9-sinf O’zbekiston tarixi fanidan mavzulashtirilgan


Download 1.76 Mb.
Pdf ko'rish
bet5/19
Sana09.10.2020
Hajmi1.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13-Turkiston o'lkasida Rossiya imperiyasining yer-suv siyosati (15) 
Testlar 
1. 1886-yildagi “Nizom”ning qaysi bo’limida Turkiston o’lkasida shakllanib kelayotgan ananaviy 
yerga egalik qilish munosabatlari o’zgartirib yuborildi? 
A) “Turkiston o’lkasi yer tog’risidagi dekret” 
B) “Turkistonning yer-suv boyliklari” 
C) “Turkistonning qazilma boyliklari” 
D) “Turkiston o’lkasining yer tuzilishi” 
2. 1886-yildagi “Nizom” ning “Turkiston o’lkasining yer tuzilishi” bo’limida berilgan ma’lumot 
xato berilgan javobni toping. 
A) Katta yer egalariga katta imtiyozlar berildi 
B) Turkiston yerlari, o’rmonlari va yer osti qazilma boyliklari davlat mulki deb e’lon qilindi 
C) tarixan shakllanib kelayotgan yerga egalik qilish munosabatlari o’zgartirib yuborildi 
D) Nizom bo’yicha o’lkada yirik yer egaligi tugatildi 
3. 1886-yildagi “Nizom” ning “Turkiston o’lkasining yer tuzilishi” bo’limida vaqf yerlari 
to’g’risida xato ma’lumotni toping. 
A) masjid tasarrufidagi yerlar davlat solig’iga tortilmaydigan bo’ldi 
B) vaqf hujjatlarini e’tirof etish, daromadlarning to’g’ri ishlatilshi ustidan nazorat qilish va ularni 
taftish qilish huquqi viloyat ma’muriyati ixtiyoriga o’tkazildi 
C) yangi vaqf hujjatlarini tasdiqlash faqat general-gubernator roziligi bilan bu yerlarni davlat soliq 
va majburiyatlaridan ozod qilmasdan amalga oshirish 
D) yerga ishlov berayotgan kishilarga ijaraga berilgan 
4. Turkistonda masjidlar va maktablarning moddiy ahvoli yomonlashishiga sabab….. 
A) diniy ulamolarning poraxo’rligi 
B) vaqf mulklarini nazorat qilish mustamlakachi hukumat qo’liga o’tishi 
C) diniy mustabidlikning kuchayishi 
D) ichki va tashqi nizolar 
5. Qaysi hujjatda bo’sh turgan davlat yerlariga rus aholisini joylashtirish muhim ekanligi qat’iy 
qilib belgilab qo’yilgan? 
A) 1867-yildagi “Nizom”da 
B) 1865-yildagi “Nizom”da 
C) 1886-yildagi “Nizom”da 
D) 1866-yildagi “Nizom”da 
6. Rossiyadan Turkistonga ko’chirib keltirilgan aholiga berilgan imtiyozlar xato berilan javobni 
toping. 
A) ko’chirib kelinganlar 5 yil davomida soliqlardan ozod etilgan 
B) uy qurish uchun 100 rubl miqdorida mablag’ ajratilgan 
C) ko’chirib kelinganlar keyingi 6 yil davomida soliqlarning yarmini to’lagan 
D) ular mablag’, turar joy, yer maydonlari, kreditlar bilan ta’minlangan 
7. Rossiyadan Turkistonga kelgan dehqonlarning I-manzilgohi qachon va qayerda paydo bo’lgan? 
A) 1878-Pishpak 
B) 1876-Oqmachit 
C) 1877-Xo’jand 
D) 1875-Avliyoota 
8. Quyidagi xato ma’lumotni toping. 
A) 15 yil (1875-1890) davomida Turkiston o’lkasiga 1300 oila ko’chib kelib joylashgan 
B) Avliyootada Rossiyadan kelgan dehqonlarning I-manzilgohi paydo bo’lgan 
C) 15 yil davomida Turkistonda 19 ta rus qishlog’i tashkil topdi 
D) 1890-1892 –yillarda 25 ta rus dehqonlarining manzilgohi tashkil topdi 
9. Turkistonda 1891-1892-yillarda ko’chib kelgan rus dehqonlarining qancha manzilgohi paydo 

 
bo’lgan? 
A) 24 ta 
B) 25 ta 
C) 23 ta 
D) 19 ta 
10. 1875-1890-yillarda Turkiston o’lkasiga qancha oila ko’chib kelib joylashgan? 
A) 1400 ta 
B) 1200 ta 
C) 1300 ta 
D) 1100 ta 
11. Turkiston o’lkasida Toshkent shahridan tashqari yana qaysi shaharlarida ko’chib kelganlarning 
posyolkalari paydo bo’ldi? 
A) Yangi Marg’ilon, Jizzax, Skobelev 
B) Yangi Marg’ilon, Samarqand, Andijon 
C) Samarqand, Jizzax, Skobelev 
D) Farg’ona, Jizzax, Skobelev 
12. Toshkentdagi qaysi anhor Toshkentni 2 qismga ajratadigan chegara bo’lgan? 
A) Darg’om 
B) Bo’zsuv 
C) Yunusobod 
D) Kaykovus 
13. Qachondan boshlab o’zboshimchalik bilan kelgan kishilar ham ma’muriyat ruxsati bilan 
ko’chirilganlarga berilgan imkoniyatlaridan foydalanish mumkinligi e’lon qilindi? 
A) 1891-yil 
B) 1893-yil 
C) 1894-yil 
D) 1892-yil 
14. Rossiyadan Turkistonga ko’chib kelganlar necha yil soliqlardan ozod qilingan? 
A) 4 yil 
B) 7 yil 
C) 5 yil 
D) 6 yil 
15. 1875-1890-yillarda Turkiston o’lkasida qancha rus qishlog’I tashkil qilindi? 
A) 21 ta 
B) 18 ta 
C) 20 ta 
D) 19 ta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14-Turkistonda sud tizimining tashkil etilishi (32) 
Testlar 
1. Xonlik davrlarida qozilarning chiqargan qaroridan norozi bo’lgan shaxslar kimga murojaat 
qilishgan? 
A) diniy ulamolar 
B) amir yoki xon 
C) qozikalon 
D) muftiy 
2. Qozikalon ishni ko’rib chiqishni kimning hukmiga havola qilgan? 
A) muftiy 
B) qozika 
C) diniy ulamolar 
D) amir yoki xon 
3. Quyidagi xato ma’lumotni toping. 
A) Turkiston o’lkasida Rus hukumati tomonidan ko’chmanchi tarzda hayot kechiruvchi aholining 
urf-odatlariga asoslangan biy sudlari saqlab qolindi 
B) qozilar davlatdan maosh olishgan 
C) Turkiston o’lkasida Rus hukumati tomonidan tub joy aholining shariat qoidalariga asoslangan 
qozilik sudlari saqlab qolindi 
D) milliy va diniy tartiblarga asoslangan sudlar faoliyati cheklanib, ular ustidan kuchli nazorat 
o’rnatildi 
4. 1867-yilgi “Nizom” loyihasi bo’yicha Turkistonda tashkil qilingan sudlarni ko’rsating. 1.qozilar 
sudlari 2.biylar sudlar 3.uyezd sudlari 4.muvaqqat harbiy sudlov komissiyalari 5.viloyat 
boshqaruvining sud bo’limlari 6.general-gubernatorligining sudlov bo’limlari 7.oqsoqol sudlari 
8.konstitutsiyaviy sud 
A) 1,2,3,4,5,6 
B) 1,4,6,7,8 
C) 5,6,7,8 
D) 7,8 
5. Turkistonda volost boshliqlari, qishloq oqsoqollari, ovul boshliqlari va ularning yordamchilari 
aholi tomondan necha yil muddatga saylangan? 
A) 5 yil 
B) 6 yil 
C) 3 yil 
D) 4 yil 
6. Rossiya imperiyasi yerlik aholiga o’z ta’sirini kuchaytirish uchun qachon va qayerda mahkama 
joriy qildi? 
A) 1868 yil-Andijon 
B) 1865 yil-Buxoro 
C) 1867 yil-Toshkent 
D) 1866 yil-Toshkent 
7. Rossiya imperiyasi yerlik aholiga o’z ta’sirini kuchaytirish uchun joriy qilgan mahkama tarkibiga 
kimlar kirgan? 
A) qozi va 12 muftiy 
B) qoziaskar va 8 nafar muftiy 
C) qozi va 7 nafar a’lam 
D) muftiy va 7 nafar a’lam 
8. Quyidagi xato ma’lumotni toping. 
A) mahkama faoliyati general-gubernator amaldori vakili tomonidan nazorat qilib borilgan 
B) Toshkentda joriy qilingan mahkama tarkibiga qozi va 7 nafar a’lam kirgan 

 
C) Rossiya imperiyasi yerlik aholiga o’z ta’sirini kuchaytirish uchun 1866-yil Toshkentda 
mahkama joriy qiladi 
D) mahkama a’zolari podsho hukumatining o’lkadagi ishonchli va sadoqatli yordamchilari 
hisoblangan 
9. Qozi sudlarining vakolatiga…….kirgan. 
A) davo hajmi 10000 rubldan oshmaydigan jinoyat va fuqarolik ishlarini ko’rib chiqish 
B) davo hajmi 1000 rubldan oshmaydigan jinoyat va fuqarolik ishlarini ko’rib chiqish 
C) davo hajmi 100 rubldan oshmaydigan jinoyat va fuqarolik ishlarini ko’rib chiqish. 
D) davo hajmi 10 rubldan oshmaydigan jinoyat va fuqarolik ishlarini ko’rib chiqish 
10. Turkistonda rus bosqinidan keyin yirik davolar qayerda ko’rib chiqilgan? 
A) muftiy va biylar qurultoyida 
B) qoizlar va a’lam qurultoyida 
C) muhtasib va biylar qurultoyida 
D) qozilar va biylar qurultoyida 
11. Qozilar va biylar qurultoyi yig’ilishi qanday nom bilan atalgan? 
A) xalq a’lamlar yig’ilishi 
B) xalq sudyalari qurultoyi 
C) xalq qozilar majlisi 
D) xalq hakamlar kengashi 
12. Xalq sudyalari qurultoyi qanday ishlarni ko’rib chiqqan? 
A) davo hajmi 10 rubldan oshmaydigan jinoyat va fuqarolik ishlarini ko’rib chiqish 
B) davo hajmi 1000 rubldan oshmaydigan jinoyat va fuqarolik ishlarini ko’rib chiqish 
C) davo hajmi 10000 rubldan oshmaydigan jinoyat va fuqarolik ishlarini ko’rib chiqish 
D) davo hajmi 100 rubldan oshmaydigan jinoyat va fuqarolik ishlarini ko’rib chiqish. 
13. Turkistonda qaysi bosqich sudlari turli volostlar va uyezdlar aholisi o’rtasida yuzaga kelgan 
bahsli ishlarni hal qilgan? 
A) IV-bosqich 
B) II-bosqich 
C) I-bosqich 
D) III-bosqich 
14. Turkistonda III-bosqich sudlari qanday ishlarni hal qilgan? 
A) turli volostlar va noibliklar o’rtasida yuzaga kelgan bahsli ishlarni hal qilgan 
B) turli volostlar va uyezdlar o’rtasida yuzaga kelgan bahsli ishlarni hal qilgan 
C) turli volostlar va ovullar o’rtasida yuzaga kelgan bahsli ishlarni hal qilgan 
D) turli ovular va mahallalar o’rtasida yuzaga kelgan bahsli ishlarni hal qilgan 
15. Turkistonda qozilar soni qanday qilib belgilangan? 
A) maktablar soniga qarab 
B) madrasalar soniga qarab 
C) hududiy maqomiga qarab 
D) aholi soniga qarab 
16. Toshkentda necha qozi bo’lgan? 
A) 3 ta 
B) 2 ta 
C) 5 ta 
D) 4 ta 
17. Samarqand shahrida necha qozi bo’lgan? 
A) 2 ta 
B) 5 ta 
C) 4 ta 
D) 3 ta 
18. Samarqand volostida qancha qozi bo’lgan ? 
A) 2 ta 

 
B) 4 ta 
C) 3 ta 
D) 1 ta 
19. Turkiston o’lkasida yashaydigan rossiyalik aholi uchun qanday sudlar faoliyat olib borgan ? 
A) qozilik sudlari 
B) general-gubernator devoni 
C) biylik sudlari 
D) imperiya qonunlari asosidagi sudlar 
20. Turkiston general –gubernatori o’lkada yana qanday vazifalarni ham bajargan ? 
A) bosh prokuror 
B) oliy sudya 
C) A va B 
D) amir maslahatchisi 
21. Turkistonda viloyat va o’ka sudlari vazufalari qaysi organlar zimmasiga yuklatilgan ? 
A) general-gubernator majlisi 
B) A va B 
C) general-gubernator boshqarmasi 
D) general-gubernator devoni 
22. Rus bosqinidan keyin Turkistonda qozilar va biylar sudlari a’zolarining poraxo’rligini avj 
oldirgan sababni ko’rsating. 
A) qozilar va biylarga to’langan maoshlarning kamligi 
B) to’g’ri javob yo’q 
C) qozilar va biylarga maosh to’lanmasligi 
D) sudlarga joriy etilgan saylovlar mustamlakachi hukumat ixtiyorida bo’lishi 
23. 1886-yildagi «Nizom » ga ko’ra xato ma’lumotni aniqlang. 
A) sud ekspertiza, tuman prokurori va ularning yordamchisi lavozimlari joriy etildi 
B) uyezd sudlari bekor qilinib, ularning o’rniga uchastka mirovoy sudlari tuzildi 
C) Turkiston o’lkasida qozilar sudlari saqlanib qolindi 
D) viloyat boshqaruvining sud bo’limlari viloyat sudlari bilan almashtirildi 
24. Turkiston o’lkasida viloyat sudlari qachon tugatilgan? 
A) 1886-yil 
B) 1898-yil 
C) 1892-yil 
D) 1894-yil 
25. Quyidagi xato ma’lumotni toping. 
A) okrug sudlari Turkiston o’kasining barcha viloyatlarida joriy etilgan 
B) viloyat sudlari o’rniga okrug sudlari va Toshkent sud palatasi tyuzildi 
C) Toshkent sud palatasi faqat imperiyaning oliy sudi-hukumat dumasiga bo’ysungan 
D) 1898-yilda Turkistonda viloyat sudlari tugatilgan 
26. Turkistonda okrug sudlari vakillari xato berilgan javobni aniqlang. 
A) sud ekspertizasi 
B) sud raisi 
C) sud raisi o’rinbosari 
D) sud a’zolari 
27. Rossiya imperiyasining oliy sudi qanday nom bilan ataladi ? 
A) hukumat senati 
B) general-gubernator sudi 
C) qozilik sudi 
D) hukumat sudi 
28. Turkistonda sudyalar va ikkita sud a’zosi qarori ustidan berilgan apelyatsiyani kim ko’rib 
chiqqan? 
A) qozilik sudi 

 
B) general-gubernator sudi 
C) hukumat senati 
D) hukumat sudi 
29. Lotincha-shikoyat, norozilik bildirish-sud hukmidan norozi bo’lgan, uning ustidan shikoyat 
arizasi berilishining bir shakli bu….. 
A) veto 
B) zemstvo 
C) remonstratsiya 
D) apellyatsiya 
30. Ruscha-vakolati cheklab qo’yilgan mahkama idora bu..... 
A) veto 
B) apellyatsiya 
C) zemstvo 
D) remonstratsiya 
31. Shariat qoidalari asosida ish ko’rgan sud bu...... 
A) hukumat senati 
B) qozi sudi 
C) mufti sudi 
D) biy sudi 
32. Qabila urf-odatlariga tayanib ish ko’radigan sud bu..... 
A) hukumat senati 
B) mufti sudi 
C) biy sudi 
D) qozi sudi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15-Turkistonda harbiy-politsiya tartibotining o'rnatilishi (16) 
Testlar 
1. Turkiston o’lkasida mustamlaka tartiboti......g asoslangan edi. 
A) xalq xohish-irodasiga 
B) harbiy kuch va keng tarmoqlangan politsiya tizimi 
C) harbiy kuch 
D) demokratiyaga 
2. Dastlabki poyezd qachon Samarqandga keldi? 
A) 1905-yil 
B) 1889-yil 
C) 1888-yil 
D) 1890-yil 
3. Qaysi yili temiryo’l Toshkent orqali Andijongacha qurib bitkazildi? 
A) 1905-yil 
B) 1888-yil 
C) 1890-yil 
D) 1899-yil 
4. Rossiya qurolli kuchlarining asosiy harbiy bazalari qayerda joylashgan edi? 
A) Toshkent 
B) Qozog’iston 
C) Buxoro 
D) Kavkaz 
5. Krasnovodskdan Andijongacha bo’lgan masofa qancha? 
A) 4 ming km 
B) 3 ming km ga yaqin 
C) 3 ming km dan ziyod 
D) 3 ming km 
6. Turkistonda XX asr boshlarida temiryo’llarning nafaqat harbiy balki iqtisodiy ahamiyatini 
ko’targan sabablarni aniqlang. 
A) bug’doy ekinining keng tarqalishi 
B) A va B 
C) Rossiya kapitalining joriy etilishi 
D) paxta ekinining keng tarqalishi 
7. O’rta Osiyoda 1899-yil qurilgan temiryo’l qaysi shaharlarni birlashtirgan edi? 
A) Orenburg-toshkent 
B) Toshkent-Andijon 
C) Verniy-Buxoro 
D) Orenburg-Andijon 
8. Rus hukumati tomonidan qachon “Davlat tartiboti va jamoat osoyishtaligini qo’riqlashga 
qaratilgan chora-tadbirlar to’g’risidagi Nizom” e’lon qilindi? 
A) 1883-yil 
B) 1881-yil 
C) 1882-yil 
D) 1880-yil 
9. Qaysi yillar oralig’i Turkiston “kuchaytirilgan qo’riqlov” va “favqulodda qo’riqlov” holatida 
bo’ldi? 
A) 1893-1917-yillar 
B) 1891-1915-yillar 
C) 1894-1918-yillar 
D) 1892-1916-yillar 

 
10. Rus hukumati tomonidan qabul qilingan “Davlat tartiboti va jamoat osoyishtaligini qo’riqlashga 
qaratilgan chora-tadbirlar to’g’risidagi Nizom”ga muvofiq kelmaydigan javobni aniqlang. 
A) uchastka pristavlari ispravniklarga yordam tariqasida ta’sis etilgan edi 
B) avvalgi politsiya tuzilmalariga qo’shimcha ravishda uyezd boshliqlariga ispravniklar huquqi 
ham berildi 
C) uyezd politsiyasi boshlig’i har qanday odamni 17 kun qamoqqa olishga yoki jarimaga tortish 
vakolatiga ega bo’lgan 
D) uyezd boshliqlariga ispravniklar huquqining berilishi ularni uyezd politsiya boshqarmalari 
rahbarlariga tenglashtirdi 
11. 1882-1884-yillarda Turkiston o’lkasini tekshirgan rus imperatori maxfiy maslahatchisini 
aniqlang. 
A) Palen 
B) Duxovskoy 
C) Lazerev 
D) Girs 
12. 1882-1884-yillarda Turkiston o’lkasini tekshirgan Girs o’lkada qancha kishi yashashini 
aniqlagan edi? 
A) 2404000 kishi 
B) 2400000 kishi 
C) 1220000 kishi 
D) 1200000 kishi 
13. Turkiston aholisini armiyaga chaqirmaslik siyosatini yoqlab chiqqan amaldor kim? 
A) Lazerev 
B) Duxovskoy 
C) Girs 
D) Palen 
14. 1882-1884-yillarda Turkiston o’lkasini tekshirgan Girs o’lkada jami aholining qanchasi erkak 
kishi ekanligini aniqlagan edi? 
A) 1220000 kishi 
B) 2404000 kishi 
C) 2400000 kishi 
D) 1200000 kishi 
15. Quyidagi qaysi so’z nemischa “ma’muriyat” degan ma’noni anglatadi? 
A) militsiya 
B) ispravnik 
C) uyezd 
D) politsiya 
16. Uyezd politsiyasi boshlig’i bu …. 
A) jandarm 
B) polis 
C) mirshab 
D) ispravnik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16-XIX asr oxiri XX asr boshlarida Turkistonda iqtisodiy-ijtimoiy hayot (18) 
Testlar 
1. Turkistonda ayniqsa qaysi sanoat sohasi uchun paxta yetishtirish ko’paydi? 
A) to’quvchilik 
B) naqqoshlik 
C) tikuvchilik 
D) to’qimachilik 
2. Turkistonda rus bosqinidan keyin g’allaning tanqisligiga olib kelgan sababni aniqlang. 
A) qurg’oqchilik 
B) aholining ko’payishi 
C) chet el bilan aloqlalarning yomonlashishi 
D) paxtaning ko’p yetishtirilishi 
3. 1967-1900-yillarda Turkiston general-gubernatorligida qancha sanoat korxonasi ishga 
tushirilgan? 
A) 185 ta 
B) 175 ta 
C) 195 ta 
D) 165 ta 
4. Turkiston general-gubernatorligi korxonalarida ish kuni necha soat bo’lgan? 
A) 12 soat 
B) 14 soat 
C) 16 soat 
D) 15 soat 
5. 1967-1900-yillarda Turkiston general-gubernatorligida ishga tushirilgan 175 ta sanoat 
korxonasida qancha ishchi ishlagan? 
A) 40 ming 
B) 20 ming 
C) 10 ming 
D) 30 ming 
6. Quyidagi xato ma’lumotni aniqlang. 
A) Turkistondagi ishchilar huquqlarini himoya qiladigan tashkilotlar bo’lmagan, ishchilar hech 
kimga shikoyat qilib bilmas edilar 
B) Mahalliy sanoat ishchilari xonavayron bo’lgan dehqonlar yoki ishsiz qolgan hunarmandlar 
hisobidan ortib brogan 
C) Turkiston general-gubernatorligi korxonalarida ish kuni 15 soat bo’lgan 
D) Turkiston general-gubernatorligidagi aksariyat korxona ishlari qo’l mehnati bilan bajarilgan 
7. Turkistonda hunarmandlar mahsuloti bozorining kasodga uchrash sababini aniqlang. 
A) pulning qadrsizlanishi 
B) hunarmandlarning ko’payib ketishi 
C) Rossiya imperiyasining markaziy rayonlarida ishlab chiqilgan sanoat mahsulotlarining o’lkaga 
kirib kelishi 
D) xomashyoning qimmatlashuvi 
8. Rossiya imperiyasining Turkiston borasidagi barcha rejalari …..ni rivojlantirishga qaratilgan edi. 
A) g’alla yetishtirish 
B) chorvachilik 
C) paxtachilik 
D) dehqonchilik 
9. Turkistonda chorvachilik va chorva mahsulotlarining kamayishiga olib kelgan sababni aniqlang. 
A) chorvachilikdan kelgan foydaning kamligi 
B) chorva mollariga bo’lgan ehtiyojning pastligi 

 
C) paxta maydonlarining kengaytirilishi 
D) Turkistonda tarqalgan vabo kasalligi 
10. Turkistonda chorvachilik va chorva mahsulotlarining kamayishi ayniqsa qaysi hududda yaqqol 
sezilgan? 
A) Zarafshon okrugi 
B) Sirdaryo viloyati 
C) Farg’ona vodiysi 
D) Toshkent viloyati 
11. Turkistonda Rossiya imperiyasi uchun paxta yetishtiriladigan eng muhim markazlarni aniqlang. 
A) Farg’ona, Sirdaryo, Samarqand 
B) Zarafshon, Toshkent, Samarqand 
C) Samarqand, Buxoro, Jizzax 
D) Farg’ona, Toshkent, Jizzax 
12. Qaysi yildan Turkistonda paxtaning Amerika navi ekila boshlandi? 
A) 1885-yil 
B) 1883-yil 
C) 1886-yil 
D) 1884-yil 
13. Sirdaryo magistral kanalini bunyod etish ishlari qachon boshlandi? 
A) 1911-yil 
B) 1912-yil 
C) 1914-yil 
D) 1913-yil 
14. Sirdaryo magistral kanalini bunyod etish ishlari qachon yakunlandi? 
A) 1912-yil 
B) 1914-yil 
C) 1913-yil 
D) 1911-yil 
15. Sirdaryo magistral kanali qaysi yillar bunyod etilgan? 
A) 1914-1916-yillar 
B) 1913-1915-yillar 
C) 1911-1913-yillar 
D) 1912-1914-yillar 
16. Turkistonda sug’orilish ishlarining ko’pi bajarilmay qolib ketgan hududlar xato berilgan javobni 
aniqlang. 
A) Toshkent vohasi 
B) Farg’ona viloyati 
C) Sirdaryo viloyati 
D) Samarqand viloyati 
17. Rossiya mustamlakachi hukumati uchun Turkiston o’lkasida neft va oltindan keyingi o’rinda 
turuvchi yuqori daromadli xomashyoni aniqlang. 
A) paxta 
B) teri 
C) kumush 
D) g’alla 
18. Qaysi yillarda Turkiston general-gubernatorligiga 175 ta sanoat korxonasi sihga tushirilgan? 
A) 1869-1902-yillar 
B) 1867-1900-yillar 
C) 1866-1900-yillar 
D) 1868-1901-yillar
 
 
 

 
 
17-Turkistonda milliy ozodlik harakatlarining boshlanishi va sabablari (17) 
Testlar 
1. XIX asr oxirida Turkistonda rus hukmronligiga qarshi qo’zg’alonlarning asosiy 
harakatlantiruvchi kuchlarini aniqlang. 
A) dehqonlar, ziyolilar 
B) dehqonlar, mansabdorlar 
C) dehqonlar, hunarmandlar 
D) dehqonlar, chorvadorlar 
2. XIX asr oxirida Turkistonda rus hukumatiga qarshi qo’zg’alonlarda ishtirok etgan aholi 
qatlamlari xato berilgan javobni toping. 
A) vatanparvar ruhoniylar 
B) mingboshilar, ellikboshilar 
C) mulkdorlar, savdogarlar 
D) dehqonlar, hunarmandlar 
3. Yetimxon qo’zg’aloni qachon va qayerda bo’lib o’tdi? 
A) 1879-yilning kuzi-Farg’ona 
B) 1885-yilning yozi-Andijon 
C) 1878-yil-Mingtepa 
D) 1880-yilning noyabr-Xo’jand 
4. Qachon mahalliy aholi Farg’ona viloyati boshqarmasi binosi oldiga ochiqchasiga norozilik 
bildirib yig’ildi? 
A) 1879-yilning kuzi 
B) 1880-yil noyabri 
C) 1885-yilning yozi 
D) 1878-yil 
5. 1879-yilning kuzida nima uchun mahalliy aholi Farg’ona viloyati boshqarmasi binosi oldiga 
ochiqchasiga norozilik bildirib yig’ildi? 
A) A va B 
B) Marg’ilon uyezdida aholi soliqlarning kamaytirilishini qat’iy talab qildilar 
C) Marg’ilon uyezdida tarqalgan vabo kasali 
D) Marg’ilon uyezdida soliq to’plash noqonuniy tusga kirganligiga aholi qarshi chiqdi 
6. 1880-yil noyabrida qayerda qo’zg’alon ko’tarildi? 
A) Marg’ilon uyezdida 
B) Xo’jand uyezdida 
C) Andijonda 
D) Mingtepada 
7. Mingtepa bu hozirgi qaysi tumanga to’g’ri keladi? 
A) Pop 
B) Denov 
C) Rishton 
D) Marhamat 
8. 1880-yilning noyabrida hamma soliqlarni to’laganlariga qaramay, Xo’jand uyezdi boshlig’i 
Xo’jand va O’ratepa tumanlaridagi aholidan qo’shimcha yer solig’I olinadi deb e’lon qiladi.Sabr-
kosasi to’lgan xalq kimlar boshchiligida uyezd boshlig’ining mahkamasiga borishadi? 
A) Rahmonqulixoji, Mirkarimboy 
B) Rahmonqulibiy, Azizxo’ja 
C) Davlat mahram, Mirkarimboy 
D) Aliquli, Mirkarimboy 
9. Farg’ona vodiysining qachon va qayerida aholi ma’murlarga qarshi bosh ko’tarib, uyezd 

 
boshlig’ining uyini o’rab oldilar? 
A) 1879-yil-Marg’ilon 
B) 1878-yil-Mingtepa 
C) 1882-yilning boshlari-Namangan 
D) 1880-yil noyabr-Xo’jand 
10. Qachon Farg’ona vodiysida rus ma’mulariga qarshi qo’zg’alonlar avj oldi? 
A) 1885-yilning kuzi 
B) 1885-yilning bahori 
C) 1885-yilning yozi 
D) 1885-yilning qishi 
11. Darvishxon qo’zg’aloni qachon va qayerda ko’tarildi? 
A) 1879-yil-Marg’ilon 
B) 1885-yilning yozi-Andijon 
C) 1885-yilning kuzi-Chust 
D) 1878-yil-Mingtepa 
12. Kim boshchiligidagi qo’zg’alonda qo’zg’alonchilar kurash usullarini o’zgartirib, boylar va 
volost boshliqlarining qarorgohlariga hujum uyushtirdilar? 
A) Mirkarimboy 
B) Rahmonqulixoji 
C) Darvishxon 
D) Yetimxon 
13. Qachon Namangan uyezdining Oqsuv-Shaxrixon volostidagi qishloqlarda aholining 
mingboshilar saylovlaridagi noroziligi oshkora qo’zg’alonga aylanib ketdi? 
A) 1896-yil 
B) 1895-yil 
C) 1898-yil 
D) 1897-yil 
14. Namangan uyezdining Oqsuv-Shaxrixon volostidagi qishloqlarda aholining mingboshilar 
saylovlaridagi noroziligi oshkora qo’zg’alonga aylanib ketgan qishloqlar xato berilgan javobni 
aniqlang. 
A) Ko’hnamozor 
B) Yangibozor 
C) Langarbob 
D) Naymanchi 
15. 1896-yilda Namangan uyezdining qaysi volostida aholining mingboshilar saylovlaridagi 
noroziligi oshkora qo’zg’alonga aylanib ketdi? 
A) Rishton 
B) Denov 
C) Oqtepa 
D) Oqsuv-Shaxrixon 
16. Quyidagi xato ma’lumotni toping. 
A) mustamlakachi rus hukumati dastlab ko’chirib keltirilganlar qishloqlarini o’zbek, qirg’iz, tojik 
qishloqlaridan ajratib, mustqail bo’lishini ta’minladi 
B) mahalliy qishloqlarni birlashtirgan volostlarga rahbarlarni mahalliy aholiga mansub bo’lmagan 
shaxslardan qo’ya boshladi 
C) mustamlakachilar oddiy fuqarolarni ma’murlarga qarshilik ko’rsatgan taqdirda bevosita 
konstitutsion sudga bera boshladilar 
D) general-gubernator o’z ma’ruzasida “isyonga moyil” aholi vakillarini oshkora etish haqida fikr 
bildirdi 
17. Mustamlakachilar oddiy fuqarolarni qachondan ma’murlarga qarshilik ko’rsatgan taqdirda 
bevosita harbiy dala sudiga bera boshladilar? 
A) 1894-yil 
B) 1891-yil 
C) 1893-yil 
D) 1892-yil
Download 1.76 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling