A V l o n I y t a n L a n g a n a s a r L a r


Download 4.35 Mb.
Pdf ko'rish
bet18/18
Sana15.03.2020
Hajmi4.35 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Q
Qabih  —  yomon,  xunuk 
Qabohat  -   qabihlik 
Qamar  —  oy 
Qarib  —  yaqin 
Qam  —  asr
Qat’i  ummid  —  umidni  uzish 
Qavl  —  so‘z,  gap 
Qavm  —  kishilar  guruhi 
Qavonin  -  qonunlar 
Qayd  -  band,  kishan 
Qori  -  Qur’oni  karimni  tajvid 
qoidalariga muvofiq o'quvchi 
Qotina — yoniga
Quwayi  hofiza  —  yodda  saqlash 
quwati,  xotira 
Quwayi  hozima  —  hazm  qilish 
quwati
263

Qudsiy  —  muqaddas 
Qurbat  —  yaqinlik 
Qusurot  -   kamchiliklar
R
Rab(b)  —  tarbiyalovchi,  Alloh 
Rabboniy — AlJohga mansub 
Raftor  —  yurish 
Rajo  —  umid
Ravzayi  rizvon  — jannat bog‘i 
Razolat  -   pastkashlik,  tubanlik 
Resha  —  ildiz,  tomir 
Ribo  —  sudxo‘rlik 
Rido  -  yeikadan tashlab yuradi- 
gan choyshabga o‘xshash dar- 
vishlar  kiyimi 
R ifa t  —  yuksaklik 
Rioyat — e’tiborga olish 
Roh/rah  -   yo‘l 
Roje’  —  qaytmoq 
Roje’un  —  qaytuvchi 
Rommol  —  romchi,  folbin 
Rukn  —  ustun 
Rutba  —  daraja,  martaba
S
Saboh  -   tong 
Sabot  -   barqarorlik 
Sabz ayladi — ko‘kardi, yashnadi 
Sabzazor  —  maysazor 
Safohat  -   nodonlLk 
Sahbo  —  qizil  may 
Salb — nasroniylar osib yuradigan 
krest  (xoch)
Salsabil  —  toza,  tiniq  va  laziz 
oqar  suv 
Sam(m)  -   zahar 
Sarvat  —  boylik 
Samar  —  meva,  hosil 
Sang  —  tosh 
Sano  —  maqtov,  madh
Sanoxon  —  madh  o'quvchi 
Sanoye’  -   san’atlar 
Sarfaroz  —  xursand 
Sarnigun -  boshi egik, sharmanda 
Sarsar  -   qattiq  shamol 
Sar-u  po  —  bosh-u  oyoq 
Sarxush  —  mast 
Sarshor  —  limmo-lim 
Sayyid -  1. Yetakchi. 2. Payg'am- 
bar  avlodi 
Sayyod  —  ovchi 
Siroti  mustaqim  -   qiJ  ko'prik 
Siroyat  -   ta’sir 
Some’  —  tinglovchi 
Soyira  -   1.  Boshqa.  2.  Sayr 
qiluvchi 
Sufra  —  dasturxon 
So‘xta  —  kuygan
T
Taboh  -  vayron,  xarob 
Tadanniy  —  tubanlashish 
Tafriq  —  farq,  nizo 
Tamaddun  —  madaniyat 
Ta’mir  —  tuzatish 
Tanazzul  —  tubanlashish 
Taqvo  -   parhezkorlik 
Tarahbum  —  rahm 
Tarso  —  nasroniy 
Tasfiya  -   soflash,  tozalash 
Tasxir  —  zabt  etish 
Tazvir  —  firib,  aldash 
Tag‘oful  —  g'ofillik 
Te’dod  —  sanash 
Teva  -   tuya
Tobakay  -  qachongacha 
Tolib  —  talab  qiluvchi,  o‘quvchi 
Tufayl  -   sabab,  vosita 
Tujjor  —  savdogar 
Turba/turbat  —  qabr,  go‘r 
To‘biy  - jannat  daraxti 
To‘fang  -  zambarak,  miltiq
264

и
Ulamo  —  olimlar 
Ummat — payg‘ambarlarga tobe’ 
kishi
Ummul-jinoyat  —  jinoyatning 
onasi 
Ulum  —  ilmlar 
Ulviyat  —  insoniy  ulug'lik 
Uqbo  —  oxirat 
Uyon  —  uyg‘on 
Uyog‘  -   uyg‘oq 
Uxuwat  —  birodarlik 
Uchru  —  vaqt,  payt
V
Vasila  —  vosita 
Va’z  —  pand,  nasihat 
Viqor  —  ulug'vorlik 
Vird-u  avrod  —  qayta-qayta  tak- 
rorlamoq 
Voiz  —  va’z  aytuvchi 
Voqif —  xabardor 
Vorkan  —  bor  ekan 
Vujub  —  vojib  amallar
X
Xabis  —  yomon,  iflos 
Xamr  —  mast  qiluvchi  ichimlik 
Xatm  —  tugallash 
Xayr  —  yaxshi  amal 
Xilqat  —  yaratilish 
Xiradmand  —  donishmand 
Xoliq  —  yaratuvchi,  Tangri 
Xoma — qalam
Xor —  1. Tikan. 2. Tahqirlangan 
Xorij  —  chet,  tashqari 
Xulafo  —  xalifalar 
Xulus  —  xolis 
Xun  —  qon
Xunbor  —  qontalash 
Xurshid  —  quyosh 
Xutut  —  xatlar 
Xo‘  —  xulq
Y
Yakson  —  bir  xil 
Yakto  —  yagona,  tengsiz 
Ya’s  —  ma’yuslik,  umidsizlik 
Yavm  —  kun
Yavmul-hisob — hisob-kitob kuni, 
ya’ni  qiyomat 
Yirmoq  —  ochmoq 
Yozuq  —  ayb,  gunoh
Z
Zabaijad  —  qimmatbaho  tosh 
Zabon  -   til 
Zabun  —  ojiz,  notavon 
Zahmdor  —  kasal 
Zalil  —  xor,  tuban 
Zalolat  —  adashish 
Zalom  —  adashgan  kishi 
Zarofat  —  nozikfahmlik 
Zid  —  teskari 
Zillat  —  xorlik 
Ziroat  —  dehqonchilik 
Zohid  —  ibodat  qiluvchi 
Zokir  —  Allohni  zikr  qiluvchi, 
tilga oluvchi 
Zufunun  —  ko‘p  fanlarning  bi- 
limdoni
Zohir  —  ko'rinib  turgan,  oshkor 
Zuhd  —  toat-ibodat  qilish 
Zuljalol  —  buyuklik  egasi,  ya’ni 
Tangri  taolo
0 ‘
O ‘sanmoq  —  bezmoq,  zerikmoq 
0 ‘tanmoq  —  uyalmoq 
0 ‘tru  —  ro'para,  qarshi
265

G ‘
G ‘ani  -   boy
G ‘arob  —  g‘ariblar,  kelgindilar 
G ‘awos  —  cho'mlluvchi 
G ‘ayb  —  g'oyiblik,  sir 
G ‘ayri  —  o‘zga,  boshqa 
G'ilmon  — jannat  g'ulomlari 
G ‘ino  —  boylik 
G ‘izo  —  ovqat,  yemish 
G ‘ul  —  kishan
S H
Shab  —  kecha
Shafe’  —  vosita
Shafoat  —  vositachilik qilish
Shajar  -   daraxt
Shaqovat  —  baxtsizlik
Shar(r)  —  yomonlik,  fasod 
Sharorat  —  yaramaslik,  yomonlik 
Shay  -   narsa 
Shikva  —  shikoyat 
Shiri shafqat — mehr-shafqat suti 
Sbokir — Allohga shukr qiluvchi 
Shomil  —  tegishli
CH
Chahor po(y)  — chorva mollar
Chalma  -   salla
Chashm  —  ko‘z
Chechak  -   gul
Chin -   1. Xitoy. 2. Haqiqiy
Cholishmoq  —  harakat  qilmoq
Chug‘z  —  boyo‘g‘li
Cho‘q  —  ko‘p

Oq  tonglami  orzulagan  shoir  (Avloniy  haqida  so‘z)
B.  Qosimov 
5
«ADABIYOT YOXUD  M ILLIY   SH E’RLAR»dan
Birinchi juz...............................................................................................   81
Ifodayi  maxsusa.........................................................................................82
Hamd 
83
Biz,  m illat................................................................................................ 84
Maktab  haqinda........................................................................................  84
Falak  kajrav,  yo  R a b ................................................................................. 85
Istamas 
86
Ushbu  «Adabiyot»a Turkiston  ahlindan javob........................................... 87
Sadoqat bizda yo‘qdir 
88
Olam ichra ko'rm adim ...............................................................................89
Afsus......................................................................................................... 89
Ikkinchi juz 
91
H am d ....................................................................................................... 92
N a’ti  Rasuli  akram....................................................................................94
11m 
96
Mahbublarima bir xitob 
97
Maishatdan  bir  manzara 
98
Qabristona  bir  nazar 
99
Dunyo  fojiasindan...................................................................................  100
Hasratlik hollarim iz.................................................................................  101
Ilm   ahvolindan  bir  manzara...................................................................   102
Dunyo  kitobidan 
103
Afsuslik hollar 
104
Janobi  Haqdan  bir  rijo ...........................................................................  105
Taajjublik hollar......................................................................................   106
M illat  holindan  bir  ya’s 
107
Zamon  ahvolindan..................................................................................  108
Istiqbolimiz  uchun  bir  jigarso‘z 
109
O 'z  millatimdan  rijoyi  ojizonam.............................................................   109
T a iji’band...............................................................................................   I l l
Fig'oni  bulbul 
113
Ahvoli  olamdan  bir  namuna 
114
Maorifparvar  g‘aniylar  qulog'ina...........................................................   116
Turkiston  tufrog'indan  bir  sado 
118
Turkiston tufrog'ina xitob........................................................................  119
Orzuyi  viso l............................................................................................   120
M aktab...................................................................................................   121
MUNDARIJA
267

Maorif nadur............................................................................... .122
Girdobi  g'amdan  bir  fo'rtana......................................................... .123
Parishon  hollar............................................................................. .124
Falakdan  bir  shikoyat................................................................... .125
Qit’alar 
126
Uchinchi juz................................................................................   127
Hamd.........................................................................................   128
Na’ti sarvari  olam.........................................................................  130
Bizlarda nimalar bor.....................................................................   131
Millat  holindan  bir jigarso'z 
132
Ramazoni  sharif...........................................................................   133
Xarobalarga xitob..........................................................................   134
Mayxonalar  yopiluvi  munosabati-la................................................   135
Sayohat  samarasi..........................................................................   135
Oila munozarasi............................................................................   136
Ko'bdan unutmoq kerak edi 
138
Mozorim  lavhindan.......................................................................   139
Devoni  Hofizdan taijima...............................................................   139
Maktabga targ'ib 
140
Istiqboldan  orzularim....................................................................   141
Ko'knori va qimorboz....................................................................   142
To‘y  haqida.................................................................................   143
Biz  nalar  qilamiz..........................................................................  144
Iki sado.......................................................................................  146
Jarida muhiblarina 
146
Shoir ila to‘t i................................................................................  148
Iffatli  insonlar 
149
Gapurmanglar 
150
Sadoyi  bulbul 
151
Muxotabim qalam.........................................................................  152
G ‘alat.........................................................................................   153
Diqqatman..................................................................................   153
Biz nima holdamiz.........................................................................   155
Musiqi........................................................................................   155
Millat haykaliga xitob 
156
Bahor.........................................................................................   157
0 ‘z  maishatimizdan......................................................................   157
Maishatimizdan  bir  manzara 
158
Jaholat  qurboni............................................................................   160
0 ‘z  maishatimizdan......................................................................   162
Safohat  — ayni falokat 
163 
Nimakimniki................................................................................  164
To‘rtinchi juz 
165
Bir-iki so‘z .................................................................................. .166
Hamd......................................................................................... .166
Na’ti  hazrati  Rasuli  akram 
167
Adibi  shahir Ismoilbek  ruhina 
169
Hofizdan..................................................................................... .171
Hofizdan  taijima............................................................................171
Ro‘yo 
172
268

Qimorbozni(ng)  qimorbozga  nasihati 
173
Arzimas 
173
Haqiqat  o'lsun bu  xayol...................................................................174
lima targ'ib 
174
Millata xitob.................................................................................. .175
Milliy  nag‘ma............................................................................... .176
Millata salom 
177
Mavludi  nabaviya 
178
Oqma ko‘z yoshim......................................................................... .179
Kerakmi  yo  kerakmazmi..................................................................181
Oh,  bag‘ri  qonim.......................................................................... .181
Mustahzod................................................................................... .183
Falak bizni  nalar qildi.................................................................... .184
Ta’rifi  gul......................................................................................184
Hijroni  bulbul 
185
Johilnabilur................................................................................. .186
Saodat  shundadir 
186
Jaholat......................................................................................... .188
Jahldan  nafrat 
189
Guftori  g‘am 
190
Jigarso'z 
191
Munojot...................................................................................... .192
Qars  falokatzadalarining  holi 
192
O'z  ahvolimizdan.......................................................................... .193
MAKTAB GULISTONI 
Milliy she’rlardan beshinchi juz.......................................................   195
Maktab bolasi...............................................................................   196
Vatan...........................................................................................  196
Hijron  so‘z i..................................................................................   197
Namoz 
198
Ro‘za...........................................................................................  198
Zakot...........................................................................................  199
Haj 
200
Bahor 
201
Yoz.............................................................................................   201
Kuz.............................................................................................   202
Qish............................................................................................   202
Ollo(h)  taoloning  «qudrati» 
203
Maktab........................................................................................ 203
Tog'lardan  bir  manzara................................................................. 204
Bechora chol 
205
Bola ila gul....................................................................................   205
Bulbul..........................................................................................  206
Yalqov 
207
G ‘ayrijins  ittifoq............................................................................  207
Tulki ila Serka...............................................................................   208
Maymun ila ko'zoynak 
209
It ila yo'lovchi...............................................................................   210
Qarg'a ila zag‘izg‘on 
210
Qamish ila qovg‘a ..........................................................................   211
Qush ila ilon 
212
269

Valining jum’a bayrami..................................................................   212
Gulistondan  bir  manzara 
212
Bahor  keldi.................................................................................   213
Zulukilailon................................................................................ 213
Tulki ila qarg'a..............................................................................  214
Yolg'onchi  cho'pon 
216
«MARDIKOR ASHUVLASUdan 
Bir mardikoming otasi  o‘g‘liga  aytgan  so'zlari 
218
Onasining o‘g‘liga aytgan so'zlari.....................................................218
0 ‘g‘lining onasiga aytgan so'zlari.....................................................219
Xotuniga aytgan so'zlari 
220
TURLI  SHE’RLAR
«Shuhrat».................................................................................... .222
Johil  tilindan.................................................................................223
Muhoraba natijasi 
223
Hurriyat  sharafina 
224
Qutuldik.......................................................................................225
Maydoni  saodat............................................................................ .226
Yotma......................................................................................... .227
Xafalik soatda............................................................................... .228
Izchilarga tortuq 
228
Ochlar  holindan 
229
Bir  kampir  tilindan...................................................................... .230
Hurriyat  marshi............................................................................ 230
Jamiyatlarga aralashmagan dangasa tilindan 
231
Go'zal  bahor 
233
Yosh  savdogar  tilindan.................................................................. .233
Kimdan gina qilamiz 
234
Yalqov  shogird  tilindan................................................................. .235
Yer  tarixi.................................................................................... .236
«Bahor  keldi»  qo'shig'i.................................................................. .237
HAJVIYOT
Ko'ming  uzri...............................................................................   240
Bir  munofiq  tilidan 
240
Julqunboy  kasal............................................................................   241
Bilimsiz  oliftalarga 
241
Haqiqiy  ma’nosi............................................................................  242
Dangasaman.................................................................................  242
Yer yuzida  nimalar  bor..................................................................   243
Samarqand...................................................................................  243
Oxirzamon  alomati.......................................................................   244
Mani  muxbir  deydilar 
244
Ibrat  oldik....................................................................................245
Lavand  botirlar............................................................................. 245
Eski Buxoroda yangi ashula.............................................................  246
Har xil  balo  bo'lg'um  kelur............................................................   247
Soqov  raport 
247
Izohlar.........................................................................................248
Lug'at.........................................................................................   260
270

Adabiy-badiiy  nashr
ABD U LLA AVLONIY 
TANLAN G AN   A S A R LA R
1-jild 
She’rlar,  ibratlar
Toshkent  « M a ’naviyat»  2009
Muharrir  U.  Qo'chqorov 
Rassom  A.  Ponomaryov 
Texn.  muharrir  T.  Zolotilova 
Musahhih  O.  Bozorova 
Kompyuterda tayyorlovchi  Sh.  Sohibov
Bosishga  03.08.  2009-y.  da  ruxsat  etildi.  Bichimi  84x 108/.,.  Tayms  garniturasi. 
Ofset bosma usulida bosildi. Shartli b. t.  14,28. Nashr t.  12,4.  Í800 nusxa.  Buyurtma 
№ 671.  Narxi shartnoma asosida.
«Ma’naviyat» nashriyoti. Toshkent, Buyuk Turón, 41-uy. Shartnoma 26-09.
«Sharq»  nashríyot-m atbaa  aksiyadorlik  kompaniyasida  chop  etildi.  700083. 
Toshkent,  Buyuk  Turón  ko'chasi,  41-uy.  2009.

Avloniy,  Abdulla.
Tanlangan  asarlar:  2  jild lik   /  T o ‘plovchi,  nashrga 
tayyorlovchi va so‘z boshi  m uallifi  B .  Qosim ov;  Izohlar 
va lug’at O. T o ‘laboyevniki;  -  Toshkent:  « M a ’naviyat», 
2009.  — 272 b.  —  (Istiq lo l qahram onlari)
Jild   1.  Sh e’rlar,  ibratlar.  — Toshkent,  2009.  — 272 b.
A  22
Б Б К   84(5У)6


Download 4.35 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling