8-sinf uchun test savollari


Download 16.42 Kb.
Sana11.07.2020
Hajmi16.42 Kb.

8-sinf uchun test savollari.

1.Quyidagi nuqtalardan qaysilari y=3x+7 funksiya grafigini tegishli:

1)(0;7) 2)(1;11) 3)(-1;4) 4)(-2;1) 5)(-3;2) 6)(2;10)

A)1,2,5 B)2,4,6 C) 1,3,4 D)3,4,6 E)4,5,6

2. y=-2x-1 funksiya grafigi qaysi choraklarda yotadi?

A) I,II,III B) I,III,IV C)I,II,IV D)II,III E) II,III,IV

3.Y=kx+4 funksiya grafigi M(1;1) nuqtadan o’tadi. K ni toping.

A)-3 B)3 C) -2 D)-4 E)2

4.y=-2x+b funksiya grafigi M(-1;7) nuqtadan o’tadi. b ni toping

A) 9 B) 5 C) -5 D) 3 E) to’g’ri javob berilmagan

5.Ikki xonali sonning raqamlari yig’indisi 9 ga teng. Shu raqmlar bilan teskari tartibda yozilgan son berilgan sondan 27 a ortiq. Berilgan sonni toping

A) 72 B) 36 C)45 D) 81 E) to’g’ri jabob berilmagan.

6.Algebraik ifodaning son qiymatini toping S=2(ab+ac+bc), a=5, b=4,c=10

A)220 B) 200 C) 210 D)190 E)150

7. x ning qiymati -2 ga reng bo’lganda quyidadi ifodaning qiymatini toping y=3x

A)-5 B) 6 C) -6 D) 5 E) 3

8.Tenglamani yeching 2x+15=3x-11

A)25 B) 5 C) 26 D) 20 E) 24

9. Tengsizlikni yeching 4(x-1)+5(x+1)<6(x+2)+7(x-1)

A)x<-1 B) x>-1 C) x<1 D) x>1

10. Ifodaning son qiymatini toping: a3b2c2, bunda a=-1, b=-3, c=2

A) -36 B) 36 C) 35 D) -35

11. Y ning qanday qiymatida tengsizlik to’g’ri bo’ladi -2y>0

A) y<0 B) 0 C) -2 D) y>0

12. |x|= 2.5 tenglamani yeching

A) x=2.5 B) x=-2.5 C) x=2.5, x=-2.5 D) x=0

13. Ox o’qi qanday o’q hisoblanadi

A) Absissalar o’qi B) ordinatalar o’qi C) koordinatalar o’qi D) to’g’ri chiziq E) dekart o’qi

14. Qavariq beshburchakning burchaklari kattaliklari 2:3:4:5:6 kabi nisbatda. Burchaklardan kattasining miqdorini toping.

A) 136˚ B) 162˚ C) 156˚ D) 148˚ E) 150˚

15.To’g’ri to’rtburchakning eni 5 ga teng, bo’yi undan 7 ga ortiq. Shu to’g’ri to’rtburchakning perimetrini toping.

A)34 B) 32 C) 26 D) 30 E) 28

16.To’g’ri to’rtburchakning perimetri 32 ga teng, qo’shni tomonlarining ayirmasi 2 ga teng. Uning tomonlarini toping.

A) 8 va 6 B)12 va 10 C) 9 va 7 D) 11 va 9 E) 6 va 10

17.Rombning diagonali tomoni bilan 25˚ li burchak tashkil qiladi. Rombning katta burchagini toping.

A) 130˚ B) 150˚ C) 120˚ D) 115˚ E) 160˚

18. Qavariq to’rtburchakning burchaklaridan biri to’g’ri burchak, qolganlari esa o’zaro 6:5:4 nisbatda. To’rtburchakning kichik burchagini toping.

A) 108˚ B) 60˚ C) 72˚ D) 90˚ E) 50T/r

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

J

C

E

A

B

B

A

C

C

B

A

A

C

A

B

A

C

A

C

19. Tengsizlikni yeching 5(x-3)+2x<4x+3

J: x<6


20. 2•(-15):3 ifodaning qiymatini toping

J: -10


21. bunda a=2, b=-1, c=1 ifodaning qiymatini toping

J: -4


22. Tengsizlikni yechimini toping 3x+4>13

J: x>3


23. Qavariq to’rtburchakning burchaklari 3:4:5:6 nisbatda bo’lsa kichik burchakni toping

J: 60o

24. Agar to’g’ri to’rtburchakning tomonlari 4 marta orttirilsa uning yuzi necha marta ortadi?

J: 16


25. To’g’ri to’rtburchakning yuzi 400 ga, tomonlarining nisbati 4:1 ga teng. Shu to’g’ri to’rtburchakning perimetrini toping.

J: 100
Download 16.42 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling