#8 blok test (ona tili va adabiyot)


Download 24.93 Kb.
Sana05.08.2022
Hajmi24.93 Kb.
#791085
Bog'liq
8 blok test
4- маъруза — копия, 4- маъруза — копия, 2- маъруза — копия, Расписание занятий. , Hujjat, Hujjat, 1 kurs 500 талик тест, тест 100 та , тест 100 та , 500 24.08.2020, 500 24.08.2020, 511200 Жисмоний маданият енгил атлетика спорт уйинлари гимнастика, 511200 Жисмоний маданият енгил атлетика спорт уйинлари гимнастика, 11-Mаtеriаllаr, 11-Mаtеriаllаr

#8 BLOK TEST (ona tili va adabiyot)


Всего
22/40
@HodiyevEducation
Ism-familiya
*
Sayyora Toʻrayeva
1. Ega harakat nomi bilan ifodalangan gapni aniqlang.
*
1 из 1

 1. Chin so`zni yolg`on demak xo`b emas, dog`i chin degulik emas.

B) Yo’qoling, siz bilan adi-badi aytishishga vaqtim yo’q!
C) Yaxshi ro’zg’or — jannat, yomon ro’zg’or — do’zax.
D) O’zim har joydaman, ko’nglim sandadur.
2. Otlashgan sifatdosh bilan ifodalangan qaratqich aniqlovchida qo`shimchaning qaysi turlari mavjud bo`ladi?
*
0 из 1
A) lug`aviy va sintaktik shakl yasovchi.
B) faqat lug`aviy shakl yasovchi.
C) faqat sintaktik shakl yasovchi.
D) so`z yasovchi va sintaktik shakl yasovchi.
Правильный ответ

 1. Lug`aviy va sintaktik shakl yasovchi.

3. So‘z birikmalarida bosh so‘z boshqa so‘zlar bilan qanday yo‘l orqali bog‘lanadi?
*
0 из 1
A) Faqat teng bog‘lanishi mumkin.
B) Teng va tobe bog‘lanishi mumkin.
C) Faqat tobe bog‘lanishi mumkin.
D) Kelishiklar va ko‘makchilar orqali bog‘lanishi mumkin.
Правильный ответ

 1. Faqat tobe bog‘lanishi mumkin.

4. Biz, vatan yoshlari, elimiz va yurtimiz uchun xizmat qilamiz.Berilgan gapda qaysi bo’laklar uyushib kelgan?
*
1 из 1
A) ega va to’ldiruvchi
B) faqat ega
C) to’ldiruvchi va aniqlovchi
D) faqat to’ldiruvchi
5. Dor qurilgan maydonda bolalar arqonlarga osilib o’ynamoqda,bozorchilar molini maqtab-maqtab, narigi ko’chadagi baliqpazlar choyxonaga hammani chorlab turishardi. Mazkur gapda qo’llangan yasama so’zlar soni nechta?
*
0 из 1

 1. 4 ta

B) 5 ta
C) 6 ta
D) 7 ta
Правильный ответ

 1. 5 ta

6. 1. Ko‘cha katta 2. Taklif qilmoq 3. Sotib olmoq 4. Kulib gapirmoq 5. Bir tup o‘rik 6. Maktab tomon Yuqorida qaysi so‘zlar birikuvidan so‘z birikmasi hosil bo‘lgan?
*
1 из 1
A) 1, 2, 4, 5
B) 3, 4, 6
C) 3, 4, 5, 6
D) 4, 5
7.So’z birikmasida tobe bo’lakni hokim bo‘lakka bog’lovchi vositalarning qo’shilish o’rni qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
*
1 из 1
A) kelishik tobe qismga, egalik qo’shimchasi hokim qismga qo’shiladi, ko’makchi va ohang hech qaysi qismga qo’shilmaydi.
B) kelishik hokim qismga, egalik qo’shimchasi tobe qismga qo’shiladi, ko’makchi va ohang hech qaysi qismga qo’shilmaydi.
C) kelishik, ko’makchi va ohang tobe qismga, egalik qo’shimchasi esa hokim qismga qo’shiladi.

 1. Kelishik, ko’makchi va ohang hokim qismga, egalik qo’shimchasi esa tobe qismga qo’shiladi.

8.Qo`qqisdan kirib kelmoq.Ushbu birikmadagi so`zlarning bog`lanish usuli ko`rsatilgan javobni belgilang.
*
0 из 1

 1. Boshqaruv

B) Bitishuv
C) Kelishikli boshqaruv
D) Moslashuv
Правильный ответ

 1. Bitishuv

9. Qaysi javobda berilgan nom imloviy jihatdan xato yozilgan?
*
1 из 1
A) Madaniyat va sport ishlari vazirligi
B) O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi
C) Urgach Davlat universiteti

 1. Bulung’ur tuman hokimligi

10. Chama son qaysi qatorda qo`llanmagan?
*
1 из 1

 1. Axir, o`n ikki yashar ukasini ko`rmaysizmi, shu yoshdan uloq chopmoqchi.

B) Og`izini yumganicha, ovozini ichiga yutib, bir-ikki kulib oldi u.
C) Bayroq dastasida, stanokda, g`ishtda ming-minglab qo`llar taftini sezaman.
D) Saida uyiga kech soat o`n birlarda qaytdi.
11. Kishilik va o`zlik olmoshi yonma yon qo`llanganda …
*
0 из 1
A) ega deb faqat o`zlik olmoshni olamiz.
B) kesim III shaxsda bo`ladi.
C) o`zlik olmoshlariga ta’kid yuklanadi.

 1. Kishilik olmoshiga ta’kid ma’nosi yuklanadi.

Правильный ответ

 1. Kishilik olmoshiga ta’kid ma’nosi yuklanadi.

12. Quyidagi gaplarning qaysi birida bog`lama ishtirok etgan?
*
0 из 1
A) Siz kelajagimiz yuldizisiz, Yoshlar!
B) Charosning maktabda tahsil olishi mumkinmi?
C) Anvar bugun tong sahardayoq maktabga otlandi.
D) Kiyimini yirtib olgach, oyisi urishishidan xavotir bo`ldi.
Правильный ответ

 1. Siz kelajagimiz yuldizisiz, Yoshlar!

13. Quyidagi gaplardagi –dir qo`shimchasini tavsiflang.1. Kimdir eshikni taqillatdi. 2. Kimdir u? 3. Urug`ingdir, aymog`ingdir, biror og`zi maymog`ingdir.4. Sen kuldir!
*
1 из 1
A) 1-2-gapda gumon olmoshi; 3-gapda gumon yuklamasi; 4-gapda nisbat qo`shimchasi.
B) 1-gapda gumon olmoshi; 2-,4-gapda otlarning kesimga xoslovchi qo`shimchasi; 3-gapda gumon yuklamasi;
C) 1-gapda gumonyuklamasi; 2-gapda otlarning kesimga xoslovchi qo`shimchasi; 3-gapda gumon olmoshi; 4-gapda nisbat qo`shimchasi.
D) 1-gapda gumon olmoshi; 2-gapda otlarning kesimga xoslovchi qo`shimchasi; 3-gapda gumon yuklamasi; 4-gapda nisbat qo`shimchasi.
14. Jo`nalish kelishigi yo`nalish ma’nosida qo`llanganda uning o`rniga almashtirilishi mumkin bo`lgan so`z qo`llangan gapni toping?
*
1 из 1
A) Ark suv quygandek jimjit edi.
B) To’g’ri so’z o’z egasini najot sari yetaklaydi.
C) Jonuzoq shahardan qaytgach, yayrab dam olish uchun dala hovlisi tomon ketdi.

 1. Shunday yashar — sokin, bezavol, Pastakkina tandiri bilan, Katta uyda kichkina bir chol, Kichkina bir kampiri bilan.

15. Berilgan gaplarning qaysi birida yasama narsa oti qo’llanmagan?
*
0 из 1

 1. G’ildiraklarning bir maromda taraqlab, tebranishidan

Ko’zim ilinibdi.
B) Kissasida yarimta o’chirg’ich bilan kecha olgan qalami bor.
C) Suzma va qatiqning inson salomatligi uchun foydasi ko’p
D) Dadam kunduzi g’o’zani chopiq qilib juda charchagan ekan, sira uyg’onmadi.
Правильный ответ

 1. Dadam kunduzi g’o’zani chopiq qilib juda charchagan ekan, sira uyg’onmadi.

16. –da yordamchisi bog’lovchi bo’lib kelganda o`rniga qaysi yordamchi so`zni qo`llab bo’lmaydi?
*
0 из 1
A) bilan
B) va
C) ham

 1. Ammo

Правильный ответ

 1. Bilan

17. Shamol toy ekan, Kuchga boy ekan. Yengil ko’charkan, Ko’kka ucharkan. Ushbu she’riy parchada necha o’rinda fonetik hodisa yuzaga kelgan?
*
0 из 1
A) 1 ta
B) 2 ta
C) 3 ta
D) 4 ta
Правильный ответ

 1. 3 ta

18. Yozuvchining yolg’oni va laganbardorligi tuturuqsiz kitobning umrini uzaytira olmaydi. Mazkur gapda jami nechta so’z birikmasi qo’llangan?
*
0 из 1
A) 4 ta
B) 5 ta
C) 6 ta
D) 7 ta
Правильный ответ

 1. 5 ta

19. Qaysi javobda ham hosil bo’lish usuli, ham tovush paychalarining ishtirokiga ko’ra bir guruhga mansub undosh tovushlar qatnashgan so’z berilgan?
*
1 из 1
A) gazlama
B) jonajon
C) B va D

 1. Zalvorli

20. Yuklamaning qaysi ma’no turlari ham so`z, ham qo`shimcha holida uchraydi?1. So`roq-taajjub 2. Kuchaytiruv-ta’kid 3. Ayiruv-chegaralov4. O`xshatish-qiyoslash 5. Gumon 6. Inkor
*
0 из 1
A) 1,2,3,4,5,6
B) faqat 2
C) 3,4,6

 1. 2,3

Правильный ответ

 1. 2,3

21. Qaysi javobda ham yetakchi morfemasi, ham ko’makchi morfemasi omonim bo’lgan omonim so’z berilgan?
*
0 из 1
A) kechik
B) bo’g’ma
C) ko’zlar
D) to’pla
Правильный ответ

 1. Kechik

22. Yiqilgan otingdan yurma o’pkalab, G’anim ranjidan ham chekmagin alam. Egarda sobitlik ilmini o’rgan, Dardingga ma’rifat davodir, bolam. Ushbu she’riy parchada necha o’rinda sodda yasama so’z qo’llangan?
*
1 из 1
A) 1 o’rinda
B) 2 o’rinda
C)3o’rinda
D)4 o’rinda
23. Qaysi gapda otlashgan sifat qo`llangan?
*
1 из 1
A) Har qalay o`zi tug`ilib o`sgan qishloq. Bolaligini eslatadigan guvala devorlar bilan qurshalgan ko`chalar, suvga cho`milgan jimjit soylar, olisda sadafdek chaqnab turgan cho`qqilar, yam-yashil o`tloqlar ko`ngilga taskin berar-ku!
B) Aqlli odam doim imkon izlaydi, Nodon esa doim bahona keltiradi.
C) Endi senlar o`qib, oq-qora narsalarni taninglar, - deydi Xolyor amaki. – Hozir dunyo ilmli odamlarniki.
D) U o`z qalbida kechayotgan tuyg`ularning nomini bilmas, shu daqiqadagi holatni o`rtoqlariga ham izohlab berolmas edi.
24. Sifatning hid bildiruvchi ma`no turi qaysi gapda qo`llangan?
*
1 из 1

 1. Bir g`uncha edingiz yel ham tegmagan, ifor taralardi sizdan muattar.

B) Mamat olachipor, yashil, tepalikdan pastlikka tomon yayov kelmoqda.
C) Yo`llarimda zangori ko`llar, oyna kabi tiniq va bejon.
D) Ko`z tashlab ko`rilsa, ko`m-ko`k suv ko`k charxiga o`xshaydi. Suvning etagi ko`k bilan birlashib ketgan.
25. Bolalik inson hayotining shunday poydevoriki, umr binosining keyingi bo’y-basti, salobati unga bog’liq. Ushbu gap tarkibida jami necha o’rinda turlovchi qo’shimchalar qo’llangan?
*
1 из 1
A) 5 o’rinda
B) 8 o’rinda
C) 6 o’rinda
D) 7 o’rinda
26. Bahor osmonida chaqnasa chaqin, Ko’ksingdan otilar olovli nafas. Ushbu bayt haqidagi noto’g’ri hukmni aniqlang.
*
1 из 1
A) yasama so’z bilan ifdalangan aniqlovchi egaga tobelanishi kuzatiladi
B) yasama so’z bilan ifodalangan ega fe’l kesimga bog’lanishi kuzatiladi
C) kesimlar shart va xabar maylidagi fe’llar bilan ifodalanishi kuzatiladi
D) yasama so’zning boshqa bir yasama so’zga tobelanishi kuzatiladi
27. Ravishdan yasalgan sifat qaysi gapda qo’llangan?
*
1 из 1
A) Bo’m-bo’sh otxonaning eshigi lang ochiq turar edi.
B) Dastlabki kunlar yo’l unchalik mashaqqatli bo’lmadi.
C) Barcha ezguliklar zamirida xosiyatli orzular yotadi.
D) Mehmon degan unaqa sergap bo’lmaydi, - dedi u ayyorlarcha
28. 1. Giyohlarni. 2. Adolatli. 3. Bog‘bon. 4. Ajratildi. 5. Bog‘larda. 6. Mevazor. 7. Birinchi. 8. Kuzda. 9. Dorishunos. 10. Sayohatchilar. 11. Topilgan. 12. Sezgir. 13. Ikkita. 14. Mehnatkash. 15. Bag‘riga. 16. Mehnatdan. Ushbu birliklardagi yasama so‘zlarni toping.
*
1 из 1

 1. 2, 3, 6, 9, 10, 12, 14

B) 1, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 16
C) 2, 3, 9, 10, 12, 14
D) 1, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16
29. Qaysi javobda ergashtiruvchi bog’lovchi berilmagan?
*
1 из 1
A) chunki
B) go’yoki
C) balki

 1. Negaki

30. Uning og‘ilga kirib qilgan taftishi Qobil boboga bir umid bag‘ishlagan edi, bu so‘zdan haddan ziyoda sevindi. Ushbu gapdagi fe’llar qaysi nisbat shaklida qo‘llangan?
*
1 из 1
A) o‘zlik va majhul nisbat
B) aniq va o‘zlik nisbat
C) aniq va majhul nisbat
D) majhul va birgalik nisbat
31. Fuzuliy ijodidagi janrlar va uning soni mos javobni aniqlang.
*
0 из 1
Подпись отсутствует
A
B
C
D
Правильный ответ
B
32. Qaysi javobda Odil Yoqubovning asarlari janri bilan to’g’ri ko’rsatilgan?
*
1 из 1
Подпись отсутствует

 1. 1 va 2- raqamlar to’g’ri

B) 1 va 3-raqamlar to’g’ri
C) 2 va 3-raqamlar to’g’ri
D) 1,2,3-raqamlar to’g’ri
33. Mantiqan toping-chi, suratda ko’rsatilgan tasvir qaysi shoirning mashhur she’riga mos sanaladi?
*
1 из 1
Подпись отсутствует
A) Sergey Yesenin
B) Ibrohim Yusipov
C) Hamid Olimjon
D) Usmon Nosir
34. Badiiy asar: G’afur G’ulomning “Shum bola” qissasida Qoravoy Qo’rg’ontagidan qaysi domla qo’lida savod chiqargan edi?
*
0 из 1
A) Husnaboy domla
B) Shamsi domla
C) Miraziz domla
D) Sharifjon domla
Правильный ответ

 1. Husnaboy domla

35. Badiiy asar: Abdulla Qodiriyning “O’tkan kunlar” romanida Oybodoq, Hanifa kabi cho’ri ayollar qaysi xonadonda xizmat qilishgan?
*
1 из 1

 1. Yusufbek hoji xonadonida

B) Mirzakarim qutidor xonadonida
C) Olim ponsadboshi xonadonida
D) Homid xonadonida
36. Badiiy asar: Pirimqul Qodirovning “Yulduzli tunlar” romanida Boburning singlisi Xonzodabegimga juda chuqur muhabbat qo’ygan, qizning suratlarini yashirib yurgan, ammo keyinchalik yurdagi bosqinlar tufayli o’zga yurtlarga bosh olib ketishga majbur bo’lgan personaj kim edi?
*
1 из 1
A) Tohir
B) Ahmadbek
C) Binoiy
D) Fazliddin
37. Qaysi ma’lumot “Rustamxon” dostoni haqida?
*
0 из 1
A) Dostonda ma’shuqa “Tarzi gul yuzli, shirin so’zli” deya ta’riflangan
B) Dostonda ma’shuqa “Qoshini kerib, labini burib, chikka bel bo’lib, shirin kulib, taraqqos boylab turibdi” deb ta’riflanadi
C) Dosotonda ma’shuqa “jamoli kunni xira qilguday, har kim ko’rsa otdan yiqilib tushguday” deb ta’riflanadi.
D) Dostonda ma’shuqa “Yasangan hurday, tishlari durday, tarlon qarchig’ay uchadigan qushday, jamoli chillaning qoriday, muhrlangan qog’ozday” deb ta’riflangan
Правильный ответ

 1. Dosotonda ma’shuqa “jamoli kunni xira qilguday, har kim ko’rsa otdan yiqilib tushguday” deb ta’riflanadi.

38. Boshimga yoqqan g’am toshin mingdan biricha bo’lmagay, Gardun agar ming Besutun yog’dirsa Farhod ustina. Baytda qaysi she’riy san’at qo’llanmagan?
*
0 из 1

 1. Talmeh

B) mubolag’a
C) tanosub
D) nido
Правильный ответ

 1. Nido

39. Ushbu ijodkor qalamiga mansub qaysi asar nasriy yo’nalishdagi dastlabki yirik asar sifatida baholanadi?
*
0 из 1

 1. “Tengdoshlar”

B) “Yetti zog’ora qissasi”
C) “Daryolar tutashgan joyda”
D) “Jamila”
Правильный ответ

 1. “Daryolar tutashgan joyda”

40. Suratda ko’rsatilgan aktiyor qaysi adabiy qahramon rolini mahorat bilan ijro etgan?
*
0 из 1
A) Navoiy, “Navoiy”—Oybek
B) Bobur, “Yulduzli tunlar”—P.Qodirov
C) Ulug’bek, “Ulug’bek xazinasi”—O.Yoqubov
D) Yusufbek hoji, “O’tkan kunlar”—Qodiriy
Правильный ответ

 1. Yusufbek hoji, “O’tkan kunlar”—Qodiriy

Shu kabi testlar to’plamini xarid qilmoqchi bo’lsangiz , +998997040400ga yoki @Hodiyef telegram raqamiga murojaat qiling!!! HodiyevEdu bilan barchasi oson!!! Shuningdek bizda attestatsiyaga tayyorlanish uchun maxsus yopiq guruhlarimiz ham mavjud
Компания Google не имеет никакого отношения к этому контенту. – Условия использования – Политика конфиденциальности
Google Формы
Download 24.93 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling