9-sinflar uchun kimyo fanidan III chorak Test


Download 30 Kb.
Sana20.01.2022
Hajmi30 Kb.
#419923
Bog'liq
9-sinf-kimyo-fanidan-testlar-2
To1, To, Reading and Listening tips 220410 011103, fayl 1785 20210911, 8-ma'ruza IDTTS budjet-soliq vositalari (1)

9-sinflar uchun kimyo fanidan III chorak Test
1. Quyidagilardan qaysi birida oltingugurtning oksidlanish darajasi -2 ga teng?

A) S; B) H2S; D) SO2; E) SO3; F) H2SO4.


2. Qaysi guruh elementlarining elektrmanfiyligi kuchli? A) Li, K, Na; D) B, Al, Cu; F) C, Si, P.

B) Mg, Ca, Ba; E) F, Cl, Br;


3. 72 g suv elektr toki ta'sirida parchalanganda qancha miqdor vodorod hosil bo'ladi?

A) 2; B) 3; D) 4; E) 6; F) 8.


4. Qaysi birikmada azot -3 oksidlanish darajasiga ega?

A) N2; B) N2O; D) NO; E) NH3; F) N2O3.


5. Qaysi modda ishqor eritmasi bilan reaksiyaga kirishadi?

A) O2; B) CO2; D) CO; E) NO; F) H2


6. Quyidagi moddalardan qaysilarida donor-akseptor bog'lanish mavjud?

1. H2O; 2. CO; 3. NH4Cl; 4. NH4NO3; 5. CuSO4

A) 1,2,3; B) 2,3,4; D) 3,4,5; E) 1,2,5; F) 2,3,5.
7. Qaysi gaz suvda yaxshi eriydi?

A) vodorod; B) xlor; D) vodorod xlorid;

E) vodorod sulfid; F) kislorod.
8. Atom tuzilishi quyidagicha bo'lgan qaysi elementning metallik xossalari kuchli ifodalangan?

A) ...2s'; B) ...3s'; D) ...4s'; E) ...5s'; F) ...6s'.


9. Qaysi elementning metallik xossalari kuchliroq?

A) Cu; B) Al; D) Ag; E) Mg; F) Ca.


10. Vodorod qizdirilganda qaysi moddalar bilan uchuvchan bo'lmagan birikmalar hosil qiladi?

A) P va N; B) S va Se; D) Cl va Br;

E) Ca va Ba; F) C va Si.
11. NH4Cl molekulasida qanday bog'lar mavjud?

A) 3 ta kovalent va 2 ta ion; D) 2 ta vodorod va 3 ta ion;

F) 3 ta ion va 2 ta kovalent. B) 4 ta kovalent va 1 ta ion;

E) 2 ta metall va 1 ta ion;

12. Qaysi qatorda faqat qutbli kovalent bog'lanishli moddalar formulasi keltirilgan?

A) H2; Br2; O2; D) NaCI; NaF; NaBr; F) K2S; H2S; SO2.

B) HCl; HBr; H2S; E) Na; H2O; CuO
13. Qaysi elementning metallmaslik xossalari kuchliroq?

A) S; B) F; D) Si; E) N; F) O


14. Davrlarda elementlar tartib raqamining ortib borishi bilan elementlaming elektrmanfiyligi qanday o'zgaradi?

A) ortadi; B) kamayadi

D) faqat katta davrlarda ortadi; E) faqat kichik davrlarda ortadi;
15. Qaysi elementning elektnnanfiyligi katta?

A) B; B) C; D) N; E) O; P) F.


16. 0,25 mol vodorodda atomlar soni nechta?
17. Qaysi modda kuchli oksidlovchi?
18. Qaysi elementning elektnnanfiyligi kichik?
19. Quyidagilardan qaysi bin tabiatda eng barqaror vodorodii birikma ekanligini ko'rsating.
20. Tabiiy mis 73 % 63 Cu va 27 % 65Cu izotoplarining aralashmasidan iborat bo'lsa, uning o’rtacha molekular massasini aniqlang.
21. 0,25 mol vodorodda atomlar soni nechta?
22 .Nima uchun kislotalarning eritmalari umumiy xossalarga ega bo’ladi.
23. Dissotsiatsiyalanish darajasi nima ?
Download 30 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling