7-sinf. II- chorak I variant kimyo


Download 68.92 Kb.
bet3/9
Sana10.09.2022
Hajmi68.92 Kb.
#803782
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Bog'liq
40 talik test
Maruza 2, Numonjonova sh tabiat, 4 - Dinamika tiykarları, Ish reja yangi KUTUBXONA 2022-2023-o\'quv yili, Osmotik bosim, 8 maruza 1, 6-SINF TARIX TESTI, Dinshunoslik fanidan test savollari, bandlik va ishsizlik, odam anotomiyasi oraliq, Diniy madaniy an\'analarning jamiyat taraqqiyotiga ta\'siri, Laboratoriya topshiriq - 1 (2) (2) (1), Mustaqil ish 1, Mustaqil ish -5
EKSPERT: ___________ _______________________
KIMYO 7-SINF II-chorak I variant test javoblari

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

B

C

A

B

C

A

D

D

D

A

B

A

C

B

D

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

C

B

B

A

A

C

A

B

C

D

A

D

D

A

B

31. 22,4 litr 32. Indikatorlar 33. Platina, palladiy, nikel 34.Ozonator
35. reaksiyani sekinlashtiradigan va reaksiyada davomida sarflanmaydigan moddalar
36. 12,16 37. 44: 1,571
38. kimyoviy reaksiyani tezlashtiradigan va bu jarayonda o’zi sarflanmay qoladigan moddalar
39. KMnO4= K2MnO4+ MnO2+ O2 40. Kuchli sovutish orqali
7-sinf II-chorak II variant test javoblari

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

C

C

B

D

C

B

A

A

A

D

B

C

A

B

A

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

A

C

A

B

D

B

D

B

A

B

A

A

A

D

D

31. 44: 1,571
32. kimyoviy reaksiyani tezlashtiradigan va bu jarayonda o’zi sarflanmay qoladigan moddalar
33. KMnO4= K2MnO4+ MnO2+ O2 34. Kuchli sovutish orqali
35. 6,02*1023 36. Ozonator 37. Indikatorlar
38. Platina, palladiy, nikel 39. 12,16
40. reaksiyani sekinlashtiradigan va reaksiyada davomida sarflanmaydigan moddalar


KIMYO 8-sinf II-chorak I variant test javoblari

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

C

B

D

D

A

B

B

A

B

C

B

A

C

A

C

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

D

B

C

A

A

A

A

A

A

A

B

C

B

C

D

31. Ag bilan oksid hosil qiladi. 32. sulfat kislota
33. oksidlanish darajasi o’zgarishi bilan boradigan reaksiyalar
34. 10FeSO4+2KMnO4+8H2SO4 = 5Fe2(SO4)3+2MnSO4+K2SO4 +6H2O , 34
35. Oltingugurt 36. Atom massasi 10 bo’lgan bor izotopi
37. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
38. tuzning dissosialanishidan hosil bo’lgan ionlarni suv bilan o’zaro ta’sirlashuvidan kuchsiz elektrolitning hosil bo’lishi
39. dissosiyalangan molekulalar sonining erigan moddalar molekulalarining dastlabki soniga nisbati
40. barcha organic kislotalar, H2CO3, HClO, H2S, HNO2


8-sinf II-chorak II variant test javoblari

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

B

C

C

A

B

B

B

B

A

C

C

B

A

B

B

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

B

A

D

C

B

D

D

A

B

B

A

B

C

A

A

31. 1s2 2s2 2p6 32. Oksidlanish darajasi o’zgarishi bilan boradigan reaksiyalar
33. Atomlarning bergan yoki olgan elektronlar soni shu atomning oksidlanish darajasi deyiladi.
34. Zn + 4HNO3→Zn(NO3)2+2NO2 +2 H2O 35. 34
36. 4xil, atomlararo, ichki molekulyar, disproporsiya, sinproporsiya
37. KMnO4, KClO3 38. Anorganik tuzlar, kislotalar, ishqorlar
39. Atomlarning elektron bergan yoki olgan elektronlar soniga aytiladi.
40. nordon tuzlar


KIMYO 8-sinf II chorak 1-variant
1. Kaliy permanganat qizdirilganda parchalanadi va 3 xil mahsulot olinadi bular qanday mahsulotlar ?
A) O2 , MnO, KMnO4 B) MnO , H2O, K2O C) O2, MnO2, K2MnO4 D) O2, MnO4, KMnO2 2. Xlorning qaysi kislotasi eng kuchli ?
A) HClO B) HClO4 C) HClO2 D) HClO3
3. Quydagi bog’larning qaysi birida ion bog’lanish mavjud?
A) NH3 B) SiO2 C) CCl4 D) NaCl
4. Qutbsiz kovalent bog’li moddalarni ko’rsating.
A) MgJ2, SO2 B) NaBr, HBr C) HBr, PH3 D) S8, F2
5. Elektromanfiyliklari bir-biridan biroz farq qiladigan atomlar orasida hosil bo’lgan kimyoviy bog’lanishga nima deyiladi?
A) qutbli kovalent bog’ B) ionli bog’ C) metall bog’ D) qutbsiz kovalent bog’
6. Atomlarning elektron bergan yoki olgan elektronlar soniga nima deyiladi?
A) valentlik B) oksidlanish darajasi C) qaytarilish jarayoni D) elektrod potensiali
7. Oltingugurt -2 oksidlanish darajasidan +4 oksidlanish darajasiga o’tganda nechta elektron beradi? A) 4 B) 6 C)8 D) 2 ta
8. KClO3= KCl +O2 ushbu reaksiya tenglamasidagi koeffisiyentlar yig’indisini toping.
A) 7 B)5 C)15 D)8
9. Neytrallanish reaksiyalarida qanday moddalar reaksiyaga kirishadi?
A) suv+ tuz B) ishqor+ kislota C) tuz+ kislota D) ishqor + tuz
10. Dissotsialanganda metall kationi va kislota qoldig’i anioni hosil bo’ladigan murakkab moddlarga nima deyiladi?
A) kislota B) ishqor C) tuz D) oksid
11. Qanday tuzlar gidrolizga uchramaydi?
A) kuchsiz kislota+ kuchsiz asos B) kuchli kislota + kuchli kislota
C) kuchsiz kislota+ kuchli asos D) ) kuchli kislota+ kuchsiz asos
12. dissosilanish darajasi 955 ga teng bo’lgan elektrolitning 120 ta molekulasining nechtasi dissosilanishi mumkin? A) 114 B) 95 C) 104 D)84
13. Mis bilan xlor reaksiyasida qanday rang kuzatiladi ?
A)sariq B)binafsha C)ko’k D)kirishmaydi
14. Osh tuzining qaynash temperaturasi va 0 gradusdagi eruvchanligi qanday ?
A)1413, 35,6 B)1413 ,45.6 C)1523 ,58.5 D)1000, 117
15. Lyapisni ko’rsating
1)NaCL 2)AgNO3 3)KCLO 4)KCL*NaCl A)1 B)3 C)2 D)4
16. Kriolit tarkibidagi Na va F atomini g/mol nisbati qanday ?
A)1:6 B)2:6 C)1:2 D)3:6
17. Quyidagi qaysi biri azitni formulasi ?
A)HN3 B)N2H4 C)CN D)NH2OH
18. NaOHning 40%li 200ml (r=1.43g/ml)va 10% li 300 ml eritmalari (r=1.1g/ml) aralashtirildi. Hosil bo’lgan eritmaning konsentrayasini % toping?
A)26 B)16 C)22 D)36
19. Metan va etandan iborat 8,96l aralashma r=0,87g/l yondirilganda hosil bo’lgan maxsulot 17% li 200gr NaOH bilan to’la reaksiyaga kirishadi, maxsulotlarning formulasi va massalarini toping?
A)NaHCO3 , 42 B)Na2CO3 53
C)NaHCO3,12,6: Na2CO3,37,1 D)NaHCO3,29,4; Na2CO3,15,9
20. Quyidagi elementlarning valentliklarini mos ravishda joylashtiring? S,CL,Cr,Mn,O
A)2,4.6:1,3.5.7:2,3,6:2,4,7 :2 B)2,4,6:1,3,4:2,4,7:2,3,6:2
C)2,4,5:2,5,7:1,3,4,7:2,4,7:3 D)2,3:2,4,7:1,3,7:2,4,7:2
21. Mis xona haroratida havo kislarodi bilan reaksiyaga kirishmaydi (buning u-n bir necha yil vaqt kerak) reaksiyani amalga oshirish u-n nima qilish kerak?
A)qizdirish B)katalizator qo’shish
C)kislarod qo’shish D)reaksiya bormaydi
22. Qo’lingizda NaCL, qum, Fe qirindisi, yog’och qipig’I, aralashtirildi shu aralashmani qanday qilib tarkibiy qismlarga ajratish mumkin ,ketma-ketligini ko’rsating ?
A)filtirlash, tindirish , bug’latish va kiristallash, magnit
B)filtirlash, tindirish, ekstraksiyalash, xromatagrofiya, magnit
C)distillash, membrane , dekantatsiya ,filtirlash
D)faqat dekantatsiya va filtirlash
23.Molekulyar tuzilishli valentligi III:V ga teng bo’lgan elementning 12 gr b-n kislarodning 9.29 gr reaksiyaga kirishib E2O3 tarkibli birikmani hosil qilsa bu qaysi element? A) P B) N C) S D) CL
24. Cr2(SO4)3*nHOH tarkibidagi suvning massa ulishi 0.4525 ga teng bo’lsa n toping ? A)18 B)21 C)8 D)12
25. Alyuminiy digidroksosulfatdagi va kalsiy digidrofasfatdagi jami kimyoviy bog’lar sonini toping? A)24 B)22 C)16 D)28
26. 70% li 100 gr nitrat kislota eritmasida kumush eritilganda kislotaning massa ulushi 54% ga teng bo’ldi .Ushbu eritmaga 15% li 39 gr NaCL eritmasi qo’shildi. Hosil bo’-n eritmadagi moddalarning massa ulushini toping ?
A)9.7;32.2 B)8.5;57.4 C)12.2;29.3 D)6.5;43.8
27. 37,5% li 180gr sulfat kislotada necha litr SO3 eritsak,77,5% li sulfat kislota olish mumkin? A)22.4 B)44.8 C)33.6 D)56
28. Mendeley oldindan aytgan elementlar qaysilar?
A) skandiy, alyuminiy, germaniy B)germaniy, skandiy, galliy
C)galliy, titan, bor D) kremniy, germaniy, skandiy
29. Bir hajm suvda necha hajm ammiak eriydi?
A) 690 B) 710 C) 700 D) 680
30. Yer qobig’ida eng ko’p tarqalgan metal va metallmasning o’zaro birikmasi qanday?
A)Al2(SiO3)3 B) H2O C) Fe3O4 D)Al2O3
31. Ozon ajralishini qaysi modda bilan bilish mumkin? _____________________________
32. Kimyo sanoati noni nima? ________________________________
33.Oksidlanish -qaytarilish reaksiyalari deb nimaga aytiladi?________________________
34. KMnO4+FeSO4+H2SO4= . Tugallang va koeffisiyentlar yig’indisini toping. ________
35. Gugurt ishlab chiqarishda qaysi moddalardan foydalaniladi______________________
36. Tabiiy B ning atom massasi 10.81 ga teng bo’lib izatopining massa ulushi 19% ga teng bo’lsa B tarkibida qanday izatop mavjud ? _____________________________
37. Cl+3,S-2, Mn+7 elektron pog’onalarini yozing. _______________________
38. Gidroliz deb, ______________________________________________________aytiladi.
39. Dissosilanish darajasi deb,__________________________________________ aytiladi.
40. Kuchsiz elektrolitlarga misol keltiring.________________________________________

Download 68.92 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling