“Aansprekende resultaten in Utrecht” Inleider: Jurrie Oosterhof


Download 445 b.
Sana25.03.2017
Hajmi445 b.


“Aansprekende resultaten in Utrecht”

 • Inleider: Jurrie Oosterhof

 • Bedrijf: GR Afvalverwijdering Utrecht (A.V.U.)

 • N.V. A.V.U.

 • Functie: Directeur


Limburgs Samenwerken uniek ?

 • Doelstelling aansprekende resultaten door:

  • Afvalbundeling
  • Inkoopkracht
  • Samenwerking
 • Niets nieuws onder de zon !!Inhoud inleiding

 • Ontstaansgeschiedenis AVU

 • Vorm, taken en verantwoordelijkheden AVU

 • Relaties met andere actoren (o.a. Provincie)

 • Invulling rol AVU als afvalmakelaar

   • Resultaten
   • Vergelijking verwerkingstarieven
 • Overeenkomsten en verschillen AVU - ASL

 • Organisatorische aanbevelingen inrichting ASLOorsprong AVU : 1966

 • Huishoudelijk afval werd gestort:

  • Capaciteitsprobleem
  • Milieuhygiënisch probleem stortplaatsen
 • Provincie wil samenwerking gemeenten en bepleit:

  • Collectief gemeentelijk stortcontract bij VAM Drenthe
 • Provincie kan samenwerking niet afdwingen:

  • Er gebeurt dus niets


Stand van zaken in 1973.

 • Nog steeds gebrek aan consensus tussen gemeenten

 • Regio’s willen gescheiden inzamelen en:

   • GFT composteren
   • Restafval verbranden
 • Stad Utrecht wil vnl. verbranden bij AVR Rotterdam

 • (Stad Utrecht had contract)

 • Provincie wil:

   • GFT composteren
   • Restafval verbranden in Utrecht


Ontwerp afvalstoffenwet 1975

 • Provinciale Staten moeten plan vaststellen

 • Opdeling in samenwerkingsgebieden

 • Gemeenten moeten samenwerken bij verwijdering Huishoudelijk Afval1e Afvalstoffenplan Utrecht 1982

 • 1 Samenwerkingsgebied

 • Gemeenschappelijke Regeling als vorm

 • Deelnemers:

   • Provincie
   • Gemeenten (33)
 • Strekking:

   • Verbrandbaar afval naar AVR (AVI) Rotterdam
   • GFT naar VAM in Drenthe


Gemeenten onder druk gezet:

 • Weigeren om samen te werken dan:

 • Provincie wijst gehele provincie aan als Samenwerkingsgebied

 • Provincie neemt zelf verwijdering ter hand

 • Gevolg:

  • Oprichten GR Afvalverwijdering Utrecht
  • Bevoegdheden overgedragen
  • Oprichtingsjaar 1984


Verzelfstandiging AVU in 1995

 • Gemeenschappelijke Regeling met eigen apparaat:

   • In 1996 vaststelling beleidsplan AVU
   • Taken en bevoegdheden herbevestigd
   • Werkwijze vastgesteld
   • Omvang organisatie op max. 5 fte’s bepaald
 • Oprichting NV AVU

   • Cafetariamodel / implementeren vigerende contracten


Rolverdeling GR - Gemeenten

 • Gemeenten verantwoordelijk voor:

   • Inzameling
 • AVU (GR) verantwoordelijk voor:

   • Transport
   • Overslag
   • Bewerking, herverwerking en eindverwerking
 • Domein:

   • tot 1996 alleen Restafval en GFT en toepassing vereveningstarief (overslag en transportkosten)
   • na 1996 ook andere componenten


Bestuurlijke organisatie GR

 • Gemeenschappelijke Regeling AVU

 • Algemeen Bestuur (AB):

   • 33 Gemeentelijke vertegenwoordigers
   • 2 Provinciale vertegenwoordigers (waarvan 1 gedeputeerde)
 • Dagelijks Bestuur (DB):

   • Voorzitter Drs. M.A.A. Schakel, burgemeester Lopik
   • 8 Vertegenwoordigers uit het Algemeen Bestuur
   • Regionale vertegenwoordiging


De werkorganisatie van AVU

 • In ontwerp 5 fte’s opgenomen (ca. 3 fte’s bezetting)

 • Functies:

   • Directeur 100 %
   • Projectmanager techniek 80 %
   • Adviseur beleidsontwikkeling en beleidsondersteuning 100 %
   • Secretaresse / administratief medewerker 25 %
   • Financieel economisch medewerker 0 %
   • Inhuur specifieke deskundigheid PM
   • Specifieke achtergrond medewerkers !!


Kerngegevens werkterrein AVU

 • Deelnemers:

   • Provincie
   • 33 gemeenten
 • Grootste gemeente:

   • Utrecht met 260.000 inwoners
 • Kleinste gemeente

   • Renswoude met 4.150 inwoners
 • Inwoners en aansluitingen:

   • 1.162.000 inwoners
   • 470.000 aansluitingen


Kaderstelling werkwijze AVU

 • Taakuitvoering op contractenbasis

   • Publieke en private bedrijven
   • Openbare aanbesteding als basis
   • Gunstige prijscondities
   • Onafhankelijk van marktpartijen
 • Bewust geen deelname in be- en verwerking

 • Rekening houden met milieuontwikkelingTaakherdefinitie in 1996

 • Transport, overslag, be- en verwerken van:

   • Huishoudelijk afval
   • Grof Huishoudelijk afval
   • GFT, snoeihout, (berm)maaisel
   • Wit & Bruingoed
   • Glas
   • Papier en karton
   • Oude medicijnen, injectienaalden, KGA
   • Bouw- en sloopafval, asbest en metalen
   • Andere monostromen
   • Toepassing verevening overslag & transport
 • Monitoren, uitvoeren sorteeranalyses etc.

 • Advisering gemeenten:

   • Aanbestedingen
   • Afvalstoffenbeleid
   • Techniek


Welke contracten:

 • AVR: Verbranden restafval 300.000 ton

 • Mechanische scheiden GHA 70.000 ton

 • ESSENT: Composteren GFT 80.000 ton

 • ORGAWORLD: Vergisten GFT 10.000 ton

 • Overslagstations Restafval en GFT 3 stuks

 • Regionale overslag stations (ROS) wit & bruingoed 2 stuks

 • Contract inzameling en verwerking papier / karton 40.000 ton

 • Contract inzameling en verwerking glas 25.000 ton

 • Contract inzameling en verwerking injectienaalden 3.200.000 stuks

 • Contracten storten; bouw & sloopafval; composteren groenafval; ferro & non-ferro

 • Totale omzet ca. € 60.000.000 in 2003 (incl BTW)Relaties met andere actoren

 • Europa

 • VROM / VNG

   • Bio-plastics
 • AOO / NOVEM

 • Provincie

 • Samenwerking / netwerkenBehaalde successen

 • 1984 begonnen, alle gemeenten, volledig draagvlak

 • Al jarenlang de laagste verbrandingstarieven

 • GFT aanbesteding 1998 bespaart 400.000 gld per jaar

 • Binnen 2 jaar gescheiden inzameling GFT (1e in Ned.)

 • Wit en bruingoed

 • Nieuw contract met AVR in 2002:

   • Laagste verbrandingstarieven, vast met index, geen bodem of plafond
   • Scheidingsinstallatie Grof Huishoudelijk Afval
   • (93 % materiaal en producthergebruik)


Andere resultaten

 • 55 Sorteeranalyses in Utrecht gedurende 5 jaar

  • (vergelijking: Rijk 10 analyses)
 • Aanbesteding inzameling voor 13 gemeenten

 • Regionale milieustraat in 3 gemeenten

 • KringloopbedrijvenGemiddelde reinigingsheffing (bij 100 % dekking)

 • Jaar Utrecht Limburg

 • fl 423,= fl 444,=

 • fl 466,= fl 486,=

 • 2002 € 215,= € 228,=

 • 2003 € 226,= € 236,=Vergelijking verwerkingstarieven (all in tarieven per ton in 2004, exclusief BTW)

 • Afvalstroom

 • Verbranden HHA

 • Verwerken GHA (93 % hergebruik)

 • GFT (naar VAM Drenthe)

 • Asbest

 • Snoeihout

 • Los bermgras

 • Boomstobben/rollen bermgras

 • Reinigbaar RK-slib direct

 • Reinigbaar veegvuil direct

 • KWD-afvalOvereenkomsten en verschillen AVU - ASL

 • Ontstaanswijze

 • StrategieValkuilen en aanbevelingen

 • Ben / blijf als GR juridisch eigenaar van het afval

 • Baken de bevoegdheden duidelijk af

 • Waarborg de relatie op ambtelijk en bestuurlijk niveau

   • Veel communiceren
   • Niet van achter het bureau
   • Erg arbeidsintensief
   • Afspraken met gemeenten goed vastleggen
 • Personeel moet duidelijke affiniteit met (lokale) overheid hebben (publieke oriëntatie)Bedankt voor uw aandacht

 • Jurrie Oosterhof

 • 8 april 2004
Download 445 b.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling