A. B. Taniyev Samdu kadrlar menejmenti kafedrasi mudiri


Masala yechimlarini iqtisodiy tahlil qilish


Download 153.8 Kb.
Pdf ko'rish
bet3/3
Sana20.12.2019
Hajmi153.8 Kb.
1   2   3

Masala yechimlarini iqtisodiy tahlil qilish. 

Tuzilgan  iqtisodiy  matimatik  masala  PER  (Amaliy  paket  programmlari) 

buyicha yechildi. 

Kompyuterda yechilgan iqtisodiy matematik masala natijasiga ko’ra sigirlar uchun 

sutkalik  maqbul  ratsion  quydagi  miqdorga  kiritilgan  (kg)  aralash  oziqa  -0.31; 

kunjara  -0.33;  yem  uchun  don-1.81;  tabiiy  pichan-7.69;  beda  pichani-2.31; 

makkajuxori xosili-16.7; xashaki lavlagi-10. Ratsionning tannarxi-767 sum. 

 

Maqbul ratsionning tashkil qiluvchi oziqa talab qilinadigan miqdordan kam bo’lmagan  tuyimli  moddalarga  ega.  Ratsiondagi  quruqmoda  16.45  kg  dan  iborat 

minimum talabdan 3.45 kg ko’p bo’lishi mumkin bo’lgan eng yuqori chegarasidan 

esa  2.55  kg  kamdir.  Ratsion  tuzilishi  buyicha  hamma  shartlarga  amal  qilingan. 

Maqbul  rejaga  hamma  oziqa  gruppalari  yo’l  quyiladigan  eng  kam  miqdorda 

(dag’al  ozuqadan  va  makkajuxori  silosidan  tashqari)  kiritilgan,  pichan,  senajen 

ko’p  miqdorda  kiritilgan,  bu  esa  ratsiondagi  boshqa  oziqlarga  nisbatan  iqtisodiy 

samara borligidan guvoxlik beradi. Makkajuxori silosi maqbul rejada eng ko’p va 

eng  kam  chegara  orasidagi  intervalda  kiritilgan.  Shuningdek,  grupadagi  ayrim  tur 

oziqlarni  g  solishtirma  t  og’irligi  shartlariga  ham  to’la  rioya  qilingan.  Masalan, 

masala  shartida  Konsentratlardagi  kunjaranig  solishtirma  og’irlii  15%  oshmasligi 

kuzda tutilgan. Maqbul rejaga kunjara Konsentratlardagi 15% tashkil qiluvchi 0.33 

kg  miqdorida  kiritilgan  (0.38(0.31+0.38+1.81)=0.15).    Bu  misolda  kunjarani 

aralalash  oziqadan  arzonligi  kuramiz  agar  masalada  ularni  g  solishtirma  og’irligi 

cheklangan bo’lganda, konstetratlar ichida faqat kunjara va yem uchun don maqbul 

rejaga kiritilar edi.

 

  

 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com


 

 

Masalani kengaytirilgan sonli matritsasi                         3-jadval 

№   


O’zgaruvchilar 

 

  

 

Cheklashlar U

lc

ho

v

bir

li

gKonsentrat

lar 

Dag’aloziqa silos 

ildiztugana

kmevalar 

C

hek

la

shtu

rl

arC

hek

la

shh

aj

m 

Ara

la

sho

zi

qK

un

ja

ra 

 

 Y

em

uch

u

nd

o

n 

 

Be

d

apic

h

an

Ta

b

iiy

p

ich

a

n 

B

ed

sen

a

ji 

A

rpa

p

ox

o

li 

M

ak

k

a- 

ju

xo

ri

 X

a

sha

k

ilav

l

ag

Xa

sh

ak

ip

oli

 

10 

Oziq birligi kg 

0.93 


0.85  1.04  0.46  0.39  0.19  0.36  0.19  0.14  0.06  >= 

10.5 


Xazmbo’ luvchiprotein 

gr 

124 


244 

81 


92 

50 


34 

23 


15 

12 


3.7 

>= 


1110 

Karotin mg 

 

  

18 


22 

22 


 

12 


 

 

>= 420 

Quruqmoda, kamemas kg 

0.86 


0.88  0.88  0.88  0.87  0.36  0.89  0.32  0.04  0.047  >= 

13 


Quruqmoda, ortiq emas 

.. 

0.86  0.88  0.88  0.88  0.87  0.36  0.89  0.32  0.04  0.047  <= 19 

Konsentratlar, kamemas ..  

  

 

  

 

>= 2.5 

Konsentratlar, ortikemas ..  

  

 

  

 

<= 

3.5 Dag’aloziqa, kamemas .. 

 

    

 

>= Dag’aloziqa, ortikemas .. 

 

    

 

<= 

10 

10 


Silos, kamemas 

.. 


 

 

  

 

  

  

>= 


15 

11 


Silos, ortikemas 

.. 


 

 

  

 

  

  

<= 

25 


12 

Ildiz tuganak meva, kam emas 

.. 

 

  

 

  

 

 >= 10 

13 


Ildiztuganakmeva, ortikemas 

.. 


 

 

  

 

  

 

<= 

20 


14 

Konsentratlardagi paxta kunjarasini g solishtirma 

og’irligi 

.. 


-0.15  0.85  -0. 15 

 

  

 

  

 

<= 

15 


Dag’al ozuqadagi pichanning solishtirma og’irligi 

.. 


 

 -0.6  -0.6  0.4 

0.4 


 

 

 <= 

16 Dag’al ozuqadagi poxolning solishtirma og’irligi 

.. 


 

 

 -0.1  -0.1  -0.1  0.9 

 

  

<= 

17 Ildiz tuganak mevalardagi xashaki lavlagining 

solishtirma og’irligi 

.. 

 

  

 

  

 

 -0.3 

0.7 


<= 

 Maqsadfunksiyasiratsionningtannarxi 

sum 


80 

70 


90 

15 


12 20 

25 


10 

 Min 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com


 

 

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati 

1.  Жураев  Т.Ж.,  Худойберганов  Р.Х.,  Ворисов  А.К.,            Мансуров  Х., 

Олий математика асослари. Дарслик. - Т.: Ўзбекистон, 1999. – 290 бет. 

2.  Rajabov  F.,  Masharipova  S.,  Madrahimov  R.  Oliy  matematika.  T.: 

“TURON-IQBOL”. 2007. 399 b. 

3.  Fayzullayeva  S.F.  Ehtimollar  nazariyasidan  masalalar  to’plami:  o’quv 

qo’llanma.-T.: O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyati. 2006. 112-b.  

4.  Высшая  математика  для  экономистов.  Под  редакций  Н.Ш.Кремера–

М.:ЮНИТИ, 2001, 601 ст.  

5. Urdushev X., Usmonov R. Iqtisodiy matematik usullar va modellardan 

amaliy mashg’ulotlar. Samarqand 2006 

6.  Urdushev  X.,  Boychaqayev  M.  Matematik  dasturlash  fanidan  ma’ruza,  

amaliy, laboratoriya mashg’ulotlari va mustaqil ta’lim uchun  uslubiy   qo’llanma. 

– Samarqand, 2006.  256 B. 

 

Internet saytlari 

  1. 

http://www.ziyonet.uz-axborot-ta’lim tarmog’i. 

  2. 


http://moodle.samqxi.uz

 – SamQXI Masofaviy ta’lim tizimi. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Download 153.8 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling