7-sinf algebr a I chorak


Download 157.5 Kb.
bet1/2
Sana21.01.2023
Hajmi157.5 Kb.
#1107308
  1   2
Bog'liq
www.idum.uz Algebra fanidan test 7 sinf 1-4 chorak.docx
axborot xavfsizligi tushunchasi va axborot xavfsizligini taminlash usullari, Shaxboz, Shaxboz, Shaxboz, Shaxboz, Shaxboz, Shaxboz, Avazova Saida Modul texnologiya. , Avazova Saida Modul texnologiya. , JAVOBLAR, Rivojlanish psixologiyasi va pedagogik psihologiyasi, participles-grammar-drills-grammar-guides 51350, ALIQULOVA D.19-15 JAMIYAT FALSAFASI VA TARAQQIYOTNING O'ZBEK MODELINI O'RGANISHNING AHAMIYATI, 1, Malakaviy amaliyot hujjatlari amaliyot davri oylik hisobot

idum.uz7-sinf
A L G E B R A


I - C H O R A K

1.Tenglamani yeching. 3x+2x=17+(-27)


a) 2 b)-2 c)3 d)4


2. To`g`ri to`rtburchakning yuzi 20, 25 dm2 ga, eni 3,24 dm ga teng. Shu to`g`ri to`rtburchakning perimetrini toping.


a) 18,98 b)9,49 c)3,24 d)6,25

3. Proporsiyaning noma`lum hadini toping. 3,5:x=2,4:4,8


a) 4 b)5 c)6 d)7


4. Amallarni bajaring; :0,7


a) 1 b)2 c)3 d)4


5. Amallarni bajaring. 9,49-(1,5+0,99)


a) 7 b)6 c)5 d)4


6. Algebraik ifodaning qiymatini toping; bunda a=3, c=-1

a) 1 b)0 c)2 d)3


7. Ifodani soddalashtiring va son qiymatini toping: 7(10-x)+3 (2x-1) bunda x=-0,048


a) 025,4 b)45,20 c)67,048 d)59,10


8. Arfmetik amallarning hossalaridan foydalanib hisoblang. (4,8-0,24-1,2)


a) -0,28 b)0,49 c)0,50 d)0,28


9. Soddalashtiring. 8x-(3x-2y)-5y


a) 7x-y b)5x-3y c)8x-2y d)2y-y


10. Avval soddalashtirib kiyin uning son qiymatini toping; (3a-4b)-(2a-3b) bunda a=0,12, b=1,28


a) 1,17 b)1,16 c)1,18 d)2,1


11. Algebraik son qiymatini toping. (a-b) c bunda a=3 b=1,2 c=5
a) 9 b)8 c)7 d)6

12. a=5,1 b=4,7 bo`lsa P=2 (a+b) ifodaning son qiymatini toping.


a) 19,6 b)20 c)21 d)12,7


13. a=2,5 b=2,4 va c=3,5 bo`lsa V=abc ifodaning son qiymatini toping.


a) 20 b)21 c)19 d)18


14. a sonini shunday tanlanki 4x-3=2x+a tenglama x=0,3 ildizga ega bo`lsin.


a) 2,4 b)-1,8 c)1,8 d)-2,4


15. Tenglamani yeching. 8x-(7x+8)=9


a) 14 b)15 c)16 d)17


16. - = tenglamani yeching.


a) 15 b)14 c)13 d)12


17. Tenglamani yeching. 0,71x+1,98=0,37x-1,76


a) 11 b)10 c)9 d)8


18. Teng yonli uchburchakning perimetri 51 sm gat eng. Asos yon tomondan 6 sm uzun. Shu uchburchak yon tomonining asosiga nisbatini toping.


a) 5 b) c)7 d)-7
19. Proporsiyaning noma`lum hadini toping. 30:10=6:x

a) 1 b)2 c)3 d)4


20. Tenglamani yeching. =x


21. 5 sonining kubi qanday raqam bilan tugaydi?

22. To`g`ri to`rtburchakning bo`yi 8 smga teng. Eni bo`yidan 1,5 sm qisqa. To`g`ri to`rtburchakning perimetrini toping.


23. 12 kvadrati qanday raqam bilan tugaydi?


24. Matematikada raqamlar soni nechta?
25.Hisoblang. -(-3)2 (-2)3

Savol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Javob

B

A

D

C

A

B

C

D

B

B

A

A

B

D

D

A

A

B

B

5

5

29 sm

4

10

72Fan o’qituvchisi Ibragimova Zarifa


7-sinf
A L G E B R A


II-CHORAK
1.Hisoblang. -5(-2)3

a) 10 b)40 c)30 d)20


2.Amallarni bajaring. (-0,1 ab2c)2 (100by2)


a) 20 ab b)a2b5c2y2 c)30 b d)10b3y2c2


3.Birhadni darajaga ko`taring. (-2a2 b)3


a) -8a6b3 b) 8a6b3 c) 18a4b2 d) -2a2b


4.Birhadni ko`pytiring. (5a) (a2 b2) (-2b) (-3a)

a) 30a4b3 b) 20a4b3 c) -30a4b3 d) 20a5b6


5.Sonlarning asosi 2 bo`lgan daraja shaklida yozing. 1024


a) 22 b) 28 c) 210 d) 211


6.Tenglamani yeching. X. 26=28

a) x b) x3 c) x2 d) x4


7.Ifodani ko`rsatkichi 3 bo`lgan daraja shaklida yozing. -125n6 m6


a) (52 m3 n3)3 b) 53 n6 m6 c) -53 m6 n6 d) (-5 n2 m2)3


8.Hisoblang. . .


a) 72 b) 62 c) d)


9.Ifodani daraja shaklida yozing.

a) a2 b) an-1 c) a5n-1 d) a5n


10.Birhadlarni ko`paytiring. (-a) (3b) (4a2b) (5ab2)


a) -60a3 b4 b) -60a4 b4 c) 30a4 b3 d) 60 ab


11.Birhadni darajaga k`otaring. (-3x3 y)2


a) 9x6 y2 b) -9x5 y2 c) 6x6 y2 d)-6 x6 y2


12.Ko`phadni son qiymatini toping. x2 +2xy+y2 bunda x=1,2 y=-1,2


a) 1 b) 0 c) 4 d) 5
13.Ko`phadni standart shakliga keltiring. 0,3c2 -0,1c2-0,5c2

a) 0,9c2 b) 0,4c2 c) -0,3c2 d) 0,6c2


14.Ko`phadni standart shakliga keltiring. -9,387a-3,89b+8,197a -1,11b -0,81a


a) -2a-5b b) 2a+5b c) 3a-4b d) 4a -3b


15.Ko`phadlarning algebraik yig`indisini toping. 11ac +13bc +17b2 –(10ac+10bc-3b2)


a) ac+23bc-14b2 b)ac+3bc +20b2 c) ac +20bc d) ac+3bc +10b 2


16.Ifodani soddalashtiring. -2 (3x-2y)-5 (2y-3x)


a) x-y b)-9x+6y c) 6x-3y d) 9x-6y


17.Algebraik ifodaning qiymatini toping: 7 (4a+3b)-6 (5a+7b) bunda a=2, b=-3


a) 62 b)61 c) 59 d) 60


18.Ko’phadlarni ko’paytiring; (m+6) (n-1)


a) mn+6 b) mn+6-1 c) mn-1+6 d) mn+6n-m-6


19.Bo’lishni bajaring; -6,4xy(-4x)


a) 1,6y b) 16x c) 16y d) -1,6y


20.Bo’lishni bajaring; (15z):(5z)


21.Ifodani daraja ko’rinishida tasvirlang; 53.52


22. a sonining kubining yozing.


23. Odamning yuragi 1 minutda o`rtacha 75 marta ursa, uning yuragi 5 minutda necha marta uradi?


24. 13 sonining kvadrati qanday son bilan tugaydi?


25. Birhadlarni ko`paytiring; (4a2) (6a3)

Savol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Javob

b

b

a

a

c

c

d

d

c

b

a

b

c

a

b

d

c

d

a

3

55

a3

375

9

24a5Fan o’qituvchisi Ibragimova Zarifa
7-sinf ALGEBRA
III-CHORAK
1.Umumiy ko`paytuvchini qavsdan tashqariga chiqaring. 15x5-5x3

a) 5(3x5-x3) b) 5x3(3x2-1) c) 5x5(3-1) d) 3(5x-5)


2.Hisoblang. 25.734-25.726


a) 200 b) 300 c) 400 d) 500


3.Tenglamani yeching. (2x+1)2-(2x-3)2=4(7x-5)

a) x=5 b) x=4 c) x=1 d) x=2


4.Hisoblang. 14,7. 13-2.14,7+13.5,3-2.5,3

a) 100 b) 200 c) 210 d) 220


5.Qisqa ko`paytirish formulasidan foydalanib amallarni bajaring. 512


a) 2500 b) 2599 c) 2600 d) 2601


6.Qisqa ko`paytirish formulasidan foydalanib amallarni bajaring. 722


a) 5120 b) 5176 c) 5184 d) 5200


7.Tenglamani yeching. (y-2)(y+3)-(y-2)2=5


a) y=3 b) y=2 c) y=0 d) y=1


8.Ko`paytirishni bajaring. (a-3)(a+3)


a) a2+9 b) a2-9 c) a+9 d) a-3


9.Qisqa ko`paytirish formulalaridan foydalaning hisoblang. 43.37


a) 1591 b) 1500 c) 1590 d) 1600


10.Ko`paytuvchilarga ajrating. (a-3b)2 –(3a+b)2


a) b) c) d) 4(2a-b) (-a-2b)


11. Ko`paytuvchilarga ajrating. 64-125y3


a) (4-5y)(16+20y+25y2) b) (4-5y)(16+5y2) c) (4+52) (16-5y) d) 82-53 y3


12. Hisoblang. 372+126.37+632


a) 1000 b) 10 000 c) 500 d) 800


13. Ifodani qiymatini toping. (2x-1)(4x2+2x+1)-4x(2x2-3) bunda x=0,5


a) 3 b) 6 c) 5 d) 7
14. Tenglamani yeching. (x-3)(x2+3x+9)-x(x+4)(x-4) =21

a) x=0 b) x=1 c) x=2 d) x=3


15.272-142 soni 13 ga bo`linishini isbotlang.


a) 40 b) 41 c) 39 d) 38


16. Motorli qayiq oqim bo`yicha 18 km soat, oqimga qarshi tezligi esa 14 km soat. Daryo oqimini tezligi va qayiqning turg`un suvdagi tezligini toping.

a) 2 km soat, 16 km soat b) 3 km soat, 4 km soat


c) 6 km soat d) 8 km soat, 7 km soat

17. Hisoblang. 16,92-16,9.3,7-16,9.3,2


a) 169 b) 1,69 c) 1,69 d) -1,69


18. Ifodani son qiymatini toping. a3-a2b-3a+3b bunda a=2,5; b=-1,5


a) 12 b) 13 c) 11 d) 10


19. Tenglamani yeching. (3x+2)2-(3x-4)2=132


a) 3 b) 4 c) 2 d) 1


20. Tenglamani yeching. 81x2-(4-9x)2=56


21. Hisoblang.
22. Sonlarni asosi 3 bo`lgan daraja shaklida yozing. 729;

23. Hisoblang. 2(-3)2


24. Hisoblang. (-5)2.
25. Tenglamani yeching. 1,3x-3,5x=11.(-0,5)Savol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Javob

b

a

c

d

d

c

a

b

a

d

a

b

c

d

b

a

a

b

b

1

6

36

18

15

x=2,5Fan o’qituvchisi Ibragimova Zarifa

Download 157.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling