8 sinflar uchun Ikki jasm bir -biriga ishqalanganda nima yuz beradiq


Download 26.48 Kb.
Sana07.04.2022
Hajmi26.48 Kb.
#627157
Bog'liq
8 sinflar uchun
3-курс дар жадвал 17.02.2020, file, бюджетлараро муногсабатлар, jumayeva, hayitova Nilufar, barotova, nutfullayeva Maftuna, dars rejasi, протокол, shaxs-psixologiyasi-shaxs-taraqqiyotining-davrlarga-bolinishi-motiv-va-motivatsiya, 3412120805, 7-s test, TEST 3-SINF, Blaknot dasturini ochamiz VIRUS DASTURI

8 sinflar uchun

1. Ikki jasm bir –biriga ishqalanganda nima yuz beradiq


a) Tortishish b) Elektrlanish s) yaqinlashadi d) Uzoqlashadi
2. Geliy atomida nechta protan va nechta electron borq
a) 4ta proton 3ta elektron b) 3 ta proton 2ta electron
s) 4ekektron 4ta proton d) 2ta proton 2ta electron
3. Bitta elektronning massasi qanchaga teng bo’ladiq
a) m e =9,1.10 -31ng b) m e =8,1.10 -33ng s) me=12.10-31kg d) m e =9,1.10 -21ng
4. Kulon qonuni qanday formulada ko’rsatilganq
a) F=G m 1.m2 b) F=k q1 q2 s) F=m.a d) K=F r2
r 2 r 2 q1.q2
5. Maydon kuchlanganligini asosiy birligi nimaq
a) N/kg b) N/m s) m/s d) N.C
6. Elektronning zaryadi qanchaga teng bo’ladiq
a) e=1,4.10-19C b) e=1,8.10-19C s) c=1,8.10-19c d) e=-1,6.10-19C
7. Mo’ynaga ishqalangan ebonite tayoqcha qanday ishorali elektrlanadiq
a) Manfiy b) Musbat s) Zaryadsiz d) Musbat va manfiy
8.Zaryadlari 1C dan bo’lgan ikkita jism orasidagi masofa qancha bo’lganda o’zaro ta’sir kuchi 1N bo’ladiq
a) 8,49.104 m b) 9, 49.104 m s) 6,49.104m d) 79, 49.104m
9. Uzliksiz zaryadlarni qanday asbob bilan hosil qilish mumkunq
a) Elektroskop b) Elektrofor s) Momometr d) Elektrometr
10. Dielektriklardan nimalar tayyorlanadiq
a) kondinsatorlar b) qarshiliklar s) lampochkalar d) izolyatorlar

2 chorak

11. Metallarda elektr tokini qanday zarra o’tkazadiq
a) Proton b) electron s) foton d) Neytron
12. Generator so’zi qanday ma’noni bildiradiq
a) Yaratuvchi b) siljituvchi s) to’xtatuvchi d) Aylantiruvchi
13. Zaryadlangan zarralarning bir tomonga tartibli harakati …… deyiladiq
a) Mexanik harakat b) issiqlik harakati s) Ilgarilanma harakat
d) Elektor to’ki deyiladi
14. Elektr sig’imi qanday formula bilan yoziladiq
a) C =E0.E.S b) E= F s) Q=g.m d) C=C1+C2+C3+…
d q
15.Elektr sig’imining birligi nimaq
a) Kulon b) Volt s) Amper d) Farad
16. Kondensatorlar necha xil usulda ulanadiq
a) 2 xil b) 3 xil s) 5 xil d) 4 xil
17.Havo yoki gazlardan zaryadlar oqimining otishi ….. deyiladiq
a) chaqmoq b) momaqaldiroq s) yashin d) elektr zaryad
18. Elektr zaryadining birligi nima q
a) Kulon b) Farad s) Volt d) Amper
19. Elektr maydon tezligi qanchaga tengq
a) 250 000 km/sek b) 400 000 km/sek s) 400000km/s d) 300 000 km/sek
20. Kuchlanish qanday asbob bilan o’lchanadiq
a) Ampermetr b) Voltmetr s) Borometr d) Spidometr

3 chorak

21.Elеktr qarshilik qanday formula bilan yoziladi. A)Z=U B)V=S S) R=S L D)F=m.a
R t S
22.Ruzistor so’zi lotincha..........dеgan ma'noni bildiradi.
A)O’tkazuvchi B)qarshilik S) Zanjir D)Tok
23.Cho’glanma lanpaning nеcha foizi f.i.k aylanadi
A)10-15% B)7-8% S)4-6% D)10-12%
24.Xixronning solishtirma birligi qanchaga tеng .
A)1,1.10 -6 om.m B)0,4.10 -6 om.m S)1,4.10 -6 om.m D) 0,3.10 -6 om.m
25.Tеlеvizor istе'mol qiladigan tok kuchi qanchaga tеng
A) 2A B)0,4A S) 1A D)0,1A
26. Generator nima vazifani bajaradi ?
A) Mexanik energiyani eliktr energiya aylantiradi
B) Issiqlik energiyasini elektr energiyaga aylantiradi
C) B-jovob tug`ri
D)Yorug`lik elektr energiyaga aylantradi
27. Elektr maydon kuchlanganligi qanday formula bilan yoziladi ?
q F A q
A) Eqk ------ B) Eq ---- C) Uq ------- D) Jq -----
r 2 q q t
28. Elektr so`zi qanday so`zdan olingan ?
A) Praton B) Eliktroskop C) Eliktron D) Neytron
29. Yashin qaytargich kim tomonidan kashf qilingan?
A) XVIII-asr Frenkl B) XVIII- asr Faradey C) XVIII-asr Volta D) XVIII-asr Amper
30. Kondensator nechata o`tkazkichdan iborat bo`ladi ?
A) 4 ta B) 3ta C) 2 ta D) 1 ta

4 chorak
31. Atom nimalardan tuzilgan ?


A) neytron , praton B) yadro va elektron C) Ion va elektron D) Ion va Praton
32. Parallel ulash qanday formula bilan yoziladi ?
A) C=C1 +C2 1 1 1 A
B) ---- = ---- + ---- C) Uq ---- D) UqJ . R
C C1 C2 q
33. Elektr sig`imining birligi nima ?
A) Kulon B) Volt C) Farad D) Amper
34. Elektr toki hosil bo`lishi uchun nechta shart bulishi kerak ?
A) 2 ta B) 3 ta C) 4 ta D) 5 ta
35. Voltimetirning belgisi qanday buladi ?
A) B) V C) A D) --|___|--
36. Reostat nima vazifani bajaradi ?
A) qarshilikni o`lchaydigan asbob B) Kuchlanishni o`lchaydigan asbob
C) Tok kuchini rostlaydigan D)Tokni o`lchaydi
37.Elektr toki quvvati qanday formula bilan yoziladi ?
q U
A) J q ---- B) A qJ . U . t C) PqU . J D) J q -----
t R
38. Kuchlanishning birligi nima ?
A) Amper B) Volt C) Joul D) Kulon
39. Tok kuchi qanday formula bilan yoziladi ?
F q A
A) P q ---- B) P qU . S C) J q ----- D) U q ------
S t q
40. Metall o`zgargichlarda elektr tokini nimalar hosil qiladi ?
A) Erkin elektronlar B) Ionlar C) Platonlar D) Neytronlar
Download 26.48 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling