8 sinf Jahon tarixi fanidan testlar


Download 1.18 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/12
Sana14.06.2018
Hajmi1.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

8 - sinf Jahon tarixi fanidan testlar

 

1. 

 (8-jah-k)Jahon tarixida G’arbiy Yevropa va Shimoliy Amerikada yangi jamiyat-kapitalizmning vujudga 

kelish shart sharoitlari qachon shakllandi? 

A)

 XIX asrning 60-yillarida  

B)

 # XVI-XVIII asrlar 

C)

 XIV-XV asrlar    

D)

 XII-XIV asrlar 

 

2. 

(8-jah-k )Jahon tarixida Yevropa va Shimoliy Amerikada sanoat inqilobi nihoyasiga yetib va industrial 

jamiyat  qachon qurilgan? 

A)

 #XIX asrning 60-yillari oxirigacha  

B)

 XVI-XVIII asrlar 

C)

 XIV-XV asrlar    

D)

 XII-XIV asrlar 

 

3. 

(8-jah-k)Insoniyat tarixidagi yangi, industrial jatniyatga qachon asos solindi?  

A)

 

XV asrda     B)

 

#XVI asrda   C)

 

XVII asrda   D)

 

XVIII asrda  

4.

 (8-jah-k) ..... - jamiyatning    xususiy    mulk, bozor  iqiisodiyati  va  demokratik tartiblariga asoslangan 

shakli.  

A)

 

quldorlik      B)

 

feodalizm  C)

 

#kaitalizm    D)

 

sotsializm  

5.

 (8-jah-k)Kapitalizm feodal jamiyatdan qaysi xususiyatlari bilan farq qiladi?  

A)

 xususiy mulkni shakllanganligi  

B)

 yer munosabatlariga chek qo’yilganligi  

C)

 #xususiy mulk va yollanma mehnatdan foydalanishda kishilarga keng erkinlik berilganligi 

D)

 inson huquqlariga alohida e'tibor berilishi 

 

6. 

(8-jah-k)Nima uchun Osiyoda Yevropadagidek mashina kuchidan foydalaniladigan sanoat ishlab 

chiqarishi vujudga kelmagan?  

A)

 Xususiy muikni to’la qaror topmaganligi uchun 

B)

 Osiyoda shaxs tashabbuskoriligirag’batlantirilganligi u-n.  

C)

 #An'anaviy jamiyat hukm suraganligi uchun 

D)

 Sharq hunarmandchiligi asosan, erkin oilaviy sharoitda rivojlanganligi uchun 

 

7. 

(8-jah-k)Kapitalizmjamiyati dastlab qayerlarda qaror topgan? 

A)

 

G'arbiy Yevropa va G’arbiy Osiyoda  B)

 

#G'arbiy Yevropa va Shimoliy Amerikada  C)

 

Sharqiy Yevropa va Janubiy Amerikada  D)

 

Markaziy Yevropa va Yaqin Sharqda  

8.

 (8-jah-k)Nima uchun Osiyoda yangi jamiyatni, ya'ni kapitalizmni qaror topishi nihoyatda uzoq davri 

qamrab oldi?  

A)

 

#yerga to’la xususiy mulkchilik qaror topmaganligi u-n  B)

 

yer muikdorlar o’rtasida taqsimlanib olinganligi u-n C)

 

Osiyoda mulk barcha merosxo’rlar o’rtasida taqsimlanmaganligi u-n  D)

 

Osiyoda yeming davlat mulki bo’lib qolmaganligi uchun  

9.

 (8-jah-k )O’z egasiga daromad kelturuvchi xususiy mulk va mablag’,o’zini-o’zi ko’paytiruvchi sarmoya 

bu.....?  

A)

 

Manopol    B)

 

Kredit 8 - sinf Jahon tarixi fanidan testlar

 

C) 

#Kapital 

D)

 

Askiya     

10.


 

(8-jah-k)Odamzod insoniyatning butun tarixi davomida yaratgan moddiy va ma'naviy boyligining 90 

foizini qaysi asrlar mobaynida yaratdi? 

A)

 XV-XIXasrlarda 

B)

 #XVI-XX asrlarda 

C)

 XVII-XX asrlarda 

D)

 XVI- XIX asrlarda 

 

11. 

(8-jah-1)Abu Rayxon Beruniy o’zining «Hindiston» asarida «Yerning choragi ma'muradir. Ma'murani 

G’arb va Sharq tomondan Muhit okeani ... o’rab turadi ......» deb ma'lumot yozib qoldirgan. Unda Muhit 

okeani deb qaysi okeanlarni nazarda tutgan?  

A)

 

Shimoliy Muz va Atlantika okeanlarini  B)

 

#Atlantika va Tinch okeanlarini  C)

 

Atlantika va Hind okeanlarini  D)

 

Hind va Tinch okeanlarini  

12.


 

(8-jah-1)Quyidagilardan qaysi biri buyuk geografik kashfiyotlarning ro’y berishiga sabab bo’lmagan? 

A)

 

#yangi yerlami ochishga bo’lgan qiziqish va madaniy yodgorliklarni izlab topishga bo’lgaii intilish B)

 

Yevropada tovar ishlab chiqarishni kuchayishi va xomashyoga bo’lgan ehtiyoj C)

 

hukmron tabaqalaming boyliklami egallab olishga bo’lgan ishtiyoqi D)

 

Usmonli turklarning istilosi  

13.


 

(8-jah-1)Buyuk geografik kashfiyotlaming tashabbuskorlari  ... dengiz sayyohlari bo’lishdi.  

A)

 

Ispaniya va Angliya  B)

 

#Portugaliya va Ispaniya  C)

 

Angliya va Portugaliya  D)

 

Angliya va Fransiya  

14.


 

(8-jah-1)   .... yaratgan xaritasida Osiyo qit'asi qirg’oqlari Atlantika okeanining g’arbiy sohillarida 

ekanligi belgilangan. Shu tufayli Yevropa qirg’oqlaridan G’arb tomonga suzib Hindistonga borish mumkin 

deb hisoblanardi.  

A)

 

L. Torres         B)

 

M. Valdzemyuller  C)

 

A.Vespuchchi       D)

 

#P. Toskanelli  

15.


 

(8-jah-1) XV asr oxiridan boshlab buyuk geografik kashfiyotlarning amalga oshirilishiga sabab bo’lgan 

omilni ko’rsating. 

A)

 XV asr oxiri-XVI asr boshlaridaga kelib Yevropada tovar ishlab chiqarish va yuqori sur’atlarda o’sishi 

va xomashyoga talabning oshishi. 

B)

 

yangi hukmron tabaqalarning boylikka,pulga bo’lgan ehtiyojini yanada orttirib yuborishi va ularning ongida o’zga yurtlarning oltin-kumushlarini va boshqa qimmatbaho boyliklarini egallab olish ishtiyoqi. 

C)

 Quruqlikdan va O’rta Yer dengizidan o’tadigan savdo yo’llari,shu jumladan,Buyuk Ipak yo’lining xavfli 

bo’lib qolganligi 

D)

 

# Yuqoridagi barchasi to’g’ri  

16.


 

(8-jah-1)Savdo yo’llarining qaysi davlat qo’liga o’tishi yevropaliklar oldida yangi dengiz savdo 

yo’llarini ochish tarixiy zaruratga aylandi? 

A)

 #Usmonli Turklar  

B)

 Mo’g’ullar 

C)

 A.Temur 

D)

 Arablar 

 

17. 

(8-jah-1)Dengiz sayyohlaridan kim Hindistonga Atlantika okeani orqali boridigan yo’lni ochishni 

maqsad qilib qo’ygan va kim yerning dumaloqligi  haqidagi ta’limotdan kelib chiqib,dunyo xaritasini 


8 - sinf Jahon tarixi fanidan testlar

 

yaratganligi katta ahamiyatga ega bo’ldi? A)

 

Xristofor Kolumb va L.V.Torres B)

 

#Xristofor Kolumb va P.Toskanelli C)

 

F.Magellen va M.Valdzemyuller D)

 

Ameriga Vispuchchi va P.Toskanelli  

18.


 

(8-jah-1)1492-yilda X.Kolumb Ispaniya qirollik oilasi bilan Hindiston sari suv yo’li ochish uchun 

shartnoma tuzishga muvaffaq bo’ldi, shartnoma shartlari qanday edi? 

A)

 #X.Kolumb yangi ochiladigan yerlarning vitse-qiroli; yangi yerlardan olinadigan daromadning 1/10 

qismi;o’sha yerlardan savdodan tushadigan daromadning 1/8 qismiga; 

B)

 

 X.Kolumb yangi ochiladigan yerlarning vitse-qiroli; yangi yerlardan olinadigan daromadning 1/5 qismi;o’sha yerlardan savdodan tushadigan daromadning 1/8 qismiga; 

C)

  X.Kolumb yangi ochiladigan yerlarning qiroli; yangi yerlardan olinadigan daromadning 1/10 

qismi;o’sha yerlardan savdodan tushadigan daromadning 1/8 qismiga; 

D)

 

X.Kolumb yangi ochiladigan yerlarning vitse-qiroli; yangi yerlardan olinadigan daromadning 1/10 qismi;o’sha yerlardan savdodan tushadigan daromadning 2/8 qismiga; 

  

19. 

(8-jah-1) X.Kolumb Hindiston sari suv yo’li ochish uchun qachon birinchi ekspeditsiyasini boshladi? 

A)

 

1491-yilning 16-avgust kuni  B)

 

#1492-yilning 6-avgust kuni  C)

 

1493-yilning 26-avgust kuni  D)

 

1498-yilning 6-avgust kuni   

20.


 

(8-jah-1)1492-yilda X.Kolumb Hindiston sari suv yo’li ochish uchun qanday tarkib bilan ekspeditsiya 

boshladi? 

A)

 2 ta kemada 90 kishi bo’lib jo’nab ketdi. 

B)

 13 ta kemada 194 kishi bo’lib jo’nab ketdi. 

C)

 30 ta kemada 200 kishi bo’lib jo’nab ketdi. 

D)

 #3 ta kemada 90 kishi bo’lib jo’nab ketdi. 

 

21. 

(8-jah-1)Olimlar Buyuk kashfiyotga olib kelgan «buyuk xato» bu...? 

A)

 

Hindiston xaritasini tuzishda XV asr olimi P.Toskanellining 10 ming kilometrga adashgan xatosi edi. B)

 

# Xarita tuzishda XV asr olimi P.Toskanellining 12 ming kilometrga adashgan xatosi edi. C)

 

Kompasdan foydalanishda XV asr olimi P.Toskanellining 17 ming kilometrga adashgan xatosi edi. D)

 

Xarita tuzishda XV asr olimi X.Kolumbning 12 ming kilometrga adashgan xatosi edi.  

22.


 

(8-jah-1)X.Kolumb 1492-yilda Hindistonga emas,Amerikaga kelib qolganligini anglamagan. X.Kolumb 

Hindistonga(aslida Amerikaga) necha marta ekspeditsiya uyushtirgan? 

A)

 5 marta  

B)

 # 4 marta  

C)

 6 marta  

D)

 3 marta 

 

23. 

(8-jah-1)X.Kolumb kashf qilgan qit’aning Kolumbiya deb emas,Amerika deb atalishi kimning nomi 

bilan bog’liq.U qayerda xizmat qilib, portugaliyaliklar ekspeditsiyasi tarkibida qachon Braziliya 

qirg’oqlarini tadqiq etdi va u keyinchalik qit’aga qanday nom berdi? 

A)

 

#Ameriga Vispuchchi(1454-1512); Ispaniya va Portugaliya flotida 1499-1501-yillar; ―Yangi Dunyo‖ B)

 

M.Valdzemyuller(1454-1512); Ispaniya va Portugaliya flotida 1499-1501-yillar; ―Yangi Dunyo‖ C)

 

 Ameriga Vispuchchi(1454-1512); Angliya  va Fransiya flotida 1499-1501-yillar; ―Yangi Dunyo‖ D)

 

 Ameriga Vispuchchi(1454-1512); Ispaniya va Portugaliya flotida 1489-1501-yillar; ―Yangi Qit’a‖  

24.


 

(8-jah-1)1507-yilda qaysi  xaritashunos olim Kolumb kashf etgan yangi qit’ani Amerigo Vespuchchi 

sharafiga Amerika deb atashni taklif etgan? 

A)

 X.Kolumb  

B)

 Amerigo Vispuchchi 

C)

 P.Toskanelli 

D)

 #M.Veldzemyuller 

8 - sinf Jahon tarixi fanidan testlar

 

 25.

 

(8-jah-1) 1515-yilda Yangi Dunyo «Amerika» deb atalgan birinchi globus qayerda yaratilgan va  qaysi yildan Kolumb kashf etgan yerlar «Amerika» deb yoziladigan bo’lgan? 

A)

 Angliyada;1569-yildan 

B)

 Germaniyada;1519-yildan; 

C)

 Ispaniyada;1522-yildan; 

D)

 # Germaniyada;1569-yildan; 

 

26. 

(8-jah-1 )Quyidagi kashfiyotlarning sanasini tog’ri aniqlang. 

1)

 

Portugaliyalik dengiz sayyohi Vaska da Gama Atlantika okeani orqali Hindistonga boradigan yo’l kashf etdi. 

2)

 Portugaliyalik dengizchi F.Magellan Amerika qit’asini aylanib o’tib Hindistonga boradigan dengiz 

yo’lini ochdi. 

3)

 

Dunyoni aylanib suzishning nihoyasiga yetkazilishi. 4)

 

L.V.Torres boshchiligidagi ekspeditsiyaning Avstraliyani kashf etishi. a)

 

1605-yil; b)

 

1522-yil: c)

 

1519-yil:  d)

 

1498-yil; A)

 

1-c; 2-b; 3-a; 4-d; B)

 

1-b; 2-a; 3-d; 4-c; C)

 

#1-d; 2-c; 3-b; 4-a; D)

 

1-a; 2-d; 3-c; 4-b;  

27.


 

(8-jah-1)XVII asrgacha xizmat qilgan joyning geografik koordinatalarini,vaqtni, yulduzlarning chiqish 

va botish paytini aniqlovchi astranomik asbobni anglatuvchi so’zlarni toping 

A)

 Kompas 

B)

 Usturlob 

C)

 #Astrolyabiya 

D)

 Kapdinator 

 

28. 

(8-jah-1) Harbiy-dengiz floti qo’mondonlariga beriladigan unvonni anglatuvchi so’zlarni toping 

A)

 

Kapitan B)

 

#Admiral C)

 

Marshal D)

 

Yunka  

29.


 

(8-jah-1) «Yerning choragi ma’muradir. Ma’muraning G’arb va sharq tomondan Muhit okeani(Atlantika 

va Tinch okeanlari) o’rab turibdi.... » degan fikrlar kimning qaysi asarida berilgan? 

A)

 Ibn Sino , ―Tib qonunlari‖ 

B)

 Beruniy, ―Geografiya‖ 

C)

 #Beruniy, ―Hindiston‖ 

D)

 Farobiy, ―Fozil odamlar shahri‖ 

 

30. 

(8-jah-1) X. Kolumb yangi ochiladigan yerdan olinadigan daromadning qanchasiga egalik qilishi kerak 

edi? 

A)

 #1/10 qismiga  

B)

 1/5 qismiga 

C)

 1/4 qismiga  

D)

 1/8 qismiga 

 

31. 

(8-jah-2)Ispaniyada mustamlakalarni boshqaruvchi vitse-qirollikni nazorat qilgan organni aniqlang.  

A)

 

#"Hindiston kengashi"  B)

 

"Levantiy" kompaniyasi C)

 

"Ost-Indiya" kompaniyasi  D)

 

"Sevilya savdo palatasi"  

8 - sinf Jahon tarixi fanidan testlar

 

32. 

(8-jah-2)Yangi Ispaniya vitse-qirolligiga kirmagan hududni aniqlang. 

A)

 

Markaziy Amerika B)

 

Meksika  C)

 

#Janubiy Amerika D)

 

Venesuela  

33.


 

(8-jah-2)Qachondan boshlab mustamlakachilar Afrikada yashovchi aholini qullarga aylantirib, 

Amerikaga olib kela boshlaganlar?  

A)

 XV asr o’rtalaridan  

B)

 XV asr oxirlaridan  

C)

 XVI asr boshl aridan 

D)

 #XVI asr o’rtalaridan 

 

34. 

(8-jah-2)XVI asrning birinchi yarmida Ispaniya tomonidan zabt etilgan hududlarni aniqlang. 

A)

 

Nikaragua,Venesueia,Kolumbiya,Peru B)

 

#Ekvador,Kolumbiya,Boliviya,Peru C)

 

Kolumbiya,Boliviya,Gaiti,Ganduras  D)

 

Venesuela Meksika,Argentina,Chili   

35.


 

(8-jah-2)Ispaniya qiroli qachon mahalliy hindularni qulga aylantirishni taqiqlab qo’yuvchi qonun 

chiqargan? 

A)

 #1512-yilda; 

B)

 1510-yilda; 

C)

 1522-yilda; 

D)

 1519-yilda; 

 

36. 

(8-jah-2)Mustamlakachi davlatlar qachondan boshlab konkista siyosatini yurita boshlaganlar? 

A)

 

1512-yilda; B)

 

 #1510-yilda;  C)

 

1522-yilda;  D)

 

 1519-yilda;  

37.


 

(8-jah-2)1679-yilgacha bo’lgan davrda qaysi davlat Amerika sivilizatsiyasining markazi bo’lgan Mayya 

davlati-(Meksika hududlari)ni to’la bo’ysundirib, XVI asrning 20-40-yillari oralig’ida 

Kolumbiya,Ekvador,Peru va Boliviya, keyinchalik esa Chili va Argentina hududlari ham zabt etdi? 

A)

 

Italiya; B)

 

Angliya; C)

 

#Ispaniya; D)

 

Fransiya;  

38.


 

(8-jah-2)1503-yildan 1565-yilgacha Amerikadan Ispaniyaga qancha boylik tashib ketilgan? 

A)

 

161 tonna oltin va salkam 15000 tonna kumush B)

 

181 tonna oltin va salkam 19000 tonna kumush C)

 

171 tonna oltin va salkam 16000 tonna kumush D)

 

#181 tonna oltin va salkam 17000 tonna kumush  

39.


 

(8-jah-2 )Ispaniya bosib olgan mustamlakalarni boshqarish uchun ikkita vitse-qirollik tashkil etgan bo’lib 

ulardan biri Yangi Ispaniya va ikkinchisi esa Peru vitse-qirolligidir.Ushbu vitse-qirolliklar qaysi hududlari 

boshqargan va necha yil muddatga tayinlangan? 

A)

 

Yangi Ispaniya vitse-qirolligi-Meksika,Markaziy Amerika,Madrid,Venesuela va Karib dengizi;Peru vitse-qirolligi Braziliyadan tashqari,deyarli butun Janubiy Afrika; 3-yil 

B)

 # Yangi Ispaniya vitse-qirolligi-Meksika,Markaziy Amerika,Venesuela va Karib dengizi; Peru vitse-

qirolligi Braziliyadan tashqari,deyarli butun Janubiy Amerika; 3-yil 

C)

 

Yangi Ispaniya vitse-qirolligi-Meksika,Markaziy Amerika,Venesuela va Karib dengizi;Peru vitse-qirolligi Braziliyadan tashqari,deyarli butun Janubiy Amerika; 5-yil 

D)

 Yangi Ispaniya vitse-qirolligi-Meksika,Markaziy Amerika,Venesuela va Karib dengizi;Peru vitse-

qirolligi Braziliya va Avstraliyadan tashqari,deyarli butun Shimoliy Amerika;3 -yil 8 - sinf Jahon tarixi fanidan testlar

 

 40.

 

(8-jah-2 )Ispan mustamlakalarida Vitse-qirollar faoliyati qanday organ tomonidan nazorat qilingan? A)

 

»Sevilya savdo palatasi» B)

 

»Vest-Indiya» C)

 

#»Hindiston kengashi» D)

 

»Peru vitse qirolligi»  

41.


 

(8-jah-2) Ispaniya qachon Filippin orollari  ustidan o’z hokimiyatini o’rnatib,bu orollarni shahzoda Filipp 

sharafiga Filippin deb atay boshladi? 

A)

 1503-yilda; 

B)

 1565-yilda; 

C)

 #1529-yilda; 

D)

 1500-yilda; 

 

42. 

(8-jah-2) Qaysi dengiz sayyohi qachon Braziliyani kashf etdi va uni Portugaliya qirolining mulki,deb 

e’lon qildi.  

A)

 #1500-yili Portugaliyalik dengiz sayyohi Kabral;  

B)

  1583-yildi Italiyalik dengiz sayyohi Vaska da Gama; 

C)

  1519-yili Portugaliyalik dengiz sayyohi L.V.Torres;  

D)

 1522-yili Portugaliyalik dengiz sayyohi Kabral; 

 

43. 

(8-jah-2 )Yevropada davlatlar o’rtasida mustamlakalar uchun kurash boshlandi.Bunga (1)...............da 

manifakturaning tobora rivojlanishi sabab bo’ldi. Buyuk geografik kashfiyotlar geografik jihatdan qulay 

hududda joylashgan (2)..............ni  eng muhim dengiz  savdo yo’llaridagi davlatga aylantirdi. 

(3)...............esa yirik port shahriga aylandi.Uning aholisi tez orada 200 ming kishiga yetdi. 

A)

 (1)Fransiya; (2)Italiya; (3)Venetsiya; 

B)

 Fransiya;(2)Fransiya; (3)Parij; 

C)

 #(1)Angliya; (2)Angliya; (3)London; 

D)

 (1)Italiya; (2)Italiya; (3)Rim; 

 

44. 

(8-jah-2) Qachon Ispaniyaning «Yengilmas armada» si engilgan Angliya-Ispaniya o’rtasida dengiz 

urushi bo’lib o’tdi? 

A)

 #1588-yilda; 

B)

 1529-yilda; 

C)

 1500-yilda; 

D)

 1583-yilda; 

 

45. 

(8-jah-2) XVII asr boshlarida inglizlarining Sh.Amerikada asos solgan birinchi mustamlakasi qaysi? 

A)

 

Nyu-York B)

 

 #Virginiya C)

 

 Kolumbiya  D)

 

Braziliya  

46.


 

(8-jah-2) Inglizlarning «Ost-Indiya» kompaniyasi qachon tuzilgan? 

A)

 

1550-yil; B)

 

1570-yil;  C)

 

#1600-yil;  D)

 

1700-yil;   

47.


 

(8-jah-2)Quyidagi so’zlarning ma’nosi to’g’ri aniqlang. 

1)

 

Armada;  2)

 

Vitse;  3)

 

Konkista; 4)

 

Vest-Indiya;  5)

 

Ost-Indiya; 6)

 

Eksplutatsiya; a)

 

boshqalar mehnati mahsuluni o’ziniki qilib olishi;  8 - sinf Jahon tarixi fanidan testlar

 

b) 

G’arbiy-Hindiston; 

c)

 

zabt etish; d)

 

katta flot; e)

 

Sharqiy –Hindiston; f)

 

o’rinbosar; A)

 

1-f; 2-c; 3-b; 4-e; 5-a; 6-d; B)

 

1-b; 2-e; 3-a; 4-d; 5-f; 6-c; C)

 

#1-d; 2-f; 3-c; 4-b; 5-e; 6-a; D)

 

1-c; 2-b; 3-e; 4-a; 5-d; 6-f;  

48.
Download 1.18 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling