*a legoWedo


Download 274.77 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/2
Sana22.07.2022
Hajmi274.77 Kb.
#788913
  1   2
Bog'liq
informatika testlar
Электроэнергия, ab42602afa4f8d799baf13d6ce972e2d, ab42602afa4f8d799baf13d6ce972e2d, Tadbir rejasi 1 — копия, мустакил иш сиртки, 3-Mustaqil psixologiya(Sh.Mansurov), 4-Mustaqil psixologiya(Sh.Mansurov), 31-maktab tasviriy san\'at 6-sinf, R4ILNKxtfIupZqUEEvbg6OJYJI7dAznl6T4rUsMh, zTczpVMoA1buqM9gOjNBzvAPTtPYeqGbAis42nLi, Документ Microsoft Office Word, tilshunoslikka-kirish-fanining-maqsad-va-vazifalari, Презентация1, aptis maktuba


1. Umumiy o‘rta ta’lim maktablari informatika va axborot texnologiyalari fanidan 
nechta fanga oid kompetensiyalar shakllanadi? 
*A) 3 ta 
2. Dastlabki robotshunoslik modellar yaratishga mo‘ljallangan texnologiya nomini 
aniqlang. 
*A) LegoWedo 
3. Informatika va axborot texnologiyalari o‘quv fani kompetensiyaviy 
yondashuvga asoslangan uzluksiz majburiy ta’lim tizimining o‘rta umum ta’lim 
maktablarida (5-11 sinflar) jami necha soat, qaysi sinflarda o‘qitiladi? 
*A) 5-8 sinflarning har birida 34 soatdan, jami 136 soat, 9-11 sinflarning har birida 
68 soatdan, 204 soat o‘qitiladi 
4. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan yangi tahrirdagi DTSga muvofiq 
informatika fani qanday nomlanadi? 
*A) Informatika va axborot texnologiyalari 
5. Umumiy o‘rta ta’lim maktablari Informatika va axborot texnologiyalari fanida 
nechta tayanch kompetensiyalar rivojlantiriladi? 
*A) 6 ta 
6. Informatika va axborot texnologiyalari o‘quv fani o‘qitish umumiy o‘rta ta’lim 
maktablarining nechanchi sinfidan boshlanadi? 
*A) 5-sinfidan boshlanadi va o‘rta maxsus, kasb-hunar talimi muassasalarida 
umumtalim o‘quv fani sifatida uzviy davom etadi 
7. LMS – inglizcha «Learning Management System» so‘zlari qanday ma’noni 
bildiradi? 
*A) Ta’limni boshqarish tizimi degan ma’noni bildiradi 
8. \"Blended learning\"qanday ta’lim turiga kiradi? 
*A) Aralash ta’lim 
9. Avtomatlashtirilgan axborot texnologiya tarkibiga nimalar kiradi? 
*A) inson, kompyuter, usullar, dastur, kommunikatsiya texnikalari 
10. Axborotlar yoki ularni qayta ishlash vositalarining to‘g‘riligi, ochiqligi, 
yaxlitligi va maxfiyligini qo‘llab-quvvatlashga erishish bilan bog‘liq bo‘lgan 
aspektlar qanday nomlanadi? 
*A) Axborot xavfsizligi
12. Quyidagi kod natijasi to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni toping. print(James*2*3) 


*A) NameError: name 'James' is not defined 
13. Integrasiya qaysi so‘zdan olingan va qanday ma’noni anglatadi? 
*A) Lot. Integration –tiklash, to‘ldirish, birlashtirish, Integer - yaxlit 
14. Quyidagi kod natijasi to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni aniqlang.
a='James Bond' 
print(a[2:-1]) 
*A) mes Bon 
15. Quyidagi kod natijasi to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni aniqlang.
a1=1 
a2=2 
a3='3' 
print(a1+a2+a3) 
*A) TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str' 
16. Zamonaviy innovasion o‘quv multimediya to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni 
aniqlang. 
*A) QOMO HiteVision 
17. Pythonda tabulyatsiya belgisi ifodalangan javobni toping
*A) \t 
18. CMS - Kontentni boshqarish tizimlarini belgilang? 
*A) Wordpress, Drupal, Joomla 
19. CMS (content management system —kontentni boshqaruv tizimi) nima? 
*A) tayyor shablonli tuzilmalar, ma’lumotlarni kiritish va dizayn ishlariga 
mo‘ljallangan funksiyalar to‘plamidan iborat platforma
20. Wordpress platformasi qaysi rasmiy veb saytdan yuklab olinadi? 
*A) Wordpress.org 
21. Template (shablon) ga to‘g‘ri ta’rif berilgan qatorni aniqlang. 
*A) mazmuni (matn, rasm, multimedia va b.) sayt tizimi mexanizmi tomonidan 
to‘ldiriladigan, o‘ziga xos dizayn va tuzilmaga ega HTML teglar to‘plamidan 
iborat sahifa 
22. CMS - kontentni boshqarish tizimlari qaysi dasturiy vositalar orqali yaratiladi? 


*A) HTML tili, CSS, PHP, JavaScript, MySql 
23. CMS platformalar yordamida qanday ko‘rinishdagi saytlarni yaratish mumkin? 
*A) barcha javob to‘g‘ri 
24. Pythonda sikl ishini to‘xtatuvchi operator ko‘rsatilgan javobni aniqlang. 
*A) break 
25. Pythonda joriy siklni o‘tkazib yuborib keyingisiga o‘tuvchi operator 
ko‘rsatilgan javobni aniqlang. 
*A) continue
26. Pythonda tuzilgan dastur kodi natijasini aniqlang.
print(7//3+7//-3) 
*A) -1 
27. Pythonda quyidagi kod natijasini aniqlang. 
print(type(1/2)) 
*A)  
28. Kelajakdagi programmalash tillarining asosiy xususiyati nimada bo‘lishi 
kerak? 
*A) Programmani kompyuterga og‘zaki aytadigan bo‘lishi kerak 
29. Ochiq axborot resurslari yordamida interaktiv vertual muhitda amalga 
oshiriladigan moslashuvchan va induviduallashtirilgan yangi global ta’lim 
texnologiyasi bu? 
*A) SMART EDUCATION 
30. Pythonda tuzilgan dastur kod natijasini aniqlang:
x=36/4*(3+2)*4+2 
print(x) 
*A) 182,0 
31. Pythonda tuzilgan dastur kodi natijasini aniqlang:
valueOne=5**2 
valueTwo=5**3 
print(valueOne,valueTwo)
*A) 25 125 
32. STEAM ta’limi necha bosqichdan iborat? 


*A) 6 bosqich 
33. Informatika va axborot texnologiyalari fanini o‘qitishda muammoli vaziyatni 
vujudga keltirishda qanday didaktik vositalarni amalga oshirish kerak? 
*A) Fanlararo bog‘lanish 
34. Dasturlash tillari keltirilgan qatorni aniqlang? 
*A) C++, Python Visual Basic, Delphi 
35. STEAM ta’limida, kompyuter texnologiyalari va dasturlarini o‘rganishning eng 
qiziq usullaridan biri bu? 
*A) Lego Mindstorms 
36. O‘quvchilar bilimini baholash xalqaro dasturi, 15 yoshli bolalarning 
matematika, tabiiy fanlar va ona tilidan hayotiy ko‘nikmalarni egallaganligini 
o‘rganishga qaratilgan tadqiqot bu? 
*A) PISA 
37. PISA dasturi bo‘yicha birinchi tadqiqot nechanchi yilda o‘tkazilgan? 
*A) 2000 yilda 
38. AutoPlay dasturi qanday vazifalarni bajarishga mo‘ljallangan dastur? 
*A) Elektron o‘quv resurslar yaratishga 
39. SMART ta’limning asoslarini shakllanishida, shuningdek, Facebook, 
YouTube, Twitter va turli bloglar kabi, odamlarning o‘z internet-kontentini 
yaratishga imkon beradigan qaysi texnologiyalarining rivojlanishiga xizmat 
qiladi? 
*A) Web 2.0 texnologiyalari 
40. Smart Classroom Suite – qanday maxsus dasturiy paket hisoblanadi? 
*A) Interaktiv o‘rganish uchun mo‘ljallangan 
41. Pythonda quyidagi kod natijasini aniqlang:
str="pynative" 
print(str[1:3]) 
*A) yn 
42. Pythonda quyidagi kod natijasini aniqlang. 
x=100
y=50
print(x and y) 


*A) 50 
43. Python dasturlash tili IDLE interfaol muhitida cheksiz siklni to‘xtatish uchun 
qaysi tugmalar birlashmasidan foydalaniladi 
*A) Ctrl+C 
44. Ma’lum bir vazifani bajarish uchun kompyuterga beriladigan buyruqlarning 
tartibli ketma-ketligi nima deb ataladi?
*A) Dastur
45. Kompyuterning qurilmalari … deb ataladi. Kompyuterning dasturlari … deb 
ataladi. Ketma-ketlik asosida javobni aniqlang. 
*A) Hardware software
46. O‘zbekistonda informatika o‘qitish metodikasi qachondan boshlab fan sifatida 
shakllandi?
*A) 1985 yildan boshlab shakllandi
47. Informatika o‘qitish metodikasi bo‘yicha izlanishlar olib borgan qaysi 
akademiklarni bilasiz? 
*A) V. Qobulov, M. Kamilov, T. Bekmurodov 
48. Pythondagi ceil(x) funksiyaning vazifasi to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni toping? 
*A) Eng yaqin katta butun songacha yaxlidlaydi 
49. Dsturlash tili interfaol muhit bu-… . 
*A) Dastur kodini kiritish, uni fayl sifatida saqlamasdan turib natijasini ko‘rish 
muhiti 
50. Python dasturlash tili IDLE oynasining necha xil dastur tuzish muhiti 
mavjud? 
*A) 2 ta 
51. Python dasturlash tilining alifbosini ayting. 
*A) Katta va kichik lotin harflari, arab raqamlari, maxsus belgilar, xizmatchi 
so‘zlar 
52. Identifikator nima? 
*A) O‘zgaruvchilar, doimiylar, funksiyalar, protseduralar, modular, dasturlarning 
umumiy nomi 
53. pow(x, n) funksiyasi quyidagi amallardan qaysi birini bajaradi? 
*A) x ning n-darajasini hisoblaydi 
54. Pythonda yangi satrga o‘tish belgisini aniqlang. 


*A) \n 
55. Algoritmlarni qanday ko`rinishda ifodalash mumkin? 
*А) so`zlar, formulalar, jadval, grafik shaklda, dastur shaklida 
56. Algoritmlarning asosiy xossalari to`g`ri ko`rsatilgan javobni aniqlang? 
*А) diskretlilik, aniqlilik, tushunarlilik, ommaviylik, natijaviylik 
57. Algoritmlarning asosiy turlari to`g`ri ko`rsatilgan javobni aniqlang? 
*А) chiziqli, tarmoqlanuvchi, takraorlanuvchi 
58. Quyidagi y=x
2
+2(x-1) matematik ifodani Python dasturlash tilida to`g`ri 
yozilgan javobni aniqlang? 
*А) y=x**2+2*(x-1) 
59. Pythonda taqqoslash amallar tog`ri yozilgan javobni aniqlang? 
*А) <, >, = =, != 
60. Pythonda sikl operatolari tog`ri yozilgan javobni aniqlang? 
*А) for, while 
61. Chiziqli algoritmlar haqida qaysi javobda to‘g‘ri ma’lumot keltirilgan?
*A) Chiziqli algoritmlarda asosan hech qanday shart tekshirilmaydi va jarayonlar 
tartib bilan ketma-ket bajariladi 
62. Pythonda quyidagi kod natijasini aniqlang. 
a=5 
b=2 
s=pow(a,b) 
print('s=', s) 
*A) s= 25 
63. Takrorlanuvchi algoritmlar haqida qaysi javobda to‘g‘ri ma’lumot keltirilgan? 
*A) Shartli asosida algoritmda bir necha marta takrorlanish yuz beradigan 
jarayonlarga takrorlanuvchi algoritmlar deyiladi 
64. Tarmoqlanuvchi algoritmlar haqida qaysi javobda to‘g‘ri ma’lumot keltirilgan? 
*A) Biror shartning bajarilishi bilan bog‘liq ravishda tuziladigan algoritmlarga 
tarmoqlanuvchi algoritmlar deyiladi 
65. Gipermedia texnologiyasi - bu….
*A) Matn, grafika, videoaxborot va tovushni saqlovchi texnologiyadir 


66. Komputerda masalalarni yechishning 1- va 2- bosqichlari qaysi javobda
to`g`ri berilgan? 
*A) masalaning qo‘yilishi, masalaning matematik modelini yozish 
67. Avtomatizatsiyalashgan ofislardagi axborot texnologiyasini ta`minlovchi 
program mahsulotlar nimalardan iborat? 
*A) Matnli va jadvalli prosessor, elektron pochta va audiopochta, elektron 
kalendar, kompyuter va telekonferentsiya, videomatn, tasvirlarni saqlash, 
boshqaruv faoliyati uchun yaratilgan maxsus dasturlar 
68. Videokonferensiya nima?
*A) Videokonferentsiya bu kompyuter texnologiyasi 
69. HTML da shrift o‘lchamini o‘zgartirish uchun qaysi tegdan foydalaniladi? 
*A)  
70. Masofali o‘qitish nima? 
*A) Aralash modeli, ikkilangan, loyihalar, yagonalik modeli, parallel modellar, 
Fronchayzin modeli 
71. Yangi ijtimoiy talablarning an’anaviy me’yorlarga mos kelmasligi yoki yangi 
g‘oyalarning eski g‘oyalarni inkor etishi natijasida vujudga keladigan majmuali 
muammolarni еchishga qaratilgan faoliyat qanday nomlanadi? 
*A) Innovatsion faoliyat 
72. Internet muhitida online ishlaydigan elektron matn muharririni ko‘rsating. 
*A) Google docs 
73. Bulutli platforma vazifasi to‘gri ko‘rsatilgan javobni aniqlang. 
*A) o`z xizmatlarini foydalanuvchi resurslariga bog`liq bo`lmagan holda taqdim 
etuvchi platforma 
74. LMSning bulutli platformalarida asosan qanday ta’limda foydalaniladi? 
*A) korparativ 
75. LMS platformasi necha turga bo`linadi va qaysilar? 
*A) 3 turga bo`linadi, Bulutli platformalar, Serverga asoslangan platformalar, 
CMS bilan itegrallashgan LMSlar
76. Moodle platformasining rasmiy manzilini ko`rsating
*A) moodle.org 
77. iSpring Lear platformasining rasmiy manzilini ko`rsating
*A) www.ispriningsolutions.com/ispringlearn 


78. Schoology platformasining rasmiy manzilini ko`rsating 
*A) www.schoology.com 
79. Bulutli xizmatlarning afzalliklari qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan? 
*A) Ishonchli, moslashuvchan, daromadli, harakatli 
80. Tashqi mijozlarga xizmat ko‘rsatish uchun provayderlar tomonidan 
ishlatiladigan bulutli xizmat qanday nomlanadi? 
*A) Umumiy 
81. Google Disk xizmatidan foydalanuvchiga bepul ma’lumot joylashtirish uchun 
qancha joy ajratiladi? 
*A) 15 Gb 
82. Asosan videomateriallarni taqdim etuvchi bulutli tarmoq logotipi qaysi qatorda 
keltirilgan? 
*A) 
83. Google Disk xizmati foydalanuvchiga qanday xizmat taklif qiladi? 
*A) Barchasi to‘g‘ri 
84. ZiyoNET portalining sayt-matellitlari quyida keltirilgan qaysi (CMS) kontentni 
boshqarish tizimida ishlaydi?
*A) Wordpress 
85. “Ushbu ta’lim boy pedagogik tajribadan samarali foydalanishga qaratilgan”. 
Ushbu ibora qanday ta’lim turiga tegishli? 
*A) Blended learning (aralash o‘qitish) 
86. Zamonaviy innovatsion o‘quv multimedia majmuaning bosh maqsadi nimada? 
*A) O‘quv jarayoni samaradorligi va maqbulligini keskinoshirish 
87. SMART EDUCATION (yoki aqlli ta’lim) nima? 
*A) Ochiq axborot resurslari yordamida interaktiv virtual muhitda amalga 
oshiriladigan moslashuvchan va induviduallashtirilgan yangi global ta’lim 
texnologiyasidir 
88. STEM atamasi nimani bildiradi? 
*A) O‘quvchilarning ilmiy texnika yo‘nalishlarida kompetensiyalarini 
rivojlantirish 
89. PISA (Programme for International Student Assessment) xalqaro dasturi 
kimlarning bilimini baholaydi? 
*A) O‘quvchilar bilimini baholash xalqaro dasturi 


90. PISA (Programme for International Student Assessment) xalqaro dasturi qaysi 
fan egalarining hayotiy ko‘nikmalarni egallaganligini o‘rganishga qaratilgan 
tadqiqot? 
*A) 15 yoshli bolalarning matematika, tabiiy fanlar va ona tilidan hayotiy 
ko‘nikmalarni egallaganligini o‘rganishga qaratilgan tadqiqot 
91. STEAM dasturi nimani anglatadi? 
*A) An’anaviy o‘qitishga muqobil yondashuv hisoblanadi 
92. STEAM atamasi ilk bor qaysi davlatning maktab dasturiga kiritilgan? 
*A) AQSh 
93. STEAM ta’limi orqali o‘quvchilarning egallangan bilimlari nimaga imkon 
beradi? 
*A) Fikrlarini haqiqatda amalga oshirishga imkon beradi 
94. 2006 yilda YouTube tarmog‘ini qaysi kompaniya sotib oldgan. 
*A) Google 
*A) Sayt orqali muloqat olib borish shakli. Forumda suhbatlar foydalanuvchi yoki 
administrator tomonidan kiritilgan mavzu asosidan olib boriladi
96. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o‘rta va o‘rta 
maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 
187-sonli qarori qachon qabul qilingan? 
*A) 2017 yil 6 aprel 
97. SMART texnologiyalari deganda nimalar inobatga olinadi? 
*A) Aqlli doskalar, aqlli o‘quv qo‘llanmalari, aqlli proektorlar, interfaol va 
kommunikativ harakterdagi o‘quv materiallarini yaratish va tarqatishning dasturiy 
ta’minotlari 
98. Finlyandiya ta’limining asosiy jihatlari nimalardan iborat?
*A) Ixtisoslashtirilgan, maxsus sinflar yo‘qligi
99. "Interaktiv" so‘zining ma’nosi nima? 
*A) Ish ko‘rmoq, ishlamoq degan ma’nolarni anglatadi 
100. Googele kompaniyasi rasman qaysi yildan ish boshlagan. 
*A) 1998 yilda 4-sentabrda
101. Illyustratsiya nima? 
*A) Illyustratsiya – hodisa, narsa jarayonlarni tasviriy shaklda sxema, 
reproduktsiya, yassi modellar yordamida ko‘rsatish va qabul qilishni ko‘zlash 


102. Axborot xavfsizligi bu - … . 
*A) jamiyatning ob’ektiv, xolis, haqqoniy axborot manbaiga ega bo‘lishi uchun 
yaratilayotgan shart-sharoitlar 
103. Jadvaldagi qatorlar miqdori Background nima bilan aniqlanadi? 
*A) Jadvalga fon rasmi berish bilan 
104. Ko‘pincha qanday formatdagi fayl kompyuterda yaratilgan matn yoki rasm 
bo‘ladi? 
*A) GIF 
105. Python dasturlash tili IDLE muhitida tuzilgan dasturni ishga tushirish qanday 
bajariladi?
*A) Run menyusidan Run Module buyrug‘i tanlanadi yoki F5 tugmachasi bosiladi 
106. Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida informatika va axborot texnologiyalari 
o‘quv fanini o‘qitishning asosiy maqsadi nimada? 
*A) O‘sib kelayotgan avlodni zamonaviy axborot texnologiya vositalari bilan 
ishlash malakalari, mustaqil, mantiqiy va algoritmik fikrlash qobiliyatini 
rivojlantirishdan va olgan bilimlarini hayotda tatbiq etishga o‘rgatishdan iborat 
107. “Dasturlash –o‘qish va yozish savodxonligi kabi yuqori darajada bo‘lishi 
kerak” degan fikrni kim ilgari surgan ? 
*A) M.Reznik 
108. O‘quvchilar muhokamalarini tashkil etuvchi, o‘qituvchi tomonidan ularning 
faoliyatini baholash imkonini beruvchi platformani aniqlang? 
*A) Socrative 
109. Foydalanuvchi o‘zining ma’lumotlariga dunyoning hohlagan nuqtasida ega 
bo‘lish imkonini beruvchi web-resursni ko‘rsating? 
*A) DropBox 
110. Qaysi resurs o‘qituvchi va o‘quvchilar uchun yuzlab mavzularga oid video 
lavhalarni taqdim etadi? 
*A) Teaching Channel 
111. Axborot-psixologik xavfsizlgi nima? 
*A) individual, guruhiy psixologik va omma psixologiyasiga, jamiyatning ijtimoiy, 
siyosiy, iqtisodiy, ma’naviy, madaniy, ekologik va boshqa sohalariga qaratilgan 
turli darajalardagi salbiy ta’sir o‘tkazishlardan himoyalanganlik holati 
112. Axborotning himoyasi bu - … . 


*A) boshqarish va ishlab chiqarish faoliyatining axborot xavfsizligini ta’minlovchi 
va tashkilot axborot zaxiralarining yaxlitliligi, ishonchliligi, foydalanish osonligi 
va maxfiyligini ta’minlovchi qatiy reglamentlangan dinamik texnologik jarayon 
*A) Milliy iqtisodda axborotlarni yaratish, tarkatish, qayta ishlash va foydalanish 
jarayoni 
114. Passiv hujumlar bu - … . 
*A) uzatilayotgan ma’lumotlar ushlab qolinadi yoki monitoring amalga oshiriladi 
115. O‘zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining internetdagi sayt nomini 
ko‘rsating? 
*A) aci.uz 
116. “Virtual borliq” atamasi kim tomonidan o‘ylab topilgan? 
*A) Jaron Lanier 
117. O‘qituvchi ishtirokidagi virtual o‘quv muhitini shakllantiruvchi dasturlar? 
*A) Virtual borliq tizimlari 
118. Crocodile ICT dasturi.
*A) Bu dastur yordamida informatikada dasturlash jarayonini, aniqroq qilib 
aytganda algoritmlash bo‘limini o‘quvchiga aniqroq еtkazib berish mumkin 
119. Beginnings of Electronics” dasturi.
*A) Dastur elektron konstruktor bo‘lib, u monitor ekranida elektr sxemalarini 
yig‘ish jarayonini imitatsiya qilish imkoniyatini beradi 
120. «Plickers» dasturi …. 
*A) Sizga mobil telefondan foydalanib, o‘quvchilar bilan so‘rovlarni o‘tkazishga 
imkon beradi Uning asosini mobil ilovalar, sayt va QR (Quick Response, ya’ni 
tezkor javob) - kodlari bilan bosilgan kartachalari tashkil qiladi 
121. Smart Response™ …. 
*A) Interaktik so‘rovlarni amalga oshirish dasturiy ta’minot 
122. Smart Sync™ …. 
*A) Sinfni boshqarish dasturiy ta’minoti
123. Smart Notebook™ CE …. 
*A) O‘quvchilar uchun dasturiy ta’minot
124. Smart Notebook™ .... 
*A) Hamkorlikda ta’lim olish dasturiy ta’minoti
125. SMART-ta’limning 4- tamoyili qaysi? 


*A) Moslashuvchan ta’lim yo‘nalishlari va ta’limni individuallashtirish- shaxsga 
qaratish. Ta’lim faoliyatining xilma-xilligi - o‘quvchilarga ta’lim dasturlari va 
kurslarini o‘qitish, o‘quv jarayonida asbob-uskunalardan foydalanish, ularning 
sog‘lig‘ini saqlash imkoniyatlari, moddiy va ijtimoiy sharoitlarga mos ravishda 
keng imkoniyatlar berishni talab qiladi 
126. SMART-ta’limning 3- tamoyili qaysi? 
*A) O‘quv jarayonini tarqalgan keng o‘quv muhitida amalga oshirish. Ta’lim 
muhitini o‘quv muassasasi hududi yoki masofaviy ta’lim tizimi chegaralari bilan 
cheklash kerak emas. Ta’lim jarayoni doimiy bo‘lishi kerak 
127. SMART-ta’limning 2- tamoyili qaysi? 
*A) O‘quvchining mustaqil bilim olishi, tadqiqot va loyiha faoliyatini tashkil etish. 
Ushbu tamoyil o‘quvchilarning muammolarni hal etishda ijodiy izlanishlar olib 
borish, mustaqil axborot va ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishda ustuvor 
ahamiyatga ega
128. SMART-ta’limning 1- tamoyili qaysi? 
*A) Ta’lim dasturlaridagi o‘quv masalalarini еchishda dolzarb axborotlardan 
foydalanish: har qanday kasbiy faoliyatga doir ta’limning axborotlar oqimi tezligi 
va hajmi va tez sur’atlar bilan o‘sib bormoqda, o‘quvchilarni amaliy muammolarni 
hal etishga tayyorlash uchun amaldagi o‘quv materiallarini real vaqtda keladigan 
ma’lumot bilan to‘ldirish kerak
129. Elektron darslik nima? 
*A) O‘zida turli o‘quv fanlariga oid o‘quv materiallar, ilmiy ma’lumotlarni jamlab, 
kompyuter texnologiyasi vositasida ta’lim jarayonini tashkil etish va samarali 
ta’lim metodlarini qo‘llash asosida mustaqil ta’lim olish, ularni puxta 
o‘zlashtirishga mo‘ljallangan 
130. “D” atamasi qanday so‘zdan olingan? 
*A) inglizcha “dimensions” 
131. Kompyuter viruslari va zarar yetkazuvchi dasturlarni topish hamda zarar 
yetkazilgan fayllarni tiklovchi, fayl va dasturlarni profilaktika qiluvchi dastur 
qanday nomlanadi? 
*A) Antivirus 
132. Delphi muhitida dastur ishlashi mobaynida qiymati o‘zagarmaydigan 
identifikatorlar o‘zgarmaslar deyiladi va ular dasturning bosh qismida …. 
*A) const so‘zi bilan e’lon qilinadi 
133. SPAM nima? 
*A) bazi javoblar to`g`ri 


134. Foydalanuvchi ish joyida bo`lmagan paytda uning kompyuterni himoyalash 
mumkin bo`lgan usulni ko`rsating? 
*A) Ekran zastavkasi yordamida 
135. Uch o‘lchovli (3D) grafika - nima? 
*A) Fazoviy ob’ektlar tasvirini kompyuter ekranida tasvirlash usullarini o‘rganadi 
136. Foydalanuvchining login va parollari, maxfiy ma’lumotlaridan foydalanish 
maqsadidagi internet-firibgarlik qanday nomlanadi? 
*A) Fishing 
137. Tizimga parolsiz kirish huquqi mavjud, ammo kompyuter va operatsion 
tizimni boshqarish bo‘yicha hech qanday imkoniyatga ega bo‘lmagan 
foydalanuvchi turini ko‘rsating? 
*A) Mehmon foydalanuvchi (Gost) 
138. Tizimga kirish uchun har bir foydalanuvchidan qanday ma’lumotlar kiritish 
talab qilinadi? 
*A) Login va parol 
139. Tizimga kirishda foydalanuvchining logi va paroli to‘g‘ri kiritilsa qanday 
jarayon hosil bo‘ladi? 
*A) Tizim yuklanadi va ekranda ish stoli tasviri paydo bo‘ladi 
140. Kompyuter o‘chirilganda hamma ma’lumotlar o‘chib ketadi? 
*A) Tezkor xotirada 
141. Qanday dasturiy paketi yordamida, o‘qituvchi o‘quvchilarning nima bilan 
shug‘ullanishini kuzatishi, o‘quvchilar ishlayotgan barcha monitorlarni ko‘rsatishi, 
o‘quvchilar monitorlarini bloklashi, interfaol doskadan barcha kompyuterlarga 
ma’lumotlarni, masalan, test materiallarini jo‘natishi mumkin? 
*A) SynchronEyes 
142. Quyidagi ko‘rsatilgan dasturiy ta’minotlardan qaysi biri interaktik so‘rovlarni 
amalga oshirishda qo‘llaniladi?
*A) SMART Response 
143. STEAM –qisqartirilgan so‘zning ma’nosi nimani anglatadi. 
*A) STEAM (S - fan, T - texnologiya, E - muhandislik, A - san’at, M - 
matematika)
143. Qanday ta’limda izlanish amaliy faoliyat jarayonida bilimlarni olish, so‘ngra 
ulardan amaliyotda qayta foydalanish, ya’ni o‘yinlarda konstruksiyalar tuzish, 
texnik ijodiyot elementlarini qo‘llab, bilim olishga oid tadqiqot ishlarida amalga 
oshiriladi. 


*A) STEAM ta’limi 
144. STEAM ta’lim o‘quvchi yoshlarni nimaga tayyorlaydi? 
*A) Texnologik rivojlangan dunyoda yashashga 
145. STEAM yondashuvi bilan an’anaviy yondashuv o‘rtasidagi asosiy farq 
nimadan iborat? 
*A) Bolalar turli mavzularni muvaffaqiyatli o‘rganishi uchun ularning aqli va 
qo‘llarini baravar ishlatishidir 
146. STEAM o‘quvchilarda qanday muhim xususiyatlar va ko‘nikmalarni

Download 274.77 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling