A. O. Sharafitdinov B. Hamid Olimjon


Download 385.44 Kb.
Pdf ko'rish
Sana18.04.2020
Hajmi385.44 Kb.

IMTIHON 2019 

 

TELEGRAM: @UZBMATH

 

 

 

Ona tili va adabiyot. DTM 2019 29.07.2019 

1. Kimning onasi alam va iztiroblar ichida vafot 

etgan? 

A. O. Sharafitdinov B. Hamid Olimjon C. Cho‟lpon D. Erkin Vohidov 

2. Mardlarning parvoyi bo'lmas o'limdan .... 

3. Parcha qaysi dostondan olingan ? 

A. Ravshan B. Rustamxon C. Alpomish D. 

Kuntug'mish 

4. Qaysi gapda 3 ta aniqlovchi birikma mavjud? 

A) Bunday ilmiy-ommabop kitoblarning ko„plab 

chop 


etilayotgani 

jamiyat tafakkurini yuksaltirishga xizmat qilmoqda. 

B) Beshafqat shamol sovuqdan qaltirayotgan 

daraxtlarning so„nggi 

yaproqlarini ayovsiz qamchilaydi. 

C) Haqiqiy tarixini bilmagan, o„tmishini unutgan 

avlod 

kelajagini tasavvur qilish qiyin. 

D) O’z tilingizda aniq fikrlashga, toza gapirishga, har 

xil 

yot 


unsurlardan saqlanishga harakat qiling. 

5. Tabiat ishlariga qo„pollik bilan aralashish tufayli 

paydo bo„lgan 

kasalliklarni farmatsevtika zavodlarida ishlangan 

dorilar bilan tuzatib 

bo„lmaydi. 

Ushbu gapdagi yordamchi so„z turkumlariga 

mansub 


birliklar hamda 

ular bilan shakllangan bo„laklar haqida berilgan 

to„g„ri fikrni 

aniqlang. 

A) yordamchi so„zlar ikki o„rinda otni, bir o„rinda 

fe‟lni hokim 

qismga tobelantirgan. 

B) yordamchi so„zlar bilan shakllangan 

bo„laklarning 

barchasi 

kesimga bevosita tobelangan. 

C) yordamchi so„zlar bir o„rinda hol, ikki o„rinda 

to„ldiruvchini 

shakllantirishga xizmat qilgan. 

D) yordamchi so„zlarning ikkitasi sof ko„makchi, 

bittasi vazifadosh 

bog„lovchi hisoblanadi. 

6. Ko'p duosi ko'l bo'lur, Oz-oz bersa mo'l bo'lur. 

Berilgan maqolda tor unlilar nechta ochiq bo'g'inni 

hosil qilish uchun 

qatnashgan? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 1 

7. Qaysi shoir sherida Ulug'bekni padarkushdan 

pana 


qilib 

quchgusi keladi degan fikr uchraydi? 

A. T. Sulaymon B. A.Oripov C. E.Vohidov D. M.usuf 

8. “Bu xoksor va parishonro„zg„or kamina 

bolalikdan 

to qarilikka qadar 

ko„hna davron voqealaridan aylanuvchi osmon 

hodisalaridan fitna 

qo„zg„ovchi dunyo buqalamunligidan 

foydalanmasligidan, 

zamonaning rang singari gunogunligidan ko„p vaqt 

va 


uzoq muddat 

har xil xayol va taraddudlar bilan daydib yurdim...” 

Ushbu misralar A.Navoiyning qaysi asaridan 

olingan? 

A) “Hayrat ul-abror” B) “Sab‟ayi sayyor” 

C) “Mahbub ul-qulub” D) “Holoti Sayyid Hasan 

Ardasher” 

9. Qaysi shoir “Bayrog`imga qon bilan yozgan ontim 

oldinga 

undaydi” deb yozgan? 

A. Musa Jalil B. Hamza C. A.Oripov D. M.Yusuf 

10. Qaysi she‟rda insonning ona oldidagi burchi 

hech 

qachon to`lab bo`lmaydigan qarz ekanligi ta‟sircha ifodalangan? 

A. “Iltijo” B. “Haqqush” C. “Qarz” D. “O‟ris bolaning 

oyisi” 

11. “Rost so`z ta’rifida” deb nomlangan qism qaysi asarda uchraydi? 

A. Birinchi muallim B. Nasihatlar 

C. Hayrat ul-abror” D. Sabbayi Sayyor 

12. Muqimiyning “Sayohatnoma” asari necha 

qismdan 

iborat? 


A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 

IMTIHON 2019 

 

TELEGRAM: @UZBMATH

 

 13. "Qorasoch" asari muallifini toping. 

A. Musa Jalil B. To'ra Sulaymon C. M. Yusuf D. 

E.Vohidov 

14. "Bo'rilardan omon kutmak tentaklarning ishidur 

ul" misrasi 

kimning she'rida uchraydi? 

A. T. Sulaymon B. A .Oripov C. Cho'lpon D. Musa Jalil 

15. "Mehr qolur, muhabbat qolur" muallifini toping. 

A. Musa Jalil B. To'ra Sulaymon C. M. Yusuf D. 

E.Vohidov 

16. Qaysi shoirning o'limi oldidan qilgan orzusi 

ro'yobga chiqadi? 

A. Musa Jalil B. To'ra Sulaymon C. M. Yusuf D. 

E.Vohidov 

17. Mehribonim kelgan ekan ming shukur, 

Tulporini yelgan ekan ming shukur. 

Parcha qaysi xalq dostonidan keltirilgan? 

A. Ravshan B. Rustamxon C. Alpomish D. 

Kuntug'mish 

18. Bepoyon sahroda halokatga uchragan karvondan 

omon qolgan 

inson qaysi asarda uchraydi? 

19. Dunyo, dunyo, dunyo e, kimga vafo qilarsaney. 

Ushbu parcha qaysi asardan olingan? 

A. Fitrat. Abulfayzxon B. E. Vohidov. Ruhlar isyoni 

C. Odil Yoqubov. Ulig‟bek Xazinasi D. Shum bola 

20. "Qashqirdan tug'ilgan qashqircha" qaysi asarda 

uchraydi? 

A. Shum bola B. Muzqaymoq C. Oq kema D, Ruhlar 

isyoni 

21. Vafosizdan aslo hayo istama, Hayosizdan aslo vafo istama. 

 

Ushbu baytda qanday san‟at qo‟llangan? 

A. Tazod B. Tashbeh C. Tarse D. Talmeh 

22. G'unchaning gul bo'lib ochilishini kim husni ta'lil 

vositasida 

tasvirlagan? 

A. Furqat B. Navoiy C. Ogahiy D. Usmon Nosir 

23. Saddi iskandariyda zulkarnayndi onasini ismi 

nima? 

24. Charxnning men ko'rmagan jabru jafosi qoldimu Xasta ko'nglim dog'ida dardu balosi qoldimu? 

Kimnning g'azali? 

A. Munis B. Navoiy C. Furqat D. Bobur 

25. Har yili keladigan bahor sevinchi yana 

ko'ngillarni 

qitiqlay 

boshladi. Yana tabiatning dirdiragan tanlariga iliq 

qon 

yugurdi. Qaysi asardan? 

26. Qutlug' qonda Mirzakarimboy Gulnorga nima 

deb 

murojaat qiladi? 27. Alisher Navoiy Xamsaning qaysi dostonida o‟z 

asarini o'tinga 

o'xshatadi? 

A. Hayrat ul abror B. Farhod va Shirin 

C. Layli va Majnun D. Saddi Iskandariy 

28. Bugun tushgan savol qaysi ijodkorning rafiqasi 

oilaviy 

nochorlikdan oilasini tashlab ketadi? 

29. Navoiyning qaysi g‟azali boshdan oyoq tazodga 

asos bo‟luvchi 

san‟atda qurilgan? 

30. Laylo dostoni kimniki? 

31. Oripov qalamiga mansub bo‟lgan “Ayol” she‟ri 

kimga 


bag‟ishlangan? 

A) Urushdan qaytmagan amakilarinining bevalariga 

bag„ishlangan. 

B) Butun yurt ayollariga bag‟ishlangan. 

C) Onalarga bag‟ishlangan 

D) maktab o‟qituvchisi Salima opaga bag‟ishlangan 

32. Fitna deb qaysi asar qahramoniga murojat 

qilinadi? 

33. … suzishning o‟z qoidasi bor. U siqib suzilmaydi, 

balki romolni 

sidirib suziladi. 

G.Gulomning “Shum bola” asaridan olingan ushbu 

parchada nuqtalar 

o‟rniga qoyilishi kerak bolgan sozni toping. 

A) ayron B) sharbat C) bo`za D) qatiq 

34. G.Gulomning “Shum bola” asaridagi Yaxshiqiz 

kim? 

A) Omonning singlisi B) bo`zagar kampir C) Qoravoyning ammasi D) Sariboyning xotini 

35. Qodiriyning “O`tkan kunlar” romani qaysi 

jurnalda 

bosilib chiqqan? 

A) “Mushtum” B) “Sharq yulduzi” C) “Tafakkur” D) 

“Inqilob” IMTIHON 2019 

 

TELEGRAM: @UZBMATH

 

 36. “Inson bolasini zamona parvarish qiladi. 

Kimdakim yomon 

bolsa, ayb zamondoshlarida”. 

Parcha qaysi asardan? 

A) “Nasihatlar” B) “Mahbub ul-qulub” 

C) “Zarbulmasal” D) “Qutadgu bilig” 

37. “Dahnoma” kimniki? 

38. Boburning soliqqa doir asarini toping. 

 

Yana boshqa savollar 

1-savol."...she'riyatini o'qib bir narsaga amin 

bo'lasiz: 

u hayotni sevadi,umrining har bir daqiqasini 

g'animat 

billadi.Shuning uchun har qanday og'ir kunlarda 

ham 


yashashga intildi,izlanishdan to'xtamadi,ijodda 

davom 


etdi". 

Berilgan parcha qaysi ijodkor haqida? 

A)Bobur C)G.Gulom 

B)U.Nosir D)Yesenin 

2-savol.Kimning ijodida ishq dardi sabab tanasi qoq 

suyak ko'rinishga kelib qolgan oshiq obrazi 

uchraydi? 

A)Navoiy B)Lutfiy 

C)Mashrab D)Bobur 

4-savol."Yetim qo'zi kabi nolonlig'im"kabi misralar 

orqali holini sharh etgan ijodkor nomini aniqlang. 

A)Bobur B)Uvaysiy 

C)Furqat D)Zavqiy 

TRUTH, [29.07.19 16:17] 

5-savol.Qaysi asarda o'z manfaatini o'ylovchi kishilar 

"mansabparast,dunyoparast va shuhratpatast 

muttahamlar" deya haqorat qilinadi? 

A)"Kecha va kunduz" 

B)"O'tkan kunlar" 

C)"Qutluq qon" 

D)"Nur va soyalar" 

6-savol.Bobur "Boburnoma"da "Movarounnahrdin 

paydo bo'lubtur,hech ma'lum emaskim,muncha 

paydo 


bo'lmish bo'lg'ay" deb Samarqanddagi kimlar haqida 

yozadi? 


A) hukmdorlar haqida 

B) hunarmandlar haqida 

C) islom imomlari haqida 

D) novvoylar haqida  

7-savol.Yor yuziga quyoshning sadqa 

bo'lishi,qoshiga 

yangi oyning tarozu ko'rsatishi qaysi qaysi shoir 

ijodida 

uchraydi? 

A) Lutfiy B)Ogahiy 

C) Munis D)Fuzuliy 

8-savol.Non bilan osh bersang,ey saxiy,sidq ahliga 

bergin,riyokor va yolg'onchilar non-u oshingga loyiq 

emas mazmunidagi ijtimoiy misralar muallfi kim ? 

A) Yassaviy B) Nodira 

C) T.Farog'iy C)Ogahiy 

9-savol.O'tkan kunlar asarida Otabek dushmalarini 

qayerda poylab yotadi? 

A) raqiblar kovlagan chuqurda 

B) loy olingan zovurda 

C) osti kesilgan binoda 

D) lahimda 

10-savol.Mukarrar so'zining ma'nosini toping. 

A)aniq B)takror 

C)puxta C)muhim  

 

Download 385.44 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling