9-sinf O’zbekiston tarixi fanidan mavzulashtirilgan


Download 1.76 Mb.
Pdf ko'rish
bet8/19
Sana10.03.2020
Hajmi1.76 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
26-Jadidlarning dasturiy maqsad va vazifalari (23) 
Testlar 
1. Jadidlar ustuvor deb hisoblagan g’oyalar xato berilgan javobni aniqlang. 
A) qobiliyatli yoshlarni chet elga o’qishga yuborish 
B) o’lkada yangi usul maktablari tarmog’ini kengaytirish 
C) turli diniy tashkilotlar tarmog’ini kengaytirish 
D) turli ma’rifiy jamiyatlar va teatr truppalarini tuzish 
2. Jadidlar ustuvor deb hisoblagan g’oyalar xato berilgan javobni aniqlang. 
A) Turkistonda milliy demokratik davlat qurish 
B) Turkistonda inqilob orqali diniy davlat qurish 
C) xalqning ijtimoiy-siyosiy va madaniy ongini yuksaltirish 
D) gazeta va jurnallarni chop etish 
3. Yangi usul maktablarida o’rganishga katta e’tibor berilgan fanlarni aniqlang. 1.arifmetika 
2.matematika 3.geografiya 4.fizika 5.tarix 6.tabiyatshunoslik 7.fiqh 8.islom ta’limoti 9.dinshunoslik 
A) 1,2,3,4,5 
B) 5,6,7,8 
C) 2,4,6,8,9 
D) 1,2,3,6,8 
4. Dastlabki paytlarda Turkistonda yangi usul maktablarining ko’pchiligida qayerlarda nashr etilgan 
darslik va o’quv qo’llanmalaridan foydalanildi? 
A) Moskva va Saratov 
B) Qozon va Astraxan 
C) Qozon va Orenburg 
D) Krasnavodsk va Oenburg 
5. O’rta Osiyoda jadidchilik harakatlari markazlariga aylangan shaharlar xato berilgan javobni 
toping. 
A) Qoqon, Xiva 
B) Avliyoota, Taroz 
C) Samarqand, Andijon 
D) Toshkent, Buxoro 
6. Quyidagi gazetalarning muharrirlari bilan xato berilgan javobni aniqlang. 
A) Ismoil Obidov-“Taraqqiy” 
B) Ahmadjon Bektemirov-“Yevroosiyo” 
C) M.Qori-“Xurshid” 
D) A.Avloniy-“Shuhrat” 
7. 1906-yilda chop etilgan Ismoil Obidov muharrirligidagi gazetani ko’rsating. 
A) ”Xurshid” 
B) “Taraqqiy” 
C) “Osiyo” 
D) “Shuhrat” 
8. 1906-yilda chop etilgan M.Qori muharrirligidagi gazetani ko’rsating. 
A) “Taraqqiy” 
B) “Osiyo” 
C) ”Xurshid” 
D) “Shuhrat” 
9. 1907-1908-yillarda chop etilgan Abdulla Avloniy muharrirligidagi gazetani ko’rsating. 
A) “Taraqqiy” 
B) “Osiyo” 
C) ”Xurshid” 

 
D) “Shuhrat” 
10. Ahmadjon Bektemirov muharrirligida chop etilgan gazetani ko’rsating. 
A) “Taraqqiy” 
B) “Osiyo” 
C) ”Xurshid” 
D) “Shuhrat” 
11. I.Obidov muharrirligida “Taraqqiy” gazetasi qachondan chop etila boshlandi? 
A) 1906 
B) 1917 
C) 1913-1915 
D) 1907-1908 
12. M.Qori muharrirligida “Xurshid” gazetasi qachondan chop etila boshlandi? 
A) 1907-1908 
B) 1913-1915 
C) 1917 
D) 1906 
13. Abdulla Avloniy muharrirligida “Shuhrat” gazetasi qachondan chop etila boshlandi? 
A) 1917 
B) 1907-1908 
C) 1906 
D) 1913-1915 
14. 1913-1915 –yillarda chiqqan gazetalar xato berilgan javobni aniqlang. 
A) “Kengash”, “Ulug’ Turkiston” 
B) “Samarqand”, “Sadoi Turkiston”, “Turon” 
C) “Hurriyat”, “Farg’ona sahifasi” 
D) “Sadoi Farg’ona”, “El bayrog’i”, “Oyna” jurnali 
15. 1917-yilda tashkil qilingan gazetalar to’g’ri berilgan javobni aniqlang. 
A) “Samarqand”, “Sadoi Turkiston”, “Turon” 
B) “Kengash”, “Ulug’ Turkiston” 
C) “Hurriyat”, “Farg’ona sahifasi” 
D) “Sadoi Farg’ona”, “El bayrog’i”, “Oyna” jurnali 
16. 1911-yilga kelib Turkistonda yangi usul maktablari soni qanchaga yetdi? 
A) 63 taga 
B) 100 ortiq 
C) 100 ga yaqin 
D) 24 taga 
17. 1911-yilga kelib Turkistondagi yangi usul maktablarida qancha o’quvchi o’qiganini aniqlang. 
A) 4106 ta 
B) 4206 ta 
C) 1745 ta 
D) 1740 ta 
18. 1910-yilda Toshkentda qancha jadid maktablari faoliyat olib borgan ? 
A) 24 ta 
B) 100 ortiq 
C) 63 ta 
D) 100 ga yaqin 
19. 1917-yilga kelib Turkiston o’lkasida qancha jadid maktablari mavjud edi ? 
A) 63 ta 
B) 100 dan ortiq 
C) 24 ta 
D) 100 ga yaqin 
20. 1910-yilda Toshkentda 24 ta jadid maktablarida qancha o’quvchi ta’lim olgan ? 

 
A) 1740 ta 
B) 1745 ta 
C) 4206 ta 
D) 4106 ta 
21. Qaysi yili Turkistonda Jadid maktablari 63 taga, unda ta’lim olyotgan o’quvchilar soni 4101 
taga yetdi ? 
A) 1911 
B) 1917 
C) 1910 
D) 1915 
22. Qaysi yili Toshkentdagi jadid maktablari soni 24 taga , unda ta’lim olayotgan o’quvchilar soni 
1740 taga yetdi ? 
A) 1915 
B) 1910 
C) 1917 
D) 1911 
23. Qaysi yilga kelib Turkistonda 100 ga yaqin jadid maktablari faoliyat olib borgan ? 
A) 1911 
B) 1917 
C) 1910 
D) 1915
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27-Jadidchilik harakati namoyandalari va ularning faoliyati (29) 
Testlar 
1. Samarqandda faoliyat olib borgan jadidlar ismlari xato berilgan javobni aniqlang. 
A) M.Qori 
B) M.Behbudiy 
C) Abdulqodir Shakuriy 
D) Saidahmad Siddiqiy-Ajziy 
2. Toshkentda faoliyat olib borgan jadidlar ismlari xato berilgan javobni aniqlang. 
A) A.Fitrat 
B) A.Avloniy 
C) Ubaydullaxo’ja 
D) M.Qori 
3. Buxorodagi faoliyat olib borgan jadidlar ismlari xato berilgan javobni aniqlang. 
A) F.Xo’jayev 
B) H.Hakimzoda 
C) S.Ayniy 
D) A.Fitrat 
4. Farg’ona vodiysida faoliyat olib borgan jadidlar ismlari xato berilgan javobni aniqlang. 
A) A.Cho’lpon 
B) O.Mahmudov 
C) M.Qori 
D) Is’hoqxon Ibrat 
5. Xivada faoliyat olib borgan jadidlar ismlari to’gri berilgan javobni aniqlang. 
A) A va B 
B) Bobooxun Salimov 
C) P.Hoji Yusupov 
D) Ibrat 
6. Quyidagi jadid rahnamolarining hududlari bilan to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping. 1.Behbudiy , 
A.Shakuriy, Saidahmad Siddiqiy 2.Munavvar Qori, A.Avloniy, Ubaydullaxo’ja 3.A.Fitrat, S.Ayniy, 
F.Xo’jayev 4.H.Hakimzoda, O.Mahmudov, Cho’lpon, Ibrat 5.Bobooxun Salimov, P.Yusupov 
a.Samarqand b.Tosjkent c.Buxoro d.Farg’ona e.Xiva 
A) 1-d, 2-b, 3-c, 4-a, 5-e 
B) 1-c, 2-e, 3-a, 4-b, 5-d 
C) 1-b, 2-a, 3-d, 4-c, 5-e 
D) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e 
7. “O’rta Osiyo jadidlar otasi kim?” 
A) M.Qori 
B) A.Avloniy 
C) Cho’lpon 
D) M.Behbudiy 
8. M.Behbudiy yashagan yillarni aniqlang. 
A) 1877-1931 
B) 1878-1931 
C) 1875-1919 
D) 1874-1919 
9. Munavvar Qori Abdurashidxonov yashagan yillarni aniqlnag. 
A) 1875-1919 
B) 1877-1931 
C) 1878-1931 
D) 1874-1919 

 
10. M.Behbudiy qachon va qayerda tug’ilgan? 
A) 1878-yilda Samarqand viloyati Xartang qishlog’ida 
B) 1875-yil 21-yanvarida Samarqand yaqinidagi Baxshitepa qishlog’ida 
C) 1875-yil 20-yanvarida Samarqand yaqinidagi Baxshitepa qishlog’ida 
D) 1875-yil 19-yanvarida Samarqand yaqinidagi Baxshitepa qishlog’ida 
11. Behbudiy so’ngra qaysi madrasada faoliyat olib borgan ? 
A) Samarqand 
B) Turkiston 
C) Toshkent 
D) Buxoro 
12. Behbudiy ishlagan mansablarni ketma-ketlikda berilgan javobni aniqlang. 
A) muftiy, imom-xatib, qori 
B) imom-xatib, qozi, muftiy 
C) muftiy, qozi, imom-xatib 
D) qozi, imom-xatib, muftiy 
13. O’rta Osiyo jadidchilik harakatining asoschisi va yo’lboshchisini aniqlang. 
A) A.Fitrat 
B) M.Qori 
C) M.Behbudiy 
D) A.Avloniy 
14. Behbudiyning tashabbusi bilan o’z otasi sharafiga tashkil qilingan kutubxona qaysi? 
A) “Behbudiya kutubxonasi” 
B) “Jadidai qiroatxonasi” 
C) “Maxmudxo’ja kutubxonasi” 
D) “Behbudiya qiroatxonasi” 
15. Munavvar Qori qaysi yildan boshlab Turkiston o’lkasida ijtimoiy-siyosiy, ma’rifiy 
harakatlarning faol ishtirokchisidir? 
A) 1903 
B) 1906 
C) 1904 
D) 1905 
16. Jadid maktablari ochilishining tashabbuskori va amaliyotchisi, milliy gazeta va jurnallar 
asoschisi, nuharriri hamda jadid teatrining targ’ibotchisini aniqlang. 
A) M.Qori 
B) A.Fitrat 
C) A.Avloniy 
D) M.Behbudiy 
17. Munavvar Qorining maktablar uchun yaratgan darsliklari xato berilgan javobni aniqlang. 
A) » Yer yuzi» 
B) “Adibi soniy” 
C) « Chor kitob” 
D) “Adibi avval” 
18. A.Avloniy qachon va qayerda tug’ilgan? 
A) 1875-Samarqandda 
B) 1875-Buxoro 
C) 1878-Andijon 
D) 1878-Toshkentda 
19. A.Avloniy qanday oilada tug’ilgan? 
A) savdogar 
B) ziyolilar 
C) dehqon 
D) hunarmandlar 

 
20. A.Avloniy qachon va qaysi gazetaga asos solgan? 
A) 1908-« Xurshid« 
B) 1907-«Shuhrat « 
C) 1907-“Osiyo” 
D) 1906-« Taraqqiy« 
21. A.Avloniyning o’zi tashkil qilgan yangi usul maktabi uchun yozgan darsliklari xato berilgan 
javobni aniqlang. 
A) “Adibi soniy” 
B) “II-muallim” 
C) “I-muallim” 
D) “Turkiy guliston yoxud axloq” 
22. Jadidlar Turkistonda kimlardan qolgan adabiy merosdan foydalangan holda Turkistonda 
demokratik va taraqqiyparvar g’oyalarni davom ettiradi? 
A) Barcha javoblar to’g’ri 
B) B.Mashrab 
C) A.Navoiy 
D) M.Bedil 
23. O’z hisobidan jadidlarga katta mablag’ ajratgan andijonlik mulkdorni aniqlang. 
A) A.Fitrat 
B) Mirkomil Mirmo’minboyev 
C) Komil M’minboyev 
D) Mirkomil Mo’minboyev 
24. “Tarbiyayi aftol ”(Bolalar tarbiyasi) qachon va qayerda tashkil qilingan? 
A) 1912-Samarqand 
B) 1910-Toshkent 
C) 1910-Buxoro 
D) 1911-Xiva 
25. “Tarbiyayi aftol” ni tashkil qilgan shaxslarni aniqlang. 1.Hoji Rafiy 2.A.Fitrat 3.Mirzo 
Abduvohid 4.Hamidxo’ja Mehriy 5.A.Avloniy 6.Usmonxo’ja 7.Muhammadxo’ja 8.Munavvar Qori 
9.Shakuriy 
A) 2,4,6,8,9 
B) 1,3,4,6,7 
C) 1,3,5,8,9 
D) 1,2,3,4,5,6 
26. “Tarbiyayi aftol” jamiyati 1911-yilda necha talabani Turkiyaga o’qishga yuborishdi? 
A) 30 ta 
B) 15 ta 
C) 20 ta 
D) 25 ta 
27. “Tarbiyayi aftol” jamiyati 1912-yilda necha talabani Turkiyaga o’qishga yuborishdi? 
A) 30 ta 
B) 15 ta 
C) 20 ta 
D) 25 ta 
28. Hokimiyatning mavjud tuzum uchun noma’qul yoki zararli deb hisoblangan ma’lumotlarni 
cheklash maqsadida matbuot ustidan nazorat qilishi bu..... 
A) radikal 
B) konservator 
C) diktatura 
D) senzura 
29. “Tarbiyayi aftol” 1911-yilda 15 nafar, 1912-yil 30 nafar talabalarni qayerga o’qishga yuborgan? 
A) Angliya 
B) Fransiya 
C) Germaniya D) Turkiya
 

 
 
28-Jadidchilik harakatining Turkiston ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayotiga 
ta'siri (18) 
Testlar 
1. M.Behbudiy qachon islom tarixiga oid asar yaratdi? 
A) 1916 
B) 1915 
C) 1910 
D) 1909 
2. A.Avloniy qachon islom tarixiga oid asar yaratdi? 
A) 1910 
B) 1916 
C) 1915 
D) 1909 
3. A.Fitrat qachon islom tarixiga oid asar yaratdi? 
A) 1909 
B) 1916 
C) 1910 
D) 1915 
4. I-oliy ma’lumotli o’zbek advokati kim? 
A) Asadullaxo’ja o’g’li Ubaydullaxo’ja 
B) Cho’lpon 
C) Munavvar Qori 
D) A.Fitrat 
5. Buyuk rus yozuvchisi Lev Tolstoy bilan yozishmalar olib borgan o’zbek taraqqiyparvari kim? 
A) A.Fitrat 
B) Asadullaxo’ja o’g’li Ubaydullaxo’ja 
C) Cho’lpon 
D) Munavvar Qori 
6. Asadullaxo’ja o’g’li Ubaydullaxo’ja qayerdan bo’lgan? 
A) Toshkentning “Qoryog’di” mahallasidan 
B) Toshkentning “Qo’yliq” mahallasidan 
C) Toshkentning “Shayxontoxur” mahallasidan 
D) Toshkentning “Sebzor” dahasidan 
7. Qachon Turkiston jadidchiligi kuchli siyosiy harakatga aylandi? 
A) 1905-yil “qonli yakshanba”dan so’ng 
B) 1904-1905-yillarda rus-yapon urushi arafasida 
C) 1917-yildagi Rossiyadagi oktyabr voqealari arafasida 
D) 1917-yildagi Rossiyadagi fevral voqealari arafasida 
8. Jadidlar I-jahon urushidan keyin qanday davlat tarafdori edilar? 
A) diktatura 
B) mutloq monarxiya 
C) respublika 
D) parlamentar monarxiya 
9. Fevral voqealaridan keyin jadidlar ilgari surgan g’oyalarni aniqlang. 1.mahalliy aholi huquqlarini 
kengaytirish 2.o’lkani boshqarish yuzasidan islohotlar o’tkazish 3.Davlat Dumasidan o’lka aholisi 
sonidan kelib chiqib o’rin ajratish 4.milliy matbuot erkinligini ta’minlash 5.o’lkada respublika 
tuzumini o’rnatish 6.inqilob yordamida monarxiyani tugatish 7.jadidlar maktablarini tugatish 
A) 4,5,6,7 
B) 2,4,5,7 

 
C) 1,3,5,7 
D) 1,2,3,4 
10. “Musulmon markaziy sho’rosi ” qachon va qayerda tuzilgan? 
A) 1917-yil mart oyi boshlarida-Toshkentda 
B) 1917-yil may oyi boshlarida-Samarqandda 
C) 1917-yil iyun oyi boshlarida-Buxoroda 
D) 1917-yil may oyi boshlarida-Toshkentda 
11. “Musulmon markaziy sho’rosi ” ta’sis syezdida qancha delegat qatnashgan ? 
A) 450 ta 
B) 350 ta 
C) 300 ta 
D) 400 ta 
12. “Musulmon markaziy sho’rosi ” syezdi to’g’risida xato ma’lumotni aniqlang. 
A) syezdda Turkiston davlati tarkibida Buxoro, XivaTurkiston general-gubernatorligi bo’lishi kerak 
degan qaror qabul qilindi 
B) Ta’sis syezdida 360 ta delegat ishtirok etdi 
C) ta’sis syezdida ozarbayjonlar, tatarlar, turkmanlar, boshqirdlar kabi xalqlar qatnashagn 
D) syezdda barcha delegatlar bo’lajak davlat Turkiston deb atalishiga to’xtaldi 
13. Turkiston jadidlarining o’z maqsadlarini oxirigacha amalga oshirishlariga imkon bermagan 
voqeani aniqlang. 
A) 1917-yil fevral inqilobidan keyin 
B) 1917-yil iyun oyida Kerenskiy hokimiyatni egallaganidan so’ng 
C) 1917-yil oktyabrda bolsheviklar hokimiyatni egallashi 
D) 1917-yil mart oyida Rossiya jahon urushidan chiqqanidan so’ng 
14. Turkiston Muxtoriyati markazini aniqlang. 
A) Toshkent 
B) Buxoro 
C) Andijon 
D) Qo’qon 
15. Quyidagi davlatlarning qaysi biri 72 kun umr ko’rgan? 
A) Parij Kommunasi 
B) A va B 
C) Turkiston muxtoriyati 
D) Vengriya Sovet Respublikasi 
16. Delegat bu…. 
A) yunoncha-qonun-biror bir hududning qonun bilan chegaralangan davlat hokimiyatini mustaqil 
amalgam oshirish huquqi 
B) lotincha-hokimiyatning mavjud tuzum uchun noma’qul yoki zararli deb hisoblangan 
ma’lumotlarni cheklash maqsadida matbuot ustidan nazorat qilinishi 
C) lotincha-ittifoq bo’lib mustahkamlash-davlatlarning o’z siyosiy mustaqilligini muayyan doirada 
cheklash yo’li bilan yagona ittifoqqa birlashuvi 
D) lotincha-yuborgan-biror tashkilot, jamoa tomonidan vakolatli qilib saylab yoki tayinlab 
yuborilgan vakil 
17. Federatsiya bu…. 
A) lotincha-yuborgan-biror tashkilot, jamoa tomonidan vakolatli qilib saylab yoki tayinlab 
yuborilgan vakil 
B) yunoncha-qonun-biror bir hududning qonun bilan chegaralangan davlat hokimiyatini mustaqil 
amalgam oshirish huquqi 
C) lotincha-hokimiyatning mavjud tuzum uchun noma’qul yoki zararli deb hisoblangan 
ma’lumotlarni cheklash maqsadida matbuot ustidan nazorat qilinishi 
D) lotincha-ittifoq bo’lib mustahkamlash-davlatlarning o’z siyosiy mustaqilligini muayyan doirada 
cheklash yo’li bilan yagona ittifoqqa birlashuvi 

 
18. Avtonomiya bu…. 
A) lotincha-ittifoq bo’lib mustahkamlash-davlatlarning o’z siyosiy mustaqilligini muayyan doirada 
cheklash yo’li bilan yagona ittifoqqa birlashuvi 
B) lotincha-yuborgan-biror tashkilot, jamoa tomonidan vakolatli qilib saylab yoki tayinlab 
yuborilgan vakil 
C) lotincha-hokimiyatning mavjud tuzum uchun noma’qul yoki zararli deb hisoblangan 
ma’lumotlarni cheklash maqsadida matbuot ustidan nazorat qilinishi 
D) yunoncha-qonun-biror bir hududning qonun bilan chegaralangan davlat hokimiyatini mustaqil 
amalgam oshirish huquqi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
29-Birinchi jahon urushi va uning Turkistonga ta'siri (8) 
Testlar 
1. Antanta davlatlari xato berilgan javobni aniqlang. 
A) Germaniya 
B) Rossiya 
C) Angliya 
D) Fransiya 
2. I-jahon urushiga Turkistondan kimlar safarbar etildi? 
A) 19 yoshdan 43 yoshgacha bo’lgan aholi 
B) 19 yoshdan 42 yoshgacha bo’lgan aholining yevropalik qismi 
C) 19 yoshdan 42 yoshgacha bo’lgan aholi 
D) 19 yoshdan 43 yoshgacha bo’lgan aholining yevropalik qismi 
3. Turkistonda qachon “Favqulotda muhofaza holati” e’lon qilindi? 
A) 1914 
B) 1917 
C) 1915 
D) 1916 
4. Turkistonda “Favqulotda holat” ga rioya etmaganlarga qanday jazo qo’llaganlar? 
A) o’limga hukm qilingan 
B) A va B 
C) 50 so’mgacha jarima 
D) 3 oygacha qamoq jazosi 
5. Rossiya imperatori Nikolay II hukmronligi yillarini aniqlang. 
A) 1894-1917 
B) 1893-1917 
C) 1896-1917 
D) 1895-1917 
6. Qachon Rossiya imperatori Nikolay II ning “front ortidagi xizmatlar uchun ”safarbarligi e’lon 
qilindi? 
A) 1916-yil 24-iyun 
B) 1916-yil 25-iyul 
C) 1916-yil 24-iyul 
D) 1916-yil 25-iyun 
7. Rossiya imperatori Nikolay II ning “front ortidagi xizmatlar uchun ” safarbarligiga ko’ra necha 
yoshdagi erkaklar front orqasiga safarbar qilindi? 
A) 19 yoshdan 43 yoshgacha bo’lgan aholining yevropalik qismi 
B) 19 yoshdan 42 yoshgacha bo’lgan aholi 
C) 19 yoshdan 43 yoshgacha bo’lgan aholi 
D) 19 yoshdan 42 yoshgacha bo’lgan aholining yevropalik qismi 
8. Rossiya imperatori Nikolay II ning “front ortidagi xizmatlar uchun ” safarbarligiga ko’ra 
qayerlardan erkaklar front orqasiga safarbar etildi? 
A) Asetiya, Dog’iston, Checheniston 
B) Turkiston, Dog’iston, Astraxan 
C) Turkiston, Sibir, Kavkaz 
D) Verniy, Turkiston, Kavkaz 
 
 
 

 
30-Turkistonda 1916-yilgi qo'zg'olonni boshlanishi (17) 
Testlar 
1. Nikolay II ning mardikorlikka olish to’g’risidagi farmoniga ko’ra Sirdaryo viloyatidan qancha 
kishini mardikorlikka olish belgilandi? 
A) 38 ming 
B) 96 ming 
C) 50 ming 
D) 87 ming 
2. Nikolay II ning mardikorlikka olish to’g’risidagi farmoniga ko’ra Samarqand viloyatidan qancha 
kishini mardikorlikka olish belgilandi? 
A) 87 ming 
B) 50 ming 
C) 96 ming 
D) 38 ming 
3. Nikolay II ning mardikorlikka olish to’g’risidagi farmoniga ko’ra Farg’ona viloyatida 
belgilangan mardikorlarni to’plash uchun viloyatdagi xonadonlarning ……..ni olishga to’g’ri 
kelgan? 
A) har 5tasidan bir kishi 
B) har 4 tasidan bir kishi 
C) har 6 tasidan bir kishi 
D) har 3tasidan bir kishi 
4. 1916-yilgi mardikorlikka olishga qarshi kimlarning norozilik harakatlari bo’lgan? 1.dehqonlar 
2.hunarmandlar 3.mayda savdogarlar 4.ishchilar 5.yirik savdogarlar 6.boylar 7.ruhoniylar 
7.sudxo’rlar 
A) 1,3,5,7 
B) 2,4,6,8 
C) 5,6,7,8 
D) 1,2,3,4 
5. Farg’onada mardikorlikka olishga qarshi norozilik harakatlari boshlangan paytda Farg’ona 
viloyati gubernatori kim edi? 
A) Skobelev 
B) Duxovskoy 
C) Korolkov 
D) Gippius 
6. Rossiya markaziy hokimiyati qaysi Farg’ona viloyatining gubernatorining xavotiri va 
g’alayonlarning oldini olish to’g’risidagi ma’lumotlari podsho farmonlarini bajarmaslik, 
kechiktirish, qarshi chiqish deb hisoblab, uni viloyat gubernatori lavozimidan ozod qiladi? 
A) Duxovskoy 
B) Skobelev 
C) Korolkov 
D) Gippius 
7. Mardikorlikka olishga norozilik bildirib, g’alayon ko’targan hudud va vaqti xato berilgan javobni 
toping. 
A) 1916-yil 7-iyul–Dahbed 
B) 1916-yil 4-iyul-Xo’jand 
C) 1916-yil 10-iyul-Toshkent Beshyog’och 
D) 1916-yil 5-iyul-Samarqand Urgut 
8. 1916-yil 5-iyulda Samarqandning Urgut qishlog’idan keyingi mardikorlikka olishga qarshi xalq 
chiqishlari bo’lib o’tgan hududlarni tartib bilan joylashtiring. 
A) Angor-Siyob-Xo’ja Ahror-Mahalla 

 
B) Mahalla-Xo’ja Ahror-Siyob-Angor 
C) Xo’ja Ahror-Siyob-Mahalla-Angor 
D) Siyob-Mahalla-Xo’ja Ahror-Angor 
9. Politsiyaga qarata “bizni o’ldirsang ham o’g’illarimizni sizlarga bermaymiz” so’zlari kimga 
tegishli? 
A) Zebo G’aniyeva 
B) Qurbonjon dodhoh 
C) Rizvonbibi Ahmadjinova 
D) Rizvonbibi Rahmatjonova 
10. 1916-yil 11-iyuldagi Toshkent Beshyog’och dahasidagi mardikorlikka olishga qarshi xalq 
namoyishida tinch aholidan qancha qurbonlar bo’ldi? 
A) 16 kishi otib o’ldirildi 
B) 63 kishi otib o’ldirildi 
C) 3 kishi o’tib o’ldirildi, 12 kishi yarador bo’ldi 
D) 11 kishi otib o’ldirildi, 15 kishi yarador bo’ldi 
11. Mardikorlikka olishga qarshi xalq namoyishi qayerda keng tus oldi? 
A) Farg’ona 
B) Toshkent 
C) Turkiston 
D) Buxoro 
12. 1916-yil iyul oyining o’rtalarida Farg’ona viloyatining qaysi uyezdlarida keng tus oldi? 
1.Qo’qon 2.Rishton 3.Marg’ilon 4.Pop 5.Andijon 6.O’sh 7.Namangan 8.Dahbed 9.Angor 
A) 1,2,3,5,7 
B) 1,3,5,7,8,9 
C) 5,6,7,8,9 
D) 2,4,6,8,9 
13. 1916-yil 9-iyulda qayerda mardikorlikka qarshi xalq tayoq, tosh, ketmonlar bilan qurollanib
norozilik harakatlarini olib bordilar? 
A) Andijon 
B) Rishton 
C) Qo’qon 
D) Namangan 
14. Qachon va qayerda bo’lgan norozilik harakatlarida 2 mirshab o’ldirildi, 63 kishi otib o’ldirildi? 
A) 10-iyul-Eski Marg’ilon 
B) 11-iyul-Namangan 
C) 11-iyul-Beshyog’och 
D) 9-iyul-Andijon 
15. Andijondagi mardikor olishga qarshi norozilik harakatlaridagi tinch aholi talafotini aniqlang. 
A) 11 kishi otib o’ldirildi, 15 kishi yarador bo’ldi 
B) 63 kishi otib o’ldirildi 
C) 16 kishi otib o’ldirildi 
D) 3 kishi o’tib o’ldirildi, 12 kishi yarador bo’ldi 
16. 1916-yil 10-iyulda qayerda taxminan 25 ming kishi norozilik bildirib, bozor atrofiga yig’ildi? 
A) Namangan 
B) Eski Marg’ilon 
C) Shaxrixon 
D) Andijon 
17. Quyidagi xato ma’lumotni aniqlang. 
A) Labbay tog’a dahasida yig’ilgan 1600 dan ortiq kishilarga qurollangan rota tashlandi 
B) 10-iyulda Eski Marg’ilonda norozilik harakatlari bo’lib o’tdi 
C) 11-iyulda Namanganda ko’tarilgan qo’zg’alon ham jiddiy tus oldi 
D) Shaxrixonda 1916-yilgi qo’zg’alonda 16 kishi o’ldirildi
Download 1.76 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling