9-sinf O’zbekiston tarixi fanidan mavzulashtirilgan


Download 1.76 Mb.
Pdf ko'rish
bet12/19
Sana10.03.2020
Hajmi1.76 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
42-Xronologik jadval (43) 
Testlar 
1. Rossiya imperiyasi O’rta Osiyo hududini bosib olishning I-bosqichi qachon bo’lib o’tgan? 
A) 1880-1885 
B) 1847-1865 
C) 1868-1868 
D) 1873-1879 
2. I.Gaspirali yashagan yillarni aniqlang 
A) 1851-1914 
B) 1851-1915 
C) 1852-1914 
D) 1850-1914 
3. Ernazarbiy boshchiligidagi qoraqalpoqlar qo’zg’aloni qachon bo’lib o’tgan? 
A) 1854-1856 
B) 1855-1856 
C) 1857-1857 
D) 1853-1856 
4. Rossiya tomonidan O’rta Osiyoning 1864-yilda bosib olingan shaharlari xato berilgan javobni 
aniqlang. 
A) Avliyoota 
B) Turkiston 
C) Toshkent 
D) Chimkent 
5. Bir yilda bo’lib o’tgan voqealarni aniqlang. 1.Rossiya imperiyasi tomonidan O’rta Osiyoni bosib 
olishning II-bosqichi boshlandi 2.Podsho Rossiyasi bosib olgan hududlarda Turkiston viloyati 
tuzildi 3.Xiva xoni Muhammad Rahimxon II hukmronligi boshlandi 4.Qo’qonda Xudoyorxon 
saroyining qurilishi boshlandi 5.“Turkiston viloyatini boshqarish to’g’risidagi Muvaqqat Nizom” 
e’lon qilindi 6.Podsho Rossiyasi Toshkentni bosib oldi 7.Podsho qo’shinlari O’ratepani bosib oldi 
8.A.Donish “Manozir ul-kavokib” asarini yozdi 
A) 1,2,3,4,5 
B) ,1,3,5,7,8 
C) 4,5,6,7,8 
D) 1,2,5,6,8 
6. 1866-yilda bo’lib o’tgan voqealar xato berilgan javobni aniqlang. 
A) Podsho qo’shinlari O’ratepani bosib oldi 
B) Erjar to’qayida Buxoro amiri qo’shinlarini podsho Rossiyasi qo’shinlari mag’lubiyatga uchatdi 
C) Turkiston harbiy okrugi tashkil qilindi 
D) Podsho qo’shinlari Jizzax shahrini egalladi 
7. Fon Kaufmanning general-gubernatorlik yillarini aniqlang. 
A) 1881-1882 
B) 1882-1884 
C) 1884-1889 
D) 1867-1881 
8. Qoraqalpoqlarda arislar orasida eng yirik urug’ qaysi? 
A) aris-mo’yten 
B) “o’n olti urug’” 
C) aris-qo’ng’irot 
D) “o’n to’rt urug’” 

 
9. Amudaryo bo’limida qoraqalpoqlar jami aholining qancha qismini tashkil etar edi? 
A) 80 % 
B) 3,8 % 
C) 48,6% 
D) 70 % 
10. 1893-yilda I.Gaspirali tashrif buyurgan hududlar xato berilgan javobni toping. 
A) Buxoro 
B) Xiva 
C) Samarqand 
D) Toshkent 
11. Nikolay II ning mardikorlikka olish to’g’risidagi farmoniga ko’ra Farg’ona viloyatidan qancha 
kishini mardikorlikka olish belgilandi? 
A) 87 ming 
B) 96 ming 
C) 38 ming 
D) 50 ming 
12. Quyidagi Turkiston general-gubernatorlarining hukmronlik yillari bilan tog’ri ko’rsatilgan 
javobni aniqlang. 1.Kolpakovskiy 2.Chernyayev 3.Rozenbax 4.Vrevskiy 5.Duxovskoy 6.Ivanov 
7.Tevyashov a.1882-1884 b.1889-1898 c.1881-1882 d.1884-1889 e.1901-1904 f.1904-1905 
g.1898-1901 
A) 1-f, 2-g, 3-e, 4-d, 5-c, 6-b, 7-a 
B) 1-c, 2-a, 3-d, 4-b, 5-g, 6-e, 7-f 
C) 1-a, 2-g, 3-f, 4-b, 5-c, 6-e, 7-d 
D) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e, 6-g, 7-f 
13. Quyidagi Turkiston general-gubernatorlarining hukmronlik yillari bilan tog’ri ko’rsatilgan 
javobni aniqlang. 1.Subbotich 2.Grodekov 3.Mishchenko 4.Samsonov 5.Flug 6.Martson 
7.Kuropatkin a.1905-1906 b.1906-1908 c.1908-1909 d.1909-1913 e.1913-1915 f.1915-1916 
g.1916-1917 
A) 1-c, 2-a, 3-d, 4-b, 5-g, 6-e, 7-f 
B) 1-a, 2-b, 3-d, 4-c, 5-e, 6-f, 7-g 
C) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e, 6-g, 7-f 
D) 1-a, 2-g, 3-f, 4-b, 5-c, 6-e, 7-d 
14. O’rta Osiyodagi birinchi meteorologiya stansiyasi qaysi shaharda ochilgan? 
A) Verniy 
B) Toshkent 
C) Qo’qon 
D) Ashxabad 
15. 1867-yilda…… 
A) O’rta Osiyoda birinchi meteorologiya stansiyasi ochildi 
B) Buxoro amirining o’gli Abdumalik to’ra rahbarligida Samarqand mustamlakachi hukumatga 
qarshi qo’zg’alon ko’tarildi 
C) Zirabuloq jangi bo’lib o’tdi 
D) podsho qo’shinlari Cho’ponota yonida Buxoro amiri qo’shinlarini tor-mor etib, Samarqand 
shahrini egalladi 
16. Quyidagi voqealarning qaysi biri 1868-yilda ro’y bermagan 
A) O’rta Osiyoda birinchi meteorologiya stansiyasi ochildi 
B) Zirabuloq jangi bo’lib o’tdi 
C) Buxoro amirining o’gli Abdumalik to’ra rahbarligida Samarqand mustamlakachi hukumatiga 
qarshi qo’zg’alon ko’tarildi 
D) podsho qo’shinlari Cho’ponota yonida Buxoro amiri qo’shinlarini tor-mor etib, Samarqand 
shahrini egalladi 
17. Rossiya va Buxoro o’rtasida sulh shartnomasi qachon imzolandi? 

 
A) 1868-yil 1-iyul 
B) 1875-yil 22-sentyabr 
C) 1868-yil 1-iyun 
D) 1873-yil 12-avgust 
18. 1871-yilda……. 
A) podsho qo’shinlari Xivani bosib oldi 
B) Qo’qonda Sulton Murodbek madrasasi qurildi 
C) Rossiya va Xiva o’rtasida sulh shartnomasi imzolandi 
D) Xivada Muhammad Rahimxon madrasasi qurildi 
19. 1872-yilda…. 
A) podsho qo’shinlari Xivani bosib oldi 
B) Qo’qonda Sulton Murodbek madrasasi qurildi 
C) Rossiya va Xiva o’rtasida sulh shartnomasi imzolandi 
D) Xivada Muhammad Rahimxon madrasasi qurildi 
20. 1873-yil iyunda….. 
A) Qo’qonda Sulton Murodbek madrasasi qurildi 
B) Rossiya va Xiva o’rtasida sulh shartnomasi imzolandi 
C) podsho qo’shinlari Xivani bosib oldi 
D) Xivada Muhammad Rahimxon madrasasi qurildi 
21. 1873-yil 12-avgust…… 
A) Xivada Muhammad Rahimxon madrasasi qurildi 
B) Qo’qonda Sulton Murodbek madrasasi qurildi 
C) Rossiya va Xiva o’rtasida sulh shartnomasi imzolandi 
D) podsho qo’shinlari Xivani bosib oldi 
22. Amudaryo bo’limi qachon tashkil qilingan? 
A) 1874-yil 
B) 1871-yil 
C) 1873-yil 
D) 1872-yil 
23. Amudaryo bo’limi Turkiston general-gubernatorligi tarkibidagi qaysi viloyat tarkibiga kirgan? 
A) Yettisuv 
B) Samarqand 
C) Sirdaryo 
D) Farg’ona 
24. Buxoro amiri va Rossiya imperiyasi o’rtasidagi yangi shartnoma qachon imzolandi? 
A) 1873-yil 
B) 1874-yil 
C) 1872-yil 
D) 1871-yil 
25. 1875-yilda…. 
A) Toshkentda “Shahar nizomi “ joriy qilindi 
B) O’rta Osiyoda dastlabki rus qishloqlari paydo bo’la boshladi 
C) Turkiston general-gubernatorligi tarkibida Farg’ona viloyati tashkil qilindi 
D) Mingtepada Yetimxon boshchiligida qo’zg’alon bo’ldi 
26. 1876-yilda….. 
A) O’rta Osiyoda dastlabki rus qishloqlari paydo bo’la boshladi 
B) Toshkentda “Shahar nizomi “ joriy qilindi 
C) Turkiston general-gubernatorligi tarkibida Farg’ona viloyati tashkil qilindi 
D) Mingtepada Yetimxon boshchiligida qo’zg’alon bo’ldi 
27. 1877-yilda….. 
A) O’rta Osiyoda dastlabki rus qishloqlari paydo bo’la boshladi 
B) Toshkentda “Shahar nizomi “ joriy qilindi 

 
C) Turkiston general-gubernatorligi tarkibida Farg’ona viloyati tashkil qilindi 
D) Mingtepada Yetimxon boshchiligida qo’zg’alon bo’ldi 
28. 1878-yilda….. 
A) Toshkentda “Shahar nizomi “ joriy qilindi 
B) Turkiston general-gubernatorligi tarkibida Farg’ona viloyati tashkil qilindi 
C) O’rta Osiyoda dastlabki rus qishloqlari paydo bo’la boshladi 
D) Mingtepada Yetimxon boshchiligida qo’zg’alon bo’ldi 
29. 1881-1891-yillarda qoraqalpoqlarda kim boshchiligida qo’zg’alon bo’lib o’tdi? 
A) Bobo Go’klan 
B) Edigey 
C) Omongeldi 
D) Ernazarbiy 
30. 1884-yilda…… 
A) Andijon, O’sh, Marg’ilon uyezdlarida aholining mustamlakachilikka qarshi ommaviy chiqishlari 
bo’lib o’tdi. 
B) Turkistonda Amerika paxta navi ekila boshlandi 
C) O’rta Osiyo temiryo’li bilan dastlabki poyezd Buxoroga yetib keldi 
D) Rossiya imperatori Aleksandr II “Turkistonni idora qilish tog’risidagi Nizom” ga imzo chekdi 
31. 1885-yilda….. 
A) O’rta Osiyo temiryo’li bilan dastlabki poyezd Buxoroga yetib keldi 
B) Rossiya imperatori Aleksandr II “Turkistonni idora qilish tog’risidagi Nizom” ga imzo chekdi 
C) Turkistonda Amerika paxta navi ekila boshlandi 
D) Andijon, O’sh, Marg’ilon uyezdlarida aholining mustamlakachilikka qarshi ommaviy chiqishlari 
bo’lib o’tdi. 
32. 1886-yilda…. 
A) Rossiya imperatori Aleksandr II “Turkistonni idora qilish tog’risidagi Nizom” ga imzo chekdi 
B) Turkistonda Amerika paxta navi ekila boshlandi 
C) O’rta Osiyo temiryo’li bilan dastlabki poyezd Buxoroga yetib keldi 
D) Andijon, O’sh, Marg’ilon uyezdlarida aholining mustamlakachilikka qarshi ommaviy chiqishlari 
bo’lib o’tdi. 
33. 1888-yilda…. 
A) O’rta Osiyo temiryo’li bilan dastlabki poyezd Buxoroga yetib keldi 
B) Rossiya imperatori Aleksandr II “Turkistonni idora qilish tog’risidagi Nizom” ga imzo chekdi 
C) Turkistonda Amerika paxta navi ekila boshlandi 
D) Andijon, O’sh, Marg’ilon uyezdlarida aholining mustamlakachilikka qarshi ommaviy chiqishlari 
bo’lib o’tdi. 
34. 1888-yil 15-may kuni Kaspiyorti temiryo’li bilan dastlabki poyezd qaysi shaharga yetib keldi? 
A) Samarqand 
B) Andijon 
C) Toshkent 
D) Verniy 
35. Toshkentda “Vabo isyoni ” qachon bo’lib o’tdi? 
A) 1892-yil 24-iyun 
B) 1892-yil 24-iyul 
C) 1898-yil 24-sentyabr 
D) 1892-yil 24-avgust 
36. “Jamiyati xayriya” qachon va kim rahbarligida tuzilgan? 
A) 1909- Munavvar Qori 
B) 1908- Behbudiy 
C) 1910-U.Xo’jayev 
D) 1909-Fitrat 
37. 1893-yilda qaysi shaharda birinchi jadid maktabi ochildi? 

 
A) Bog’chasaroy 
B) Qo’qon 
C) Toshkent 
D) Buxoro 
38. Turkistonda “Davlat tartibotini va jamoat osoyishtaligini kuchaytirilgan tarzda qo’riqlash 
to’g’risida” gi Nizom qabul qilindi? 
A) 1894-yil 
B) 1892-yil 
C) 1891-yil 
D) 1893-yil 
39. 1908-1910-yillarda Turkiston o’lkasini taftish qilgan shaxsni aniqlang. 
A) Eliava 
B) Rudzutak 
C) Girs 
D) Palen 
40. 1916-yil 4-iyul……. 
A) Buxoro amiri Sayid Olimxon islohotlar to’g’risidagi manifestga imzo chekdi 
B) XXSR e’lon qilindi 
C) Junaidxon Xivani egalladi 
D) Xo’jandda qo’zg’alon boshlandi 
41. 1917-yil 17-mart……. 
A) Buxoro amiri said Olimxon islohotlar to’g’risidagi manifestga imzo chekdi 
B) XXSR e’lon qilindi 
C) Junaidxon Xivani egalladi 
D) Xo’jandda qo’zg’alon boshlandi 
42. 1918-yil…… 
A) Xo’jandda qo’zg’alon boshlandi 
B) Buxoro amiri said Olimxon islohotlar to’g’risidagi manifestga imzo chekdi 
C) XXSR e’lon qilindi 
D) Junaidxon Xivani egalladi 
43. 1920-yil….. 
A) Junaidxon Xivani egalladi 
B) XXSR e’lon qilindi 
C) Buxoro amiri said Olimxon islohotlar to’g’risidagi manifestga imzo chekdi 
D) Xo’jandda qo’zg’alon boshlandi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1-XIX asr o'rtalarida O'rta Osiyo davlatlarining hududi va aholisi (48) 
Savollar va javobi 
1. ”Biz tariximizdan bir sahifani ham olib tashlamaymiz.Bu tarix bizniki, uni unutishga hech 
kimning haqqi yo’q” so’zlari kimga tegishli? 
 I.Karimov 
2. O’rta Osiyoda qaysi davlat poytaxti islom dini markazlaridan biri hisoblangan? 
 Buxoro amirligi 
3. XIX asrda Buxoro amirligining hududi qancha edi? 
 200 ming kv.km 
4. Buxoro amirligining hududini ko’rsating. 
 Janubda Amudaryoning qirg’og’idan boshlanib, Sirdaryogacha, sharqda Pomir tog’laridan 
g’arbda Xiva xonligi yerlarigacha cho’zilgan. 
5. XIX asrda Buxoro amirligi hududi janubda qayerdan boshlangan? 
 Amudaryoning chap qirg’ogi 
6. XIX asrda Buxoro amirligi hududi sharqda qayerdan boshlangan? 
 Pomir tog’lari 
7. XIX asrda Buxoro amirligi hududi g’arbda qayergacha borgan? 
 Xiva xonligi 
8. XIX asr o’rtalarida Buxoro amirligi bilan chegaradosh davlatlar xato berilgan javobni aniqlang? 
 Sharqiy Turkiston va Xitoy 
9. Buxoro amirligining markaziy qismini aniqlang. 
 Zarafshon vodiysi 
10. Buxoro amirligining markaziy qismi hisoblangan Zarafshon vodiysida qanday shaharlar 
joylashgan? 
 Buxoro, Samarqand 
11. Buxoro amirligining yirik savdo-sotiq, hunarmandchilik va madaniy markazlari xato berilgan 
javobni toping. 
 Chorjo’y, Marv 
12. Buxoro amirligining yirik savdo-sotiq, hunarmandchilik va madaniy markazlari xato berilgan 
javobni toping. 
 Oqmachit, Turkiston 
13. Buxoro amirligiga qarashli bo’lgan Tojikistondagi hududlar xato berilgan javobni toping. 
 Murg’ob vohasi 
14. Buxoro amirligiga qarashli bo’lgan Turkmanistondagi hudud to’g’ri berilgan javobni toping. 
 Murg’ob vohasi 
15. Buxoro amirligi qanday boshqarilgan? 
 Amirlik beklik va tumanlarga bo’linib, ularni amir tayinlagan beklar boshqargan. 
16. Buxoro amirligi necha beklikka bo’lingan? 
 27ta 
17. Xiva xonligining XIX asrning ikkinchi yarmidagi hududi qancha edi? 
 130 ming kv.km 
18. XIX asrning ikkinchi yarmida Xiva xonligi janubda qayer bilan chegaradosh edi? 
 Eron 
19. XIX asrning ikkinchi yarmida Xiva xonligi sharqda qayer bilan chegaradosh edi? 
 Buxoro amirligi 

 
20. XIX asrning ikkinchi yarmida Xiva xonligi g’arbda qayer bilan chegaradosh edi? 
 Kaspiy dengizi 
21. XIX asrning ikkinchi yarmida Xiva xonligi shimolda qayer bilan chegaradosh edi? 
 qozoq juzlari 
22. Xiva xonligining ma’muriy markazini aniqlang. 
 Xiva 
23. XIX asr o'rtalarida Xiva xonligining yirik shaharlari xato berilgan javobni aniqlang. 
 Yangi Urganch, Hazorasp 
24. Xiva xonligi Buxoro amirligi kabi bekliklarga bo’lingan bo’lib, ularni xon tomonidan 
tayinlangan…… boshqargan. 
 beklar va to’ralar 
25. Xiva xonligida qancha beklik bo’lgan? 
 40ta 
26. XVIII asrning boshlarida qaysi hududlar Buxoro amirligidan ajralib chiqib, mustaqil davlat-
Qo’qon xonligi tashkil topdi? 
 Farg’ona vodiysi va Sirdaryoning quyi oqimigacha bo’lgan hududlar 
27. Qo’qon xonligi g’arbda qayerlar bilan chegaradosh edi? 
 Sharqiy Turkiston 
28. Qo’qon xonligining qaysi tog’li o’lkalarni o’z ichiga olgan? 
 Qorategin, Ko’lob, Darvoz, Sho’g’non 
29. Qo’qon xonligining qaysi hududlar borasida Buxoro amirligi bilan tez-tez to’qnashuvlari ro’y 
bergan? 
 Qorategin, Ko’lob, Darvoz, Sho’g’non 
30. Qo’qon xonligining ma’muriy, savdo-sotiq va madaniy markazga aylangan shaharlari xato 
berilgan javobni aniqlang? 
 Chimkent, Qorategin, Darvoz 
31. O’rta Osiyoda qaysi davlat boshqa xonliklardan farqli o’laroq, sersuv daryolar, so’lim vodiylar, 
serhosil yerlarga boy bo’lgan? 
 Qo’qon xonligi 
32. O’rta Osiyoda qaysi xonlik bekliklarga bo’linib, ularni asosan xon tomonidan o’z qarindoshlari 
va yaqinlaridab tayinlangan kishilar boshqargan? 
 Qo’qon xonligi 
33. XIX asrning o’rtalarida Buxoro amirligining aholisi qancha kishi edi? 
 2 mln.atrofida 
34. Buxoro amirligining etnik tarkibi asosan kimlardan iborat edi? 1.o’zbek 2.tojik 3.qoraqalpoq 
4.turkman 5.qozoq 6.qirg’iz 
 1, 2, 3, 4, 5 
35. XIX asr o’rtalariga kelib Xiva xonligida aholi soni qancha edi? 
 800 ming 
36. Xiva xonligi aholisi asosan kimlardan tashkil topgan? 
 o’zbeklar 
37. Xiva xonligining etnik tarkibi kimlardan iborat edi? 1.o’zbek 2.tojik 3.qoraqalpoq 4.turkman 
5.qozoq 6.qirg’iz 
 1,3,4,5 
38. XIX asr o’rtalarida Qo’qon xonligi aholisi qancha edi? 
 3 mln.ga yaqin 
39. Qo’qon xonligining etnik tarkibi kimlardan iborat edi? 1.o’zbek 2.tojik 3.qoraqalpoq 4.turkman 
5.qozoq 6.qirg’iz 
 1, 2, 5, 6 
40. Qo’qon xonligida yashagan boshqa elat vakillari xato berilgan javobni toping. 
 xitoyliklar 
41. XIX asr o’rtalarida uchala xonlik aholisining asosiy qismini tashkil qiluvchi o’zbeklar 

 
shug’ullangan sohalar xato berilgan javobni toping. 
 chorvachilik 
42. XIX asr o’rtalarida uchala xonlikda ham chorvachilik bilan shug’ullangan millat vakillari xato 
berilgan javobni toping? 
 o’zbek, tojik 
43. Uchala xonliklarning hududi bugungi kundagi O’zbekistondan tashqari qaysi davlatlarni o’z 
ichiga olgan? 1.Qozog’iston 2.Qirg’iziston 3.Tojikiston 4.Turkmaniston 5.Eron 6.Xitoy 
 1, 2, 3, 4 
44. XIX asr o’rtalarida uchala xonlik aholisi asosiy qismining shug'ullangan sohalari xato javobni 
toping. 
 termachilik 
45. Quyidagi nomlar bir-biriga mos kelmagan javobni toping. 
 O’zgan-Jand 
46. XIX asr o’rtalarida Buxoro amirligiga kirgan shaharlar xato berilgan javobni toping. 
 Qunduz, Shibirg’on 
47. XIX asr o’rtalarida Qo’qon xonligiga kirgan shaharlar xato berilgan javobni toping. 
 Qashg’ar, Yorkend, Badaxshon 
48. XIX asr o’rtalarida Xiva xonligiga kirgan shaharlar xato berilgan javobni toping. 
 Astrobod, Qunduz
 
 
2-XIX asr o'rtalarida o'zbek xonliklarining ma'muriy boshqaruv tizimi (38) 
Savollar va javobi 
1. Buxoro amirligi bilan bog’liq xato javobni toping. 
 1826-1861-yillar Amir Nasrullo hukmronlik davri 
2. Buxoro amiri Amir Muzaffar hukmronlik yillarini toping. 
 1860-1885-yillar 
3. Buxoro amirligining ma’muriy markazi qaysi shahar edi? 
 Buxoro 
4. Buxoro amirligida ijro hokimiyati kimning qo’lida bo’lgan? 
 qo’shbegi 
5. Buxoro amirligida bosh vazir kim edi? 
 qo’shbegi 
6. Buxoro amirligida viloyat va tuman hokimlari kimning tavsiyasi bilan tayinlangan? 
 qo’shbegi 
7. Buxoro amirligida moliya va xazina ishlari, soliqlar to’planishi, tashqi aloqalarni yuritish kabi 
sohalarni kim boshqargan? 
 devonbegi 
8. Amirlik hujjatlarini yuritishga mas’ul shaxsni aniqlang? 
 mirzaboshi 
9. Amirlikda soliqlarni o’z vaqtida yig’ish va ularni hisobga olib borishga kim javobgar bo’lgan? 
 mushrif 
10. Buxoro amirligida xalqning shikoyatlari bilan kim shug’ullangan? 
 dodhoh 
11. Buxoro amirligida oliy hukmdor farmonlarini kim e’lon qilgan? 
 parvonachi 
12. Buxoro amirligida shariat qoidalari va qonunlar ijrosi, sud ishlarini nazorat qilishni kim 
amalgam oshirgan? 
 shayxulislom 
13. Buxoro amirligida devonbegiga bo’ysungan mansab egasi? 
 mirzaboshi 

 
14. Buxoro amirligida shayxulislomga bo’ysungan mansab egasi 
 muftiy, muhtasib 
15. Buxoro amirligida diniy-huquqiy masalalar bilan kim shug’ullangan? 
 muftiy 
16. Buxoro amirligida shariat qoidalarining bajarilishi va amal qilish masalalari bilan kim 
shug’ullangan? 
 muhtasib 
17. Buxoro amirligi bilan bog’liq xato javobni toping. 
 mirshabboshi amir qo’shinining bosh qo’mondoni hisoblangan 
18. Buxoro amirligi shaharlarida tinchlik va tartibni saqlashga kim mas’ul hisoblangan? 
 mirshabboshi 
19. Buxoro amirligida mamlakat xavfsizligi, amirning yaqinlari, do’stlari va dushmanlari 
to’g’risida ma’lumotlar to’plash bilan kim shug’ullangan? 
 ko’kaldosh 
20. Xiva xonligi to’g’risida xato ma’lumotni toping. 
 Xiva shahrida ichki-Dishan qal’a va mudofaa devori bilan o’ralgan tashqi-Ichan qal’a mavjud 
bo’lgan. 
21. XIX asr o’rtalarida Xiva xonligining ma’muriy, savdo-sotiq va madaniy markazlari xato 
berilgan javobni toping. 
 Vazir, Marv 
22. Xiva xonligida oliy amaldor kim hisoblangan? 
 devonbegi 
23. Xiva xonligida devonbegining ixtiyoridagi kengashga kirgan mansablar xato berilgan javobni 
toping. 
 mirshabboshi 
24. Xiva xonligida mirshabboshi….. 
 aholining tinchligi va osoyishtaligi bilan shug’ullangan 
25. Xiva xonligida yasovulboshi….. 
 xonlikdagi tartib intizom ishlariga bosh bo’luvchi xon qo’shinlarining bosh qo’mandoni 
26. Xiva xonligida shayxulislom….. 
 diniy ishlar va shariat qoidalariga rioya etilishi va amal qilinishi masalalariga bosh bo’lgan. 
27. Xiva xonligida mirobboshi….. 
 sug’orish inshootlari va suv ta’minoti hamda taqsimotiga rahbarlik qilgan 
28. XIX asr o’rtalarida Xiva xonligida taxminan qancha otliqdan iborat qo’shin bor edi? 
 40 ming 
29. Xiva xonligida qo’shinga kim qo’mandonlik qilgan? 
 lashkarboshi 
30. Xiva xonligida askarlik xizmatida bo’lganlarga qanday imtiyoz mavjud edi? 
 soliqlardan ozod qilingan 
31. Qo’qon xonligi bilan bog’liq xato javobni toping. 
 eng yuqori mansab mingboshi hisoblanib, u harbiy vazir hisoblangan 
32. Qo’qon xonligida alohida harbiy bo’linmalarga kim rahbarlik qilgan? 
 mingboshi 
33. Qo’qon xonligida xazina ishlari va xarajatlarini kim nazorat qilgan? 
 mehtar 
34. Qo’qon xonligida islom dini qoidalari asosida sud ishlarini kimlar olib borganlar? 
 qozikalon, qozilar 
35. Qo’qon xonligida kimlar diniy ishlar, shariat qoidalariga rioya qilinishi, savdo-sotiqning to’g’ri 
yuritilishini nazorat qilganlar? 
 muhtasib-raislar 
36. Qo’qon xonligidagi tartib-intizom masalalari bilan kimlar shug’ullangan? 
 mirshab 

 
37. Qo’qon xoni zaruriyat tug’ilganda qancha askar yig’a olgan? 
 12 ming aravaga ega bo’lgan 60 mingtacha askar 
38. Xudoyorxon saroyi qachon qurilgan? 
 XIX asr oxrida
 
 
3-XIX asr o'rtalarida o'zbek xonliklarining ijtimoiy-iqtisodiy hayoti (29) 
Testlar 
1. Xiva xonligida ijaraga yer olgan dehqonlar qanday nom bilan atalgan? 
A) “chorikor” 
B) “muzoriy” 
C) “barzikor” 
D) “yarimchi” 
2. XIX asr o’rtalarida uchala xonliklardagi davlat yerlarini aniqlang? 
A) vaqf 
B) tanho 
C) amlok 
D) mulk 
3. XIX asr o’rtalarida uchala xonliklardagi xususiy yerlarni aniqlang? 
A) mulk 
B) tanho 
C) amlok 
D) vaqf 
4. XIX asr o’rtalarida uchala xonliklardagi masjid va madrasalarga, diniy muassasalarga tegishli 
yerlarni aniqlang. 
A) mulk 
B) amlok 
C) tanho 
D) vaqf 
5. Xonliklarda vaqf yerlaridan olinadigan foyda hisob-kitobi va taqsimoti bilan kim shug’ullangan? 
A) mirob 
B) sadr 
C) mushrif 
D) mutavalli 
6. XIX asr o’rtalarida aholi soliqlarni qanday ko’rinishda to’lashgan? 
A) pul 
B) A va B 
C) ishlab berishgan 
D) mahsulot 
7. Xonliklarda aholining ishlab berishi , mehnat majburiyati…….deyilgan 
A) hachi 
B) otlanuv 
C) begar 
D) obrok 
8. XIX asr o’rtalarida aholidan yig’ilgan soliqlar turlari xato berilgan javobni toping. 
A) ushr, qopchur, kalon 
B) xiroj, zakot 
C) mulk, tomorqa, bog’ 
D) suv, tegirmon, tuz 
9. Xiva xonligida asosiy soliq qanday nom bilan atalgan? 
A) zakot 

 
B) alg’ut 
C) salg’ut 
D) kafsan 
10. XIX asr o’rtalarida xonliklar chorvadorlaridan olingan soliq turini aniqlang? 
A) zakot 
B) alg’ut 
C) salg’ut 
D) kafsan 
11. XIX asr o’rtalarida xonliklar shahar aholisi-hunarmand va savdogarlardan olinadigan soliq turi 
xato berilgan javobni toping? 
A) qozon puli 
B) savdo puli 
C) do’kon puli 
D) tarozi puli 
12. O’rta Osiyoda qishloq xo’jaligi taraqqiyoti ……. 
A) sug’orish ishlarining holatiga bog’liq 
B) xonning qishloq xo’jaligiga ajratgan mablag’iga bog’liq 
C) A va B javoblar to’g’ri 
D) suv ta’minotining qay darajada ekanligiga bog’liq 
13. XIX asr o’rtalarida xonliklarda sug’orish ishlarini yuritish va nazorat qilish bilan 
shug’ullanadigan mutaxassislar bu…..? 
A) miroblar 
B) mutavallilar 
C) poykorlar 
D) jo’ybonlar 
14. XIX asr o’rtalarida Farg’onadagi aholi asosan qanday soha bilan shug’ullangan? 
A) sug’orma dehqonchilik 
B) hunarmandchilik 
C) chorvachilik 
D) savdo-sotiq 
15. O’rta Osiyoning qaysi hududida sug’orish ishlariga katta e’tibor qaratilgan? 
A) Zarafshon vodiysi 
B) Farg’ona vodiysi 
C) Qarshi vohasi 
D) Xorazm 
16. Farg’ona vodiysi yirik sug’orish inshootlari xato berilgan javobni toping. 
A) Oqdaryo, Norin 
B) Ulug’nor, Qoradaryo 
C) Shaxrixonsoy, Andijonsoy 
D) Marg’ilonsoy, Yangiariq 
17. Suv chiqishi qiyin bo’lgan joylarga suv chiqaradigan maxsus inshoot? 
A) charxfalak 
B) suv tegirmoni 
C) to’g’on 
D) chig’ir 
18. XIX asr o’rtalarida O’rta Osiyo xonliklarida qishloq xo’jaligida asosiy ekinlar qaysi? 
A) paxta 
B) paxta va donli ekinlar 
C) poliz ekinlar 
D) donli ekinlar 
19. XIX asr o’rtalarida Marg’ilonda ixtisoslashgan hunarmandchilik sohalarini ko’rsating. 
A) do’ppichilik, pichoqchilik 

 
B) kulolchilik 
C) atlas to’qish, do’ppichilik 
D) zargarlik 
20. XIX asr o’rtalarida Rishtonda ixtisoslashgan hunarmandchilik sohasini ko’rsating. 
A) do’ppichilik, pichoqchilik 
B) zargarlik 
C) kulolchilik 
D) atlas to’qish, do’ppichilik 
21. XIX asr o’rtalarida Buxoroda ixtisoslashgan hunarmandchilik sohasini ko’rsating. 
A) kulolchilik 
B) do’ppichilik, pichoqchilik 
C) zargarlik 
D) atlas to’qish, do’ppichilik 
22. XIX asr o’rtalarida Shaxrixonda rivojlangan hunarmandchilik sohalari xato berilgan javobni 
toping. 
A) pichoqchilik 
B) duradgorlik 
C) zargarlik 
D) do’ppichilik 
23. O’rta Osiyoning qaysi hududida do’ppichilik, pichoqchilik sohalari yaxshi rivojlangan. 
A) Chust 
B) Xiva 
C) Shaxrixon 
D) Qo’qon 
24. O’rta Osiyoning qaysi hududida temirchilik, duradgorlik, zargarlik sohalari yaxshi rivojlangan. 
A) Qo’qon 
B) Xiva 
C) Shaxrixon 
D) Chust 
25. Xivada rivojlangan hunarmandchilikning sohalarini ko’rsating. 
A) do’ppichilik, pichoqchilik 
B) atlas to’qish, do’ppichilik 
C) zargarlik 
D) me’morchilik, ganchkorlik 
26. XIX asr o’rtalarida Buxoro amirligida yaxshi rivojlangan hunarmandchilik turlari xato berilgan 
javobni aniqlang? 
A) kulolchilik, temirchilik, miskarlik 
B) me’morchilik, ganchkorlik 
C) kandakorlik, badiiy kashtachilik 
D) zardo’zlik, shishasozlik, 
27. XIX asr o’rtalarida O’rta Osiyo savdogarlari qaysi davlatlar bilan savdo qilganlar? 1.Eron 
2.Xitoy 3.Hindiston 4.Afg’oniston 5.Rossiya 6.qozoq juzlari 7.Ozarbayjon 8.Misr 9.Arab davlatlari 
A) 1,3,5,7,9 
B) 2, 4, 6, 8,9 
C) 1, 2, 3, 4, 5, 6 
D) 4,5,6,7,8,9 
28. XIX asr o’rtalarida xorijda yuqori baholangan O’rta Osiyo hunarmandlarining buyumlari xato 
berilgan javobni toping. 
A) shoyi va atlas 
B) pichoqlari 
C) zargarlik mahsulotlari 
D) kulolchilik buyumlari 

 
29. Agrar so’zi qaysi tildan olingan va qanday ma’noni anglatadi? 
A) arabcha-o’lka 
B) yunoncha-yer 
C) inglizcha-sanoat 
D) lotincha-yerga, dalaga oid
Download 1.76 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling