6⃣4⃣9⃣ masala


Download 73.5 Kb.
Sana21.05.2020
Hajmi73.5 Kb.

6⃣4⃣9⃣ - masala 🔥🔥🔥🔥

II valentli metal sulfatinig 200 ml 1,5M li eritmasiga 30 g alyuminiyli plastinka tushirildi. Reaksiya tugagandan so'ng plastinka massasi 43,8 g bo'lsa, hosil bo'lgan plastinka mol miqdor konsentrlangan HNO3 ga tushirilganda necha gr plastinka qoladi ❓

🅰) 22.4

🅱) 23.8 ✍ @Xirurg_98🆑) 24.6

🅾) 22.6


✡ #YECHIMI ✡

1.5 • 0.2 = 0.3 mol MeSO4

43.8 - 30 = 13.8 gr ga ortibdi plastinka

3MeSO4+2Al= 3Me + Al2(SO4)3

3--------------54-------3x

Al=138---------------- 3 mol

13.8 gr ------------------- 0.3

Demak plastinka 138 gr/mol ga ortgan ekan

3x - 54 = 138

3x = 192 x = 64 bu Cu

0.3 • 64 = 19.2 Cu

Demak CuSO4

. Al - 24.6

/ }43.8


Plastinkada — Cu - 19.2

HNO3 bilan Cu reaksiyaga kirishadi

Ortgan plastinka Al - 24.6 gr

🆔 ᴊᴀᴠᴏʙ : 🆑) Al - 24.6 gr

⚠️ ʙᴏsʜǫᴀ ᴋᴀɴᴀʟ ᴀᴅᴍɪɴʟᴀʀɪ ᴍᴀɴʙᴀ ʙɪʟᴀɴ ᴋᴏ'ᴄʜɪʀɪɴɢ. ᴍᴇʜɴᴀᴛɪᴍɪᴢ ʙᴏʀ ʙᴜ ʏᴇʀᴅᴀ...

✴️▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬✴️

✍ Hasan Erkinov

✴️▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬✴️

ǫᴏ'sʜɪᴍᴄʜᴀ ᴍᴀ'ʟᴜᴍᴏᴛ👇

✅ @Mega_Ximiya ✅

✅ @Mega_Ximiya ✅

6⃣5⃣1⃣ - masala 🔥🔥🔥🔥

📂 PDF variantda 7 - masala

Sulfit angidrid, kislorod va neondan iborat aralashmaning o‘rtacha molar massasi 40 g mol. Aralashma (V2O5 ishtirokida) qizdirilganda yakuniy aralashmada ikki xil gaz qoldi. Oxirgi aralashmaning o‘rtacha molar massasini (g mol) hisoblang ❓

🅰) 40

🅱) 30 ✍ @Xirurg_98🆑) 60

🅾) 50


📑 #DTM_2019_KIMYO

✡ #YECHIMI ✡

1) Dastlab moddalarni belgilab olamiz :

SO3 --- O2----- Ne --> 40 gr - 1mol

Reaksiyaga kirishgach ikki xil gaz qoladi degani aynan SO3 va ortgan Ne dir. Mollarni belgilaymiz :

2SO2 + O2 -----> 2SO3

2x x 2x

Ne kirishmaydi --> y mol2) Ikki nomalumli sistema :

《2x + x + y = 1 mol

《128x + 32x + 20y = 40 gr

《3x + y = 1 x=0.2

《160x + 20y = 40 y=0.4

3) Keyingi aralashmani o'rtacha massasi :

0.4 mol SO3= 32 gr

0.4 mol Ne = 8 gr

32 + 8

Mo'rt = ----------------- = 50 gr0.4 + 0.4

🆔 ᴊᴀᴠᴏʙ : 🅾) 50

⚠️ ʙᴏsʜǫᴀ ᴋᴀɴᴀʟ ᴀᴅᴍɪɴʟᴀʀɪ ᴍᴀɴʙᴀ ʙɪʟᴀɴ ᴋᴏ'ᴄʜɪʀɪɴɢ. ᴍᴇʜɴᴀᴛɪᴍɪᴢ ʙᴏʀ ʙᴜ ʏᴇʀᴅᴀ...

✴️▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬✴️

✍ @Xirurg_98

✴️▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬✴️

ǫᴏ'sʜɪᴍᴄʜᴀ ᴍᴀ'ʟᴜᴍᴏᴛ👇

✅ @Mega_Ximiya ✅

✅ @Mega_Ximiya ✅

Antrosen + O2□(→┴( V_2 O_5 ) ) (sariq)

Naftalin + HNO3 (sariq)

Etilen + K2[PtCl4] (sariq)

Tirozin + HNO3(sariq)

Fenilalanin + HNO3(sariq)

Etanol + K2Cr2O7 + H2SO4(yashil)

Alizarin + Cr(OH)3 (yashil)

Etilen + bromli suv (rangsiz)

Etilen + KMnO4 +H2SO4 (rangsiz)

Yod qo’shilgan kraxmal klasteri qizdirilsa (rangsiz)

Glitserin + Cu(OH)2 (ko’k)

Anilin + lakmus (ko’k)

Kraxmal + I2 (ko’k)

Amilaza +I2 (ko’k)

Olein kislota + KOH (ko’k)

Plamitin kislota + KOH (ko’k)

Stearin kislota + KOH (ko’k)

Dipeptid + Cu(OH)2 (ko’k)

Rezorsin + FeCl3 (binafsha)

Fenol + FeCl3 (binafsha)

Gidroxinon + FeCl3 (binafsha)

Salitsil kislota + FeCl3 (binafsha)

Alizarin + Fe(OH)3 (binafsha)

Tripeptid + Cu(OH)2 (binafsha)

Anilin + Xlorli oxak (qizil binafsha)

Oqsil + Hg(NO3)2 + HNO2 (qizil )

Alizarin + Al(OH)3 (och qizil )

Alizarin – qizil rangli

Antrosen + O2□(→┴( V_2 O_5 ) ) (sariq)

Naftalin + HNO3 (sariq)

Etilen + K2[PtCl4] (sariq)

Tirozin + HNO3(sariq)

Fenilalanin + HNO3(sariq)

Etanol + K2Cr2O7 + H2SO4(yashil)

Alizarin + Cr(OH)3 (yashil)

Etilen + bromli suv (rangsiz)

Etilen + KMnO4 +H2SO4 (rangsiz)

Yod qo’shilgan kraxmal klasteri qizdirilsa (rangsiz)

Glitserin + Cu(OH)2 (ko’k)

Anilin + lakmus (ko’k)

Kraxmal + I2 (ko’k)

Amilaza +I2 (ko’k)

Olein kislota + KOH (ko’k)

Plamitin kislota + KOH (ko’k)

Stearin kislota + KOH (ko’k)

Dipeptid + Cu(OH)2 (ko’k)

Rezorsin + FeCl3 (binafsha)

Fenol + FeCl3 (binafsha)

Gidroxinon + FeCl3 (binafsha)

Salitsil kislota + FeCl3 (binafsha)

Alizarin + Fe(OH)3 (binafsha)

Tripeptid + Cu(OH)2 (binafsha)

Anilin + Xlorli oxak (qizil binafsha)

Oqsil + Hg(NO3)2 + HNO2 (qizil )

Alizarin + Al(OH)3 (och qizil )

Alizarin – qizil rangli

6⃣5⃣2⃣ - masala 🔥🔥🔥🔥

📂 PDF variantda 8 - masala

720 gr (ρ=1,2 g/ml) 0,3M li sulfat kislota eritmasi bilan 200 ml 0,6M li X eritmasi to‘liq reaksiyaga kirishdi. X ni toping ❓

🅰) Al(OH)3

🅱) KOH ✍ @Xirurg_98

🆑) NH3

🅾) Ca(OH)2📑 #DTM_2019_KIMYO

✡ #YECHIMI ✡

1) H2SO4 va X larning molini topib olamiz :

m 720


V = ------ = --------- = 600 ml = 0.6 l

p 1.2


n = Cm•V = 0.3 • 0.6 = 0.18 mol

0.18 mol H2SO4 dastlab

n = 0.2 • 0.6 = 0.12 mol X dastlab

2) Mol nisbatini aniqlaymiz :

H2SO4 ------------- X

0.18 ------- 0.12

3 <--------------> 2

3) 3:2 nisbatda faqatgina javoblardan Al(OH)3 kirishadi :

3H2SO4 + 2Al(OH)3 ---->

----> Al2(SO4)3 + 3H2O

🆔 ᴊᴀᴠᴏʙ : 🅰) Al(OH)3

⚠️ ʙᴏsʜǫᴀ ᴋᴀɴᴀʟ ᴀᴅᴍɪɴʟᴀʀɪ ᴍᴀɴʙᴀ ʙɪʟᴀɴ ᴋᴏ'ᴄʜɪʀɪɴɢ. ᴍᴇʜɴᴀᴛɪᴍɪᴢ ʙᴏʀ ʙᴜ ʏᴇʀᴅᴀ...

✴️▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬✴️

✍ @Xirurg_98

✴️▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬✴️

ǫᴏ'sʜɪᴍᴄʜᴀ ᴍᴀ'ʟᴜᴍᴏᴛ👇

✅ @Mega_Ximiya ✅

6⃣4⃣7⃣ - masala 🔥🔥🔥🔥

Jami 0.3 mol bo'lgan Fenil formiat, tereftal kislota, benzoy kislota aralashmasi 16 gr NaOH bilan reyaksiyaga kirishdi. Boshlang'ichdagi fenilformiat va benzoy kislota massasini toping ❓

🅰) 44.4


🅱) 32.4 ✍ @Xirurg_98

🆑) 22.4


🅾) 24.4

✡ #YECHIMI ✡

16/40=0.4mol NaOH

HCOOC6H5+NaOH→HCOONa+C6H5OH

1---------1

x----------x

C6H4(COOH)2+2NaOH→C6H4(COONa)2+2H2O

1----------2

y----------2y

C6H5COOH+NaOH→C6H5COONa+H2O

1--------1

z--------z

x+y+z=0.3

x+2y+z=0.4

y=0.1

0.3-0.1=0.2C6H5COOH C6H5COOH

122gr 122gr

122gr+122gr

Mo'rt=-----------------------=122gr

1+1

122•0.2=24.4🆔 ᴊᴀᴠᴏʙ : 🅾) 24.4 gr

Bertole tuzini MnO2 katalizato’ri ishtirokida parchalanishi. Ushbu oksidlanish-qaytarilish reaksiyasining qisqa ionli tenglamasida ionlar oldidagi koeffitsiyentlar yig’indisini hisoblang.

YECHIMI:👇

2KClO3 = 2KCl + 3O2

ion shakli: to'la👇

+ - + -


2K + 2ClO3 = 2K + 2Cl + 3O2

qisqa:👇


- -

2ClO3 = 2Cl + 3O2

Javob: 4 ga teng

6⃣4⃣5⃣ - masala 🔥🔥🔥🔥

📂 PDF variantda 5 - masala

100 ml (ρ=1,006 g/ml) 2M li sulfat kislota suvli eritmasi necha gramm kaliy gidrid bilan to‘liq reaksiyaga kirshadi.(Zichlik nisbiy olingan) ❓

🅰) 98

🅱) 16 ✍ @Xirurg_98🆑) 32

🅾) 196


📑 #DTM_2019_KIMYO

✡ #YECHIMI ✡

1) Sulfat kislota molinj topamiz :

V=100 ml -> 0.1 litr

Cm = 2 M

n=Cm•V=2•0.1=0.2 mol H2SO4

0.2 mol H2SO4 = 19.6 gr

2) Eritma massasidan H2O ni ham topib olamiz chunki KH bilan u ham kirishadi :

m=p•V=1.006•100=100.6 gr eritma

100.9-19.6(H2SO4)=81 gr H2O

3) KH bilan reaksiyalarni yozib massasini topamiz :

0.2 mol x=16

H2SO4 +2KH-> K2SO4 +2H2

1 mol 80 gr

81 gr x=180

H2O + KH -> KOH + H2

18 gr 40 gr

4) Jami KH qancha gr :

16 + 180 = 196 gr KH

🆔 ᴊᴀᴠᴏʙ : 🅾) 196 gr KH

6⃣3⃣5⃣ - ᴍᴀsᴀʟᴀ 🔥🔥🔥🔥

ᴛᴇᴍɪʀ ᴠᴀ ᴍɪs ᴀʀᴀʟᴀsʜᴍᴀsɪɢᴀ ᴀʀᴀʟᴀsʜᴍᴀ ᴍᴀssᴀsɪɴɪɴɢ 2/3ǫɪsᴍɪɢᴀ ᴛᴇɴɢ ᴛᴇᴍɪʀ ǫᴏ'sʜɪʟɢᴀɴᴅᴀ ᴍɪsɴɪɴɢ ᴍᴀssᴀ ᴜʟᴜsʜɪ 16% ɢᴀ ᴋᴀᴍᴀʏɢᴀɴ ʙᴏ'ʟsᴀ, ᴅᴀsᴛʟᴀʙᴋɪ ᴀʀᴀʟᴀsʜᴍᴀᴅᴀ ᴛᴇᴍɪʀɴɪɴɢ ᴍᴀssᴀ ᴜʟᴜsʜɪɴɪ ᴛᴏᴘɪɴɢ ❓

🅰 90%

🅱 80% ✍ @Xirurg_98🆑 70%

🅾 60%


✡ #YECHIMI ✡

300 ɢʀ ᴀʀᴀʟᴀsʜᴍᴀ

300--------------3

x------------------2 x=200 ɢʀ

x ᴅᴀsᴛʟᴀʙᴋɪ ᴄᴜ

x x


-------- - 0.16 = --------------

300 300+200

x - 0.16 • 300 x

-------------------- = --------

300 500

500x-0.16•300•500=300x24000=200x

x=120 ɢʀ ᴅᴀsᴛʟᴀʙᴋɪ ᴄᴜ

300 - 120 = 180 ɢʀ ᴛᴇᴍɪʀ

180


ᴄ% = -------- • 100% = 60%

300


🆔 ᴊᴀᴠᴏʙ : 🅾) 60%

6⃣3⃣3⃣ - masala 🔥🔥🔥🔥

Uchlamchi butilbromid, ikkilamchi butilbromid va izobutil bromidning Na metali bilan o'zaro tasirlashishidan ( Vyurs reaksiyasi ) xosil bo'lgan alkanlardagi jami birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi uglerodlar soni nechta ❓

🅰 28 ; 8 ; 8

🅱 28 ; 8 ; 4 ✍ @Xirurg_98

🆑 26 ; 8 ; 8

🅾 26 ; 8 ; 4

🚸 ONLINE KIMYO kursimizning alkan mavzusiga tegishli testi

✴️ #YECHIMI ✴️

🔸 Berilgan alkilbromidlarning Na bilan kirishishidan hosil bo'lgan o'zlarining alkanlarni aniqlaymiz :

1⃣) 3 lamchi butil bromidni Vyurs dan oldingi va keyingi xolati :

CH3 CH3 CH3

| | |

CH3--C--Br => CH3--C----C--CH3| | |

CH3 CH3 CH3

1 lamchi C = 6 ta

2 lamchi C = 0 ta

3 lamchi C = 0 ta

---------------------------------------------------

2⃣) 2 lamchi butil bromidning Vyursdan oldingi va keyingi xolati :

CH3--CH--CH2--CH3

|

Br ⬇️


CH3--CH--CH2--CH3

|

CH3--CH--CH2--CH31 lamchi C = 4 ta

2 lamchi C = 2 ta

3 lamchi C = 2 ta

---------------------------------------------------

3⃣) Izobutil bromid ning Vyursdan oldingi va keyingi xolati :

CH3--CH--CH2--Br

|

CH3 ⬇️


CH3--CH--CH2--CH2--CH--CH3

| |


CH3 CH3

1 lamchi C = 4 ta

2 lamchi C = 2 ta

3 lamchi C = 2 ta

---------------------------------------------------

🔸 Ana endi uchchala alkil bromidning Vyurs bo'yicha bir biri bilan hosil qilgan birikmasini yozamiz :

1⃣ 3 lamchi butil bromid bilan 2 lamchi butil bromid birikmasidan hosil bo'lgan alkan :

CH3


| 3 lamchi butil

CH3--CH-- radikali

|

CH3 +


CH3 2 lamchu butil

| radikali

--CH--CH2--CH3

CH3 CH3


| |

CH3----C----CH----CH2----CH3

|

CH3


1 lamchi C = 5 ta

2 lamchi C = 1 ta

3 lamchi C = 1 ta

---------------------------------------------------

2⃣ 3 lamchi butil radikali bilan endi izobutil radikalini ulaymiz :

CH3


| 3 lamchi butil

CH3--CH-- radikali

|

CH3 +


CH3--CH--CH2-- izobutil

| radikali

CH3

CH3


|

CH3--CH--CH2--CH--CH3

| |

CH3 CH3


1 lamchi C = 5 ta

2 lamchi C = 1 ta

3 lamchi C = 1 ta

---------------------------------------------------

3⃣) 2 lamchi va izobutil radikalini ulaymiz :

CH3 2 lamchu butil

| radikali

--CH--CH2--CH3

+

CH3--CH--CH2-- izobutil| radikali

CH3


CH3

|

CH3--CH--CH2--CH--CH2--CH3|

CH3


1 lamchi C = 4 ta

2 lamchi C = 2 ta

3 lamchi C = 2 ta

---------------------------------------------------

♻️ DEMAK, jami 1,2,3 lamchi C lar soni :

1 lamchi C = 28 ta

2 lamchi C = 8 ta

3 lamchi C = 8 ta

🆔 Javob : 🅰) 28 ; 8; 8

Yechim:


Benzol halqasidagi C lar sp2 gibridlangan Demak sp2-orbital 18 ta

18-6=12 ta sp3

12/4=3 ta C radikalda

Formulasi: C9H12

Kimyoviy bog'lar: 3n-3=3•9-3=24

xCO + 5H2 = CnH2n+2 + xH2O ushbu reaksiya tenglamasi bo’yicha qanday alkan sizntez qilish mumkin?

Yechim muallifi: Vahob_ERGASHEV

Yechim:


nCO + (2n+1)H2 = CnH2n+2 + nH2O

2n + 1= 5

n = 2

Demak, C2H6 ya'ni etan ekan.Javob:B

1) xCO + 3H2 = CnH2n+2 + xH2O ushbu reaksiya tenglamasi bo’yicha qanday alkan sizntez qilish mumkin?

J: _

2) xCO + 7H2 = CnH2n+2 + xH2O ushbu reaksiya tenglamasi bo’yicha qanday alkan sizntez qilish mumkin?J: _

Kanalimiz linkini do'stlaringizga ulashing @Kimyo

Bilib qo'yish ziyon qilmaydi!!!

Tuz hosil qilmaydigan (befarq, betaraf yoki indiferent) oksidlar:

1) N2O;

2) NO;


3) CO;

4) SiO;


5) F2O;

6) H2O;


7) S2O;

8) SO;


9) OsO4;

10) RuO4.

Ma'lumot to'plovchi: Vahob_ERGASHEV

Kanalimiz linkini do'stlaringizga ulashing:

👇👇👇👇👇👇👇

@Kimyo


#Foydali

18. CH3COONa•x H2O tarkibli kristalogidrat kolbaga solib, NaOH bilan qizdirilganda 2,24 litr CH4 hosil bo’ladi va kolba devorida suv bug’lari hosil bo’ladi. Bu suv bug’lari Na2CO3 ning 30% ini Na2CO3•10H2O holiga o’tkazishga yetarli bo’ladi. CH3COONa•x H2O tarkibidagi X ni aniqlang.

A) 3 B) 4 C) 2 D) 10

CH3COONa+NaOH=Na2CO3+CH4+H2O

106*0.1=10.6

10.6*30%=3.18 g tuz

3.18g--------(x+1)0.1

Na2CO3---H2O

106g-----10mol

x=2


#vodorod_korsatkich👇👇

Ba(OH)2 va BaCl2 dan iborat 100 ml eritma tarkibida 0,2 mol xlor ionlari va 0,15 mol bariy ionlari bo'lsa, eritma pOH ini toping.

A) 0. B) 1. C) 2. D) 12

YECHIMI👇👇👇

pOH ni topish uchun bizga eritmadagi OH ionlari konsentratsiyasi kk!

0,2 mol Cl- faqat BaCl2 da bor:

1 molida------- 2mol Cl-

x molida--------0,2 mol Cl-

x=0,1 mol Ba

0,15--0,1=0,05 mol Ba(OH)2 dagi Ba;

0,05. x=0,1 mol

Ba(OH)2----->Ba+2OH

1. 2

0,1


[OH]=-------=1 M

0,1


pOH=--lg[OH]=--lg1=0

✅ Javob : 🅰) 0

🔥 Navbatdan tashqari masala

Havo cho'glangan ko'mir ustidan o'tkazilganda hajm 5% ga oshdi. So'ng NaOH eritmasiga yuttirildi shunda hajm 5%ga tushdi. Hosil bo'lgan moddalar hajmini toping ❓

✡ #YECHIMI ✡

C+O2=CO2


C+1/2O2=CO

Ikkinchi reaksiya hisobiga hajm ortgan

2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O

Va bu reaksiya hisobiga hajm kamaygan

100 litr aralashma bor deylik

100•0.05=5 litrga ortish

C+1/2O2=CO

0.5——-1=0.5 mol ortish

5———10=5 l ortish

C+O2=CO2


Hajm o’zgarishsiz

100+5=105 litr

x/105=0.05

x=5.25 litr CO2 hosil bo’lgan

5.25 litr O2 sarflangan CO2 uchun

5+5.25=10.25 litr jami ketgan kislorod

Hosil bo’lgan aralashma

100•0.2=20-10.25=9.75 l O2

100-20=80 l N2

10l CO


80+10+9.75=99.75 litr aralashma

w(N2)=80/99.75=80.2%

w(O2)=9.75/99.75=9.774%

w(CO)=10/99.75=10.03%

​​​1. Дориларни қачон ичай?

2. Овқатдан кейин ичайми ёки овқатдан олдин?

Деярли кўп холларда шифокорларимиз рецептда ёзишмайди ёки фармацевтлар орқали тўлиқ жавоб ололмаймиз, хаттоки дори йўриқномасида хам кўрсатилмайди.

Дори шакллари хар хил бўлиб улар таъсир механизми ва гурухига қараб буюрилади.

☑️ Оғриқ қолдирувчилар хаммаси овқатдан сўнг

☑️ Юрак дорилари кечқурун

☑️ Қон босимига қарши дориларни кечқурун (айримлари эрталаб)

☑️ Аллергия қарши дори воситаларни кечқурун

☑️ Антибиотикларни овқатдан 1.5-2 соат аввал ёки кейин (албатта схема режим асосида)

☑️ Фақат сув билан (кофе, сок,газли ичимликлар мумкин эмас)

↗️Иложи борича овқатга аралаштирманг, чунки овқатларингиз таркибидаги айрим махсулотлар дорининг кучини пасайтириши ёки кучайтириши мумкин. Баъзи бир юрак дорилари овқат махал хам буюрилади.

↗️Хазм қилдирувчи дориларни факат овқат орасида ёки кейин.

💊 @SoglomHayot 💊

4⃣ - masala 🔥🔥🔥🔥

5 molyalli eritma tayyorlash uchun tarkibida 140 gr KOH saqlagan 4 molyalli eritmaga yetarli miqdorda KOH qo'shildi. Hosil bo'lgan eritmadagi KOH ning massa ulushini (%) toping❓

🅰) 21.875

🅱) 66.23 ✍ @Xirurg_98

🆑) 34.967

🅾) 28.58

✡ #YECHIMI ✡

n • 1000

Cm = --------------------------

m(erituvchi)

n---> KOH moli

m()-----> suv yoki erituvchi massasi

1) Shunga ko'ra erituvchi massasi :

140 gr/56KOH = 2.5 mol

2.5 • 1000

4 = --------------------- x=625 gr

x

2) Qo'shilgan ishqor moli :( 2.5 + x )

5 = ------------------ x=0.625 mol

625

3) Jami ishqor massasi qancha :2.5+0.625=3.125 mol KOH

3.125•56=175 gr KOH

4) Jami eritma necha gr bo'ldi

m(eritma)=175+625=800 gr

5) Yangi eritma foizi qancha :

175


C(%)= --------- • 100 = 21.875%

800


🆔 Javob : 🅰) 21.875%

⚠️ Boshqa kanal adminlar manba bilan ko'chiring. Mehnatimiz bor bu yerda...

✴️▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬✴️

✍ @Xirurg_98

✴️▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬✴️

Qo'shimcha ma'lumot👇

✅ @Mega_Ximiya ✅

✅ @Mega_Ximiya ✅

50 g 10%li eritmaga har bir sekunda 10 g eritma chiqarilib 10 g suv qòshildi .bu jarayon necha sekunddan sòng eritma kons 5.12 % bòladi. A 2 B 3 C 4 D 5

Bahodir SODIQOV:

Yechimi:

👇👇👇👇👇👇👇


5,12÷10=0,512

10÷50=0,2

1-0,2=0,8

0,8^x=0,512

x=3

Jarayon 3 marta takrorlangan1 marta ------------ 1 sekund

3 marta --------------x=3 sekund

@Kimyouz7

@Kimyouz7

@Kimyouz7

7⃣ - masala 🔥🔥🔥🔥🔥

200g 16% mis (II) sulfat eritmasi to'liq elektroliz qilinganda 17.5% li eritma olindi. Eritmadan qancha F tok o'tganligini aniqlang❓

🅰) 8


🅱) 6.2 ✍ @Xirurg_98

🆑) 8.4


🅾) 8.2

🔯 #YECHIMI 🔯

1) Dastlab mis sulfat massasi va bu massa toliq elektroliz uchun qancha farad ( F ) tok ketishini topamiz :

200•0.16/80=04 F tok ketadi ekan.

2) Shuncha tok sulfat kislota hosil bo'lishi va Cu va O2 ni eritmadan chiqib ketishi uchun ham sarf bo'ladi va ularning massasini topamz :

0.4•49 (H2SO4)=19.6 gr/ekv

0.4•40(Cu--32+O2--8)=16gr/ekv

3) Eritmada sulfat kislota 17.5% hosil qilar ekan eritma elektrolizdan keyingi massasini topamiz :

19.6

------------- •100 = 17.5%x

x = 112 gr

4) Dastlab 200gr keyin 112gr ayiramiz va bu orqali eritmadan chiqqan massani aniqlaymiz :

200-112=88 gr eritmadan chiqib ketgan ekan bundan

88-16( Cu va O2 ) =72 gr suv chiqib ketkan

5) Suvga ketgan tokni topamiz :

72/9( H2-->1 + O2-->8 ) =8F

6) Jami qancha farad ketkan :

0.4F + 8F = 8.4F

Reaksiya :

CuSO4+H2O-->H2SO4+Cu+O2

H2O-->H2+O2

🆔 Javob : 🆑) 8.4 F

Eritmaga oid masala.

300 ml (5 mol/l ) ammiak eritmasiga (p= 1 g/ml ) qanday hajmdagi ( l, n.sh ) ammiak shimdirilganda 10 % li ammiak eritmasi hosil bo'ladi.

@Kimyo_1


Yechimi:

C% = Cm • Mr / P • 10 shu formulaga qo'ydik.

5 • 17

C% = ------------- = 8,5 %1 • 10

100 1,5 ------ X = 5 gr NH3 shim

10

8,5 90 ------- 300 gr17 gr ------- 22,4 L bo'lsa

5 gr --------- X = 6,6 L ekan.

JAVOB: 6,6 l

@Kimyo_1


Eruvchanlikka oid masala:👇👇👇

30C da tõyingan eritmada suvning massasi tuzning masasidan 2,5 barobar kõp bõlsa tuzning shu haroratdagi eruvchanlik kaiffitsiyentini toping?

@Kimyo_1

Yechimi:👇👇👇

m(e) = 100

Erigan modda X desak

H2O esa 100 - X bo'ladi.

100 - X


----------------- = 2,5

X

X = 28,57 tuz.100 - 28,57 = 71,43 suv.

71,43 -------- 28,57100 ----------- X = 40.

Javob: 40 ekan.
Download 73.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling