9-mavzu: O‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini tashxis etish


Download 18.08 Kb.
Sana30.08.2020
Hajmi18.08 Kb.

9-mavzu:O‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini tashxis etish

(Seminar mashg‘uloti ishlanmasi 2 soat)

Reja


 1. Ta’lim olganlikni tashxis etishning tarkibiy qismlarini.

 2. O‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini nazorat qilish turlari, shakl, metodlari.

 3. O‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini baholash mezonlari.


1-topshiriq. Ta’lim olganlikni tashxis etishning tarkibiy qismlarini o‘zlashtirilishiga doir blis-so‘rovsavollari

 1. Didaktik jarayonda tashxis deganda nima tushuniladi?

 2. Ta’lim olganlikni tashxis etishning o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini an’anaviy tekshirish va baholashdan farqi nimada?

 3. Tashxis etish jarayonining tarkibiy qismlariga nimalar kiradi?

 4. Nazorat deb nimaga aytiladi?

 5. O‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini aniqlash, o‘lchash, baholash nima deb ataladi?

 6. Tekshirish deganda nima tushuniladi?

 7. Aniqlash va o‘lchash nima deb ataladi?

 8. Tekshirishning qanday bo‘g‘inlari (zvenolari) mavjud?

 9. Baholash deb nimaga aytiladi?

 10. Baho deb nimaga aytiladi?

 11. O‘quv faoliyatini hisobga olish deganda nima tushuniladi?


2-topshiriq. “O‘quvchilarning o‘quv faoliyatini nazorat qilish turlari, shakl va metodlari” mavzusidagi chalkashtirilgan mantiqiy zanjirlar ketma-ketligi

1) og‘zaki; 2) test; 3) uy vazifasi; 4) ommaviy; 5) o‘z-o‘zini nazorat qilish; 6) yozma; 7) individual; 8) amaliy: 9) joriy; 10) aralash; 11) oraliq; 12)guruhli; 13)yakuniy

Topshiriqnibajarishga doir ko‘rsatma:


 1. chalkashtirilgan holda berilgan ta’lim metodlari bilan tanishing;

 2. daftaringizga metodlarni jadvalda ko‘rsatilganidek, mos ustunga yozib chiqing va asoslab bering.

Nazorat turlari

Nazorat shakllari

Nazorat metodlari

3-topshiriq. O‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini baholashga doir topshiriqlar

Quyidagi masalalar bilan tanishing va ularning yechimini toping.1-masala. Talaba “Pedagogikaning asosiy kategoriyalari” haqida gapirayapti. Asosiy kategoriyalarni sanadi, lekin ularni to‘liq aytib bera olmayapti. O‘qituvchining yordamchi savollariga ehtiyoj sezdi. O‘qituvchining savollari yordamida xatolarni to‘g‘rilay oldi. Unga nechchi baho qo‘yish mumkin?

2-masala. Talabadan o‘z yozma ishida metod va usul tushunchalarining mohiyatini ochib berish so‘raldi. Talaba o‘z yozma ishida metod va usul tushunchalariga to‘g‘ri ta’rif bergan. Quyidagicha misol keltirgan: “ma’ruza –bu metod. Mavzuni aniqlash rejasini tuzish, ularni bayon etish, umumlashtirib xulosalash esa usullari bo‘la oladi”. Talabaning yozma ishini baholang.

3-masala. Talaba og‘zaki metodlarni sanab bera oldi. Lekin ularning mohiyatini ochib bera olmadi.biroq harbiriga misol keltira oldi. Unga qanday baho qo‘ysa bo‘ladi?

4-masala. Talaba pedagogika fanidan seminarni to‘liq va to‘g‘ri yozib kelgan. Lekin o‘qituvchi savol berganida daftardan javobni o‘qib berayapti. Unga “4”ball qo‘ysa bo‘ladimi?

5-masala. Mutaxassislik fanidan biror mavzuni tanlab oling hamda mazkur mavzu bo‘yicha o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini baholash mezonlarini ishlab chiqing.

4-topshiriq. “Munosabat” metodi

O‘quv jarayonida metoddan foydalanish o‘rganilayotgan muammo bo‘yicha muayyan masalalarni hal etish, ma’lum jarayonning kelib chiqish sabablari, ularni bartaraf etish yo‘llarini topish asosida talabalarda mustaqil fikrlash, ijodiy izlanish, fikrni isbotlash va turli vaziyatlardan chiqa olish ko‘nikma va malakalarni hosil qiladi.Kichik guruhga bo‘lingan holda quyidagi sxema asosida topshiriqlarni bajaradi:

1-guruh

Muammo

Muammoning kelib chiqish sabablari

Muammoni hal qilish yechimlari

Sizning xulosangiz

5-sinf rahbari o‘quvchilarning darslarga yaxshi tayyorgarlik ko‘rib kelishi va yuqori o‘zlashtirishga erishish maqsadida o‘quvchilarga hafta davomida kim ko‘p “a’lo”va “yaxshi”baho olsa, ko‘p baho olgan bitta o‘quvchiga “Haftaning eng a’lochi o‘quvchisi” bayroqchasini taqdim etilishi hamda bir hafta davomida uni o‘zi bilan birga olib yurishi mumkinligini aytdi. Hafta yakunida sinfda ikki o‘quvchi Nodir va Aziza teng baho oldilar.


2-guruh

Muammo

Muammoning kelib chiqish sabablari

Muammoni hal qilish yechimlari

Sizning xulosangiz

9-sinf o‘quvchisi Bobur tarix darsida o‘qituvchi bilan tortishib qoldi. Tarix o‘qituvchisi Boburni gap qaytargani uchun urdi. Bouburni o‘rtoqlari yonini olib o‘qituvchi bilan tortishib qoldilar. O‘qituvchi o‘quvchilarni bu qilgan ishlari uchun ularni jazolashini aytdi. Tarix fanidan davlat imtihonlarini topshirishayotganlarida o‘qituvchi “5” bahoga o‘qiydigan o‘quvchilarga “3” baho qo‘yib berdi. Shundan so‘ng o‘quvchilar tarix o‘qituvchisini yomon ko‘rib qoldilar.


3-guruh

Muammo

Muammoning kelib chiqish sabablari

Muammoni hal qilish yechimlari

Sizning xulosangiz

Siz ishlaydigan kollejdagi bir nechta o‘quvchiga o‘zingiz o‘tayotgan fandan 1-semestr bo‘yicha baho qo‘ymadingiz.biroq o‘quv yili yakunida jurnalda mazkur o‘quvchilarga baho qo‘yilganining guvohi bo‘ldingiz. Siz o‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosariga uchrashdingiz. O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari ularga bahoni guruh rahbari qo‘yib yuborganini aytdi. Mazkur vaziyatda siz qanday yo‘l tutgan bo‘lardingiz?Mustaqil ta’lim topshiriqlari:

Mavzu: Ta’lim olganlikni tashxis etish

Pedagogikaga oid o‘quv adabiyotlarini o‘qib, quyidagi masalalarni konspektlashtirish:

1. O‘quvchilarning bilimini baholashga doir chet el tajribasi.

2. Ta’limda o‘zlashtirishdan ortda qolish sabablari.

Adabiyotlar: СластенинВ.А. Общая педагогика. Часть 1. М.: ВЛАДОС, 2003; Подласый И.П. Педагогика. В 2-х кн. Кн.1. – М.: ВЛАДОС, 2003;

Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. B.X.Xodjaev.-Toshkent, “Sano-standart” nashriyoti, 2017.


Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati
1. Pedagogika. X.Ibragimov, Sh.Abdullaeva. –Toshkent, 2007.

2. Pedagogika nazariyasi va tarixi. R.Mavlonova va boshqalar. –Toshkent, fan va texnologiya. 2010.

3. Pedagogika. Toxtaxodjaeva M.X. va boshqalar. – Toshkent, O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2010.

4. Djuraev R.X. va boshq. Pedagogik atamalar lug‘ati. –Toshkent, Fan, 2008.

5.Pedagogikadan amaliy mashqlar va masalalar /O‘quv qo‘llanma. O‘.Asqarova. –Toshkent, Istiqlol, 2005.

6.Pedagogik entsiklopediya. I va II jild. “O‘zbekiston milliy entsiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti. -Toshkent, 2012.

7.TEACHING AND LEARNING Pedagogy, Curriculum and Culture by Alex Moore 2012.

8.Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. B.X.Xodjaev.-Toshkent, “Sano-standart” nashriyoti, 2017.

9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Umumiy o‘rta, o‘rta maxsus va kasb-hunar Ta’limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni. 2018 yil

Internet saytlari:

1. www.ziyonet.uz2.www.pedagog.uz

3.www.tdpu.uz
Download 18.08 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling