida nimalardan foydalanishgan ?

A) mumiyo va damlamalar

B) ko’katlar damlamasi, tuz va mineral suvlardan

C) ko’katlar damlamasi va uqalash

D) quyosh va mineral suvlarda

55.“Podsho tirsagi “ necha santimetrga teng ?

A) 55,2 sm B) 52,2 sm C) 52,5 sm D) 25,5 sm

56.Misrda vaqt …yordamida o’lchangan ?

A) qum soatlarida B) suv soatida

C) faslga qarab A) hamma javoblar to’ri

57.Qadimgi yunonlar qaysi fanlarni misrliklardan o’rganishgan ?

A) matematika , astronomiya , geometriya

B) matematika , san’at , musiqa

C) matematika , arxitektura , tibbiyot

D) matematika , astronomiya , san’at

58.Misrliklarning qaysi kashfiyotlaridan hozirda ham foydalanilmoqda ?

A) yulduz haritalari B) qum soati C)burjlarning nomi D) barchasi to’g’ri

59.Misrliklar Nubiya bilan qanday mahsulotlarni ayrboshlashgan ?

A) oltin , smola , nodir qimmatbaho toshlar

B) fil suyagi , mis , temir rudasi

C) nodir navli yog’ch , qatron, oltin fil suyagi

D) oltin , temir rudasi , nodir navli yog’och

60.Misr g’arbida qaysi mamlakat joylashgan ?

A)Nubiya B) Sinay yarim orol C) Falastin D) Liviya

61.Misrdan Sinay yarim oroliga o’tadigan yo’l qaysi hudud orqali o’tgan?

A) Falastin B) Suriya C) Arabiston sahrosi D) Qizil dengiz orqali

62.Sinay yarim oroli qanday ma’danga boy ?
A) oltin B) temir rudasi C) mis D) smola

63.Sinay yarim orolidan……………… Falastin , uning yonboshida …. joylashgan edi ?

A) g’arbda , Liviya B) sharqda , Finikiya

C) janubda , Arabiston joylashgan D) shimolida , Suriya

64.Misrliklar hunarmandlar yasagan buyumlar va qimmatbaho toshlarni qayerdan olib kelishgan?

A) Finikiya va Suriyadan B) Falastin va Suriyadan

C) Liviya va Nubiyadan D) Arabiston sahrosi va Sinay yarim oroli

65.Misr aholisi uchun ……kundalik turmushning ajralmas qismiga aylangan?

A) san’at B) Nil C) din D) ibodat

66.Misrliklar tasavvuricha hudolarning bir qancha joni mavjud ; ularda biri hayvon tanasida boshqasi esa……….. deb bilishgan ?

A) firavn tanasida B) hudolar haykalida

C) hayvon haykalida D) ibodathona mehrobida

67.Qadimgi Misr podsholigining poytaxti Memfisning homiysi bo’lgan hudoni toping ?

A) Apis B) Ra C) Ptax D) Xapi

68.Qaysi xudosining asl qiyofasini ko’rishning iloji yo’q?

A) Apis B) Ra C) Ptax D) Xapi

69.Misrdagi hayotning birlamchi manbayi va posboni bo’lgan xudoni toping ?

A) Xatxor B) Tot C) Xapi D) Maat

70.Rivoyat qilishlaricha u o’z xalqini dehqonchilika o’rgatgan hamda Misrning ilk podshosi bo’lgan ekan ?

A) Anubis B) Isida C) Osiris D) Set

71.Olamni yaratayotganda har bir narsani nomini …… o’rgatgan xudo qaysi ?

A)fir’avnga ,Osiris B) Minosga, Isida С) odamga , Ptax D) Setga ,Apis

72.Misrliklar bir ishni bajarishga kirishishdan oldin o’z xudolaridan… so’raganlar ?

A) rozilik B) madad C) maslahat D) barcha javoblar to’g’ri

73.Quyosh xudosi Amon –Ra degan iloh…… ilohi va homiysi hisoblangan ?

A) fir’avnlarning B) hamma mavjudodlarning

C) quyosh va samoning D) yer yuzidagi barcha odamlarning

74.Fiva shahri homiysi bo’lgan hudoni toping


A) Apis B) Anubis C) Ptax D) Amon

75.Qaysi shaharda Qnyosh xudosi Raning ibodathonasi joylashgan ?

A) Baolbek B) Abidos C) Megido D) Geliopolis

76.Qadimgi lik podsholarning samoviy otasi qaysi hudo hisoblangan

A) Amon B) Xapi C) Ra D) Apis

77.Osiris ibodathonasi xarobalari ………… shahrida hozirgacha salanib qolgan ?

A) Geliopolis B) Abidos C) Megiddo D) Giza

78.Misrliklar nima uchun marhumni mo’miyilaganlar ?

A) jon qaytib keladigan joy bo’lishi uchun

B) kelasi avlodga marhumni asl qiyofasi yetib borishi uchun .

C) narigi dunyoda xudolar oldida go’zal qiyofada qad rostlashi uchun

D) misrliklarning tasavvuricha mumiyolangan jasad narigi dunyoda hurmatga sazovor bo’lgan.

79.Boshida oy bilan tasvirlangan xudosini aniqlang ?
A)Tot B) Set C) Maat D) Anubis

80.Misrliklarning tabiblak xudosini aniqlang ?

A) Tot B) Set C) Maat D) Anubis

81.Quyidagi xudolarning q.aysi biri iloha sanalgan ?

A) Tot , Xatxor, Set B) Tot , Maat , Anubis

C) Isida , Xatxor, Maat D) Isida , Tot , Maat

82.Misrliklarning omadsizlik va donishmandlik xudolarini aniqlag ?

A) Anubis , Tot B) Set , Xatxor C) Maat , Apis D) Set , Tot

83.Muqaddas buqa timsolida tasvirlangan xudo qaysi ?

A) Apis B) Tot C) Anubis D) Maat

84.Misrda mayyitlar va marhumlar , mumiyolar xudosi qaysi ?

A) Apis B) Tot C) Anubis D) Maat

85.Qadimgi Misrning go’zallik ilohalarini aniqlang ?

A) Isida, Tot B) Xatxor , Bastet C) Bastet , Tot D) Xatzor , Set

86.Misrda adolat va adliya xudosini aniqlang ?

A) Apis B) Tot C) Anubis D) Maat

87.Qadimgi Misrning sahro va musiqa xudolarini aniqlang ?

A) Set , Tot B) Maat , Anubis C) Set,Xatxor D) Tot , Xatxor

88.Qadimgi Misrning Oy va omadsizlik xudolarini aniqlang ?

A) Set , Tot B) Maat , Anubis C) Xatxor , Set D) Tot , Xatxor

89.O’rta podsholik davrida Misrga qo’shib olingan hududlarni aniqlang?

A) janubiy Falastin va shimoliy Nubiya B) Sinay yarim oroli

C) shimoliy Falastin va janubiy Nubiya D) Mesopotamiya

90.Giksoslar Misrga qachon bostirib kirdilar ?

A) mil avv XVIII asr boshlarida B) mil avv XVIII asr o’rtalari

C) mil avv XVIII asr oxirlarida D) mil avv XVIII asrda

91.Giksoslarning asosiy kuchi nimada edi ?

A) moxir merganligida B) engil aravalarida

C) otlar qo’shilgan jang aravalarida D) B va C

92.Giksoslar Misrning qaysi hududlarini bosib oldilar ?

A) Quyi ni B) shimoliy ni C) Yuqori ni D) A va B

93.Giksoslarga itoat etmagan shaharni aniqlang ?

A) Memfis B) Fiva C) Geliopolis D) Abidos

94.Giksoslarga qarshi Misr ning qaysi hududi birlashadi ?

A) Quyi B) shimoliy C) Yuqori D) sharqiy

95.Giksoslarni Misr dan haydab chiqargan fir’avnni aniqlang ?

A) Menes B) Yaxmos C) Tutmos III D) Tutmos II

96.Giksoslar haydab chiqarilganidan so’ng Misrda qaysi podsholik davri boshlanadi?

A) O’rta podsholik B) Yangi podsholik

C) Qadimgi podsholik D) So’ngi podsholik

97.Misrda kimlar xudolar va odamlar o’rtasida vositachilik qilgan ?

A) fir’avnlar B) kohinlar C) mo’miyolangan jasadlar D) A va B

98.Falastin va Suriya qanday qazilmalarga boy edi?

A) oltin va kumush B) temir va qo’rg’oshin

C) qalayi va rux D) mis va temir rudasi

99.Qadimgi podsholik davrida Misr qaysi hududni bosib oldi?

A) Nubiya va Liviyani B) Falastin va Suriyani

C) Sinay yarimorolini D) Barcha javoblar to’g’ri

100.Qaysi podsholik davrida yuksak kuch-qudrat cho’qqisiga erishdi ?

A) O’rta podsholik B) Yangi podsholik

C) Qadimgi podsholik D) So’ngi podsholik

101.Qaysi podsholik davrida Liviyaga xiroj to’lashga majbur

bo`lgan ?

A) O’rta podsholik B) Yangi podsholik

C) Qadimgi podsholik D) So’ngi podsholik

102.Мill. avv 1500-yillar atrofida katta yurishlarni tashlkil qilgan fir’avnini toping


A) Menes B) Yaxmos C) Tutmos III D) Tutmos II

103.Falastinni bosib olishga muaffaq bo’lgan Msr fir’avnini toping?

A) Menes B)Yaxmos C) Tutmos III D) Tutmos II

104.Yangi podsholik davrida misrliklar o’z armiyalarini qanday qurollar bilan qurollantirganlar ?


A) qilich ,tabarzin, oybolta , jangovar arava

B) gurzi , nayza , oybolta

C) tabarzin , nayza, kamon

D) jangovar arava , gurzi , oybolta

105.Nima uchun Yangi podshlik davri tarqalib ketdi ?

A) ko’plab tinimsiz urushlar olib borilganligi uchun

B) ichki nizolar sabab

C) tashqi dushmanlarning hujumi

D) bo’sindirilgan mahalliy qabilalar bilan urushlar

106.Misrga yurish qilgan Kambizning otasi kim bo’lgan ?

A) Doro II B) Ksereks C) Kir II D) DoroI

107.Kambiz Misrga qachon yurish qilgan ?


A)mil avv 522 yil B)mil avv 523yil C)mil avv 524 yil D)mil avv 525 yil

108.Misr yagona davlatga qachon birlashgan ?

A) mil avv V asr B) mil avv VI asr

C) mil avv VII asr D) mil avv IV asr

109.Misrda qaysi podsholik davrida maqbaralar qurish to’tatildi?

A) Yangi podsholik B) O’rta podsholik

C) So’ngi podsholik D) Ilk podsholik

110.Memfis shahri atrofida bunyod etilgan piramidalarni aniqlang ?

A) Menkaura , Xufu, Joser B) Xeops , Menkaura , Xafra C) Xufu , Menkaura , Xapi D) Joser , Sfinks , Menkaura

111.Eng katta piramidani yunonlar qanday atashgan ?

A) Xafra B) Xufu C) Xeops D) Xapi

112.Eng katta piramidaning balandligi necha metr ?

A) 174 metr B) 146 metr C) 147 metr D) 247 metr

113. Dahmalar ichi qanday bitiklar bilan qoplangan ?

A) xudolarga yozilgan o’tinchnomalar

B) afsunlar va duolar

C) munojotnoma va qarg’shlar

D) marhumning bu duyodagi yaxshi amallari yozilgan

114.Yirik piramidalar o’rtacha necha yil davomida qurilgan ?

A) 10 yil B) 20 yil C) 30 yil D) 40 yil

115.Tanasi arslon va boshi odamnikisimon bo’lgan ulkan haykal qanday nomlanadi ?

A) kentavr B) sfinks C) siklop D) sirena

116. Sifinkisni balandligi qancha bo’lgan?

A) 10 B) 30 C) 20 D) 40

117. Misrliklar sifinkisni yana qanday nom bilan atashgan?

A) bo’ronlar hukumdori B) sahro shohi

C) piramidalar shohi D) misr ko’rki

118.Qaysi podsholik davridan boshlab boshqa piramida qurilmay qo’yildi ?

A) Yangi podsholik B) O’rta podsholik

C) So’ngi podsholik D) Ilk podsholik

119.Piramidalarga qo’yilgan toshlar oralig’i qanchani tashkil etgan?

A) 0,5 sm B) 0,5 mm C) 0,05 sm D) 0,05 mm

120.Qaysi fira’vn maqbarasida tasavvurga sig’maydigan boyliklar bizgacha etib kelgan ?

A) Menes B) Tutmos II C) Tutanxamon D) Yaxmos

121.Misrliklarning tasavvuricha marxumlar saltanatidagi hayot ……… sudining natijalariga bog’liq ?

A) Set B) Isida C) Maat D) Osiris

122.Misrliklarning tasavvurlaricha narigi dunyoda yurak og’irroq kelsa ……….

A) Osiris qarg’shiga uchraydi

B) ajoyib bir sharoitda umrini o’tkazadi

C) badbashara mahluqlarga yemish bo’ladi

D) hammasi to’g’ri

123.Alohida hurmatga sazovor bo’lgan qadimgi hashorat qaysi ?

A) mushuk B) buqa C) qora qo’ng’iz D) it

124.Quyoshning yordamchilari hisoblangan xudosini aniqlang ?

A) mushuk B) buqa C) qora qo’ng’iz D) it

125. Misrda qaysi xudo sharafiga o’kazilgan bayramda hamma aholisi ishtirok etgan ?

A) Osiris B) Ra C) Bastet D) Ptax

126.Misrda mumiyolash qancha davom etgan ?

A) 50 kun B) 60 kun C) 70 kun D) 40 kun

127.Mumiyolash jarayoni tartib bilan berilgan javobni toping ?

1. matolar qati orasiga omad keltiruvchi tumorlar qo’yilgan

2. jasadga mahsus ishlov berilgan

3. qimmatbaho taqinchoqlar bilan bezatilgan

4. ko’p matolar bilan bezab chiqilgan

A) 4. 1 2. 3 B) 2. 4. 3. 1. C) 2.3.4.1. D) 4.1.3.2.

128.Qadimgi Misrda adabiy janrning qaysi turi keng tarqalgan

A) xudolar va podsholarga madhiya B) asotir va qasidaiar C) ertak va afsonalar D) barcha javoblar to’g’ri

129 ”Firavn” so`zining ma`nosi nima?

A)ulug `xonadon B)xudo vakili C)xudo farzandi D)buyuk shoh

130.Qadimgi Misrliklarning fikricha ,marhumlar saltanatidagi hayot...

A)Osiris sudining natijalariga bog`liq bo`lgan

B)Amon Raning xulosasiga bog`liq bo`lgan

C)adolat va adliya ilohasi sudining natijasiga bog`liq bo`lgan

D)marhumlar va mo`miyolar xudosi Anubisning qaroriga bog`liq bo`lgan

131.Qadimgi Nil daryosiga datlabki qabilalar qachon kelib o`rnashganlar?

A)Mil av V ming yillikda B)Mil av VI ming yillikda

C)Mil av IV ming yillikda D)Mil av III ming yillikda

132.Misrda firavn saroyi va ibodatxonalar toshdan barpo etilgan bo`lib ,zodagonlarning uylari esa...

A)firavn saroyi kabi toshlardan barpo etilgan

B)oftobda quritilgan xom g`ishtda barpo etilgan

C) loy suvalgan papirus poyalaridan qurilgan

D)xumdonlarda pishirilgan g`ishtlardan qurilgan

133.Ilk podsholik davrida Misrning poytaxti qaysi shahar edi?

A)Memfis B)Fiva C)Abidos D)Kadesh

134.Qadimgi Misrga xos bo`lgan sarkofag tarixiy atamasining

ma`nosini aniqlang?

A)mumiyolash B)qurbonlik keltirish C)toshtobut D)tumor

135.Ma'lumki, qadimda Misr 4 davlat bilan chegaradosh bo’lgan. Ular qaysi davlatlar edi?

1) Nubiya; 2) Eron; 3) Mesopotamiya; 4) Suriya; 5) Yunoniston; 6) Liviya; 7) Xitoy; 8) Falastin; 9) Hindiston.

A)1,3,5,8 B)2,4,7,8 C)1,3,5,6 D) 1, 4, 6, 8

136.Misrliklar yozuvlarini "muqaddas" yoki "xudolar kalomi" deb nomlashlariga sabab nimadan edi?

A)yozuvlar faqat kohinlar uchun yaratilganligi bois

B)yozuvlar faqat firavnlar uchun yaratilganligi uchun

C) piramidalar va maqbaralarga yozilganligi uchun

D) yozuvdan qarg'ishlar va marosimlarni yozib borishda foydalanganliklari uchun

137.Qadimgi misrliklarning nazariy bilimlarining dunyoga kelishi va rivoj topishi...

A)diniy faoliyat bilan bog`liq

B) yil fasllarini almashishi bilan bog`liq bo`lgan

C) piramidalar barpo etilishi bilan bog`liq bo`lgan

D) amaliy faoliyat bilan bog'liq

138.Ma'lumki, misrlik ziroatchilarning qachon urug'likni yerga qadash, qay mahalda hosilni yig'ishtirib olishni bilishi zarur edi.

Bu muddatlarni ular qanday aniqlaganlar?

A) misrliklar bu muddatlarni yulduzlarga qarab aniqlashgan

B) misrliklar bu muddatlarni oy taqvimiga qarab aniqlashgan

C) misrliklar bu muddatlarni quyosh taqvimiga qarab aniqlashgan

D)kohinlar aniqlab berganlar

139.Qadimgi Misrda qay tariqa astronomiya fani vujudga keldi?

A) ziroatchilar urug 'likni yerga qadash, hosilni yig 'ishtirib olish muddatlarni quyosh taqvimiga qarab aniqlaganlaridan so 'ng

B) ziroatchilar urug 'likni yerga qadash, hosilni yig 'ishtirib olish muddatlarni oy taqvimiga qarab aniqlaganlaridan so 'ng

C) ziroatchilar urug 'likni yerga qadash, hosilni yig 'ishtirib olish muddatlarni yulduzlarga qarab aniqlaganlaridan so 'ng

D) yil fasllarining o`zgarishi natijasida

140.Qadimda “Xudolar kalomi”deb nomlangan yozuv qaysi davlatga tegishli bo`lgan?

A)Xitoy B)Mesopotamiya C)Yunoniston D)Misr

141.Misr xudolari va ularnig vazifalari qaysi variantda to’g’ri berilgan?

1. Xapi ; 2. Osiris; 3. Set; 4. Xatxor;

5. Maat 6. Anubis; 7. Tot; 8. Amon-Ra

a) Nil xudosi, hayot manbai va posboni: b) Omadsizlik, sahro va bo’ron xudosi: c) yer osti saltanati xudosi

d) adolat va adliya ilohasi: e) musiqa, go’zallik va ishq ilohasi: f) Oy, donishmandlik va tabiblik xudosi

o) marhumlar va mo’miyolar xudosi: t) Quyosh xudosi, fir’avnlarning homiysi

A) 1-a, 2-c, 3-b, 4-e, 5-d, 6-o, 7-f, 8-t

B) 1-b, 2-a, 3-c, 4-e, 5-o, 6-d, 7-t, 8-f

C) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-t, 6-f, 7-t, 8-o

D) 1-c, 2-a, 3-b, 4-d, 5-f, 6-o, 7-t, 8-e

142.


143.“Delta” so’zi qaysi tildan olingan?

A) arab B) misr C) yunon D) shumer

144.Qaysi hudud “Qora tuproq” deb atalgan?

A) Misr B) Nubiya C) Liviya D) Falastin

145.Qadimgi Misr hunarmandlari ... dan ziyod kasb-korlarni bilganlar.

A) 10 B) 20 C) 30 D) 40

146.Oddiy misrliklarning uyi … qurilgan.

A) somon qo’shilgan xom g’ishtdan

B) loy suvalgan papirus poyasidan

C) guvala va paxsadan

D) toshdan

147.Birlashgan Misr podsholigining birinchi poytaxti qaysi shahar edi?

A) Avaris B) Memfis C) Fiva D) Gerakleopol

148.O’rta podsholik davrida Misrning poytaxti … shahri edi.

A) Memfis B) Fiva C) Sais D) Avama

149.Misr janubda … bilan chegaradosh edi.

A) Nubiya B) Liviya C) Falastin D) Suriya

150.Sinay yarimorolida nima qazib olingan?

A) temir B) mis C) qalay D) kumush

151.Falastin va Suriya qanday qazilmalarga boy edi?

A) oltin va kumush B) temir va qo’rg’oshin

C) qalayi va rux D) mis va temir rudasi

152.Mil. avv. XVIII asr oxirida Misrga hujum qilgan ko’chmanchi qabilalarni aniqlang.

A) kassitlar B) yahudiylar C) liviyaliklar D) giksoslar

153.Bosqinchi giksoslarning zulmidan ozod bo’lish uchun Yuqori Misrning nomalari qaysi noma fir’avni tevaragida birlashdilar?

A) Memfis B) Abidos C) Fiva D)Sunnu

154.Giksoslarni tor-mor etib, mamlakatdan haydab chiqargan fir’avn kim?

A) Tutmos II B) Yaxmos C) Tutmos III D) Xufu

155... zamonidan Yangi podsholik davri boshlanadi.

A) Ramzes III B) Xoremxeb C) Yaxmos D)Tutanxamon

156.Eng mashhur piramidalar … shahrida bunyod etilgan?

A) Memfis B) Abidos C) Baolbek D) Fiva

157.Xufu piramidasi qurilgan sanani aniqlang.

A) mil. avv. 1500-y. B) mil. avv. 2600-y.

C) mil. avv. 3000-y. D) mil. avv. 2500-y

158.Xufu piramidasi har biri ikki tonnadan og’irroq bo’lgan … tosh bloklaridan tashkil topgan.

A) 2 mln B) 2, 5 mln C) 3 mln D) 3, 5 mln

159.Qaysi podsholik davridan boshlab Misrda piramidalar qurilmay qo’ydi?

A) Qadimgi B) O’rta C) Yangi D) So’nggi

160.Qadimgi misrliklar odam vafot etgandan keyin marhumlar saltanatida umrini davom ettiradi, deb hisoblashgan. Ammo bu yerdagi hayot Osiris sudining natijasiga bog’liq bo’ladi. Sudda tarozining bir pallasiga marhumning yuragi, boshqasiga esa ... qo’yiladi.

A) uning savob ishlari B) uning gunohlari

C) uning toat-ibodatlari D) qush patlari

161.Yozuvni Misrda nima deb atashgan?

A) “xudolar kalomi” B) “sirli so’zlar”

C) “muqaddas so’zlar” D) “kohinlar kalomi

162.Birinchi taqvim qayerda kashf etilgan?

A) Misrda B) Bobilda C) Eronda D) Xitoyda

163.Qaysi mamlakat astronomlari dunyoda birinchi bo’lib yulduzlar xaritasini tuzganlar?

A) Misrda B) Mesopotamiyada C) Eronda D) Xitoyda

164.Misrliklar kasallarni muolaja qilishda ... keng foydalanganlar.

A) ko’katlar damlamasidan B) mineral suvlardan

C) tuzdan D) Barchasi to`g`ri

165.Misrda asosiy o’lchov birligi … edi.

A) tirsak B) kaft C) barmoq D) Barchasi to`g`ri

166.Sinuxet hikoyasi”, “O’lim shahzodasi haqida ertak” qaysi xalq adabiyotiga mansub?

A) misrliklar B) shumerlar C) akkadlar D) yunonlar

167.Misrda qaysi podsholik davrida piramidalar qurilmay qo`yilgan va firavnlar vafotidan keyin tog`larda o`yilgan tosh dahmalarga dafn etilgan?

A)Yangi podsholik davrida B)O`rta podsholik davrida

C)So`nggi podsholik davrida D)Qadimgi podsholik davrida

MESOPATAMIYA SVILIZATSIYASI

1.Dajla va Frot daryolari oralig’idagi yerlani kimlar Mesopotamiya deb atashgan ?

A) yunonlar B) akkadliklar C) shumerliklar D) misrliklar

2.Tabiiy sharoitiga ko’ra Mesopoyamiya qaysi davlatni eslatadi ?

A) Yunoniston B) Apenin yarim oroli

C) Misr D) barcha javoblar to’g’ri

3.Mesopotamiyada yomg’ir va daryolar toshqini qaysi faslda boshlanadi ?

A) bahorda B) yozda C) kuzda D) qishda

4.Shumer mixxati qachon vujudga kelgan ?

A) mil avv II mingyillikda B) mil avv III mingyillikda C) mil avv IV mingyillikda D) mil avv II ming yillik o’talarida

5.Mesopotamiyada o’quvchilar nimaga yozishgan ?

A) yog’ochga B) qog’ozga C) loy taxtachalarga D) tuproqqa

6.Loy tahtachalar xumdonda pishirilishidan oldin …………..

A) tekshirilib chiqilgan B) kitob holatiga keltirilgan C) oftobda quritilgan D) barcha javoblar to’g’ri

7.Loy tahtachalarga o’quvchilar nimalarni yozishmagan ?
A) ertak va hikoyalarni

B) o’simliklar, qushlar , hayvonlar va qurt – qumusqalarning nomlari

C) mamlakatlar , qishloqlar shahqrlar nomlari D) asotir va afsonalar

8.Shumerliklar tomonidan yaratilmagan kashfiyotlarni aniqlang ?

A) oy taqvimi B) sanoq tizimi

C) quyosh taqvimi D) astronomik jadval

9.Mesopotamiyada qaysi xalqlar astronomiyaga oid bilimlarga ega bo’lganlar ?

A) shumerlar B) akkadliklar C) kassidlar D) elamliklar

10.Mesopotamiyada qaysi bilimlar ravnaq topgan ?

A) biologiya , zoologiya , astronomiya, kimyo,

B) kimyo , tibbiyot , biologiya , geografiya ,

C) matematika , astronomiya , kimyo , adabiyot ,

D) tibbiyot , kimyo, biologiya , zoologiya ,

11.Mesopotamiyada qachon dori-darmon tayyorlash bo’yicha dasturlamal tuzilgan ?

A) mil avv II ming yillikda B) mil avv III ming yillikda C) mil avv IV ming yillikda D) mil avv I ming yillik

12.Nima uchun Mesopotamiyada Yer yuzini butunlay suv bosishi to’g’risidagi rivoyat dunyoga kelgan ?

A) Frot va Dajla daryolari bo’lganligi uchun

B) yomg’ir va daryolar toshqini bo’lganligi uchun

C) Fors ko’rfaziga tutash bo’lganligi uchun

D) Frot va Dajla daryolari yaqin kelganligi uchun

13.Xurmo daraxtini Mesopotamiyada nima deyishgan “?

A) “hayot daraxti” B) “baht darazti“ C) “hayot ramzi“ D) “jonli darah“

14.Xurmo daraxti mevasidan …….. siqib olingan ?

A) smola B) asal C) moy D) nektar

15.Noto’g’ri javobni toping ?

A) Xurmo poyasidan o’tin sifatida ishlatishgan

B) Xurmo darahti danagidan qoramollarni boqish uchun yem tayyorlangan

C) Xurmo darahti danaklarini ustahonalarda o’tin sifatida ishlatilgan

D) Xurmo daraxti tanasidan kemalar qurishda ham foydalanilgan

16.Mesopotamiyada yo’g’ch beradigan o’rmonlar bo’lmagani uchun uylarni nimadan qurishgan ?

A) hom g’sht va toshdan B) pahsa va pishiq g’shtdan C) tosh va tuproqdan D) hom g’sht va pahsadan

17.Shumerlar manzilgohi qachon vujudga kelgan ?

A) mil avv IV ming yillikda B) mil avv III ming uillikda

C) mil avv II ming uillikda D) mil avv V ming uillikda

18.Qadimgi Shumer manzilgohi Mesopotamiyaning qaysi hududida joylashgan ?

A) janubida B) shimolida C) g’arbda D) sharqida

19.Qadimgi Akkad manzilgohi Mesopotamiyaning qaysi hududida joylashgan ?

A) janubida B) shimolida C) g’arbda D) sharqida

20.Shumerliklarga singib ketgan akkadliklar qachon butun Mesopotamiyani egallab oldilar ?

A) mil avv III ming yillik boshlarida

B) mil avv III ming yillik o’rtalarida

C) mil avv III ming yillik oxirlarida

D) mil avv II ming yillikda

21.Gilgamish Mesopotamiyaning qaysi shahri poodshosi bo’lgan ?

A) Umma B) Uruk C) Lagash D) Akkad

22.Gilgamishni jarga tashlab yuborishga farmoyish bergan shaxs kim ?

A) otasi B) bobosi C) amakisi D) do’sti

23.Gilgamishni qutqarib qolgan burgut uni kimga eltib beradi ?

A) cho’ponga B) dehqonga C) bog’bonga D) hunarmandga

24.Gilgamish nima uchun mehrigiyoni izlab topadi ?


A) Enkiduni qayta tiriltirish uchun

B) Bobosidan hokimiyatni qaytarib olish uchun

C) boqiy hayotga erishish uchun

D) yovuz mahluqotlarga qarshi kurashish uchun

25.Mesopotamiya aholisining asosiy mashg’uloti nima bo’lgan ?

A) chorvachilik B) hunarmandchilk C) dehqonchilik D) B va C

26.Mesopotamiya aholisi qaysi o’lkalardan donga ayrboshlab oltin , kumush, qalay toshlarini keltirganlar ?

A) Elam va Ossuriya B) Kavkazorti va Falastindan C) Eron va Kavkazortidan D) Kichik Osiyo va Midiyadan

27.Mrsopotamiyaga sidra (kedr) yog’ochi qayerdan keltirilgan ?

A) Ossuriyadan B) Suriyadan C) Erondan D) Kavkazdan

28.Mesopotamiyada hunarmandchilikning qaysi turlari qadrlangan ?

A) metal buyumlar va zeb ziynatlar B) qurol –yarog’lar C) kulolchilik buyumlqri D) barcha javoblar to’g’ri

29.Mesopotamiyada savdo-sotiq ishlarida qanday metal tangalardan foydalanishgan ?
A) kumush B) oltin C) mis D) bronza

30.Mesopotamiyada asosiy og’irlik o’lchivi “ mino “ qanchaga ten

A) 550 gramm oltin B) 550 gramm kumush C) 505 gtamm oltin D) 505 gramm kumuch

31.Sargon I qachon Akkadni o’z hokimiyati ostida birlashtirdi?

A) mil avv III ming yillik boshlarida

B) mil va III ming yillik o’rtalarida

C) mil avv III ming yillik oxirlarida

D) mil avv IV ming yillik boshlarida

32.Noto’g’ri javobni toping ?

A) Sargon I barcha shaharlar uchun yagona uzunlik , og’rlik o’lchovlarini joriy etadi

B) Sargon tarixda birinchi bo’lib muntazam armiya joriy etdi

C) Sargon Arabiston, Eron Hindistonga boradigan dengiz savdo yo’llarini egallab oldi

D) Sargon I Shumer shahar davlatini bosib ololmadi , ammo uning vorislari davrida Shumer akkad davlatiga qo’shib olindi

33 Sumer- Akkad shahar davlati qachon ko’chmanchilar zarbasidan parchalanib ketdi ?

A) mil avv I ming yillik boshlarida

B) mil avv IIming yillikda

C) mil avv III ming yillik oxirlarida

D) mil avv I ming yillikda

34.Mesopotamiyaning qadimiy ibodatxonalari zikkuratlar nimadan bunyod etilgan ?

A) xom g’ishtdan

B) pishgan g’ishtdan

C) ibodatxonalar tabiiy tepaliklar ustiga bunyod etilgan

D) toshdan bunyod etilgan

35.Mil avv IV ning yillikda Mesopotamiyada vujudga kelmagan shaharni aniqlang ?

A) Umma B) Kish C) Ur D) Lagash

36.Mesopotamiyada kimlar shahar homiyisi hisoblangan ?

A) oily xudo B) kohinlar C) hukmdor D) afsonaviy bahodirlar

37.Mesopatamiyada dastlabki shahar-davlatlarda hokimiyat markazi ……

A) hukmdor saroyi B)xudolar ibodatxonasi

C) markaziy ibodatxona D) poytaxt shaharlar .

38.Mesapatamiyada alohida ehtiromga sazovor bo’lgan xudo ?

A)Shamash B)Sina C)Ea D) Ishtar.

39.Mesopotamiyada odamlarni yomon ishlari uchun sud qilgan oliy hakam hisoblangan hudo qaysi ?

A)Shamash B)Sina C)Ea D) Ishtar

40.Mesopotamiyaning suv va sevgi hudosini aniqlang ?

A) Sina va Ea B) Shamash va Ishtar

C) Ea va Ishtar D) Sina va Shamash

41 Mesopotamiyaning oy hudosini aniqlang ?

A)Shamash B)Sina C)Ea D) Ishtar

42.Mesopotamiyaning urush va g’laba hudosini aniqlang ?

A)Shamash B)Sina C)Ea D) Ishtar

43.Mesopotamiyaning hosildorlik hudosini aniqlang ?

A)Shamash B)Sina C)Ea D) Ishtar

44.Mesopotamiyaning qaysi shahridan oltin buyumlar, qurol-yarog’lar va kumush idishlar topilgan ?

A) Umma B) Kish C) Ur D) Lagash

45.Qachon Bobil podsholigi Mesopotamiyada eng yirik qudratli davlatga aylandi ?

A) mil avv I ming yillikda B) mil avv II ming yillikda C) mil avv III ming yillikda D) mil avv I ming yillik boshlarida

46.Bobil podsholigi Mesopotamiyaning qaysi hududida joylashgan

A) janubda B) shimolda C) g’arbda D) sharqda

47.“Bobil” so’zining manosi mima ?

A) “ xudolar diyori “ B) “ yerdagi jannat “

C) ” xudolar darvozasi ” D) ” xudolar makoni ”

48.Jahon tarixida birinchi bo’lib “muntazam qo’shin” tuzgan hukmdorni aniqlang?

A) Xamurapi B) Ramzes C) Sargon I D) Kambiz

49.Qaysi shahardan xudolar va qahramonlar haykallari bilan bezatilgan hashamatli ibodathona topilgan

A) Ur B) Lagash C) Umma D)Tir

50.Mesopotamiyada katta–katta yer mulklar kimlarning qo’l ostida edi ?

A) zodagonlarning B) kohinlar-hukmdorlarning

C) erkin dhqonlar- kohinlarning D) mulkdorlar-zodagonlarning

51.Shumer shaharlarining bosh darvozasidan boshlangan ko’chalar .......

A) hukmdor saroyiga B) ibodathonaga

C) markaziy maydonga D) barcha javoblar to’g’ri

52.Mesopotamiyada kambag’allar qanday yerlarda xizmat qilishgan ?

A) ibodathona mulklarida B) podsho mulkida

C) zodagonlarning yerlarida D) A va B

53.Lagash davlati qachon yuksala boshlagan ?

A) mill avv III ming yillik boshlarida

B) mill avv III ming yillik o’rtalarida

C) mill avv III ming yillik oxirlarida

D) mill avv II ming yillikda

54.Quyidagi javoblardan qaysi birida Lagashdagi ibodatxonada barpo etilmagan ?

A) bog’ B) hovuz C) tomoshabog’ D) omborxona

55.Mesopotamiyada muntazam hukmronlik qila boshlaganlarni ............. deb atashgan.

A) podsholar B) hukmdorlar C) kohinlar D)sardorlar

56.Bobil davlatida xo’jalikning qaysi turlari rivojlangan

A)dehqonchilik B) savdo-sotiq

C) hunarmanchilik D) barcha javoblar to’g’ri

57.Bobilda xo’jalikning rivojlanishiga xalaqit bergan omil nima ?

A) qo’shni xalqlarning hujum B) doimiy suv toshqinlari

C) o’zaro urushlar D) ossuriyaliklarning doimiy hujumlari

58.Xammurapi necha yil davomida qo’shni mamlakatlarga tinimsiz urushlar olib bordi ?

A) 20 yil B) 30 yil C) 15 yil D) 25 yil

59……………. bosqini Bobilni zavolga yuzlanishiga olib keldi ?

A) arameylar B) ossurlar C) kassitlar D) mitanniliklar

60.Yangi Bobol podsholigi qachon vujudga keldi ?

A) mill avv VII asrda B) mill avv VI asrda

C) mill avv VIII asrda D) mill avv V asrda

61.Quyidagi atamalar faqat qadimgi Mesopotamiyaga tegishli bo`lganlarini aniqlang?

1)mixxat 2)zikkurat 3)mino 4)aqinak 5)varna 6)goplit

A)1,2,3 B)1,3,5 C)1,4,6 D)2,3,6

62.Xammurapi qonuni o’zidan oldingi qonunlardan qaysi jihatidan farq qilgan ?

A) hayotning har hil tomonlarini qamrab olganligi bilan

B) hajmi jihatidan

C) faqat o’lim jazosini berilishi bilan

D) A va B

63.Xamurappi qonunlarida jinoyatchiga nisbatan qo`llanilgan jazo turi to`g`ri ko`rsatilgan variantni aniqlang?

1)shifokorning o`ng qo`li kesib tashlangan 2)arxitektor qatl etilgan

3) qarzdor 5 yil muddatda qullik majburiyatini o`tagan

4)ayblanuvchi jabrlanuvchiga jarima to`lagan

5)qulfbuzarga o`lim jazosi qo`llanilgan

A)1,2,3 B)2,5 C)3,4 D)1,4,5

64.Mesopotamiyaga Suriyadan keltirilgan savdo mahsulotini aniqlang?

A)kedr yog`ochi B)qalay va noyob toshlar

C)ayol qullar D)oltin,mis kumush

65.Xammurapi qonunlari nimaga yozilgan ?

A) sopol tahtachalarga B) teriga C) tosh ustunga D) qoya toshga

66.Xammurapi qonunlari ……… bilan kishini lol qoldiradi .

A) shavqatsizligi B) qat’iyligi

C) faqat o’lim jazosini berilishi D) A va B

67.Noto’g’ri javobni toping ?

A) Qarzini vaqtida qaytarmagan kishi o’z oila a’zolarini qarz bergan kishi uchun ishlab berish shart edi

B) qulfbuzar o’g’ri o’zganing mulkiga suqilib kirgan joyida o’ldirilar va o’sha yerning o’zida ko’mib tashlangan

C) shifokor amalga oshirgan operatsiya natijasida bemor bevaqt vafot etsa, shifokorning panjalari kesib tashlangan

D) ayblanuvchi jabrlanuvchining ko’zlariga jarohat etkazsa o’zi ham shunday jajolangan

68.Nima uchun Xammurapi qonunlariga so’zsiz bo’ysinish talab qilingan?

A) podsho tomonidan yozilganligi uchun

B) xudolar xohish irodasi sifatida talqin qilinganligi uchun

C) qonunlar jamiyat rivojiga imkoniyat yaratib berganligi uchun

D) qonunlarga binoan juda qattiq jazolar berilganligi uchun

69.Eronliklar lashkari Bobilga qachon bostirib kirgan ?

A) mill avv 586 yil B) mill avv 539 yil

C) mill avv 558 yil D) mill avv 552 yil

70.Kimning hukmdorligi davrida Yangi Bobil o’z ravnaqining cho’qqisiga erishadi ?

A) Xamurapi B) Navuxodonosor I C) Navuxodonosor II D) Sargon

71.Quyidagilardan qaysi biri podsho Navuxodosor nomi bilan bog’liq emas ?

A) Quddusni vayron qilib tashlaydi

B) U hukmdorlik qilgan davrda Bobil shahrining sakkista darvozasi bo’lgan

C) Bobilni bo’ysunmas qal’aga aylantiradi

D) ossurlarni Bobildan haydab chiqarishga erishadi

72.Bobilning bosh darvozalaridan sanalgan Ishtar qanday tas’virlar bilan bezatilmagan ?

A) qushlar B) hayvonlar

C) niliy naqshinkor toshtaxchalar bilan D) afsonaviy qahramonlar

73.Tarixda qaysi podshoh turar joy binolari va mudofaa devorlari qurilishida pishtgan g’isht ishlatish to’g’risidafarmon bergan ?

A) Xamurapi B) Navuxodonosor I C) Navuxodonosor II D) Sargon

74.Makedoniyalik Aleksandrdan so’ng Bobil qaysi davlat tarkibiga kirgan?

A) Rim B) Parfiya C) Salavkiylar D) Ptolomeylar

75.Qadimgi Mesopotamiya hukmdorlari shahar-davlatni kimlarga tayangan holda idora qilgan?

D) aslzodalar, B)kohinlar C)harbiy qo'shinlarga D)barchasi to`gri

76.Mil. aw. 3-mingyillikning o'rtalarida bo'lib o'tgan tarixiy voqealarni aniqlang.

A) Lagash davlati yuksala boshladi, Shumer va Akkadning ko 'pgina shaharlari Lagashga qo 'shib olindi; Sargon I Akkadni o 'z hokimiyati ostida birlashtirdi

B) Mesopotamiyada Uruk Umma Ur Lagash davlatlari tashkil topdi

Misrda Nil vohasini o`zlashtirish boshlangan

C)Amon va Ra firavnlarni bosh ilohasi va homiyasi hisoblangan

Zamonbobo,Sopollitepa Jarqo`ton manzilgohlari vujudga kelgan

D) Sargon I Akkadni o`z hokimyati ostida birlashtirdi

Bobil Mesopotamiyaning janubidagi eng yirik davlatga aylani

77.Quyidagi xudolardan faqat Mesopotamiyaga tegishli bo'lganini aniqlang.

1) Shamash; 2) Osiris; 3) Sina; 4) Nika;

5) Ea; 6) Amon-Ra; 7) Aid; 8) Ishtar; 9) Ptax

A) 1, 3, 5,8 B)1,4,6, C)2,4,5 C)3,5,7,8 D)1,3,4,5

78.Yangi Bobil podsholigida qaysi hukmdor o 'z davlatini bo 'ysunmas qal'aga aylantirgan?

A) Xamurapi B) Navuxodonosor I C) Navuxodonosor II D) Sargon

79.Qadimgi Bobilda maktablar qayerlarda tashkil etilardi?

A) saroylar va ibodatxonalarda B)mirzolar maktablarida

C) zodagonlar saroyida D)kutuxonalarda

80.Qadimgi Mesopotamiyadagi qaysi shahar davlatda qazilgan ibodatxonalarda baliqlar suzib yuradigan hovuz ,shuningdek kaptarlar kun kechiradigan bog` hamda turli hayvonlar va qushlar yashaydigan tomashabog` ham barpo etilgan?

A)Ur B)Lagash C)Umma D)Uruk

81.Qadimgi Mesopotamiyada yozuv uchun asosan nimadan foydalanganlar?

A)sopol parchalaridan B) ohaktoshdan

C)papirusdan D) loy taxtachalardan

82.To’fon rivoyati – dunyoni suv bosganligi haqida afsona qaysi mamlakatning adabiyotida mavjud?

A) Misrning B) Eroninng C) Mesopotamiyaning D) Hindistonning

83.Mesopotamiyada shumerlarning manzilgohlari qachondan vujudga kela boshladi?

A) mil. avv. V mingyillikda B) mil. avv. IV mingyillikda

C) mil. avv. III mingyillikda D) mil. avv. II mingyillikda

84.Suriyadan Mesopotamiyaga nima keltirilar edi?

A) oltin, kumush B) mis, qalayi C) noyob toshlar D) kedr yog’ochi

85.Mesopotamiyada og’irlik o’lchovi - “mino” ... kumushga teng bo’lgan.

A) 350 gr B) 450 gr C) 550 gr D) 650 gr

86.Mesopotamiya xudolari va ularning vazifalari noto’g’ri berilgan javobni toping?

A) Shamash – Quyosh xudosi

B) Sina – Oy xudosi

C) Ea – osmon xudosi

D) Ishtar – hosildorlik va muhabbat, urush va g’alaba xudosi

87.Mil. avv. III mingyillik o’rtalarida Lagash davlati …

A) vujudga keldi. B) yuksala boshladi.

C) inqirozga uchradi. D) bosib olindi.

88.Gilgameshning do’sti bo’lgan pahlavonni aniqlang.

A) Sargon B) Enlila C) Enkidu D) Zimrilim

89.Gilgamesh izlagan boqiy hayot giyohi qayerda o’sgan?

A) baland tog’larda B) cho’l va sahroda

C) dengiz tubida D) o’zga sayyorada

90.Boqiy hayot giyohini Gilgameshdan kim o’g’irlab ketadi?

A) sehrgardan B) ilon C) ajdar D) timsoh

91.Mil. avv. III mingyillik o’rtalarida butun Akkadni o’z hokimiyati ostida birlashtirgan podshoni aniqlang.

A) Sargon I B) Xammurapi C) Novohudonosor I D) Gilgamesh

92.Sargon I faoliyati bilan bog’liq voqealarni aniqlang?

A) U barcha shaharlar uchun yagona bo’lgan uzunlik, maydon va og’irlik o’lchovini joriy etdi.

B) U jahon tarixida birinchi bo’lib muntazam qo’shin tuzadi.

C) U «Jahonning to’rt mamlakati podshosi” unvonini oldi.

D) Barcha javoblar to’g’ri.

93.Qachon Bobil podsholigi Mesopotamiya janubidagi eng yirik qudratli davlatga aylandi?

A) mil. avv. IV mingyillikda B) mil. avv. III mingyillikda

C) mil. avv. II mingyillikda D) mil. avv. I mingyillikda

94.Mil. avv. XVIII asrda butun Mesopotamiyani yagona davlatga birlashtirgan podshoni aniqlang.

A) Novohudonosor I B) Gilgamish C) Salamansar D) Xammurapi

95.Ilk qonunlar majmuasini ishlab chiqqan Bobil podshosini aniqlang.

A) Novohudonosor I B) Novohudonosor II C) Xammurapi D) Sargon I

96.Xammurapi qonunlariga ko’ra, arxitektor qurgan uy ag’anab, biror kishini bosib qolsa, …

A) arxitektorning qo’li kesilishi kerak edi.

B) u qatl etilishi kerak edi

C) u jarima to’lashi kerak edi.

D) u 3 yil muddatga qullikka berilishi kerak edi

97.Yangi Bobil podsholigi qachon tashkil topdi?

A) mil. avv. VIII asrda B) mil. avv. VII asrda

C) mil. avv. V asrda D) mil. avv. IV asrda

98.Navuxodonosor II ...

A) Misrni Bobil podsholigiga qo’shib oldi.

B) Iyerusalim (Quddus) ni vayron qildi.

C) Bobilni bo’ysunmas qal’aga aylantirdi.

D) A, B,C

99.Navuxodonosor II davrida Bobilning ... darvozasi bo’lgan.

A) 4 ta B) 6 ta C) 8 ta D) 10 ta

100.Mesopotamiyadagi maktablarda o’quvchilar so’zlarni nimaga yozganlar?

A) papirusga B) loy toshtaxtachalarga C) bambukka D) qog’ozga

101.Shmuerlar … yaratdilar.

A) sanoq tizimini B) quyosh va oy kalendarlarini

C) qog’qozni D) A vaB

102.Qadimgi Mesopotamiyada dori-darmon tayyorlash bo’yicha dastulamal qachon yaratilgan?

A) Mil.avv. 4-ming yillikda B) Mil.avv. 3-ming yillikda

C) Mil.avv. 2-ming yillikda D) Mil.avv. 1-ming yillikda

103.Olamning yaratilishi haqidagi eng qadimgi asotirlardan biri qayerda yaratilgan?

A) Mesopotamiyada B) Xitoyda C) Misrda D) Yunonistonda

104.Quyidagi hukmdorlardan qaysi biri turar joy binolari va mudofa devorlari qurishda pishgan g`ishtdan foydalanish haqida farmon bergan?

A)Sargon I B)Novohudonosor I

C)Xamurappi D)Novohudonosor II

105.Bobil hukmdori Novohudonosor II davrida sodir bo`lgan voqealar berilgan javobni aniqlang?

1)Misr Yangi Bobilga qo`shib olindi

2) “to`rt iqlim mamlakati podshosi” unvonini oldi

3)Bobil bo`ysunmas qal`aga aylandi

4)Eron qo`shinlari Bobilga hujum qildi

5)Bobil podsholigida dastalabki qonunlarni tuzdi

6) jahon tarixida birinchi bo`lib muntazam qo`shin tuzdi

7) Bobil Iyerusalimni vayron qilib tashlaydi

A)1,2,5 B)1,4,6 C)1,3,7 D)1,2,5 6

106.Shumerlar tomonidan Quyosh va Oy yillari necha kundan qilib belgilangan?

A)360,354 B)365,354 C)365,356 D)364,354

107.Barcha shaharlar uchun yagona bo’lgan uzunlik, maydon va og’irlik o’lchovini joriy qilgan hukmdorni aniqlang?

A) Xamurappi B) Sargon I C) Doro D) Novohudonosor II

108.Qadimgi Bobilda Xamurappi qonunlari…?

A)jamiyat rivojiga imkoniyat yaratib berdi

B) jamiyat rivojlanishini orqaga surdi

C)jamiyatda tabaqalanishga olib keldi

D)jamiyatda yirik qo`zg`olonlarga olib keldi

109.Mino og`irlik o`lchovi quyida nomlari keltirilgan davlatlarning qaysi birida mavjud?

A)Mespotamiya B)Eron C)Misr D)Xitoy

110.Quyidagilardan qaysilari Ikkidaryo oralig`i aholisi sig`inadigan ma`budlar hisoblanadi?

A)Shamash,Sina va Ea B)Farna Ahriman, va Mitra

C)Osiris,Isida, va Ra D)Zevs,Yupiter, Gerakl

111.Miloddan avvalgi II mingyillikda Shumer-Akkad davlatining parchalanib ketishiga nima sabab bo`lgan?

A) ko`chmanchi qabilalar zarbasi

B)dengiz savdo yo`llarining yopilishi

C)muvafaqiyatsiz harbiy yurishlar

D)Ossuriya qo`shining zarbasi

112.Bobil podshosi Xamurappi qonunlarining so`zsiz bajarilishini ta`minlagan omilni aniqlang?

A) jazo choaralarining o`ta shafqatsizligi

B) qonunlarning xudolar hohish irodasi sifatida talqin etilishi

C) podsho Xamurappining xalq orasidagi obro` e`tibori

D) ushbu qonunlarning barchaga tengligi g`oyasi

113.Bosqinchilik yurishlari davrida Iyursalimni vayron qilib tashlagan Yangi Bobil podshosini aniqlang?

A)Samsulin B)Tiglatpalasar C)Navohudonosor II D)Xamurappi

114.Hosildorlik ,muhabbat, urush va g`alaba ilohasini aniqlang?

A)Ishtar B)Xatxor C)Tot D)Maaat

115.Misrni qo`shib olgan Yangi Bobil hukmdorini aniqlang?

A)Salamansar I B)Nabopalasar I C)Xamurappi D)Navohudonosor II

OLD OSIYO DAVLATLARI .

1.Mill avv II ming yillikda qaysi hududda xalqlarni birlashtirgan ilk davlatlar vujudga kela boshladi ?

A) Kichik Osiyo B) Old Osiyo C) O’rta Osiyo D) Janubiy Osiyo

3.Mill avv II ming yillikda vujudga kelgan shahar-davlatlarni aniqlang

A) Mitanni , Xett , Finikiya Ossuriya B) Ossuruya , Falastin , Xett C) Suriya , Misr , Urartu D) Midiya , Finikiya , Yahudiya

3.Xett davlati qachon vujudga kelgan ?

A) mill avv XVI asrda B) mill avv XVII asrda

C) mill avv XVIII asrda D) mill avv XIV asrda

4.Xett davlati Kichik Osiyoning qaysi hududida vujudga kelgan ?

A) g’arbida B) shimoliga C) markazida D) janubida

5.Mil avv XVIII asrda Kichik Osiyoda xettlar degan ...xalq o`z davlatiga asos soldi?

A) Janublik B)sharqlik C)Shimollik D)g`arblik

6.Quyigagi davlatlarning ular poytaxti bilan muofiq berilgan javobni toping?

1. Ossuriya , 2. Xett , 3. Urartu, 4 . Elam

a) Tushpa , b) Xattusa , c) Nineviya d) Suza

A) 1-B, 2- A, 3- C, 4-D B) 1- C , 2-A , 3- B , 4-- D C) 1- C, 2- B, 3- A , 4 –D D) 1- B , 2- A .3- C , 4—D

7.Xett davlati aholisining asosiy mashg’ulotini aniqlang ?
A) dehqonchilik va hunarmandchilik

B) chorvachilik va savdo-sotiq

C) chorvachilik va dehqonchilik

D) savdo sotiq va hunarmandchilik

8.Ossuriyadan dastlab qaysi davlat ajralib chiqdi ?

A) Bobil B) Midiya C) Falastin D) Misr

9.Mill avv VII asr o’rtalarida Ossuriya davlatiga kirmagan shaharni aniqlang ?
A) Nineviya B) Uruk C) Oshshur D) Karxamish

10.Ossuriya davlati qachon vujudga kelgan ?

A) mill avv XX asrda B) mill avv XIIIasrda

C) mill avv VII asrda D) mill avv I ming yillikda

11.Ossuriya davlati aholisining asosiy mashg’ulotini aniqlang ?

A) dehqonchilik va hunarmandchilik

B) chorvachilik va savdo-sotiq

C) savdo-sotiq va dehqonchilik

B) chorvachilik va hunarmandchilik

12.Qadim zamonlarda ossurlar Dajla daryosining qaysi hududini egallashgan ?

A) o’rta oqimini B) o’ng oqimini C) yuqori oqimini D) so’l oqimini

13.Tarixda nomlari noma’lum xalqlar tomonidan istilo qilingan davlatni aniqlang ?

A) Ossuriya B) Finikiya C) Xett D) Suriya

14.Ossuriya podsholari hujumlari janubi-g’arbda qaysi davlatgacha yetib borgan-?

A) Falastin B) Misr C) Nubiya D) Suriya

15.Old Osiyodagi eng yirik , sopol tahtachalardan iborat bo’lgan kutubxona qaysu shaharda bo’lgan ?

A) Ashshur B) Nineviya C) Bobol D) Isksndariyada

16.Ossuriya tarkibidan qachondan boshlab unga qaram davlatlar ajralib chiqa boshlaganlar ?

A) mill avv 621 yildan B) mill avv 624 yilda

C) mill avv 623 yilda D) mil avv 627 yilda

17.Nima uchun Nineviyani ” qonga botgan shahar ” yoki ”sherlar darasi ” deb tariflangan ?

A) janglarda ossur qo’shinlarininmg shavqatsizligi uchun

B) poytaxtda doimiy ravishda asirlar saqlanib o’lim havfi ko’pligi uchun

C) hukmdorlarning haddan tashqari shafqatsizligi uchun

D) bu shaharga kirgan asir qaytib chiqmasligini bilganligi uchun

18.Jangovar aravalar va temir uchli nayzalardan foydalangan xalqlarni toping?

A) ossurlar B) xettlar C) misrliklar D) ”dengiz xalqlari”

19.Ossuriya qachon ravnaqining cho’qqisiga erishgan ?

A) mill avv XII sar B) mill avv XIII asr

C) mill avv XIV asr D) mill avv XI asr

20.Ossuriya kimning davrida ravnaqining cho’qqisiga erishgan ?

A) Oshshurbanipal B) Sarduri C) Salmanasar D) Sargon

21.Ossuriya qayta yuksalgan davrni aniqlang ?

A) mill avv VIII-VII asrlar B) mill avv VII – VI asrlar C) mill avv VIII-VI asrlar D) XIII –VII asrlar

22.Xettlar Suriyaning anchagina shaharlarinibosib olib, ............. talon-aroj qilganlar .

A) Quddusni B) Damashqni C) Bobilni D) Ashshurni

23.Hozirgi Suriya hududida vujudga kelgan davlatni toping ?

A) Midiya B) Mitanni C) Livan D) Finikiya

24.Qaysi shaharni bosib olishda mitanniliklarning otliq qo’shin hal qiluvchi rol o’ynagan ?

A) Tushpa B) Xattusa C) Iyerussalim D) Bobil

25.Xett podsholigi qayta kuchaygan asrni aniqlang?

A)mill avv XII asr B) mill avv XIII asr

C) mill avv XIVasr D) mill avv XV asr

26.Xett podsholigi qayta kuchaygan davrda ............... ?

A) Ossuriya tahdidi tufayli Misr bilan sulh tuzishga majbur bo’ldilar B) O’rtayer dengizi bo’ylarini urushib qaytarib oldilar

C) Mitanni podsholigini zabt etdilar

D) barcha javoblat to’g’ri

27.Mill avv 605 yilda ......

A) Bobil va Midiya birlashib Nineviyani bosib oldilar

B) Ossuriya armiyasi batamom qirib tashlandi

C) Midiya Ossutiyadan ikkinchi bo’lib ajralib chiqdi

D) Ossuriya Bobilni bosib oldi

28.Finikiyaliklarning asosiy mashg’ulotlaridan birini aniqlang ?

A)savdo-sotiq B)hunarmanchilik C)dahqonchilik D)chorvachilik

29.Finikiyaliklar qo’shnilarga nimalar sotganlar ?

A) gazlama va ipak matolar B) metallar va yog’och,gazlama

C) dengiz mahsulotlari va charm D) qurol yarog’lar va shoyi

30.O’tayer dengizi soholida joylashmagan yirik dengizbo’yi shaharlarni aniqlang ?

A) Bibl B) Ugarit C) Tir D) Sidon

31.Qaysi xalqlar qo’shinlari to’g’ridan to’g’ri janglarga kirmaslik taktikasiga amal qilganlar ?

A) ossurlar B) xettlar C) urartlar D) mitanniliklar

32.Urartu qachon va kimlarlarning davrida gullab yashnadi ?

A) mill avv IX –VIII asr boshlarida podsho Sardur I va Menua davrida

B) mill avv X asrda podsho Sardur davrida

C) mill avv XI asrda podsho Sargon davrida

D) mill avv XI asrda podsho Salamansar davrida

33.Dengizchilikni a’lo darajada bilgan xalqlarni toping ?

A) falastinliklar B) misrliklar C) yunonlar D) finikiyaliklar

34.Ossur qo’shinlari tomonidan urartlar qo’shinlari qachon tor-mor etilgan ?

A) mill avv 714 yilda B) mill avv 705 yilda

C) mill avv 590 yilda D) mill avv 509 yilda

35.Ossurlar tomonidan ishg’ol etilib vayron qilib tashlangan qal’ani aniqlang ?

A) Tushpa B) Damashq C) Teyshebaini D) Xattusas

36.Urartu davlati qachon tarix sahnasidan ketdi ?

A) mill avv 704 yilda B) mill avv 705 yilda

C) mill avv 590 yilda D) mill avv 509 yilda

37.Finikiyaliklar qachondan boshlab dengiz sohillarida koloniyalarga asos solganlar ?

A) mill avv I ming yillikda B) mill avv II ming yillikda

C) mill avv III ming yillik oxirlarida D) mill avv I ming yillik oxirlarida

38.Finikiyaliklar dastlab qaysi hududlarda koloniyalarga asos solganlar

A) Krit oroli va Kichik Osiyo sohillarida

B) Kipr oroli va Kichik Osiyo sohillarida

C) Italiya sohillari va Sardiniyada

D) Sitsiliya oroli va Yunoniston orollarida

39.Keyinchalik finikiyaliklar tomonidan asos solinmagan koloniyalarni aniqlang ?

A) Shimoliy Afrika B) Italiya sohillari

C) Sardiniya D) barchasi to’g’ri

40.Finikiyada Tir- Sidon podsholigi vujudga kelgan sarni aniqlang ?

A) mill avv XI – X sarlar B) mill avv X- IX asrlar

C) mill avv VII- VII asrlar D) mill avv VIII IX asrlar

41.Urartu davlatini bosib olgan qabilani aniqlang ?

A) skif B) sak D) kassitlar D) mitanniliklar

42.Finikiyada qachon alifbo yaratishgan ?

A) mill avv IX asrda B) mill avv X asrda

C) mill avv XI asrda D) mill avv VII asrda

43.Tir- Sidon podsholigini ossurlar qachon bosib olishdi ?

A) mill av VIII asrda B) mill avv VII asrda

C) mill avv VI asrda D) mill avv Vasrda

44.Finikiyada nechta harfdan iborat bo’lgan alifbo yaratildi ?

A) 22 undosh B) 23 undosh C) 21 undosh D) 24 undosh

45.Finikiya alifbosini o’zlashtirib , ularga unli harfni qo’shgan xalqlarni toping ?

A) mesopotamiyaliklar B) misrliklar C) yunonlar D) yahudiylar

46.Qachon falastinga qadimgi yahudiy qabilalari ko’chib kelib joylashdilar ?

A) mill avv II mibng yillik boshlarida

B) mill avv II ming yillik o’rtalarida

C) mill avv II ming yillik oxirlarida

D) mill avv I ming yillik oxirlarida

47.Falastin hududida Isroil podsholigi vujudga kelgan asrni aniqlang ?

A) mill avv IX asrda B) mill avv X asrda

C) mill avv XI asrda D) mill avv VII asrda

48...........ninabargli daraht- kedrli o’rmonlarga kon edi .

A) Falastin B) Finikiya C) Misr D) Suriya

49.Qaysi xalqlarning afsonalari diniy kitoblarga yozib yozib borilgan ?

A) mesopotamiyaliklar B) misrliklar C) yunonlar D) yahudiylar

50. Yaxhudiylarning dinniy kitobida keltirilib o’tilgan rivoyatlarni aniqlang ?

A) Odamato va Momo havo yaratilishi B) Olamning yaratilishi C) Yer yuzini To’fon tutganligi haqida D) barcha javoblar to’g’ri

51.Isroil podsholigi qaysi xalqlarning zarbasidan parchalanib ketgan ?

A) Xettlar B) Ossurlar C) Mitanniliklar D) Midiyaliklar

52.Yahudiya Bobil podsholigi tomonidan qachon bosib olingan ?

A) mill avv 538 -yil B) mill avv 585- yil

C) mill avv 586 -yil D) mill avv 539 -yil

53.Mitanniliklar xettlar poytaxti Xattusasni bosib olish

chog 'ida qo 'shinning qaysi turi hal qiluvchi rol o'ynagan?

A)otliq qo 'shin B)piyodachilar C)kamonchilar D)nayzachilar

54.Qaysi duvlat qo'shinlan to'g'ridan-to'g'n jangga kirmaslik taktikasini qo'llar edi?

A) Ossuriya В) Urartu C) Xett D) Bobii

55.Kavkazortidagi Van. Urmiya. Sevan ko'llari atrofida tashkil topgan davlatni aniqlang

A) Midiya B) Mitanni C) Urartu D) Ossuriya

56.Urartu davlatming gullab yashnagan davrini aniqlang.

A)nil av. X asr. Aramu davrida

B)mil av IX –VIII asr, Sardur I va Menua davnda

C)mil. av. IX asr. Aramu davnda

D)mil av. VIII asr. Sargon davrida

57.Mil. av. 714-yilda qanday voqea sodir bo'lgan?

A)Tushpa shahn Urartu poytaxti bo'ldi

B)Bobil Elam hududiga bostirib kirdi

C) Drakont tomomdan xalq boshqaruvini bckor qilgan qonunlar yaraiildi.

Di Urartu Ossuriya tomomdan mag'lubiyatga uchratildi

58.Teyshebaini shahri quyidagi qaysi davlat hududida joylashgan cdi

A) Ossuriya B)Xett C)Urartu D) Bobil

59.Teyshebaini shahri qachon vayron etilgan?

A)mil av.740-yil B) mil av714-yil C)mil.av.586-yil D)mil. av590-yil

60.Urartu davlati qulagandan bir asr so'ng yuz bergan voqeani aniqlang.

A) Xcroniya jangida Makedoniya g'alaha qo/ondi.

B)) Marafon jangida yunonlar g'alaba qozondi.

C) Solon lslohotlari arnalga oshirilidi.

D)Doro I vafol etdi.

61.Qadimgi Finikiya davlati hozirgi qaysi davlat hududida joylashgan?

A) Isroil, Sunya B) Livan, Suriya C) Iroq, Isroil D) Iivan. Iroq.

62.Mo'miyo tayyorlash uchun ishlatilgan kedr qatroni Misrga qaysi davlafdan olib kelingan?

A} Suriyadan B) Falastindan C) Finikiyadan D) Kichik Osiyodan

63.Finikiya aholisi asosan nima bilan shug'ullangan?

A)dchqonchilik. chorvachilik

B)dchqonchilik. konchilik

C)dehqonchilik. savdo-sotiq

D) savdo-sotiq

64


A) Bobil B) Milanni C)Yahudiva D) Ossuriya69.Finikiya alifbosi qachon shakllangan va u necha harfdan iborat?

A)mil. av. XI asrda, 24 harf B) mil av X asrda, 22 harf

C) mil. av. IX asrda. 22 harf D)mil. av VIII asrda. 24 harf

70.Isroil podsholigi qaysi davlal tomomdan qulatilgan?

A) Ossuriya B) Xett C) Bobil D) Misr

71.Mil. av 586-yilda………

A)Bobil Elam hududiga bostirib kirdi.

B)Yahudiya podsholigi Bobil tornonidan bosib olindi.

C)Lidiya Forslar tomomdan bosib olindi

D)Isroil podsholigi qulatildi

72.Qadimgi Finikiya qayerda joylashgan edi?

A)O`rta yer dengizining sharqiy sohilida

B)O`rta yer dengizining janubiy sohilida

C)O`rta yer dengizining sharqiy sohilida

D)O`rta yer dengizining g`arbiy sohilida

73.Qadimgi davrda ninabargli daraxt –kedrli o`rmonlarga boy davlatni aniqlang?

A)Eron B)Misr C)Urartu D)Finikiya

AHAMONIYLAR DAVLATI

1.Fors podsholigi vujudga kelgan asrni aniqlang ?

A) mill avv IV asr B) mill avv V asr C) mil avv VI asr D) mill avv IX asr

2.Eron hudidida qadim zamonlarda yashagan xalqlarni aniqlang ?

A) kassiylar , forslar B) elamiylar , midiyaliklar

C) midiyaliklar , forslar D) elamiylar , kassiylar

3.Mill avv . IX asrda bu mamlakatga ....... ko’chib o’rnashganlar ?

A) kassiylar , forslar B) elamiylar , midiyaliklar

C) midiyaliklar , forslar D) elamiylar , kassiylar

4.Eron hududi deyarli hamma tomondan ...... qadimiy davlat hisoblanadi

A) cho’l va suvliklar bilan qoplangan

B) dasht va yassitogliklar bilan qurshalgan

C) o’rmon bilan qoplangan tog’lar bilan qurshalgan

D) suvliklar tashkil etadi

5.Eronda tog’oldi vodiylarida aholi.............. bilan shug’ullangan .

A) chorvachilik B) ovchilik C) dehqonchilik D) hunarmandchilik

6.Elam davlati qachon vujudga kelgan ?

A) mill avv II ming yillikda B) mill avv III ming yillikda C) mill avv IVming yillikda D) mill avv II ming yillik oxirlarida

7.Elam qaysi qadimiy davlat bilan chegaradosh ?

A) Ossuriya B) Midiya C) Akkad D) Mesopotamiya

8.Elam davlati Eronning ............... qismida joylasggan .

A) janubiy-g`arbiy B) janubiy- sharqiy

C) shimoliy-g`arbiy D) shimoliy-sharqiy

9.Eron qaysi mamlakatlarni bog’lab turgan karvon yo’lining chorrahasida joylashgan ?

A) Kichik Osiyo B) Mesopotamiya va Kavkazorti

C) O’rta Osiyo va Hiddiston D) barcha javoblar to’g’ri

10.Midiya davlati qachon vujudga kelgan ?

A) mill avv IX asrda B) mill avv X asrda

C) mill avv Xiasrda D) mill avv XII asrda

11.Midiya podsholigi Kaspiy dengizining .............. joylashgan .

A) janubi g’arbiy B) janubiy sharqiy

C) shimoliy g’arbiy D) shimoliy sharqiy

12.Noto’g’ri javobni toping ?

A) Mill avv VIII asrda podsho Kiaksar hukmronligi davrida Midiya qudratli davlatga aylandi

B) mill avv 539 yil Kir II ulkan lashkar tuzdi va Midiya, Armaniston va Bobilni zabt etdi

C) Aleksandr Makedonskiy mill avv 327 yilda Panjob o’lkasiga bostirib kirdi

D) mill avv VIII-VII asrlarda Chjou davlatida markaziy hokimiyat zaiflasha boshladi

13.Qadimgi forslar o’rnashgan Fors viloyati qayerda joylasghgan ?

A) Kaspiy dengizining janubida

B) Fors ko’rfaziga tutashib ketgan yerda

C) Kichik Osiyo va Eron oralig’ida

D) Misrdan to Ortayer dengizigacha bo’lgan yerlarda

14.Quyidagi javoblardan qaysi biri podsho Kir II faoliyati bilan bog’liq emas ?

A) ulkan armiya tuzdi

B) forslarni o’z hokimiyati ostida birlashtirdi

C) Misrni zabt etdi

D) Midiya zabt etildi

15.Kir II Armaniston , Midiya va Bobilni zabt etgan yilni aniqlang ?

A) mill avv 558 yii B) mill avv 539 yil

C) mill avv 558 yil D) mill avv 543 yil

16.Kir II ning istilochilik yurishlarini …………. davom ettirdilar

A) Doro I va Kambiz B) Kserks va Doro II

C) Kambiz va Doro II D) Kserks va Doro I

17.Doro I ning huknronlik yillarini aniqlang ?

A) mill avv 522-468 yillar B) mill avv 521-486 yillar C) mill avv 522-486 yillar D) mill avv 558-530 yillar

18.Qaysi qatorda Doro I nomi bilan bog’liq javob noto’g’ri berilgan ?

A) Persopoldan O’rtayer dengiziga qadar ” shoh yo’li” degan podsho savdo yo’li qurilgan

B) saltanatni ”satrapliklar ” deb nomlangan alohoda harbiy o’lkalarga

taqsimladi

C) armiyani qaytadan tuzildi

D) butun mamlakat uchun ”doroyi ” deb nomlangan kumush tangani muomalaga kiritdi.

19.Doro I .......................... yashovchi ............. ustiga yurish qildi ?

A) O’rta Osiyoda , saklar B) Qora dengiz , girkanlar

C) O’rtayer dengiz , arameylar D) Qora dengiz ,skiflar

20.Doro I ning qaysi hududlarni bosib olishi yunon- fors urushlarini keltirib chiqardi ?

A) O’rtayer dengizidagi yunon kaloniyalari va Finikiyani bosib olishi B) Lidiya Ioniya va Qora dengiz bo’ylarini bosib olishi tufayli

C) Kichik Osiyodagi yunon koloniyalari va bolkan yarim orolini sharqida joylashgan Frakiyani bosib olishi

D) Yunonlarga qarashli orolchalar va Qora dengiz bo’ylarini bosib olishi

21.Doro I davrida Eron tarkibiga kirgan hududni aniqlang ?

A) markaziy Hindistondan to O’rtayer dengiziga qadar

B) Kichik Osiyo va Hindistongacha bo’lgan hududda

C) Hindiston shimolidan O’rtayr dengiziga qadar

D) O’rta Osiyodan to Misrga qadar bo’lgan hududda

22.Ahamoniylar davlatidagi mihim savdo markazlarini aniqlang ?

A) Ekbatana , Sard B) Suza , Persopol

C) Ekbatana , Suza D) Behistun , Persopol

23.Persopol shahrida qaysi Eron shohlarining saroy qoldiqlari joylashgan?

A) Doro I va Kambiz B) Kalibz va Doro II

C) Kambiz va Doro II D) Kserks va Doro I

24.Persopol saroyining zalida nechta ustunli ayvon bo’lgan ?

A) 300 ta B) 200 ta C) 100 ta D) 50 ta

25.Persopol saroyi qanday tasvirlar bilan bezatilgan ?

A) xudolar va qahramonlar B) hayvonlar va o’simliklar C) afsonaviy va xayoliy qushlar D) saroy lavhalari tasvirangan

26.Persopol shoh saroyidagi bo’rtma naqshlarda tasvirlanmagan javobni toping ?

A) ahamoniylar bo’ysintirgn ko’gina elatlarning ta’svirlari

B) itoatdagi xalqlarning Eron shohlariga peshkash va o’lpon keltiriyotganligi

C) Fors shohlarinig bitiklari

D) barcha javoblar to’g’ri

27.Qadimgi forslarning yozuvini aniqlang ?

A) iyerogliflar B) fors yozuvi

C) mixxatsimon belgilar D) oromoy yozuvi

28.Fors shohlarining bitklari chekilmagan yodgorliklarni aniqlang ?


A) Behistun qoyasi B) Naqshi Rustam qoyasi

C) Suza saroyi devorlarida D) Persopol saroyi

29.Fors shohlarining bitklari yozilgan saroylarda qanday voqealar haqida malumot berilgan ?

A) qo’zg’olonlar va saroy lavhasi

B) davlat hayotidagi muhim voqealar va yurishlar

C) ho’jalik hayoti va qo’zg’olonlar

D) barcha javoblar to’g’ri

30.Makedoniyalik Aleksandr qachon Eronni bosib oldi ?

A) mill avv 329 yil B) mill avv 330 yil

C) mill avv 331 yil D) mill av 332 uil

31.Ahamoniylar davlati necha yil hukmronlik qilgan ?

A) 200 yilga yaqin B) 200 yildan ziyod C) 200 yil D) 300 yildan ortiq

32.Eronda jazirama cho'l mintaqalarida kimlar mehnat qilgan va kun kechirgan?

A) chorvadorlar B)dehqonlar C)savdogarlar D)hunarmandlar

33.Fors ko'rfaziga tutashib ketgan yerlarda qadimda ma'lum bo'lgan “shoh yo'li” nomli karvon yo'li qaysi hududlarni o'z ichiga olgan?

A)Persopoldan Qora dengizga qadar

B)Ekbatandan O`rta yer dengiziga qadar

C)Persopoldan Qizil dengizga qadar

D) Persepoldan, O'rtayer dengiziga qadar

34.Quyidagi qaysi voqealar Ahamoniylar davlati podshosi Doro I davrida sodir bo 'lgan?

l) Shoh yo 'li degan podsho savdo yo'li qurildi; 2) Misr zabt etildi; 3) Massagetlar ustiga yurish qilindi; 4) Skifar ustiga yurish qilindi; 5) Poytaxt Suza shahriga ko 'chirildi; 6) Mamlakat satrapliklar deb nomlangan alohida harbiy o'lkalarga taqsimlandi; 7) Yunon-fors urushi boshlandi; 8) Makedoniyalik Aleksandr tomonidan Fors davlati bosib olindi.

A)1,3,8 B)2,4,5 C)3,5,8 D) 1,4,6,7

35.Ma'lumki, Qadimgi Eron davlatida Ahamoniylar sulolasi 200 yildan ziyod hukmronlik qilgan. Bu sulola kimning istilosi natijasida zavolga yuz tutdi?

A)Salavkiylar ta`sirida B)Bobil bosib oldi

C)Misr Erooni zabt etdi D) Makedoniyalik Aleksandr

36.


37.

38) Elam davlati qayerda vujudga kelgan?

A) Eronning janubiy-g’arbiy qismida

B) Eronning g`arbi va Mesopotamiya bilan chegarada

C) Eronning janubida va Elam bilan chegarada

D) Eronning shimoli va Kaspiy dengizi bo`yida

HINDISTON

1.Hindiston Osiyo qit’asining qaysi qismida joylashgan yarimorol hisoblanadi ?

A) janubiy B) sharqiy C) g’arbiy D) shimoliy

2.Mil. avv. 1500-yilda shimoldan Hindistonga bostirib kirgan xalqni aniqlang.

A) oriylar B) yuechjilar C) eftallar D) xunnlar

3.Hindiston tabiiy sharoitga ko’ra …………………… o’xshab ketadi ?

A) Misr va Yunonistonni B) Mesopotamiya va Italiya C) Misr va Mesopotamiya D) Eron va Apenin yarim oroli

4.Hindistonda dehqonchilik vujudga kelishi va rivoji topishi uchun imkoniyat yaratgan omilni aniqlang ?

A) tabiiy sharoit

B) issiq iqlim

C) o’zi bilan birga serunum loyiqani oqizib kelgan daryolar mavjudligi D) barcha javoblar to’g’ri

5.Himolay Hindistonga qaysi tomondan bo’ladigan havfdan himoya qilgan ?

A) shimoli sharqdan B) shimoli g’arbdan

C) shimoldan D) sharqdan

6. ............................. tropik o’rmonlar ulkan daraxtlar va rang – barang o’simliklarga kon bo’lgan ?

A) Gang vodiysida B) Hind vodiysida

C) Moxendojaroda D) Xarappada

7.Hindiston yarim orolining janubi sharqida qaysi dengiz joylashgan ?

A) Arabiston dengizi B) Bengaliya dengizi

D) Gang ko’rfazi D) Hind ko’rfazi

8.Hindiston yarim orolining janubi g’arbida qaysi dengiz joylashgan ?

A) Arabiston dengizi B) Bengaliya dengizi

D) Gang ko’rfazi D) Hind ko’rfazi

9.Qaysi voqeadan so’ng Moxenjadaro va Xarappa butunlay vayronaga aylandi?

A) kuchli zilziladan keyin B) halokatli toshqinlardan so’ng

C) oriylar hujumidan keyin D) o’zaro urushlardan so’ng

10.Hindistonda qachondan boshlab shaharlar vujudga kela boshlagan ?

A) mill avv I ming yillikda B) mill avv II ming yillikda

C) mill avv III ming yillikda D) mill avv II ming yillik oxirlarida

11.Hindistonning qaysi qismida katta –katta shaharlar vujudga kela boshlagan ?


A) Gang vodiysida B) Hind vodiysida

C) Moxendojaroda D) Xarappada

12.Moxenjodaro va Xarappa shaharlariga oid hos bo’lmagan javobni toping ?

A) ikkala shahar ham mustahkam mudofaa devorlari bilan himoyalangan B) ko’chalar bir-biridan ajratilgan mavzelarda uylar qurilgan

C) Ikkala shaharda ham ichki qasr bo’lgan

D) ikkala shahar ham toshdan barpo etilgan

13.Moxenjodaro aholisi qaysi sohasi bo’yicha moxir bo’lgan ?

A) hunarmand B) dehqonchilik

C) zargarlik D) barcha javoblar to’g’ri

14.Moxenjodaro va Xarappa aholisining asosiv mashg’ulotini aniqlang ?

A) chorvachilik va ovchilik B) dehqonchilik va chorvachilik C) termachilik va chorvachilik D) baliqchilk va dehqonchilik

15.Qachondan boshlab Hind daryosi vodiysi zavolga yuz tuta boshlaydi A) mill avv XVI asr B) mill avv XVII asr

C) mill avv XVIII asr D) mill avv XIX asr

16.Hind daryosi vodiysi manzilgohlari zavolga yuz tutishiga sabab bo’lmagan javobni toping ?

A) vodiyda tez-tez bo’lib turgan suv toshqinlari

B) tuproqning oriqlab ketishi

C) odamlarning boshqa hududlarga ko’chib ketishi

D) o’tmonlar va changalzorlar kengayishi

17.Oriylar Hindiston hududiga qachon bostirib kirdilar ?
A) mill avv 1500 yillarda B) mill avv 1550 yilda

C) mill avv 1600 yilda D) mill avv 1300 yilda

18.Oriylar yashagan hududni aniqlang ?

A) Janubiy Yevropa va Ural daryosi vodiysida

B) G’arbiy Yevropa va Ural tog’i etaklarida

C) Sharqiy Yevropa va Uralda

D) Markaziy Yevropa va janubiy Uralda

19.Oriylar ..................... qabilalar bo’lganlar ?

A) ko’chmanchi B) o’troq

C) yarim ko’chmanchi D) yarim o’troq

20.Hindlar quyidagi qaysi xalqlar kabi tabiat hodisalar oldida ojiz edilar ?

A) misrliklar va bobilliklar B) xettlar va mesopotamiyaliklar C) skiflar va lotin xalqlari D) urartlar va ossurlar

21.Hindlar Hindiston tabiatiga oid qanday tabiat hodisalardan qo’rqqanlar ?

A) suv toshqinlari B) tropik jalalar

C) qurg’oqchilik D) barcha javoblar to’g’ri

22.Qadimgi hindlarning tasavvuricha har tongda oltin aravada osmon bo’ylab yo’lga tushuvchi hudoni toping ?

A) quuosh xudosi B) oy xudosi

C) momaqaldiroq xudosi D) olov xudosi

23.Osmondagi suvni tutqunlikdan xalos etuvchi qadimgi hind hudosini aniqlang ?

A) Ganesha B) Indra C) Brahma D) Budda

24.Hindlar ayrim hudolarni ................... hayvonlar timsoloda tasavvur etishgan ?

A) honaki

B) yovvoyi

C) honaki va yovvoyi

D) faqatgina bosh hudolarni hayvonlar timsoloda tasavvur etganlar .

25.Nima hindlar orasida alohida ehtiromga sazovor bo’lgan ?

A) fil B) Gang daryosi C) sigir D) momaqaldiroq hudosi Indra

26.Hindlarning bosh hudolaridan biri boshi filnikiga o’hshash hudosini aniqlang ?

A) Ganesha B) Indra C) Brahma D) Budda

27.Hindlar tasavvuricha sigirni o’ldirgan kimsaga beriladigan jazo quyidagi javoblardan qaysi birida noto’g’ri berilgan ?

A) bunday kishi jamiyatdan haydab yuborilgan

B) bunday kishini o’limga hukm qilingan

C) sigirni o’ldirgan kimsa jinoyatchi etib e’lon qilingan D) bunday kimsa bilan hech kim muliqot qila olishga haqli bo’la ololmasdi

28.Hindlarda momaqaldiroq xudosi nima deb atalgan?

A) Budda B) Indra C) Shiva D) Braxma

29.Ganesha qanday hudo hisoblangan ?

A) go’zzalik B) hosildorlik

C) donishmandlik D) yorug’lik

30.Quyidagi qaysi javobda izohi bir hisoblangan Misr va Hind xudolari ko'rsatilgan?

A)Maat va IndraC) Tot va Shiva C)Set va Genesha B) Tot va Ganesha

31.Qadimgi hindlar odamlarni qanday holatda to’rt guruhga ajratgalar ?

A) qangay yumush bilan shug’ullanishiga qarab

B) jamiyatdagi mavqeiga qarab

C) hudo Brahma irodasi bilan bog’laganlar

D) nasl –nasabga qarab

32.Oadimgi hind rivoyatlarida aytilishicha, qaysi xudo har tongda oltin aravada osmon bo 'ylab yo 'Iga tushardi?

A)Shiva B)Indra C)Genesha D) quyosh xudosi

33.Ma'lumki, qadimgi hindlar ayrim xudolarini yowoyi hayvonlar timsolida tasavvur etishgan. Shunday xudolardan birini aniqlang.

A)Shiva B)Indra C)Genesha D) quyosh xudosi

34.Qadimgi hind tabaqalari to’g’ri tartib bilan berilgan javobni topong ?

A) brahmanlar , vayshiylar , kshatriylar , shudralar , ”chandallar”

B) brahmanlar , kshatriylar , shudralar , vayshiylar , ”chandallar”

C) brahmanlar , kshatriylar , vayshiylar , shudralar , ”chandallar”

D) brahmanlar , vayshiylar , shudralar , kshatruiylar , ”chandallar”

35.Qadimgi hind kastalari ular qaysi tabaqaga mansubligi to’g’ri berilgan javobni toping ?

1) savdogarlar 2) xizmatkorlar 3) kohinlar 4) jangchilar

A) brahmanlar B) kshatriylar C) vayshiylar D) shudralar

A) 1-D, 2- C, 3- A, 4—B , B) 1- C, 2- D, 3-B, 4- A

C) 1- C, 2-D, 3-A, 4- B D) 1-A , 2-D, 3- C , 4- B

36.Hindlarning e’tiqodlaricha , tabaqalaridan har biri oily hudo Brahma o’z jismining qandaydir bir qismidan dunyoga keltirgan ekan . Xudo Brahma o’z qo’llaridan … yaratgan .

A) kohinlar B) xizmatkorlar C) janchilar D) dehqonlar

37.Hindlarning e’tiqodlaricha , tabaqalaridan har biri oily hudo Brahma o’z jismining qandaydir bir qismidan dunyoga keltirgan ekan . Xudo Brahma o’z qovurg’asidan.................... yaratgan .

A) kohinlar B) xizmatkorlar C) janchilar D) dehqonlar

38.Hindlarning e’tiqodlaricha , tabaqalaridan har biri oily hudo Brahma o’z jismining qandaydir bir qismidan dunyoga keltirgan ekan . Xudo Brahma o’z og’zidan ...... yaratgan .

A ) kohinlar B) xizmatkorlar C) janchilar D) dehqonlar

39.Hindlarning e’tiqodlaricha , tabaqalaridan har biri oliy hudo Brahma o’z jismining qandaydir bir qismidan dunyoga keltirgan ekan . Xudo Brahma o’z oyoqlari tovonidan .................... yaratgan .

A) kohinlar B) xizmatkorlar C) janchilar D) dehqonlar

40.Noto’g’ri javobni topong ? Hindistonda....

A) bir tabqadan boshqasiga o’tishning iloji bo’lmagan

B) turli kastalar o’rtasida nikohga yo’l qo’yilmagan

C) bolalar hamisha o’z ota onalari tabaqasiga mansub bo’lmagan

D) tabaqalardan birortasiga ham mansub bo’lmaganlar esa alohida maqomga ega bo’lishgan

41.Vayshilar toifasini kimlar tashkil etgan?

A) hunarmandlar, dehqonlar, savdogarlar

B) yirik yer egalari, ruhoniylar

C) sarkardalar va jangchilar

D) qullar, xizmatkorlar, chet elliklar

42.Hindistonda dehqonchilik , hunarmandchilik va savdo-sotiq rivoj topishi bilan jamiyatda kimlarning Nufuzi orta boshladi ?

A) harbiy aslzodalar va ruhoniylar

B) oqsoqollar va harbiylarning

C) amaldorlar va podsholarning

D) hunarmandlar va savdogarlarning

43.Hindistonga Makedoniyaluk Aleksandr qayerni bosib olganidan keyin yurish qildi ?

A) Parfiyani B) Eronni C) O`rta Osiyoni D) Markaziy Osiyoni

44.Makedoniyalik Aleksandr Hindistonga qachon yurish qildi ?

A) mill avv 327- yil B) mill avv 328 -yil

C) mill avv 329 -yil D) mill avv 330 -yil

45.Aleksandr Hindistonning qaysi hududiga bostiraib kirdi ?

A) Hind vodiysiga B) Gang vodiysiga

C) Panjob o’lkasiga D) Shimoliy Hindistonga

46.Aleksandr Hindistondan qachon Bobilga qaytib ketadi ?

A) mill avv 324-yilda B) mill avv 325 -yilda

C) mill avv 326 -yilda D) mill avv 323 -yilda

47.Yunon qo’shinlari qachon Hindistonni butunlay tark etadi ?

A) mill avv 319- yil B) mill avv 318- yil

C) mill avv 317 -yil D) mill avv 313 -yil

48.Yunon va makedon qo’shinlariga qarshi kurashga boshchilik qilgan Chandragupta asli kim bo’lga ?

A) hind sarkardasi B) kohin C) oddiy jangchi D) hunarmand

49.Hindistonda qachon ilm fan sohasida yuksak darajaga erishadilar ?

A) mill avv I ming yillikda B) mill avv II ming yillikda

C) mill avv III ming yillik D) mill avv II ming yillik oxirlarida

50Hindistonda qaysi fanlar yuksak darajaga erishadilar ?

A) tibbiyot , matematika B) geometriya , adabiyot

C) matematika , astronomiya D) san’at,adabiyot

51.No’to’g’ri javobni topong ?

A) hindlar 360 kundan iborat oy kalendari tuzganlar

B) hindlar ”nol” ni ifodalovchi mahsus belgini o’ylab topishgan

C) hindlar ”qoshinning to’rt turi ” bugungi kunda ”shahmat ” nomi bilan mashhur o’yinni ixtiro qilganlar

D) hindlar birinchi bo’lib shakarqamishdan shakjar olishni bilganlar

52.Hindlar hunarmandchilikning qaysi sohasida kishini lol qoldiradigan darajada erishganlar ?

A) quruvchilik B) kulolchilik

C) metalga ishlov berish D) toshtaroshlik

53.Hozirgi kungacha saqlanib kelgan toza temirdan quyilgan minora ustuni qaysi shaharda saqlanib keladi ?

A) Agra B) Dehli C) Kalkutta D)Bombey

54.Qadimgi hind tilllari asosida yangi adabiy til bo’lmish................ ishlab chiqildi ?

A) urdu B) sikx C) sanskit D) bixar

55.Bizning kunimizgacha etib kelgan qadimgi hind dostonlarini toping

A) Ramayana B) Raju Par C) Maxabxorat D) A va C to’g’ri

56.Qanday o’zgarishlar hindlarning diniy etiqodlarida ham islohotlar yuz burdi ?

A) jamiyatdagi o’zgarishlar B) ho’jalikdagi o’zgarishlar C) tabiiy o’zgarishlar D) diniy o’zgarishlar

57.Budda tahallusini olgan ................ Sidddhartha Gautama nomi bilan bog’liqdir ?

A) podsho B) kohin C) shahzoda D) sayohatchi

58.Budda necha yoshgacha to’lgunicha saroyda istiqomad qiladi ?

A) 15 yil B) 20 yil C) 25 yil D) 30yil

59.Sidddhartha Gautama hayotini tamomila o’zgartirib yuborgan hodisani toping ?

A) dafn marosimi

B) munkillagan va cholga o’hshab ko’ringan navqiron kimsaga yo’liqadi C) saroy hayotidan voz kechishi

D) A va B

60.Sidddhartha Gautama nima maqsadda dunyo bo’ylab sayohatga otlanadi ?
A) oliy hayotga erishish maqsadida

B) hayot mazmunini izlab topish maqsadida

C) o’zi yaratgan talimotni tarqatish maqsadida

D) barcha javoblar to’g’ri

61.Budda va uning izdoshlari bo’lgan buddaviylar inson amal qilishi lozim bo’lgan qoida to’g’ri berilmagan javobni toping ?

A) inson mol-davlat to’plamasligi

B) tirik mavjudodlar qonini to’kmasligi

C) yolg’on so’zlamasligi

D) adolat qoidalariga amal qilishi

62.“Chandal” so’zi qanday ma’noni anglatadi?

A) “aslozoda, oliyjanob” B) “tirik murdalar”

C) “xazar qilinadiganlar” D) “begona”

63.Buddaviylar fikricha insonlarning mukammallikka intilishi , ortiqcha narsalardan voz kechishi ............. .

A) buddaviylikning mazmun mohiyatiga kiradi

B) oliy saodatning belgisi hisoblanadi

C) ma’naviy yuksalish zaminidir

D) barcha javoblar to’g’ri

64.Mil.aw. I mingyillikda Hindistonda harbiy aslzodalar va ruhoniylar ancha kuchaydi. Bunga sabab nima edi?

A)ortiqcha mahsulotning paydo bo`lishi

B)Hindistonning mayda davlatlarga bo`linib ketishi

C)kastalarning vujudga kelishi

D) dehqonchilik, hunarmandchilik va savdo-sotiqning rivoj topishi

65.Sanskrit tili qadimgi qaysi tillar asosida ..,ishlab chiqilgan?

A) hind tillari B)urdu tillari C)baxar tillari D)malay tillari

66.Hind shahzodasi Siddhartha Gautama hayotini tamomila o'zgartirib yuborgan to'qnashuvni aniqlang.

A) munkillagan cholga o'xs.hab qolgan, bedavo dardga yo 'liqqan navqiron bir kishi

B) dafn marosimi

C)saroydan voz kechishi

D)A va B

67.Buddaviylik dini e 'tiqodlariga ko 'ra, Budda qanday holatda tasvirlanadi?

A) atirgul gulida teran o 'ylarga cho 'mgancha qilt etmas yuz ifodasi bilan qovoqlarini tushirgancha chordona qurib o 'tirgan holatda

B) nilufar gulida teran o 'ylarga cho 'mgancha qilt etmas yuz ifodasi bilan qovoqlarini tushirgancha tik turgan holatda

C) nilufar gulida teran o 'ylarga cho 'mgancha qilt etmas yuz ifodasi bilan qovoqlarini tushirgancha chordona qurib o 'tirgan holatda

D) nilliy naqshinkor gullarda gulida o 'ylarga cho 'mgancha qilt etmas yuz ifodasi bilan qovoqlarini tushirgancha chordona qurib o 'tirgan holatda

68.Hindlar birinchi bo’lib ...

A) kompasni ixtiro qildilar.

B) ipak qurtini boqqanlar.

C) lavlagidan shakar olganlar

D) shakarqamishdan shakar olgan edilar.

69.Quyidagilardan xato javobni toping?

A)Chandragupta Shimoliy Hindistondagi barcha davlatlarni o`z ichiga olgan Maurya davlati asoschisi bo`ldi

B)Mil avv III asrda Ashoka hukmronligi davrida Maurya rivojlanishda yuksak pag`onaga erishdi

C)Ganesh donishmandlik hudosi hisoblanadi.

D)mil avv VII-V asrlarda Magadha,Koshala,Mala davlatlari vujudga keldi

70.Mil avv …asrda Ashoka davrida Maurya rivojlanishdagi yuksak pog`onaga erishdi

A) III asr B) I asr C)II asr D)IV asr

71.Budda taxallusini olgan Sidharta Gautama aslida….

A)koxin edi B)shahzoda edi C)dehqon edi D)shudra ediQADIMGI XITOY

1.Qadimgi Xitoyda qachon sivilizarsiyalar kurtak yoza boshlaydi ?

A) mill avv II-I ming yilliklarda

B) mill avv III-II ming yilliklarda

C) mill avv IV – III ming yilliklarda

D) mill avv II ming yillikning oxiri va II ming yillik boshlarida

2.Qadimgi xitoy davlati Xuanxe daryosining ............oqimida joylashgan ?

A) o’rta B) qiyi C) so’l D) o’ng

3.Qaysi xalqlar Xuanxe daryosini ”beqaror daryo ” , ”minglab ofatlar daryosi ” deb atashgan ?

A) qo’shni xalqlar B) yaponar C) xunnlar D) xitoyliklar

4.Xuanxe o’rtacha necha yilda toshib turgan ?

A) har yili B) 1,2 yilda C) 2,3 yilda D) 3,4 yilda

5.Milloddan avvalgi III ming yillikda ...............

A) qabilalar yagona davlatga birlashdi

B) Shanga qo’shni chjou qabilalari bostirib kirdilar

C) yozuv ixtiro qilindi

D) qabilalar ittifoqi paydo bo’la boshladi

6.Xitoy qachon yagona davlatga birlashdi ?

A) mill avv III ming yillikda

B) mill avv II ming yillik boshlarida

C) mill avv II ming yillik o’rtalarida

D) mill avv II ming yillik oxirlarida

7.Xitoydagi ilk davlat ”Shan ” nima uchun shunday atalgan?

A) qabila nomidan olingan B) shahar nomidan olingan

C) shahs nomidan olingan D) daryo nomidan olingan

8.Shan davlatiga qo’shni chjou qabilalari qachon bostirib kirgan?

A) mill avv III ming yillikda

B) mill avv II ming yillik boshlarida

C) mill avv II ming yillik o’rtalarida

D) mill avv II ming yillik oxirlarida

9.Chjou kattaligi bois qanday atashgan ?

A) ”ilk podsholik ” B) ” o’rta podsholik ”

C) ” qadimgi podsholik ” D) ” so’ngi podsholik ”

10.Chjou davlati tarkibiga Xitoyning qaysi hududlari kirgan ?

A) shimoliy xitoy B) markaziy xitoy C) g’arbiy xitoy D) janubiy xitoy

11.Xitoyning qadimiy shaharlaridan biri Xao shahrining ikkinchi nomini aniqlangh ?

A)Sian B) Szi C) Panyuy D) Loyan

12.Pekin shahrining ikkinchi nomini aniqlang ?

A)Sian B) Szi C) Panyuy D) Loyan

13.Xitoyda azaldan e’tiborli va fahrli hisoblangan kasbni aniqlang ?

A) ipakchilik B) choy etishtirish C) dehqonchilik D) hunarmanchilik

14.Xitoyning asosiy ekin turini aniqlang ?

A) sholi va javdar B) big’doy va arpa C) javdar va bug’doy D) tut va choy 15.Qaysi o’simlik turi Xitoyga Hindistondan keltirilgan A) choy daraxti B) tut daraxti C) javdar urug’i D) sholi urug’i 16.Xitoyda sholi yetishtirish to’g’ri tartib bilan berilgan javobni toping
1. tishlari kalta- kalta og’ir borona bilan dala tekislanadi 2. ekiladigan uchastka ko’llatib sug’oriladi 3. 100 kundan keyun sholi pishib etiladi 4. dala ho’kiz qo’shilgan omoch bilan shudgor qilinadi 5. ko’chat bo’yi 20-25 santimetr bo’lganida dalaga o’tqaziladi 6. yog’chdan yasalgan zanjirlar bilan yanchiladi 7. sholi urug’ oldindan namlab qo’yilgan 8. ko’kargan urug’ yerga o’tqaziladi A) 1, 8,2,4,7,5,3,6, B) 4,1,7,5,2,8,3,6, C) 4,1,7,8,2,5,3,6, D) 1,4,2,5,7,8,3,6, 17.Chjou davlatining markaziy hokimiyati qachon zaiflasha boshlaydi ? A) mill avv VIII-VII asrlar B) mill avv VII – VI asrlar C) mill avv VI-V asrlar D) mill avv VII-V asrlarda 18.Xitoyda gala podsholiklar nomini olgan davrni aniqlang ? A) mill avv VIII-VII asrlar B) mill avv VII – VI asrlar C) mill avv VI-V asrlar D) mill avv VII-V asrlarda 19.Xitoyda ”kurashayotgan podsholiklar” davri qachon boshlanadi ? A) mill avv VIII-VII asrlar B) mill avv VII – VI asrlar C) mill avv VI-V asrlar D) mill avv VII-V asrlarda 20.”Zafaryor” imperiyasining oliy hukmdorlari bilan ajralib chiqqan o’rtasidagi kurash qancha davom etgan A) 100 yil B) 200 yildan ortiqroq C) 200 yilga yaqin D) 300 yildan uzoqroq 21.Sin davlati hukmdorlari o’zining barcha raqiblarini yo’q qilib tashlab ... yagona davlat tuzishi bilan yakunlandi ? A) mill avv III asrda B) mill avv II asrda C) mill avv I asrda D) mill avv IV asrda 22.Sin Shixuandi so’zininhg manosi qanday ? A)” Sinning yagona hukmdori ” B) Sinning buyuk hukmdori ” C)” Sinning birinchi hukmdori ” D) Sinning abadiy hukmdori 23.Sin Shixuandi hukmronlik qilgan yullarni aniqlang ? A) mill avv 310-246 yillar B) mill avv 246 – 210 yillar C) mill avv 210-146 yillar D) 246-210 yillarda 24.Sin Shixuandi o’z davlati hududini nechta viloyatga taqsimlagan ?

A) 35 ta B) 36 ta C) 37 ta D) 38 ta 25.Sin Shixuandi viloyatlarga ................ rahbar etib tayinlagan ? A) amaldorlarni B) noiblarni C) harbiylarni D) o’zining qarindosh urug’larini 26.Sin Shixundi nomi bilan bog’liq bo’lmagan javobni toping ? A) U tirikligidayiq o’ziga atab maqbara qurishni boshlab yubordi B) Uning davrida Xitoy gullab yashnadiC) U vafot etganidan so’ng ko’chmanchi xunnlardan himoyalanish maqsadida Butuk Xitoy devori qurulilib bitazildi D) Udehqonchilik , hunarmanchilik va savdo-sotiq rivojlanishiga imkon beruvchi bir qancha islohotlar o’tkazdi 27.Sin Shixuandi maqbarasi qancha odam bunyod etgan ?A) 270 ming B) 570 ming C) 370 ming D) 720 ming 28.Maqbara necha yil mobaynida bunyod etilgan ? A) 35 yil B) 36 yil C) 37 yil D) 38 yil 29.Maqbarani qo’riqlash uchun 6 mingta ………… askarlar haykalchalari ham topilgan ? A) tosh B) yog’och C) sopol D) bronza 30.Buyuk Xitoy devorining balandligi…… metr , kengligi….. metr, uzunligi esa qariyib 4000 kilometrni tashkil etgan ? A) 10, 6. B) 12, 5. C) 13, 7 D) 11, 6. 31.Qadimda ko’chmanchi xunnlar qanday jang usullarini uddalay olishmasdi ?A) shaharlarga ishg’ol qilishni B) qal’alarni bosib olishni C) tartibli jang usullarini D) barcha javoblar to’g’ri 32.Buyuk xitoy devori qanday mehnat qurollari yordamida bunyod etilgan ? A)zambilg’altak B) cho’kichlar C) belkuraklar D) barcha javoblar to’g’ri 33.Qadimgi Xitoyda qanday oiladan devor qurilishiga o’g’il bola olingan ?A) hunarmand B) dehqon C) qashshoq oiladan D) aholining quyi qismidan 34.Buyuk Xitoy devorining qurilishida kimlar ishtirok etgan ? A)qullar va savdogarlar B) qullar va hunarmand, asirlar C) asirlar va qullar D) qullar 35.Buyuk Xitoy devorining qurilishida asirlar nima tufayli halok bo’lgan ? A) ochlikdan va o’g’ir mehnatdan B) jabr-zulmdan va o’g’ir mehnatdan C) ochlikdan D) o’g’ir mehnatdan 36.Mil. Avv. 206-yilda Sin sulolasiga qarshi kimlar qo’zg’olon ko’taradi? A) qullar B) dehqonlar C) qullar va dehqonlar D) saroy zodagonlari 37.Lyu Ban boshchiligidagi qo’zg’lonchilar qaysi shaharni egallab oladilar ? A) Xao B) Loyan C) poytaxtni D) markaziy shaharlarni 38.Xan imperiyasi U Di davrida qanday davlatga aylangan A) eng qudratli davlatga B) eng kuchli davlatga C)o’z ravnaqi cho’qqisiga erishadi D) eng yuksak davlatga 39.Xitoyda aholi qanday soliqlarni to’lagan ?A) xiroj, ushr , B) natural soliqlar C) davla soliqlari D) imperator chiqargan soliqlar 40.Ma'lumki, xitoyliklar sholi yetishtirganlar. Qadimgi Xitoyga sholi qaysi davlatdan keltirilar edi? A)Erondan B) Hindistondan C)O`rta Osiyodan D)Misrdan 41.Xitoyda hosil yig’ishtirilgandan so’ng kimlar kelardi ?A) amaldorlar va soliqchilar B) soliqchilar C) yer egasi va soliqchilar D) amaldorlar va qorovullar

42.Nima uchun Xitoyda dehqon o’z bolalaridan birini berib yuborar edi ?

A) soliqlarni vaqtida to’lay olmasa , garov sifatida

B) soliqlarni vaqtida to’lay olmasa yoki qarzini qaytarib bera olmasa , xizmatkor sifatida

C) qarzini qaytarib bera olmasa , qarzi evaziga

D) soliqlarni vaqtida to’lay olmasa yoki qarzini to’lay olmasa , qarzlari evaziga 43.Xitoyda keyinchalik dehqonlar qo’zg’oloniga aylanib ketuvchi uyushmagan g’alayonlar nimani oqibatida vujudga kelardi ? A) o’g’ir soliqlardan B) o’g’ir ahvoldan C) jabr – zulmdan D) amaldorlar poraxo’rligidan 44“ Qizilqoshlilar qo’zg’oloni” asosini kimlar tashkil etgan ? A) qaram kishilar B) qullar va dehqonlar C) dehqonlar D) barcha tabaqa vakillari 45.Quyidagi qo’zg’olonlardan qaysi biri uyushmagan g’alayonlar tariqasida vujudga kelgan ? A) ”Sariq ro’mollilar” B) ”Qizilqoshlilar” C) Lyu Ban boshchiligidagi D) qizil peshanabog’lilar 46.Xitoydagi mil. avv. II asrdagi eng yirik isyon qaysi ? A) Qizilqoshlilar B) Lyu Ban qo’zg’oloni C) Sariq ro’mollilar D) Sin sulolasiga qarshi qo’zg’olon 47.Qaysi qo’zg’olonga yaxshi tayyorgarlik ko’rilgan ? A) Lyu Ban qo’zg’oloniga B) Sariq ro’mollilar C) Qizilqoshlilar D) Sin imperiyasiga qarshi qo’zg’lon 48.Qaysi qo’zg’olonda harbiy san’at bilimdonlari ham ishtirok etadi A) Lyu Ban qo’zg’oloni B) sariq ro’mollilar C) qizilqoshlilar D) faqat A to’g’ri59.Xitoydagi butun mamlakatni qamrab olgan qo’zg’olon qaysi ? A) sariq ro’mollilar B) qizilqoshlilar C) Lyu Ban qo’zg’oloni D) barcha javoblar to’g’ri 50.Qaysi qo’zg’olonni hukmdorning yaxshi qurollangan va durust harbiy ta lim ko’rgan qo’shinigina bostira oldi A) Doro I ga qarshi qo’zg’olonni B) Sariq ro’mollilar qo’zg’oloni C) Sin sulolasiga qarshi qo’zg’olonni D) Qizilqoshlilar qo’zg’olonini 51.Xon imperiyasi kuchsizlanib qolishiga nima sabab bo’lgan ? A) Xunnlar hujumining zo’rayishi B) uzluksiz qo’zg’olonlar C) Sariq ro’mollilar qo’zg’oloni D) qo’shni qabilalarning hujumlari va qo’zg’olonlar 52.Millodiy III asrda Xitoy imperiyasi nechta podsholikka parchalanib ketgan ? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 53.Qadimgi Xitoyda .... iyroglif yozuvi mavjud bo’lgan A) belgi rasmli B) harfli brikmalardan iborat C) butun boshli so’zlarni ifodalagan D) mixxatsimon yozubga o’hshash 54.Avvaliga xitoyliklar............. yozishgan ? A) shoyiga B) ipakka C) bambukka D) sopolga 55.Xitoyliklar yozuvda foydalangan siyoh nimadan tayyorlangan ? A) giyohlardan B) yelimdan C) daraht sharbatidan D) dengiz molyuskasidan 56.Nima uchun xitoyda yuqoridan pastga qarab yozilgan ? A) yozuv shunga moslashganligi ushun B) ingichka va uzun tahtachalar faqat ustun shaklida yozish mumkin edi C) shunday yozish usuli qulay bo’lganligi uchun D) azaldan shunday tartib bo’lganligi uchun. 57.Xitoyda qachondan boshlab bambuk o’rnida ipakdan foydalanishga o’tildi ? A) 1,5 ming yil avval B) bundan 2,5 ming yil avval C) bundan 3,5 ming yil avval D) 4,5 ming yil aval 58.Xitoyda qog’oz qachon ixtiro qilingan ?

A) milodiy I asrda B) mill avv I asrdaC) milodiy II asrda D) mill avv II asrda 59.Xitoyliklarning ajoyib ixtirolarini toping ? A) seysmograf B) qog’oz C) kompas D) yozuv 60.Bu moslamani xitoyliklar kataklarga ajratilgan zarhallangan yog’ochga o’rnatishgan. Xitoyliklarning qaysi kashfiyotlari to’g’risida gap ketayapti ? A) seysmograf B) qog’oz C) kompas D) yozuv 61.Xitoyliklar kompasdan nima maqsadda foydalanishgan A) quruqlikda B) dengizda C) tegishli ishlarda D) A va B 62.Xitoyliklar kompasni nimadan yasalgan ? A) temirdan B) yog’ochdan C) magnitlangan temirdan D) mis va kumush aralashmasidan 63.Xitoyda zilzilani oldindan aytib beruvchi moslamani nima deyishgan A) seysmograf B) goplit C) kompas D) flyger 64.Xitoy olimlari qaysi fanlarga oid ko’plab asarlar yaratishgan ? A) astronomiya , matematika , geografiya B) tarix , adabiyot , tibbiyot C) tarix , astronomiya , tibbiyot D) matematika , adabiyot , san’at 65.QadimgiXitoyda qaysi mashg'ulot azaldan e 'tiborli vafaxrli kasb hisoblab kelingan? A)hunarmandchilik B)savdo-sotiq C)chorvachilikD) dehqonchilik 66.Buyuk Xitoy devori qurilayotgan paytda dehqon oilasida o 'g 'il bola tug 'ilishi musibat o 'rnida ko 'rilgan. Bunga sabab nimadan edi? A) voyaga yetganidan keyin o'g'il bolani devor qurilishiga jo'natganliklari sababli B) voyaga yetgandan keyin o`g`il bolani buyuk kanal qurilishiga jo`natganliklari sababli C) voyaga yetganidan keyin o'g'il bolani bir umr imperator askarligiga qabul qilishi sababli D) voyaga yetganidan keyin o'g'il imperator saroyi qurilishiga jo'natganliklari sababli 67.Qadimgi Xitoyda dehqon soliqlarni vaqtida to 'lay olmasa yoki qarzni qaytarib bera olmasa qanday jazoga mubtalo bo 'lar edi? A)qarzlari evaziga o`z oilasini berib yuborar edi B)qarzlari evaziga uch yillik qul bo`lib imperator saroyida xizmatkor bo`lib ishlar edi C)butun umr qul bo`lib qolar edi D) qarzlari evaziga o'z bolalaridan birini berib yuborar edi 68.Mil.aw. II asrda Xitoyda bo 'lib o'tgan eng yirik isyon- A) "Sariq ro'mollilar qo'zg'oloni" B)Lyu Ban qo`zg`oloni C)qi`zil qoshlilar qo`zg`oloni D)Peshanabog`lilar 69.Qadimgi Xitoy davlati qaysi hududda paydo bo'lgan? A)Yanszi o'rta oqimida B)Xuanxe o'rta oqimida C)Yanszi yuqori oqimida,; D)Xuanxe quyi oqimida 70.Xitoydagi qaysi podsholik "Zafaryor". "O'rta podsholik" deb atalgan?

Download 114.48 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling