8 o ‘zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’limi vazirligi samarqanddavlat universiteti huzuridagi xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish hududiy markazi


Download 0.87 Mb.
bet4/5
Sana07.03.2020
Hajmi0.87 Mb.
1   2   3   4   5

4-NAZORAT TEST JAVOBLARI


Savol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Javob

A

C

A

D

B

A

A

B

B

A

D

B

C

A

C

Savol

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
Javob

A

D

C

A

A

D

B

A

C

C

NAZORAT ISHI . NI –5
Mavzu:Hayotning organism darajasidagi umumbiologik qonuniyatlar

Nazorat shakli:Yozma so`rov viruslar

1.Biotexnologiya- tirik organizmlar va ularda kechadigan jarayonlardan ishlab

chiqarishda foydalanish.2.Bakteriyafaglar- bakteriyalarda parazitlik qiladigan va ularni lizis qiluvchi virus.

2.Genetik injeneriya- organizm genlari yoki genlar majmuasining faoliyatlarini ko`zlagan holda o`zgarishiga

3.Xromosomalar- yadroda irsiy axborotni saqlovchi hujayraning irsiy elementi

4.Patogen bakteriya- kasallik qo`zg`atuvchi bakteriyalar

5.Lizogen bakteriya- genom tarkibida nofaol profag tutgan bakteriya.

6.Trankduksiya- bir hujayra genomining bir bo`lagini boshqa hujayraga faglar tomonidan ko`chirib o`tkazilishi .

7.Transformatsiya- bir hujayra DNK bo`lagining ikkinchi hujayra genomiga funksional holatda ko`chib o`tishi

8.Elektroforez- molekulalarning elektr maydonida joylashtirilgan maxsus gel ichida kattaligiga ko`ra bir-biridan ajratish

9.Shtamm- bir tur hujayraga mansub bo`lgan, faqatgina ayrim genlari bilan farqlandigan hujayralar xili

10.Ligaza- DNK molekulasi uchlarini bir-biriga ulovchi ferment

11.Lizogeniya- bakteriofagning bakteriya genomiga profag holatda joylashib olish qobiliyati

12.Transpozonlar- genomdan o`zini qirqib genomning bosqa joyiga ko`chib o`tadigan genotip strukturasi

13.Plazmidalar- xromosomadan trashqarida joylashgan o`z-o`zini replikatsiya qila oladigan halqali DNK molekulasi

14.Transgen o`simlik-yot genni hujayraga kiritib undan sun’iy sharoitda olingan yangi xususiyatli o`simlik

15.Avtonom plazmidlar-asosiy xromosomaga birika olmaydigan va asosiy xromosomadan mustaqil ravishda o`z-o`zidan replikatsiya qiladigan halqasimon DNK molekulalari

NAZORAT ISHI . NI –6
Mavzu: Hayotning tur va populyatsiya darajasidagi umumbiologik qonuniyatlar

Nazorat shakli:Test topshiriqlari.

1.Dastlabki evolyutsion o`zgarishlar tiriklikning qaysi darajasida kuzatiladi.

A.Populatsiya B. Biogeosinoz C. Molekula D. Organizm

2. “Tur” atamasini sistematik birlik sifatida kim birinchi marta fanga kiritgan.

A. Klinney B. Lamark C. Djon Rey D. Royt

3. Bir turga kiruvchi individlarning tashqi va ichki tuzilishini o`xshashligini qaysi mezon ifodalaydi

A. Ekologik B.Morfologik C.Fiziologik D. Genetik

4. S.Royt tomonidan qaysi jarayon tajribada isbotlangan.

A. Populatsiya to`lqini B. Genlar dreyfi C. Mutatsiya o`zgarishlar D. Geografik alohidalanishi

5. Ibn Sinoning jarrohlik – suyaklarning sinishi haqidagi bilimlarning qaysi asarida yozilgan

A. “Saydona fit tib” B. “Tib qonunlari” to`rtinchi kitob

C. “Tib qonunlari” birinchi kitob D. “Al marza”

6. Qaysi tarixiy asar mualifi o`zining asarida hayvonlarni H guruhga ajratgan

A. A.Navoiy “Xamsa” B. Z.Bobur “Boburnoma”

C. M.Qashqariy “Devona lug`atit turk” D. Jurjoniy “Al Kimyo”

7. Qazilma holdagi o`simlik va hayvonlarni qaysi fan o`rganadi va bu fanga qaysi olim va hissasini qo`shgan

A. Sistematika K. Linney B. Evolyutsiya Ch.Darvin

C. Embrologiya K. Ber D. Poleontologiya J. Kyuve

8. Quyidagilardan tabiiy tanlanishning mahsulini ko`rsating

A. Yakobin kaptari B. Bo`qoq kaptar C. Tovus kaptar D. Ko`k qoya kaptari

9. Gingko bilobaning hozirgacha yashashi qaysi tanlanishga kiradi.

A. Harakatlantiruvchi B. Stabillashtiruvchi C. Dizruptiv D. Yashash uchun kurash

10. Mavsumiy polimorfizni qaysi yo`nalishda kuzatiladi

A. Harakatlantiruvchi tanlanish B. Stabillashtiruvchi tanlanish

C. Dizruptiv tanlanish D.Yashash uchun kurash

11. Agar ayolning urug`langan tuxum hujayrasida y bo`lsayu x jinsiy xromosoma yetishmasa qanday hodisa ro`y beradi.

A. O`g`il bola tug`iladi B. Qiz bola tug`iladi

C. Shershevskiy Terner kasali bilan tug`iladi D. Tabiiy abort ro`y beradi

12. Xromasomalar sonining karrali oshishi nima deyiladi.

A. Invirsiya B. Geteroploidiya C. Poliploidiya D. Aneuploidiya13. Paxtazorlarda o'sadigan begona otlar bilan paxta o`rtasidagi kurash yashash uchun kurashning qaysi shakliga mansub?

A. Turlararo kurash. B. Tur ichida kurash.

D. Tabiatning noqulay ta'siriga qarshi kurash.

C.Madaniy o'simliklar o'rtasida kurash.

14. Beshiktebratarning tuzilishi moslanishning qaysi turiga mansub?

A. Himoya rangi. B. Ogohlantiruvchi rang. D. Mimikriya C.Himoya rangi, maskirovka.

15. Lattachi baliqning suv ostidagi o'simliklarga o'xshash bo'lishi moslanishning qaysi turiga misol bo'ladi?
A. Himoya rangi. B. Himoya rangi, maskirovka. D. Mimikriy. C.Maskirovka.

16. Himoya rangiga ega bo'lgan hayvonlarni belgilang.

A. Tentakqush, chupchik. B. Kvaksha, odimchi qurt

D. Gornostay, ninabaliq. C. Ko'ibuqa, chupchik

17. O'simliklar olamidagi moslanishlarni aniqlang.

1. Saksovul. 2. Yantoq. 3. Agava. 4. Yaltirbosh. 5. Shuvoq.

a). barglar kichik «tangacha»larga aylangan; b). qurg'oqchilik paytida barglarini to'kish orqali o'z hayotini saqlaydi; d). vegetatsiya davri juda qisqa; e) sersuv o'simliklar hisoblanadi; f) barglari mayda va qattiq, ko'pgina shoxchalari tikan shaklida.

A. 1 – a, 2 – b, f, 3 – e, 4 – d, 5 – b.

B. 1 – b, 2 – a, f, 3 – d, 4 – e, 5 – f.

D. 1 – e, 2 – f, 3 – e, 4 – e, 5 – b.

C. 1 – a, 2 – b, 3 – e, 4 – d, 5 – b, f.

16. Sistematika faniga asos solgan olimni aniqlang.

A. J. B. Lamark. B. K. Linney. D. J. Kyuv` C. C. T.Shvann, M.Shleyden.

17. Fan fidoyisi mashhur shved olimi Karl Linney (1707-1778) … o`simlik, … hayvon turlarini tavsiflab berdi.

A. 10 mingdan ortiq o`simlik, 4200 dan ortiq hayvon turlari

B. 5 mingdan ortiq o`simlik, 4400 dan ortiq hayvon turlari

D. 4200 dan ortiq o`simlik, 10 mingdan ortiq hayvon turlari

C. 20 mingdan ortiq o`simlik, 2400 dan ortiq hayvon turlari

18. Karl Linney turlarni …, avlodlarni esa …, oilalarni …, turkumlarni esa … birlashtirdi.

A. Avlodlarga, turkumlarga, oilalarga, sinflarga.

B. Oilalarga, avlodlarga, turkumlarga, sinflarga.

D. Avlodlarga, oilalarga, sinflarga, turkumlarga.

C. Avlodlarga, oilalarga, turkumlarga, sinflarga.

19. K.Linney barcha o`simliklarni qaysi belgialri asosida sistemaga soldi?

1) changdonlari soni; 2) changchi iplarining uzun – qisqaligi; 3) changchi iplarining birlashishi; 4) changdonning shakli; 5) changdonlari soni va shakli

A. 1,2,4. B. 3.4,5. D. 1,2,3. C. 2,3,5.

20. K.Linney barcha hayvonlarni qaysi belgialri asosida sistemaga soldi?

A. Tuzilishiga ko`ra. B. Tashqi belgilari asosida.

D. Nerv sistemasiga ko`ra. C. Barchasi to`g`ri.

21.Tabiatning tuzilishi, unda ro‘y beradigan voqea-hodisalar haqidagi tushunchalar eramizdan bir necha ming yillar ilgari qaysi mamlakatlarda paydo bo`lgan?

A.Yaponiya, Xitoy,Misrda B. Misr, Xitoy, Hindistonda

C.Yevropa mamlakatlarida D.AQSH, Germaniya,Angliyada

22.Qadimgi hindistonliklar olam qaysi elementdan iborat deb hisoblagan?

A. Yer, suv, olov, havo, efir B. Tuproq, olov, suv, havo

C. O`simlik, yer, havo, suv D. Kislorod, havo, suv, olov, yer

23. Aristotel – hayvonlarning nechta turini bilgan va hayvonot olamimning klassifikatsiyasiga asos slogan?

A.1000 ga yaqin turini B. 300 ga yaqin turini

C. 550 ga yaqin turini D. 500 ga yaqin turini

24.Qaysi olim inson organizmi yaxlit sistema ekanligini, turli kasalliklar oziqlanish tartibining o‘zgarishi bilan bog‘liqligini ko‘rsatib bergan?

A. Zahriddin Muhammad Bobur B. Abu Ali ibn Sino

C. Abu Rayhon Beruniy D. Abu Nasr Farobiy

25.Gambuziya – qanday hayvon hisoblanadi?A. Hasharot B. Sudralib yuruvchi C. Baliq D. Suvda va quruqda yashovchi
6-NAZORAT TEST JAVOBLARI


Savol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Javob

A

C

B

B

B

B

D

D

B

C

D

C

A

C

C

Savol

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
Javob

B

A

C

D

A

B

A

D

D

C
Download 0.87 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling