9 sinf O’zbekiston tarixi


Download 222.52 Kb.
bet1/11
Sana15.06.2020
Hajmi222.52 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

9 - sinf O’zbekiston tarixi


 1. (9-o’zb-1)XIX asr o‘rtalarida Buxoro amirligining sharqiy chegarasi qaysi tog‘ tizmasiga borib tutashgan edi?

  1. Tyan-Shan

  2. #Pomir

  3. Tibet

  4. Hisor
 1. (9-o’zb-1)Buxoro amirligining markaziy qismi qaysi vohada bo‘lgan?

  1. Qashqadaryo vohasi

  2. Murg‘ob vohasi

  3. #Zarafshon vohasi

  4. Vaxsh vohasi
 1. (9-o’zb-1)XIX asr o‘rtalarida Buxoro amirligi qaysi davlatlar bilan chegaradosh bo‘lgan?

 1. #Eron, Afg‘oniston, Qo‘qon va Xiva xonliklari, Qozoq juzlari yerlari

 2. Eron, Afg‘oniston, Hindiston, Xitoy, Xiva va Qo‘qon xonliklari

 3. Qozoq juzlari, Orenburg general-gubernatorligi, Eron, Xiva va Qo‘qon xonliklari

 4. Xiva va Qo‘qon xonliklari, Eron, Hindiston, Qozoq juzlari, Xitoy
 1. (9-o’zb-1)XIX asr o‘rtalarida Buxoro amirligiga hozirgi Tojikistondagi qaysi hududlar kirgan?

  1. Ko‘lob, Panjikent, Dushanbe viloyatlari

  2. O‘ratepa, Ro‘shan, Andarob vohalari

  3. Muzko‘l, Alichur, Panj vohalari

  4. #Vaxsh, Kofirnihon, Panj vodiylari
 1. (9-o’zb-1)XIX asr o‘rtalarida Buxoro amirligiga hozirgi Turkmanistondagi qaysi hududlar kirgan?

  1. Ko‘lob, Panjikent viloyatlari

  2. Marv va Andarob vohalari

  3. Chorjo‘y va Shibirg‘on viloyatlari

  4. #Mug‘ob daryosi vohalari
 1. (9-o’zb-1)XIX asr o‘rtalarida Buxoro amirligida nechta beklik mavjud bo‘lgan?

  1. #27 ta

  2. 40 ta

  3. 15 ta

  4. 38 ta
 1. (9-o’zb-1)XIX asr o‘rtalarida Buxoro amirligi chegarasini tomonlari bilan to‘g‘ri ko‘rsating.

   1. g‘arb;

   2. sharq;

   3. janub;

   4. shimol.

 1. Pomir tog‘lari;

 2. Amudaryoning chap sohilidagi yerlar;

 3. Qozoq juzlari yerlari;

 4. Xiva xonligi

 1. 1-a, 2-d, 3-b, 4-c

 2. #1-d, 2-a, 3-b, 4-c

 3. 1-d, 2-a, 3-c, 4-b

 4. 1-c, 2-a, 3-b, 4-d
 1. (9-o’zb-1)XIX asr 2-yarmida Xiva xonligi hududi ... dan iborat bo‘lgan.

  1. 200 ming km.kv.

  2. 800 ming km.kv.

  3. #130 ming km.kv.

  4. 300 ming km.kv.
 1. (9-o’zb-1)XIX asr o‘rtalarida Xiva xonligi chegarasini tomonlari bilan to‘g‘ri ko‘rsating.

   1. g‘arb;

   2. sharq;

   3. janub;

   4. shimol.

 1. Eron;

 2. Buxoro amirligi;

 3. Kaspiy dengizi;

 4. Qozoq juzlari yerlari

  1. 1-a, 2-d, 3-b, 4-c

  2. 1-d, 2-b, 3-a, 4-c

  3. 1-c, 2-a, 3-d, 4-b

  4. #1-c, 2-b, 3-a, 4-d
 1. (9-o’zb-1)Xiva xonligida bekliklarni ... boshqargan.

  1. no‘yon va noiblar

  2. #bek va to‘ralar

  3. amir va dorug‘alar

  4. voliy va no‘yonlar
 1. (9-o’zb-1)XIX asr o‘rtalarida Xiva xonligida nechta beklik mavjud bo‘lgan?

  1. 27 ta

  2. #40 ta

  3. 15 ta

  4. 38 ta
 1. (9-o’zb-1)Qo‘qon xonligi va Buxoro amirligi o‘rtasidagi to’qnashuvli vaziyatga sabab bo‘lgan hududlarni aniqlang.

  1. Ko‘lob, Vaxsh, Qobadiyon

  2. Sherobod, Hisor, Kofirnihon

  3. #Qorategin, Ko‘lob, Darvoz, Sho‘g‘non

  4. Xo‘jand, O‘ratepa, Hisor, Pishpak
 1. (9-o’zb-1)Qo‘qon xonligi sharqda qaysi hudud bilan chegaradosh bo‘lgan?

 1. Xitoy

 2. Hindiston

 3. Qozoq juzlari

 4. #Sharqiy Turkiston
 1. (9-o’zb-1)Qo‘qon xonligi geografiyasi Buxoro amirligi va Xiva xonliginikidan nimasi bilan farqlanadi?

 1. #sersuv daryolar, so‘lim vodiylar va serhosil yerlarga boyligi bilan

 2. kichik pastekistliklar, yirik tog‘lar va cho‘llarga boyligi bilan

 3. yirik pastekistliklar, tog‘lar, qirlar va to‘g‘lardagi serunum yerlarga boyligi bilan

 4. toshloq yerlar, o‘rmonzorlar, yirik tog‘lar va cho‘llarga boyligi bilan
 1. (9-o’zb-1)XIX asr o‘rtalari Xiva xonligi aholisining soni qancha bo‘lgan?

  1. 130 ming

  2. 2 mln.

  3. 3 mln.

  4. #800 ming
 1. (9-o’zb-1)XIX asr o‘rtalari Qo‘qon xonligi aholisining soni qancha bo‘lgan?

  1. 130 mingdan ortiq

  2. 2 mln. ga yaqin

  3. #3 mln. ga yaqin

  4. 800 mingdan ortiq
 1. (9-o’zb-1)XIX asr o‘rtalarida O‘rta Osiyo xonliklarining hududi bugungi kundagi O‘zbekistondan tashqari, qaysi davlat yerlarining bir qismini o‘z ichiga olgan?

 1. Qozog‘iston, Tojikiston, Eron, Afg‘oniston, Pokiston

 2. #Qozog‘iston, Tojikiston, Qirg‘iziston,Turkmaniston

 3. Tojikiston, Afg‘oniston, Pokiston, Hindiston

 4. Turkmaniston, Tojikiston, Qozog‘iston, Eron
 1. (9-o’zb-2)Amir Muzaffar hukmronlik yillarini aniqlang.

  1. #1860-1885-yillar

  2. 1826-1860-yillar

  3. 1856-1886-yillar

  4. 1852-1868-yillar
 1. (9-o’zb-2)XIX asr o‘rtalarida Buxoro amirligida viloyat va tuman hokimlari ...

 1. devonbegi tavsiyasi bilan qo‘shbegi tomonidan tayinlangan

 2. mehtar tavsiyasi bilan xon tomonidan tayinlangan

 3. #qo‘shbegi tavsiyasi bilan xon tomonidan tayinlangan

 4. otaliq tavsiyasi bilan qo‘shbegi tomonidan tayinlangan
 1. (9-o’zb-2)XIX asr o‘rtalarida Buxoro amirligida tashqi aloqalarni yuritish bilan qaysi mansabdor shug‘ullangan?

 1. qo‘shbegi

 2. ko‘kaldosh

 3. #devonbegi

 4. mehtar
 1. (9-o’zb-2)XIX asr o‘rtalarida Buxoro amirligida davlat hujjatlarini yuritish ishlariga qaysi mansabdor mas’ul bo‘lgan?

  1. #mirzaboshi

  2. mushrif

  3. devonbegi

  4. mehtar
 1. (9-o’zb-2)XIX asr o‘rtalarida Buxoro amirligida amir qo‘shinlarining bosh qo‘mondoni nima deb yuritilgan?

  1. amirlashkar

  2. yasovulboshi

  3. mirshabboshi

  4. #to‘pchiboshi
 1. (9-o’zb-2)XIX asr o‘rtalarida Xiva xonligida oliy amaldor devonbegi hisoblanib, uning ixtiyorida ... dan iborat kengash faoliyat ko‘rsatgan.

  1. mehtar, qo‘shbegi, mirzaboshi

  2. inoq, otaliq, biylar

  3. #qo‘shbegi, mehtar, otaliq

  4. mirzaboshi, qozikalon, qo‘shbegi
 1. (9-o’zb-2)XIX asr o‘rtalarida Xiva xonligida tartib intizom ishlariga qaysi mansab egasi mas’ul bo‘lgan?

  1. amirlashkar

  2. #yasovulboshi

  3. mirshabboshi

  4. to‘pchiboshi
 1. (9-o’zb-2)XIX asr o‘rtalarida Qo‘qon xonligida eng yuqori harbiy lavozim qaysi bo‘lgan?

  1. #amirlashkar

  2. mingboshi

  3. mirshabboshi

  4. to‘pchiboshi
 1. (9-o’zb-2)XIX asr o‘rtalarida Qo‘qon xonligida xazina ishlari va davlat xarajatlarini qaysi lavozim egasi nazorat qilib borgan?

  1. mushrif

  2. devonbegi

  3. xudaychi

  4. #mehtar
 1. (9-o’zb-2)Qo‘qon xoni zaruriyat tug‘ilganida oziq-ovqat ortilgan ... aravaga ega bo‘lgan va ... gacha askarni yig‘a olardi.

  1. 9 ming, 30 ming

  2. #12 ming, 60 ming

  3. 12 ming, 40 ming

  4. 3 ming, 50 ming
 1. (9-o’zb-3)XIX asrda O‘rta Osiyo xonliklari aholisining ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli, yerga egalik tartiblari qay darajada ekanligi nima bilan belgilangan?

 1. egallab turgan mansabi yoki jamiyatdagi e’tibori bilan

 2. davlat lavozimlarida ishlash yoki ishlamasligi bilan

 3. #to‘lanadiga soliq va to‘lovlarning miqdori bilan

 4. harbiy lavozimlardagi mavqei bilan
 1. (9-o’zb-3)Vaqf yerlaridan olinadigan foyda hisob-kitobi va taqsimoti bilan kim shug‘ullangan?

  1. sadr

  2. muftiy

  3. muhtasib

  4. #mutavalli
 1. (9-o’zb-3)XIX asrda O‘rta Osiyo xonliklari aholisi soliq va to‘lovlarni qanday ko‘rinishda to‘lagan?

  1. #mahsulot yoki pul ko‘rinishida

  2. faqat mahsulot ko‘rinishida

  3. faqat pul ko‘rinishida

  4. hokimning o‘z yonidan davlatga to‘lab yuborilgan, so‘ng xalqdan ish hayvonlari, mahsulot va boshqa moddiy buyumlar hisobida yig‘ib olingan
 1. (9-o’zb-3)XIX asrda O‘rta Osiyo xonliklarida sug‘orish inshootlari, yo‘llar qurilishi kabi ishlar qanday tartibda bajarilgan?

  1. professional ustalar tomonidan bajarilgan

  2. har bir xo‘jalik tomonidan o‘ziga tegishli hududda o‘zlari tomonidan bajarilgan va buning evaziga bir yillik soliqlardan ozod qilingan

  3. #aholi tomonidan majburiyat tarzida bajarilgan

  4. soliq to‘lovlarining 1/10 qismi ajratib olinib, shu mablag‘ hisobidan bajarilgan
 1. (9-o’zb-3)O‘rta Osiyo shaharlarida hunarmandchilikning ma’lum bir sohasi rivojlangan bo‘lib, quyidagi shaharlari rivojlangan hunarmandchilik sohasi bilan to‘g‘ri ko‘rsating.

   1. Rishton;

   2. Chust;

   3. Buxoro;

   4. Xiva;

   5. Marg‘ilon;

    1. do‘ppichilik, pichoqchilik;

    2. atlas to‘qish, do‘ppichilik;

    3. me’morchilik, ganchkorlik;

    4. zargarlik;

    5. kulolchilik.

  1. 1-a, 2-e, 3-d, 4-c, 5-b

  2. #1-e, 2-a, 3-d, 4-c, 5-b

  3. 1-d, 2-a, 3-e, 4-b, 5-c

  4. 1-e, 2-c, 3-d, 4-a, 5-b
 1. (9-o’zb-3) “Yerga, dalaga oid” mazmunini beruvchi atama to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni aniqlang.

  1. pulug

  2. begar

  3. barot

  4. #agrar
 1. (9-o’zb-3)Qishloq xo‘jaligi bilan shug‘ullaniladigan hududga, aholining dehqonchilik bilan bandligi va ularning qishloq xo‘jaligi mahsulotlari yetishtirish hajmi ustun bo‘lgan joyga nisbatan qo‘llaniladigan atama qaysi javobda to‘g‘ri berilgan?

  1. axya

  2. kasana

  3. #agrar

  4. adra
 1. (9-o’zb-3)XIX asrda O‘rta Osiyodagi ichki va tashqi savdoning rivojlanishiga salbiy ta’sir ko‘rsatgan omilni aniqlang.

  1. O‘rta Osiyoning chor Rossiyasi tomonidan bosib olinishi

  2. #uch davlat o‘rtasidagi kelishmovchiliklar, ichki nizo va notinchliklar

  3. ishlab chiqarilgan mahsulotlarning qo‘l mehnatida qilinganligi, soddaligi

  4. hunarmandchilikning boshqa sohalarga qaraganda sust rivojlanishi
 1. (9-o’zb-4-5)Quyidagi me’moriy inshootlari qurilgan yili bilan to‘g‘ri ko‘rsating.

   1. Muhammad Aminxon madrasasi;

   2. Sulton Murodbek madrasasi;

   3. Hokim Oyim madrasasi;

   4. Hazrati Kalon Sohibzoda madrasasi;

   5. Muhammad Rahimxon madrasasi;

   6. Xudoyorxon saroyi.

    1. 1851-1855-y.;

    2. 1871-yil;

    3. 1872-yil;

    4. 1862-yil;

    5. 1869-yil;

    6. 1863-1870-yil.

 1. 1-a, 2-b, 3-e, 4-d, 5-f, 6-c

 2. #1-a, 2-c, 3-e, 4-d, 5-b, 6-f

 3. 1-e, 2-a, 3-c, 4-b, 5-f, 6-d

 4. 1-a, 2-b, 3-d, 4-e, 5-c, 6-f
 1. (9-o’zb-4-5)Ahmad Donishning astranomiya faniga oid asarini toping.

  1. #“Manozir ul-kavokib”

  2. “Ravzat us-safo”

  3. “Buxorodan Peterburgga sayohat”

  4. “Navodir ul-vaqoe”
 1. (9-o’zb-4-5)Ogahiy qalamiga mansub tarixiy asarlar to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni aniqlang.

   1. “Baxr ul-asror”;

   2. “Riyoz ul-mulk”;

   3. “Zubdat ut-tavotix”;

   4. “Riyoz ud-davla”;

   5. “Ravzat ussafo”;

   6. “Gulshani davlat”;

   7. “Gulshani muluk”;

   8. “Shohidi iqbol”;

   9. “Manozir ul-kavokib”;

   10. “Firdavs ul-iqbol”.

  1. 1, 5, 9, 10

  2. 2, 4, 6, 8, 10

  3. #3, 4, 6, 8

  4. 3, 5, 7, 9
 1. (9-o’zb-4-5)Tillashayx jome’ masjidi qaysi shaharda bunyod etilgan?

  1. Qo‘qon

  2. Buxoro

  3. Xiva

  4. #Toshkent
 1. (9-o’zb-4-5)XIX asrda O‘rta Osiyo xalqlari orasidagi dostonlarning aksariyatida qanday g‘oya yetakchilik qilgan?

  1. #ezgulikning yovuzlik ustidan g‘alabasi

  2. hukmdorlar, sarkardalarning g‘ayritabiiy jasoratlari

  3. majoziy obrazlar (hayvon timsolida) va ularning sarguzashtlari

  4. oxiri fojiaviy voqealar bilan tugaydigan ta’sirchan g‘oyalar
 1. (9-o’zb-4-5)Muhammad Rizo Ogahiy qaysi tillarni mukammal bilgan?

  1. uyg‘ur, turk, hind, fors

  2. #arab, fors, turk

  3. sanskrit, arab, hind

  4. hind, mo‘g‘ul, turk, afg‘on, fors
 1. (9-o’zb-4-5)Buxoro amiri Muzaffarning taklifi bilan yozilgan asarni aniqlang.

  1. “Buxorodan Peterburgga sayohat”

  2. “Zubdat ut-tavorix”

  3. “Ravzat us-safo”

  4. #“Manozir ul-kavokib”
 1. (9-o’zb-4-5)Munisning avlodlarga qoldirgan ilmiy merosi nimalardan iborat?

   1. “Ravzat us-safo” asari 1-jildining tarjimasi;

   2. “Shohidi iqbol” asari;

   3. 18 ming misradan ziyod devoni;

   4. Xorazmning 1812-yilgacha bo‘lgan tarixini o‘z ichiga olgan “Firdavs ul-iqbol” asari;

   5. 16 ta tarixiy, ilmiy va tarjima asarlari;

 1. 2,3, 5

 2. #1, 3, 4

 3. 1, 2, 5

 4. 2,4, 5
 1. (9-o’zb-4-5)Saroy shoirlari boshlig‘i, ya’ni “Malik ushshuaro” nomini olgan allomani aniqlang.

  1. Ahmad Donish

  2. Munis

  3. Ogahiy

  4. #Fazliy
 1. (9-o’zb-4-5) “Qish” g‘azalining muallifi qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

  1. Ahmad Donish

  2. Munis

  3. #Ogahiy

  4. Fazliy
 1. (9-o’zb-4-5)Mo‘yi muborak madrasasi qaysi shaharda bunyod etilgan?

  1. Samarqand

  2. #Toshkent

  3. Qo‘qon

  4. Buxoro
 1. (9-o’zb-4-5)Ahmad Donishning Buxoro elchilari bilan birga Moskva, Peterburg shaharlariga sayohatga borgan yilini aniqlang.

  1. #1857-yil

  2. 1865-yil

  3. 1852-yil

  4. 1862-yil
 1. (9-o’zb-4-5)Xiva xonligiga Muravyov boshchiligida Rossiya elchilari kelgan yili ...

  1. Shermuhammad Munis vafot etdi

  2. #Munjis Mirxondni “Ravzat us-safo” asari o‘zbek tiliga tarjima qila boshladi

C) Ogahiy tug‘ildi

D) Ahmad Donish tug‘ildi
 1. (9-o’zb-4-5) “Manozir ul-kavokib” asari nechanchi yilda yozilgan?

  1. 1855-yil

  2. 1862-yil

  3. 1857-yil

  4. #1865-yil
 1. (9-o’zb-4-5) “Ravzat us-safo” asarining muallifi qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

  1. Xondamir

  2. Munis

  3. #Mirxond

  4. Ogahiy
 1. (9-o’zb-4-5)Ollohqulixon, Muhammad Aminxon va Muhammad Rahimxon madrasalari qanday usuldagi me’morchilik an’anasida bezalgan edi?

 1. quyoshda uzoq vaqt quritilgan to‘q qizil rang ustidan yashil va oq rangli tasvirlarning tushirilishi bilan

 2. peshtoqlarga qushlar va hayvonlar rasmi aks ettirilgan kufiy yozuvlar bilan

 3. har bir g‘ishtning alohida-alohida ranglar bilan bo‘yab, har xil shakllar yasalishi bilan

 4. #tiniq zangori rang ustidan oq va yashil gullar tushirilgan koshinlar bilan
 1. (9-o’zb-4-5)Prezident Islom Karimovning “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” asarida keltirilishicha, milliy teatr san’atimizning qadimiy ildizlari nimalarga borib taqaladi?

  1. harbiy ko‘rik va harbiy mashg‘ulotlarga

  2. hukmdorlar saroyida tashkil etilgan san’at truppalariga

  3. qadimgi rim va yunon teatri an’analariga

  4. #xalq o‘yin va tomoshalariga
 1. (9-o’zb-4-5)Shermuhammad Munis nechanchi yillarda yashagan?

  1. #1778-1829-yillar

  2. 1787-1828-yillar

  3. 1774-1823-yillar

  4. 1779-1827-yillar
 1. (9-o’zb-4-5)Ogahiy nechanchi yillarda yashagan?

  1. 1803-1872-yillar

  2. 1802-1872-yillar

  3. 1807-1873-yillar

  4. #1809-1874-yillar
 1. (9-o’zb-4-5) “Buxoroyi sharif mang‘it amirlari muxtasar tarixi” asarining muallifi qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

  1. Muhammad Sharif Buxoriy

  2. Sadriddin Ayniy

  3. Mahmudxo‘ja Behbudiy

  4. #Ahmad Donish
 1. (9-o’zb-4-5)Darvishlar uchun maishiy xona va masjiddan iborat yotoqxona nima deb atalgan?

  1. #xonaqoh

  2. majmua

  3. hujra

  4. maqbara
 1. (9-o’zb-4-5)Truppa so‘zining mazmuni qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

  1. doston kuychilari, baxshilarning og‘zaki asarlari

  2. #teatr yoki sirk artistlari jamoasi

  3. xalq qahramonligi madh etilgan asarlar to‘plami

  4. teatr artistlari tomosha qo‘yadigan sahna
 1. (9-o’zb-4-5)Ahmad Donish nechanchi yillarda yashagan?

  1. 1809-1874-yillar

  2. 1812-1892-yillar

  3. #1827-1897-yillar

  4. 1827-1899-yillar
 1. (9-o’zb-4-5)XIX asrda Baroqxon madrasasini ta’mirlash ishlari nechanchi yildan boshlandi?

  1. 1857-yil

  2. 1865-yil

  3. #1859-yil

  4. 1819-yil
 1. (9-o’zb-4-5)Xiva me’moriy obidalarining qaysi biri Ark darvozasi qarshisida bunyod etilgan?

  1. Muhammad Aminxon madrasasi

  2. #Muhammad Rahimxon madrasasi

  3. Rahmonqul Inoq saroyi

  4. Ollohqulixon madrasasi
 1. (9-o’zb-4-5)Rossiyaning O‘rta Osiyo chegaralaridagi dastlabki (Irtish daryosi sohilida) istehkomi nechanchi yilda vujudga keldi?

  Download 222.52 Kb.

  Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling