90 o’quvchidan 45 tasi matematika, 50 tasi fizika fanlaridan to


Download 78.93 Kb.
Sana13.01.2022
Hajmi78.93 Kb.
#331798
Bog'liq
2 5289618852022325313
d b o amonov-n-s 1aac87c4, Abduramanov Ulug'bek 914-19 13-labaratoriya, Test Sojida Absamatova, ingliz oraliq(1), ingliz oraliq(1), 2 5289618852022325313, Funksional analiz, Elektr tarmoklarida energiyani tejash (1), 2 5444988031234740177, 11 - sinf Nazorat ishi - 7, 10 - sinf 5 - nazorat ishi, Asliddin Xalilov, 1- topshiriq, 10.1515 9783110485912-007

1. 90 o’quvchidan 45 tasi matematika, 50 tasi fizika fanlaridan togarakka boradi. Ikkala fandan to’garakka boradiganlar soni nechta?

Javob: 5

2. 26 o‘quvchining 14 nafari shaxmatga, 16 nafari shashkaga qiziqadi. Ham shashkaga, ham shaxmatga qiziqadigan o‘quvchilar qancha?


Javob: 4

3. 150 nafar talabadan ingliz tіlіnі 32, nemіs tіlіnі 23, fransuz tіlіnі 25, ingliz va nemіs tіlіnі 13 nafar, ingliz va fransuz tіlіnі 9 nafar, nemіs va fransuz tіlіnі 7 nafar talaba o’rganadi. Uch tіlni ham o’rganadigan talabalar soni 6 nafar. Qancha talaba faqatgina bіr tіlnі o’rganadi va qancha talaba bitta ham tilni o’rganmaydi?


Javob: 40 ta talaba bir tilni o’rganadi, 93 ta talaba bironta ham tilni o’rganmaydi.
4. 30 talabasi bo’lgan guruhdan sardor, yordamchi va kamolotchi necha xil usul bilan saylanishi mumkin?
Javob: 24360
5. 20 kishi ichidan 5 vakilni necha usul bilan saylash mumkin?

Javob: 1860480


6. Kombinatorikada to’plamlar birlashmasi elementlari sonini hisoblash masalasi …………deb ataladi. Nuqtalar o’rniga mos gapni qo’ying.
Javob: Yig’indi qoidasi deyiladi
7. Chekli to’plamlarning dekart ko’paytmasi elementlari sonini topishga imkon beradigan qoida ………… deyiladi. Nuqtalar o’rniga mos gapni qo’ying.
Javob: Ko’paytma qoidasi deyiladi.
8. 1,2,3,4,5,6 raqamlardan foydalanib 5 bilan tugaydigan nechta olti xonali son yozish mumkin?
Javob: 120 ta.
9. ifodani qiymatini toping.

Javob:15


10. ifodani qiymatini toping.
Javob: 1/6
11. ifodani soddalashtiring.
Javob: (p-1)p(p+1)
12. ifodani qiymatini toping.
Javob: 182/3
13. ifdani qiymatini toping.
Javob: 210
14. ifodani qiymatini toping.
Javob: 126

15. Sinfdagi 25 o’quvchidan 2 o’quvchini navbatchilikga necha xil usul bilan tanlash mumkin?


Javob: 300
16. 10 ta har xil detalni 3 ta qutiga necha xil usul bilan joylashtirish mumkin?
Javob: 12
17. 30 ta detalni 5 ta har xil qutiga 6 tadan necha xil usul bilan joylashtirish mumkin?
Javob:
18. 20 sportchi ichidan 6 ta voleybol o`yinchilarini necha usul bilan tanlash mumkin?
Javob: 38760
19. С510 + С7 9 amallarni bajaring, natijani aniqlang.
Javob: 288
20. Assotsiativlik xossasi ko’rsatilgan qatorni toping.
Javob: (A∧B) ∧C=A∧(B∧C)=A∧B∧C (assotsiativlik) mulohazalar konyuksiyasi u.n

Izoh:Mulohazalar dizyunksiyasi u.n ∨ ishora ishlatiladi21. Kommutаtiv xossasi ko’rsatilgan qatorni toping.


Javob: . A∧B=B∧A (kommutativlik) mulohazalar konyuksiyasi u.n

Izoh:Mulohazalar dizyunksiyasi u.n ∨ ishora ishlatiladi

22. Konyunktsiyaning dizyunktsiyaga nisbatan distributivlik qonuni ko’rsatilgan qatorni toping.

Javob: A∧(B ∨C)=(A∨ B)∧(A∨ C)

23. Dizyunktsiyaning konyunktsiyaga nisbatan distributivlik qonuni ko’rsatilgan qatorni toping.

Javob: A∨ (B∧C)=(A∨ B)∧(A ∨C)


24. De-Morgan qonuni ko’rsatilgan qatorni toping.

Javob:


25. mulohazaA, B mulohazalardan tuzilgan «A va B» mulohazaga mulohazalar …….. deyiladi. Nuqtalar o’rniga mos gapni qo’ying.
Javob:Konyuksiya
26. Ikkita sodda A, B mulohazalardan tuzilgan «A yoki B» mulohazaga mulohazalar ………..deyiladi. Nuqtalar o’rniga mos gapni qo’ying
Javob: Dizyunksiya
27. A va B mulohazalardan tuzilgan «AgarA bo’lsa, B bo’ladi» ko’rinishidagi mulohaza A va B mulohazalarning ………..deyiladi . Nuqtalar o’rniga mos gapni qo’ying
Javob: Sodda A va B mulohazalardan tuzilgan «AgarA bo’lsa, B bo’ladi» ko’rinishidagi mulohaza A va B mulohazalarning implikatsiyasi deyiladi va «AB» ko’rinishda belgilanadi.
28. Quyidagi yig’indini tengini toping

29. Berilgan yig’indini tengini toping

Javob:

30. Quyidagi yig’indini tengini toping

31. 78+23*81-69 amalni bajaring.

Javob: 1872

32. 78+23*(81-69) amalni bajaring.

Javob: 354

33. (78+23)*81-69 amalni bajaring.

Javob: 8112

34. (78+23)*(81-69) amalni bajaring.

Javob: 1212

35. 1200-420:20-15 amalni bajaring.

Javob: 1164

36. 1200-420:(20-15) amalni bajaring.

Javob: 1116

37. (1200-420):20-15 amalni bajaring.

Javob:24


38. (1200-420):(20-15) amalni bajaring.

Javob: 156

39. 1200-(420:20)-15 amalni bajaring.

Javob: 1194

40. Quyidagi javoblardan ko’paytma amaliga nisbatan maydonni toping.

41. Quyidagi javoblardan qo’shish va ko’paytirish amallariga nisbatan yarim haqlani toping.

42. Berilgan n elementli A to’oplamning barcha qism to’plamlari soni topish formulasini toping.

Javob: n!.

43. Berilgan n elementdan k tadan takrorlanmaydigan guruhlashlar soni topish formulasini toping

Javob:

44. Quyidagi javoblardan takrorlanadigan o’rinlashtirishlar topish formulasini toping.

Javob: .

45. Berilgan n-elementlito’plamni turli tartiblashtirishlar takrorsiz o`rinalmashtirishlarini topsh formulasini ko’rsating.

46. Nuqtalar o’rniga to’g’ri so’ni qo’ying. Agar -moslikning qiymatlar to‘plami ikkinchi to‘plam bilan ustma-ust tushsa, moslik ……syur’ektiv deyiladi.

Javob: Agar f-moslikning qiymatlar to’plami ikkinchi to’plam bilan ustma-ust tushsa, f moslik syur’ektiv deyiladi.

47. Nuqtalar o’rniga to’g’ri so’ni qo’ying. Agar moslikda birinchi to‘plamning har bir elementiga ikkinchi to‘plamning bittadan ortiq bo‘lmagan elementi mos kelsa, moslik ……. funktsio’nal deyiladi.

Javob: Agar f moslikda birinchi to’plamning har bir elementiga ikkinchi to’plamning bittadan ortiq bo’lmagan elementi mos kelsa, f moslik funktsio’nal deyiladi.

48. Nuqtalar o’rniga to’g’ri so’ni qo’ying. Agar moslikda ikkinchi to‘plamning har bir elementiga birinchi to‘plamning 1 tadan ortiq bo‘lmagan elementi mos qo‘yilgan bo‘lsa, moslik ……. in’ektiv deyiladi.

Javob: Agar f moslikda ikkinchi to’plamning har bir elementiga birinchi to’plamning 1 tadan ortiq bo’lmagan elementi mos qo’yilgan bo’lsa, f moslik in’ektiv deyiladi.

49. Nuqtalar o’rniga to’g’ri so’ni qo’ying. va to‘plamlar orasidagi moslik ……… biektiv akslantirish bo‘lsa, va to‘plamlar orasida o‘zaro bir qiymatli moslik o‘rnatilgan deyiladi.

Javob: : X va Y to’plamlar orasidagi f moslik biektiv akslantirish bo’lsa, X va Y to’plamlar orasida o’zaro bir qiymatli moslik o’rnatilgan deyiladi.

50. Fakultetdagi 150 nafar talabadan ingliz tіlіnі 32, nemіs tіlіnі 23, fransuz tіlіnі 25, ingliz va nemіs tіlіnі 13 nafar, ingliz va fransuz tіlіnі 9 nafar, nemіs va fransuz tіlіnі 7 nafar talaba o’rganadi. Uch tіlni ham o’rganadigan talabalar soni 6 nafar. Qancha talaba bitta ham tilni o’rganmaydi?

Javob: 40 ta talaba bir tilni o’rganadi.

51. Saylovda 20 kishi ichidan 2 vakilni necha usul bilan saylash mumkin?

Javob: 190

52. Sodda A va B mulohazalardan tuzilgan «A faqat va faqat B bo’lgandagina bo’ladi» ko ‘rinishdagi mulohaza A va B ning ……….deyiladi. Nuqtalar o’rniga mos gapni qo’ying. Nuqtalar o’rniga mos gapni quying.


Javob: Ekvivalensiyasi
53. Agar algebra kommutativ, assotsiativ va birlik elementli halqa bo`lib, uchun elementga shartni qanoatlantiruvchi teskari element mavjud bo`lsa, algebraga ………. deyiladi. Nuqtalar o’rniga mos so’zni qo’ying
54. Bo`sh bo`lmagan to’plamda * algebraik amal assotsiativ bo`lsa, algebra ............ deyiladi. Nuqtalar o’rniga mos so’zni qo’ying
55. Agar to’plamda ixtiyoriy uchun o`rinli bo`lsa, gruppa * binar algebraik amalga nisbatan ............. deyiladi. Abel gruppa deb ham ataladi. Nuqtalar o’rniga mos so’zni qo’ying
56. Kinoteatrning bir kassasida ikkinchisiga qaraganda 86 ortiq bilet sotildi.Agar xammasi bulib 792 ta bilet sotilgan bo‘lsa, ikkinchi kassada nechta bilet sotilgan?

Javob: 353


57. Zavodning uchta sexida 1274 kishi ishlaydi. Ikkinchi sexda birinchisidagidan 70 kishi ortiq, uchinchi sexda ikkinchisidagidan 84 kishi ortiq ishlaydi. Birichi sexda qancha ishchi ishlaydi?

Javob: 350


58. Zavodning uchta sexida 1274 kishi ishlaydi. Ikkinchi sexda birinchisidagidan 70 kishi ortiq, uchinchi sexda ikkinchisidagidan 84 kishi ortiq ishlaydi. Ikkinchi sexda qancha ishchi ishlaydi?
Javob: 420
59. Zavodning uchta sexida 1274 kishi ishlaydi. Ikkinchi sexda birinchisidagidan 70 kishi ortiq, uchinchi sexda ikkinchisidagidan 84 kishi ortiq ishlaydi. Ikkinchi sexda qancha ishchi ishlaydi?

Javob: 420


60. Doskada biror son yozilgan. Bir o‘quvchi bu sonni 23 ta orttirdi, ikinchi o‘quvchi 1 ta kamaytirdi. Birinchi o‘quvchi olgan natija ikkinchisinikidan 7 marta katta bo‘ldi. Doskaga qanday son yozilgan?

Javob: 5
61. Ishchi yangi keskich ishlatib, 1 soatta normadagidan 4 ta ortiq detal yo‘ndi va shuning uchun kunlik normani 8 soatda emas, 6 soatda bajardi. Ishchi bir kunda norma bo‘yicha nechta detal yo‘nishi kerak edi

Javob: 12
62. 59 banka konservani uchta yashikka joylashtirilgan. Uchinchi yashikda birinchi yashikdagidan 9 ta banka ortiq, ikkinchi yashikta uchinchi yashikdagidan 4 ta banka kam. Birinchi yashikda nechtadan banka joylashtirilgan?

Javob: 15


63. banka konservani uchta yashikka joylashtirilgan. Uchinchi yashikda birinchi yashikdagidan 9 ta banka ortiq, ikkinchi yashikda uchinchi yashikdagidan 4 ta banka kam. Ikkinchi yashikda nechtadan banka joylashtirilgan?

Javob: 20


64. banka konservani uchta yashikka joylashtirilgan. Uchinchi yashikda birinchi yashikdagidan 9 ta banka ortiq, ikkinchi yashikta uchinchi yashikdagidan 4 ta banka kam. uchinchi yashikda nechtadan banka joylashtirilgan?

Javob: 24

65. Hisoblang: 78•29+6 573:313-408
Javob: 1875
66. Hisoblang: 477•85-7 784:56+ 10 809
Javob: 51205
67. predikatga teng kuchli predikatni aniqlang.

Javob:

68. predikatga teng kuchli predikatni aniqlang.

Javob:

69. predikatga teng kuchli predikatni aniqlang.

Javob:

70. predikatga teng kuchli predikatni aniqlang.

Javob:

71. Ekvivalensiya amaliga mos ta’rifni aniqlang.
Javob: Berilgan va elementar mulohazalarning ikkalasi ham bir xil qiymat qabul qilgandagina ch qiymat qabul qilib, ular turli qiymat qabul qilganda esa yo qiymat qabul qiluvchi murakkab mulohaza va mulohazalarning

72. Implikatsiya amaliga mos ta’rifni aniqlang


Javob: Berilgan va elementar mulohazalarning birinchisi chin va ikkinchisi yolg‘on bo‘lgandagina yo qiymat qabul qilib, qolgan hollarda esa, ch qiymat qabul qiluvchi murakkab mulohaza va mulohazalarning implikatsiyasi deb ataladi.
73. Diz’yunksiya amaliga mos ta’rifni aniqlang.
Javob: Berilgan va elementar mulohazalar yolg‘on bo‘lgandagina yo qiymat qabul qilib, qolgan hollarda esa, ch qiymat qabul qiluvchi murakkab mulohaza va mulohazalarning diz’yunksiya deb ataladi.
74. Kon’yunksiya amaliga mos ta’rifni aniqlang.
Javob: Berilgan va elementar mulohazalar faqat chin bo‘lgandagina ch qiymat qabul qilib, qolgan hollarda yo qiymat qabul qiluvchi amalga va mulohazalarning kon’yunksiyasi deb ataladi.

75. A = rost, B = yolg’on, C = rost, D = yolg’on bo’lsa, quyidagi mantiqiy ifoda natijasini aniqlang.

76. A = rost, B = yolg’on, C = rost, D = yolg’on bo’lsa, quyidagi mantiqiy ifoda natijasini aniqlang.

77. A = rost, B = yolg’on, C = rost, D = yolg’on bo’lsa, quyidagi mantiqiy ifoda natijasini aniqlang.


78. A = rost, B = yolg’on, C = rost, D = yolg’on bo’lsa, quyidagi mantiqiy ifoda natijasini aniqlang.

79. A = rost, B = yolg’on, C = rost, D = yolg’on bo’lsa, quyidagi mantiqiy ifoda natijasini aniqlang.80. A = rost, B = yolg’on, C = rost, D = yolg’on bo’lsa, quyidagi mantiqiy ifoda natijasini aniqlang.
Javob: Yolg’on
81. A = rost, B = yolg’on, C = rost, D = yolg’on bo’lsa, quyidagi mantiqiy ifoda natijasini aniqlang.
Javob: Rost
82. A = rost, B = yolg’on, C = rost, D = yolg’on bo’lsa, quyidagi mantiqiy ifoda natijasini aniqlang.
Javob: Rost
83. A(x) va B(x) ixtiyoriy predikatlar bo’lsin. formulaga teng kuchli formulani aniqlang.
Javob:
84. 70 o‘quvchidan 34 nafari matematikaga, 45 nafari esa fizikaga qiziqadi. Ikkala

fanga ham qiziqadigan o‘quvchilar soni qancha bo‘lishi mumkin?


Javob: 9ta.
85. 120 nafar talabadan ingliz tіlіnі 31, nemіs tіlіnі 25, fransuz tіlіnі 28, ingliz va nemіs tіlіnі 17 nafar, ingliz va fransuz tіlіnі 8 nafar, nemіs va fransuz tіlіnі 9 nafar talaba o’rganadi. Uch tіlni ham o’rganadigan talabalar soni 7 nafar. Qancha talaba faqat gina bіr tіlnі o’rganadi?
Javob: 37 ta.
86. 120 nafar talabadan ingliz tіlіnі 31, nemіs tіlіnі 25, fransuz tіlіnі 28, ingliz va nemіs tіlіnі 17 nafar, ingliz va fransuz tіlіnі 8 nafar, nemіs va fransuz tіlіnі 9 nafar talaba o’rganadi. Uch tіlni ham o’rganadigan talabalar soni 7 nafar. Qancha talaba bitta ham tilni o’rganmaydi?
Javob: 63 ta.

87. 7 xil kitobni 7 o’quvchiga necha usul bilan tarqatish mumkin?


J avob: 5040.
88. 70 o‘quvchidan 34 nafari matematikaga, 45 nafari esa fizikaga qiziqadi. Ikkala fanga ham qiziqadigan o‘quvchilar soni qancha bo‘lishi mumkin?
Javob: 9ta.
89. Ketma-ketliklarning n-hadi formulasini toping ;
Javob:
90. Ketma-ketliklarning n-hadi formulasini toping

J=1/((n-1)*n)

91. Ketma-ketliklarning n-hadi formulasini toping ;

J=1/n
92. Yig’indining tengini toping
Javob: S =

93. Yig’indining tengini toping


Javob:
94. Yig’indining tengini toping
Javob:

95. Yig’indining tengini toping

Javob: : .

96. Yig’indining tengini toping

Javob:

97. Yig’indining tengini toping

Javob:

98. Yig’indining tengini toping

(-1)**(n-1)*(n(n+1)/2)

99. Yig’indining tengini toping

100. Yig’indining tengini toping

101. Yig’indining tengini toping

J=(n(n+1)/2)**2

102. Yig’indining tengini toping

103. 78+23*81-69 amalni bajaring.

Javob: 1872

104. 78+23*(81-69) amalni bajaring.

Javob: 354

105. (78+23)*81-69 amalni bajaring.

Javob: 8112

106. (78+23)*(81-69) amalni bajaring.

Javob: 1212

107. 1200-420:20-15 amalni bajaring.

Javob: 1164

108. 1200-420:(20-15) amalni bajaring.

Javob: 1116

109. (1200-420):20-15 amalni bajaring.

Javob:24


110. (1200-420):(20-15) amalni bajaring.

Javob: 156

111. 1200-(420:20)-15 amalni bajaring.

Javob: 1194

112. Ko’paytma amaliga nisbatan maydonni toping.

113. Yangi tashkil topgan to’garakka 90 o’quvchidan 45 tasi matematika, 50 tasi fizika fanlaridan boradi. Ikkala fandan to’garakka boradiganlar soni nechta?Javob: 5

114. Sinfdagi 26 o‘quvchining 14 nafari shaxmatga, 16 nafari shashkaga qiziqadi. Ham shashkaga, ham shaxmatga qiziqadigan o‘quvchilar qancha?


Javob:4
115. Guruhdagi 150 nafar talabadan ingliz tіlіnі 32, nemіs tіlіnі 23, fransuz tіlіnі 25, ingliz va nemіs tіlіnі 13 nafar, ingliz va fransuz tіlіnі 9 nafar, nemіs va fransuz tіlіnі 7 nafar talaba o’rganadi. Uch tіlni ham o’rganadigan talabalar soni 6 nafar. Qancha talaba faqatgina bіr tіlnі o’rganadi va qancha talaba bitta ham tilni o’rganmaydi?
Javob: 40 ta talaba bir tilni o’rganadi, 93 ta talaba bironta ham tilni o’rganmaydi.

116. Guruhda 30 nafar talabasi bo’lgan guruhdan sardor, yordamchi va kamolotchi necha xil usul bilan saylanishi mumkin?


Javob: 4060
117. Saylov jarayonida 20 kishi ichidan 5 vakilni necha usul bilan saylash mumkin?
Javob: 15504
118. Nuqtalar o’rniga mos gapni qo’ying. Kombinatorikada to’plamlar birlashmasi elementlari sonini hisoblash masalasi …………deb ataladi.
Javob: Yig’indi qoidasi

119. Nuqtalar o’rniga mos gapni qo’ying. Chekli to’plamlarning dekart ko’paytmasi elementlari sonini topishga imkon beradigan qoida ………… deyiladi.


Javob:Ko’paytma qoidasi


120. Quyidagi 1,2,3,4,5,6 raqamlardan foydalanib 5 bilan tugaydigan nechta olti xonali son yozish mumkin?
Javob: 120 ta.

121. Quyidagi ifodaning qiymatini toping.


Javob: 15
122. Berilgan ifodani qiymatini toping.
Javob: 1/6
123. Quyidagi ifodani soddalashtiring.
Javob: (p-1)p(p+1)
124. Quyidagi ifodani qiymatini toping.
Javob: 182/3
125. Berilgan ifodaning qiymatini toping.
Javob: 210
126. Quyidagi ifodani qiymatini toping.
Javob: 126
127. Guruhdagi 25 nafar talabadan 2 nafarini navbatchilikga necha xil usul bilan tanlash mumkin?
Javob: 300

128. Berilgan 10 ta har xil detalni 3 ta qutiga necha xil usul bilan joylashtirish mumkin?
Javob : 12
129. Berilgan 30 ta detalni 5 ta har xil qutiga 6 tadan necha xil usul bilan joylashtirish mumkin?
Javob:
130. Musobaqa 20 sportchi ichidan 6 ta voleybol o`yinchilarini necha usul bilan tanlash mumkin?
Javob: 3876

131. Qo’shish va ko’paytirish amallariga nisbatan yarim haqlani toping

132. n elementli A to’oplamning barcha qism to’plamlari soni toppish formulasini toping

Javob: n!.

133. n elementdan k tadan nmaydigan guruhlashlar soni topish formulasini toping

Javob:

134. Takrorlanadigan o’rinlashtirishlar topish formulasini toping.

Javob: .

135. n-elementlito’plamni turli tartiblashtirishlar takrorsiz o`rinalmashtirishlarini topish formulasini ko’rsating

136. Nuqtalar o’rniga to’g’ri so’ni qo’ying. Agar -moslikning qiymatlar to‘plami ikkinchi to‘plam bilan ustma-ust tushsa, moslik ……syur’ektiv deyiladi.

Javob: Agar f-moslikning qiymatlar to’plami ikkinchi to’plam bilan ustma-ust tushsa, f moslik syur’ektiv deyiladi.

137. Nuqtalar o’rniga to’g’ri so’ni qo’ying. Agar moslikda birinchi to‘plamning har bir elementiga ikkinchi to‘plamning bittadan ortiq bo‘lmagan elementi mos kelsa, moslik ……. funktsio’nal deyiladi.

Javob: Agar f moslikda birinchi to’plamning har bir elementiga ikkinchi to’plamning bittadan ortiq bo’lmagan elementi mos kelsa, f moslik funktsio’nal deyiladi.

138. Nuqtalar o’rniga to’g’ri so’ni qo’ying. Agar moslikda ikkinchi to‘plamning har bir elementiga birinchi to‘plamning 1 tadan ortiq bo‘lmagan elementi mos qo‘yilgan bo‘lsa, moslik ……. in’ektiv deyiladi.

Javob: Agar f moslikda ikkinchi to’plamning har bir elementiga birinchi to’plamning 1 tadan ortiq bo’lmagan elementi mos qo’yilgan bo’lsa, f moslik in’ektiv deyiladi.

139. Nuqtalar o’rniga to’g’ri so’ni qo’ying. va to‘plamlar orasidagi moslik ……… biektiv akslantirish bo‘lsa, va to‘plamlar orasida o‘zaro bir qiymatli moslik o‘rnatilgan deyiladi.

Javob: : X va Y to’plamlar orasidagi f moslik biektiv akslantirish bo’lsa, X va Y to’plamlar orasida o’zaro bir qiymatli moslik o’rnatilgan deyiladi.

140. 150 nafar talabadan ingliz tіlіnі 32, nemіs tіlіnі 23, fransuz tіlіnі 25, ingliz va nemіs tіlіnі 13 nafar, ingliz va fransuz tіlіnі 9 nafar, nemіs va fransuz tіlіnі 7 nafar talaba o’rganadi. Uch tіlni ham o’rganadigan talabalar soni 6 nafar. Qancha talaba bitta ham tilni o’rganmaydi?


Javob: 93 ta talaba bironta ham tilni o’rganmaydi.

141. 20 kishi ichidan 2 vakilni necha usul bilan saylash mumkin?

Javob: 190
142. Quyidagi С510 + С7 9 amallarni bajaring.
Javob:288
143. Quyidagi javoblardan assotsiativlik xossasi ko’rsatilgan qatorni toping.

Javob: (A∧B) ∧C=A∧(B∧C)=A∧B∧C (assotsiativlik) mulohazalar konyuksiyasi u.n

Izoh:Mulohazalar dizyunksiyasi u.n ∨ ishora ishlatiladi

144. Quyidagi javoblardan kommutаtiv xossasi ko’rsatilgan qatorni toping.


Javob: . A∧B=B∧A (kommutativlik) mulohazalar konyuksiyasi u.n

Izoh:Mulohazalar dizyunksiyasi u.n ∨ ishora ishlatiladi


145. Quyidagi javoblardan konyunktsiyaning dizyunktsiyaga nisbatan distributivlik qonuni ko’rsatilgan qatorni toping.


Javob: A∧(B ∨C)=(A∨ B)∧(A∨ C)

146. Quyidagi javoblardan dizyunktsiyaning konyunktsiyaga nisbatan distributivlik qonuni ko’rsatilgan qatorni toping.

Javob: A∨ (B∧C)=(A∨ B)∧(A ∨C)

147. Quyidagi javoblardan De-Morgan qonuni ko’rsatilgan qatorni toping.Javob:

148. Nuqtalar o’rniga mos gapni qo’ying. Ikkita sodda A, B mulohazalardan tuzilgan «A va B» mulohazaga mulohazalar ……..deyiladi.


Javob: Konyuksiyasi
149. Nuqtalar o’rniga mos gapni qo’ying. Ikkita sodda A, B mulohazalardan tuzilgan «A yoki B» mulohazaga mulohazalar ………..deyiladi.
Javob: Dizyunksiyasi
150. Nuqtalar o’rniga mos gapni qo’ying. A va B mulohazalardan tuzilgan «AgarA bo’lsa, B bo’ladi» ko’rinishidagi mulohaza A va B mulohazalarning ………..deyiladi .
Javob: Implikatsiya
151. Nuqtalar o’rniga mos gapni qo’ying. Sodda A va B mulohazalardan tuzilgan «A faqat va faqat B bo’lgandagina bo’ladi» ko ‘rinishdagi mulohaza A va B ning ……….deyiladi.

Javob: Ekvivalensiya


152. Nuqtalar o’rniga mos so’zni qo’ying. Agar algebra kommutativ, assotsiativ va birlik elementli halqa bo`lib, uchun elementga shartni qanoatlantiruvchi teskari element mavjud bo`lsa, algebraga ………. deyiladi.

153. Nuqtalar o’rniga mos so’zni qo’ying. Bo`sh bo`lmagan to’plamda * ,algebraik amal assotsiativ bo`lsa, algebra ............ deyiladi.154. Nuqtalar o’rniga mos so’zni qo’ying. Agar to’plamda ixtiyoriy uchun o`rinli bo`lsa, gruppa * binar algebraik amalga nisbatan ............. deyiladi. Abel gruppa deb ham ataladi.

155. Xalqlar do’stligi saroyining bir kassasida ikkinchisiga qaraganda 86 ortiq bilet sotildi. Agar hammasi bo’lib 792 ta bilet sotilgan bo‘lsa, ikkinchi kassada nechta bilet sotilgan?

Javob: 353
156. Ishlab chiqaruvchi zavodning uchta sexida 1274 kishi ishlaydi. Ikkinchi sexda birinchisidagidan 70 kishi ortiq, uchinchi sexda ikkinchisidagidan 84 kishi ortiq ishlaydi. Birichi sexda qancha ishchi ishlaydi?

Javob: 350


157. Yangi tashkil topgan fabrikaning uchta sexida 1274 kishi ishlaydi. Ikkinchi sexda birinchisidagidan 70 kishi ortiq, uchinchi sexda ikkinchisidagidan 84 kishi ortiq ishlaydi. Ikkinchi sexda qancha ishchi ishlaydi?

Javob: 420

158. Fabrikaning uchta sexida 1274 kishi ishlaydi. Ikkinchi sexda birinchisidagidan 70 kishi ortiq, uchinchi sexda ikkinchisidagidan 84 kishi ortiq ishlaydi. Ikkinchi sexda qancha ishchi ishlaydi?

Javob: 420


159. Sinf doskasida biror son yozilgan. Bir o‘quvchi bu sonni 23 ta orttirdi, ikinchi o‘quvchi 1 ta kamaytirdi. Birinchi o‘quvchi olgan natija ikkinchisinikidan 7 marta katta bo‘ldi. Doskaga qanday son yozilgan?

Javob: 5
160. Korxona ishchisi yangi keskich ishlatib, 1 soatta normadagidan 4 ta ortiq detal yo‘ndi va shuning uchun kunlik normani 8 soatda emas, 6 soatda bajardi. Ishchi bir kunda norma bo‘yicha nechta detal yo‘nishi kerak edi?

Javob: 12

161. Berilgan 59 ta banka konserva uchta yashikka joylashtirilgan. Uchinchi yashikda birinchi yashikdagidan 9 ta banka ortiq, ikkinchi yashikda uchinchi yashikdagidan 4 ta banka kam. Birinchi yashikda nechtadan banka joylashtirilgan?

Javob: 15
162. Berilgan 59 ta banka konserva uchta yashikka joylashtirilgan. Uchinchi yashikda birinchi yashikdagidan 9 ta banka ortiq, ikkinchi yashikta uchinchi yashikdagidan 4 ta banka kam. Ikkinchi yashikda nechtadan banka joylashtirilgan?

Javob: 20


163. Berilgan 59 banka konserva uchta yashikka joylashtirilgan. Uchinchi yashikda birinchi yashikdagidan 9 ta banka ortiq, ikkinchi yashikta uchinchi yashikdagidan 4 ta banka kam. uchinchi yashikda nechtadan banka joylashtirilgan?

Javob: 24

164. 78•29+6 573:313-408 hisoblang.
Javob: 1875

165. 477•85-7 784:56+ 10 809 hisoblang.


Javob: 51205

166. Quyidagi javoblardan predikatga teng kuchli predikatni aniqlang.

Javob:

167. Quyidagi javoblardan predikatga teng kuchli predikatni aniqlang.

Javob:

168. Quyidagi javoblardan predikatga teng kuchli predikatni aniqlang.

Javob:

169. Quyidagi javoblardan predikatga teng kuchli predikatni aniqlang.

Javob:

170. Quyidagi javoblardan ekvivalensiya amaliga mos ta’rifni aniqlang


Javob: Berilgan va elementar mulohazalarning ikkalasi ham bir xil qiymat qabul qilgandagina ch qiymat qabul qilib, ular turli qiymat qabul qilganda esa yo qiymat qabul qiluvchi murakkab mulohaza va mulohazalarning

171. Quyidagi javoblardan implikatsiya amaliga mos ta’rifni aniqlang


Javob: Berilgan va elementar mulohazalarning birinchisi chin va ikkinchisi yolg‘on bo‘lgandagina yo qiymat qabul qilib, qolgan hollarda esa, ch qiymat qabul qiluvchi murakkab mulohaza va mulohazalarning implikatsiyasi deb ataladi.

172. Quyidagi javoblardan diz’yunksiya amaliga mos ta’rifni aniqlang.


Javob: Berilgan va elementar mulohazalar yolg‘on bo‘lgandagina yo qiymat qabul qilib, qolgan hollarda esa, ch qiymat qabul qiluvchi murakkab mulohaza va mulohazalarning diz’yunksiya deb ataladi.

173. Quyidagi javoblardan kon’yunksiya amaliga mos ta’rifni aniqlang.


Javob: Berilgan va elementar mulohazalar faqat chin bo‘lgandagina ch qiymat qabul qilib, qolgan hollarda yo qiymat qabul qiluvchi amalga va mulohazalarning kon’yunksiyasi deb ataladi.

174. Quyidagi javoblardan A = rost, B = yolg’on, C = rost, D = yolg’on bo’lsa, quyidagi mantiqiy ifoda natijasini aniqlang.

Rost
175. Quyidagi javoblardan A = rost, B = yolg’on, C = rost, D = yolg’on bo’lsa, quyidagi mantiqiy ifoda natijasini aniqlang.

J=Rost
176. Quyidagi javoblardan A = rost, B = yolg’on, C = rost, D = yolg’on bo’lsa, quyidagi mantiqiy ifoda natijasini aniqlang.

J=rost
177. Quyidagi javoblardan A = rost, B = yolg’on, C = rost, D = yolg’on bo’lsa, quyidagi mantiqiy ifoda natijasini aniqlang.

J=ros

178. Quyidagi javoblardan A = rost, B = yolg’on, C = rost, D = yolg’on bo’lsa, quyidagi mantiqiy ifoda natijasini aniqlang.

J=yolg'on

179. Quyidagi javoblardan A = rost, B = yolg’on, C = rost, D = yolg’on bo’lsa, quyidagi mantiqiy ifoda natijasini aniqlang.


Javob: Yolg’on

180. Quyidagi javoblardan A = rost, B = yolg’on, C = rost, D = yolg’on bo’lsa, quyidagi mantiqiy ifoda natijasini aniqlang.

Javob: Rost

181. Quyidagi javoblardan A = rost, B = yolg’on, C = rost, D = yolg’on bo’lsa, quyidagi mantiqiy ifoda natijasini aniqlang.


Javob: Rost

182. Quyidagi A(x) va B(x) ixtiyoriy predikatlar bo’lsin. formulaga teng kuchli formulani aniqlang.


Javob:
183. Sinfdagi 70 o‘quvchidan 34 nafari matematikaga, 45 nafari esa fizikaga qiziqadi. Ikkala fanga ham qiziqadigan o‘quvchilar soni qancha bo‘lishi mumkin?
Javob: 9ta.
184. Guruhdagi 120 nafar talabadan ingliz tіlіnі 31, nemіs tіlіnі 25, fransuz tіlіnі 28, ingliz va nemіs tіlіnі 17 nafar, ingliz va fransuz tіlіnі 8 nafar, nemіs va fransuz tіlіnі 9 nafar talaba o’rganadi. Uch tіlni ham o’rganadigan talabalar soni 7 nafar. Qancha talaba faqat gina bіr tіlnі o’rganadi?

Javob: 37 ta.


185. Guruhdagi 120 nafar talabadan ingliz tіlіnі 31, nemіs tіlіnі 25, fransuz tіlіnі 28, ingliz va nemіs tіlіnі 17 nafar, ingliz va fransuz tіlіnі 8 nafar, nemіs va fransuz tіlіnі 9 nafar talaba o’rganadi. Uch tіlni ham o’rganadigan talabalar soni 7 nafar. Qancha talaba bitta ham tilni o’rganmaydi?


Javob: 63 ta.
186. Kutubxonada 7 xil kitobni 7 o’quvchiga necha usul bilan tarqatish mumkin?
J avob: 5040.
187. Sinfdagi 70 o‘quvchidan 34 nafari matematikaga, 45 nafari esa fizikaga qiziqadi. Ikkala fanga ham qiziqadigan o‘quvchilar soni qancha bo‘lishi mumkin?
Javob: 9ta.
188. Quyidagi ketma-ketliklarning n-hadi formulasini toping ;

Javob:189. Quyidagi ketma-ketliklarning n-hadi formulasini toping

1/((n-1)*n)
190. Quyidagi berilgan ketma-ketliklarning n-hadi formulasini toping ; 1/n
191. Quyidagi yig’indini tengini toping
Javob: S =
192.Berilgan yig’indini tengini toping
Javob:
193. Quyidagi yig’indini tengini toping
Javob: .

194. Berilgan yig’indini tengini toping


Javob: : .

195. Quyidagi yig’indini tengini toping

Javob:

196. Berilgan yig’indini tengini toping

Javob:

197. Quyidagi yig’indini tengini topingJ=(-1)**(n-1)*(n(n+1)/2

198. Berilgan yig’indini tengini toping
Download 78.93 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling