7- sinf zologiya 1- chorak 1-variant Nima sababdan hayvonlar yer yuzida bir tekis tarqalmagan?


Download 71.5 Kb.
Sana17.09.2020
Hajmi71.5 Kb.

7- sinf zologiya 1- chorak 1-variant

1 .Nima sababdan hayvonlar yer yuzida bir tekis tarqalmagan?

A)Yer yuzining turli qismida yashash sharoiti bir xil emas.

V)Havo tarkibi bir xil emas.

S)Hayvonlar tabiiy muhit sharoitining muayyan chegarada o'zgarishiga moslashgan.

D)Hayvonlar har xil kattalikda bo'ladi.
2.Hayvonlar organizmida qanday to'qimalar mavjud?

A)Hosil qiluvchi, muskul. V)Muskul, nerv, biriktiruvchi. S)Mexanik, nerv.

D)Briktiruvchi, o'tkazuvchi.
3.Qaysi javob bir hujayralilar tavsifiga mos keladi?

A)Hujayrasi yirik. V)Murakkab tuzilgan.

S)Mustaqil oziqlanish, o'sish va ko'payish xususiyatiga ega.

D)Tanasi bitta hujayradan iborat.


4.Bir hujayralilar yadrosining funksiyasi:

A)Irsiy belgilarni saqlash, hazm qilish.V)Ko'payish, irsiy belgilarni saqlash.

S)Irsiy belgilarni saqlash,ayirish.D)Moddalar almashinuvi, ko'payish.
5.Yashil suv o'tlariga o'xshaydigan hayvonlar:

A)evglena,fripanosomo.V)evglena,vovoks,S)evglena,amyoba.D)evglena,tufelka,


6.Soxta oyoqlar qanday funksiyani bajaradi?

A)Harakatlanish,nafas olish.V)harakatlanish, hazm qilish.

S)harakatlanish,ta,sirlanish.D)harakatlanish, oziqni qamrab olish.
7.Evglena va volvoks hujayrasida uchramaydigan organoid?

A)Qisqaruvchi va hazm qiluvchi vakuolalari. V)Xromatafor xivchin. S)Dog" ko'zcha,

kipriklar. D)Hazm vakuolasi, chiqish teshigi.
8.Gidraning tana devori qavatlari:

A)Epiteliy, muskul. V)ektoderma, mezoderma.S)Qoplovchi, otiluvchi.D)ektoderma,

endoderma.
9.Yomg`ir chuvalchangi qayerlarda uchraydi:

lO. Parazit hasharotlarga qanday hasharotlar kiradi:

7- sinf zoologiya 1- chorak 2-variant


 1. Sudralib yuruvhilarning qaysi turi markaziy Osiyoda uchramaydi?
 1. A)Gekkon. V)Filtoshbaqa. S)echkiemar. D)To’garakbosh.

Qaysi javob qushlar tashqi tuzilishining umumiy xususiyatlariga mos kelmaydi?

A)Terisi quruq va yupqa. V)Tirnoqlari yaxshi rivojlangan.

S)Terisida bezlari yaxshi rivojlangan. D)Jaglari muguz bilan qoplangan.
3. Evolyusiya jarayonida qushlarning pat qoplami qayerdan kelib chiqqan?
A)Teri epiteliysidan. V)Teri bezlaridan.
S)Yog’ bezlaridan. D)Teri tangachalaridan

4. Loyxo'r qushlarni ko'rsating?

1 .Qaldirg och. 2.Kaklik. 3.Laylak. 4.Qirg ovul. 5.Murrak. 6.Qizilishton. 7.G'oz. 8.Tuma. A)1.3.4.7. V)2.4.5.7. S)2.3.5.6. D)1.2.5.6.


 1. Qaysi javob qushlar pat qoplarini nomini ifodalaydi? A)Kontur. V)Qoqish. S)Uchish.D)Boshqarish.
 1. Nima sababdan hayvonlar er yuzida bir tekis tarqalmagan? A)Yer yuzining turli qismida yashash sharoiti bir xil emas. V)Havo tarkibi bir xil emas.

S)Hayvonlar tabiiy muhit sharoitining muayyan chegarada o'zgarishiga moslashgan. D)Hayvonlar har xil kattalikda bo'ladi.
7. Hayvonlar organizmida qanday to'qimalar mavjud?

A)Hosil qiluvchi, muskul. V)Muskul, nerv, biriktiruvchi.

S)Mexanik, nerv. D)Briktiruvchi, otkazuvchi.
8. Qaysi javob bir hujayralilar tavsifiga mos keladi?
A)Hujayrasi yirik. V)Murakkab tuzilgan.

S)Mustaqil oziqlanish, o'sish va ko'payish xususiyatiga ega. D)Tanasi bitta hujayradan iborat.
 1. Bir hujayralil hayvonlarga nimalar kiradi:10. Yashil suv o'tlariga o'xshaydigan hayvonlar:

7-sinf zoologiya 1-chorak 1-variant


1.s
2.v
3.d
4.v
5.v
6.d
7.d
8.d
9.Chirindiga boy nam tuproqda
10.Bit, burga, kana

7-sinf zoologiya 1-chorak 2-variant


1.a
2.s
3.a
4.a
5.v
6.s
7.v
8.d
9.Amyoba, tufelka
10.yashil evglena , volvoks

7 Sinf II – Chorak uchun Zologiya 1- variant

 1. Askarida tanasi tashqi tomondan nima bilan o’ralgan

 1. qalin po’st bilan b) qalin po’st nutikila bilan c) xitin qobiq bilan
 1. Odam askaridasi qaerda parazitlik qiladi

 1. Ingichka ichakda b)Yo’gon ichakda c)To’gri ichakda

3 Bolalar gijjasi yzynligi qancha 1. 5-6 mim b)5-10 mim c)10-15 mim

4) Hayvonlarga jigar qurti yuqmasligi uchun nima qilish kerak 1. oqmaydigan suvdan sugorish b)qaynatilmagan suv ichmaslik kerak

 2. molxonlrni toza saqlash kerak

5) Yomgir chuvalchangi qanday oziqlanadi 1. Suv hayvonlari bilan b)Baliqlar qoldigi bilan c)Chirindilar bilan
 1. Suv shiligi tanasi qanday tuzilgan

 1. Tanasi spillral shaklida b)Tanasi yassi shaklida c)Tanasi tuxumsimon shaklida
 1. Daryo qisqichbaqasi mo’ylovlari qanday vazifani bajaradi

 1. hid bilish b)tuygu c)hid bilish hamda tuygu vazifasini bajaradi
 1. Qisqicchbaqalardan qaysi turi quruqlikda yashaydi

 1. Zaxnash b)Dabniya c)Siklonlar
 1. Qaysi qisqichbaqalarni istemol qilib bo’ladi
 1. O’rgimchak tutqich qanday to’qiyd 1. Sinf II – Chorak uchun Zologiya 2 variant

1 Qaysi hasharotlarda ovoz chiqarish a`zolari bor?

a) Chirildoq qo`ng`iz b) Temirchin jizildoq c) Temirchin chirildoq
2 Hasharotlarning sezgi a`zolariga nimalar kiradi?

a) Moylovlari , teri , Tukchalar b) kozlari c) Mo`ylovlari


3 Qaysi hasharotlarni qanoti bo`lmaydi?

a) Chirildoq b) To`shak qandalasi c) Bit , burga.


4 Qong`izlarning og`iz organi qanday tuzilgan.

a) Kemiruvchi b) So`ruvchi c) Chanchib so`ruvchi


5 Hasharotlarning ayirish organi qayerda joylashgan?

a) Qorinbo`shlig`ining orqa tomoniga. b) Qorin bo`shlig`idamalpegi naychalarida

c) Naychalar chida
6 Biy ning uzunligi qancha bo`ldi?

a) 3-5 sm b) 3-4 sm c) 10-15 sm


7 Kanalar qanday oziqlanadi ?

a) Odam va hayvonlar qonini so`rib . b) O`simlik bilan c) Oziqlanmaydi.


8 Yashil bronza qo`ngizining ko`zlari qanday tuzilgan?

a) Oddiy b)Murakkab tuzilgan c) ko`zlari rivojlanmagan


9.Qaysi hasharotlarni qanoti bo`lmaydi?
10.Daryo qisqichbaqasi mo’ylovlari qanday vazifani bajaradi

7-sinf zoologiya 2-chorak 1-variant

1.b
2.a


3.b
4.b
5.c
6.a
7.c
8.a
9.krab va krevetkalar
10.o’rgimchak bezlaridan ajralib chiqayotgan suyuqlik havoda qotib ipga aylanadi

7-sinf zoologiya 2-chorak 2-variant

1.a
2.a
3.b
4.a
5.b
6.b
7.a
8.b
9.To’shak qandalasi
10.Hid bilish va tuyg’u

7-sinf zologiya 3- chorak 1- variant

1.Baliqlarning juft suzgich qanotlarini ko'rsating?

A)Ko’krak. V)Ko’krak, anal. S)Ko’krak, qorin.D)Anal,qorin.


2.Suzgich pufagi boTmaydigan baliqlar?

A)Zog'ora, marinka. V) Skat akula. S)Seld, treska. D)Marinka, seld.


3. Suvda ham quruqlikda yashovchilarning haqiqiy quraqlikda yashovchi hayvonlarga o'xshashligi.

l.Oyoqlar rivojlangan. 2.0лрка orqali nafas oladi. 3.Lichinkasining tuzilishi. 4.Tuxumini suvga tashlaydi. 5.UrugTanishi tashqi. 6.UrugTanishi ichki. 7.Tuxumi suvda urugTanadi. 8.Ko"rish va eshitish organlarining tuzilishi. 9.Sovuqqon. lO.Yuragi 3 kamerali. 11 .Qon aylanish sitemasi ikkita doiradan iborat.

A)1,2,3,4,5.V)3,5,6,11.S)3,4,5,7.D)1,2,8,9,10,11.
4.Baqa oldingi oyoqlari skeleti qanday suyaklardan iborat? A)Son,boldir,bilak.V)Panja,son,yelka.S) Yelka, bilak, tirsak, panja.D)Ko"krak,kurak.
5.Dumlilar turkumining vakillari qaysi javobda berilgan?

A) Triton, salamandra. V)Triton, koTbaqasi. S)Salamandra, yashilqurbaqa. D)Triton,yashilqurbaqa.


6.Dastlabki suvda ham quruqlikda yashovchilar qaysi hayvonlardan kelib chiqqan? A)Yirtqich tishli kaltakesaklardan. V)Lansetniklardan. S)Ikki xil nafas oluvchilardan. D)Ikki xil nafas oluvchi panjaqanotlilardan.
7. Sudralib yuruvchilaming quruq iqlimda hayot kechirishiga moslanish belgilari? l.Terisi quruq va dag'al. 2.Urug4anish ichki. 3.0yoq suyaklari kuchsiz va kaltaACTpkasining ichki yuzasi katakchali.5.Kukrak qafasi va qovurg'alari rivojlangan. 6.Bo'yni va dumi bir necha umurtqalardan iborat. 7.Tuxumi yirik.

A)5,6. V)l,2,4,7. S)3,5,6. D)l,2,3,5. E)3,4,5,7.


8.Quyidagi javoblardan qaysi biri sudralib yuruvchilar qon aylanish sistemasining tuzilishiga mos keladi?

A)Qon aylanish sistemasi 2 doiradan iborat.

V)Yuragi 3 kamerali. S)Yurak qorinchasi chala to'siq bilan bo'lingan. D)Barcha javoblar to’g’ri
9 .Tangachalilar turkumiga mansub bo" lgan hayvonlar:
10.Baliqlarning tabiatdagi ahamiyati:

7-sinf zologiya 3- chorak 2- variant

1. Yuragi 4 kamerali bo`lgan hayvonlar

a) Echkiemar b) Kobra d) toshbaqa e) Sariqilon f) Timsoh


2. Lansetnikning qon aylanish sistemasiga xos bo`lmagan xususiyat?

a) Tutam b) bitta doiradan iborat d) qorin gon tomiri e) yuragi ikki kamerali f) Qora qon tomiri


3.Baqa oldingi oyoqlari skeleti qanday suyaklardan iborat? A)Son,boldir,bilak.V)Panja,son,yelka.S) Yelka, bilak, tirsak, panja.D)Ko"krak,kurak.
.
4.Dastlabki suvda ham quruqlikda yashovchilar qaysi hayvonlardan kelib chiqqan? A)Yirtqich tishli kaltakesaklardan. V)Lansetniklardan. S)Ikki xil nafas oluvchilardan. D)Ikki xil nafas oluvchi panjaqanotlilardan.
5. Suvda ham quruqlikda yashovchilarning haqiqiy quraqlikda yashovchi hayvonlarga o'xshashligi.

l.Oyoqlar rivojlangan. 2.0лрка orqali nafas oladi. 3.Lichinkasining tuzilishi. 4.Tuxumini suvga tashlaydi. UrugTanishi tashqi. 6.UrugTanishi ichki. 7.Tuxumi suvda urugTanadi. 8.Ko"rish va eshitish organlarining tuzilishi. 9.Sovuqqon. lO.Yuragi 3 kamerali. 11 .Qon aylanish sitemasi ikkita doiradan iborat.

A)1,2,3,4,5.V)3,5,6,11.S)3,4,5,7.D)1,2,8,9,10,11.

6.Dumlilar turkumining vakillari qaysi javobda berilgan?

A) Triton, salamandra. V)Triton, koTbaqasi. S)Salamandra, yashilqurbaqa. D)Triton,yashilqurbaqa

1.Baliqlarning juft suzgich qanotlarini ko'rsating?

A)Ko’krak. V)Ko’krak, anal. S)Ko’krak, qorin.D)Anal,qorin.

7.Quyidagi javoblardan qaysi biri sudralib yuruvchilar qon aylanish sistemasining tuzilishiga mos keladi?

A)Qon aylanish sistemasi 2 doiradan iborat.

V)Yuragi 3 kamerali. S)Yurak qorinchasi chala to'siq bilan bo'lingan. D)Barcha javoblar to’g’ri


8) Suzgich pufagi bo`lmaydigan baliqlar

a)Zog`ora ,Marinka v) cho`rtan , akuila s) seld, akula d) marinka , seld

10.Baliqlarning tabiatdagi ahamiyati
9 .Tangachalilar turkumiga mansub bo" lgan hayvonlar:

7-sinf zoologiya 3-chorak 1-variant

1.s
2.v
3.a
4.s
5.a
6.s
7.v
8.v
9.Kalta kesaklar va ilonlar turkumi kiradi
10.baliqlarning uni go’shti , yog’i.

7-sinf zoologiya 3-chorak 2-variant

1.f
2.e
3.s
4.s
5.a
6.a
7.b
8.v
9.Kalta kesaklar va ilonlar turkumi kiradi
10.baliqlarning uni go’shti , yog’i.

7- sinf zoologiya 4- chorak 1- variant


1. Sutemizuvchilarning umumiy tavsifiga mos keladigan belgilar?
A) Terisi yung bilan qoplangan B) Sut va teri bezlari rivojlangan

 1. Bolasini sutbilan boqadi

 2. A-B javoblar to'g'ri - F) Barchasi to'g'ri.

  1. Sutemizuvchilarning tishlari qanday nomlanadi?

   1. Kurak tishlar

   2. Kichik va katta oziq tishlar

    1. Qoziq tishlar

E) A,B,D javoblar to'g'ri

     1. Faqat A,B javoblari to'g'ri.

      1. Qaysi suyak ko'krak skeleti tarkibiga kirmaydi?

A) Kurak B) Ko'krak umurtqalari D)Qovurg'alar

e) O'mrov F) To'sh.      1. Qaysi organni hazm bezlari deyish mumkin emas?

A) So'lak B) Oshqozon devori DK Jig'ildon

       1. Oshqozon osti F) Ichak devori.

      1. Sutemizuvchilarning qadimgi avlodlari qanday ataladi?

A) Yirtqich tishli kaltakesak B) Diplodoklar

( D): Dinozavrlar E) Ixtiozavrlar F) Brontozavrlar.

  1. Sutemizuvchilarning ko'payishi va rivojlanishiga binoan guruhlari:

1. Tuxum qo'yuvchi. 2. Toq tuyoqlilar. 3. Xaltalilar. 4. Juft tuyoulilar. 5. Yo'ldoshlilar.

A) 1,2.4 ' B) 1,3,4 D) 1,3,5   1. 2,4,3 F)T2,3,4.

  1. Tuxum qo'yuvi l.t sutemizuvchilar?

A) Koala, yexidna (B)Yexidna, o'rdakburun

 1. Kenguru. koala E) O'rdakburun, koala

  1. Oqtish, tipratikon, yerqazar.

   1. Qo'lqanotlilarning havoda parvoz qilishiga moslashishi xususiyatlari.

l.Oldingi oyoqlari qanotga aylangan. 2. Terisi momiq jun bilan qopiangan. 3.Barmoqlari va oyoqlari orasiga parda tortilgan.

4.Ko'krak toj suyagi rivojlangan. 5.Ultratovnsh yordamida fazoda mo'ljal oladi.

A) 1,2,3 B) 3,4,5 D) 1,4,5


    1. 1,3,4,5 F) 1,3,4.

9) Kavsh qaytaradigan juft tuyoqlilarga qaysi hayvonlar kiradi?


10 . Sut emizuvchilarning tabiyatdagi ahamiyati ?

7- sinf zoologiya 4- chorak 2- variant


1. Qaysi organni hazm bezlari deyish mumkin emas?

A) So'lak B) Oshqozon devori DK Jig'ildon       1. Oshqozon osti F) Ichak devori.

2.Sutemizuvchilarning tishlari qanday nomlanadi?

   1. Kurak tishlar

   2. Kichik va katta oziq tishlar

    1. Qoziq tishlar

E) A,B,D javoblar to'g'ri

     1. Faqat A,B javoblari to'g'ri.

  1. Qaysi suyak ko'krak skeleti tarkibiga kirmaydi?

A) Kurak B) Ko'krak umurtqalari D)Qovurg'alar

e) O'mrov F) To'sh.  1. Sutemizuvchilarning qadimgi avlodlari qanday ataladi?

A) Yirtqich tishli kaltakesak B) Diplodoklar ( D): Dinozavrlar

E) Ixtiozavrlar F) Brontozavrlar.


5. Sutemizuvchilarning umumiy tavsifiga mos keladigan belgilar?

A) Terisi yung Dilan qopiangan B) Sut va teri bezlari rivojlangan 1. Bolasini sutbilan boqadi

 2. A-B javoblar to'g'ri - F) Barchasi to'g'ri.

 1. Sutemizuvchilarning ko'payishi va rivojlanishiga binoan guruhlari:

1. Tuxum qo'yuvchi. 2. Toq tuyoqlilar. 3. Xaltalilar. 4. Juft tuyoulilar.

5. Yo'ldoshlilar.

A) 1,2.4 ' B) 1,3,4 D) 1,3,5


   1. 2,4,3 F)T2,3,4.

7.Qo'lqanotlilarning havoda parvoz qilishiga moslashishi xususiyatlari.

l.Oldingi oyoqlari qanotga aylangan. 2. Terisi momiq jun bilan qopiangan. 3.Barmoqlari va oyoqlari orasiga parda tortilgan.

4.Ko'krak toj suyagi rivojlangan. 5.Ultratovnsh yordamida fazoda mo'ljal oladi.

A) 1,2,3 B) 3,4,5 D) 1,4,5
  1. Tuxum qo'yuvchi sutemizuvchilar?

A) Koala, yexidna (B)Yexidna, o'rdakburun

 1. Kenguru. koala E) O'rdakburun, koala

    1. Oqtish, tipratikon, yerqazar

9 . Sut emizuvchilarning tabiyatdagi ahamiyati ?
10. Kavsh qaytaradigan juft tuyoqlilarga qaysi hayvonlar kiradi?

7-sinf zoologiya 4-chorak 1-variant

1.f
2.e
3.e
4.d
5.d
6.d
7.b
8.e
9. Sigir, qo’y, echki
10.Go’shti, suti, terisi, yog’i

7-sinf zoologiya 4-chorak 2-variant1.d
2.e
3.e
4.d
5.f
6.d
7.e
8.b
9. Go’shti, suti, terisi, yog’i
10. Sigir, qo’y, echki
Download 71.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling