8. Rejadagi masalalarning qamrab olinganlik darajasi ham da pedagog


Download 36.99 Kb.
Pdf ko'rish
Sana09.03.2020
Hajmi36.99 Kb.
background image
8.  Rejadagi  masalalarning  qamrab  olinganlik  darajasi  ham da  pedagog 

tomonidan qo‘yilgan m aqsadga erishilganligi  (10 balgacha):  10  ball

9.  0 ‘tilgan m ashg‘ulot yuzasidan takliflar:

10.  Pedagog xodim ning yutuqlari:  fanni juda yuqori  darajada biladi.

1 1.  M ashg‘ulotning kamchiliklari:  mavjud emas.

0 ‘qituvchi  M .Qosim ova tom onidan  (21.05.2019)  1-smenada,  “B oshlang‘icb 

ta ’lim  va  sport  tarbiyaviy  ishi”  y o ‘nalishi,  ВТ-102-guruhida  o ‘quv  reja,  dars 

jadvali  hamda  kalendar  tem atik  reja  asosida  Ona  tili  va  bolalar  adabiyoti  fanidan 

“F e’lda  shaxs-son  shakllari”  mavzusidagi  ochiq  darsi  pedagog  xodim  tom onidan 

to ‘planishi  lozim boMgan umumiy (80  ballgacha) 79  ball to ‘pladi.

K afedra y ig ‘ilishi  qatnashchilarining fikr-mulohazalari  asosida

QAROR  QILINDI:

1.  Kafedra  o ‘qituvchisi  M .Qosim ova  tom onidan  tashkil  etilgan 

ochiq  dars 

haqida  bildirilgan fikr-m ulohazalar m a’lumot uchun qabul  qilinsin.

2.  K afedra o ‘qituvchisi  M .Qosim ova tomonidan  o ‘tkazilgan ochiq dars

lansin.


4U

Kafedra  mudiri 

^ ^ B .Y A R IY E V .

Kotiba: ^ ^ /S fciS u yim ova.

Download 36.99 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling