8-sinfga 1-yarim yillik uchun Informatika va hisoblash texnikasi asoslari fanidan test na’munalari


Download 75.5 Kb.
Sana03.12.2020
Hajmi75.5 Kb.
#157737
Bog'liq
8 sinf informatika fanidan 1 yarim yi
2- Oraliq mustaqil ish topshiriq, ibtidoiy jamoa tuzumining shakllanishiii, 11-vm, 11-vm, 001, 001, 001, 001, axborot xavfsizligi, yunon-rim manbaalarida ozbek davlatchiligi shakllanishiga oid malumotlarning aks etishi, mustaqil ish javoblari 2, ozbek xalq ertaklari va ularda millat ijtimoiy-maishiy turmush tarzining yoritilishi , Laboratoriya 10, Laboratoriya 8

8-sinfga 1-yarim yillik uchun Informatika va hisoblash texnikasi asoslari fanidan test na’munalari

I-VARIANT

*********** I-BOB Informatika fani nimani o‘rganadi *****************

1-Savol


Informatika faniga qachon asos solingan?

A) XVIII asr boshlarida; B) XIX asr o‘rtalarida; C) XVI asr ikkinchi yarmida;

D) XX asr o‘rtalarida. E) To‘g‘ri javob ko‘rsatilmagan
2-Savol

"Informatika" fanining o‘tmishdoshi (avvalgi nomi )

A) Informatsiyani avtomatlashtirish B) Dokumentalistika

C) Avtomatika D) Kibernetika

**************** AXBOROT*************

3-Savol


Qaysi qatorda uzluksiz axborot ifodalangan?

A) O‘quvchining informatikadan kundalik baholari haqida axborot;

B) Kun yoki tun haqida ahborot;

C) 1/X funksiya grafigi;

D) Dars jadvalidagi ximiya fanidan mashg‘ulotlar xaqidagi axborot.

E) To‘g‘ri javob ko‘rsatilmagan


4-Savol

Diskret axborotga qaysilar misol bo‘ladi

A) Xafta,raqam,tovush B) belgilar, xarflar, vaqt

C) raqam, xarflar, fazo D) vaqt, fazo, belgi


5-Savol

"O‘zbekiston xaritasi" iborasida necha bayt axborot bor?

A) 18 bayt; B) 20 bayt; C) 21 bayt;

D) 19 bayt.


************ II-BOB Sanoq sistemalari *****************


6-Savol

Nopozitsion sanoq sistemasi:

A) Sondagi raqamlar qiymati turgan o‘rniga bog‘liq bo‘lmagan sanoq sistemasi.

B) Sondagi raqamlar qiymati turgan o‘rniga bog‘liq bo‘lgan sanoq sistemasi.

C) Ikkilik sanoq sistemasi

D) To‘g‘ri javob ko‘rsatilmagan


7-Savol

Har qanday asosli sanoq sistemasidagi sonlarni asos darajalari bo‘yicha "yoyish" natijasida qaysi asosli sanoq sistemasidagi son xosil bo‘ladi?

A) Qaysi asosli sanoq sistemasidagi son berilgan bo‘lsa shu asosli sanoq sistemasidagi son xosil bo‘ladi

B) O‘n asosli sanoq sistemasidagi son xosil bo‘ladi

C) Ikki asosli sanoq sistemasida son xosil bo‘ladi.

D) To‘g‘ri javob ko‘rsatilmagan


8-Savol

O‘n raqamli sanoq sistemasida berilgan 137 sonning ikki raqamli sanoq sistemasidagi ifodasini toping

A) 10101001 B) 10011001 C) 10001001

D) 10001101

9-Savol

Ikki raqamli sanoq sistemasida 1110101 va 1110111 sonlarining yig‘indisini topingA) 11001100 B) 11101000 C) 11101100

D) 11010100

10-Savol

Ikkilik sistemada 10111 sonini 101 soniga ko‘paytiping

A) 1100011 B) 1110011 C) 1010111

D) 1100111

11-Savol

Ikkilik sistemada 101,01 sonidan 10,10 sonini ayiping

A) 11,10 B) 10,11 C) 11,11

D) 110,11

12-Savol

Sakkizlik sistemadagi 23,4 sonini 12,2 soniga

ko‘paytmasini toping

A) 307,20 B) 314,70 C) 307,70

D) 317,70

************ Mantiqiy amallar *****************


13-Savol

Mantik nima?

A) Aqliy xulosalar chiqarish qoidalari to‘g‘risidagi fan.

B) Fikr yuritish shakllari va qonuniyatlari to‘g‘risidagi fan.

C) Fikrlash to‘g‘risidagi fan.

D) Algoritmlarni tuzish to‘g‘risidagi fan.


14-Savol

Mantiq qonunlapi nima uchun ishlatiladi:

A) Tasdiqni isbotlash uchun.

B) Rostlik jadvalini tuzish uchun.

C) Masalalap yechish uchun.

D) Muloxazani bo‘laklapga ajpatish uchun.


15-Savol


Quyidagi jadvalda qanday mantiqiy amal keltirilgan:


A

B

?

1

1

1

1

0

1

0

1

1

0

0

0

A) A yoki B

B) A va B

C) A —> B

D) A emas
*************** III-BOB Kompyuterlar ***********************
16-Savol

Monitor - bu:

A) Компьютердаги ахборотларни акс эттирувчи экран

B) Bitta tarmoqqa ulangan bir nechta terminallar majmui

C) Axborotni chiqarish uchun xizmat qiluvchi mikrosxemalar yig‘indisi

D) Klaviatura va displey


17-Savol

Magnit disklariga axborot qaysi qurilma yordamida yoziladi

A) Printer

B) Klaviatura

C) Diskyuritgich

D) Nurli pero


18-Savol

Axborotni EHMga kiritish qurilmalari:

A) Diskovod, printer, grafyasagich

B) Diskovod, klaviatura, sichqoncha

C) Sichqoncha, displey, grafyasagich

D) klaviatura, displey, nurli pero


19-Savol

Axborotlarni qog‘ozga chop etish qurilmasi:

A) Printer, grafyasagich B) Displey, diskyuritgich

C) Skaner, printer D) Digitayzer, skaner


20-Savol

Kompyuterning asosiy qurilmalari:

A) Klaviatura, protsessor, displey

B) Protsessor, xotira, kiritish-chiqarish qurilmasi

C) Protsessor, klaviatura, diskyuritgich

D) Protsessor, klaviatura, diskyuritgich, printer


21-Savol

Birinchi hisoblash vositalari.

A) Toshlar

B) Abak


C) Barmoqlar

D) Birka


E) To‘g‘ri javob ko‘rsatilmagan
22-Savol

Birinchi mexanik hisoblash mashinasini loyixalashtirgan olim

A) V.Shikkard

B) Leonardo da Vinchi

C) Blez Paskal

D) G.Leybnits


23-Savol

Elektron hisoblash mashinalarining birinchi avlodi qaysi davrda yaratilgan?

A) 1946-1950 yillar

B) 1942-1947 yillar

C) 1950-1960 yillar

D) 1936-1945 yillar


24-Savol

Elektron hisoblash mashinalarining uchinchi avlodi qaysi davrda ishlab chiqilgan?

A) 1933-1943 yillar

B) 1955-1960 yillar

C) 1960-1970 yillar

D) 1945-1955 yillar


25-Savol

Printerning vazifasi:

A) Perfokartalarga axborot yozish

B) Magnit disklariga axborot yozish

C) Kompyuter ekranidagi tasvirni qog‘ozga ko‘chirish


  1. Axborotlarni qog‘ozga chop etish

KALIT
1) D 2) B 3) B 4) A 5) D 6) A 7) B 8) C 9) C


10) B 11) B 12) C 13) A 14) A 15) A 16) A 17) C
18) B 19) A 20) B 21) C 22) B 23) A 24)C 25) D

8-sinfga 1-yarim yillik uchun Informatika va hisoblash texnikasi asoslari fanidan test na’munalari

II-VARIANT
*********** I-BOB Informatika fani nimani o‘rganadi *****************

1-Savol


Informatika fani nimani o‘rganadi?

A) Mantiq qonunlari va masalalarni yechish usullarini.

B) Informatsion jarayonlarini qayta ishlash qonunlari va usullarini.

C) Algoritmlarni tuzish , postlash konun va usullapini.

D) Algoritmlarni EHMda bajapish usullapini.

2-Savol


Informatika fani o‘rganadigan asosiy tushunchalar qaysilar?

A) Axborot, algoritm, EHM;

B) Dastur, EHM, dasturlash tillari;

C) Bit, bayt, axborot;

D) Kompyuter, EHM qurilmalari, dastur.
************** Axborot ***********************
3-Savol

Axborot deb nimaga aytiladi?

A) Tushuntirish,tavsiflash.

B) Belgilar tuplami.

C) Atrof muxitdagi obektlar,xodisa va jaraenlar, ularning parametrlari,xususiyatlari va xolati tugrisidagi ma'lumotlar.

D) Moddiy dunening belgilar va signallap shaklida akslanishi.

4-Savol

Axborot qanday sifatlarga ega bo‘lishi lozim?A) Uzluksiz, cheksiz, ma'lum ma'noda qimmatli;

B) To‘liq, ma'lum ma'noda qimmatli, ishonchli;

C) Uzlukli, chekli, tushunarli;

D) Aniq, tushunarli, ishonchli.

5-Savol

"Respublika olimpiadasi" jumlasida necha bayt axborot borligini xisoblangA) 21 bayt

B) 22 bayt

C) 14 bayt

D) 11 bayt

E) 88 bit

************ II-BOB Sanoq sistemalari *****************


6-Savol

Pozitsion sanoq sistemasi:

A) Sondagi raqamlar qiymati turgan o‘rniga bog‘liq bo‘lmagan sanoq sistemasi.

B) Sondagi raqamlar qiymati turgan o‘rniga bog‘liq bo‘lgan sanoq sistemasi.

C) Rim raqamlariga asoslangan sanoq sistemasi

D) To‘g‘ri javob ko‘rsatilmagan


7-Savol

Har qanday asosli sanoq sistemasidagi sonlarni asos darajalari bo‘yicha "yoyish" natijasida qaysi asosli sanoq sistemasidagi son xosil bo‘ladi?

A) Qaysi asosli sanoq sistemasidagi son berilgan bo‘lsa shu asosli sanoq sistemasidagi son xosil bo‘ladi

B) O‘n asosli sanoq sistemasidagi son xosil bo‘ladi

C) Ikki asosli sanoq sistemasida son xosil bo‘ladi.

D) To‘g‘ri javob ko‘rsatilmagan


8-Savol

Ikki raqamli sanoq sistemasida berilgan 0,01101 sonning o‘n raqamli sanoq sistemasidagi ifodasini toping

A) 0,40125

B) 0,40250

C) 0,40525

D) 0,40625

9-Savol

O‘nlik sistemadagi 75 sonini ikkilik sistemadagi ko‘pinishini topingA) 1001011

B) 1001110

C) 1010011

D) 1110010


10-Savol

Ikki raqamli sanoq sistemasida 111010 va 110111 sonlarning yig‘indisini toping.

A) 1110001

B) 1110100

C) 1111100

D) 1110100

11-Savol

Ikkilik sistemada 10111 sonini 101 soniga ko‘paytiping

A) 1100011

B) 1110011

C) 1010111

D) 1100111


12-Savol

Sakkizlik sistemadagi 732 va 324 sonlapning yig‘indisini toping

A) 1256

B) 1056


C) 1156

D) 1356
************ Mantiqiy amallar *****************

13-Savol

Qanday mantiq informatikaning asosida yotadi?

A) Fopmal.

B) Extimollik.

C) Matematik.

D) Dialoktik.


14-Savol

Quyidagi jadvalda qanday mantiqiy

amal ko‘rsatilgan.


A

B

?

1

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

A) A yoki B

B) A va B

C) A —> B

D) A emas

15-Savol


Quyidagi jadvalda qaysi mantiqiy amal ko‘rsatilgan:


A

B

?

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

1

A) A yoki B

B) A va B

C) A —> B

D) A emas

*************** III-BOB Kompyuterlar ***********************


16-Savol

Monitor - bu:

A) Компьютердаги ахборотларни акс эттирувчи экран

B) Bitta tarmoqqa ulangan bir nechta terminallar majmui

C) Axborotni chiqarish uchun xizmat qiluvchi mikrosxemalar yig‘indisi

D) Klaviatura va displey


17-Savol

Printerning vazifasi:

A) Perfokartalarga axborot yozish

B) Magnit disklariga axborot yozish

C) Kompyuter ekranidagi tasvirni qog‘ozga ko‘chirish

D) Axborotlarni qog‘ozga chop etish


18-Savol

Displeyning vazifasi:

A) EHM xotirasidagi axborotni qog‘ozga chop etish

B) Axborotlarni ekranda tasvirlash

C) Disketadagi axborotlar ro‘yxatini ko‘rsatish

D) Matnlarni taxrir qilish


19-Savol

Protsessor va xotira o‘rtasida axborot almashinuvini ta'minlaydi:

A) trigger

B) registr

C) shina

D) slot
20-Savol

Tasvirni EHM xotirasiga raqamli kodlash asosida kirituvchi qurilma:

A) Skaner, digitayzer

B) Grafyasagich, printer

C) Planshet, nurli pero

D) Skaner, grafyasagich
21-Savol

Dastlabki, eng sodda suniy hisoblash asbobi.

A) Birka

B) Neper tayoqchalari

C) Abak

D) Logarifmik lineyka


22-Savol

Elektron hisoblash mashinalari davriga asos solgan EHM nomi

A) EDSAK

B) BINAK


C) UNIVAK

D) ENIAK


E) To‘g‘ri javob ko‘rsatilmagan
23-Savol

Elektron hisoblash mashinalarining ikkinchi avlodi qaysi davrga to‘g‘ri keladi?

A) 1945-1950 yillar

B) 1942-1947 yillar

C) 1955-1960 yillar

D) 1960-1970 yillar

24-Savol

Elektron hisoblash mashinalarining uchinchi avlodi qaysi davrda ishlab chiqilgan?

A) 1933-1943 yillar

B) 1955-1960 yillar

C) 1960-1970 yillar

D) 1945-1955 yillar

25-Savol

Elektron hisoblash mashinalari to‘rtinchi avlodining yaratilishi qaysi davrga to‘g‘ri keladi?

A) 1970 yildan boshlab hozirgacha

B) 1965-1975 yillar

C) 1975 yildan boshlab hozirgacha

D) 1977-1985 yillarKALIT
1) B 2) A 3) C 4) B 5) B 6) B 7) B 8) D 9) A
10) A 11) B 12) A 13) C 14) B 15) C 16) A 17) D
18) B 19) C 20) A 21) A 22) D 23) C 24)C 25) A
Download 75.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling