7-sinf O`zbekiston tarixidan test savollari 29-36§


Download 44.96 Kb.
Sana16.04.2020
Hajmi44.96 Kb.
7-sinf O`zbekiston tarixidan test savollari

29-36§


1.XIV asrning 50-60-yillarida Movarounnahr nechta mustaqil bekliklarga bo’linib ketdi?


A)7 ta B)10ga yaqin C) 15ta D)20ta

2.Quyidagi qaysi viloyatlar kimlar tomonidan boshqarilgan?

1-Samarqand 2-Kesh 3-Xo’jand 4-Balx

5-Hisori Shodmon

a)O’ljayti Sulduz b)Amir Xusayn va Amir Yasovuriy c) Amir Bayon Sulduz d) Amir Xoji Barlos e)Amir Boyazid Jaloir

A)1-c 2-e 3-a 4-b 5-d B)1-e 2-d 3-b 4-a 5-c C)1-c 2-d 3-e 4-a 5-b

D)1-c 2-d 3-a 4-e 5-b

3. Amir Temurning otasini ismi kim?

A)Amir Xusayn B)Amir Barqul C)Amir Xoji Barlos D)Amir Tarag’ay

4.Amir Temur otasi qaysi urug’dan ?

A)Barlos B)Qipchoq C) mo’g’il D)T.j.y

5.Amir Temurning birinchi piri kim?

A)Shayx Shamsiddin Kulol B)Sayid Baraka C)Amir Barqul D)H.jt

6.Amir Temurning quroldosh do’stlari kimlar?

A) Abbos Bahodir va Jahonshohbek B) Qimor Inoq .Tug’luq Temur, va Sulaymonshohbek

C) Qimor Inoq, Sulaymonshohbek va Sayfuddinbek D) a va с

7,Otasi Amir Temurni 1352-yilda kimga uylantiradi?

A)Uljoy Turkon og’aga B)Turmush og’aga C)Saroy Mulk Xonimga D)Bibi Xonimga

8.Uljoy Turkon og’a kimning nabirasi?

A) Qozag’onning B) Amir Husaynning C) Amir Joku Barlosning D) Amir Barqul

9.1360-1361-yillarda Movarounnahrga kim bostirib kiradi?

A)Amir Husayn B) Tug’luq Temur C)Ilyosxo’ja D) Eron shohi

10.Amir Temurning amakisi kim?

A)Amir Bayon Sulduz B)Amir Boyazid Jaloir C) Amir Xoji Barlos D) Amir Husayn

11.Tug’luq Temurning o’g’lining ismi?

A)Mahmud ho’ja B)Ilyosxo’ja C)Jahon shohbek d)h.j.t

12.Loy jangi qachon qayerda bo’lib o’tdi?

A)1364-yil 22-may Toshkent bilan Chinoz o’rtasida

B) 1365-yil 22-may Toshkent bilan Chirchiq o’rtasida

C) 1365-yil 22-mart Toshkent bilan Chinoz o’rtasida

D)1365-yil 22-may Toshkent bilan Chinoz o’rtasida

13.Sarbadorlar harakati qayerda boshlandi?

A)Xorazmda B) Farg’onada C) Samarqandda D) Buxoroda

14.Sarbadorlar harakatiga kimlar boshchilik qildi?

A)Mavlonzoda Samarqandiy B) Abu Bakr Kuluiy c)Xurdaki Buxoriy D)h.jt

15.Ushbu sanalarda qanday voqealar bo’lgan?


1-1363-yil 2-1364-yil 3-1365-yil 4-1365-yil 22-may

A)Loy jangi bo’lib o’tdi

B) Ilyosxo’ja Movarounnahr ustiga yana hujum qildi

C) Qunduz shahri yonida jang bo’ldi

D) Mo’g’ullar Movarounnahrdan chiqib ketishdi

A)1-c 2-a 3-b 4-d B) 1-c 2-d 3-b 4-a C) 1-d 2-a 3-b 4-c D) 1-c 2-a 3-d 4-b30-mavzu:Amir Temur markazlashgan davlat asoschisi.

1.Amir Temurning 2-piri kim?

A)Sayid Baraka B)Shayx Shamsiddin Kulol C)Amir Barqul D) a va b

2,Ushbu sanalarda qanday voqealar bo’lgan?

1-1370-yil bahor 2-1370-yil 10-aprel 3-1370-yil 11-aprel 4-1370-yil iyul

a)Balx shahri Amir Temurga taslim bo’ldi

b)1-quriltoy o’tkazildi

c)A.Temur Balxga qarshi yurish qildi

d)2-qurultoy o’tkazildi

A) 1-a 2-b 3-c 4-d B)1-c 2-a 3-d 4-b C) 1-d 2-c 3-a 4-b D) 1-c 2-a 3-b 4-d

3.Ushbu so’zlarga ta’rif bering ?

1.pir 2.tabl 3.Markazlashgan davlat 4.Biyo

a)katta nog’ora

b)Termiz yaqinidagi qishloq

c)Mamlakatning barcha hududlarida yagona hukmdor hokimiyati o’rnatilgan davlat

d) oliy rahnamo

A)1-d 2-a 3-s 4-b B) 1-a 2-s 3-d 4-b C) 1-b 2-d 3-s 4-a D) 1-a 2-b 3-d 4-c

4.Ushbu sanalarda qanda voqealar bo’lgan?

1-1370-yil 2-1381-yil 3-1372-yil 4-1388-yil

a)Amir Temur Xorazmga yurish qildi

b)Xorazm bo’ysundirildi с)Shibirg’on bo`ysundirildi.

d) Hirot,Seyiston,Mozandaron egallandi.

A)1-A 2-B 3-C 4-D

B)1-C 2-D 3-A 4-B

C)1-B 2-A 3-D 4-C

D)1-D 2-A 3-C 4-A

5.Shibirg’on hokimi kim edi ?

A)Usmon Abbos B)Joku Barlos C)Zinda Chashm D)Amir Husayn

6.Shimoliy Xorazmni poytaxti qayer edi?

A)Urganch B)Kat C)Tuproqqal’a D)Ellikqal’a

7.Janubiy Xorazm qaysi mo’g’ul davlatiga qarashli edi?

A)Oltin O’rda B)Kichik O’rda C)Chig’atoy ulusi D)Oq O’rda

8.Janubiy Xorazmining markazi qayer ?

A)Urganch B)Kat C)Tuproqqal’a D)Ellikqal’a

9.Qaysi sulola shimoliy Xorazmda mustaqil hukmronlikni tiklaydi ?

A)Qo’ng’irot so’fiylari B)Mang’itlar C)Mo’g’ullar D)H.J.T.

10.Amir Temur Xorazmga necha marta yurish qilgan ?

A)3 B)4 C)5 D)6

11.Amir Temur qayerlarni birlashtirib markazlashgan davlat tuzdi?

A) Movarounahr va Xorazmni B) Xuroson va Eronni C) Xurosonni D) A va C.

12.Tajribali harbiylar qanday lavozimlarga tayinlandi ?

A)Sipohsolarlikka B)Qo`mondonlikka C)Sarkardalikka D)Sarhanglikka

13.Amir Temur qachon Movarounnahr amiri deb e’lon qilindi ?

A)1375-yil11-aprel B)1370-yil 11-aprel C)1371-yil 11-aprel D)1372-yil11-aprel

14.1370-yil iyul oyidagi qurultoyga qayerning hokimi kelmadi ?

A)Farg’ona B)Balx C)Buxoro D)Shibirg’on

15.Amir Temurga oliy hokimiyat ramzi va Yalov bayroqni kim berdi ?

A)Shamsiddin Kulol B)Said Baraka C)Zinda Chashm D)Amir Husayn1.Amir Temur davlatiga eng kuchli xavf solib turgan davlatlar qaysi?

A)Oq O’rda B)Oltin O’rda C)Rus knyazligi D)A va B

2.Oq O’rdadan qochib Samarqandga kim keladi?

A)To’xtamish B)Jo’jixon C)O’zbekxon

D)T.j.y 3.Ushbu sanalarda Amir Temur qayerlarni egallaganini belgilang ?

1.1386-1388-yil 2.1392-1396-yil 3.1399-1404-yil 4.1398-1399-yil

a)Hindistonga yurish qildi va Dehlini egalladi.

b)Eron.Old va Kichik Osiyolarga yurish qildi .

c)G’arbiy Eron , Iroqi, Ajam va Kavkaz egallandi.

d)Eron,Janubiy Ozarbayjon Iroqning shimoliy qismi Gurjiston va Armaniston egalladi .

A)1-B 2-A 3-C 4-D B) 1-A 2-B 3-D 4-C C)1-D 2-C 3-A 4-B D)1-C 2-D 3-B 4-A

4.Amir Temur To’xtamish bilan necha marta urushgan ?

A) 1 marta B) 2 marta C) 3 marta D) 4 marta

5.Amir Temur bilan To’xtamishxon o’rtasidagi so`nggi jang qachon va qayerda bo’ladi ?

A)1393-yil 15-aprelda Terakda B)1393-yil 15-aprel Qunduzda

C)1395-yil 15-aprel Terek daryosi bo’yida D) H.J.T.

6.Qaysi tarixchilar Amir Temur bilan To’xtamishxon o’rtasidagi jang haqida yozib o’tishgan ?

A) B.D.Grekov B) A.Yu.Yoqubovskiy . C) Klavixo D) A va B

7. Ushbu so’zlarning ma’nosini ayting ?

1.Yildirim 2.Moli omon 3.Sohib qiron 4.Ikki qarin egasi .

a)O’lpon b)Chaqmoq yashin c)Jahongir, saodatli, zafarli, g’olib hukmdor d)Sharq va G’arb mulkdori

A)1-B 2-A 3-C 4-B B)1-A 2-b 3-d 4-c C)1-C 2-D 3-A 4-B D)1-D 2-C 3-b 4-A

8.Amir Temur bilan Yildirim Boyazid o’rtasidagi jang qachon bo’lib o’tgan?

A)1402-yil 20-iyun Anqara yaqinida B)1402-yil 20-iyul Anqara yaqinida

C)1405-yil Anqara yaqinida D)T.j.y

9.Qirollarning hukmronlik yillarini belgilang.

1-Karl VI 2-Genrix IV 3-Genrix III

a)1390-1407-yillar b)1380-1422-yillar c)1399-1413-yillar

A)1-a 2-b 3-c B)1-b 2-c 3-aC)1-c 2-a 3-b D)1-b 2-a 3-s

10.Bu Qirollar qayerni qiroli ekanini aniqlang.

1-Karl VI 2-Genrix IV 3-Genrix III

a) Angliya b) Fransiya c)Kastiliya va Lion

A)1-a 2-c 3-b B)1-c 2-b 3-a С)1-b 2-a 3-c D)1-a 2-b 3-c

11.Amir Temur Xitoyga qarshi yurishga qachon otlandi?

A)1404-yil 27-noyabr B)1405-yil 27-noyabr C)1403-yil 27-noyabr D)1400-yil 27-noyabr

12.Amir Temurning Oltin O’rdaga yurish qilishdan maqsadi:

A)Karvon yo’lini Movarounnahrga burib yuborish

B)O’ziga qaram qilish C)Boylik orttirish D) H.j.t

13.Amir Temur qayerlarni egallash uchun 3marta qo’shin tortdi?


A)Eron

B)Iroq


C)Ozarbayjon, Shom

D)H.j.t


14.Amir Temur bilan B. Yildirim o’rtasida necha marta xat almashishgan?
A)1 B) 2 C)3 D)4

15.Anqara yaqinidagi jangda Amir Temurning necha askari bor edi?

A)250000 B)300000 C)320000 D)200000

16.Sulton Boyazidning qaysi o’g’li asirga tushdi?

A)Iso B) Muso c)Sulaymon d)t.j.y

17. A.Temurga qayerlar o’zining itoatkorligini izhor etdi?

a) Rim b) Misr c)Suriya d) Eron

18.Amir Temur yana qanday nomlar bilan ulug’langan?

A)Sohibi adl B)Sohibi jahon C) Adolat sohibi D)H.j.t

19.Amir Temur davlatni necha yil boshqargan?

A)30yil B)35 C)40 d)45 yil

1.Amir Temur saltanatida davlat boshqaruvi necha idoraga bo’lingan?

A)1 B)2 C)3 D)4

2.Bular qaysilar ?

A)Dargoh B) Vazirlik C) Devon D)h.j.t

3.Ijroiy hokimiyat devonini kim boshqargan?

A)A. Temur B)Qo’shbegi C)Devonbegi D) Qo`mondon

4.Ushbu s’ozlarga ta`rif bering .

1- dodhoh 2-yasovul 3-muhassil 4-sadri azam 5-suyurg’ol 6-tavochi

a)Soliq yig’ivchi b)Qo’shin to’plovchi c)Vaqf mulklari boshlig’i d)shikoyatlarni ko’ruvchi

e)hukmdorni shaxsiy topshirig’ini bajaruvchi f)Hukmdor inom etgan yer

A)1-a 2-b 3-s 4-d 5- e 6-f B)1-d 2-e 3-a 4-c 5-f 6-b С)1-a 2-s 3-e 4-f 5- b 6-d

D)1-d 2-a 3-b 4-f 5-e 6-c

5.Amir Temur o’limidan oldin o’g’il va nabiralariga bo’lib bergan yerlarni aniqlang.

1-Mironshoh 2-Pirmuhammad 3-Ulug’bek 4-Jahongir 5-Ibrohim 6-Shohrux

A)Xuroson,Mozandaron,Ray,Seiston

B)Toshkent,Sayram, O’tror,Ashparadan Xitoygacha C)Farg’ona,Tarozdan Xo’tangacha

D)G’arbiy Eron, Iroq E)Fors

F)G’aznaviy mulki

A)1-a 2-f 3-b 4-d 5-s 6-e B)1-d 2-a 3-e 4-f 5-b 6-c

C)1-b 2-e 3-f 4-s 5-d 6-a D)T.j.y

6.Shu harbiy birikmalarda qanchadan askar borligini aniqlang.

1-Qo’shun 2-Tuman 3-Xazora 4-Ayl

a)10 minglik b)10 lik c)100 lik d)1000 lik

A)1-a 2-c 3-b 4- d B)1-c 2-a 3-d 4-b С)1-a 2-b 3-c 4-d D)1-d 2-c 3-a 4-b

7.Zahira qism qanday atalgan?

A)Izofa B)Juvong’or C)Ayl D) T.j.y

8.Burong’or qo’shinni qaysi qismi?

A)Markaziy B)O’ng C) chap D) b va b

9. Amir Temur qo’shini nechta qismdan iborat.

A)3 B)4 C)5 D)7

10. Amir Temur qo’shini haqida kim yozib qoldirgan?


A)Yassaviy B) Navoiy C) AliYazdiy D)H.j.t

11.Amir Temur qanday asar yozgan ?

A)Temur asarlari B) Temur hikmatlari C)Temur tuzuklari D)T.j.y

1.A.Temur qaysi shahar qurilishiga ahamiyat berdi?


A)Andijon B)Bog’dod C)Samarqand D)Damashq

2.A.Temur qayerlarda nima qurdirganini aniqlang/

1-Sheroz 2-Bo’g’dodda 3-Tabrizda 4-Turkistonda 5-Shahrisabzda

a)Yassaviy qabri ustiga maqbara b)masjid c)saroy d)madrasa e)Otasi va o’gli qabri ustiga maqbara

A)1-с 2-d 3-b 4-a 5-e B)1-a 2-b 3-c 4-d 5-e C)1-d 2-c 3-b 4-a 5-e D)1-c 2-a 3-b 4-d 5-e

3.Shahrisabzdagi eng mashhur saroy qaysi?

A) Ko’ksaroy B) Bo’stonsaroy C) Oqsaroy D) a va b

4.Samarqand shahrini nechta darvozasi bo’lgan?

A) 4 B)5 C)6 D)7

5.Shahar arkida qaysi saroylar bor?

A)Ko’ksaroy B)Bo’stonsaroy C)Oqsaroy D) a va b

6.Ispaniya elchisi kim edi?

A)Klavixo B)Yaqubovskiy C)Grekov D)H.j.t

7.Klavixo qachon Samarqandda bo’lgan?

A)1401-yil B)1402-yil C)1403-yil D)1404-yil

8.Samarqand atrofida necha mashhur bog’lar bor?

A)5 B)7 C)9 D)10

9.Shaharning sharq tomonida qaysi bog’ bor ?

A)Bog’i nav B)Bog’i Dilkusho C)Bog’i Bihisht D) Davlatobod

10.Ushbu davlatlardan Samarqandga nimalar keltirilgan?

1-Xitoy 2-Xuroson 3-Hind

a)Madan b)Yoqut c)atlas,choy

A) 1-a 2-c 3-b B) 1-a 2-b 3-c С) 1-b 2-a 3-c В) 1-c 2-a 3-b

11.Tuzilishiga ko’ra bog’lar necha turga bo’linadi?

A) 2 B)3 C) 4 D)5

12.Xonbaliqdan Samarqandga necha tuyalik savdo karvoni kelgan?

A)500 B)600 C)700 D)800

1.Kim Bolqon yarim oroli davlatlariga tahdid qilmoqda edi?

A)Amir Temur B)B.Yildirim C)Chingizxon D)H.j.y

2.Yevropa davlatlari kimdan yordam so’raydi?

A)Amir Temur B)B.Yildirim C)Chingizxon D)H.j.y

3.Amir Temur qayerning noibi bilan xat almashishlar olib borgan?

A) Eron B)Turkiya C)Konstantinopol D)Rim

4.Konstantinopl noibi kim edi?

A)Ioann VIII Paleolog B)Ioann VII Paleolog C)Ioann X Paleolog D)T.j.y

5.Amir Temur Ioann VII Paleologga maktub yo’llaydi?

A)1400-yil 15-may B)1402-yil 15-may C)1405-yil D)1410-yil

6.Ushbu davlatlarning qirollarini aniqlang.

1-Angliya 2-Fransiya 3-Kastiliya va Lion

a)Karl VI b)Genrix III de Transtamara

c)Genrix IV

A)1-a 2-b 3-c B)1-b 2-a 3-c C)1-c 2-a 3-b D)1-b 2-c 3-a

7.Ushbu sanalarda qanday voqealar bo`lgan?

1-1402-yil yozida 2-1403-yil mayda 3-1403-yil 15-iyul

4-1402-yil bahor 5-1403-yil 25-may 6-1403-yil 7-1406-yil

a)Ispaniya elchilari Amir Temurnng Kichik Osiyodagi qarorgohiga borishdi

b) Genrix III Amir Temur huzuriga 2-marta elchi yubordi

c)Amir Temur Fransiya qiroli Karl VI va Angliya qiroli Genrix IV larga maktub yo’llaydi

d)Fransiya qiroli Karl VI Amir Temur ga javob maktubi yo’llaydi

e)Klavixo Ispaniyaga jo’nab ketdi

f)Klavixo Samarqandga keldi

h)Amir Temur Fransiyaga yuborgan elchilari Parijga yetib keldi

A)1-h 2-e 3-f 4-d 5-c 6-b 7-a B)1-c 2- h3-d 4-a 5-f 6-e 7-b C)1-h 2-e 3-c 4-d 5-a 6-b 7-f

D)1-c 2-h 3-d 4- a5-e 6-f 7-b

8.Klavixo qanday asarlar yozgan?

A)Amir Temur qarorgohi B)Buyuk Temur tarixi C) Samarqandga sayohat kundaligi D)H.j.t

9. Angliya bilan diplomatik aloqalarda Amir Temurning qaysi o’g’li faol qatnashdi

A)Mironshoh B)Pirmuhammad C) Shohrux D) Jahongir1.Amir Temur qayerda vafot etdi?

A)Qobulda B)Xitoyda C)O’trorda D) O’ratepada

2. Amir Temur qachon vafot etgan?

A)1403-yil 18-fevral B)1405-yil 18-fevral C)1406-yl18-fevral D)1410-yil18-fevral

3.Amir Temur vafot etgandan so’ng kim valiahd deb elon qilindi?

A)Mirzo Ulug’bek B)Umarshayx Mirzo C)Pirmuhammad D) Shohrux

4.Mironshohning o’g’li kim ?

A) Xalil Sulton B)Mirzo Ulug’bek C) Pirmuhammad D)Bobur

5.Xalil Sulton qachon Samarqandni egallab, o’zini Movarounnahrning oily hukmdori deb e`lon qildi?

A)1403-yil18-mart B)1405-yil 18-mart C)1406-yil18-mart d)T.J.Y

6. 1-bo’lib Xalil Sultonga qayerlar isyon ko’tardi?

A)Turkiston,Farg’ona B) Buxoro C)Samarqand D) Termiz

7.Xalil Sultonni ukasini ismi kim ?

A)Umarshayx B)Jahongir

C)Husayn Mirzo

D)A va C

8.Ushbu shaxslar qayerlarda hukmronlik qilgan?


1-Shohrux 2-Xudoydod Husayniy 3-Pirmuhammad 4-Amir Berdibek

5-Umarshayx Mirzo va Abu Bakr Mirzo

a)G’arbiy Eron va Ozarbayjon b)O’ratepa va Farg’ona c)Turkiston, O’tror va Sayram d)Xuroson

e)Balx va G’azna

A)1-c 2-e 3-d 4-a 5-b B)1-d 2-b 3-e 4-c 5-a C)1-a 2-b 3-c 4-d 5-e D)1-a 2-b 3-c 4-e 5-d

9.Pirmuhammadni o’ldirishda qatnashgan fitnachilarning boshlig’I kim?


A)Qora Yusuf B)Pir Ali Toz C)Idiku D)Xalil Sulton

10.Pirmuhammadni qachon o’ldirishdi?

A)1405-yil 22-fevral B)1407yil 22-fevral C)1408-yil 22-fevral D)1404-yil

11.Mironshoh kim bilan bo’lgan jangda halok bo’ldi?

A)Qora Yusuf B)Pir Ali Toz C)Idiku D)Xalil Sulton

12.Mironshoh halok bo`lgach, Temuriylar qo’lidan qaysi viloyatlar ketadi?


A)Balx B)Ozarbayjon C) Iroq D) b va с

13,Amir Xudoydod qaysi shaharlarni osongina qo’lga kiritdi?

A) O’tror va O’ratepa B) O’ratepa C)Shohruhiya D)b va с

14.Shohrux qachon Samarqandga yurish qildi?

A)1410-yil B)1409-yil C)1409yil 25-avgust D)t.j.y

1.Ushbu sanalarda qanday voqealar bo’lgan?

1-1409-yil 2-1394-yil-1449-yil 3-1410-yil 4.1410-yil 20-aprel

5-1414-yil -6-1413-yil 7-1425-yil 8-1428-yil 9-1447-yil 12-mart

10-1447-yil bahor 11-1448-yil; bahor 12-1449-yli oktabr 13-1449-yil 27-oktabr

a)Alouddavla Abdulatifni qo’shinini tor mor qildi va uni asirga oldi.

b)Damashq yaqinida qattiq jang bo’ldi

c)15 yoshli Ulug’bekni otasi Shohrux Turkiston va Movarounnahr hokimi etib tayinlaydi.

d) Shayx Nuriddin, Muhammad Jahongir, Amir Abdulholiq hamda Oq o’rdalik xonzodalardan Mo’g’ul o’g’lonlari bilan ittifoq tuzib isyon ko’tardilar.

e)Shohrux o’ldi

f)Shohrux Xorazmni qaytarib oldi

h)Mirzo Ulug’bek Qizilravotda qo’zg’olonchilarga qarshi jang qildi


g)Mirzo Ulug’bek yashagan yillar

i)Mirzo Ulug’bek tomonidan Jizzax yaqinidagi Ilon o’tdi darasidagi qoyatoshga Zafarnoma yozdirildi

j)Ulug’bek Farg’ona va Qoshg’arni egalladi
k)Ulug’bek mo’g’ul ustiga yurish qildi.

l)Ulug’bek va Abdulatifning 90 ming qo’shini Hirotga yurish qildilar.

m)Mirzo Ulug’bek vafot etdi.

A)1-a 2-g 3-c 4-f 5-j 6-i 7-h 8-e 9 –b 10-d 11-k 12-l 13-m

B)1-s 2-g 3-b 4-a 5-d 6-f 7-i 8-h 9 – j10- k11-l 12-m 13-n

C)1-s 2-g 3-d 4-h 5-j 6-f 7-k 8-i 9 –e 10-a 11-l 12-b 13-m

D)T.j.y

2.Aslida turkiston kimnng tasarufida edi?


A)Shyx Nuriddin B) Amirak Ahmad C) Amir Abduholiq

D) Jahongir

3.Amir Abduholiq qayerning hokimi edi?

A)Turkiston B) Yangi va Sayram C)Hisori Shodmon

D)Buxoro va Nasaf

4.Muhammad Jahongirga qayerlar qarashli bo’lgan?


A)Turkiston B) Yangi va Sayram C)Hisori Shodmon

D)Buxoro va Nasaf

5.Isyonchilar bilan Ulug’bek o’rtasidagi jangda kim yutkazadi?

A)Ulug’bek B)Urushmaydilar C)Isyonchilar D) shartnoma tuziladi

6.Ulug’bek qayerga chekinadi?

A)Buxoroga B) Kalifga C) Samarqandga )Chekinmaydi

7.Isyonni kim bostiradi?

A) Shayx Nuriddin B) Shohrux C) Ulug’bek

D)Jahongir

8.Mirzo Ulug’bek Mo’g’ilistondan qanday qimmatbaho

tosh olib keladi?

A)olmos B) Marvarid C)Nefrit D)Yoqut

9.Shohrux kimning isyonini bostirish paytida halok bo’ldi?
A)Shayx Nuriddinni B)Mog’ul C)Nabirasi Sulton Mahmudning D) A va b

10.Shohruxdan so’ng taxtni kim egallaydi?

A)ULug’bek B) Abdulatif C)Abdulaziz D) Alouddavla

11.Ulug’bek Movarounnahrni necha yil boshqardi?

A)30 B)40 C)50 D)52

jami: 2


varaqning old qismi:

8,1,6,3


======

varaqning orqa qismi:4,5,2,7
Download 44.96 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling