7-sinf. II- chorak I variant kimyo


-sinf KIMYO II chorak I I-variant


Download 68.92 Kb.
bet9/9
Sana10.09.2022
Hajmi68.92 Kb.
#803782
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Bog'liq
40 talik test
Maruza 2, Numonjonova sh tabiat, 4 - Dinamika tiykarları, Ish reja yangi KUTUBXONA 2022-2023-o\'quv yili, Osmotik bosim, 8 maruza 1, 6-SINF TARIX TESTI, Dinshunoslik fanidan test savollari, bandlik va ishsizlik, odam anotomiyasi oraliq, Diniy madaniy an\'analarning jamiyat taraqqiyotiga ta\'siri, Laboratoriya topshiriq - 1 (2) (2) (1), Mustaqil ish 1, Mustaqil ish -5
10-sinf KIMYO II chorak I I-variant
1. 1,12 l butadiyenni to’liq yonishi uchun (n.sh.da) qancha hajm havo kerak? (havoning 21 %ini kislorod tashkil etadi)
A)5,12 l B) 6,16 l C) 8,12 l D) 6,10 l
2. Vodorodga nisbatan zichligi 15 bo’lgan to’yingan uglevodorodning molekulyar massasi va nomini aniqlang.
A)30, etan B) 30, metan C) 15, etan D) 25, metan
3. Qand moddalarni bijg’itish yo’li bilan qanday organic modda olinadi?
A)Sirka kislota B) etil spirti C) metanal D) meti spirti
4. Sirka kislotasiga ishqorlar ta’sir ettirilganda qanday modda hosil qiladi?
A)Atsetatlar B) formiat C) aldegid D) keton
5. 10 l noma’lum alkanni yondirish uchun 70 l kislorod sarflandi. Boshlang’ich uglevodorodni aniqlang.
A) pentan B) Pentin C) penten D) siklopentan
6. Molekulasida atomlarning o’ziga xos bog’lanishli siklik guruhi- benzol yadrosi mavjud bo’lgan birikmalarga nima deyiladi?
A) sikloalkanlar B) alkanlar C) alkenlar D) aromatic uglevodorodlar
7. Zelinskiy reaksiyasiga asosan asetilendan qanday modda olinadi?
A) benzol B) karbonat angidrid C) sirka aldegid D) dimetilketon
8. Asetilendan benzol olishda katalizator sifatida qanday modda olinadi?
A) KMnO4 B) 15000C harorat C) aktivlangan ko’mir D) simob tuzlari
9. laboratoriyada 128 gramm kalsiy karbid mo’l miqdordagi suv bilan ta’sirlashishi natijasida olingan alkinning massasini (g) ahisoblang.
A) 48 g B) 74 g C)52 g D)44 g
10. 448 l (n.sh.da) metandan olingan asetilen Kucherov reaksiyasiga sarflandi. Hosil bo’lgan modda massasini (kg) da hisoblang.
A) 0,26 kg B) 0,52 kg C) 26 kg D) 43 kg
11. sis-, trans- izomeriya qaysi izomeriya turiga kiradi?
A) holat izomeriya B) geometric izomeriya C) zanjir izomeriya D) sinflararo izomeriya
12. Etilendan texnikada nimamaqsadda foydalaniladi?
A) polietilen olishda B)polipropilen olishda C) zararkunandaga qarshi D) quyosh batareyalarida
13. 0,5 mol siklogeksandan benzol olishda qancha hajm (nsh.da) vodorod ajralib chiqadi?
A) 67,2 l B) 22,4 l C) 11,2 l D) 33,6 l
14. Asetilen qatori uglevodorodlari alkanlar qatori uglevodorodlaridan nima bilan farq qiladi?
A) uchbog’ning borligi bilan B) “in” qo’shimchasi bilan
C) qo’shbog’ning borligi bilan D) A va B javoblar to’g’ri
15. Alkinlarning eng dastlabki vakili qaysi modda?
A) etilen B)asetilen C) metan D) butadiyen
16.Qanday massadagi (g) 2-metil butandan yuqori temperaturada va katalizator ishtirokida 20,4 gramm alkadiyen olish mumkin?
A) 32,6 g B) 21,6 g C) 12,6 g D) 4,8 g
17. Benzolning tuzilish formulasini dastlab kim taklif etgan?
A) Zelinskiy B) Kekule C) Kucherov D) Butlerov
18. Benzol molekulasidagi π-bog’lar soni nechta?
A) 3 ta B) 4 ta C) 5 ta D) 6 ta
19. Benzil radikali to’g’ri yozilgan qatorni aniqlang.
A) C6H5 CH2- B) C6H5 - C) C6H5 CH3 - D) A va B
20. Propenga HBr ta’sirettirilishidan hosil bo’lgan moddani nomlang.
A) 1-brompropen B) 2-brompropen C)2-brom 2-metilpropan D) brompropan
21.Alkadiyenlarnng umumiy formulasi to’g’ri berilgan qatorni aniqlang.

  1. CnH2n B) CnH2n+2 C) CnH2n-2 D) CnH2n-4

22. 2-metil butadiyen-1,3 qanday modda?
A) gaz modda B) uchuvchan xossaga ega suyuqlik C) qattiq modda D) suyuq modda
23. Etil spirtidan butadiyen-1,3 ni sinez qilgan olimning nomini ayting.
A) Zinin B) Kucherov C) Lebedov D) Vyurs
24. Vakili izopren bo’lgan uglevodorodlar qaysi sinfga mansub?
A) diyen uglevodorodlar B) alkanlar C) alkinlar D) alkenlar
25. Propinni rasional nomenklatua bo’yicha nomlang.
A) dimetilasetilen B) metilasetilen C) etilasetilen D) propelasetilen
26. Asetilen qatori uglevodorodlarida qanday izomeriyalar kuzatiladi?
A) holat izomeriyasi B) zanjirning tarmoqlanishi C) ucbog’ning joylashuvi D) B va C
27. Kucherov reaksiyasiga asosan asetilendan qanday modda olinadi?
A) benzol B) karbonat angidrid C) sirka aldegid D) dimetilketon
28. Asetilen kislorodda yondirilganda arorat qanchaga ko’tariladi?
A) 30000C B) 20000C C) 35000C D) 3000C
29. Pentadiyenning formulasini ko’rsating.
A) C5H12 B) C5H10 C) C5H8 D) C5H5
30. Asetilendan sirka aldegid olishni qaysi olim kashf qilgan?
A) Butlerov B) Kucherov C) Markovnikov D) Kekule
31. 36 litr (n.sh.da) asetilendan 18,72 gramm benzol olingan bo’lsa, reaksiya unumini hisoblang_______
32. Pentin-2 yondirilganda qanday moddalar hosil bo’ladi?___________________________________
33. Gibridlanish haqidagi nazariyani kim va qachon taklif qildi?________________________________
34. Butanda nechta sp3 gibridlangan orbitallar mavjud?_______________________________________
35.Butadiyenning yonish reaksiya tenglamasini yozing.______________________________________
36. Alkinlar deb nimaga aytiladi?________________________________________________________
37. Zelinskiy asetilenni yuqori haroratda aktivlanga ko’mir ustidam o’tkazib, ____________hosil qildi.
38. 2 mol geptin tarkibidagi uglerod va vodorod atomlari yig’indisini toping.______________________
39. Neft haydalganda hosil bo’ladigan birinchi fraksiya nima deb ataladi? ______________________
40. Tarkibida faqat qattiq uglevodorodlar bo’lgan neft _________________________________ataladi.

EKSPERT: _____________ ___________________________
Download 68.92 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling