7-sinf. II- chorak I variant kimyo


-sinf II chorak II-variant


Download 68.92 Kb.
bet4/9
Sana10.09.2022
Hajmi68.92 Kb.
#803782
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Bog'liq
40 talik test
Maruza 2, Numonjonova sh tabiat, 4 - Dinamika tiykarları, Ish reja yangi KUTUBXONA 2022-2023-o\'quv yili, Osmotik bosim, 8 maruza 1, 6-SINF TARIX TESTI, Dinshunoslik fanidan test savollari, bandlik va ishsizlik, odam anotomiyasi oraliq, Diniy madaniy an\'analarning jamiyat taraqqiyotiga ta\'siri, Laboratoriya topshiriq - 1 (2) (2) (1), Mustaqil ish 1, Mustaqil ish -5
8-sinf II chorak II-variant

  1. KClO3= KCl +O2 ushbu reaksiya tenglamasidagi chap tomondagi koeffisiyentni toping.

  1. 2 B) 5 C)3 D) 4

  1. Alyuminiy atomida nechta bo’sh orbital bor?

A.1 B. 2 C.3 D.4
3. Bariy ning nisbiy atom massasi 137 bo’lsa uning atomidagi neytronlar soni nechta?
A. 56 B. 137 C. 81 D. 68
4. Kimyoviy bog’lanish turlari nechta?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
5. Sun’iy radioaktivlikni kim kashf qilgan?
A.Jolio Kyuri va Iren Kyuri B. Bekkerel
C. Mariya Skladovskaya Kyuri D. Rezerford
6. Temirning 2656Fe izotopi neytronlar bilan nurlantirilganda protonlar ajralib chiqadi. Bunda qanday atom izotopi hosil bo’ladi?
A. 2555Mn B. 2556Mn C. 2655Fe D. 2756Co
7. Nisbiy elektrmanfiyligi 2,1ga teng bo’lgan elementni aniqlang.
A. B B. P C. S D. Ge
8. Ion bog’lanishli moddalar qatorini ko’rsating.
A. NaCl, H2O B. LiF, KBr C. NH4NO3,HCl D. H2,CaC2
9. Kristall panjara turlari nechta?
A. 3 B. 4 C. 5 D.6
10. Qutbli kovalent bog’lanishli moddalar qatorini toping.
A. HF, PH3 B. HCl, O2
C. H2O,NaCl D. KF, J2
10. 4193Nb + 24α→X + 4296Mo ushbu reaksiyada ajralib chiqqan zarrachani aniqlangh.
A. 01n B. -10β C. 11P D.24α
11. Dissotsialanganda metall kationi va kislota qoldig’i anioni hosil bo’ladigan murakkab moddlarga nima deyiladi?
A) kislota B) ishqor C) tuz D) oksid
12. Qanday tuzlar gidrolizga uchramaydi?
A) kuchsiz kislota+ kuchsiz asos B) kuchli kislota + kuchli kislota
C) kuchsiz kislota+ kuchli asos D) ) kuchli kislota+ kuchsiz asos
13. dissosilanish darajasi 955 ga teng bo’lgan elektrolitning 120 ta molekulasining nechtasi dissosilanishi mumkin? A) 114 B) 95 C) 104 D)84
14. Po elementining nisbiy elektrmanfiyligi nechaga teng?
A. 1,55 B. 1,76 C. 2,5 D. 1,82
15. Quyidagi moddalar qaysi kimyoviy bog’lanish turi bilan bog’langan: H2S, SO2,PH3
A.ion bog’lanish B. qutbli kovalent bog’lanish
C. qutbsiz kovalent bog’lanish D. donor-akseptor bog’lanish
16. Qaysi kristrall panjara tugunlarida molekulalar joylashgan bo’ladi?
A. ionli kristall panjarada B. molekulyar k.p. C. atom k.p. D. metal k.p.
17. Element electron qabul qilgan holatdagi qatorni toping.
A. O-2, S-2, F- B. Fe+3, Al+3, P+3 C. K+, J-,Fe+2 D.N-3, B-3, Mn+7
18. Elementning oksidlanish darajasi -3dan +5ga o’tsa:
A. 8ta electron beradi B. qaytaruvchi bo’ladi
C. oksidlanadi D. barcha javoblar to’g’ri
19. Kaliy permanganat qizdirilganda parchalanadi va 3 xil mahsulot olinadi bular qanday mahsulotlar ?
A) O2 , MnO, KMnO4 B) MnO , H2O, K2O C) O2, MnO2, K2MnO4 D) O2, MnO4, KMnO2 20. Xlorning qaysi kislotasi eng kuchli ?
A) HClO B) HClO4 C) HClO2 D) HClO3
21. Quydagi bog’larning qaysi birida ion bog’lanish mavjud?
A) NH3 B) SiO2 C) CCl4 D) NaCl
22. Qutbsiz kovalent bog’li moddalarni ko’rsating.
A) MgJ2, SO2 B) NaBr, HBr C) HBr, PH3 D) S8, F2
23. Elektromanfiyliklari bir-biridan biroz farq qiladigan atomlar orasida hosil bo’lgan kimyoviy bog’lanishga nima deyiladi?
A) qutbli kovalent bog’ B) ionli bog’ C) metall bog’ D) qutbsiz kovalent bog’
24. Atomlarning elektron bergan yoki olgan elektronlar soniga nima deyiladi?
A) valentlik B) oksidlanish darajasi C) qaytarilish jarayoni D) elektrod potensiali
25. Oltingugurt -2 oksidlanish darajasidan +4 oksidlanish darajasiga o’tganda nechta elektron beradi? A) 4 B) 6 C)8 D) 2 ta
26. KClO3= KCl +O2 ushbu reaksiya tenglamasidagi koeffisiyentlar yig’indisini toping.
A) 7 B)5 C)15 D)8
27. Neytrallanish reaksiyalarida qanday moddalar reaksiyaga kirishadi?
A) suv+ tuz B) ishqor+ kislota C) tuz+ kislota D) ishqor + tuz
28. Os da nechta proton va nechta neytron bor?
A. 116 va 76 B. 76 va 116 C. 76 va 114 D. 114 va 76
29. Izotonlarga misol keltiring.
A. 1226Mg va 1327Al B. 816O va 817O C. 1735Cl va 1737O D. 1840Ar va 1940K
30. Donor-akseptor bog’lanishli moddalarga misol keltiring.
A. NH4NO3, CO, HNO3 B. NaCl, NaOH
C. KCl, NaCl D NaOH, CO
31. Mg+2 ionining electron konfiguratsiyasini yozing.
32. Qanday reaksiyalar oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari deyiladi?
33. Kimyoviy elementning oksidlanish darajasi deganda nima tushuniladi?
34. Quyidagi oksidlanish-qaytarilish reaksiyasini tenglashtiring.
Zn + HNO3→Zn(NO3)2+NO2 + H2O
35. Ushbu reaksiyani tenglashtiring va koeffisiyentlar yig’inisini hisoblang.
FeSO4 + KMnO4+ H2SO4→Fe2(SO4)3+K2SO4+MnSO4+H2O
36.Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari necha turga bo’linadi va ular qaysilar?
37. Oksidlovchilarga misollar keltiring.
38. Kuchli elektrolitlarga misol keltiring.________________________________________
39. oksidlanish jarayoni deb nimaga aytiladi?______________________________________
40. _______________tuzlar bosqichli dissosialanadi.

Download 68.92 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling